Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 341 від 15.06.2007

Про затвердження Порядку прийняття рішення про відчуження об'єктів державної власності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             14.02.2009 N 62
 
 
       Про внесення змін до нормативно-правових
         актів, затверджених наказом МВС
            від 31.03.2008 N 160
 
 
   З метою  вдосконалення  організації  діяльності  слідчих
підрозділів органів внутрішніх справ, підвищення ефективності
виконання покладених на них завдань та функцій Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести наступні зміни до  нормативно-правових  актів,
затверджених наказом МВС від 31.03.2008 N 160 "Про організацію
діяльності органів досудового слідства Міністерства внутрішніх
справ України":
 
   1.1. Положення про органи досудового слідства Міністерства
внутрішніх справ України:
   1.1.1. З абзацу четвертого підрозділу 1.5 виключити слова
"відділах міліції".
   1.1.2. З  підрозділу  1.6 виключити слова "є юридичними
особами і".
   1.1.3. Розділ 2 доповнити підрозділом 2.7 такого змісту:
"2.7. Забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної фізичній особі
незаконним  притягненням  її  як  обвинуваченої, затриманням,
застосуванням запобіжного заходу".
   1.1.4. З  пункту  5.3.6  слова  "і  начальника слідчого
підрозділу" виключити. Слова "усунення себе" замінити словом
"самовідвід".
   1.1.5. З пункту 5.6.1 виключити слова "надавати йому".
   1.1.6. Підрозділ 6.1 викласти в наступній редакції: "6.1.
Притягнути слідчого до дисциплінарної відповідальності можуть
тільки начальники органів внутрішніх справ, які мають право
призначати їх на посаду, їх заступники - начальники слідчих
підрозділів, а також заступник Міністра - начальник ГСУ і Міністр
внутрішніх справ України".
   1.1.7. З  підрозділу 10.3 виключити слова "або допущено
особисту недбалість чи несумлінне ставлення до виконання службових
обов'язків".
   1.1.8. Підрозділ 10.4 викласти в наступній редакції: "10.4.
Притягнути слідчого до дисциплінарної відповідальності можуть
тільки начальники органів внутрішніх справ, які мають право
призначати їх на посаду, їх заступники - начальники слідчих
підрозділів, а також заступник Міністра - начальник ГСУ і Міністр
внутрішніх справ України".
   1.1.9. Пункт 11.4.8 після слів "складу злочину" доповнити
словами "за недоведеністю участі обвинуваченого в його вчиненні".
   1.1.10. Пункт 11.4.10 після слова "депутатів"  доповнити
словами  "України,  депутатів  місцевих  рад",  після  слова
"громадянами" - словами "та щодо них".
   1.1.11. Слова "службові перевірки" скрізь по тексту замінити
словами "службові розслідування" у відповідному відмінку.
 
   1.2. Положення про Головне слідче управління МВС України:
   1.2.1. Підрозділ 3.1 після слова "процесуального" доповнити
словами "та організаційного".
   1.2.2. Підрозділ  3.4  після  слів  "народних депутатів"
доповнити словами "України, депутатів місцевих рад".
   1.2.3. У  підрозділі  3.10 слово "угод" замінити словом
"договорів".
   1.2.4. У підрозділі 4.2 слова "першого заступника" замінити
словами "перших заступників".
   1.2.5. Доповнити розділом 5 наступного змісту:
 
    "5. Повноваження перших заступників і заступників
       начальника ГСУ, начальників управлінь
 
   5.1. Повноваження перших заступників і заступників начальника
ГСУ, начальників управлінь визначаються кримінально-процесуальним
законодавством та затвердженими заступником Міністра - начальником
ГСУ МВС функціональними обов'язками.
 
   5.2. Начальник управління ГСУ або особа, яка виконує його
обов'язки, за погодженням з першим заступником,  заступником
начальника ГСУ має право витребувати для вивчення та перевірки
кримінальну справу, що  знаходиться  в  провадженні  слідчих
підрозділів ГУМВС, УМВС".
   1.2.6. Розділ 5 уважати розділом 6 та викласти його в такій
редакції:
 
         "6. Структура Головного слідчого
           управління МВС України
 
   6.1. У структурі ГСУ функціонують:
   6.1.1. Управління  методичної та організаційно-аналітичної
роботи.
   6.1.2. Управління    з   організації   розслідування
загальнокримінальних злочинів.
   6.1.3. Управління  розслідування  злочинів, скоєних проти
життя, здоров'я, статевої свободи та статевої недоторканості
особи.
   6.1.4. Управління розслідування особливо важливих  справ,
злочинів,   учинених  організованими  групами,  злочинними
організаціями, та контролю за розслідуванням злочинів економічної
спрямованості.
   6.1.5. Управління з розслідування особливо тяжких злочинів у
сфері економіки та службової діяльності.
   6.1.6. Управління з розслідування злочинів, пов'язаних з
незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів.
   6.1.7. Управління  з  розслідування  дорожньо-транспортних
пригод.
 
   6.2. ГСУ може також мати у своїй структурі  відповідні
підрозділи, які забезпечують виконання функцій, що належать до
його компетенції".
 
   1.3. Типового положення про слідче управління  головного
управління, управління МВС України в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, на залізничному транспорті:
   1.3.1. Підрозділ 2.4 доповнити пунктом 2.4.14 наступного
змісту: "2.4.14. Відшкодуванням слідчими органів внутрішніх справ
завданих злочинами збитків".
   1.3.2. Пункт 3.1.4 доповнити підпунктом 3.1.4.7 наступного
змісту: "3.1.4.7. Стану відшкодування слідчими органів внутрішніх
справ завданих злочинами збитків".
 
   1.4. Типового положення про слідчий  відділ,  відділення
міського, районного, міськрайонного, лінійного управління, відділу
ГУМВС, УМВС, відділу спеціальної міліції:
   1.4.1. У підрозділі 1.2 перед словом "Генерального" виключити
слова "і розпорядженнями". Після слова "рішеннями" додати слова
"та висновками".
   1.4.2. З підрозділу 2.7 виключити слова  "та  видатків,
пов'язаних з розслідуванням кримінальних справ".
   1.4.3. З пункту 3.1.21 виключити речення "Організацію роботи
щодо здачі в архівні підрозділи закритих кримінальних справ цієї
категорії".
   1.4.4. З пункту 4.3.27 виключити слова "скарги на дії слідчих
під час проведення ними досудового слідства".
 
   1.5. Інструкції з організації діяльності органів досудового
слідства  в  системі МВС України та взаємодії їх з іншими
структурними підрозділами органів внутрішніх справ України в
розкритті та розслідуванні злочинів:
   1.5.1. У пункті 3.5.13 слова "закритих за відсутністю події
та  складу  злочину  кримінальних  справ"  замінити  словами
"кримінальних справ, закритих за відсутністю події  злочину,
відсутністю  в  діянні  складу злочину, недоведеністю участі
обвинуваченого в учиненні злочину".
   1.5.2. Пункт 4.18.9 доповнити після слова "депутатів" словами
"України, депутатів місцевих рад".
   1.5.3. У пункті 6.2.2 слова "отримання санкції суду або згоди
прокурора" замінити словами "одержання згоди суду (судді) або
прокурора".
   1.5.4. З пункту 6.5.1 виключити слова "досудове слідство в
яких є обов'язковим".
   1.5.5. З пункту 6.5.3 виключити слова "події чи складу".
   1.5.6. З пункту 6.7.1 виключити слова "досудове слідство в
яких є обов'язковим, та".
   1.5.7. У пункті 6.19.7 слова "запобігання вчиненню ними нових
злочинів або припинення наміру переховатися від слідства і суду"
замінити словами "запобігти їх спробам ухилитися від слідства або
суду, перешкодити встановленню істини в кримінальній справі або
продовжити злочинну діяльність".
   1.5.8. У пункті 6.19.8 слово "злочинців" замінити словом
"обвинувачених".
   1.5.9. У пункті 6.20.1 слово "злочинців" замінити словом
"осіб".
   1.5.10. З підрозділу 8.12 виключити слова "як безпосередньо,
так і через Генеральну прокуратуру України".
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - начальника Головного слідчого управління Коляду П.В.
 
   3. Наказ надіслати за належністю.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner