Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 93 від 14.10.2008

Про внесення змін і доповнень у додаток 3 до наказу ДСА України від 13.02.2006 N 12 "Про колегію ДСА України"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНА АВІАЦІЙНА АДМІНІСТРАЦІЯ
 
              Н А К А З
 
            19.02.2009 N 121
 
 
          Про затвердження Положення
        про Перелік мінімального обладнання
      повітряних суден цивільної авіації України
 
 
   Відповідно до Положення про Державну авіаційну адміністрацію,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.2006
N 1526 ( 1526-2006-п ), та з метою адаптації нормативно-правових
актів цивільної авіації України  до  відповідних  стандартів
Європейського Союзу та впорядкування процедури схвалення переліку
мінімального обладнання ПС Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Перелік мінімального обладнання
(далі - MEL) повітряних суден цивільної авіації України (далі -
Положення), що додається.
 
   2. Начальнику управління підтримання льотної  придатності
Більчуку  О.В.  довести  це  Положення до відома керівників
структурних підрозділів Державіаадміністрації та юридичних  і
фізичних осіб, що експлуатують повітряні судна.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Авдєєва О.М.
 
 Заступник Міністра
 транспорту та зв'язку
 України - голова
 Державіаадміністрації                 О.М.Давидов
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державіаадміністрації
                   19.02.2009 N 121
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про перелік мінімального обладнання
      повітряних суден цивільної авіації України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Положення про Перелік мінімального обладнання повітряних
суден (далі - Положення) розроблено відповідно до Стандартів та
рекомендованої практики (SARPs) Міжнародної організації цивільної
авіації з метою адаптації нормативно-правової бази цивільної
авіації України до відповідних стандартів Європейського Союзу та
на  виконання підпункту г) пункту 6.1.8 Правил сертифікації
експлуатантів, затверджених  наказом  Державіаслужби  N  684
( z1545-05 ) від 20.09.2005 року.
 
   1.2. Це  Положення застосовується при схваленні Переліку
мінімального обладнання в Державіаадміністрації та при проведенні
інспекторами Державіаадміністрації сертифікаційних та інспекційних
перевірок, пов'язаних з безпекою польотів.
 
   1.3. Положення визначає порядок  застосування  вимог  та
процедур щодо розробки, змісту, схвалення та використання Переліку
мінімального обладнання.
 
   2. Нормативні посилання
   Під час  розроблення Положення використовувалися наступні
нормативно-правові акти:
   - Повітряний кодекс України ( 3167-12 );
   - Правила сертифікації експлуатантів, затверджені наказом
Державіаслужби N 684 ( z1545-05 ) від 20.09.2005 року;
   - Положення про Державну авіаційну адміністрацію, затверджене
постановою Кабінету  Міністрів України від 02.11.2006 N 1526
( 1526-2006-п );
   - JAR - MMEL/MEL, поправка 1, від 1 серпня 2005 року (JAA);
   - Рекомендований циркуляр АС 91-67 (FAA);
   - Положення про Головний перелік мінімального обладнання -
Авіаційні правила України,  частина  1,  наказ  Міністерства
транспорту України N 865 ( z1067-01 ) від 12.12.2001.
 
   3. Терміни, скорочення та їх визначення
 
   3.1. Терміни
   Відмова (непрацездатність) - стан обладнання  повітряного
судна (далі - ПС), при якому його характеристики та показники не
відповідають встановленим  характеристикам  та  не  виконують
призначених йому функцій.
   Виконання польоту - момент коли ПС починає рух від власної
тяги з метою підготовки до зльоту.
   Головний перелік мінімального обладнання (MMEL) - перелік
обладнання для конкретного типу повітряного судна, несправність
якого  дозволяє  експлуатацію  повітряного  судна  протягом
встановленого періоду.
   Еквівалент - документ  або  частина  документа,  виданий
утримувачем  сертифіката  типу,  який містить інформацію про
можливість експлуатації ПС з відмовами.
   Експлуатант/власник - особа або організація, що експлуатує
повітряні судна чи пропонує свої послуги в цій галузі.
   Льотна придатність (ЛП) - характеристика зразка авіаційної
техніки, що забезпечується реалізацією норм льотної придатності в
його конструкції та льотно-технічних характеристиках.
   Обладнання - елемент, функція, компонент або система.
   Інтервал усунення - обмеження щодо тривалості експлуатації з
непрацездатним обладнанням.
 
   3.2. Скорочення
 
   ATA - Air Transport Association
   MMEL - Головний перелік мінімального обладнання
   MEL - Перелік мінімального обладнання
   ПС - повітряне судно
   ТО - технічне обслуговування.
 
   4. Призначення Переліку мінімального обладнання
 
   4.1. Призначенням MEL є забезпечення експлуатації повітряного
судна з певним непрацюючим обладнанням, що не зменшує рівня
льотної придатності, який встановлений при схваленні типової
конструкції ПС.
 
   4.2. MEL  розробляється  відповідно до MMEL або в разі
відсутності відповідно  до  еквіваленту,  схваленого  країною
утримувача сертифіката типу.
 
   4.3. Наявність MEL не встановлює практику експлуатації ПС з
непрацюючим обладнанням.  Виконання  польотів  з  непрацюючим
обладнанням дозволяється тільки за умов правильного аналізу відмов
безпеки та вірогідності виникнення особливої ситуації для кожного
обладнання ПС з метою забезпечення підтримання необхідного рівня
льотної придатності. У разі прийняття рішення щодо тимчасової
експлуатації ПС з непрацездатним обладнанням, головним положенням
є те, що термін такої експлуатації ПС повинен бути мінімізований.
 
   5. Застосування MEL
 
   5.1. Використання MEL дозволяється до виконання польоту ПС.
 
   5.2. В тих випадках, коли виникає конфлікт між положеннями
MEL  та  положеннями  існуючих директив льотної придатності,
приймаються положення останніх.
 
   6. Зміст та форма MEL
 
   6.1. Щонайменш MEL повинен включати:
   - лист схвалення;
   - вказівку про ревізію документів, на яких базується MEL;
   - лист реєстрації змін;
   - перелік діючих сторінок;
   - терміни та скорочення, їх визначення;
   - преамбулу;
   - основну частину MEL;
   - експлуатаційні процедури;
   - процедури з ТО.
 
   6.2. Основна частина MEL складається з п'яти колонок. Колонки
містять таку інформацію:
   - назву обладнання або системи;
   - категорію інтервалу усунення;
   - кількість встановленого обладнання;
   - кількість  обладнання,  необхідного  для  продовження
експлуатації;
   - примітки та виключення.
 
   6.3. Нумерація компонентів систем та обладнання, що занесені
в MEL, встановлена у відповідності з кодом ATA 100.
 
   7. Формат та використання MEL
 
   7.1. Загальне
   MEL - це документ, який містить перелік обладнання, яке може
бути тимчасово непрацездатним до початку польоту при певних
умовах. Цей документ готується експлуатантом/власником для його
власних,  конкретних  ПС, враховуючи конфігурацію цих ПС та
відповідні експлуатаційні та технічні умови,  відповідно  до
процедури, схваленої Державіаадміністрацією.
   Усі елементи обладнання, які пов'язані з льотною придатністю
та не включені до MEL, автоматично повинні бути працездатними.
   Обладнання, яке не відноситься до безпеки польотів, а саме:
кухонне обладнання, обладнання для підвищення комфорту пасажирів
може бути не зазначено в MEL. Експлуатант повинен забезпечити
ефективний  процес прийняття рішень щодо обладнання, яке не
включено до MEL для визначення впливу на льотну придатність та
його необхідності для безпечної експлуатації.
   MEL може містити додатковий рекомендаційний матеріал  чи
модифіковані процедури з ТО та експлуатаційні процедури.
 
   7.2. Види експлуатації
   За згодою Державіаадміністрації MEL може включати особливі
положення для певних видів експлуатації, які виконуватимуться
експлуатантом (тобто підготовка членів  екіпажу,  перегоночні
польоти, демонстраційні польоти та інше).
 
   7.3. Підготовка MEL
   MEL, включаючи преамбулу та визначення, повинен базуватися
але бути не менш жорстким чим відповідний MMEL (якщо такий існує),
прийнятний для Державіаадміністрації.
   Якщо такого  MMEL  не  існує,  MEL  може базуватися на
еквіваленті, за згодою Державіаадміністрації.
   У разі видання змін до MMEL, у експлуатанта є 90 діб
починаючи від дати ревізії для того, щоб подати зміни до MEL до
Державіаадміністрації.
   Для впровадження змін, що стосуються безпеки польотів, можуть
вимагатися зменшені строки.
 
   7.4. Формат MEL
   MEL повинен містити відповідну преамбулу, визначення та якщо
доречні пояснювальні примітки, які мають адекватно відображати
сферу застосування, рамки  та  мету  переліку  (мінімального
обладнання).
   В MEL повинен бути зазначений статус ревізії MMEL, на якому
він базується.
   Преамбула повинна містити інструктивний матеріал для льотного
та технічного персоналу щодо використання MEL.
 
   7.5. Численні відмови
   До МЕЕ мас бути включений керівний матеріал MMEL, який
стосується численних відмов.
 
   7.6. Експлуатаційні процедури та процедури з ТО
   При підготовці MEL експлуатант/власник повинен враховувати
експлуатаційні процедури та процедури з ТО, на які посилається
MMEL. Експлуатант/власник повинен бути готовим представити такі
процедури в Державіаадміністрацію продовж процесу схвалення MEL.
   Експлуатаційні процедури повинні виконуватися при плануванні
та/або  експлуатації  з непрацюючим обладнанням зазначеним в
переліку (мінімального обладнання). Відповідні процедури повинні
бути видані як частина керівництва експлуатанта або MEL.
   Процедури з ТО повинні бути виконані до початку експлуатації
з непрацюючим обладнанням, зазначеним в переліку (мінімального
обладнання). Відповідні процедури повинні бути видані як частина
керівництва експлуатанта або MEL.
   Процедури самі по собі або символи, які визначають  їх
необхідність та посилання на їх чітке місцезнаходження, повинні
бути зазначені в MEL експлуатанта.
   MEL повинен бути відповідно змінений в разі, якщо змінені
застосовні експлуатаційні процедури та процедури з ТО, на які
посилається MMEL.
   Непрацююче обладнання не повинно бути знято з  ПС  без
спеціального дозволу.
 
   7.7. Інтервал усунення
   Експлуатант повинен  враховувати   інтервали   усунення
непрацездатного обладнання ПС, які визначені MMEL при підготовці
MEL. Інтервали усунення в MEL не повинні бути менш жорсткими, чим
відповідні інтервали усунення в MMEL.
   Експлуатант відповідає за встановлення ефективної програми
усунення  несправностей,  яка  повинна  включати  відстеження
непрацездатного обладнання та координацію персоналу,  частин,
виробничих потужностей та процедур, необхідних для своєчасного
усунення несправностей.
   Експлуатація ПС  після  закінчення  інтервалу  усунення
непрацездатного обладнання, визначеного MEL, не  можлива  за
виключенням випадків, коли:
   а) дефект було усунено;
   б) інтервал подовжено відповідно до п. 7.8.
 
   7.8. Подовження інтервалу усунення
   У разі схвалення Державіаадміністрацією експлуатант  може
використовувати  процедуру  подовження  визначених  інтервалів
усунення непрацездатного обладнання категорій B, C та D на такий
самий термін, який встановлено MEL за умови:
   а) встановлення експлуатантом описаної процедури стосовно
визначених обов'язків та відповідальності з контролю подовжень, що
є прийнятною для Державіаадміністрації, та
   б) що експлуатант має право тільки на одноразове подовження
застосовного інтервалу усунення, та
   в) Державіаадміністрація  проінформована  про  будь-які
дозволені  подовження  впродовж  терміну,  прийнятного  для
Державіаадміністрації, але не більш чим продовж одного місяця, та
   г) усунення виконано за першої можливості.
 
   7.9. Схвалення MEL
   Нові MEL та зміни до існуючих MEL будуть схвалюватися тільки
відповідно з цим Положенням.
 
   7.10. Експлуатація поза межами застосування MEL
   Незважаючи на  п. 7.8 цього Положення в разі схвалення
Державіаадміністрацією експлуатант може бути  звільнений  від
забезпечення  відповідності  з  відповідним  MEL  за  умови
відповідності до застосовних обмежень MMEL.
 
 Перший заступник голови
 Державіаадміністрації               О.В.Овчинников
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner