Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 31 від 15.06.2000

Про затвердження Положення про порядок зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            16.12.2008 N 1413
 
 
         Про затвердження форми рішення
         про визначення митної вартості
          товарів, Тимчасового порядку
         його заповнення та Класифікатора
       додаткових складових до ціни договору
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної
                       митної служби 
     N 1425 ( v1425342-08 ) від 18.12.2008 }
 
 
 
   Відповідно до статті  264  Митного   кодексу   України
( 92-15 ), постанови Кабінету Міністрів України від 9 квітня
2008 року N 339 ( 339-2008-п ) "Про  затвердження  Порядку
здійснення контролю за правильністю визначення митної вартості
товарів" та з метою встановлення форми та правил заповнення
рішення про визначення митної вартості товарів Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити такі, що додаються:
   форму рішення про визначення митної вартості товарів (далі -
рішення);
   Тимчасовий порядок заповнення рішення;
   Класифікатор додаткових складових до ціни договору.
 
   2. Регіональній інформаційній митниці (Копосов С.А.) протягом
30 днів після видання цього наказу  доопрацювати  програмне
забезпечення з метою формування рішення в електронному вигляді.
 
   3. Контроль  за  виконанням  наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.
 
 Голова Державної митної
 служби України                 В.І.Хорошковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   16.12.2008 N 1413
 
                   Форма
 
 
         Державна митна служба України
       ______________________________________
           (назва митного органу)
 
     Рішення про визначення митної вартості товарів
 
       (Має графічний вигляд. Не наводиться)
 
 Директор Департаменту                В.П.Науменко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   16.12.2008 N 1413
 
 
            ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК
        заповнення рішення про визначення
           митної вартості товарів
 
 
   1. Рішення про визначення митної вартості товарів (далі -
рішення), заповнюється в електронному вигляді за затвердженою
формою.
 
   2. У разі здійснення заходів щодо контролю за правильністю
визначення  митної  вартості товарів, передбачених підпунктом
1 пункту 4 Порядку здійснення контролю за правильністю визначення
митної  вартості  товарів,  затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.04.2008 N 339 ( 339-2008-п ), які
забезпечуються шляхом проведення камеральних або документальних
перевірок, формою рішення про визначення митної вартості товарів є
акт відповідної перевірки.
 
   3. Рішення друкуються у двох примірниках. Один примірник
видається декларанту, другий - з відміткою  декларанта  про
отримання залишається у справах митного органу.
 
   4. Рішення реєструються у журналі рішень, який ведеться в
електронному вигляді за допомогою ПІК.  Журнал  рішень  має
відображати:
   номер і дату рішення;
   ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), за якою товар був заявлений до
митного оформлення;
   код товару;
   опис товару;
   код за ЄДРПОУ підприємства, якому видано рішення;
   назву підприємства, якому видано рішення;
   підстави для розгляду документів і прийняття рішення (запит
підрозділу митного оформлення, звернення декларанта про випуск
товарів  у  вільний  обіг  під  гарантійні зобов'язання; за
результатами спрацювання системи аналізу ризиків, за результатами
контролю правильності визначення митної вартості товарів під час
митного контролю та  митного  оформлення  та/або  після  їх
завершення);
 
   5. У верхній частині рішення зазначається назва митного
органу який його видав.
 
   6. Опис граф рішення:
 
   6.1. Заповнення граф.
 
           Графа 1 "Номер рішення"
 
   У графі проставляється реєстраційний номер рішення за такою
схемою:
 
          ххххххххх/хххх /хххххх/х,
          ------------------------
            1    2    3  4
 
   де:
   1 - дев'ятизначний код підрозділу митного оформлення, яким
прийнято рішення,  згідно  з  Класифікатором  митних  органів
( v0335342-06 );
   2 - чотири цифри поточного року;
   3 - порядковий номер рішення згідно з діапазонами номерів
визначеними митним органом;
   4 -  рішення  прийнято  підрозділом  митного  органу,
уповноваженого на здійснення контролю за правильністю визначення
митної вартості (далі - Підрозділ):
   1 - при митному оформленні товарів,
   2 - за запитом підрозділу митного оформлення за результатами
спрацювання системи аналізу ризиків,
   3 - після завершення процедур митного контролю та митного
оформлення товарів.
 
             Графа 2 "Дата"
 
   У графі зазначається дата прийняття митним органом рішення за
такою схемою:
 
              хх/хх/хххх,
              -----------
              1  2  3
 
   де:
   1 - дві цифри числа;
   2 - дві цифри поточного місяця;
   3 - чотири цифри поточного року.
 
        Графа 3 "Підрозділ митного органу,
           який прийняв рішення"
 
   У першому підрозділі графи зазначається назва підрозділу
митного органу, яким прийнято рішення.
   У другому підрозділі графи зазначається дев'ятизначний код
підрозділу  митного органу, яким прийнято рішення, згідно з
Класифікатором митних органів ( v0335342-06 ).
 
            Графа 4 "N штампа"
 
   У графі зазначається номер штампа посадової особи Підрозділу,
що прийняла рішення про визначення митної вартості.
{ Текстовий опис заповнення графи 4 пункту 6.1 в редакції Наказу
Державної митної служби N 1425 ( v1425342-08 ) від 18.12.2008 }
 
              Графа 4 а
 
   Тільки в електронній копії зазначається:
   0 - рішення прийнято посадовою особою Підрозділу;
   1 - рішення прийнято начальником Підрозділу;
   2 - рішення прийнято начальником Підрозділу за погодженням із
заступником начальника митниці, який координує роботу Підрозділу.
 
          Графа 5 "Митна декларація"
 
   У графі зазначаються код згідно з Класифікатором документів
( v1048342-07  )  і  реквізити  вантажної  митної декларації
( za140-07, 910а-2007-п ), прийнятої до митного  оформлення.
Відомості зазначаються за такою схемою:
   - код ВМД згідно з Класифікатором документів;
   - номер ВМД;
   - дата прийняття до митного оформлення (число/місяць/рік).
 
      Графа 6 "П.І.Б. посадової особи, що прийняла
       вантажну митну декларацію, N штампа ПМК"
 
   У графі зазначається посада, прізвище та номер штампа "Під
митним контролем" посадової особи, що прийняла ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ) до митного оформлення.
 
         Графа 17 "Заявлені декларантом
          складові митної вартості"
 
   У графі зазначаються заявлені декларантом складові митної
вартості, які відповідно до пунктів 5-7 частини другої статті 267
Митного кодексу України ( 92-15 ) мають додаватися до ціни, яка
була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари,
згідно з Класифікатором додаткових складових до ціни договору.
   При цьому в підрозділах графи:
   Код - наводиться цифровий код складової митної вартості
відповідно до Класифікатора додаткових складових до ціни договору;
   Валюта - наводиться  відповідно  до  Класифікації  валют
( v0260202-02  )  літерний  код  валюти,  в  якій  виписано
рахунки-фактури (інвойси);
   Курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної
валюти, установлений Національним банком України на дату прийняття
митним органом ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) до оформлення
(зазначеної в графі 5 рішення)
   Сума у валюті - вартість складової митної вартості, яка
додається до митної вартості товару;
   Сума у гривнях - вартість складової митної вартості, яка
додається до митної вартості товару, перерахованої в гривнях до
іноземної валюти за курсом, установленим Національним банком
України на дату прийняття митним органом ВМД  (  za140-07,
910а-2007-п ) до оформлення (зазначеної в графі 5 рішення).
 
     Графа 18 "Додаткова інформація/подані документи"
 
   У графі  зазначаються  документи,  які  подаються  для
підтвердження заявленої митної вартості, надані на вимогу митного
органу, у тому числі раніше прийняте рішення (у разі наявності).
 
   Відомості зазначаються за такою схемою:
 
            xxxx-хххх-дд/мм/рр,
            -------------------
             1  2   3
 
   де:
   1 - код документа відповідно до Класифікатора документів,
затвердженого наказом Держмитслужби України від 12.12.2007 N 1048
( v1048342-07 );
   2 - назва документа, номер;
   3 - дата документа (дд - день/мм- місяць / рр - рік).
 
            Графа 19 "Товар N"
 
   У графі зазначається порядковий номер товару.
   Відомості зазначаються за такою схемою:
 
               ххх/хх,
               -------
               1  2
 
   де:
   1 - порядковий номер товару відповідно до гр. 32  ВМД
( za140-07, 910а-2007-п );
   2 - порядковий номер товару, що міститься у гр. 31 ВМД (для
товарів, які мають різні ознаки та характеристики, що впливають на
рівень митної вартості).
 
        Графа 22 "Код країни виробництва"
 
   У графі зазначається код країни  виробництва  оцінюваних
товарів (графа 26 Рішення) відповідно до Класифікатора країн світу
( v0260202-02 ).
 
           Графа 24 "Вага нетто"
 
   У графі зазначається вага нетто товару відповідно до графи 38
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), а для товарів 2-22 груп за УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) зазначається чиста вага
відповідно до графи 31 ВМД.
 
           Графа 30 "Коригування"
 
   У графі  зазначається визначена митним органом у валюті
рахунка-фактури митна вартість товару. При цьому в підрозділах
графи:
   Валюта - наводиться відповідно  до  Класифікатора  валют
( v0260202-02  )  літерний  код  валюти,  у  якій  складено
рахунки-фактури (інвойси);
   Курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної
валюти, установлений Національним банком України на дату прийняття
митним органом рішення (зазначеної в графі 2 рішення).
   При заповненні гр. 25 також  зазначається  вартість  за
додаткову одиницю товару.
 
        Графа 31 "Метод визначення вартості"
 
   У графі  зазначається порядковий номер методу визначення
митної вартості, що був застосований митним органом при здійсненні
митної оцінки товару.
 
           Графа 32 "Митний огляд"
 
   У графі  зазначається інформація щодо здійснення митного
огляду товарів.
   Проставляються:
   "0", якщо митний огляд не здійснювався;
   "1", якщо митний огляд здійснювався із залученням посадових
осіб митного органу, на яких покладено контроль за правильністю
визначення митної вартості товарів;
   "2", якщо митний огляд здійснювався без залученням посадових
осіб митного органу, на яких покладено контроль за правильністю
визначення митної вартості товарів.
 
         Графа 33 "Джерела інформації,
          що використовувалися митним
       органом для визначення митної вартості"
 
   У графі зазначаються джерела інформації та їх реквізити, які
використовувалися митним органом.
 
   5.2. Графи 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21,
23 24, 25, 26, 27, 28 та 29 рішення формуються з електронної копії
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ), прийнятої до митного оформлення
згідно з таблицею порівнянь:
 
------------------------------------------------------------------
|     Графи рішення     |      Графи ВМД      |
|                |  ( za140-07, 910а-2007-п )  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 7 "Відправник/Експортер" |Графа 2 "Відправник/Експортер" |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 8 "Особа, відповідальна за|Графа 9 "Особа, відповідальна |
|фінансове врегулювання"     |за фінансове врегулювання"   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 9 "Одержувач"       |Графа 8 "Одержувач"      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 10 "Декларант/Представник"|Графа 14            |
|                |"Декларант/Представник"    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 11 "Торговельна країна"  |Графа 11 "Торговельна країна / |
|                |Країна виробництва"      |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 12 "Код країни      |Графа 15а "Код країни     |
|відправлення/експорту"     |відправлення/експорту"     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 13 "Вид транспорту на   |Графа 25 "Вид транспорту на  |
|кордоні"            |кордоні"            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 14 "Всього товарів"    |Графа 5 "Всього товарів"    |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 15 "Умови поставки"    |Графа 20 "Умови поставки"   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 16 "Загальна сума за   |Графа 22 "Валюта та загальна  |
|рахунком (фактурна вартість   |сума за рахунком"       |
|товару)"*            |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 18 "Додаткова інформація /|Графа 44 "Додаткова інформація |
|Подані документи"        |/ Подані документи /      |
|                |Сертифікати і дозволи"     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 20 "Код товару"      |Графа 33 "Код товару"     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 21 "Код країни походження"|Графа 34 "Код країни      |
|                |походження"          |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 23 "Вага брутто (кг)"   |Графа 35 "Вага брутто (кг)"  |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 24 "Вага нетто (кг)"   |Графа 38 "Вага нетто (кг)"   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 25 "Додаткові одиниці   |Графа 41 "Додаткові одиниці  |
|виміру"             |виміру"            |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 26 "Опис товарів"**    |Графа 31 "Вантажні місця та  |
|                |опис товарів"         |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 27 "Ціна товару"     |Графа 42 "Ціна товару"     |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 28 "Розрахована      |Графа 45 "Коригування"     |
|декларантом митна вартість   |                |
|товарів"***           |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|Графа 29 "Код МВВ"       |Графа 43 "Метод визначення   |
|                |вартості"           |
------------------------------------------------------------------
 
---------------
   * - У графі зазначається загальна фактурна вартість товарів у
валюті України, одержана як сума вартостей, наведених у графі 42
ВМД ( za140-07, 910а-2007-п ) основного та додаткових аркушів ВМД
або в колонці "Фактурна вартість" специфікації форми МД-8. При
цьому в підрозділах графи:
   Валюта - наводиться  відповідно  до  Класифікації  валют
( v0260202-02  )  літерний  код  валюти,  у  якій  складено
рахунки-фактури (інвойси);
   Курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної
валюти, зазначеної в підрозділі графи "валюта", установлений
Національним банком України на дату прийняття митним органом ВМД
( za140-07, 910а-2007-п ) до оформлення (зазначеної в графі 5
рішення).
   ** - Поряд з іншою інформацією в окремому полі  графи
зазначається торговельна марка товару.
   *** - У графі  зазначається  визначена  чи  розрахована
декларантом митна вартість товару. При цьому в підрозділах графи:
   Валюта - наводиться  відповідно  до  Класифікації  валют
( v0260202-02  )  літерний  код  валюти,  у  якій  складено
рахунки-фактури (інвойси);
   Курс валюти - зазначається офіційний курс гривні до іноземної
валюти, зазначеної в підрозділі графи "валюта", установлений
Національним банком України на дату прийняття митним органом ВМД
до оформлення (зазначеної в графі 5 рішення).
 
   7. Рішення підписується посадовою особою митного органу, яка
його прийняла, із зазначенням посади, дати, ініціалів і прізвища
та скріплюється штампом цієї посадової особи.
   У передбачених  Держмитслужбою України випадках прийняття
рішення погоджується  з  начальником  Підрозділу  та/або  із
заступником начальника митниці, який координує роботу Підрозділу,
шляхом накладення резолюції "Погоджено"  на  примірнику,  що
залишається у справах митного органу.
 
   8. Рішення може бути скасоване:
   - митним органом, що видав це рішення, на підставі наново
виявлених обставин;
   - Держмитслужбою України на підставі отриманих  звернень
відповідно до п. 18 постанови Кабінету Міністрів України від
20.12.2006 N 1766 ( 1766-2006-п );
   - в інших випадках, передбачених законодавством.
 
 Директор Департаменту
 митної вартості                   В.П.Науменко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   16.12.2008 N 1413
 
 
              КЛАСИФІКАТОР
       додаткових складових до ціни договору
 
 
------------------------------------------------------------------
|Код|              Вид               |
|---+------------------------------------------------------------|
| 1 |Комісійні та брокерська винагорода, за винятком комісійних |
|  |за закупівлю, які є платою покупця своєму агентові за    |
|  |надання послуг, пов'язаних з представництвом його інтересів |
|  |за кордоном для закупівлі оцінюваних товарів        |
|---+------------------------------------------------------------|
| 2 |Вартість контейнерів, що для митних цілей вважаються єдиним |
|  |цілим з відповідними товарами                |
|---+------------------------------------------------------------|
| 3 |Вартість упаковки або вартість пакувальних матеріалів та  |
|  |робіт, пов'язаних з пакуванням               |
|---+------------------------------------------------------------|
| 4 |Вартість сировини, матеріалів, деталей, напівфабрикатів,  |
|  |комплектувальних виробів тощо, які увійшли до складу    |
|  |оцінюваних товарів                     |
|---+------------------------------------------------------------|
| 5 |Вартість інструментів, штампів, шаблонів та аналогічних   |
|  |предметів, використаних у процесі виробництва оцінюваних  |
|  |товарів                           |
|---+------------------------------------------------------------|
| 6 |Вартість матеріалів, витрачених у процесі виробництва    |
|  |оцінюваних товарів (мастильні матеріали, паливо тощо)    |
|---+------------------------------------------------------------|
| 7 |Вартість інженерних та дослідно-конструкторських робіт,   |
|  |дизайну, художнього оформлення, ескізів та креслень,    |
|  |виконаних за межами України і безпосередньо необхідних для |
|  |виробництва оцінюваних товарів               |
|---+------------------------------------------------------------|
| 8 |Роялті та ліцензійні платежі, які стосуються оцінюваних   |
|  |товарів та які покупець повинен сплачувати прямо чи     |
|  |опосередковано як умову продажу оцінюваних товарів, якщо  |
|  |такі платежі не включаються до ціни, що була фактично    |
|  |сплачена або підлягає сплаті                |
|---+------------------------------------------------------------|
| 9 |Відповідна частина виручки від будь-якого подальшого    |
|  |перепродажу, передачі чи використання товарів, що оцінюються|
|  |на митній території України, яка прямо чи опосередковано  |
|  |йде на користь продавця                   |
|---+------------------------------------------------------------|
|10 |Витрати на транспортування оцінюваних товарів до аеропорту, |
|  |порту або іншого місця ввезення на митну територію України |
|---+------------------------------------------------------------|
|11 |Витрати на завантаження, розвантаження та обробку оцінюваних|
|  |товарів, пов'язані з їх транспортуванням до аеропорту, порту|
|  |або іншого місця ввезення на митну територію України    |
|---+------------------------------------------------------------|
|12 |Витрати на страхування товарів               |
------------------------------------------------------------------
 
 Директор Департаменту
 митної вартості                   В.П.Науменко
 

<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner