Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1019/1143 від 18.09.2008

Про затвердження інструкцій про взаємодію посадових осіб митних органів, що здійснюють митні процедури в міжнародному залізничному сполученні, і працівників залізниць України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
          ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
        У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ТА РЕЛІГІЙ
  ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ
 
              Н А К А З
 
        19.02.2009 N 70/411/101/65/19/32
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 травня 2009 р.
                   за N 419/16435
 
 
        Про затвердження Порядку взаємодії
         суб'єктів, що надають соціальні
          послуги бездомним громадянам
 
 
   Відповідно до Законів України "Про основи соціального захисту
бездомних громадян і безпритульних дітей" ( 2623-15 ), "Про
соціальні послуги" ( 966-15 ), "Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні" ( 1382-15 ), розпорядження
Кабінету Міністрів України від 05.11.2008 N 1402-р ( 1402-2008-р )
"Про  затвердження  плану  заходів щодо реалізації Концепції
соціального захисту бездомних громадян до 2012 року" та з метою
врегулювання питань взаємодії органів виконавчої влади та інших
суб'єктів, що здійснюють надання соціальних послуг бездомним
громадянам, і покращення якості таких послуг Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Порядок  взаємодії  суб'єктів, що надають
соціальні послуги бездомним громадянам (додається).
 
   2. Міністерству праці та  соціальної  політики  України,
Міністерству  України  у  справах  сім'ї, молоді та спорту,
Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству внутрішніх
справ  України,  Державному  комітету  України  у  справах
національностей та релігій, Державному департаменту України з
питань  виконання  покарань та їх територіальним підрозділам
забезпечити організацію виконання положень Порядку  взаємодії
суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам.
 
   3. Управлінню у справах бездомних громадян та інших груп
ризику Міністерства праці  та  соціальної  політики  України
(О.Суліма) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   4. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників Міністрів праці та соціальної політики, у справах
сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я, внутрішніх справ,
заступника  Голови  Державного  комітету  України  у справах
національностей  та  релігій,  заступника  Голови  Державного
департаменту  України  з питань виконання покарань згідно з
функціональним розподілом.
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                    Л.Денісова
 
 Міністр України у справах
 сім'ї, молоді та спорту                Ю.Павленко
 
 Міністр охорони здоров'я України            В.Князевич
 
 Міністр внутрішніх справ України            Ю.Луценко
 
 Голова Державного комітету
 України у справах
 національностей та релігій                О.Саган
 
 Голова Державного
 департаменту України
 з питань виконання покарань              В.Кощинець
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Профспілки
 працівників соціальної сфери              В.Тьоткін
 
 Перший заступник
 Міністра юстиції України               Є.Корнійчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України,
                   Міністерства України
                   у справах сім'ї, молоді
                   та спорту,
                   Міністерства охорони
                   здоров'я України,
                   Міністерства внутрішніх
                   справ України,
                   Державного комітету України
                   у справах національностей
                   та релігій,
                   Державного департаменту
                   України з питань виконання
                   покарань
                   19.02.2009
                   N 70/411/101/65/19/32
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 травня 2009 р.
                   за N 419/16435
 
 
               ПОРЯДОК
         взаємодії суб'єктів, що надають
       соціальні послуги бездомним громадянам
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Цей Порядок розроблено з метою впровадження ефективного
механізму  взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги
бездомним громадянам, чіткого визначення дій центральних  та
місцевих органів виконавчої влади, організацій, установ, закладів,
служб, причетних до  надання  послуг  бездомним  громадянам,
покращення  якості  надання послуг та профілактики поширення
бездомності та інфекційних захворювань, створення  умов  для
подальшого  самостійного  розв'язання  життєвих проблем таких
громадян.
 
   1.2. Дія цього Порядку поширюється на:
   Міністерство праці  та  соціальної  політики  Автономної
Республіки Крим, головні управління праці та соціального захисту
населення обласних державних адміністрацій, Головне управління
соціального захисту  населення  Київської  міської  державної
адміністрації, Управління праці та соціального захисту населення
Севастопольської міської державної адміністрації, управління праці
та соціального захисту населення районних (міських) державних
адміністрацій (далі - органи праці та  соціального  захисту
населення);
   центр зайнятості  Автономної  Республіки  Крим,  обласні,
Київський і Севастопольський міські, районні, міськрайонні, міські
та районні у містах центри зайнятості,  центри  організації
професійного навчання незайнятого населення і центри професійної
орієнтації населення (далі  -  підрозділи  державної  служби
зайнятості);
   центри обліку бездомних громадян (далі - центри обліку),
заклади соціального захисту для бездомних громадян (далі - заклади
для бездомних);
   центри соціальної  адаптації  осіб,  звільнених  з місць
позбавлення волі (далі - центри соціальної адаптації);
   республіканський (Автономної  Республіки  Крим),  обласні,
міські, районні, районні в містах, сільські та селищні центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри СССДМ);
   Міністерство у справах молоді, сім'ї та ґендерної політики
Автономної Республіки Крим, служби у справах дітей обласних,
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій,
районних,  районних у містах Києві та Севастополі державних
адміністрацій (далі - служби у справах дітей);
   Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
управління (відділи) охорони здоров'я обласних (міських, районних)
державних адміністрацій (далі - органи охорони здоров'я);
   заклади охорони здоров'я;
   міські, міжрайонні,  районні  медико-соціальні  експертні
комісії (далі - МСЕК);
   органи, підрозділи Міністерства внутрішніх справ (далі -
територіальні органи внутрішніх справ), у тому числі відділи,
відділення  у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб міських, районних управлінь (відділів) Міністерства
внутрішніх справ (далі - територіальні підрозділи Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних осіб (ДДГІРФО));
   спеціально відведені  приміщення  територіальних  органів
внутрішніх справ для тримання осіб, яких запідозрено у занятті
бродяжництвом (далі - установи територіальних органів внутрішніх
справ);
   органи міграційної служби в Автономній Республіці  Крим,
областях, містах Києві та Севастополі (далі - органи міграційної
служби);
   кримінально-виконавчу інспекцію.
 
           II. Механізм взаємодії
 
   2.1. Виявлення бездомних громадян, організація соціального
патрулювання
   2.1.1. Виявлення бездомних громадян та безпритульних дітей
здійснюється з метою їх обліку, профілактики туберкульозу та інших
інфекційних захворювань, надання їм соціальних послуг центрами
обліку, іншими органами, організаціями, установами і закладами.
   2.1.2. Виявлення бездомних громадян здійснюється, зокрема,
шляхом проведення соціального патрулювання на вулицях фахівцями
центрів обліку та інших закладів для бездомних (будинків нічного
перебування, центрів реінтеграції), працівниками органів праці та
соціального захисту населення, внутрішніх справ, охорони здоров'я,
служб  у  справах  дітей,  центрів  СССДМ,  підрозділів
кримінально-виконавчої  інспекції,  представниками  об'єднань
громадян, підприємствами, установами, організаціями, благодійними
організаціями та фізичними особами за згодою або за угодою, а
також у порядку самозвернення.
   У разі  особистого  звернення  бездомного громадянина до
органів, організацій, установ і закладів він направляється ними до
центру обліку або до будинку нічного перебування за територіальним
розташуванням для надання йому соціальних послуг.
   2.1.3. До складу групи фахівців, що здійснюють соціальне
патрулювання, входять соціальний працівник, медичний працівник,
представники  об'єднань  громадян,  підприємств,  установ,
організацій, благодійних організацій та фізичних осіб за згодою
або за угодою.
   2.1.4. Під час здійснення соціального патрулювання фахівцями
проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота серед населення та
виявлених бездомних громадян. Бездомні громадяни направляються до
закладів відповідного спрямування, отримують соціальні послуги
(гаряча їжа, одяг, взуття, первинна медична допомога, консультації
тощо).
   2.1.5. У разі виявлення бездомного територіальними органами
внутрішніх  справ  та/або  установами  територіальних органів
внутрішніх справ працівники  цих  органів/установ  інформують
фахівців, що здійснюють соціальне патрулювання, про таких громадян
та, на бажання бездомного, направляють його до центру обліку або
закладу для бездомних для подальшого вирішення проблемних питань.
   2.1.6. У разі виявлення на вулиці або в іншому  місці
бездомного, який не в змозі самостійно пересуватися з будь-якої
причини (інвалід, хворий, поранений, у стані алкогольного або
наркотичного сп'яніння), і у разі коли такий стан загрожує його
життю або безпеці оточуючих, фахівець, що здійснює соціальне
патрулювання, викликає виїзну бригаду служби швидкої медичної
допомоги. Медичний персонал виїзної бригади  служби  швидкої
медичної допомоги зобов'язаний надати медичну допомогу та, за
необхідності, доставити бездомного в стаціонарне відділення.
   У разі виявлення безпритульної дитини фахівець, що здійснює
соціальне патрулювання, негайно повідомляє про це служби у справах
дітей та центри СССДМ.
   2.1.7. Після надання необхідної медичної допомоги (лікування)
заклад  охорони здоров'я, на бажання бездомного громадянина,
направляє його до закладу для бездомних з відповідними медичними
висновками обстеження на інфекційні захворювання (туберкульоз,
шкірні, венеричні захворювання тощо).
 
   2.2. Облік бездомних громадян, відновлення документів та
реєстрація переважного місцезнаходження
   2.2.1. Облік бездомних громадян здійснює  спеціалізований
заклад соціального захисту, утворений для ведення обліку громадян,
що не мають житлового приміщення (будинку, квартири, кімнати
тощо), яке вони можуть використовувати для проживання, перебування
і в якому можуть бути зареєстровані, - центр обліку.
   Основними завданнями центру обліку є виявлення та ведення
обліку бездомних громадян, забезпечення реалізації їх прав на
реєстрацію свого переважного місцезнаходження і на отримання
соціальних послуг, передбачених законодавством.
   2.2.2. Центр обліку надає послуги на підставі письмової заяви
бездомним громадянам України, які досягли 18-річного віку, особам
без громадянства, які постійно на законних підставах проживали, а
після втрати права на житло продовжують проживати на території
України.
   2.2.3. У центрі обліку визначається уповноважена особа, яка
має  персональний  доступ  до автоматизованої системи обліку
бездомних громадян та здійснює облік бездомних громадян.
   У разі  необхідності  уповноважена  особа надає допомогу
бездомному громадянину (далі - клієнт) у підготовці передбачених
законодавством  документів  для  поновлення  документів,  що
посвідчують особу, та реєстрації переважного місцезнаходження за
адресою  центру обліку або іншого закладу для бездомних та
забезпечує їх подальше подання до відповідного територіального
підрозділу ДДГІРФО. Територіальний підрозділ ДДГІРФО розглядає
подані заяви в установленому порядку.
   2.2.4. Облік клієнта проводиться шляхом занесення даних про
нього до журналу обліку бездомних громадян (додаток 1) та до
автоматизованої системи обліку бездомних громадян.
   Інформація про особу є конфіденційною. Збирання, зберігання
та використання цієї інформації здійснюються з додержанням вимог
Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України  "Про
інформацію" ( 2657-12 ).
   Оформлюється облікова  картка  клієнта  (додаток  2)  та
посвідчення про взяття на облік за формою, затвердженою Мінпраці
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 30.03.2006
N 404 ( 404-2006-п ) "Про затвердження Типового положення про
центр обліку бездомних громадян", із зазначенням юридичної адреси
для  реєстрації  переважного  місцезнаходження та вклеюванням
фотографії. Фотографування клієнта проводиться  закладом  для
бездомних за наявності відповідного обладнання.
   Відомості про проведення  соціальної  роботи  та  надані
соціальні послуги заносяться до облікових карток клієнтів, з яких
формується картотека клієнтів закладу для бездомних.
   Облікова картка клієнта, копія посвідчення про взяття на
облік, анкета первинного тестування (за наявності), дані медичного
огляду та усі документи, що приймаються від клієнта, та ті, що
оформлюються уповноваженою особою, зберігаються в особовій справі
клієнта.
   Після отримання документа, що посвідчує особу, з відміткою
про реєстрацію оригінал посвідчення про взяття на облік здається
уповноваженій особі та підшивається до справи.
   2.2.5. Посвідчення про взяття на облік дійсне протягом 6
місяців з дня постановки на облік. Зняття з обліку клієнта
відбувається автоматично після закінчення терміну реєстрації.
   Якщо клієнт протягом 6 місяців не з'являється до центру
обліку і центр обліку не має відомостей щодо його особи, клієнт
знімається з обліку автоматично, про що бездомний громадянин
попереджується при постановці на облік під розписку.
   2.2.6. Документи від клієнта приймаються під розписку, що
оформлюється у двох примірниках: один видається клієнту, другий
зберігається в його особовій справі.
   2.2.7. У разі відсутності паспортного документа уповноваженою
особою готується пакет документів, необхідних для здійснення
відновлення паспорта громадянина України згідно з наказом МВС від
15.06.2006 N 600 ( z0804-06 ) "Про затвердження Порядку оформлення
і  видачі  паспорта  громадянина  України", зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за N 804/12678.
   2.2.8. Безпосередньо реєстрацію переважного місцезнаходження
бездомних громадян здійснюють територіальні підрозділи ДДГІРФО.
   Для реєстрації бездомний громадянин подає:
   а) заяву про реєстрацію переважного місцезнаходження (додаток
3). Якщо у бездомного громадянина є паспорт громадянина України,
слова в тексті заяви  "після  оформлення  паспорта  замість
утраченого" викреслюються;
   б) копію посвідчення  про  взяття  на  облік,  виданого
відповідним закладом;
   в) документ, що посвідчує особу;
   г) квитанцію про сплату мита або копію документа, що звільняє
від його сплати.
   2.2.9. Заява  про реєстрацію переважного місцезнаходження
клієнта обліковується уповноваженою особою закладу для бездомних
за журналом реєстрації заяв про оформлення реєстрації переважного
місцезнаходження бездомних громадян (додаток 4).
   Уповноваженою особою центру обліку на заяві здійснюється
відмітка про те, що клієнту дозволено реєстрацію за юридичною
адресою  центру  обліку або закладу для бездомних, а також
зазначається термін надання дозволу ("дозволено реєстрацію за
юридичною адресою закладу з (дата) по (дата)"). Унесені записи
засвідчуються підписом керівника центру обліку та печаткою.
   Центр обліку  повідомляє територіальний підрозділ ДДГІРФО
(далі - підрозділ) про особу, яка визначена відповідальною за
проведення  реєстрації  переважного місцезнаходження бездомних
громадян.
   Уповноважена особа подає оформлені документи до підрозділу за
місцем розташування закладу, за юридичною адресою якого буде
здійснюватись реєстрація переважного місцезнаходження.
   2.2.10. Працівник підрозділу реєструє  заяву  в  журналі
реєстрації  заяв  про  оформлення  реєстрації  переважного
місцезнаходження бездомних громадян.  У  журналі  обов'язково
зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження
бездомного  громадянина,  адреса  реєстрації   переважного
місцезнаходження (юридична адреса закладу), дані документа, що
посвідчує особу, термін реєстрації, дата здійснення реєстрації,
дані  про  особу,  що  здійснила  реєстрацію  переважного
місцезнаходження.
   Відомості про  реєстрацію  переважного  місцезнаходження
надсилаються до картотеки адресно-довідкового бюро. При цьому
використовуються  талони реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання, до яких вносяться відповідні зміни.
   Термін зберігання   таких   талонів   у   картотеці
адресно-довідкового бюро - півроку з дня закінчення терміну
реєстрації.
   До документа, що посвідчує особу бездомного громадянина,
уноситься відмітка про реєстрацію переважного місцезнаходження.
   Зняття з  реєстрації  переважного  місцезнаходження  не
оформлюється.  У  разі  здійснення  наступної  реєстрації
проставляється новий штамп.
   Разом з батьками (або одним із них), які мають статус
бездомного громадянина,  може  бути  зареєстровано  переважне
місцезнаходження  дитини  (за  наявності  згоди  закладу для
бездомних). При цьому відомості про дитину додатково вносяться до
заяви. Відмітка про реєстрацію дитини вноситься лише до облікових
документів - журналу реєстрації і талона реєстрації.
   2.2.11. У разі необхідності продовження терміну реєстрації
переважного місцезнаходження бездомного громадянина проводиться
його повторне взяття на облік та видається відповідне посвідчення.
Разом з тим продовжується ведення раніше заповненої облікової
картки, що сприятиме уникненню повторів у загальній картотеці
клієнтів закладу для бездомних.
 
   2.3. Медична допомога, обслуговування, обстеження бездомних
громадян
   2.3.1. Заклад для бездомних надає бездомному громадянину
направлення на медичне обстеження, у тому числі на рентгенівське
обстеження органів грудної порожнини, до закладу охорони здоров'я
за місцем територіального розташування та щорічно надає цьому
закладу інформацію про загальну чисельність клієнтів закладу для
бездомних та чисельність таких, які пройшли таке обстеження.
   2.3.2. У закладі для бездомних (за винятком центру обліку)
здійснюються:
   первинний огляд клієнта;
   санітарна обробка клієнта;
   дезінфекція усіх речей клієнта (за наявності дезкамери);
   надання першої медичної допомоги (за необхідності);
   виклик виїзної бригади служби швидкої медичної допомоги (у
разі різкого погіршення стану здоров'я бездомного або виникнення
гострого стану в клієнта);
   інформування територіальної   установи/закладу  державної
санітарно-епідеміологічної служби про випадки педикульозу  та
інфекційних хвороб;
   надання послуг щодо добровільного консультування і тестування
на ВІЛ з дотриманням принципів конфіденційності.
   2.3.3. Органи та заклади охорони здоров'я:
   виявляють бездомних громадян та безпритульних дітей, які
потрапляють до закладів охорони здоров'я, у тому числі за викликом
виїзної бригади служби швидкої медичної допомоги, і надають їм
необхідну медичну допомогу та повідомляють про них заклад для
бездомних  та/або  службу у справах дітей за територіальним
розташуванням;
   надають за укладеною угодою між закладом охорони здоров'я та
закладом для бездомних у використання дезкамеру закладу охорони
здоров'я (за відсутності її у закладі для бездомних);
   здійснюють щорічно рентгенівське обстеження органів грудної
порожнини бездомних громадян та надають інформацію закладу для
бездомних про чисельність бездомних громадян, які пройшли таке
обстеження за направленням закладу для бездомних або самостійно;
   забезпечують проведення за направленням закладу для бездомних
медичного  обстеження  бездомного, зокрема з метою виявлення
соціально небезпечних та інфекційних хвороб, та, у разі потреби,
направляють його для проведення огляду МСЕК щодо встановлення
інвалідності або до закладу охорони здоров'я для проведення
лікування;
   забезпечують необхідними  лікарськими  засобами  клієнтів
закладів для бездомних, які мають право на безоплатне або пільгове
забезпечення  лікарськими  засобами  відповідно  до  чинного
законодавства;
   надають медичну  та  медично-консультативну  допомогу  та
забезпечують за направленням закладу для бездомних консультацією
медпрацівниками в закладах охорони здоров'я клієнта закладу для
бездомних;
   сприяють у закладах для бездомних в організації проведення
санітарно-просвітницької  роботи  (соціальна  реклама,  випуск
санітарних бюлетенів та ін.) з питань здорового способу життя,
профілактики  туберкульозу,  ВІЛ-інфекції/СНІДу,  алкоголізму,
наркоманії тощо та інформаційно-роз'яснювальної роботи (лекції,
бесіди тощо) з питань особистої гігієни та інше;
   проводять у закладах для бездомних профілактичні заходи з
метою нерозповсюдження соціально небезпечних та інфекційних хвороб
(дезінфекція, дезінсекція, дератизація).
   2.3.4. Заклад охорони здоров'я за результатами обстеження
видає клієнту довідку про  стан  здоров'я  з  обов'язковими
результатами рентгенівського обстеження органів грудної порожнини
та, у разі згоди клієнта, результатом тесту на ВІЛ-інфекцію, дані
лабораторних досліджень, консультаційні записи лікарів.
   У разі проведення лікування клієнта заклад охорони здоров'я
надає йому виписку з медичної карти амбулаторного хворого чи з
медичної карти стаціонарного хворого, процедурні листи тощо.
   Вищезазначені довідки зберігаються в особовій справі клієнта,
що заводиться на кожного клієнта у закладі для бездомних.
   2.3.5. У разі виявлення у бездомного громадянина захворювань
заклад для бездомних сприяє (за  необхідності  в  супроводі
соціального  працівника  цього  закладу) направленню його на
лікування, у тому числі примусове; проведенню  (продовженню)
лікування клієнта у закладі охорони здоров'я.
   2.3.6. На час профілактичних оглядів або лікування бездомного
громадянина,  який має дитину, дитина, у разі необхідності,
направляється до закладу,  притулку  для  дітей  чи  центру
соціально-психологічної  реабілітації  дітей за територіальним
розташуванням.
 
   2.4. Встановлення групи інвалідності (поновлення відповідних
документів)
   2.4.1. Лікувально-профілактичні заклади за  територіальним
розташуванням направляють до МСЕК клієнтів закладів для бездомних
(після проведення медичного обстеження за направленням даного
закладу) та бездомних громадян, які перебувають на лікуванні у
закладах охорони здоров'я і потребують встановлення інвалідності.
   2.4.2. МСЕК    за    направленням    відповідного
лікувально-профілактичного закладу за територіальним розташуванням
проводить огляд клієнтів закладів для бездомних.
   2.4.3. Якщо хворий клієнт закладу для бездомних або бездомний
громадянин, який перебуває на лікуванні у стаціонарі, за станом
здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії
лікувально-профілактичного закладу не може з'явитися до МСЕК,
огляд проводиться за місцем його перебування (у закладі для
бездомних або у стаціонарі).
   2.4.4. МСЕК видає особам, які визнані інвалідами чи стосовно
яких  встановлено  факт  втрати  працездатності,  довідки  й
індивідуальні програми реабілітації та надсилає виписку із акта
огляду МСЕК органу, де інвалід перебуватиме (перебуває) на обліку
як отримувач пенсії, державної соціальної допомоги чи грошового
утримання.
   2.4.5. Копія індивідуальної програми  реабілітації  також
надсилається лікувально-профілактичному закладу і органу праці та
соціального захисту населення за переважним місцезнаходженням
інваліда.
   Територіальний орган праці та соціального захисту населення,
на  бажання  інваліда  та  за  наявності підстав згідно із
законодавством,  вживає  заходів  щодо  влаштування  його  в
установленому  порядку до інтернатної установи, стаціонарного
відділення територіального центру  соціального  обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних, іншого закладу/установи
соціального обслуговування.
   2.4.6. Заклад охорони здоров'я, де на стаціонарному лікуванні
перебуває бездомний (який не є клієнтом закладу для бездомних), що
потребує встановлення інвалідності, вживає заходів щодо проведення
огляду МСЕК, надання необхідної довідки й індивідуальної програми
реабілітації.
   2.4.7. Під час перебування бездомного інваліда у стаціонарі
адміністрація закладу повідомляє про нього територіальний заклад
соціального захисту для бездомних громадян. Соціальний працівник
цього закладу сприяє в отриманні інвалідом необхідних документів,
що засвідчують особу.
   2.4.8. Після встановлення інвалідності соціальний працівник
закладу для бездомних, на бажання клієнта та у разі наявності
висновку МСЕК щодо потреби у постійному сторонньому догляді,
звертається до територіального органу праці та соціального захисту
населення  щодо  влаштування  інвалідів  I  та  II груп до
будинку-інтернату відповідного  профілю  або  щодо  подальшої
реінтеграції інваліда III групи та надає необхідну допомогу в
оформленні відповідних документів.
 
   2.5. Працевлаштування бездомних громадян
   2.5.1. Бездомний громадянин або клієнт закладу для бездомних,
який є інвалідом, направляється до центру професійної реабілітації
на загальних підставах відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 31.01.2007 N 80 ( 80-2007-п ) "Про затвердження
Порядку  надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних
послуг".
   2.5.2. Заклад для бездомних:
   направляє клієнта до  місцевих  центрів  зайнятості  для
здійснення підбору роботи, проведення професійної орієнтації з
метою вибору виду професійної діяльності;
   здійснює протягом двох тижнів соціальний супровід клієнта (за
потреби) на підприємстві, в установі, організації, за місцем
роботи з метою адаптації клієнта до нових умов;
   надає (щомісяця до 15 числа місяця, наступного за звітним)
інформацію підрозділам державної служби зайнятості про непрацюючих
клієнтів з метою вирішення питання щодо їх працевлаштування,
залучення до громадських робіт тощо.
   2.5.3. Підрозділи державної служби зайнятості:
   надають бездомним громадянам, які звернулись за сприянням у
працевлаштуванні, у тому числі за направленням закладу  для
бездомних, соціальні послуги з пошуку роботи, інформаційні та
консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, послуги з
професійної орієнтації;
   інформують (щокварталу до 20 числа місяця, наступного за
звітним) заклад для бездомних за територіальним розташуванням про
клієнтів, працевлаштованих за сприяння підрозділів  державної
служби зайнятості.
 
   2.6. Організація роботи із сім'ями з дітьми, які опинилися у
складних життєвих обставинах (бездомні або безпритульні)
   2.6.1. У разі звернення до центру обліку або закладу для
бездомних сім'ї (неповної сім'ї)  з  дітьми  (дитиною)  або
безпритульної  дитини  адміністрація  цього  закладу  негайно
повідомляє про це центр СССДМ та службу у справах дітей за
територіальним розташуванням.
   Безпритульну дитину  соціальний  працівник  закладу  для
бездомних супроводжує до притулку для дітей служби у справах
дітей.
   2.6.2. Служба у справах дітей за територіальним розташуванням
після повідомлення закладу для бездомних про перебування у ньому
сім'ї з дітьми впродовж трьох днів відвідує дану сім'ю у цьому
закладі і, у разі необхідності, вживає заходів щодо тимчасового
влаштування дитини до притулку для дітей.
   2.6.3. Центри СССДМ:
   відвідують сім'ю з дітьми у закладі для бездомних впродовж
трьох днів після повідомлення про її перебування у цьому закладі
та вживають необхідних заходів з метою реінтеграції такої сім'ї;
   здійснюють соціальний супровід сімей з дітьми, які опинились
у складних життєвих обставинах;
   забезпечують тимчасове проживання сімей  з  дітьми,  які
опинились  у  складних  життєвих  обставинах,  у  центрах
соціально-психологічної допомоги та соціальних центрах матері та
дитини відповідно до затверджених положень;
   надають комплекс адресних соціальних послуг, передбачених для
сімей, які опинились у складних життєвих обставинах.
 
   2.7. Організація  роботи  з  іноземцями,  особами  без
громадянства, біженцями
   2.7.1. У разі звернення до центрів обліку або будинків
нічного перебування іноземців, осіб без громадянства, які не мають
документів, шукачів притулку та біженців адміністрація закладу для
бездомних громадян повідомляє про них територіальні підрозділи
ДДГІРФО, органи міграційної служби та направляє їх до цих органів
для проведення відповідної перевірки і вирішення питання щодо
надання відповідної допомоги у межах компетенції.
   2.7.2. Іноземці, особи без громадянства, шукачі притулку
можуть перебувати у будинку нічного перебування терміном до 5
днів. Після закінчення цього терміну територіальні підрозділи
ДДГІРФО та органи міграційної служби вирішують питання щодо їх
подальшого перебування на території України, в тому числі, у разі
відповідного звернення, забезпечують розгляд заяв про надання
статусу біженця.
   За взаємним  погодженням  із  адміністрацією закладу для
бездомних іноземці та особи без громадянства після відповідної
перевірки та оформлення їм належних документів (довідки) можуть
перебувати у ньому на законних підставах протягом  терміну,
визначеного угодою з цим закладом, за погодженням з органом
міграційної служби.
   2.7.3. Біженці можуть за рішенням адміністрації закладу для
бездомних перебувати у ньому протягом терміну, визначеного угодою
із цим закладом, за погодженням з органом міграційної служби.
   2.7.4. У разі звернення до центрів обліку або будинків
нічного перебування дитини, яка перебуває на території України без
супроводу і виявила бажання подати заяву про надання статусу
біженця,  адміністрація  невідкладно  повідомляє  про  неї
територіальний орган міграційної служби, службу у справах дітей та
центр СССДМ за територіальним розташуванням.
 
   2.8. Організація  роботи з особами, звільненими з місць
обмеження волі або позбавлення волі, особами, які перебувають на
обліку кримінально-виконавчої інспекції
   2.8.1. У разі звернення до центру обліку або до іншого
закладу для бездомних особи, звільненої з місць обмеження волі або
позбавлення волі, яка має відповідну довідку про звільнення,
інформація про неї надається територіальним органам внутрішніх
справ, а сама вона направляється до центру соціальної адаптації за
територіальним розташуванням.
   Якщо особа є громадянином похилого віку або інвалідом I чи II
групи і потребує постійного стороннього догляду, адміністрація
закладу для бездомних, на бажання клієнта, вживає заходів щодо
влаштування його до спеціального будинку-інтернату для громадян
похилого віку та інвалідів.
   2.8.2. У разі відсутності центру соціальної адаптації в цьому
регіоні заклад для бездомних або сама особа звертається до
місцевих органів влади з питання надання місця у спеціальному
гуртожитку відповідно до чинного законодавства.
   2.8.3. Якщо у регіоні немає спеціального гуртожитку та центру
соціальної адаптації або якщо особа не виявила бажання в них
проживати, адміністрація закладу для бездомних приймає рішення про
перебування особи у ньому як бездомного громадянина і надає йому
відповідні  соціальні  послуги:  відновлення  паспорта, інших
документів, сприяє у реєстрації переважного місцезнаходження,
працевлаштуванні тощо або порушує питання перед територіальними
органами праці та соціального захисту населення про направлення до
центру соціальної адаптації іншого регіону.
   2.8.4. Територіальні органи внутрішніх справ:
   забезпечують безпеку клієнтам та адміністрації закладу для
бездомних;
   здійснюють контроль за клієнтами, які звільнилися з місць
обмеження волі або  позбавлення  волі  та  перебувають  під
адміністративним наглядом;
   здійснюють відновлення документів та реєстрацію переважного
місцезнаходження бездомних громадян за юридичною адресою центру
обліку або іншого закладу для бездомних;
   проводять профілактичну  роботу  з особами, схильними до
скоєння правопорушень;
   організовують та контролюють профілактичну та просвітницьку
роботу з особами, схильними до правопорушень;
   за зверненням адміністрації закладу для бездомних вживають
термінових заходів щодо припинення правопорушень,  ліквідації
кримінальної ситуації у цьому закладі;
   включають заклади  для  бездомних  до  списку  об'єктів
підвищеного ризику з обов'язковим постійним контролем патруля
міліції та дільничного інспектора.
   2.8.5. У разі звернення до центру обліку або до закладу для
бездомних засуджених до покарань у виді позбавлення права обіймати
певні посади або займатися певною діяльністю, засуджених до
покарань у виді громадських і виправних робіт, а також осіб,
звільнених  від  відбування  покарання  з  випробуванням або
умовно-достроково, а також звільнених від відбування покарання
вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, які
не мають постійного місця проживання і реєстрації, цей заклад
повідомляє про них територіальний підрозділ кримінально-виконавчої
інспекції та органи внутрішніх справ.
   2.8.6. Кримінально-виконавча  інспекція разом із органами
внутрішніх справ і соціальними працівниками закладу для бездомних
приймає рішення про надання послуг такій особі у цьому закладі
щодо забезпечення її тимчасовим притулком, відновлення документів,
реєстрації та інших соціальних послуг.
   2.8.7. У разі прийняття рішення про обслуговування особи, яка
перебуває   на  обліку  кримінально-виконавчої  інспекції,
кримінально-виконавча інспекція разом з органами внутрішніх справ
здійснює контроль за її поведінкою у закладі для бездомних, сприяє
у вирішенні її проблем, вживає заходів щодо негайного реагування
на будь-які правопорушення з боку клієнта.
 
 Начальник Управління у справах
 бездомних громадян
 та інших груп ризику                   О.Суліма
 
 
                   Додаток 1
                   до Порядку взаємодії
                   суб'єктів, що надають
                   соціальні послуги бездомним
                   громадянам
 
 
               ЖУРНАЛ
          обліку бездомних громадян
 
           _______________________
             (назва закладу)
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
| N | Дата  |  Дата  |Прізвище,|Дата, рік | Остання | Дата |Примітка**|
|з/п|звернення| взяття на |ім'я, по | та місце | адреса |зняття|     |
|  | та N  | облік та |батькові*|народження|реєстрації| з  |     |
|  | справи |   N   |     |     | місця  |обліку|     |
|  |     |посвідчення|     |     |проживання|   |     |
|---+---------+-----------+---------+----------+----------+------+----------|
|  |     |      |     |     |     |   |     |
|---+---------+-----------+---------+----------+----------+------+----------|
|  |     |      |     |     |     |   |     |
-----------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * Можливе уточнення даних щодо прізвища, імені, по батькові
та дати і року народження після встановлення особи клієнта.
   ** У графі "Примітка" вказується інша необхідна для роботи
закладу інформація (ким виявлено та направлено клієнта, повторне
звернення тощо).
 
 Начальник Управління
 у справах бездомних
 громадян та інших груп ризику              О.Суліма
 
 
                   Додаток 2
                   до Порядку взаємодії
                   суб'єктів, що надають
                   соціальні послуги бездомним
                   громадянам
 
 -------------
 | Місце для |
 |фотокартки |
 -------------
 
 
       ОБЛІКОВА КАРТКА КЛІЄНТА N __________
 
 
           I. Загальні відомості
 
 1. Прізвище ________________
 ім'я _______________________
 по батькові (за наявності)
 ____________________________
 
 2. Рік народження __________
 місяць ____________
 число _____________
 
 3. Місце народження
 ____________________________
 
 4. Сімейний стан
 ____________________________
 
 5. Діти ____________________
 ____________________________
 ____________________________
 
 6. Соціальні зв'язки
 ____________________________
 ____________________________
 (перелічити батьків, братів,
  сестер, родичів, друзів,
    знайомих тощо)
 
 7. Причина звернення
 ____________________________
 
     II. Наявність документів, що засвідчують особу
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п |  Вид документа  | Серія |Номер |Ким і коли виданий|
|------+--------------------+---------+-------+------------------|
|   |          |     |    |         |
------------------------------------------------------------------
 
        III. Кримінальна відповідальність
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п|    Стаття КК    |Строк позбавлення волі|  Дата  |
|   |            |  (за наявності)  |звільнення|
|-----+------------------------+----------------------+----------|
|   |            |           |     |
------------------------------------------------------------------
 
         IV. Освіта, трудова діяльність
 
 а) освіта _______________________
    (вища, н/вища, сер. спец.,
      сер., н/сер., поч.)
 диплом (свідоцтво) ________ N ___________
 від "___"_______________ ___ року
 б) спеціальність за дипломом
 (свідоцтвом) ___________________________
 в) кваліфікація ________________________
 г) останнє місце роботи ________________
 ґ) з якого часу не працює ______________
 д) загальний стаж роботи _______________
 е) місце роботи (теперішня зайнятість)
 ________________________________________
 
 ____________________________
   (назва закладу)
 
            V. Житлова ситуація
 
 а) наявність реєстрації
 місця проживання
 ____________________________
 б) остання адреса реєстрації
 місця проживання
 ____________________________
 ____________________________
 в) дата зняття з реєстрації
 місця проживання
 ____________________________
 г) причини втрати житла
 ____________________________
 ґ) останнє місце фактичного
 проживання _________________
 
           VI. Психологічний стан
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 
            VII. Стан здоров'я
 
 (у т.ч. дані
 рентгенологічного обстеження)
 ____________________________
 ____________________________
 ____________________________
 
        VIII. Відомості про військовий облік
 
 а) взято на військовий облік
 ____________________________
 б) знято з військового обліку
 ____________________________
 
           IX. Додаткові відомості
 
 а) видано посвідчення
 про взяття на облік
 N ________
 від "___"__________ ___ року
 б) внесено
 до автоматизованої системи
 обліку бездомних громадян
 ____________________________
 
 Прізвище та підпис
 соціального працівника
 ________________________
 
 Дата заповнення
 "___"_____________ ____ року
 
         X. Відомості про надані послуги
 
------------------------------------------------------------------
|   N з/п   |   Дата   |  Зміст   |  Результат   |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
|---------------+--------------+--------------+------------------|
|        |       |       |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Управління
 у справах бездомних громадян
 та інших груп ризику                   О.Суліма
 
 
                   Додаток 3
                   до Порядку взаємодії
                   суб'єктів, що надають
                   соціальні послуги бездомним
                   громадянам
 
                   Начальникові _______________
                            (назва
                   ____________________________
                    територіального підрозділу
                         ДДГІРФО)
                   ____________________________
                       (прізвище, ім'я
                   ____________________________
                     та по батькові заявника)
 
 
               ЗАЯВА
 
 
 Прошу зареєструвати моє переважне місцезнаходження за адресою
 _______________________________________ після оформлення паспорта
 замість утраченого.
 
   Додаток: копія посвідчення про взяття на облік, виданого
відповідним спеціалізованим закладом.
 
 ____ ___________ 20___ року          ___________________
                           (підпис)
 
 Начальник Управління
 у справах бездомних громадян
 та інших груп ризику                   О.Суліма
 
 
                   Додаток 4
                   до Порядку взаємодії
                   суб'єктів, що надають
                   соціальні послуги бездомним
                   громадянам
 
 
               ЖУРНАЛ
      реєстрації заяв про оформлення реєстрації
     переважного місцезнаходження бездомних громадян
 
        ____________________________________
             (назва закладу)
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Дата  |Прізвище,| Дата та | Дата та | Адреса |Паспортні| Термін |  Дата  |Примітка**|
|з/п|звернення| ім'я, | місце  |   N   |реєстрації| дані* |реєстрації|здійснення|     |
|  |  та  |  по  |народження|посвідчення| (адреса |     | з ___  |реєстрації|     |
|  |N справи |батькові |     |про взяття | закладу) |     | по___  |     |     |
|  |     |     |     | на облік |     |     |     |     |     |
|---+---------+---------+----------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  |     |     |     |      |     |     |     |     |     |
|---+---------+---------+----------+-----------+----------+---------+----------+----------+----------|
|  |     |     |     |      |     |     |     |     |     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * У разі відсутності документа дані заповнюються  після
поновлення паспорта громадянина України.
   ** У графі "Примітка" вказується інша необхідна для роботи
закладу інформація.
 
 Начальник Управління
 у справах бездомних громадян
 та інших груп ризику                   О.Суліма<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner