Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1161 від 20.10.2008

Про включення центральної сортувальної станції до Реєстру центральних сортувальних станцій, регіональних сортувальних станцій


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

           СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             20.02.2009 N 95
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 березня 2009 р.
                   за N 270/16286
 
 
     Про затвердження Умов оплати праці працівників
        транспортних, соціально-побутових
       та експлуатаційно-ремонтних організацій,
        а також наукових, науково-дослідних
          та спеціалізованих установ
           Служби безпеки України
 
 
   Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки
України" ( 2229-12 ), постанов Кабінету Міністрів України від
30.08.2002 N 1298 ( 1298-2002-п ) "Про оплату праці працівників на
основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати
праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей
бюджетної сфери", від 09.03.95 N 167 ( 167-95-п ) "Про питання
оплати праці окремих категорій працівників (невійськовослужбовців)
Збройних  Сил  та  інших військових формувань України", від
22.02.2008 N 74 ( 74-2008-п ) "Про запровадження III етапу оплати
праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з
оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих
галузей бюджетної сфери", з метою упорядкування структури та умов
оплати праці працівників транспортних, соціально-побутових та
експлуатаційно-ремонтних  організацій,  а  також  наукових,
науково-дослідних та спеціалізованих установ  Служби  безпеки
України Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Умови оплати праці працівників транспортних,
соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а
також  наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ
Служби безпеки України, що додаються.
 
   2. Виплату заробітної плати здійснювати згідно з Умовами,
затвердженими цим наказом, та в межах фонду заробітної плати,
затвердженого у кошторисах транспортних, соціально-побутових та
експлуатаційно-ремонтних  організацій,  а  також  наукових,
науково-дослідних та спеціалізованих установ  Служби  безпеки
України.
 
   3. Фінансово-економічній  службі  Служби  безпеки України
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   4. З наказом ознайомити особовий склад Служби безпеки України
у частині, що стосується.
 
 Т.в.о. Голови Служби                В.Наливайченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра
 праці та соціальної
 політики України                     В.Онищук
 
 Голова Об'єднаного
 комітету профспілки
 Служби безпеки України                  А.Рахуба
 
 Заступник Міністра
 фінансів України                   В.Матвійчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Служби безпеки України
                   20.02.2009 N 95
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   24 березня 2009 р.
                   за N 270/16286
 
 
               УМОВИ
       оплати праці працівників транспортних,
     соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних
     організацій, а також наукових, науково-дослідних
    та спеціалізованих установ Служби безпеки України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Ці Умови застосовуються при обчисленні заробітної плати
працівників    транспортних,    соціально-побутових    та
експлуатаційно-ремонтних  організацій,  а  також  наукових,
науково-дослідних та спеціалізованих установ  Служби  безпеки
України (далі - організації та установи СБ України).
 
   1.2. Оплата праці працівників СБ України здійснюється за
фактично відпрацьований час, виходячи з посадового (місячного)
окладу, тарифної ставки, з урахуванням граничного розміру доплат
та надбавок, передбачених законодавством України. Заробітна плата
працівника граничними розмірами не обмежується.
 
   1.3. Зміни розмірів посадових (місячних) окладів, тарифних
ставок, доплат та надбавок, що визначають  заробітну  плату
працівників, проводяться:
   у разі зміни розміру посадового (місячного) окладу, тарифної
ставки працівника 1 тарифного розряду;
   у разі зміни тарифних коефіцієнтів;
   у разі  призначення  на  посаду  фахівця  відповідної
кваліфікації - з дня оголошення про це наказом по особовому складу
або дня, зазначеного в наказі про призначення;
   у разі присвоєння почесного звання. Днем присвоєння почесного
звання є дата Указу Президента України;
   у разі присудження наукового ступеня - з дня прийняття Вищою
атестаційною комісією рішення про видачу диплома;
   у разі присвоєння вченого звання -  з  дня  підписання
відповідного наказу Міністерства освіти і науки України або
прийняття Вищою атестаційною комісією відповідного рішення;
   у разі  присвоєння  кваліфікаційної  категорії  - з дня
оголошення про це наказом організації та установи СБ України про
затвердження рішення атестаційної комісії;
   у разі збільшення або зменшення обсягу робіт - з дня зміни в
установленому порядку штатних (планових) показників (уведення до
штату посад тощо);
   у разі зміни стажу роботи.
 
   1.4. Визначення розміру заробітної плати проводиться окремо
за основною посадою і при роботі за сумісництвом.
 
         2. Порядок визначення посадових
            окладів працівників
 
   2.1. Розміри посадових (місячних) окладів, тарифних ставок
працівників СБ України визначаються за тарифними розрядами Єдиної
тарифної сітки ( 1298-2002-п ), які встановлюються фахівцям та
службовцям залежно  від  наявної  кваліфікаційної  категорії,
робітникам  -  залежно від кваліфікаційного розряду у межах
діапазону, визначеного для цих посад (професій)  Довідниками
кваліфікаційних характеристик професій працівників.
 
   2.2. Конкретні розміри посадових (місячних) окладів, тарифних
ставок працівників організацій та установ СБ України визначаються
за тарифними розрядами і коефіцієнтами з оплати праці працівників
транспортних, соціально-побутових  та  експлуатаційно-ремонтних
організацій,  а  також  наукових,  науково-дослідних  та
спеціалізованих установ СБ України - згідно з додатком 1 та
схемами тарифних розрядів - згідно з додатками 2 - 6 з урахуванням
показників організацій та їх структурних підрозділів, а також
окремих професій працівників СБ України, віднесених до груп за
оплатою праці працівників.
 
   2.3. Посадові оклади заступників керівників транспортних,
соціально-побутових та експлуатаційно-ремонтних організацій, а
також наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ СБ
України, їх структурних підрозділів установлюються на 5 - 15
відсотків, головних бухгалтерів - на 10 - 30 відсотків нижче, ніж
посадовий оклад відповідного керівника.
 
        3. Порядок установлення додаткових
           видів заробітної плати
 
   3.1. Керівники організацій та установ СБ України у межах
фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право
установлювати працівникам такі надбавки:
   1) у розмірі до 50 відсотків посадового (місячного) окладу,
тарифної ставки:
   за високі досягнення у праці;
   за виконання особливо  важливої  роботи  (на  строк  її
виконання);
   за складність, напруженість у роботі.
   Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового (місячного) окладу,
тарифної ставки.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи, порушення трудової дисципліни зазначені вище надбавки
можуть зменшуватися або скасовуватися.
   Персональні розміри   згаданих   надбавок   працівникам
установлюються,  підвищуються,  зменшуються  або  скасовуються
наказами по особовому складу на підставі мотивованих рапортів
(заяв) керівників відповідних структурних підрозділів організацій
та установ СБ України;
   2) за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового (місячного) окладу, тарифної ставки.
   Надбавка за почесні звання встановлюється працівникам на
підставі наказу по особовому складу у випадках, якщо їх діяльність
за профілем збігається з наявними почесними званнями.
   За наявності у працівника одночасно двох або більше почесних
звань надбавка за почесне звання виплачується за одним (вищим)
званням. Відповідність почесного  звання  профілю  діяльності
працівника на займаній посаді визначається керівником організації
або установи СБ України.
   Працівникам, які до дня прийняття на роботу або переведення
на посаду (професію) мали почесні звання, надбавка виплачується з
дня прийняття на роботу або переведення на посаду (професію),
профіль діяльності за якою збігається з почесним званням.
   У разі присвоєння почесного звання під час роботи на посаді
(професії), профіль діяльності якої збігається з почесним званням,
указана надбавка виплачується з дня присвоєння почесного звання.
   Виплата надбавки за почесні звання припиняється з  дня,
наступного за днем переведення працівника на посаду (професію),
профіль діяльності якої не збігається з почесним званням;
   3) за  спортивні звання "заслужений тренер", "заслужений
майстер спорту" - у розмірі 20 відсотків, "майстер  спорту
міжнародного класу"  -  15  відсотків,  "майстер  спорту"  -
10 відсотків посадового окладу.
   Надбавка за спортивні звання встановлюється працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним спортивним званням.
   Надбавка за спортивне звання встановлюється працівникам на
підставі наказу по особовому складу.
   За наявності двох або більше звань надбавка встановлюється за
одним (вищим) званням. Відповідність спортивного звання профілю
діяльності працівника на займаній посаді визначається керівником
організації або установи СБ України.
   Наявність у працівника спортивного звання підтверджується
відповідним посвідченням або іншим документом (довідки відповідних
спортивних федерацій, організацій, архівні матеріали тощо);
   4) за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10 відсотків, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15 відсотків, двох і більше мов - 25 відсотків
посадового окладу.
   Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами
перебування на посаді передбачено знання іноземної мови, що
підтверджено відповідним документом.
   Надбавка за знання та використання в роботі іноземної мови
встановлюється працівникам на підставі наказу по особовому складу.
   Надбавка виплачується з дня, вказаного у наказі по особовому
складу. Якщо дата в наказі не зазначена, надбавка виплачується з
дня підписання наказу;
   5) за високу професійну майстерність для робітників III
розряду - у розмірі до 12 відсотків, IV розряду - до 16 відсотків,
V розряду - до 20 відсотків і VI розряду - до 24 відсотків
відповідної тарифної ставки.
   Зазначені вище надбавки встановлюються на підставі наказу по
особовому складу робітникам, які стабільно забезпечують високу
якість виконуваних робіт. Ці надбавки не виплачуються за той
місяць, в якому виявлено зниження якості виконуваних робіт. При
неякісному виконанні робіт, невиконанні установлених норм трудових
витрат надбавки за професійну майстерність скасовуються наказом по
особовому складу;
   6) за класність водіям II класу - 10 відсотків, водіям
I класу - 25  відсотків  установленої  тарифної  ставки  за
відпрацьований час.
   Надбавка за класність водіям встановлюється на  підставі
наказу по особовому складу.
 
   3.2. Керівники організацій та установ СБ України у межах
фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах, мають право
установлювати працівникам такі доплати:
   1) у розмірі до 50 відсотків посадового (місячного) окладу,
тарифної ставки:
   за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників;
   за суміщення професій (посад);
   за розширення зони обслуговування або збільшення  обсягу
виконуваних робіт.
   Конкретний розмір цих  доплат  установлюється  керівником
організації або установи СБ України залежно від кваліфікації
працівника, складності та обсягу виконуваних ним робіт.
   Зазначені види  доплат  не  встановлюються  керівникам
організацій та установ СБ України та їх заступникам, керівникам
структурних підрозділів та їх заступникам.
   У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи  і  порушення  трудової  дисципліни зазначені доплати
скасовуються або зменшуються.
   Конкретні розміри вказаних доплат працівникам установлюються,
підвищуються, знижуються або скасовуються наказами по особовому
складу  на  підставі  мотивованих рапортів (заяв) керівників
відповідних структурних підрозділів організацій та установ СБ
України;
   2) у розмірі до 40 відсотків годинної тарифної ставки,
посадового (місячного) окладу за роботу у нічний час за кожну
годину роботи з 10 години вечора до 6 години ранку.
   Зазначена доплата  встановлюється  на підставі наказу по
особовому складу;
   3) за вчене звання:
   професора - у граничному розмірі 33 відсотки посадового
окладу;
   доцента, старшого наукового співробітника - у граничному
розмірі 25 відсотків посадового окладу.
   Доплата за вчене звання встановлюється працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з наявним вченим званням. За
наявності у зазначених працівників двох або більше вчених звань
доплата встановлюється за одним (вищим) званням.
   Відповідність вченого звання профілю діяльності працівника на
займаній посаді визначається керівником організації або установи
СБ України.
   Документи, що засвідчують наявність вченого звання, повинні
відповідати нормам та вимогам, передбаченим законодавством.
   Доплата за вчене звання встановлюється на підставі наказу по
особовому складу;
   4) за науковий ступінь:
   доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу;
   кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу.
   Доплата за науковий ступінь встановлюється працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем.
За наявності у працівників двох наукових  ступенів  доплата
встановлюється за одним вищим науковим ступенем.
   Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на  займаній  посаді визначається керівником організації або
установи СБ України.
   Документи, що  засвідчують  наявність  наукового ступеня,
повинні  відповідати  нормам  та  вимогам,  передбаченим
законодавством.
   Доплата за науковий ступінь встановлюється на підставі наказу
по особовому складу;
   5) за підтримку постійної бойової готовності військ (сил) - у
розмірі до 50 відсотків посадового (місячного) окладу, тарифної
ставки.
   Доплата за підтримання постійної бойової готовності військ
(сил) встановлюється працівникам, посади  яких  містяться  у
відповідному переліку посад, затвердженому керівником організації
чи установи СБ України, за умови, що вони беруть безпосередню
участь у підтриманні бойової готовності організації чи установи СБ
України і мають при цьому позитивні результати, з урахуванням
також інших показників (ступеня працездатності працівника, рівня
фахової підготовки тощо).
   Доплата за підтримку постійної бойової готовності військ
(сил) встановлюється за основним місцем роботи (за основною
професією (посадою)) працівника.
   Персональні розміри   вказаної   доплати   працівникам
установлюються, підвищуються, знижуються або скасовуються наказами
по особовому складу на підставі мотивованих рапортів (заяв)
керівників відповідних структурних підрозділів організацій та
установ СБ України;
   6) за використання в роботі дезінфікувальних засобів, а також
працівникам, які зайняті прибиранням туалетів, -  у  розмірі
10 відсотків посадового (місячного) окладу, тарифної ставки.
   Вказана доплата встановлюється  на  підставі  наказу  по
особовому складу;
   7) робітникам, зайнятим на роботах з важкими і шкідливими
умовами праці, - у розмірі до 12 відсотків, на роботах з особливо
важкими та особливо шкідливими умовами - до 24 відсотків тарифної
ставки (місячного окладу).
   Вказана доплата встановлюється  на  підставі  наказу  по
особовому складу;
   8) бригадирам з числа робітників, які не звільнені від
основної роботи та залежно від кількості робітників у бригаді: до
10 осіб - 15 відсотків; від 10 до 25 осіб - 20 відсотків; більше
25 осіб - 25 відсотків тарифної ставки за розрядом, присвоєним
бригадиру. Ланковим, якщо чисельність ланки перевищує 5 осіб,
доплата встановлюється в розмірі до 50 відсотків відповідної
доплати бригадиру.
   Вказана доплата  встановлюється  на  підставі  наказу по
особовому складу;
   9) водіям автотранспортних засобів за ненормований робочий
день - у розмірі 25 відсотків тарифної ставки за відпрацьований
час.
   Вказана доплата встановлюється  на  підставі  наказу  по
особовому складу.
 
   3.3. Працівникам організацій та установ СБ України можуть
установлюватися інші види додаткової  заробітної  плати,  що
визначені положеннями чинного законодавства України та виданими на
їх підставі нормативно-правовими актами СБ України (надбавка за
вислугу років, надбавка за роботу в умовах режимних обмежень).
 
   4.1. Матеріальна допомога, в тому числі на оздоровлення,
надається працівникам в сумі не більше ніж один посадовий оклад на
рік, крім матеріальної допомоги на поховання.
 
   4.2. Преміювання працівників проводиться у межах кошторисних
призначень, затверджених на оплату праці.
   Умови преміювання працівників, а також порядок створення і
використання  фонду   преміювання   визначаються   окремим
нормативно-правовим актом СБ України.
 
 Начальник Фінансово-економічної
 служби Служби безпеки України              Д.Анікін
 
 
                   Додаток 1
                   до Умов оплати праці
                   працівників транспортних,
                   соціально-побутових
                   та експлуатаційно-ремонтних
                   організацій, а також
                   наукових, науково-дослідних
                   та спеціалізованих установ
                   Служби безпеки України
 
 
               РОЗМІРИ
     тарифних розрядів і коефіцієнтів з оплати праці
     працівників транспортних, соціально-побутових
       та експлуатаційно-ремонтних організацій,
        а також наукових, науково-дослідних
        та спеціалізованих установ Служби
             безпеки України
 
 
------------------------------------------------------------------
|    Тарифні розряди    |    Тарифні коефіцієнти    |
|------------------------------+---------------------------------|
|       1        |        1        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       2        |       1,09        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       3        |       1,18        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       4        |       1,27        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       5        |       1,36        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       6        |       1,45        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       7        |       1,54        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       8        |       1,64        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       9        |       1,73        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       10       |       1,82        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       11       |       1,97        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       12       |       2,12        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       13       |       2,27        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       14       |       2,42        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       15       |       2,58        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       16       |       2,79        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       17       |        3        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       18       |       3,21        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       19       |       3,42        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       20       |       3,64        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       21       |       3,85        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       22       |       4,06        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       23       |       4,27        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       24       |       4,36        |
|------------------------------+---------------------------------|
|       25       |       4,51        |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Посадові (місячні) оклади, тарифні ставки, які діяли у
листопаді 2008 року, установлюються з 1 грудня 2008 року у такому
порядку:
   для працівників, у яких посадові (місячні) оклади, тарифні
ставки менші ніж розмір мінімальної заробітної плати, посадові
(місячні) оклади, тарифні  ставки  встановлюються  на  рівні
мінімальної заробітної плати;
   для інших працівників посадові (місячні) оклади, тарифні
ставки не змінюються.
   Заробітна плата  працівників,  визначена  з  урахуванням
зазначених  посадових  (місячних)  окладів,  тарифних ставок,
індексується відповідно до Закону України "Про індексацію грошових
доходів населення" ( 1282-12 ).
   2. Посадові (місячні) оклади, тарифні ставки за розрядами
Єдиної тарифної сітки ( 1298-2002-п ) визначаються шляхом множення
окладу (ставки) працівника 1 тарифного розряду на відповідний
тарифний коефіцієнт. У разі коли посадовий (місячний) оклад,
тарифна ставка визначені у гривнях з  копійками,  цифри  до
0,5 відкидаються, від 0,5 і вище - заокруглюються до однієї
гривні.
 
 Начальник Фінансово-економічної
 служби Служби безпеки України              Д.Анікін
 
 
                   Додаток 2
                   до Умов оплати праці
                   працівників транспортних,
                   соціально-побутових
                   та експлуатаційно-ремонтних
                   організацій, а також
                   наукових, науково-дослідних
                   та спеціалізованих установ
                   Служби безпеки України
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад працівників
        транспортних, соціально-побутових
          та експлуатаційно-ремонтних
           організацій СБ України
 
 
   1. Керівні працівники транспортних організацій
 
------------------------------------------------------------------
|        Найменування посад        |  Діапазон  |
|                        |  тарифних  |
|                        | розрядів, які |
|                        |встановлюються |
|                        | за групами з |
|                        | оплати праці |
|                        |---------------|
|                        | I |II |III |IV|
|------------------------------------------------+---+---+----+--|
|Керівник (директор, начальник тощо) організації |14 |13 | 13 |12|
|------------------------------------------------+---+---+----+--|
|Головний інженер                |13 |12 | 12 |11|
|------------------------------------------------+---+---+----+--|
|Начальник майстерні (авторемонтної)       |12 |11 | 11 |10|
|------------------------------------------------+---+---+----+--|
|Начальник відділу                |11 |10 | 10 |9 |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Керівні    працівники    соціально-побутових   та
експлуатаційно-ремонтних організацій
 
------------------------------------------------------------------
|        Найменування посад        |  Діапазон  |
|                        |  тарифних  |
|                        | розрядів, які |
|                        |встановлюються |
|                        | за групами з |
|                        | оплати праці |
|                        |---------------|
|                        | I |II |III |IV|
|------------------------------------------------+---+---+----+--|
|Керівник (директор, начальник тощо) організації |13 |12 | 12 |11|
|------------------------------------------------+---+---+----+--|
|Начальник відділу                |11 |10 | 10 |9 |
------------------------------------------------------------------
 
              ПОКАЗНИКИ
       для віднесення транспортних організацій
        до груп з оплати праці керівників
 
------------------------------------------------------------------
|   Група з оплати праці   |   Витрати моторесурсу   |
|                |    (млн км за рік)    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|        I        |      понад 8,5      |
|        II        |    понад 6 до 8,5     |
|       III        |    понад 3,5 до 6     |
|        IV        |    до 3,5 включно     |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка.
   Визначення витрат моторесурсу  за  видами  автотранспорту
здійснюється за такими коефіцієнтами: 1,0 - для легкового, 1,2 -
для вантажного, 2,57 - для спеціалізованого та спеціального видів
транспорту.
   Рішення про  віднесення  транспортних  організацій  до
відповідної групи з оплати праці керівних працівників приймається
щорічно керівництвом СБ України за результатами звітності щодо
загальних витрат  цих  організацій  моторесурсу  (млн.км)  за
попередній рік (у разі їх зміни порівняно з минулим роком).
 
              ПОКАЗНИКИ
        для віднесення соціально-побутових
       та експлуатаційно-ремонтних організацій
        до груп з оплати праці керівників
 
------------------------------------------------------------------
|Група з оплати праці| Чисельність особового складу (включаючи |
|          |      військовослужбовців)      |
|--------------------+-------------------------------------------|
|     I     |       понад 150 осіб        |
|     II     |    понад 80 до 150 осіб включно    |
|    III     |    понад 35 до 80 осіб включно    |
|     IV     |    понад 10 до 35 осіб включно    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка.
   При віднесенні       соціально-побутових       та
експлуатаційно-ремонтних  організацій до груп з оплати праці
керівників враховується загальна штатна чисельність особового
складу (включаючи військовослужбовців) цих підрозділів.
   Рішення про віднесення зазначених організацій до відповідної
групи з оплати праці їх керівників приймається керівництвом СБ
України.
   Примітка до додатка. За посадами, для яких тарифні розряди
визначені  в граничних розмірах, конкретні розміри посадових
окладів встановлюються залежно від  кваліфікації,  складності
виконуваних робіт і умов праці працівників.
 
 Начальник Фінансово-економічної
 служби Служби безпеки України              Д.Анікін
 
 
                   Додаток 3
                   до Умов оплати праці
                   працівників транспортних,
                   соціально-побутових
                   та експлуатаційно-ремонтних
                   організацій, а також
                   наукових, науково-дослідних
                   та спеціалізованих установ
                   Служби безпеки України
 
 
               СХЕМА
      тарифних розрядів посад (професій) фахівців,
     загальних для організацій та установ СБ України
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування посад (професій)  |Діапазон тарифних розрядів|
------------------------------------------------------------------
 Інженери усіх спеціальностей,
 бухгалтер,
 економіст, конструктор, перекладач,
 технолог, механік та інші фахівці:
 провідні                    9 - 10
 I категорії                   8 - 9
 II категорії                  7 - 8
 без категорії                  6 - 7
 Майстер, майстер дільниці теплових
 мереж, майстер водопровідно-          6 - 7
 каналізаційного та
 паросилового господарства
 Техніки:
 I категорії                    7
 II категорії                   6
 без категорії                   5
 
   Примітка. Відповідно до цього розділу встановлюються посадові
оклади для всіх фахівців організацій та установ СБ України, за
винятком фахівців установ, посадові оклади яких встановлюються на
підставі додатка 6.
 
               СХЕМА
     тарифних розрядів посад (професій) керівників
        структурних підрозділів та технічних
       службовців, загальних для організацій
           та установ СБ України
 
------------------------------------------------------------------
|     Найменування посад     |Діапазон тарифних розрядів|
------------------------------------------------------------------
 Завідувачі: гаража               7 - 8
 канцелярії                   7 - 8
 магазину, майстерні               7 - 8
 господарства, госпмайном             7
 камери схову, складу, сховища          6 - 7
 пральні                     6 - 7
 Старші: друкарка, інспектор, касир,       5 - 6
 контролер, диспетчер
 Архіваріус, друкарка I категорії,
 диспетчер, інспектор, інструктор         5
 (по роботі з сім'ями
 військовослужбовців), касир,
 касир-контролер, комендант
 Агент з постачання, друкарка           4
 II категорії, діловод,
 секретар-друкарка, рахівник
 
   Примітка до додатка. За посадами, для яких тарифні розряди
визначені в граничних розмірах, конкретні розміри  посадових
окладів  встановлюються  залежно від кваліфікації, складності
виконуваних робіт і умов праці працівників.
 
 Начальник Фінансово-економічної
 служби Служби безпеки України              Д.Анікін
 
 
                   Додаток 4
                   до Умов оплати праці
                   працівників транспортних,
                   соціально-побутових
                   та експлуатаційно-ремонтних
                   організацій, а також
                   наукових, науково-дослідних
                   та спеціалізованих установ
                   Служби безпеки України
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів професій (посад)
      робітників організацій та установ СБ України
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування професій (посад)  |Діапазон тарифних розрядів|
------------------------------------------------------------------
 Апаратник хімводоочищення            2 - 5
 Вантажник                     1
 Взуттьовик з ремонту взуття            1
 Гардеробник                    1
 Двірник                      1
 Кастелянка                   1 - 2
 Комірник                    1 - 2
 Кравець (кравець по ремонту речового      1 - 2
 майна)
 Лаборант хіміко-бактеріологічного        2 - 3
 аналізу
 Ліфтер                      1
 Ліфтер при швидкості руху ліфтів:
 від 2,5 до 5 метрів за секунду          1
 від 5 до 7 метрів за секунду           2
 більше 7 метрів за секунду            3
 Матрос-рятівник                 1 - 2
 Мийник автомобілів                1
 Обліковець                    1
 Оббивальник                   2 - 5
 Оператор електронно-обчислювальних       2 - 4
 машин
 Оператор котельні                2 - 5
 Оператор теплового пункту            2 - 5
 Оператор термокамер та термоагрегатів      2 - 5
 Оператор хлораторної установки         2 - 5
 Старший охоронник (старший вахтер)       1 - 2
 Охоронник (вахтер)                1
 Підсобний робітник                1
 Пожежник                    1 - 2
 Покоївка                     1
 Прибиральник виробничих приміщень        1 - 2
 Прибиральник службових приміщень        1 - 2
 Прибиральник територій              1
 Робітник з благоустрою              2
 Робітник зеленого будівництва           2
 Робітник по видаленню нечистот вручну      2 - 5
 Роздавальник нафтопродуктів            2
 Садівник                     2
 Швачка                     1 - 2
 
   Примітка. Конкретні розміри місячних тарифних ставок окремим
категоріям  робітників  наскрізних  професій   (апаратнику
хімводоочищення  1  -  4 кваліфікаційного розряду, лаборанту
хіміко-бактеріологічного аналізу 2 - 3 кваліфікаційного розряду,
оббивальнику  1  -  5  кваліфікаційного  розряду,  оператору
електронно-обчислювальних машин 2 - 4 кваліфікаційного розряду,
оператору котельної 2 - 6 кваліфікаційного розряду, оператору
хлораторної установки 2 - 5 кваліфікаційного розряду  тощо)
визначаються  виходячи  з  наявності у зазначених робітників
відповідного кваліфікаційного розряду.
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів професій водіїв
 
------------------------------------------------------------------
|  Клас автомобіля   |Робочий обсяг двигуна, |Тарифні розряди|
|            |     літри     |        |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|Особливо малий та малий |    до 1,8     |    2    |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|Середній        |  від 1,8 до 3,5   |    3    |
|------------------------+-----------------------+---------------|
|Великий         |    понад 3,5    |    4    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. При закріпленні за водієм декількох автомобілів
різних класів йому встановлюється тарифний розряд, передбачений
для водія автомобіля більшого класу.
 
               СХЕМА
       тарифних розрядів професій трактористів
          та трактористів-машиністів
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування посад   |  Тарифні розряди відповідно до  |
|              |   кваліфікаційного розряду   |
|              |------------------------------------|
|              |I  |II  |III  |IV  |V  |VI  |
|---------------------------+-----+------+------+-----+----+-----|
|Трактористи,        |   |   |   |   |  |   |
|трактористи-машиністи:   |   |   |   |   |  |   |
|I група          |1  |1   |2   | 2 | 3 | 3 |
|II група          |2  |2   |3   | 3 | 4 | 4 |
|III група         |2  |3   |3   | 4 | 4 | 5 |
------------------------------------------------------------------
 
              ПОКАЗНИКИ
        для віднесення професій трактористів
        та трактористів-машиністів до груп
       з оплати праці залежно від потужності
             двигуна трактора
 
------------------------------------------------------------------
| Група з оплати праці |   Потужність двигуна трактора    |
|----------------------+-----------------------------------------|
|     I      |від 25,7 до 44,1 кВт (35-60 к.с.)    |
|     II     |від 44,1 до 73,5 кВт (60-100 к.с.)    |
|     III     |більше 73,5 кВт (більше 100 к.с.)    |
------------------------------------------------------------------
 
               СХЕМА
       тарифних розрядів професій робітників,
     зайнятих ремонтом рухомого складу, устаткування,
        на верстатних роботах і на роботах
           в спеціалізованих цехах
         (з нормальними умовами праці)
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування посад   |  Тарифні розряди відповідно до  |
|    (професій)     |   кваліфікаційного розряду   |
|              |------------------------------------|
|              |I  |II  |III  |IV  |V  |VI  |
|---------------------------+-----+------+------+-----+----+-----|
|1. Робітники, які     |   |   |   |   |  |   |
|безпосередньо зайняті на: |   |   |   |   |  |   |
|верстатних роботах з    |   |   |   |   |  |   |
|обробки металу та інших  |   |   |   |   |  |   |
|матеріалів, різанням на  |   |   |   |   |  |   |
|металообробних верстатах; |   |   |   |   |  |   |
|ремонті, налагодженні та  |2  |3   |4   |4  |5  | 6 |
|обслуговуванні основного  |   |   |   |   |  |   |
|технічного, електричного  |   |   |   |   |  |   |
|обладнання, машин,     |   |   |   |   |  |   |
|механізмів, автомобілів та |   |   |   |   |  |   |
|інших рухомих засобів,   |   |   |   |   |  |   |
|контрольно-вимірювальних  |   |   |   |   |  |   |
|приладів та автоматики   |   |   |   |   |  |   |
|---------------------------+-----+------+------+-----+----+-----|
|2. Робітники, які зайняті |   |   |   |   |  |   |
|на ремонтно-будівельних  |2  |3   |3   |4  |4  | 5 |
|роботах та на інших роботах|   |   |   |   |  |   |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки до додатка:
   1. Місячні тарифні ставки висококваліфікованим робітникам
наукових, науково-дослідних та спеціалізованих установ СБ України,
які  зайняті на особливо важливих і відповідальних роботах,
встановлюються в межах 6 - 8 тарифних розрядів.
   2. До  робітників,  які  безпосередньо  зайняті ремонтом
автомобілів та інших рухомих засобів, передбачених у пункті 1
таблиці, належать: акумуляторник, регулювальник радіоелектронної
апаратури та приладів, рихтувальник кузовів, слюсар з ремонту
автомобілів, слюсар-електрик з ремонту електроустаткування, слюсар
з  ремонту  агрегатів,  слюсар  з  паливної  апаратури,
електрогазозварник.
 
 Начальник Фінансово-економічної
 служби Служби безпеки України              Д.Анікін
 
 
                   Додаток 5
                   до Умов оплати праці
                   працівників транспортних,
                   соціально-побутових
                   та експлуатаційно-ремонтних
                   організацій, а також
                   наукових, науково-дослідних
                   та спеціалізованих установ
                   Служби безпеки України
 
 
               СХЕМА
      тарифних розрядів окремих посад (професій)
         працівників соціально-побутових
       та експлуатаційно-ремонтних організацій
        (житлово-комунального господарства,
        готелів, гуртожитків та комбінатів
          побутового обслуговування)
 
 
   1. Працівники готелів та гуртожитків
   Керівні працівники
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування посад    | Тарифні розряди відповідно до |
|                |       груп       |
|                |-------------------------------|
|                | I  | II  | III  | IV  |
|--------------------------------+------+-------+--------+-------|
|Директор (завідувач) готелю   | 9  |  8  |  7  |  7  |
|--------------------------------+------+-------+--------+-------|
|Завідувач гуртожитку      | 8  |  7  |  6  |  6  |
------------------------------------------------------------------
 
   Фахівці та службовці
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад      |  Діапазон тарифних розрядів  |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Адміністратор        |       2 - 3        |
|-----------------------------+----------------------------------|
|Паспортист          |       2 - 3        |
------------------------------------------------------------------
 
   2. Працівники комбінатів побутового обслуговування (лазень)
   Керівні працівники
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад   | Тарифні розряди відповідно до груп  |
|            |---------------------------------------|
|            |  I  | II | III |  IV  |  V  |
|------------------------+---------+-----+------+--------+-------|
|Начальник        | 9 - 10 | 9 | 9  | 8 - 9 | 7 - 8 |
------------------------------------------------------------------
 
   Робітники
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад (професій)          |Тарифні розряди|
|------------------------------------------------+---------------|
|Робітники із прання та ремонту спецодягу    |    2    |
|(білизни)                    |        |
|------------------------------------------------+---------------|
|Робітник з обслуговування лазні         |    1    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Перукар-модельєр                |    5    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Перукар I класу                 |    3    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Перукар II класу                |    2    |
|------------------------------------------------+---------------|
|Перукар                     |    1    |
------------------------------------------------------------------
 
   3. Працівники їдалень
   Керівні працівники
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад    |Діапазон тарифних розрядів      |
|             |-------------------------------------|
|             |  I  |  II  | III  |  IV  |
|--------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Завідувач їдальні     |  9  | 8 - 9 | 7 - 8 | 6 - 7 |
|--------------------------+---------+---------+--------+--------|
|Завідувач виробництва   | 8 - 9 | 7 - 8 | 6 - 7 | 5 - 6 |
|(шеф-кухар)        |     |     |    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. Завідувачам із числа робітників, не звільнених від
основної роботи, провадиться доплата у розмірі до 20 відсотків
місячної тарифної ставки.
 
   Технічні службовці
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад        |    Тарифні розряди    |
|---------------------------------+------------------------------|
|Адміністратор          |       3        |
|---------------------------------+------------------------------|
|Експедитор            |       2        |
------------------------------------------------------------------
 
   Робітники
 
------------------------------------------------------------------
|  Найменування посад (професій) | Тарифні розряди відповідно |
|                  |       до       |
|                  | кваліфікаційного  розряду |
|                  |----------------------------|
|                  | I | II | III | IV | V | VI |
|-----------------------------------+---+----+-----+----+---+----|
|Кухарі та інші робітники їдалень  | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------+---+----+-----+----+---+----|
|Кухарі, які працюють біля плити  | - | - | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----------------------------------+---+----+-----+----+---+----|
|Буфетники та офіціанти       | - | - | 2 | 3 | 4 | - |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітки:
   1. Оплата праці кухарів за підвищеними тарифними розрядами
проводиться, якщо кухарі працюють біля плити не менше 50 відсотків
робочого часу за розрахунковий період.
   2. Місячні  тарифні  ставки мийників посуду II розряду,
зайнятих не менше 50 відсотків робочого часу за розрахунковий
період на роботах з миття посуду, тари, технологічного обладнання
вручну, які застосовують кислоти, луги та інші хімічні речовини,
встановлюються на рівні 5 тарифного розряду.
   3. Виробнику харчових напівфабрикатів 2 - 5 кваліфікаційного
розряду місячна тарифна ставка встановлюється як для кухарів та
інших робітників їдалень.
   4. Кондитеру 3 - 5 кваліфікаційного розряду місячна тарифна
ставка встановлюється як для кухарів, які працюють біля плити.
 
------------------------------------------------------------------
|Найменування посад (професій)       |  Тарифні розряди  |
|------------------------------------------+---------------------|
|Продавець, касир торговельного залу:   |           |
|I категорії               |     2     |
|II категорії               |     1     |
|III категорії               |     1     |
------------------------------------------------------------------
 
   4. Керівні  працівники  теплових, вентиляційних, газових,
водопровідно-каналізаційних та електроенергетичних господарств,
котелень
 
------------------------------------------------------------------
|    Найменування посад      |Діапазон тарифних розрядів|
|-------------------------------------+--------------------------|
|Начальники теплових, вентиляційних, |             |
|газових, водопровідно-каналізаційних |     8 - 9      |
|господарств, котелень        |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Начальники електроенергетичних   |     7 - 9      |
|господарств             |             |
|-------------------------------------+--------------------------|
|Начальники групи, зміни всіх     |     6 - 7      |
|господарств             |             |
------------------------------------------------------------------
 
              ПОКАЗНИКИ
         для віднесення готелів до груп
          з оплати праці керівників
 
------------------------------------------------------------------
| Група з оплати праці |   Кількість ліжко-місць у готелях  |
|-----------------------+----------------------------------------|
|     I      |        від 70 до 100      |
|     II      |        від 50 до 70      |
|     III     |        від 20 до 30      |
|     IV      |        до 20          |
------------------------------------------------------------------
 
              ПОКАЗНИКИ
        для віднесення гуртожитків до груп
          з оплати праці керівників
 
------------------------------------------------------------------
| Група з оплати праці |Кількість ліжко-місць у гуртожитках   |
|-----------------------+----------------------------------------|
|      I      |       від 350 до 600      |
|     II      |       від 120 до 350      |
|     III     |       від 50 до 120       |
|     IV      |       до 50           |
------------------------------------------------------------------
 
              ПОКАЗНИКИ
        для віднесення комбінатів побутового
         обслуговування (лазень) до груп
          з оплати праці керівників
 
               Пральні
 
------------------------------------------------------------------
| Норми обробки сухої масової білизни  | Група з оплати праці |
|        на рік (тис.т)     |            |
|----------------------------------------+-----------------------|
|Більше 8,8               |      I      |
|Від 5,9 до 8,8             |     II      |
|Від 4,1 до 5,9             |     III     |
|Від 2,3 до 4,1             |     IV      |
|Від 1 до 2,3              |      V      |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка. При  систематичному  невиконанні  установлених
завдань, низькому рівні обслуговування, якості послуг і погіршенні
інших показників діяльності група з оплати праці керівників може
бути знижена згідно з рішенням вищого за підлеглістю керівника на
одну групу в порівнянні з раніше встановленою відповідно до
наведених показників.
 
              ПОКАЗНИКИ
         для віднесення їдалень до груп
          з оплати праці керівників
 
------------------------------------------------------------------
| Чисельність обслуговуючого контингенту  |Група з оплати праці|
|          (чоловік)        |          |
|-------------------------------------------+--------------------|
|Від 750 до 1500              |     I     |
|Від 350 до 750               |     II     |
|Від 50 до 350               |    III     |
|До 50                   |     IV     |
------------------------------------------------------------------
 
   Примітка до додатка. За посадами, для яких тарифні розряди
визначені  в граничних розмірах, конкретні розміри посадових
(місячних) окладів (тарифних ставок) встановлюються залежно від
кваліфікації,  складності  виконуваних  робіт  і  умов праці
працівників.
 
 Начальник Фінансово-економічної
 служби Служби безпеки України              Д.Анікін
 
 
                   Додаток 6
                   до Умов оплати праці
                   працівників транспортних,
                   соціально-побутових
                   та експлуатаційно-ремонтних
                   організацій, а також
                   наукових, науково-дослідних
                   та спеціалізованих установ
                   Служби безпеки України
 
 
               СХЕМА
        тарифних розрядів посад працівників
          наукових, науково-дослідних
       та спеціалізованих установ СБ України
 
 
------------------------------------------------------------------
|   Найменування посад   |  Діапазон тарифних розрядів   |
------------------------------------------------------------------
 1. Керівні працівники
 Начальник (директор, завідувач) науково-дослідного    18 - 22
 інституту
 Начальник (директор, завідувач) іншої наукової установи 17 - 20
 Начальник (керівник) науково-дослідного відділу     17 - 20
 (відділення, лабораторії), учений секретар
 Головний інженер (наукової установи)           16 - 19
 Начальник (керівник) науково-дослідного сектору (бюро,  14 - 18
 групи)
 Начальник (керівник) конструкторсько-технологічного,
 проектного, технічного, виробничого відділу та іншого  15 - 18
 структурного підрозділу, який виконує наукову,
 науково-технічну або науково-організаційну роботу
 Начальники інших структурних підрозділів         8 - 12
 2. Наукові співробітники
 Радник при дирекції науково-дослідної установи      19 - 20
 Головний науковий співробітник              17 - 20
 Провідний науковий співробітник             15 - 19
 Старший науковий співробітник              14 - 18
 Науковий співробітник                  12 - 17
 Молодший науковий співробітник              10 - 16
 3. Професіонали, фахівці та технічні
 службовці
 Головні фахівці в основних відділах
 (відділеннях,                      13 - 17
 лабораторіях, секторах)
 Провідні інженери та фахівці в основних
 відділах (відділеннях, лабораторіях,           9 - 14
 секторах)
 Головні фахівці в інших структурних           9 - 11
 підрозділах
 Провідні інженери та фахівці в інших           7 - 10
 підрозділах
 Інженери та фахівці в основних відділах
 (відділеннях, лабораторіях, секторах):
 I категорії                       12 - 13
 II категорії                       11 - 12
 III категорії                      9 - 11
 без категорії                      8 - 10
 Інженери та фахівці в інших структурних
 підрозділах:
 I категорії                         9
 II категорії                        8
 III категорії                        7
 без категорії                        6
 Техніки в основних відділах (відділеннях,
 лабораторіях, секторах):
 I категорії                       9 - 10
 II категорії                       8 - 9
 без категорії                       7 - 8
 Старші лаборанти в основних відділах:
 які мають повну вищу освіту               7 - 10
 які не мають повної вищої освіти             5 - 6
 Техніки в інших підрозділах:
 I категорії                         7
 II категорії                        6
 без категорії                        5
 
   Примітки:
   1. До основних відділів (відділень, лабораторій, секторів)
належать підрозділи, які безпосередньо здійснюють науково-дослідну
а також іншу роботу, передбачену Законом України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ).
   2. Конкретні   розміри   місячних  посадових  окладів
установлюються в межах діапазону тарифних розрядів залежно від
кваліфікації,  складності  виконуваних  робіт  і  умов праці
працівників.
 
 Начальник Фінансово-економічної
 служби Служби безпеки України              Д.Анікін
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner