Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 577 від 06.10.2006

Про затвердження Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей житлових приміщень


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
             12.02.2009 N 87
 
 
      Про заходи щодо вирішення проблем інвалідів
            по зору в Україні
 
 
   На виконання доручення Секретаріату Президента України від
18.11.08 N 44-02/1359 до протокольного рішення за результатами
робочої наради під головуванням Президента України Ющенка В.А.
з питань вирішення проблем інвалідів по зору в Україні від
07.11.08 Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  План заходів щодо виконання протокольного
рішення за підсумками робочої наради під головуванням Президента
України Ющенка В.А. з питань вирішення проблем інвалідів по зору в
Україні від 07.11.08 (далі - План заходів), що додається.
 
   2. Начальникам структурних підрозділів МОЗ України, Міністру
охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам Головних
управлінь (управлінь) охорони здоров'я обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій, генеральному
директору НДСЛ "ОХМАТДИТ", головним позаштатним спеціалістам МОЗ
України зі спеціальності "офтальмологія" та "дитяча офтальмологія"
забезпечити своєчасне виконання Плану заходів.
 
   3. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим,
начальникам  Головних  управлінь (управлінь) охорони здоров'я
обласних, Київської  та  Севастопольської  міських  державних
адміністрацій, генеральному директору НДСЛ "ОХМАТДИТ", головним
позаштатним  спеціалістам  МОЗ  України  зі  спеціальності
"офтальмологія" та "дитяча офтальмологія" до 10.07. та 10.01.
кожного року надавати інформацію до Департаменту розвитку медичної
допомоги щодо виконання пунктів 1, 2, 6, 7 Плану заходів.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Лазоришинця В.В.
 
 Міністр                       В.М.Князевич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   12.02.2009 N 87
 
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
        щодо виконання протокольного рішення
     за підсумками робочої наради під головуванням
    Президента України Ющенка В.А. з питань вирішення
     проблем інвалідів по зору в Україні від 07.11.08
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |  Найменування заходу  | Термін |  Відповідальні  |
|п/п |             |виконання |   виконавці   |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
| 1. |1.1. З метою попередження |II квартал|Департамент     |
|  |інвалідності недоношених |2009 року |материнства,     |
|  |дітей, спричинених    |     |дитинства та     |
|  |ретинопатією недоношених, |     |санаторного     |
|  |розробити та подати на  |     |забезпечення,    |
|  |затвердження Протокол   |     |головний позаштатний |
|  |лікування та диспансерного|     |спеціаліст МОЗ    |
|  |спостереження дітей з   |     |України зі      |
|  |ретинопатією недоношених. |     |спеціальності "дитяча|
|  |             |     |офтальмологія"    |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
|  |1.2. Підготувати     | протягом |Департамент     |
|  |інформаційні матеріали для|  року  |материнства,     |
|  |лікарів загальної     |     |дитинства та     |
|  |практики-сімейної медицини|     |санаторного     |
|  |з питань огляду очей та  |     |забезпечення,    |
|  |виявлення порушень зору у |     |головний позаштатний |
|  |дітей раннього віку.   |     |спеціаліст МОЗ    |
|  |             |     |України зі      |
|  |             |     |спеціальності "дитяча|
|  |             |     |офтальмологія"    |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
|  |1.3. Для покращення    | постійно |Департамент     |
|  |діагностики, профілактики |     |материнства,     |
|  |та лікування ретинопатії |     |дитинства та     |
|  |новонароджених забезпечити|     |санаторного     |
|  |раціональне використання |     |забезпечення, НДСЛ  |
|  |новітнього обладнання   |     |"ОХМАТДИТ", Головне |
|  |(ретинальна камера) у НДСЛ|     |управління охорони  |
|  |"ОХМАТДИТ" та       |     |здоров'я       |
|  |Дніпропетровській обласній|     |Дніпропетровської  |
|  |офтальмологічній лікарні. |     |обласної державної  |
|  |             |     |адміністрації    |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
| 2. |З метою попередження   | постійно |Департамент розвитку |
|  |інвалідності внаслідок  |     |медичної допомоги,  |
|  |хронічних захворювань,  |     |Департамент     |
|  |особливо при цукровому  |     |материнства,     |
|  |діабеті, забезпечити огляд|     |дитинства та     |
|  |лікаря-офтальмолога усім |     |санаторного     |
|  |пацієнтам з діагностованим|     |забезпечення,    |
|  |цукровим діабетом протягом|     |Міністерство охорони |
|  |3-х місяців з моменту   |     |здоров'я Автономної |
|  |встановлення діагнозу.  |     |Республіки Крим,   |
|  |             |     |Головні управління  |
|  |             |     |(управління) охорони |
|  |             |     |здоров'я обласних,  |
|  |             |     |Київської та     |
|  |             |     |Севастопольської   |
|  |             |     |міських державних  |
|  |             |     |адміністрацій    |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
| 3. |3.1. Включити до завдань і| Протягом |ДУО "Політехмед",  |
|  |заходів з виконання    |  року  |Департамент     |
|  |"Державної цільової    |     |регуляторної політики|
|  |науково-технічної програми|     |у сфері обігу    |
|  |розвитку виробництва   |     |лікарських засобів та|
|  |медичної техніки на    |     |продукції в системі |
|  |2009-2013 роки"      |     |охорони здоров'я   |
|  |( 968-2008-п ) розроблення|     |           |
|  |термометрів, тонометрів, |     |           |
|  |глюкометрів, обладнаних  |     |           |
|  |звуковим інформатором.  |     |           |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
|  |3.2. Розробити та подати |I півріччя|Департамент розвитку |
|  |на затвердження порядок  |2009 року |медичної допомоги,  |
|  |забезпечення інвалідів з |     |Департамент     |
|  |вадами зору виробами   |     |материнства,     |
|  |медичного призначення, у |     |дитинства та     |
|  |тому числі термометрами, |     |санаторного     |
|  |тонометрами, глюкометрами,|     |забезпечення, Відділ |
|  |обладнаними звуковим   |     |медико-соціальної  |
|  |інформатором.       |     |експертизи      |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
| 4. |З метою введення в дію  |I квартал |Відділ        |
|  |Порядку встановлення   |2009 року |медико-соціальної  |
|  |підгруп А і Б інвалідам  |     |експертизи      |
|  |I групи, у тому числі з  |     |           |
|  |вадами зору, відповідно до|     |           |
|  |Закону України "Про    |     |           |
|  |реабілітацію інвалідів в |     |           |
|  |Україні" ( 2961-15 )   |     |           |
|  |доопрацювати та подати на |     |           |
|  |затвердження проект    |     |           |
|  |постанови Кабінету    |     |           |
|  |Міністрів України "Про  |     |           |
|  |затвердження Положення про|     |           |
|  |медико-соціальну     |     |           |
|  |експертизу, Критеріїв,  |     |           |
|  |Порядку та умов      |     |           |
|  |встановлення       |     |           |
|  |інвалідності".      |     |           |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
| 5. |Підготувати та подати на |I квартал |Департамент     |
|  |затвердження пропозиції  |2009 року |регуляторної політики|
|  |щодо нормативно-правового |     |у сфері обігу    |
|  |регулювання питання    |     |лікарських засобів та|
|  |розповсюдження лікарських |     |продукції в системі |
|  |засобів фармацевтичними  |     |охорони здоров'я   |
|  |компаніями лише в     |     |           |
|  |упакуванні, що містить  |     |           |
|  |назву ліків шрифтом Брайля|     |           |
|  |та рельєфним шрифтом.   |     |           |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
| 6. |6.1. З метою удосконалення| постійно |Міністерство охорони |
|  |забезпечення інвалідів по |     |здоров'я Автономної |
|  |зору очними протезами та |     |Республіки Крим,   |
|  |окулярами передбачити   |     |Головні управління  |
|  |щорічні видатки у місцевих|     |(управління) охорони |
|  |бюджетах, спрямованих на |     |здоров'я обласних,  |
|  |охорону здоров'я, для   |     |Київської та     |
|  |оплати очних протезів та |     |Севастопольської   |
|  |окулярів.         |     |міських державних  |
|  |             |     |адміністрацій    |
|  |             |     |Департамент розвитку |
|  |             |     |медичної допомоги  |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
|  |6.2. Для забезпечення   | протягом |Міністерство охорони |
|  |своєчасної допомоги хворим|  року  |здоров'я Автономної |
|  |з анофтальмом поновити  |     |Республіки Крим,   |
|  |роботу очнопротезних   |     |Головні управління  |
|  |кабінетів обласних    |     |(управління) охорони |
|  |консультативних      |     |здоров'я обласних,  |
|  |поліклінік.        |     |Київської та     |
|  |             |     |Севастопольської   |
|  |             |     |міських державних  |
|  |             |     |адміністрацій    |
|  |             |     |Департамент розвитку |
|  |             |     |медичної допомоги,  |
|  |             |     |головний позаштатний |
|  |             |     |спеціаліст МОЗ    |
|  |             |     |України зі      |
|  |             |     |спеціальності    |
|  |             |     |"офтальмологія"   |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
| 7. |Організувати підготовку за| протягом |Департамент кадрової |
|  |індивідуальними програмами|  року  |політики, освіти і  |
|  |та працевлаштування у   |     |науки, Міністерство |
|  |закладах охорони здоров'я |     |охорони здоров'я   |
|  |кваліфікованих масажистів |     |Автономної Республіки|
|  |з числа інвалідів по зору.|     |Крим, Головні    |
|  |             |     |управління      |
|  |             |     |(управління) охорони |
|  |             |     |здоров'я обласних,  |
|  |             |     |Київської та     |
|  |             |     |Севастопольської   |
|  |             |     |міських державних  |
|  |             |     |адміністрацій    |
|----+--------------------------+----------+---------------------|
| 8. |Вжити заходів щодо    |I квартал |Відділ        |
|  |підвищення статусу служби |2009 року |медико-соціальної  |
|  |медико-соціальної     |     |експертизи,     |
|  |експертизи, оптимізувавши |     |Департамент     |
|  |штатну чисельність    |     |економіки, фінансів і|
|  |структурного підрозділу  |     |бухгалтерської    |
|  |МОЗ України та МСЕК та  |     |звітності,      |
|  |поліпшивши їх       |     |Департамент кадрової |
|  |матеріально-технічну базу |     |політики, освіти і  |
|  |             |     |науки        |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 розвитку медичної допомоги              М.П.Жданова<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner