Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 596 від 27.09.2007

Про внесення змін до інструкцій для медичного застосування лікарських засобів, що містять діючу речовину німесулід


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            16.02.2009 N 121
 
 
       Про підвищення ефективності та якості
         надання адміністративних послуг
         Міністерством економіки України
 
 
   Відповідно до Указів Президента України від 20.10.2005 N 1497
(  1497/2005 ) "Про першочергові завдання щодо впровадження
новітніх інформаційних технологій"  і від 18.11.2005 N 1615
( 1615/2005 ) "Про першочергові заходи щодо детінізації економіки
та протидії корупції" та з метою підвищення організації роботи з
надання адміністративних послуг, обов'язковість отримання яких
установлюється законодавством і які  надаються  фізичним  та
юридичним особам Міністерством економіки України, Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  перелік  департаментів,  відповідальних за
надання адміністративних послуг Міністерством економіки України,
що додається.
 
   2. Департаментам, що надають адміністративні послуги, у 10-
денний термін подавати  департаменту  реформування  публічної
адміністрації та управління змінами всі зміни до розміщеної на
веб-сайті Міністерства інформації щодо надання адміністративних
послуг Міністерством економіки України.
 
   3. Департаменту адміністративно-господарської діяльності та
інформатизації за поданням департаменту реформування публічної
адміністрації та управління змінами здійснювати уточнення даних на
веб-сайті Міністерства сервісу "Надання адміністративних послуг".
 
   4. Департаменту реформування публічної  адміністрації  та
управління  змінами забезпечувати своєчасне внесення змін до
переліку.
 
   5. Керівникам структурних підрозділів Міністерства в разі
внесення змін до переліку адміністративних послуг, які надаються
Міністерством економіки України, не пізніше 10 днів подавати
відповідну  інформацію  департаменту  реформування  публічної
адміністрації та управління змінами.
 
   6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
економіки України від 10.01.2006 N 1 ( v0001665-06 ) "Про
підвищення ефективності та якості надання адміністративних послуг
Міністерством економіки України".
 
 Міністр економіки України              Б.М.Данилишин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   16.02.2009 N 121
 
 
               ПЕРЕЛІК
         департаментів, відповідальних
        за надання адміністративних послуг
         Міністерством економіки України
 
 
------------------------------------------------------------------
|Департамент, що надає|Найменування послуги | Нормативний акт, |
|  адміністративну  |           |  згідно з яким  |
|   послугу    |           | надається послуга |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Департамент     |реєстрація      |Закон України "Про |
|державного контролю |представництв    |зовнішньоекономічну |
|та регулювання    |іноземних суб'єктів |діяльність"     |
|зовнішньоекономічної |господарської    |( 959-12 )     |
|діяльності      |діяльності на    |          |
|           |території України  |          |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача індивідуальної|Указ Президента   |
|           |ліцензії на     |України від 13.09.95|
|           |здійснення      |N 839/95      |
|           |резидентами майнових |( 839/95 )"Про   |
|           |інвестицій за межами |інвестування    |
|           |України       |майнових цінностей |
|           |           |резидентами за   |
|           |           |межами України"   |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача висновку щодо |Закон України "Про |
|           |віднесення      |порядок здійснення |
|           |зовнішньоекономічного|розрахунків в    |
|           |договору (контракту) |іноземній валюті"  |
|           |до видів, визначених |( 185/94-ВР )    |
|           |у статті 6 Закону  |          |
|           |України "Про порядок |          |
|           |здійснення      |          |
|           |розрахунків в    |          |
|           |іноземній валюті"  |          |
|           |( 185/94-ВР )    |          |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача разового   |Закон України "Про |
|           |індивідуального   |регулювання     |
|           |дозволу на      |товарообмінних   |
|           |перевищення строків |(бартерних) операцій|
|           |увезення товарів   |у галузі      |
|           |(виконання робіт,  |зовнішньоекономічної|
|           |надання послуг), які |діяльності"     |
|           |імпортуються за   |( 351-14 )     |
|           |бартерними      |          |
|           |договорами      |          |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача дозволів на  |стаття 197 Митного |
|           |реекспорт товарів  |кодексу України   |
|           |іноземного походження|( 92-15 )      |
|           |та товарів      |постанова Кабінету |
|           |українського     |Міністрів України  |
|           |походження      |від 06.08.2003   |
|           |           |N 1211       |
|           |           |( 1211-2003-п )   |
|           |           |"Деякі питання   |
|           |           |реекспорту товарів" |
|           |---------------------+--------------------|
|           |облік (реєстрація)  |Закон України "Про |
|           |зовнішньоекономічних |металобрухт"    |
|           |договорів      |( 619-14 )     |
|           |(контрактів),    |Закон України "Про |
|           |передбачених     |операції з     |
|           |законами України   |давальницькою    |
|           |           |сировиною у     |
|           |           |зовнішньоекономічних|
|           |           |відносинах"     |
|           |           |( 327/95-ВР )    |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача ліцензій на  |Закон України "Про |
|           |експорт, імпорт   |зовнішньоекономічну |
|           |товарів       |діяльність"     |
|           |           |( 959-12 )     |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача спеціальних  |Закон України "Про |
|           |ліцензій на імпорт  |зовнішньоекономічну |
|           |товарів, щодо яких  |діяльність"     |
|           |застосовані     |( 959-12 )     |
|           |спеціальні заходи  |Закон України "Про |
|           |згідно з відповідним |застосування    |
|           |рішенням Міжвідомчої |спеціальних заходів |
|           |комісії з міжнародної|щодо імпорту в   |
|           |торгівлі       |Україну" ( 332-14 ) |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача разових    |Закон України "Про |
|           |(індивідуальних)   |зовнішньоекономічну |
|           |ліцензій на     |діяльність"     |
|           |зовнішньоекономічні |( 959-12 )     |
|           |операції суб'єктів  |          |
|           |зовнішньоекономічної |          |
|           |діяльності, до яких |          |
|           |(або до їх іноземних |          |
|           |контрагентів)    |          |
|           |застосовано     |          |
|           |спеціальну санкцію - |          |
|           |індивідуальний режим |          |
|           |ліцензування     |          |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача ліцензій на  |Закон України "Про |
|           |право здійснення   |державне регулювання|
|           |експорту, імпорту  |виробництва і обігу |
|           |спирту етилового,  |спирту етилового,  |
|           |плодового,      |коньячного і    |
|           |коньячного,     |плодового,     |
|           |алкогольних напоїв  |алкогольних напоїв |
|           |та тютюнових виробів |та тютюнових    |
|           |           |виробів"      |
|           |           |( 481/95-ВР )    |
|           |           |(зі змінами і    |
|           |           |доповненнями)    |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача ліцензій на  |Закон України "Про |
|           |вид господарської  |ліцензування певних |
|           |діяльності - експорт,|видів господарської |
|           |імпорт дисків для  |діяльності"     |
|           |лазерних систем   |( 1775-14 )     |
|           |зчитування, матриць |Закон України "Про |
|           |           |особливості     |
|           |           |державного     |
|           |           |регулювання     |
|           |           |діяльності суб'єктів|
|           |           |господарювання,   |
|           |           |пов'язаної з    |
|           |           |виробництвом,    |
|           |           |експортом, імпортом |
|           |           |дисків для лазерних |
|           |           |систем зчитування" |
|           |           |( 2953-14 )     |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача ліцензій на  |Угода між      |
|           |експорт прутків для |Міністерством    |
|           |армування      |економіки України та|
|           |залізобетонних    |Міністерством    |
|           |конструкцій     |економічного    |
|           |походженням з України|розвитку та торгівлі|
|           |на митну територію  |Російської Федерації|
|           |Російської Федерації |про регулювання   |
|           |           |поставок прутків для|
|           |           |армування      |
|           |           |залізобетонних   |
|           |           |конструкцій     |
|           |           |походженням з    |
|           |           |України на митну  |
|           |           |територію Російської|
|           |           |Федерації      |
|           |           |( 643_336 )     |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача ліцензій на  |Угода між      |
|           |експорт плоского   |Міністерством    |
|           |холоднокатанного   |економіки України та|
|           |прокату походженням з|Міністерством    |
|           |України на митну   |економічного    |
|           |територію Російської |розвитку та торгівлі|
|           |Федерації      |Російської Федерації|
|           |           |про регулювання   |
|           |           |поставок плоского  |
|           |           |холоднокатанного  |
|           |           |прокату походженням |
|           |           |з України на митну |
|           |           |територію Російської|
|           |           |Федерації      |
|           |           |( 643_344 )     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Департамент     |надання висновків  |Закон України "Про |
|зовнішньоекономічної |щодо визначення   |операції з     |
|діяльності      |операцій як таких, що|давальницькою    |
|           |належать до операцій |сировиною у     |
|           |з давальницькою   |зовнішньоекономічних|
|           |сировиною в     |відносинах"     |
|           |зовнішньоекономічних |( 327/95-ВР )    |
|           |відносинах      |Закон України "Про |
|           |           |зовнішньоекономічну |
|           |           |діяльність"     |
|           |           |( 959-12 )     |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Державний департамент|видача фізичним   |Закон України "Про |
|з питань банкрутства |особам - підприємцям |відновлення     |
|           |ліцензії на право  |платоспроможності  |
|           |провадження     |боржника або    |
|           |господарської    |визнання його    |
|           |діяльності      |банкрутом"     |
|           |арбітражних керуючих |( 2343-12 )     |
|           |(розпорядників майна,|Закон України "Про |
|           |керуючих санацією,  |ліцензування певних |
|           |ліквідаторів)    |видів господарської |
|           |переоформлення    |діяльності"     |
|           |ліцензії та видача  |( 1775-14 )     |
|           |дубліката ліцензії на|          |
|           |вказаний вид     |          |
|           |діяльності      |          |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Департамент     |видача довідки про  |наказ Міністерства |
|міжнародної технічної|підтвердження пільг з|економіки України  |
|допомоги та     |оподаткування    |від 05.09.2007 N 291|
|співробітництва з  |товарів, що надходять|( z1124-07 ) "Про  |
|міжнародними     |у рамках міжнародних |затвердження Порядку|
|фінансовими     |договорів з надання |підтвердження пільг |
|організаціями    |Україні міжнародної |з оподаткування при |
|           |технічної допомоги  |митному оформленні |
|           |           |товарів, які    |
|           |           |надходять в Україну |
|           |           |у рамках міжнародних|
|           |           |договорів з надання |
|           |           |Україні міжнародної |
|           |           |технічної допомоги" |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача реєстраційних |постанова Кабінету |
|           |карток про проведення|Міністрів України  |
|           |державної реєстрації |від 15.02.2002 N 153|
|           |проектів міжнародної |( 153-2002-п ) "Про |
|           |технічної допомоги  |створення єдиної  |
|           |           |системи залучення, |
|           |           |використання та   |
|           |           |моніторингу     |
|           |           |міжнародної     |
|           |           |технічної допомоги" |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача свідоцтв про |постанова Кабінету |
|           |акредитацію виконавця|Міністрів України  |
|           |(юридичної особи -  |від 15.02.2002 N 153|
|           |нерезидента) проекту |( 153-2002-п ) "Про |
|           |міжнародної технічної|створення єдиної  |
|           |допомоги       |системи залучення, |
|           |           |використання та   |
|           |           |моніторингу     |
|           |           |міжнародної     |
|           |           |технічної допомоги" |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача довідок-   |спільний наказ   |
|           |підтверджень про   |Міністерства    |
|           |оподаткування ПДВ за |економіки та з   |
|           |нульовою ставкою при |питань європейської |
|           |здійсненні операцій з|інтеграції України і|
|           |продажу товарів   |Державної податкової|
|           |(сировини,      |адміністрації    |
|           |матеріалів,     |України від     |
|           |устаткування та   |07.10.2003 N 276/477|
|           |обладнання),     |( z0973-03 ) "Про  |
|           |виконання робіт та  |затвердження    |
|           |надання послуг на  |Положення про    |
|           |митній території   |порядок застосування|
|           |України, які     |законодавства з   |
|           |виконуються за    |питань пільгового  |
|           |рахунок міжнародної |оподаткування    |
|           |технічної допомоги, |виконавців робіт,  |
|           |що надається на   |послуг на митній  |
|           |безоплатній та    |території України, |
|           |безповоротній основі |які виконуються за |
|           |для підготовки до  |рахунок міжнародної |
|           |зняття і зняття   |технічної допомоги, |
|           |енергоблоків     |що надається на   |
|           |Чорнобильської АЕС з |безоплатній та   |
|           |експлуатації та   |безповоротній основі|
|           |перетворення об'єкта |на період підготовки|
|           |"Укриття" на     |до зняття і зняття |
|           |екологічно безпечну |енергоблоків    |
|           |систему, або за   |Чорнобильської АЕС з|
|           |рахунок коштів, які |експлуатації та   |
|           |передбачаються в   |перетворення об'єкта|
|           |державному бюджеті як|"Укриття" на    |
|           |внесок України до  |екологічно безпечну |
|           |Чорнобильського фонду|систему, або за   |
|           |"Укриття"      |рахунок коштів, які |
|           |           |передбачаються в  |
|           |           |державному бюджеті |
|           |           |як внесок України до|
|           |           |Чорнобильського   |
|           |           |фонду "Укриття"   |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача довідок-   |спільний наказ   |
|           |підтверджень про   |Міністерства    |
|           |звільнення      |економіки та з   |
|           |організації-виконавця|питань європейської |
|           |від податку на    |інтеграції України і|
|           |прибуток підприємств,|Державної податкової|
|           |отриманого за    |адміністрації    |
|           |рахунок міжнародної |України від     |
|           |технічної допомоги, |07.10.2003 N 276/477|
|           |збору за проїзд по  |( z0973-03 ) "Про  |
|           |території      |затвердження    |
|           |прикордонних областей|Положення про    |
|           |автотранспорту, що  |порядок застосування|
|           |прямує за кордон, при|законодавства з   |
|           |здійсненні операцій |питань пільгового  |
|           |на митній території |оподаткування    |
|           |України, які     |виконавців робіт,  |
|           |виконуються за    |послуг на митній  |
|           |рахунок міжнародної |території України, |
|           |технічної допомоги, |які виконуються за |
|           |що надається на   |рахунок міжнародної |
|           |безоплатній та    |технічної допомоги, |
|           |безповоротній основі |що надається на   |
|           |на період підготовки |безоплатній та   |
|           |до зняття і зняття  |безповоротній основі|
|           |енергоблоків     |на період підготовки|
|           |Чорнобильської АЕС з |до зняття і зняття |
|           |експлуатації та   |енергоблоків    |
|           |перетворення об'єкта |Чорнобильської АЕС з|
|           |"Укриття" на     |експлуатації та   |
|           |екологічно безпечну |перетворення об'єкта|
|           |систему, або за   |"Укриття" на    |
|           |рахунок коштів, які |екологічно безпечну |
|           |передбачаються в   |систему, або за   |
|           |державному бюджеті як|рахунок коштів, які |
|           |внесок України до  |передбачаються в  |
|           |Чорнобильського фонду|державному бюджеті |
|           |"Укриття"      |як внесок України до|
|           |           |Чорнобильського   |
|           |           |фонду "Укриття"   |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача довідок-   |наказ Національного |
|           |підтверджень про   |агентства України з |
|           |звільнення від    |питань розвитку та |
|           |податку на додану  |європейської    |
|           |вартість       |інтеграції і    |
|           |           |Державної податкової|
|           |           |адміністрації    |
|           |           |України від 29.12.98|
|           |           |N 41/654      |
|           |           |( z0026-99 )    |
|           |           |"Про затвердження  |
|           |           |Положення про    |
|           |           |порядок звільнення |
|           |           |від податку на   |
|           |           |додану вартість   |
|           |           |товарів (робіт,   |
|           |           |послуг), що     |
|           |           |закуповуються на  |
|           |           |митній території  |
|           |           |України       |
|           |           |організаціями, які |
|           |           |виконують в Україні |
|           |           |програми та проекти |
|           |           |міжнародної     |
|           |           |технічної допомоги |
|           |           |відповідно до Угоди |
|           |           |між Урядом України |
|           |           |та Урядом США про  |
|           |           |гуманітарне і    |
|           |           |техніко-економічне |
|           |           |співробітництво від |
|           |           |7 травня 1992 року" |
|           |           |(із змінами,    |
|           |           |унесеними наказом  |
|           |           |Міністерства    |
|           |           |економіки та з   |
|           |           |питань європейської |
|           |           |інтеграції України і|
|           |           |Державної податкової|
|           |           |адміністрації    |
|           |           |України від     |
|           |           |06.08.2004 N 292/458|
|           |           |( z1019-04 ))    |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача довідок-   |наказ Національного |
|           |підтверджень про   |агентства України з |
|           |звільнення від    |питань розвитку та |
|           |податку на додану  |європейської    |
|           |вартість       |інтеграції і    |
|           |           |Державної податкової|
|           |           |адміністрації    |
|           |           |України від 22.04.98|
|           |           |N 11/190      |
|           |           |( z0305-98 )    |
|           |           |"Про затвердження  |
|           |           |Положення про    |
|           |           |порядок надання   |
|           |           |підтверджень щодо  |
|           |           |звільнення від   |
|           |           |оподаткування    |
|           |           |товарів, коштів,  |
|           |           |послуг та майна, що |
|           |           |надходять в Україну |
|           |           |за проектами    |
|           |           |Міжнародної програми|
|           |           |ядерної безпеки для |
|           |           |здійснення заходів, |
|           |           |передбачених Угодою |
|           |           |між Урядом України |
|           |           |та Урядом США щодо |
|           |           |підвищення     |
|           |           |експлуатаційної   |
|           |           |безпеки, зниження  |
|           |           |ступеня ризику   |
|           |           |експлуатації та   |
|           |           |зміцнення систем  |
|           |           |регулювання     |
|           |           |цивільних атомних  |
|           |           |об'єктів в Україні |
|           |           |від 25 жовтня 1993 |
|           |           |року на виконання  |
|           |           |Угоди між Урядом  |
|           |           |України та Урядом  |
|           |           |США про гуманітарне |
|           |           |і техніко-економічне|
|           |           |співробітництво від |
|           |           |7 травня 1992 року" |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Департамент     |видача довідок про  |наказ Міністерства |
|співробітництва з  |підтвердження пільг у|економіки України  |
|Європейським Союзом |рамках реалізації  |від 05.09.2007 N 291|
|           |міжнародних договорів|( z1124-07 ) "Про  |
|           |щодо надання Україні |затвердження порядку|
|           |технічної допомоги з |підтвердження пільг |
|           |боку ЄС       |з оподаткування при |
|           |           |митному оформленні |
|           |           |товарів, які    |
|           |           |надходять у рамках |
|           |           |міжнародних     |
|           |           |договорів з надання |
|           |           |Україні міжнародної |
|           |           |технічної допомоги" |
|           |           |наказ Міністерства |
|           |           |економіки України та|
|           |           |з питань      |
|           |           |європейської    |
|           |           |інтеграції України, |
|           |           |Державної      |
|           |           |податкової     |
|           |           |адміністрації    |
|           |           |України від     |
|           |           |07.10.2003 N 276/477|
|           |           |( z0973-03 ) "Про  |
|           |           |затвердження    |
|           |           |Положення про    |
|           |           |порядок застосування|
|           |           |законодавства з   |
|           |           |питань пільгового  |
|           |           |оподаткування    |
|           |           |виконавців робіт,  |
|           |           |послуг на митній  |
|           |           |території України, |
|           |           |які виконуються за |
|           |           |рахунок міжнародної |
|           |           |технічної допомоги, |
|           |           |що надається на   |
|           |           |безоплатній та   |
|           |           |безповоротній основі|
|           |           |на період підготовки|
|           |           |до зняття і зняття |
|           |           |енергоблоків    |
|           |           |Чорнобильської АЕС з|
|           |           |експлуатації та   |
|           |           |перетворення об'єкта|
|           |           |"Укриття" на    |
|           |           |екологічно безпечну |
|           |           |систему, або за   |
|           |           |рахунок коштів, які |
|           |           |передбачаються в  |
|           |           |державному бюджеті |
|           |           |як внесок України до|
|           |           |Чорнобильського   |
|           |           |фонду "Укриття"   |
|           |           |наказ Міністерства |
|           |           |економіки України та|
|           |           |Державної податкової|
|           |           |адміністрації    |
|           |           |України від     |
|           |           |16.01.2006 N 6/13  |
|           |           |( z0481-06 ) "Про  |
|           |           |підтвердження пільг |
|           |           |щодо звільнення від |
|           |           |сплати податку на  |
|           |           |додану вартість   |
|           |           |операцій платників |
|           |           |податку з поставки |
|           |           |товарів і послуг,  |
|           |           |місце надання яких |
|           |           |знаходиться на   |
|           |           |митній території  |
|           |           |України, які    |
|           |           |здійснюються за   |
|           |           |кошти Європейського |
|           |           |Союзу в рамках   |
|           |           |реалізації проектів |
|           |           |з розбудови пунктів |
|           |           |пропуску через   |
|           |           |державний кордон  |
|           |           |України"      |
|           |           |наказ Міністерства |
|           |           |економіки України та|
|           |           |Державної податкової|
|           |           |адміністрації    |
|           |           |України від     |
|           |           |14.05.2007 N 129/289|
|           |           |( z0550-07 ) "Про  |
|           |           |затвердження Порядку|
|           |           |підтвердження пільг |
|           |           |щодо звільнення від |
|           |           |сплати податку на  |
|           |           |додану вартість   |
|           |           |операцій платників |
|           |           |податку з поставки |
|           |           |товарів і послуг,  |
|           |           |місце надання яких |
|           |           |знаходиться на   |
|           |           |митній території  |
|           |           |України, які    |
|           |           |здійснюються за   |
|           |           |кошти Європейського |
|           |           |Союзу в рамках   |
|           |           |реалізації проектів |
|           |           |(програм) технічної |
|           |           |допомоги"      |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача реєстраційних |постанова Кабінету |
|           |карток про проведення|Міністрів України  |
|           |державної реєстрації |від 15.02.2002 N 153|
|           |проектів технічної  |( 153-2002-п ) "Про |
|           |допомоги ЄС     |створення єдиної  |
|           |           |системи залучення, |
|           |           |використання та   |
|           |           |моніторингу     |
|           |           |міжнародної     |
|           |           |технічної допомоги" |
|           |---------------------+--------------------|
|           |видача свідоцтв про |постанова Кабінету |
|           |акредитацію виконавця|Міністрів України  |
|           |(юридичної особи -  |від 15.02.2002 N 153|
|           |нерезидента) проекту |( 153-2002-п ) "Про |
|           |технічної допомоги  |створення єдиної  |
|           |ЄС          |системи залучення, |
|           |           |використання та   |
|           |           |моніторингу     |
|           |           |міжнародної     |
|           |           |технічної допомоги" |
|---------------------+---------------------+--------------------|
|Департамент державних|погодження      |постанова Кабінету |
|закупівель      |застосування     |Міністрів України  |
|           |замовниками процедур |від 17.10.2008 N 921|
|           |закупівлі в одного  |( 921-2008-п ) "Про |
|           |учасника та торгів з |затвердження    |
|           |обмеженою участю на |Положення про    |
|           |закупівлю товарів,  |закупівлю товарів, |
|           |робіт і послуг за  |робіт, послуг за  |
|           |державні кошти    |державні кошти"   |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 реформування публічної
 адміністрації та управління
 змінами                       Є.Л.Сторожук
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner