Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1559 від 27.07.2000

Про організаційні заходи щодо формування Переліку економічної інформації, яка характеризує фінансово-майновий стан підприємств, що підлягають приватизації, з метою визначення способу їх продажу на підставі аналізу попиту потенційних покупців


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МIНIСТЕРСТВО РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
           ТА БУДIВНИЦТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            16.12.2008 N 609
 
 
      Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду
          України від 28.10.2008 N 485
 
 
   Відповідно до  пункту  16  Положення  про  Міністерство
регіонального  розвитку та будівництво України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.05.2007  N  750
( 750-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Викласти додаток 1 до наказу Мінрегіонбуду від 28.10.2008
N 485 ( v0485661-08 ) "Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду
України  15.05.2008  N  205 "Про затвердження Положення про
архітектурно-містобудівну раду Міністерства регіонального розвитку
та будівництва України та її складу" у новій редакції, що
додається.
 
   2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра В.А.Негоду.
 
 Міністр                         В.Куйбіда
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Мінрегіонбуду
                   16.12.2008 N 609
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про архітектурно-містобудівну раду
        Міністерства регіонального розвитку
           та будівництва України
 
 
           1. Загальні положення
 
   Архітектурно-містобудівна рада  Міністерства  регіонального
розвитку та будівництва України (далі - рада) є дорадчим органом і
постійно  діє  на  громадських засадах для колегіального та
професійного розгляду архітектурних, містобудівних та інженерних
рішень у проектах особливо важливих об'єктів архітектури та
містобудування, які мають важливе загальнодержавне значення.
   Рада утворюється наказом Міністра регіонального розвитку та
будівництва України.
   У своїй  діяльності  рада керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, а також указами Президента
України  та  постановами  Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету
Міністрів України, наказами Міністерства регіонального розвитку та
будівництва України та цим Положенням.
 
           2. Основні завдання ради
 
   Основними завданнями  ради  є  активізація  містобудівної
діяльності на державному та регіональному рівні відповідно до
чинного законодавства,  підвищення  відповідальності  місцевих
органів  влади  та  їх  спеціально  уповноважених  органів
містобудування та архітектури за проведення державної політики з
планування і забудови територій, виконання указів Президента
України, Кабінету Міністрів України та Мінрегіонбуду. Рада надає
органам місцевого самоврядування, структурним підрозділам місцевих
органів влади з питань містобудування та архітектури рекомендації
щодо реалізації державної політики з питань планування і забудови
територій.
   Рада розглядає таку документацію:
   проекти містобудівної документації (схем планування територій
Автономної Республіки Крим, областей, генеральних планів міст
Києва, Севастополя, Сімферополя, обласних  центрів,  курортів
державного значення, історичних міст), а також зміни до цієї
документації та до Генеральної схеми планування території України;
   проекти зон охорони пам'яток культурної спадщини, меж і
режимів використання історичних ареалів історичних  населених
місць, а також
   проекти реставрації, реабілітації пам'яток архітектури та
містобудування міст Києва, Севастополя, Сімферополя, обласних
центрів, курортів державного значення;
   архітектурні рішення   проектів  об'єктів  архітектури,
розташованих в історичній частині, в історичних ареалах, на
магістралях та площах загальноміського значення міст Києва та
Севастополя;
   проектну документацію на будівництво особливо важливих та
визначних об'єктів архітектури загальнодержавного значення;
   проектну документацію    на   будівництво   об'єктів
експериментального   будівництва   (будинків   і   споруд
житлово-цивільного,  комунального,  промислового  та  іншого
призначення, об'єктів садово-паркової та ландшафтної архітектури,
монументального і монументально-декоративного мистецтва);
   передпроектних досліджень,  пов'язаних  із  упровадженням
експериментальних  інвестиційних  проектів нового будівництва,
реконструкції існуючих об'єктів і комплексів та  реставрації
пам'яток містобудування та архітектури;
   проекти регіональних правил забудови, проекти правил забудови
міст Києва, Севастополя, Сімферополя, обласних центрів, курортів
державного значення, історичних міст;
   ескізних проектів  пам'ятників  (монументів)  державного
значення після попереднього розгляду на засіданнях містобудівної
ради  при  відповідному органі містобудування та архітектури
Автономної  Республіки  Крим,  обласних,  Київської   та
Севастопольської міських державних адміністрацій.
   Радою можуть розглядатися окремі архітектурні проекти або їх
частини  і  надаватися  відповідні  висновки  за  зверненням
територіальних громад, відповідних громадських об'єднань, авторів
проектів, замовників (забудовників), а також у разі конфліктів
щодо  виявлених  відхилень  від  затвердженої  містобудівної
документації або умов архітектурно-планувального завдання.
   Під час розгляду містобудівної та проектної документації
радою надаються рекомендації відповідно до вимог законодавства.
 
          3. Склад і структура ради
 
   Склад ради формується з голови ради, двох заступників голови
ради, висококваліфікованих фахівців у сфері містобудування та
архітектури, які становлять не менше половини загальної кількості
членів ради, а також інженерів, будівельників, науковців, фахівців
зі збереження архітектурно-містобудівної спадщини, представників
центральних, місцевих органів виконавчої  влади  та  органів
місцевого  самоврядування,  представників  місцевих  органів
державного нагляду,  творчих  спілок  та  інших  громадських
професійних організацій.
   Головою ради є заступник  Міністра,  який  призначається
Міністром із персонального складу ради. Заступниками голови ради є
начальник Управління архітектурно-конструктивних та інженерних
систем будинків і споруд та начальник Управління планування
забудови територій.
   Секретар ради  призначається  головою  ради  залежно від
кількості питань, що розглядаються і більшість з яких належить до
компетенції відповідного управління, а саме: під час розгляду
архітектурних  рішень  -  з  числа  працівників  Управління
архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем будинків і
споруд; під час розгляду питань, пов'язаних з розглядом питань
планування та забудови територій, - з числа працівників Управління
планування забудови територій.
   Персональний склад ради затверджується наказом Мінрегіонбуду
за поданням голови ради.
   Для рецензування проектів, які вносяться на розгляд ради,
голова ради може залучати відповідних фахівців Національної спілки
архітекторів України, Української академії архітектури, проектних,
науково-дослідних  і  громадських  організацій,  установ  і
підприємств.
   На засіданні ради, у разі потреби, крім  замовника  та
розробників  проекту, можуть бути присутніми також запрошені
представники  державних  і  недержавних  установ,  проектних,
науково-дослідних і громадських організацій, експертизи, преси
тощо.
 
          4. Права та обов'язки ради
 
   4.1. Члени ради беруть участь у її роботі на громадських
засадах.  Не  допускається  стягнення  коштів  із замовників
(забудовників) та розробників проектів за підготовку до розгляду
та розгляд цих проектів на засіданні ради.
 
   4.2. Рада та її члени мають право:
   бути інформованими про план роботи ради, порядок денний
засідань та про питання, запропоновані до розгляду на засіданні
ради;
   брати участь у розгляді та обговоренні питань, зазначених у
пункті 2 цього Положення;
   висловлювати свої  зауваження  та  пропозиції  замовникам
(забудовникам) і авторам-розробникам містобудівної,  проектної
документації та передпроектних досліджень.
 
   4.3. Обов'язком членів ради є активна участь у роботі ради,
якісна і вчасна підготовка питань для обговорення на засіданнях.
 
   4.4. Члени ради можуть  здійснювати  творчу  діяльність,
пов'язану з проектуванням об'єктів містобудування та архітектури,
що  передбачені  для  будівництва  на   території   їх
адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі право на
розроблення яких здобуте  в  результаті  містобудівного  або
архітектурного конкурсу, але брати участь в обговоренні цих питань
права не мають.
 
   4.5. Голова ради та його заступники у порядку  творчої
діяльності  як  автор  чи  співавтор можуть брати участь у
проектуванні об'єктів архітектури, передбачених для будівництва на
території їх адміністративної діяльності, у тому числі у разі
отримання такого права за  результатами  архітектурного  або
містобудівного  конкурсу.  У  цьому  разі  містобудівні  та
архітектурно-технічні рішення цих об'єктів  розглядаються  на
засіданні під головуванням одного із заступників голови ради.
 
   4.6. Члени ради не можуть брати участі в обговоренні проектів
і голосуванні щодо проектів, авторами яких є їх прямі родичі, а
також у випадках, коли проекти розробляються співробітниками
проектної установи, у якій ці члени ради працюють.
 
   4.7. Рада провадить свою діяльність на засадах гласності та з
урахуванням громадської думки відповідно до пункту 5.4.
 
          5. Організація роботи ради
 
   5.1. Формою роботи ради є засідання, що проводяться згідно з
планом та порядком денним, які складаються її секретарями.
   Позачергові засідання ради скликаються за рішенням її голови
або на пропозицію більшості.
   Засідання ради є відкритими для представників засобів масової
інформації, громадських організацій та інших заінтересованих осіб.
   Включення питання на розгляд до плану порядку денного ради
здійснюється за рішенням голови ради (його заступників)  за
поданням  замовника  (забудовника)  або  (за  їх дорученням)
автора-розробника проекту та на пропозицію відповідних структурних
підрозділів виконавчої влади або виконавчих комітетів міських рад,
громадських організацій.
 
   5.2. Плани роботи обговорюються на засіданнях  ради  та
затверджуються її головою.
 
   5.3. Організаційне  та  матеріально-технічне  забезпечення
роботи ради покладається на відповідний структурний підрозділ
Міністерства залежно від питань, що розглядаються на засіданні, а
саме: під час розгляду архітектурних рішень - на Управління
архітектурно-конструктивних  та  інженерних систем будинків і
споруд; під час розгляду питань, пов'язаних з розглядом планування
та  забудови територій, - на Управління планування забудови
територій.
 
   5.4. Проектні та інші матеріали на розгляд ради подаються
замовником   (забудовником)   або   за  його  дорученням
автором-розробником у термін до одного місяця, який враховує час,
необхідний для попереднього ознайомлення з матеріалами членів
ради, рецензентів та громадськості.
 
   5.5. Склад матеріалів, що подаються на розгляд ради, повинен
відповідати вимогам законодавства.
 
   5.6. Автор проекту доповідає на засіданні ради, рецензент
надає (або доповідає) свої висновки або зведені висновки групи
рецензентів.  Рецензія подається у письмовому вигляді та на
електронних носіях.
   Розгляд на засіданні ради проектів реконструкції об'єктів
містобудування, щодо яких діють майнові права автора, проводиться
за участю автора або колективу авторів відповідно до Закону
України "Про авторське право і суміжні права" ( 3792-12 ).
 
   5.7. Результати  розгляду  питань  мають  рекомендаційний
характер  та  оформляються  протокольним  рішенням  ради, що
складається секретарем.
   До протокольного рішення включаються такі дані: поіменний
перелік присутніх членів ради та запрошених осіб; питання, які
розглядаються на засіданні; відомості про замовника, дані щодо
автора-розробника передпроектної  та  проектної  документації,
доповідача,  рецензента  та  тих,  хто  виступає;  основні
характеристики об'єкта, перелік вихідних даних (основних), рішення
про відведення земельної ділянки, особливі умови, основні висновки
щодо відповідності вихідним даним, стислий зміст обговорень з
відображенням позицій, висловлювань щодо питання та остаточними
рекомендаціями ради.
   Підписані головою  протокольні  рішення  засідань  ради
зберігаються  в  Управлінні  планування  забудови  територій
Міністерства.
 
   5.8. Протокольні  рішення  ради  розміщуються  на  сайті
Міністерства.
 
 Начальник Управління
 планування забудови
 територій                       М.В.Сіленко
 
 Начальник Управління
 архітектурно-конструктивних
 та інженерних систем
 будинків і споруд                  О.П.Авдієнк<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner