Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 102/51 від 04.02.2008

Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ДЕРЖАВНА СЛУЖБА АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             16.02.2009 N 62
 
 
     Про затвердження Порядку подання на погодження,
      реєстрацію та облік індивідуальних ресурсних
          елементних кошторисних норм
 
 
   Для удосконалення та упорядкування розробки індивідуальних
ресурсних елементних кошторисних норм Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок подання на погодження, реєстрацію та
облік  у  Державній  службі  автомобільних  доріг  України
індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм (далі -
Порядок).
 
   2. Керівникам підприємств та служб автомобільних доріг в
АР Крим,  областях  та м. Севастополі подавати індивідуальні
ресурсні елементні кошторисні норми розроблені згідно з Порядком
до Укравтодору для погодження, реєстрації та обліку.
 
   3. Департаменту капітального будівництва та інвестиційної
політики (Гончаренко Ф.П.):
 
   3.1. Вести контроль за надходженням індивідуальних ресурсних
елементних кошторисних норм, облік та реєстрацію для подальшого їх
використання для складання кошторисів.
 
   3.2. Щокварталу інформувати служби автомобільних доріг про
погоджені Укравтодором індивідуальні ресурсні елементні кошторисні
норми.
 
   4. Індивідуальні ресурсні елементні кошторисні норми, які не
відповідають вимогам даного Порядку та не зареєстровані, не можуть
застосовуватися для визначення кошторисної вартості на об'єктах,
які фінансуються Укравтодором.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Парацу В.В.
 
 Голова                          В.Гуржос
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної служби
                   автомобільних доріг
                   України
                   16.02.2009 N 62
 
 
               ПОРЯДОК
      подання на погодження, реєстрацію та облік
     у Державній службі автомобільних доріг України
        індивідуальних ресурсних елементних
             кошторисних норм
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1 Цей  Порядок  визначає організаційні засади розгляду
проектів індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм при
виконанні  робіт  на  об'єктах  Укравтодору  з  будівництва,
реконструкції та ремонту автомобільних доріг (порядок проведення
експертизи,  узгодження,  затвердження, реєстрації нормативних
документів (далі - НД)).
 
   2. Терміни та визначення
   Організація-розробник -  підрядна організація, яка планує
виконання  робіт  із  застосуванням  нових  технологій  або
використанням матеріалів, які відсутні у діючих ресурсних нормах
при виконанні робіт з будівництва, реконструкції та ремонту
автомобільних доріг.
   Організація-замовник - служби автомобільних доріг в АР Крим,
областях та м. Севастополі, на об'єктах яких буде виконуватись
робота.
   Узгоджуюча організація - Державна служба автомобільних доріг
України.
   Наукова організація - організація, що має право надавати
експертну оцінку поданому проекту нормативних документів залежно
від напряму її діяльності.
 
   3. Погодження технічного завдання
 
   3.1. Організація, що планує виконання робіт із застосуванням
нових технологій або використанням матеріалів, які відсутні у
діючих ресурсних нормах, звертається до служби автомобільних доріг
АР Крим, областях та м. Севастополі, на об'єктах якої буде
виконуватися робота, для опрацювання та визначення необхідності
розроблення індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм
(далі - ІРЕКН).
 
   3.2. Технічне завдання (далі - ТЗ) попередньо узгоджене
відповідною службою автомобільних доріг в АР Крим, областях та
м. Севастополі (далі - замовник робіт), з організацією-розробником
та ініціатором проведення розробки ІРЕКН (за  додатком  1),
подається  на  розгляд  Укравтодору  у  відділ  кошторисного
ціноутворення  Департаменту  капітального  будівництва  та
інвестиційної політики.
 
   3.3. Департамент капітального будівництва та інвестиційної
політики після перевірки по формі направляє ТЗ на опрацювання
науковій організації залежно від напряму її діяльності.
 
   3.4. При  отриманні  позитивного  висновку  від наукової
організації про відсутність ІРЕКН у діючій нормативній кошторисній
документації та інших нормативних документах України, Департамент
капітального будівництва та інвестиційної політики після перевірки
по суті погоджує ТЗ.
 
   4. Організація розгляду проекту
 
   4.1. Здійснення  координації  роботи з розгляду проектів
покладається на Відділ кошторисного ціноутворення Департаменту
капітального будівництва та інвестиційної політики.
 
   4.2. Відділом кошторисного ціноутворення опрацьовується ТЗ на
предмет відповідності його структури та  змісту  нормативним
вимогам.
 
   4.3. За відсутності зауважень ТЗ погоджується Департаментом
капітального будівництва та інвестиційної політики та разом з
пояснювальною запискою передається на затвердження заступнику
Голови Укравтодору.
 
   4.4. У разі виникнення зауважень до ТЗ, вони передаються
розробнику  для  доопрацювання  проекту  разом  із  службою
автомобільних доріг, яка ініціювала розроблення ІРЕКН.
 
   4.5. Якщо у проекті НД  мають  місце  розбіжності  між
організацією-розробником і організацією-замовником НД, сторони
складають протокол розбіжностей (додаток 2) та подають його для
прийняття остаточного рішення Укравтодором.
 
   4.6. Організація-розробник    за    погодженням    з
організацією-замовником НД направляє остаточну редакцію ІРЕКН (або
зміни до них) разом з пояснювальною запискою, відгуками та
експертними висновками (за наявності) до Укравтодору.
 
   4.7. НД, ІРЕКН розробляються відповідно до вимог "Методичних
рекомендацій з розроблення ресурсних елементних кошторисних норм"
(розроблених Українським державним  науково-дослідним  центром
ціноутворення в будівництві "Цінобуд" та схваленого рішенням
науково-технічної ради Держбуду України від 12.04.2002 N 21),
разом з супровідними документами, перелік яких визначено п. 4.12
цього положення та оформлюється за додатком 3.
 
   4.8. Після отримання комплекту  необхідної  документації,
протягом 20 днів з дня надходження матеріалів, Укравтодор визначає
наукову організацію у відповідності з напрямами її діяльності для
подальшої роботи та отримання експертного висновку розробленого
НД, ІРЕКН.
 
   4.9. Розроблений відповідно до п. 4.7 цього Порядку проект
НД, ІРЕКН погоджується Департаментом капітального будівництва та
інвестиційної політики та подається на затвердження заступнику
Голови Укравтодору.
 
   4.10. Проект НД, ІРЕКН що пройшов експертизу, але не поданий
на затвердження протягом 3  місяців  з  моменту  проведення
експертизи, подають у тому ж порядку на повторну експертизу.
 
   4.11. Формування справи затвердженого НД, ІРЕКН (або зміни до
них)  покладається  на  відділ  кошторисного  ціноутворення
Департаменту капітального будівництва та інвестиційної політики, з
реєстрацію в інвентарній книзі (додаток 4).
 
   4.12. Справа затвердженого НД, ІРЕКН містить:
   1) затверджений примірник НД, ІРЕКН з підписами розробників
та узгоджуючих організацій, копію НД, ІРЕКН (2 примірники);
   2) технічне завдання на розробку НД, ІРЕКН (2 примірники);
   3) оригінали документів про узгодження остаточної редакції
проекту НД, ІРЕКН (1 примірник);
   4) зведення відгуків на проект НД, ІРЕКН з оригіналами або
копіями відгуків,  протокол  розбіжностей  (за  наявності)
(1 примірник);
   5) пояснювальну  записку  до проекту НД, ІРЕКН і копію
супровідного листа про подання проекту НД, ІРЕКН на затвердження з
переліком документів, що додаються (1 примірник);
   6) експертний висновок до НД, ІРЕКН (1 примірник).
   7) лист експертизи НД, ІРЕКН (1 примірник).
 
   4.13. Справи  затверджених  НД,  ІРЕКН  зберігаються  у
Департаменті капітального будівництва та інвестиційної політики.
 
   4.14. Справи зберігаються протягом п'яти років.
 
 Директор Департаменту
 капітального будівництва
 та інвестиційної політики             Ф.П.Гончаренко
 
 
                   Додаток 1
                   Обов'язковий
 
 
 ПОГОДЖЕНО             ЗАТВЕРДЖЕНО
 Начальник служби         Заступник Голови
 автомобільних доріг        Державної служби
 ______________________________  автомобільних
    (назва Служби)       доріг України
 
 ________ ____________________  __________ ___________________
 (підпис)    (П.І.П)       (підпис)     (П.І.П)
 
 "___" ____________ 200_ р.    "___" ____________ 200_ р.
 
 
            ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
       на розроблення індивідуальної ресурсної
          елементної кошторисної норми
 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
       (назва об'єкту для застосування норм)
 
 Замовник: Служба автомобільних доріг ____________________________
 Розробник: ______________________________________________________
 
 ПОГОДЖЕНО             ПЕРЕВІРЕНО
 Директор Департаменту       Начальник відділу
 капітального будівництва     кошторисного
 та інвестиційної політики     ціноутворення
 __________ __________________   __________ __________________
 (підпис)   (П.І.П)       (підпис)   (П.І.П)
 
 "___" ____________ 200_ р.    "___" ____________ 200_ р.
 
 1. ПІДСТАВА ДЛЯ РОЗРОБЛЕННЯ
 
 2. ТЕРМІН РОЗРОБКИ
 Початок:
 Закінчення:
 
 3. ПРИЗНАЧЕННЯ І ЗАВДАННЯ
 
 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ'ЄКТА НОРМУВАННЯ
 
 5. СТРУКТУРА НД, ІРЕКН ТА ДОДАТКИ ДО НЬОГО, ЩО ПЛАНУЮТЬСЯ
 
 6. ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК З ІНШИМИ НОРМАТИВНИМИ ДОКУМЕНТАМИ
 
 7. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ
 
 8. ДОДАТКОВІ ДАНІ
 
 8.1 ПЕРЕЛІК ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ НАДАЮТЬ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК НА НД,
ІРЕКН.
 
 (Визначається окремим  листом  Укравтодору  у разі виконання
п. 3.1,3.2 та 3.4 Положення)
 
 
                   Додаток 2
                   Обов'язковий
 
 
 м. ___________________        Дата
 
 
         ФОРМА ПРОТОКОЛУ ПРО РОЗБІЖНОСТІ
        до проекту нормативного документа
 
 
__________________________________________________________________
       (найменування документа, що подається)
 
__________________________________________________________________
     (найменування ведучої організації-розробника)
 
__________________________________________________________________
 (найменування організації, що вносить проект на затвердження)
 
та _______________________________________________________________
       (найменування узгоджуючої організації)
 
на рішення _______________________________________________________
            (найменування організації-замовника)
 
------------------------------------------------------------------
| N | Номер розділу,  |  Пропозиція   |  Пропозиція   |
|п/п | пункту, підпункту |  організації-  |  узгоджуючої  |
|  |  проекту НД   |  розробника з  |  організації з  |
|  |          | обґрунтуванням  | обґрунтуванням  |
------------------------------------------------------------------
 
   Протокол розбіжностей підписують керівник (заступник) ведучої
організації-розробника, організації, що вносить проект НД на
затвердження, узгоджуючої організації з розкриттям  підписів.
Підписи засвідчують печатками організацій.
 
 
                   Додаток 3
                   Обов'язковий
 
 
 ПОГОДЖЕНО             ЗАТВЕРДЖЕНО
 Начальник служби         Заступник Голови
 автомобільних доріг        Державної служби
 ____________________________   автомобільних
    (назва Служби)       доріг України
 
 __________ ________________   __________ ____________________
 (підпис)    (П.І.П)      (підпис)    (П.І.П)
 
 "___" ____________ 200_ р.    "___" ____________ 200_ р.
 
 Група ___/___/___  Назва НД, ІРЕКН ____________________________
  (не заповнювати)
 
 Склад робіт: ____________________________________________________
 
 Вимірник: _____________________ (одиниця виміру)
 
 Таблиця _______ Група ____________ норми ______________
 
------------------------------------------------------------------
|Шифр ресурсу|  Найменування  |Одиниця виміру|    |    |
|      |   ресурсу    |       |-------+-------|
|      |          |       |    |    |
|------------+--------------------+--------------+-------+-------|
|   1   |     2     |    3   |  4  |  5  |
|------------+--------------------+--------------+-------+-------|
|   1   |Витрати труда    |  люд.-год. |    |    |
|      |робітників     |       |    |    |
|------------+--------------------+--------------+-------+-------|
|   2   |Середній розряд   |       |    |    |
|      |робіт        |       |    |    |
|------------+--------------------+--------------+-------+-------|
|   3   |Витрати труда    |  люд.-год. |    |    |
|      |машиністів     |       |    |    |
|------------+--------------------+--------------+-------+-------|
|      |Машини та механізми |       |    |    |
|------------+--------------------+--------------+-------+-------|
|  Шифр  |Назва        |  маш.-год. |    |    |
|------------+--------------------+--------------+-------+-------|
|      |   Матеріали   |       |    |    |
|------------+--------------------+--------------+-------+-------|
|  Шифр  |Назва        |одиниця виміру|    |    |
------------------------------------------------------------------
 
   Рецензія N ___ від _________, лист погодження від ___________
N _____________
 
 РОЗРОБЛЕНО
 ____________ ___________________
  (підпис)     (П.І.П)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 
 Розробники:
 
 
                   Додаток 4
                   Обов'язковий
 
 
       ФОРМА ІНВЕНТАРНОЇ КНИГИ ЗАТВЕРДЖЕНИХ НД
        ___________________________________
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер |   Дата   |Наймену-|Запровад-| Назва об'єкта| Дата і | Строк |  Ведуча  | Відмітка |
|справи| присвоєння | вання | жується |(застосування)|  номер |введення|організація-|  про  |
|   | порядкового |    | вперше |       | документа| в дію | розробник, | перегляд,|
|   |реєстраційного|    |     |       |  про  |    |  інші  | внесення |
|   | номеру/шифру |    |     |       |погодження|    |      | змін та |
|   |       |    |     |       |     |    |      |скасування|
|------+--------------+--------+---------+--------------+----------+--------+------------+----------|
|   |       |    |     |       |     |    |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner