Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 850 від 11.12.2008

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ
           СІМ'Ї, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            20.02.2009 N 474
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 квітня 2009 р.
                   за N 331/16347
 
 
          Про затвердження Положення
         про порядок направлення дітей
         для оздоровлення та відпочинку
         до Міжнародного дитячого центру
        "Артек" за рахунок бюджетних коштів
 
 
   Відповідно до постанови Кабінету Міністрів  України  від
04.02.2009  N  71  ( 71-2009-п ) "Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному  бюджеті  для
організації оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих центрах
"Артек" і "Молода гвардія" та з метою належної організації
оздоровлення та відпочинку дітей у Міжнародному дитячому центрі
"Артек" Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про порядок направлення дітей для
оздоровлення та відпочинку до Міжнародного дитячого центру "Артек"
за рахунок бюджетних коштів, що додається.
 
   2. Відділу оздоровлення та дозвілля департаменту сімейної та
гендерної політики (Чеботарьова Н.О.) довести цей наказ до відома
структурних підрозділів Мінсім'ямолодьспорту,  Міністерства  у
справах молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки
Крим, структурних підрозділів у справах сім'ї та молоді обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
Міжнародного дитячого центру "Артек".
 
   3. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
 
   4. Міністерству у справах молоді, сім'ї та гендерної політики
Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам у справах
сім'ї та молоді обласних, Київської та Севастопольської міських
державних  адміністрацій  здійснювати  направлення  дітей  до
Міжнародного дитячого центру "Артек" згідно з цим Положенням.
 
   5. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
 
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Р.Г.Драпушка.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 Заступник Міністра
 фінансів України                  В.М.Матвійчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   України у справах
                   сім'ї, молоді та спорту
                   20.02.2009 N 474
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   14 квітня 2009 р.
                   за N 331/16347
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок направлення дітей
         для оздоровлення та відпочинку
         до Міжнародного дитячого центру
        "Артек" за рахунок бюджетних коштів
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Міжнародний дитячий центр "Артек" (далі - МДЦ "Артек") є
дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, у якому діти, що
направляються на оздоровлення та відпочинок, беруть участь у
виховних, розважально-ігрових програмах, спортивних  змаганнях,
набувають досвіду громадської діяльності та спілкування.
 
   1.2. У МДЦ "Артек" організовуються оздоровчі та тематичні
зміни.
   Оздоровча зміна - період перебування дитини в МДЦ "Артек" не
менше 21 дня, протягом якого дитина отримує послуги з оздоровлення
та відпочинку.
   Тематична зміна - оздоровча або відпочинкова зміна, протягом
якої дитина, крім послуг з оздоровлення та відпочинку, отримує
комплекс додаткових послуг, спрямованих на розвиток її здібностей
та інтересів за напрямами позашкільної освіти, фізичної культури
та спорту, соціальної реабілітації, соціального захисту тощо за
спеціальною програмою.
   Учасники тематичних змін - це діти, які беруть особисту або
колективну участь у відповідних конкурсах, змаганнях, фестивалях
тощо, які проводяться під час тематичних змін.
 
   1.3. До МДЦ "Артек" направляються діти віком:
   у період з жовтня до квітня - від 10 до 16 років, а в період
з травня до вересня - від 9 до 16 років, допускається направлення
дітей  віком від 8 до 17 років, якщо про це зазначено у
відповідному наказі Міністерства України у справах сім'ї, молоді
та спорту.
 
   1.4. Вартість путівок до МДЦ "Артек", які будуть придбані за
рахунок бюджетних коштів, визначається виходячи з тривалості
оздоровчої зміни та вартості одного ліжко-дня. Вартість одного
ліжко-дня для МДЦ "Артек" затверджується Мінсім'ямолодьспортом за
погодженням з Мінфіном.
 
   1.5. Бюджетні кошти спрямовуються Мінсім'ямолодьспортом на
організацію оздоровлення та відпочинку дітей-сиріт та  дітей,
позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей з
багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей військовослужбовців,
журналістів і працівників органів внутрішніх справ, які загинули
під час виконання службових обов'язків, дітей загиблих шахтарів,
талановитих і  обдарованих  дітей  (переможців міжнародних та
всеукраїнських олімпіад,  конкурсів,  фестивалів,   змагань,
спартакіад), лідерів дитячих громадських організацій, дітей, які
постраждали внаслідок  стихійного  лиха,  техногенних  аварій,
катастроф (далі - діти пільгових категорій).
 
   1.6. Придбані за рахунок бюджетних коштів путівки до МДЦ
"Артек" надаються безоплатно або з частковою оплатою у розмірі 20,
30 чи 50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок
батьків (осіб, які їх замінюють) або інших джерел, не заборонених
законодавством, за визначеною Мінсім'ямолодьспортом квотою.
 
      II. Порядок розподілу путівок до МДЦ "Артек"
 
   2.1. Мінсім'ямолодьспорт затверджує розподіл путівок до МДЦ
"Артек"  у  розрізі  адміністративно-територіальних  одиниць
відповідно до співвідношення чисельності дітей шкільного віку в
регіоні до загальної чисельності таких дітей в Україні за даними
органів  державної  статистики з урахуванням кількості дітей
пільгових категорій та укладає договори з Міністерством у справах
молоді, сім'ї та гендерної політики Автономної Республіки Крим,
структурними підрозділами з питань сім'ї, молоді  та  спорту
обласних,  Київської  та  Севастопольської  міських державних
адміністрацій (далі - Підрозділи) про направлення дітей для
оздоровлення та відпочинку.
 
   2.2. Розподіл  путівок  до  МДЦ  "Артек" Підрозділам на
відповідну   оздоровчу   зміну   затверджується   наказом
Мінсім'ямолодьспорту.
 
   2.3. Направлення дітей пільгових категорій до МДЦ "Артек"
здійснюють Підрозділи відповідно до цього Положення з урахуванням
того,  що за рахунок бюджетних коштів дитина має право на
забезпечення путівкою до МДЦ "Артек" один раз на рік за умови, що
така путівка не надавалась їй у поточному році за рахунок коштів
місцевих бюджетів.
 
   2.4. Мінсім'ямолодьспорт передає путівки Підрозділам, які
здійснюють розподіл путівок у розрізі районів і міст обласного
значення, відповідно до співвідношення чисельності в них дітей
шкільного віку до загальної чисельності таких дітей в Автономній
Республіці Крим, відповідній області, мм. Києві та Севастополі з
урахуванням кількості дітей пільгових категорій.
 
   2.5. Керівники Підрозділів, керівники відповідних підрозділів
районних, районних у мм.  Києві  та  Севастополі  державних
адміністрацій і виконавчих органів міських рад своїм розпорядчим
документом призначають працівника, на якого покладають обов'язки
щодо підбору та направлення дітей до МДЦ "Артек" відповідно до
вимог цього Положення.
 
   2.6. Керівники Підрозділів забезпечують формування бази даних
відповідних дітей пільгових категорій, що потребують оздоровлення
та відпочинку в МДЦ "Артек", і керуються цими даними для розподілу
виділених  путівок між відповідними структурними підрозділами
районних, районних у мм.  Києві  та  Севастополі  державних
адміністрацій і виконавчих органів міських рад.
 
     III. Порядок надання путівок для оздоровлення
          та відпочинку в МДЦ "Артек"
 
   3.1. Уповноважені  працівники  Підрозділів  згідно  із
затвердженим планом-графіком змін на календарний рік отримують у
Мінсім'ямолодьспорті путівки до МДЦ "Артек" за довіреністю.
 
   3.2. Підрозділи надають путівки:
   Безоплатні:
   дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування,
дітям-інвалідам за відсутності медичних протипоказань та здатним
до самообслуговування, дітям із малозабезпечених сімей, сім'ї яких
відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям, у тому числі дітям із багатодітних сімей,
дітям військовослужбовців,  журналістів  і працівників органів
внутрішніх справ, які загинули під час виконання  службових
обов'язків, дітям загиблих шахтарів, талановитим і обдарованим
дітям (переможцям олімпіад,  конкурсів,  фестивалів,  змагань,
спартакіад міжнародного,  всеукраїнського  рівнів), дітям, які
постраждали внаслідок  стихійного  лиха,  техногенних  аварій,
катастроф.
   3.2.2. Путівки  з  частковою оплатою у розмірі 20 чи
30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків
(осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених
законодавством:
   дітям з багатодітних сімей, які не  одержують  державну
соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям;
   лідерам дитячих  громадських  організацій,  при  цьому
середньомісячний сукупний дохід сімей, в яких виховуються діти
зазначеної категорії, не  повинен  перевищувати  прожиткового
мінімуму для сім'ї, встановленого чинним законодавством.
   3.2.3. Путівки з частковою оплатою у розмірі 50 відсотків
вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків (осіб, які їх
замінюють) або з інших джерел, не заборонених законодавством:
   лідерам дитячих громадських організацій.
 
   3.3. У  разі відсутності безоплатних путівок на бажання
батьків (осіб, які їх замінюють) дитина пільгової категорії, яка
має право на отримання безоплатної путівки, може отримати путівку
з частковою оплатою вартості.
 
   3.4. Відповідні структурні підрозділи районних, районних у
мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій та виконавчих
органів міських рад вносять пропозиції щодо направлення дітей до
МДЦ "Артек" за безоплатними путівками і путівками з частковою
оплатою вартості та складають списки дітей, які направляються до
МДЦ "Артек", за встановленою формою згідно з додатком 1 та
направляють їх разом з документами, зазначеними в пунктах 4.2 -
 
   4.4 розділу IV цього Положення, до Підрозділів, яким вони
підзвітні.
 
   3.5. Сума різниці вартості путівок із частковою оплатою за
рахунок батьків (осіб, які їх замінюють), інших джерел, не
заборонених  чинним  законодавством,  сплачується  до початку
оздоровчої зміни в касу Підрозділів, які перераховують зазначені
кошти протягом п'яти робочих днів на рахунок Мінсім'ямолодьспорту,
відкритий в органах Державного казначейства, для подальшого
здійснення ним розрахунків із МДЦ "Артек".
   Мінсім'ямолодьспорт перераховує  вищезазначені  кошти  на
рахунок МДЦ "Артек" на підставі акта приймання-передачі наданих
послуг.
 
   3.6. Підрозділи розглядають пропозиції щодо направлення дітей
до МДЦ "Артек", формують і відповідним розпорядчим документом
затверджують списки дітей, які направляються до МДЦ "Артек" від
адміністративно-територіальної одиниці.
   Підставою для видання такого  розпорядчого  документа  є
документи, зазначені в пунктах 4.2 - 4.4 розділу IV цього
Положення, які мають зберігатися в Підрозділах протягом трьох
років.
 
   3.7. На підставі виданих Підрозділами розпорядчих документів
заповнюються бланки путівок, які засвідчуються підписом керівника
Підрозділу і печаткою.
 
   3.8. Оформлені належним чином путівки передаються особі, яка
наказом керівника Підрозділу визначається відповідальною  від
адміністративно-територіальної одиниці за супровід групи дітей
(далі - старший супроводжувач).
 
   3.9. Дітям, їх батькам (особам, які їх замінюють) путівки на
руки не видаються.
 
   3.10. У разі неможливості використання путівки на зазначену
оздоровчу зміну з поважних причин (хвороба дитини, обставини
непереборної сили тощо) Підрозділи у п'ятиденний строк у письмовій
формі інформують про це Мінсім'ямолодьспорт із зазначенням причин
та номера путівки.
   Питання щодо  подальшого  використання  таких  путівок
вирішується Мінсім'ямолодьспортом.
 
   3.11. Здійснювати   передання   путівок   з   однієї
адміністративно-територіальної одиниці  в  іншу  без  видання
відповідного  розпорядчого  документа  Мінсім'ямолодьспорту не
допускається.
 
   3.12. Якщо дитині надано путівку з порушенням вимог цього
Положення, така путівка вважається виданою не за призначенням.
 
        IV. Перелік документів, необхідних
        для отримання путівки до МДЦ "Артек"
 
   4.1. До  відповідних  структурних  підрозділів  районних,
районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій та
виконавчих органів міських рад, на які покладено виконання вимог
цього Положення, подаються відповідні документи.
 
   4.2.Для надання безоплатних путівок:
   4.2.1. Для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування:
   копія свідоцтва про народження дитини;
   копія документа,  що підтверджує статус дитини-сироти та
дитини позбавленої батьківського піклування.
   4.2.2. Для  дітей  з малозабезпечених сімей, сім'ї яких
відповідно до законодавства одержують державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям, у тому числі дітей із багатодітних сімей:
   копія свідоцтва про народження дитини;
   довідка про  призначення  державної  соціальної  допомоги
малозабезпеченим сім'ям.
   4.2.3. Для  дітей-інвалідів  за  відсутності  медичних
протипоказань та здатних до  самообслуговування,  для  дітей
військовослужбовців, журналістів і працівників органів внутрішніх
справ, які загинули під час виконання службових обов'язків, для
дітей загиблих шахтарів, для дітей, які постраждали внаслідок
стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф:
   копія свідоцтва про народження дитини;
   копія документа, який підтверджує належність  дитини  до
зазначеної категорії.
   4.2.4. Для талановитих і обдарованих  дітей  (переможців
олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад міжнародного,
всеукраїнського рівнів):
   копія свідоцтва про народження дитини;
   копії посвідчення, диплома, грамоти або іншого документа, що
підтверджує відповідні досягнення переможця олімпіади, конкурсу,
фестивалю, змагання, спартакіади міжнародного,  всеукраїнського
рівнів.
 
   4.3. Для надання путівок з частковою оплатою у розмірі 20 чи
30 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків
(осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених
законодавством:
   4.3.1. Для дітей з багатодітних сімей, які не одержують
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям:
   копія свідоцтва про народження дитини;
   довідка про склад сім'ї.
   4.3.2. Для лідерів дитячих громадських організацій:
   копія свідоцтва про народження дитини;
   клопотання керівного органу громадської організації;
   довідки про доходи членів сім'ї.
 
   4.4. Для надання путівок  з  частковою оплатою у розмірі
50 відсотків вартості путівки, яка сплачується за рахунок батьків
(осіб, які їх замінюють) або з інших джерел, не заборонених
законодавством, для лідерів дитячих громадських організацій:
   копія свідоцтва про народження дитини;
   клопотання керівного органу громадської організації.
 
   4.5. Зазначені в пунктах 4.2 - 4.4 цього розділу документи не
потребують нотаріального засвідчення.
   Копії документів  засвідчуються  керівниками  відповідних
підрозділів районних, районних у мм. Києві  та  Севастополі
державних адміністрацій і виконавчих органів міських рад, які
направляють дітей.
 
   4.6. Перед відправленням діти, яким  надається  путівка,
повинні пройти медичний огляд у встановленому законодавством
порядку та отримати медичну довідку.
   Батьки дитини (особи, які їх замінюють) дають письмову згоду
на проведення в МДЦ  "Артек"  необхідних  діагностичних  та
лікувальних процедур у разі захворювання дитини.
   Для дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського
піклування які перебувають у дитячому будинку сімейного типу або в
прийомній сім'ї, таку згоду дають батьки-вихователі чи прийомні
батьки. Якщо дитина перебуває на повному державному утриманні,
таку згоду дає керівник закладу, у якому виховується дитина, і
засвідчує свій підпис печаткою закладу.
 
     V. Проїзд груп дітей до МДЦ "Артек" та їх прийом
 
   5.1. Проїзд дітей до МДЦ "Артек" проводиться організовано,
групами.
   З метою забезпечення формування і відправлення чергової групи
до МДЦ "Артек"  керівники  відповідних  Підрозділів  видають
розпорядчі документи про відправлення дітей до МДЦ "Артек" і
призначають відповідальних осіб, які забезпечують організацію
проїзду дітей до МДЦ "Артек" і у зворотному напрямку, у кількості
один дорослий на 15 дітей. Особи, які супроводжують дітей, повинні
мати досвід роботи з дітьми. До складу осіб, які супроводжують
дітей, обов'язково входить медичний працівник.
   Особи, які  супроводжують  дітей,  несуть  персональну
відповідальність за життя і здоров'я дітей за весь  період
перебування в дорозі та на базі-готелі до від'їзду в МДЦ "Артек"
(у день заїзду) і з моменту передачі їм дітей працівниками МДЦ
"Артек" при від'їзді.
 
   5.2. Після  затвердження  керівниками Підрозділів списків
дітей, які направляються на оздоровлення в МДЦ "Артек", старшим
супроводжувачем проводяться збори батьків (осіб, які їх замінюють)
та дітей з організаційних питань, зокрема з організації проїзду,
перебування дітей в МДЦ "Артек", а також інструктаж із особами,
які супроводжують.
 
   5.3. Проїзд дітей здійснюється за рахунок коштів батьків
(осіб які їх замінюють), а також інших джерел, не заборонених
чинним законодавством.
 
   5.4. МДЦ "Артек" приймає дітей виключно у строки, зазначені в
путівці. Прийом дітей здійснюється тільки через базу-готель МДЦ
"Артек".
 
   5.5. Підрозділи в письмовій формі надають до МДЦ "Артек"
інформацію про кількість дітей, час і дату приїзду, вид транспорту
координати рейсу або вагона не пізніше ніж за 5 днів до приїзду на
базу-готель МДЦ "Артек" та аналогічну інформацію - за 5 днів до
від'їзду з МДЦ "Артек".
 
   5.6. Прибувши до МДЦ "Артек", старший супроводжувач повинен
надати особі, яка відповідно до наказу МДЦ "Артек" призначена
відповідальною за проведення заїзду на зміну, три примірники
затверджених списків дітей та належним чином оформлені путівки і
медичні довідки.
 
   5.7. МДЦ "Артек" забезпечує проживання супроводжувачів на
базі-готелі МДЦ "Артек".
 
   5.8. МДЦ  "Артек"  після заїзду дітей в 5-денний строк
повідомляє  Мінсім'ямолодьспорт  про  відповідність  кількості
фактично прибулих дітей до кількості виділених путівок.
 
   5.9. Супроводжувачі груп дітей повинні прибути на базу-готель
МДЦ "Артек" не пізніше ніж за один день до від'їзду дітей та
зареєструватись у відповідальної особи за прийом та відправлення
дітей.
 
   5.10. У разі встановлення під час  прийому  дитини  на
відпочинок  факту видачі путівки не за призначенням (дитина
направлена до МДЦ "Артек" без відповідного медичного обстеження
або з медичними протипоказаннями, з не належним чином оформленою
медичною довідкою є молодшою або старшою від зазначеного в цьому
Положенні віку) така дитина до МДЦ "Артек" не приймається і
відбуває до місця проживання з особою, яка її супроводжує.
   Строки використання путівки в такому разі не переносяться, а
путівка вилучається, про що відповідальними особами за проведення
заїзду на зміну в МДЦ "Артек" та старшим супроводжувачем від
адміністративно-територіальної одиниці складається відповідний акт
у трьох примірниках. Один примірник такого акта направляється до
Мінсім'ямолодьспорту.
   Рішення про  подальше використання такої путівки приймає
Мінсім'ямолодьспорт відповідно до чинного законодавства.
 
   5.11. У разі хвороби  дитини  МДЦ  "Артек"  обов'язково
забезпечує її медичним обслуговуванням та харчуванням до одужання
незалежно від строку дії путівки. Умови від'їзду дитини до місця
постійного проживання узгоджуються з батьками (особами, які їх
замінюють) та з Підрозділами.
 
    VI. Звітність про використання путівок та контроль
        за дотриманням вимог цього Положення
 
   6.1. Керівники Підрозділів протягом 10 днів після закінчення
кожної оздоровчої зміни подають Мінсім'ямолодьспорту звіт про
використання путівок до МДЦ "Артек" за встановленою формою згідно
з додатком 2.
 
   6.2. За  результатами бюджетного року Підрозділи у строк до
10 січня наступного за звітним року подають Мінсім'ямолодьспорту
річний звіт про використання путівок  до  МДЦ  "Артек"  за
встановленою формою згідно з додатком 3.
 
   6.3. У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням
чинного законодавства Підрозділи в місячний строк з дня виявлення
такого факту вживають заходів щодо повернення коштів у розмірі
повної вартості безкоштовної путівки чи часткової вартості путівки
та перераховують зазначені кошти на рахунок Мінсім'ямолодьспорту.
 
   6.4. Контроль за використанням бюджетних коштів, передбачених
Мінсім'ямолодьспорту на придбання путівок до МДЦ "Артек", та за
використанням путівок здійснюється в установленому законодавством
порядку.
 
 Начальник відділу
 оздоровлення та дозвілля              Н.О.Чеботарьов
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   направлення дітей
                   для оздоровлення
                   та відпочинку до
                   Міжнародного дитячого центру
                   "Артек" за рахунок
                   бюджетних коштів
 
 
               СПИСОК
       дітей, які направляються до МДЦ "Артек"
            на _________ зміну
        з _______ до ___________ 200__ року
    __________________________________________________
           (область, місто, район)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| N |  N  | Вид |Прізвище,|  Дата  | Місце |  Місце  | Батьки |Примітка|
|з/п|путівки|путівки| ім'я, |народження|навчання|проживання,|  (або  |    |
|  |    |    |  по  |     |    | телефон |особи, які|    |
|  |    |    |батькові |     |    |      |  їх  |    |
|  |    |    |     |     |    |      |замінюють)|    |
|  |    |    |     |     |    |      | П.І.Б. |    |
|---+-------+-------+---------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|  |    |    |     |     |    |      |     |    |
|---+-------+-------+---------+----------+--------+-----------+----------+--------|
|  |    |    |     |     |    |      |     |    |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови районної,
 районної у містах Києві
 та Севастополі державних
 адміністрацій або виконавчого
 органу міської ради      М.П.  _________________  П.І.Б.
                      (підпис)
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   направлення дітей
                   для оздоровлення
                   та відпочинку
                   до Міжнародного дитячого
                   центру "Артек" за рахунок
                   бюджетних коштів
 
 
                ЗВІТ
       про використання путівок до МДЦ "Артек"
           _______________________
           (область, місто, район)
    на _______ зміну з ______ до _________ ______ року
 
 
------------------------------------------------------------------------------
|N |   Інформація   | Усього |       У тому числі        |
|з/п| про використання | путівок |-----------------------------------------|
|  |путівок       |     |безоплатні |  з частковою оплатою за  |
|  |          |     |      | рахунок батьків (або осіб, |
|  |          |     |      | які їх замінюють) або інших |
|  |          |     |      |  джерел, не заборонених  |
|  |          |     |      |    законодавством    |
|  |          |     |      |-----------------------------|
|  |          |     |      | 50 %  | 30 %  | 20 %  |
|  |          |---------+-----------+---------+---------+---------|
|  |          |к-ть|сума|к-ть |сума |к-ть|сума|к-ть|сума|к-ть|сума|
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
| 1 |Залишок путівок на |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |початок звітного  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |періоду       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
| 2 |Одержано путівок у |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |звітному періоді  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
| 3 |Видано путівок за  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |звітний період   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
| 4 |Повернуто бланків  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
| 5 |Залишок путівок на |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |кінець звітного   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |періоду       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
| 6 |Сума коштів, яка  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |прийнята до заліку |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
| 7 |Із загальної    |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |кількості путівок  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |видано:       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
|  |дітям-сиротам та  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |дітям, позбавленим |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |батьківського    |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |піклування     |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
|  |дітям з       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |малозабезпечених, у |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |тому числі із    |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |багатодітних, сімей |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
|  |дітям із      |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |багатодітних сімей, |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |які не одержують  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |державну соціальну |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |допомогу      |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |малозабезпеченим  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |сім'ям       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
|  |дітям-інвалідам   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
|  |дітям працівників  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |органів внутрішніх |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |справ,       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |військовослужбовців |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |журналістів, які  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |загинули під час  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |виконання службових |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |обов'язків     |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
|  |дітям загиблих   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |шахтарів      |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
|  |дітям, які     |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |постраждали     |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |внаслідок стихійного|  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |лиха, техногенних  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |аварій, катастроф  |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
|  |талановитим і    |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |обдарованим     |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |(переможцям олімпіад|  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |конкурсів,     |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |фестивалів, змагань |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |спартакіад     |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |міжнародного,    |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |всеукраїнського   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |рівнів)       |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---+--------------------+----+----+-----+-----+----+----+----+----+----+----|
|  |лідерам дитячих   |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |громадських     |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|  |організацій     |  |  |   |   |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник          М.П.   ____________     П.І.Б.
                     (підпис)
 
 Головний бухгалтер     М.П.   ____________     П.І.Б.
                     (підпис)
 
 
                   Додаток 3
                   до Положення про порядок
                   направлення дітей
                   для оздоровлення
                   та відпочинку
                   до Міжнародного дитячого
                   центру "Артек" за рахунок
                   бюджетних коштів
 
 
              РІЧНИЙ ЗВІТ
       про використання путівок до МДЦ "Артек"
      ______________________________ за 200___ рік
       (область, місто, район)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      |   Усього путівок   |    Безоплатні    |          Путівки, які фінансуються з бюджету           |
|      |--------------------------+------------------------+----------------------------------------------------------------------------|
|      |  кількість  |сума за |  кількість  |сума за |     на 50%     |     на 70%     |    на 80%    |
|      |         |фактично|        |фактично|--------------------------+--------------------------+----------------------|
|      |         |видані |        |видані |  кількість  |сума за |  кількість  |сума за | кількість |сума за |
|      |         |путівки |        |путівки |-----------------|фактично|-----------------|фактично|-------------|фактично|
|      |-----------------|(у грн.)|---------------| (грн.) |одержано|фактично| видані |одержано|фактично| видані |одер-|фактич-| видані |
|      |одержано|фактично|    |одержа-|фактич-|    |    |видано |путівки |    |видано |путівки |жано |но   |путівки |
|      |    | видано |    | но  | но  |    |    |    |(грн.) |    |    |(грн.) |   |видано |(грн.) |
|      |    |    |    |    |видано |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+--------|
|   1   |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  | 14 | 15  |  16  |
|------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+--------|
| Усього за |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|  рік   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+--------|
|  У т.ч.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+--------|
| 1 зміна  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+--------|
| 2 зміна  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+--------|
|   ...  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|   ...  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|   ...  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+--------|
| УСЬОГО:  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
|------------+--------+--------+--------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+-----+-------+--------|
|Перераховано|  X  |  X  |    |  X  |  X  |    |  X  |  X  |    |  X  |  X  |    | X |  X  |    |
|  коштів  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
| батьків  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |   |    |    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник       М.П.     _________________  П.І.Б.
                     (підпис)
 
 Головний бухгалтер  М.П.     _________________  П.І.Б.
                     (підпис)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner