Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 23 від 05.02.2007

Про визначення Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які видаються документи Державного комітету ядерного регулювання України, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             13.02.2009 N 91
 
 
       Про створення міжвідомчої робочої групи
    з питань протидії мультирезистентному туберкульозу
 
 
   З метою  виконання  Завдань  і заходів Загальнодержавної
програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках,
затвердженої Законом України від 08.02.07 N 648-V ( 648-16 ), щодо
забезпечення виявлення, лікування та попередження розповсюдженню
мультирезистентного туберкульозу Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити:
 
   1.1. Положення про міжвідомчу робочу групу з питань протидії
мультирезистентному туберкульозу (далі -  Робоча  група),  що
додається.
 
   1.2. Склад Робочої групи, що додається.
 
   2. Голові Робочої групи:
 
   2.1. Залучати  до  роботи,  у  разі необхідності, інших
спеціалістів та, за погодженням, представників інших міністерств
та інших органів виконавчої влади, громадських і міжнародних
організацій.
 
   2.2. Провести засідання Робочої групи 12 лютого 2009 року у
м. Києві, вул. Грушевського, 7 о 15.00. Надалі засідання проводити
щоквартально та за необхідністю.
 
   3. Керівникам установ, підпорядкованих Міністерству охорони
здоров'я України, директорам ДУ "Національний інститут фтизіатрії
та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України" (за згодою),
ДУ "Інститут   епідеміології   та   інфекційних   хвороб
ім. Л.В. Громашевського АМН  України"  (за  згодою),  Голові
Державного Департаменту  України  з питань виконання покарань
(за згодою) відряджати членів Робочої групи для участі у її
роботі.
 
   4. Витрати по відрядженню членів Робочої групи проводити за
основним місцем роботи відряджених.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бідного В.Г.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   13.02.2009 N 91
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
          про міжвідомчу робочу групу
    з питань протидії мультирезистентному туберкульозу
 
 
            1. Назва структури
 
   Міжвідомча робоча група з питань протидії мультирезистентному
туберкульозу (далі - Робоча група).
 
            2. Основні завдання
 
   Робоча група   є   міжсекторальним   та   міжвідомчим
експертно-консультативним органом, створеним для удосконалення
системи організації національної відповіді на проблеми, викликані
мультирезитентним туберкульозом в Україні.
 
   3. Відповідно до основних завдань робоча група зобов'язана:
   - розробити проект національної стратегії та плану подолання
мультирезистентного туберкульозу;
   - визначити пріоритети та координувати  заходи  протидії
мультирезистентного туберкульозу;  забезпечувати  моніторинг  і
оцінку  ефективності  заходів  протидії  мультирезистентному
туберкульозу;
   - брати участь в розробці та перегляді національних планів
оперативних досліджень в галузі мультирезистентного туберкульозу;
   - забезпечувати технічну підтримку діяльності Комітету з
питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним
хворобам; вирішувати  інші  питання,  пов'язані  із протидією
мультирезистентному туберкульозу в Україні.
 
           4. Участь та членство
 
   4.1. В роботі Робочої групи можуть брати участь представники
органів виконавчої влади, установ та організацій, які займаються
питаннями протидії мультирезитентному туберкульозу в Україні,
включаючи:
   - Органи виконавчої влади та організації (міністерства та
інші органи виконавчої влади, дослідницькі установи, національні
громадські організації тощо);
   - Міжнародні  органи,  агенції та організації (донорські
агенції, технічні партнери, включаючи агенції ООН, міжнародні
неурядові організації тощо).
 
   4.2. У роботі Робочої групи можуть брати участь технічні
експерти, які не входять  до  складу  Робочої  групи,  але
безпосередньо відповідають за вирішення питань, пов'язаних з
мультирезитентним туберкульозом, від імені органів виконавчої
влади та організацій, які вони представляють.
 
   4.3. Учасники Робочої групи працюють у ній на громадських
засадах.
 
     5. Періодичність та місце проведення засідань
 
   5.1. Робоча група збирається щонайменше раз на квартал, або
частіше в разі потреби.
 
   5.2. Засідання робочої групи будуть проводитися в м. Києві,
якщо не буде домовлено про інше.
 
         6. Голова та заступник голови
 
   6.1. Функції Голови Робочої групи:
   - скликає засідання Робочої групи у визначений час;
   - проводить засідання Робочої групи чітко та впорядковано.
 
   6.2. У разі відсутності Голови Робочої групи його функції
виконує заступник Голови.
 
            7. Прийняття рішень
 
   7.1. Прийняття рішень щодо внутрішньої організації роботи
Робочої групи здійснюється шляхом голосування. Рішення вважається
прийнятим, якщо за нього проголосувала 2/3 членів Робочої групи,
присутньої на засіданні.
 
          8. Секретар Робочої групи:
 
   8.1. Секретар Робочої групи веде та розповсюджує протокол
засідань робочої групи та допомагає Голові у реалізації дій,
узгоджених Робочою групою.
 
   8.2. Функції секретаря робочої групи будуть виконуватися на
тимчасовій основі членом Робочої групи, який визначається Головою
робочої групи.
 
   9. Зацікавлені організації можуть надавати додаткову технічну
підтримку Робочій групі.
 
 Голова Комітету
 з питань протидії
 ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
 соціально небезпечним хворобам            С.О.Черенько
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   охорони здоров'я України
                   13.02.2009 N 91
 
 
               СКЛАД
      міжвідомчої робочої групи з питань протидії
         мультирезистентному туберкульозу
 
 
 Бідний         - заступник Міністра, голова робочої групи
 Валерій Григорович
 
 Черенько        - Голова Комітету з питань протидії
 Світлана Олександрівна  ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
             соціально небезпечним хворобам,
             заступник голови робочої групи
 
 Стельмах       - заступник голови Комітету з питань
 Ольга Михайлівна    протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
             соціально небезпечним хворобам
 
 Сакальська      - начальник Управління
 Ольга Петрівна     соціально небезпечних хвороб Комітету
             з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ
             та іншим соціально небезпечним хворобам
 
 Павленко       - заступник начальника Управління -
 Олена Миколаївна    начальник відділу медичних і соціальних
             проблем Комітету з питань протидії
             ВІЛ-інфекції/СНІДУ та іншим
             соціально небезпечним хворобам
 
 Мухарська       - заступник директора Департаменту
 Людмила Мирославівна  державного санітарно-епідеміологічного
             нагляду - начальник відділу епідемічного
             благополуччя населення, заступник
             головного державного санітарного лікаря
             України
 
 Фещенко        - директор ДУ "Національний інститут
 Юрій Іванович      фтизіатрії та пульмонології
             ім. Ф.Г. Яновського АМН України",
             головний позаштатний спеціаліст
             МОЗ України зі спеціальності
             "фтизіатрія та пульмонологія"
 
 Тарасенко       - в.о. директора Всеукраїнського центру
 Олена Ростиславівна   контролю за туберкульозом МОЗ України
 
 Антоняк        - завідувач відділенням СНІДу Клініки
 Світлана Миколаївна   ДУ "Інститут епідеміології та інфекційних
             хвороб ім. Л.В. Громашевського
             АМН України" (за згодою)
 
 Живаго        - начальник управління охорони здоров'я
 Сергій Борисович    Державного департаменту України з питань
             виконання покарань (за згодою)
 
 Сметаніна       - завідувачка оргметодвідділом
 Оксана Ростиславівна  ДУ "Національний інститут фтизіатрії
             та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
             АМН України" (за згодою)
 
 Журило Олександр   - завідувач лабораторії з мікробіології
 Анатолійович      туберкульозу ДУ "Національний інститут
             фтизіатрії та пульмонології
             ім. Ф.Г. Яновського АМН України"
             (за згодою)
 
 Барбова        - старший науковий співробітник лабораторії
 Ганна Іванівна     з мікробіології туберкульозу
             ДУ "Національний інститут фтизіатрії
             та пульмонології ім. Ф.Г. Яновського
             АМН України" (за згодою)
 
 Мотрич        - лікар статистик відділу моніторингу
 Інна Василівна     і оцінки протитуберкульозних заходів
             Всеукраїнського центру контролю
             за туберкульозом МОЗ України
 
 Курпіта        - директор департаменту з питань лікування
 Володимир Іванович   та закупівель ВБО "Всеукраїнська мережа
             людей, які живуть з ВІЛ" (за згодою)
 
 д-р Гундо Вайлер   - медичний радник, Європейське регіональне
             бюро ВООЗ (за згодою)
 
 Щербак-Верлан Богдана - технічний радник, Європейське регіональне
             бюро ВООЗ (за згодою)
 
 Хейло         - технічний радник, Європейське регіональне
 Олена Ернестівна    бюро ВООЗ (за згодою)
 
 Радзієвська      - заступник Голови правління представництва
 Олена Олександрівна   РАТН (за згодою)
 
 Горбасенко      - голова правління міжнародної
 Ігор Михайлович     журналістської асоціації "Здоров'я
             без кордонів" (за згодою)
 
 Білик         - національний менеджер фонду
 Тетяна Романівна    "Розвиток України" (за згодою)
 
 Підлісна       - директор ВБФ "Коаліція ВІЛ-сервісних
 Наталія Борисівна    організацій" (за згодою)
 
 Руденко        - голова правління організації
 Віталій Володимирович  "Громадський рух "Українці проти
             туберкульозу" (за згодою)
 
 Серьговський     - заступник голови Національного комітету
 Валерій Юрійович    Товариства Червоного Хреста України
             (за згодою).
 
 Голова Комітету
 з питань протидії
 ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим
 соціально небезпечним хворобам            С.О.Черенько
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner