Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 10 від 14.01.2008

Щодо затвердження єдиних форм річної звітності про виконання державного бюджету (Форми NN 1-1, 2 дб, 7 дб)


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
      ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ
 
              Н А К А З
 
             16.02.2009 N 72
 
 
         Про надання чинності в Україні
         міждержавним стандартам, зміні
          до міждержавного стандарту,
        скасування нормативних документів
          та внесення змін до наказу
            Держспоживстандарту
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
     комітету України з питань технічного регулювання
                   та споживчої політики
     N 175 ( v0175609-09 ) від 29.04.2009 )
 
 
 
   Відповідно до Закону України "Про стандартизацію" ( 2408-14 )
та на виконання положень, передбачених Угодою про проведення
узгодженої політики в галузі стандартизації,  метрології  та
сертифікації ( 997_102 ), підписаною 13 березня 1992 року між
державами СНД, Н А К А З У Ю:
 
   1. Надати чинності  в  Україні  міжнародним  нормативним
документам як національним методом "передруку" мовою оригіналу
з 1 липня 2009 р.:
 
 ДСТУ ГОСТ 8.247:2009 Метрологія. Метроштоки для вимірювання
            рівня нафтопродуктів в горизонтальних
            резервуарах. Методика повірки
            (ГОСТ 8.247-2004, IDT)
            ru: ГСИ. Метроштоки для измерений уровня
            нефтепродуктов в горизонтальных
            резервуарах. Методика поверки.
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 8.247-77)
 
 ДСТУ ГОСТ 8.540:2009 Метрологія. Державна повірочна схема для
            засобів вимірювання максимальних значень
            напруженості імпульсних електричного та
            магнітного полів
            (ГОСТ 8.540-2006, IDT)
            ru: ГСИ. Государственная поверочная схема
            для средств измерений максимальных
            значений напряженностей импульсных
            электрического и магнитного полей
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 8.540-93)
 
 ДСТУ ГОСТ 7454:2009  Консерви з бланшованої, підсушеної чи
            підв'яленої риби в олії. Технічні умови
            (ГОСТ 7454-2007, IDT)
            ru: Консервы из бланшированной,
            подсушенной или подвяленной
            рыбы в масле.
            Технические условия
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 7454-90)
 
 ДСТУ ГОСТ 7457:2009  Консерви-паштети з риби. Технічні умови
            (ГОСТ 7457-2007, IDT)
            ru: Консервы - паштеты из рыбы.
            Технические условия
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 7457-91)
 
 ДСТУ ГОСТ 8702:2009  Шпалери, кольоровий папір, картон і вироби
            з них. Методи визначення стійкості
            фарбування до дії світла в умовах штучного
            освітлення (ксенонова лампа)
            (ГОСТ 8702-2005, IDT)
            ru: Обои, цветная бумага,
            картон и изделия из них. Методы
            определения устойчивости окраски к свету в
            условиях искусственного освещения
            (ксеноновая лампа)
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 8702-88)
 
 ДСТУ ГОСТ 10119:2009 Консерви із сардин атлантичних і
            тихоокеанських в олії. Технічні умови
            (ГОСТ 10119-2007, IDT)
            ru: Консервы из сардин атлантических
            и тихоокеанских в масле.
            Технические условия
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 10119-97)
 
 ДСТУ ГОСТ 12161:2009 Консерви риборослинні в томатному соусі.
            Технічні умови
            (ГОСТ 12161-2006, IDT)
            ru: Консервы рыборастительные
            в томатном соусе.
            Технические условия
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 12161-88)
 
 ДСТУ ГОСТ 18294:2009 Вода питна. Метод визначення
            вмісту берилію
            (ГОСТ 18294-2004, IDT)
            ru: Вода питьевая. Метод определения
            бериллия
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 18294-89)
 
 ДСТУ ГОСТ 19588:2009 Пресерви з риби спеціального посолу.
            Технічні умови
            (ГОСТ 19588-2006, IDT)
            ru: Пресервы из рыбы специального посола.
            Технические условия
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 19588-74)
 
 ДСТУ ГОСТ 29332:2009 Волокна хімічні. Методи визначення масової
            частки заоливлювача
            (ГОСТ 29332-2006, IDT)
            ru: Волокна химические. Метод определения
            массовой доли замасливателя
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 29332-92)
 
 ДСТУ ГОСТ 30314:2009 Філе морського гребінця заморожене.
            Технічні умови
            (ГОСТ 30314-2006, IDT)
            ru: Филе морского гребешка мороженое.
            Технические условия.
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 30314-95)
 
 ДСТУ ГОСТ 31293:2009 Одяг зі шкіри. Загальні технічні умови
            (ГОСТ 31293-2005, IDT)
            ru: Одежда из кожи.
            Общие технические условия
            - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ       Транспорт дорожній. Шкворні
 ИСО 8716:2009     седільно-зчіплювальних пристроїв.
            Випробування на міцність
            (ГОСТ ИСО 8716-2008, IDT;
            ISO 8716:2001, IDT)
            ru: Транспорт дорожній. Шкворни
            седельно-сцепных устройств. Испытания на
            прочность
            - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ       Транспорт дорожній. Пристрої
 ИСО 8718:2009     тягово-зчіплювальні та зчіпні петлі.
            Випробування на міцність
            (ГОСТ ИСО 8718-2008, IDT;
            ISO 8718:2001, IDT)
            ru: Транспорт дорожный.
            Устройства тягово-сцепные
            и сцепные петли.
            Испытания на прочность
            - Вперше
 
 ДСТУ ГОСТ       Оптика та оптичні прилади. Лазери та
 ИСО 11554:2009    лазерна апаратура. Методи випробування
            потужності, енергії та часових
            характеристик лазерного пучка
            (ГОСТ ИСО 11554-2007, IDT;
            ISO 11554:2006, MOD)
            ru: Оптика и фотоника. Лазеры и относящееся
            к лазерам оборудование.
            Методы испытаний для определения
            мощности, энергии и временных
            характеристик лазерного излучения
            - Вперше
 
 ДСТУ 6095:2009    Система стандартів з інформації,
            бібліотечної та видавничої справи. Правила
            скорочення заголовків і слів у заголовках
            публікацій
            (ГОСТ 7.88-2003, MOD)
            ru: СИБИД. Правила сокращения слов
            заглавий и слов в заглавиях публикаций
            - Вперше
 
 ДСТУ 6096:2009    Система стандартів з інформації,
            бібліотечної та видавничої справи.
            Універсальна десяткова класифікація.
            Структура, правила ведення та індексування
            (ГОСТ 7.90-2007, MOD)
            ru: СИБИД. Универсальная десятичная
            классификация. Структура,
            правила ведения и индексирования
            - Вперше
 
 ДСТУ 6097:2009    Метрологія. Трансформатори струму.
            Методика повірки
            (ГОСТ 8.217-2003, MOD)
            ru: ГСИ. Трансформаторы тока.
            Методика поверки
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 8.217-87)
 
 ДСТУ 6098:2009    Методи випробування на стійкість до
            механічних зовнішніх чинників, що
            впливають на машини, прилади та інші
            технічні вироби. Випробування на вплив
            вібрації з відтворенням заданої
            акселерограми процесу
            (ГОСТ 30630.1.8-2002
            (МЭК 60068-2-57:1989), MOD;
            IEC 60068-2-57:1989, MOD)
            ru: Методы испытаний на стойкость
            к механическим внешним
            воздействующим факторам машин, приборов и
            других технических изделий. Испытания на
            воздействие вибрации с воспроизведением
            заданной акселерограммы процесса
            - Вперше
 
 ДСТУ 6099:2009    Методи випробування на стійкість до
            механічних зовнішніх чинників, що
            впливають на машини, прилади та інші
            технічні вироби. Випробування на вплив
            випадкової широкосмугової вібрації з
            використанням цифрової системи керування
            випробуванням
            (ГОСТ 30630.1.9-2002
            (МЭК 60068-2-64:1993), MOD;
            IEC 60068-2-64:1993, MOD)
            ru: Методы испытаний
            на стойкость к механическим внешним
            воздействующим факторам машин, приборов и
            других технических изделий. Испытания на
            воздействие случайной широкополосной
            вибрации с использованием цифровой системы
            управления испытаниями
            - Вперше
 
   2. Надати чинності в Україні зміні до чинного міждержавного
стандарту з 1 квітня 2009 р.:
 
 Изменение N 1     Ключи с присоединительными квадратами.
 ГОСТ 25601-83     Типы и основные размеры
 
   3. Надати чинності в Україні міждержавним стандартам, які
розроблені Україною і прийняті на 33-му та 34-му засіданнях
Міждержавної Ради, з 1 липня 2009 р.:
 
 ДСТУ EN 1501-1:2006/ Сміттєвози та їх підіймальні пристрої.
 ГОСТ ЕН 1501-1-2008  Загальні вимоги і вимоги безпеки.
            Частина 1. Сміттєвози з тильним
            завантаженням
            (EN 1501-1:1998, IDT)
            - Вперше
            (із заміною позначення ДСТУ EN 1501-1:2006
            на ДСТУ EN 1501-1:2006/ГОСТ ЕН 1501-1-2008)
 
 ДСТУ ISO 3019-2:2004/ Об'ємні гідроприводи. Розміри та умовні
 ГОСТ ИСО 3019-2-2008 позначення кріпильних фланців і кінців
            валів об'ємних насосів і гідромоторів.
            Частина 2. Метричні ряди
            (ISO 3019-2:2001, IDT)
            - Вперше
            (із заміною позначення ДСТУ ISO 3019-2:2004
            на ДСТУ ISO 3019-2:2004/
            ГОСТ ИСО 3019-2-2008)
 
 ДСТУ ISO 4895:2007/  Пластмаси. Рідкі епоксидні смоли.
 ГОСТ ИСО 4895-2008  Визначення тенденції до кристалізації
            (ІSO 4895:1997, IDT)
            - Вперше 
            (зі скасуванням ГОСТ 30026-93 
            (ИСО 4895-1987) та із заміною позначення
            ДСТУ ISO 4895:2007 на ДСТУ ISO 
            4895:2007/ГОСТ ИСО 4895:2008
 
 ДСТУ ISO 6020-1:2004/ Об'ємні гідроприводи. Приєднувальні
 ГОСТ ИСО 6020-1-2008 розміри для гідроциліндрів з однобічним
            штоком на номінальний тиск 16 МПа
            (160 бар). Частина 1. Середня серія
            (ISO 6020-1:1998, IDT)
            - Вперше
            (із заміною позначення ДСТУ ISO 6020-1:2004
            на ДСТУ ISO 6020-1:2004/
            ГОСТ ИСО 6020-1-2008)
 
 ДСТУ ISO 6432:2006/  Пневмоприводи. Циліндри з однобічним
 ГОСТ ИСО 6432-2008  штоком на номінальний тиск 10 бар
            (1000 кПа) з діаметрами від 8 мм до 25 мм.
            Приєднувальні розміри (ISO 6432:1985, IDT)
            - Вперше
            (із заміною позначення ДСТУ ISO 6432:2006
            на ДСТУ ISO 6432:2006/
            ГОСТ ИСО 6432-2008)
 
 ДСТУ ISO 8138:2004/  Об'ємні гідроприводи. Циліндри з
 ГОСТ ИСО 8138-2008  однобічним штоком. Тиск на 16 МПа
            (160 бар) - компактна серія. Розміри
            приєднувальних отворів для підведення
            робочої рідини
            (ISO 8138:1998, IDT)
            - Вперше
            (із заміною позначення ДСТУ ISO 8138:2004
            на ДСТУ ISO 8138:2004/
            ГОСТ ИСО 8138-2008)
 
 ДСТУ ISO 8778:2006/  Пневмоприводи. Стандартні довідкові
 ГОСТ ИСО 8778-2008  атмосферні умови
            (ISO 8778:2003, IDT)
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 30093-93
            (ИСО 8778-1990)
            та із заміною позначення ДСТУ ISO 8778:2006
            на ДСТУ ISO 8778:2006/ГОСТ ИСО 8778-2008)
 
 ДСТУ ISO 15218:2006/ Пневмоприводи. Пневморозподільники
 ГОСТ ИСО 15218-2008  трипровідні двопозиційні з
            електромагнітним управлінням. Стикові
            площини
            (ISO 15218:2003, IDT)
            - Вперше
            (із заміною позначення ДСТУ ISO 15218:2006
            на ДСТУ ISO 15218:2006/ГОСТ ИСО 15218-2008)
 
 ДСТУ ISO       Пневмоприводи. Пневморозподілювачі
 15407-1:2004/     п'ятипровідні типорозмірів 18 мм і 26 мм.
 ГОСТ ИСО       Частина 1. Стикові площини монтажних плит
 15407-1-2008     без електричного з'єднувача
            (ISO 15407-1:2000, IDT)
            - Вперше (із заміною позначення
            ДСТУ ISO 15407-1:2004
            на ДСТУ ISO 15407-1:2004/
            ГОСТ ИСО 15407-1-2008)
 
 ДСТУ ISO       Пневмоприводи. Пневморозподілювачі
 15407-2:2004/     п'ятипровідні типорозмірів 18 мм і 26 мм.
 ГОСТ ИСО       Частина 2. Стикові площини монтажних плит
 15407-2-2008     з електричним з'єднувачем
            (ISO 15407-2:2003, IDT)
            - Вперше
            (із заміною позначення
            ДСТУ ISO 15407-2:2004
            на ДСТУ ISO 15407-2:2004/
            ГОСТ ИСО 15407-2-2008)
 
 ДСТУ ISO 15552:2006/ Пневмоприводи. Циліндри зі знімними
 ГОСТ ИСО 15552-2008  кріпленнями на номінальний тиск 1000 кПа
            (10 бар) з діаметрами від 32 мм до 320 мм.
            Основні та приєднувальні розміри і розміри
            елементів кріплень
            (ISO 15552:2004, IDT)
            - Вперше
            (зі скасуванням ГОСТ 30009-93
            (ИСО 6431-92)
            та із заміною позначення
            ДСТУ ISO 15552:2006
            на ДСТУ ISO 15552:2006/
            ГОСТ ИСО 15552-2008)
 
 ДСТУ ISO 16873:2006/ Гідроприводи об'ємні. Реле тиску. Стикові
 ГОСТ ИСО 16873-2008  площини
            (ISO 16873:2002, IDT)
            - Вперше
            (із заміною позначення
            ДСТУ ISO 16873:2006 на
            ДСТУ ISO 16873:2006/ГОСТ ИСО 16873-2008
 
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 175 ( v0175609-09 ) від 29.04.2009 )
 
   4. Скасувати чинність в Україні  нормативних  документів
з 1 липня 2009 р.:
 
 ГОСТ 8.247-77     Государственная система обеспечения
            единства измерений. Метроштоки для
            измерений уровня нефтепродуктов в
            горизонтальных резервуарах. Методика
            поверки
 
 ГОСТ 8.540-93     Государственная система обеспечения
            единства измерений. Государственная
            поверочная схема для средств измерений
            максимальных значений напряженностей
            импульсных электрического и магнитного
            полей
 
 ГОСТ 7454-90     Консервы рыбные. Рыба в масле
            (бланшированная, подсушенная или
            подвяленная). Технические условия.
 
 ГОСТ 7457-91     Консервы рыбные. Паштеты. Технические
            условия.
 
 ГОСТ 8702-88     Бумага и обои. Метод определения
            устойчивости окрасок органическими
            пигментами и красителями к воздействию
            света
 
 ГОСТ 10119-97     Консервы рыбные. Сардины атлантические и
            дальневосточные в масле. Технические
            условия.
 
 ГОСТ 12161-88     Консервы рыборастительные в томатном
            соусе. Технические условия.
 
 ГОСТ 18294-89     Вода питьевая. Метод определения массовой
            концентрации бериллия.
 
 ГОСТ 19588-74     Пресервы рыбные. Рыба специального посола.
            Технические условия
 
 ГОСТ 29332-92     Волокна и нити химические. Методы
            определения массовой доли замасливателя.
 
 ГОСТ 30009-93     Пневмоприводы. Пневмоцилиндры с
 (ИСО 6431-92)     односторонним штоком со съемными
            креплениями. Ряд на давление до 1 МПа с
            диаметрами от 32 до 320 мм.
            Присоединительные размеры
 
 ГОСТ 30026-93     Пластмассы. Жидкие эпоксидные смолы.
 (ИСО 4895-1987)    Определение тенденции к кристаллизации
 
 ГОСТ 30093-93     Пневмоприводы. Нормальная справочная
 (ИСО 8778-90)     атмосфера
 
 ГОСТ 30314-95     Филе морского гребешка мороженое.
            Технические условия
 
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої
політики N 175 ( v0175609-09 ) від 29.04.2009 )
 
   5. Внести  зміну  до  наказу Держспоживстандарту України
від 30 липня 2007 р. N 168 ( v0168609-07 ) "Про затвердження
національних стандартів України, скасування нормативних документів
та внесення змін до наказів Держспоживстандарту", а саме:
   у пункті 1 слова та цифри "з 1 січня 2009 р." замінити на
слова та цифри "з 1 липня 2009" для ДСТУ ІSO 4895:2007;
   у пункті 2 термін скасування ДСТУ 2184-93 (ГОСТ 30026-93)
(ISO 4895:1987) встановити з 1 липня 2009 року.
 
   6. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.)
та ДП "Український науково-дослідний і навчальний центр проблем
стандартизації,  сертифікації  та  якості"  (Корчевна  Л.О.)
забезпечити  оприлюднення  цього  наказу  на  веб-порталі
Держспоживстандарту  України  та  опублікування  наказу  і
підтверджувальних повідомлень у черговому виданні щомісячного
інформаційного покажчика "Стандарти".
 
   7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Черепкова С.Т.
 
 Голова                          Л.Лосюк<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner