Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 247 від 23.04.2001

Про внесення змін до Правил сертифікації експлуатантів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            17.12.2008 N 673
 
 
         Про призначення голів державних
          екзаменаційних комісій вищих
           навчальних закладів МВС
 
 
   Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) та
з метою проведення державної атестації слухачів, курсантів та
студентів випускних курсів денної та заочної форм навчання вищих
навчальних закладів МВС у 2009 році Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  графік  проведення  державної  атестації
(додається).
 
   2. Призначити голів державних екзаменаційних комісій вищих
навчальних  закладів  МВС  згідно  зі списком (список голів
додається).
 
   3. Визначити, що заступниками голів державних екзаменаційних
комісій є ректори (начальники) вищих навчальних закладів МВС.
 
   4. Ректорам  (начальникам) вищих навчальних закладів МВС
призначити секретарів державних екзаменаційних комісій, голів та
членів предметних комісій.
 
   5. Дозволити Департаменту освіти та науки МВС у разі потреби
вносити  зміни  до  персонального  складу  голів  державних
екзаменаційних комісій вищих навчальних закладів МВС.
 
   6. Уважати  таким,  що втратив чинність, наказ МВС від
17.01.2008 N 19.
 
   7. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра  внутрішніх справ України генерал-лейтенанта міліції
Вербенського М.Г.
 
   8. Наказ надіслати за належністю.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу МВС
                   17.12.2008 N 673
 
 
               СПИСОК
       голів державних екзаменаційних комісій
         вищих навчальних закладів МВС
 
 
------------------------------------------------------------------
|        1. Академія управління МВС України        |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Генерал-лейтенант міліції   |
|Спеціальності: 8.060101     |Вербенський Михайло Георгійович|
|"Правознавство", денна і заочна |- заступник Міністра внутрішніх|
|форми навчання за державним   |справ України - начальник   |
|замовленням, а також на умовах |Головного штабу        |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами,       |                |
|8.060102 "Правоохоронна     |                |
|діяльність", денна та заочна  |                |
|форми навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Генерал-лейтенант міліції   |
|Спеціальність 8.000004     |Клюєв Михайло Михайлович -   |
|"Управління у сфері       |перший заступник Міністра   |
|правопорядку", денна та заочна |внутрішніх справ України    |
|форми навчання         |                |
|----------------------------------------------------------------|
|   2. Київський національний університет внутрішніх справ   |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Генерал-лейтенант міліції   |
|Спеціальність 8.060101     |Моісеєв Євген Миколайович -  |
|"Правознавство", денна і заочна |ректор Київського національного|
|форми навчання за державним   |університету внутрішніх справ |
|замовленням, а також на умовах |                |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|--------------------------------|                |
|ДЕК N 2             |                |
|Спеціальності: 7.040101     |                |
|"Психологія", денна форма    |                |
|навчання на умовах договору з  |                |
|фізичними та юридичними особами,|                |
|8.040101 "Психологія", денна  |                |
|форма навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 3             |Генерал-майор міліції     |
|Спеціальність 7.060101     |Горбачевський Віталій Якович - |
|"Правознавство", денна форма  |начальник Департаменту освіти |
|навчання            |та науки МВС України      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 4             |Генерал-лейтенант міліції   |
|Спеціальність 7.060101     |Красюк Іван Прокопович -    |
|"Правознавство", денна форма  |начальник ДНДЕКЦ МВС України  |
|навчання            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 5             |Генерал-лейтенант міліції   |
|Спеціальності: 7.060101     |Савченко Олександр Ілліч -   |
|"Правознавство",        |заступник Міністра внутрішніх |
|7.060102 "Правоохоронна     |справ України - начальник   |
|діяльність", денна форма    |міліції громадської безпеки  |
|навчання            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 6             |Генерал-майор міліції     |
|Спеціальність 7.040101     |Криволапчук Володимир     |
|"Психологія", денна форма    |Олексійович -         |
|навчання            |начальник Департаменту     |
|                |кадрового забезпечення МВС   |
|                |України            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 7 (факультет внутрішніх  |Генерал-лейтенант       |
|військ)             |Савченко Олександр Андрійович -|
|Спеціальність 7.060102     |заступник начальника Головного |
|"Правоохоронна діяльність",   |управління - командувача    |
|денна форма навчання      |внутрішніх військ МВС України |
|                |по роботі з особовим складом  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 8             |Генерал-лейтенант міліції   |
|Спеціальності: 7.060101     |Клюєв Михайло Михайлович -   |
|"Правознавство",        |перший заступник Міністра   |
|7.060102 "Правоохоронна     |внутрішніх справ України    |
|діяльність", денна та заочна  |                |
|форми навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 9             |Сущенко Віктор Дмитрович -   |
|Спеціальність 7.060101     |перший проректор Київського  |
|"Правознавство", денна форма  |національного університету   |
|навчання на умовах договору з  |внутрішніх справ з навчальної |
|фізичними та юридичними особами |та методичної роботи      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 10            |Кравченко Леонід Володимирович |
|Спеціальність 7.060101     |- проректор Київського     |
|"Правознавство", заочна форма  |національного університету   |
|навчання за державним      |внутрішніх справ із заочного  |
|замовленням, а також на умовах |навчання            |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|----------------------------------------------------------------|
|  3. Харківський національний університет внутрішніх справ  |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Галаван Зіновій Степанович -  |
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|заступник начальника ГУМВС   |
|7.060102 "Правоохоронна     |України в Харківській області -|
|діяльність", заочна форма    |начальник слідчого управління |
|навчання,            |                |
|7.060101 "Правознавство", денна |                |
|та заочна форми навчання    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 7.060101     |Шабалдас Сергій Іванович -   |
|"Правознавство", денна форма  |заступник начальника слідчого |
|навчання            |управління ГУМВС України в   |
|                |Харківській області      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 3             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 7.060101     |Павлов В'ячеслав Петрович -  |
|"Правознавство", денна форма  |заступник начальника лінійного |
|навчання            |управління на Південній    |
|                |залізниці УМВС України на   |
|                |залізничному транспорті -   |
|                |начальник слідчого відділу   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 4             |Полковник міліції       |
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|Аркатов Валерій Вікторович -  |
|7.060101 "Правознавство", денна |начальник УОТЗ ГУМВС України в |
|форма навчання         |Харківській області      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 5             |Полковник міліції       |
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|Редько Борис Михайлович -   |
|7.060101 "Правознавство", денна |начальник відділу кримінальної |
|форма навчання         |міліції у справах дітей ГУМВС |
|                |України в Харківській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 6             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 7.060102     |Нурулаєв Ількін Садагат огли - |
|"Правоохоронна діяльність",   |перший заступник начальника  |
|денна форма навчання      |лінійного управління на    |
|                |Південній залізниці УМВС    |
|                |України на залізничному    |
|                |транспорті - начальник     |
|                |кримінальної міліції      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 7             |Погребатько Людмила Петрівна - |
|Спеціальності: 6.050100     |начальник відділу контролю у  |
|"Економіка та підприємництво", |сфері органів влади та оборони |
|7.050104, 8.050104 "Фінанси",  |ГУ КРУ в Харківській області  |
|денна та заочна форми навчання |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 8             |Мисько Василь Радіонович -   |
|Спеціальності: 6.050100     |начальник УФЗБО ГУМВС України в|
|"Економіка та підприємництво", |Харківській області      |
|7.050106 "Облік і аудит", денна |                |
|форма навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 9             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 8.060102     |Жеребцов Євген Михайлович -  |
|"Правоохоронна діяльність",   |начальник управління      |
|денна та заочна форми навчання |громадської безпеки ГУМВС   |
|                |України в Харківській області |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 10            |Полковник міліції       |
|Спеціальності: 6.080400     |Коробченко Василь Миколайович -|
|"Комп'ютерні науки",      |начальник управління      |
|7.080401, 8.080401 "Інформаційні|інформаційних технологій ГУМВС |
|управляючи системи та      |України в Харківській області |
|технології", денна форма    |                |
|навчання            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 11            |Олександров Юрій Миколайович - |
|Спеціальності: 6.160100     |професор кафедри біомедичних  |
|"Інформаційна безпека",     |електронних пристроїв та систем|
|7.160101 "Захист інформації з  |Харківського національного   |
|обмеженим доступом та      |університету радіоелектроніки |
|автоматизація її обробки", денна|                |
|форма навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 12            |Мельник Інна Михайлівна -   |
|Спеціальності: 6.040100,    |доцент кафедри психології   |
|7.040101, 8.040101       |Харківського національного   |
|"Психологія", денна та заочна  |університету ім. В. Н. Каразіна|
|форми навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 13            |Подольська Єлизавета Ананіївна |
|Спеціальності: 6.040200,    |- завідувач кафедри філософії |
|7.040201            |та гуманітарних дисциплін   |
|"Соціологія", денна та заочна  |Харківського гуманітарного   |
|форми навчання         |університету "Народна     |
|                |Українська Академія"      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 14            |Полковник міліції       |
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|Бобрикова Олена Олександрівна -|
|7.060101 "Правознавство", денна |заступник начальника штабу   |
|та заочна форми навчання    |ГУМВС України в Харківській  |
|                |області            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 15            |Бородін Михайло Михайлович -  |
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|голова апеляційного суду    |
|7.060101 "Правознавство", денна |Харківської області      |
|та заочна форми навчання    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 16            |Задніпровський Олег Олексійович|
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|- суддя апеляційного суду   |
|7.060101 "Правознавство", денна |Харківської області      |
|та заочна форми навчання    |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 17            |Швед Едуард Юрійович -     |
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|головуючий колегії N 5     |
|7.060101 "Правознавство", денна |Господарського суду Харківської|
|та заочна форми навчання    |області            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 18 (Сумська філія ХНУВС) |Луговий Микола Григорович -  |
|Спеціальність 6.060100 "Право", |голова апеляційного суду    |
|денна та заочна форми навчання |Сумської області        |
|----------------------------------------------------------------|
|        4. Херсонський юридичний інститут        |
|  Харківського національного університету внутрішніх справ  |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Нестеренко Анатолій Михайлович |
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|- заступник начальника УМВС  |
|7.060101 "Правознавство" денна і|України в Херсонській області -|
|заочна форми навчання за    |начальник слідчого управління |
|державним замовленням, а також |                |
|на умовах договору з фізичними |                |
|та юридичними особами      |                |
|----------------------------------------------------------------|
|       5. Кіровоградський юридичний інститут       |
|  Харківського національного університету внутрішніх справ  |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Генерал-майор міліції     |
|Спеціальність 7.060101     |Плавюк Василь Сидорович -   |
|"Правознавство", денна форма  |начальник УМВС України в    |
|навчання            |Кіровоградській області    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 7.060101     |Береговий В'ячеслав      |
|"Правознавство", заочна форма  |Володимирович - заступник   |
|навчання            |начальника УМВС України    |
|                |в Кіровоградській області   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 3             |Медведенко Юрій Сергійович -  |
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|голова апеляційного суду    |
|7.060101 "Правознавство", денна |Кіровоградської області    |
|форма навчання на умовах    |                |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 4             |Чудний Олександр Васильович - |
|Спеціальності: 6.060100 "Право",|начальник Головного      |
|7.060101 "Правознавство", заочна|управління юстиції в      |
|форма навчання на умовах    |Кіровоградській області    |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|----------------------------------------------------------------|
|    6. Одеський державний університет внутрішніх справ    |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 7.060102     |Хлівний Олексій Миколайович - |
|"Правоохоронна діяльність",   |перший заступник начальника  |
|денна та заочна форми навчання |ГУМВС України в Одеській    |
|                |області - начальник      |
|                |кримінальної міліції      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 7.060102     |Бігунов Іван Вікторович -   |
|"Правоохоронна діяльність",   |перший заступник начальника  |
|денна та заочна форми навчання |лінійного управління на    |
|                |Одеській залізниці УМВС України|
|                |на залізничному транспорті -  |
|                |начальник кримінальної міліції |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 3             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 7.060101     |Шуманський Василь Петрович -  |
|"Правознавство", денна форма  |перший заступник начальника  |
|навчання            |ГУМВС України в Одеській    |
|                |області            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 4             |Коваль Василь Григорович -   |
|Спеціальність 7.060101     |заступник голови Одеського   |
|"Правознавство", денна форма  |апеляційного суду       |
|навчання на умовах договору з  |                |
|фізичними та юридичними особами |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 5             |Погрібний Микола Олексійович - |
|Спеціальність 7.060101     |голова Суворовського районного |
|"Правознавство", денна форма  |суду м. Одеси         |
|навчання на умовах договору з  |                |
|фізичними та юридичними особами |                |
|----------------------------------------------------------------|
|        7. Кримський юридичний інститут         |
|    Одеського державного університету внутрішніх справ    |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Полковник міліції       |
|Спеціальності: 7.060101     |Трушляков Фелікс Михайлович - |
|"Правознавство", денна і заочна |заступник начальника ГУМВС   |
|форми навчання за державним   |України в Автономній Республіці|
|замовленням, а також на умовах |Крим - начальник слідчого   |
|договору з фізичними та     |управління           |
|юридичними особами,       |                |
|6.030402, 8.060101       |                |
|"Правознавство", денна та заочна|                |
|форми навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Полковник міліції       |
|Спеціальності: 6.030402     |Штронда Микола Анатолійович - |
|"Правознавство", денна форма  |перший заступник начальника  |
|навчання,            |ГУМВС України в Автономній   |
|7.060102 "Правоохоронна     |Республіці Крим - начальник  |
|діяльність", денна та заочна  |кримінальної міліції      |
|форми навчання         |                |
|----------------------------------------------------------------|
| 8. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ  |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Генерал-лейтенант міліції   |
|Спеціальності: 6.030401 "Право",|Бобильов Олександр Фадійович - |
|заочна форма навчання,     |начальник ГУМВС України в   |
|7.060102, 8.060102       |Дніпропетровській області   |
|"Правоохоронна діяльність",   |                |
|денна та заочна форми навчання |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Віхров Володимир Васильович - |
|Спеціальності: 6.030401 "Право",|голова апеляційного суду    |
|7.060101 "Правознавство", денна |Дніпропетровської області   |
|і заочна форми навчання на   |                |
|умовах договору з фізичними та |                |
|юридичними особами,       |                |
|7.060102 "Правоохоронна     |                |
|діяльність", заочна форма    |                |
|навчання на умовах договору з  |                |
|фізичними та юридичними особами,|                |
|8.060101 "Правознавство", денна |                |
|та заочна форми навчання    |                |
|----------------------------------------------------------------|
|9. Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного |
|         університету внутрішніх справ         |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Полковник міліції       |
|Спеціальності: 6.030401 "Право",|Курочкін Олег Віталійович -  |
|заочна форма навчання,     |заступник начальника ГУМВС   |
|7.060101 "Правознавство", денна |України в Запорізькій області -|
|та заочна форми навчання    |начальник слідчого управління |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Городовенко Віктор Валентинович|
|Спеціальності: 6.030401 "Право",|- голова апеляційного суду   |
|7.060101 "Правознавство", денна |Запорізької області      |
|форма навчання на умовах    |                |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 3             |Бочарников Сергій Олегович -  |
|Спеціальності: 6.030401 "Право",|перший заступник голови    |
|7.060101 "Правознавство", денна |апеляційного суду Запорізької |
|форма навчання на умовах    |області            |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 4             |Горлов Віталій Геннадійович - |
|Спеціальності: 6.030401 "Право",|начальник Головного      |
|7.060101 "Правознавство", денна |Запорізького обласного     |
|форма навчання на умовах    |управління юстиції       |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|----------------------------------------------------------------|
|   10. Луганський державний університет внутрішніх справ   |
|           імені Е. О. Дідоренка           |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Генерал-лейтенант міліції   |
|Спеціальності: 6.030402     |Гуславський Володимир     |
|"Правознавство", денна форма  |Станіславович - начальник ГУМВС|
|навчання,            |України в Луганській області  |
|7.060102, 8.060102       |                |
|"Правоохоронна діяльність",   |                |
|денна форма навчання,      |                |
|8.060101 "Правознавство", заочна|                |
|форма навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Полковник міліції       |
|Спеціальності: 6.030402     |Трофіменко Валерій Миколайович |
|"Правознавство", денна та заочна|- заступник начальника ГУМВС  |
|форми навчання,         |України в Луганській області - |
|7.060101 "Правознавство", денна |начальник слідчого управління |
|та заочна форми навчання,    |                |
|8.060101 "Правознавство", денна |                |
|форма навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 3             |Полковник міліції       |
|Спеціальності: 6.030402     |Фєфєлов Олександр Миколайович -|
|"Правознавство",        |заступник начальника ГУМВС   |
|7.060102 "Правоохоронна     |України в Луганській області - |
|діяльність", денна форма    |начальник управління кадрового |
|навчання,            |забезпечення          |
|8.060102 "Правоохоронна     |                |
|діяльність", денна та заочна  |                |
|форми навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 4             |Савенко Ігор Олександрович -  |
|Спеціальності: 6.030402     |заступник начальника державної |
|"Правознавство", заочна форма  |судової адміністрації     |
|навчання,            |Луганської області       |
|7.060101 "Правознавство", денна |                |
|і заочна форми навчання на   |                |
|умовах договору з фізичними та |                |
|юридичними особами,       |                |
|8.060101 "Правознавство", денна |                |
|форма навчання на умовах    |                |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 5             |Рева Анатолій Олександрович - |
|Спеціальності: 6.030402,    |начальник територіального   |
|7.060101 "Правознавство", денна |управління Державної судової  |
|і заочна форми навчання на   |адміністрації в Луганській   |
|умовах договору з фізичними та |області            |
|юридичними особами,       |                |
|8.060101 "Правознавство", заочна|                |
|форма навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 6             |Візір Анатолій Михайлович -  |
|Спеціальності: 6.030402     |голова апеляційного суду    |
|"Правознавство", заочна форма  |Луганської області       |
|навчання,            |                |
|7.060101 "Правознавство",    |                |
|7.060102 "Правоохоронна     |                |
|діяльність", денна і заочна   |                |
|форми навчання на умовах    |                |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами,       |                |
|8.060102 "Правоохоронна     |                |
|діяльність", заочна форма    |                |
|навчання            |                |
|----------------------------------------------------------------|
|  11. Донецький юридичний інститут Луганського державного   |
|         університету внутрішніх справ         |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Генерал-майор міліції     |
|Спеціальність 7.060101     |Куп'янський Микола Григорович -|
|"Правознавство", денна і заочна |начальник ГУМВС України в   |
|форми навчання за державним   |Донецькій області       |
|замовленням, а також на умовах |                |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Генерал-майор міліції     |
|Спеціальність 7.060102     |Коломієць Сергій Геннадійович -|
|"Правоохоронна діяльність",   |начальник Департаменту     |
|денна та заочна форми навчання |Державної автомобільної    |
|                |інспекції МВС України     |
|----------------------------------------------------------------|
|   12. Львівський державний університет внутрішніх справ   |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Підполковник міліції      |
|Спеціальності: 6.060101     |Богданов Сергій Валерійович - |
|"Правознавство, заочна форма  |заступник начальника УКР ГУМВС |
|навчання",           |України у Львівській області  |
|7.060101, 8.060101       |                |
|"Правознавство", денна та заочна|                |
|форми навчання         |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Коссак Володимир Михайлович - |
|Спеціальності: 6.060101,    |завідувач кафедрою цивільного |
|7.060101, 8.060101       |права та процесу юридичного  |
|"Правознавство, денна форма   |факультету Львівського     |
|навчання на умовах договору з  |національного університету ім. |
|фізичними та юридичними особами |І. Франка           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 3             |Гирич Сергій Васильович -   |
|Спеціальності: 7.060101,    |заступник голови Личаківського |
|8.060101 "Правознавство", денна |районного суду         |
|та заочна форми навчання    |м. Львова           |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 4             |Могильницька Марія Павлівна - |
|Спеціальність 6.030601     |начальник управління      |
|"Менеджмент", денна форма    |Національного банку України  |
|навчання            |у Львівській області      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 5             |Шаповалов Олег Митрофанович - |
|Спеціальність 6.030601     |заступник генерального     |
|"Менеджмент", заочна форма   |директора з питань економіки  |
|навчання            |ВАТ "Львівський мотозавод"   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 6             |Сірко Роксолана Іванівна -   |
|Спеціальність 6.030103     |доцент кафедри практичної   |
|"Практична психологія", денна  |психології та педагогіки    |
|форма навчання         |Львівського державного     |
|                |університету безпеки      |
|                |життєдіяльності МНС України  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 7             |Белей Михайло Дмитрович -   |
|Спеціальність 6.030102     |завідувач кафедри психології  |
|"Психологія", денна форма    |педагогічного інституту    |
|навчання            |Прикарпатського національного |
|                |університету ім. Василя    |
|                |Стефаника           |
|----------------------------------------------------------------|
| 13. Прикарпатський юридичний інститут Львівського державного |
|         університету внутрішніх справ         |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК N 1             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 7.060102     |Сіденко Юрій Григорович -   |
|"Правоохоронна діяльність",   |перший заступник начальника  |
|денна форма навчання      |Департаменту громадської    |
|                |безпеки МВС України      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 2             |Полковник міліції       |
|Спеціальність 7.060102     |Манжелей Ярослав Іванович -  |
|"Правоохоронна діяльність",   |заступник начальника УМВС   |
|заочна форма навчання      |України в Івано-Франківській  |
|                |області - начальник міліції  |
|                |громадської безпеки      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 3             |Ливинець Владислав Павлович - |
|Спеціальність 6.060101     |начальник Івано-Франківського |
|"Правознавство",        |обласного управління юстиції  |
|денна і заочна форми навчання на|                |
|умовах договору з фізичними та |                |
|юридичними особами       |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|ДЕК N 4             |Проскурніцький Петро Іванович -|
|Спеціальності: 7.060101     |суддя апеляційного суду    |
|"Правознавство", денна і заочна |Івано-Франківської області   |
|форми навчання на умовах    |                |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами,       |                |
|8.060101 "Правознавство", денна |                |
|форма навчання на умовах    |                |
|договору з фізичними та     |                |
|юридичними особами       |                |
|----------------------------------------------------------------|
|      14. Академія внутрішніх військ МВС України      |
|----------------------------------------------------------------|
|ДЕК NN 1, 2, 3         |Генерал-лейтенант       |
|Спеціальності:         |Пилипів Богдан Іванович -   |
|6.030500, 7.030507, 8.030507  |перший заступник начальника  |
|"Переклад", 6.050200, 7.090258, |Головного управління -     |
|8.050201 "Менеджмент      |командувача внутрішніх військ |
|організації", 6.090200, 7.090258|МВС України          |
|8.090258 "Автомобілі та     |                |
|автомобільне господарство",   |                |
|6.140100, 7.140106, 8.140106  |                |
|"Службово-бойове застосування та|                |
|управління діями підрозділів  |                |
|(частин, з'єднань) внутрішніх  |                |
|військ", 8.000081        |                |
|"Військово-соціальне управління"|                |
|денна та заочна форми навчання |                |
------------------------------------------------------------------
 
 ДОН МВС
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС
                   17.12.2008 N 673
 
 
               ГРАФІК
       проведення державної атестації у вищих
        навчальних закладах МВС у 2009 році
 
 
------------------------------------------------------------------
| N |   Найменування вищого   |   Терміни проведення   |
|з/п |   навчального закладу   |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 1. |Академія управління МВС   | Червень, липень, вересень |
|  |України           |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 2. |Київський національний    | Березень, квітень, червень, |
|  |університет внутрішніх справ |   вересень, жовтень   |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 3. |Харківський національний   |Березень - липень, жовтень - |
|  |університет внутрішніх справ |      грудень      |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 4. |Кіровоградський юридичний  |    Лютий - червень    |
|  |інститут Харківського    |               |
|  |національного університету  |               |
|  |внутрішніх справ       |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 5. |Херсонський юридичний    | Квітень - червень, грудень |
|  |інститут Харківського    |               |
|  |національного університету  |               |
|  |внутрішніх справ       |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 6. |Одеський державний      |    Лютий - липень    |
|  |університет внутрішніх справ |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 7. |Кримський юридичний інститут |    Лютий, березень    |
|  |Одеського державного     | травень - серпень, грудень |
|  |університету внутрішніх справ|               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 8. |Дніпропетровський державний |   Березень - липень   |
|  |університет внутрішніх справ |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
| 9. |Запорізький юридичний    |   Квітень, червень    |
|  |інститут Дніпропетровського |               |
|  |державного університету   |               |
|  |внутрішніх справ       |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10. |Луганський державний     | Лютий - березень, травень - |
|  |університет внутрішніх справ |      липень      |
|  |ім. Є.О.Дідоренка      |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11. |Донецький юридичний інститут |   Квітень - червень   |
|  |Луганського державного    |               |
|  |університету внутрішніх справ|               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12. |Львівський державний     | Квітень - червень, листопад |
|  |університет внутрішніх справ |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13. |Прикарпатський юридичний   |   Травень, червень    |
|  |інститут Львівського     |               |
|  |державного університету   |               |
|  |внутрішніх справ       |               |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14. |Академія внутрішніх військ  |  Лютий, червень, липень  |
|  |МВС України         |               |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник ДОН МВС
 генерал-майор міліції              В.Я.Горбачевський
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner