Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1502/5 від 04.09.2008

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

     ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            14.11.2008 N 188
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 грудня 2008 р.
                   за N 1166/15857
 
 
      Про затвердження Вимог до вибору майданчика
       для розміщення сховища для захоронення
           радіоактивних відходів
 
 
   Відповідно до статті 22 Закону України "Про використання
ядерної енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ), пункту 4
Положення про Державний комітет ядерного регулювання України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2006 року N 1830 ( 1830-2006-п ), та з метою забезпечення
державного регулювання у сфері використання  ядерної  енергії
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Вимоги до вибору майданчика для розміщення
сховища для захоронення радіоактивних відходів, що додаються.
 
   2. Управлінню безпеки поводження з радіоактивними відходами
та зняття з експлуатації (Кутузова Т.Я.) забезпечити:
   подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
   розсилку цього наказу відповідно до розрахунку розсилки.
 
   3. Інформаційно-кризовому управлінню  (Ананенко  О.М.)  у
тижневий термін після державної реєстрації наказу забезпечити його
розміщення на веб-сайті Держатомрегулювання.
 
   4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Макаровську О.А.
 
 Голова                       О.А.Миколайчук
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр охорони навколишнього 
 природного середовища України             Г.Філіпчук
 
 Міністр України з питань 
 надзвичайних ситуацій та у справах
 захисту населення від наслідків
 Чорнобильської катастрофи                В.Шандра
 
 Міністр охорони здоров'я України           В.М.Князевич
 
 Міністр палива та енергетики
 України                         Ю.Продан
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   ядерного регулювання України
                   14.11.2008 N 188
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   8 грудня 2008 р.
                   за N 1166/15857
 
 
               ВИМОГИ
      до вибору майданчика для розміщення сховища
       для захоронення радіоактивних відходів
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. У цих Вимогах установлюються технічні та організаційні
вимоги  до  вибору  майданчика  для  розміщення поверхневого
(приповерхневого)/геологічного   сховища   для   захоронення
радіоактивних відходів (далі - сховище) з метою забезпечення
ядерної та радіаційної безпеки при захороненні радіоактивних
відходів (далі - РАВ).
 
   1.2. Ці Вимоги поширюються на суб'єктів діяльності у сфері
використання ядерної енергії, діяльність яких пов'язана з вибором
майданчика для розміщення сховища (далі - майданчик) та оцінкою
безпеки сховища на етапах його життєвого циклу - при виборі
майданчика,  проектуванні, будівництві, експлуатації, закритті
сховища.
 
   1.3. Вимоги застосовуються  при  виборі  майданчика  для
розміщення нових сховищ, а також при переоцінці безпеки існуючих
сховищ, в тому числі при їх модернізації та реконструкції, з
урахуванням уточнених характеристик майданчика.
 
   1.4. У цих Вимогах наведені нижче терміни вживаються у таких
значеннях:
   вимога - умова, якій обов'язково має відповідати майданчик в
цілому або його окрема характеристика незалежно від стадії вибору
майданчика;
   вторгнення ненавмисне - випадкове проникнення людини в тіло
сховища після його закриття внаслідок здійснення видів діяльності
на території майданчика, які можуть призвести до повного або
часткового руйнування інженерних і природних бар'єрів системи
захоронення, виносу радіоактивного  матеріалу  до  доступного
середовища   та   опромінення   людини  (наприклад,  при
геологорозвідувальних, будівельних роботах, бурінні свердловин
тощо);
   доступне середовище -  частина  навколишнього  природного
середовища (приповерхневий шар атмосфери, ґрунти, поверхневі води
тощо), де людина потенційно може зазнати опромінення внаслідок
існування сховища;
   закриття - етап життєвого циклу сховища, який розпочинається
після припинення приймання відходів на захоронення та передбачає
проведення організаційних заходів і технологічних операцій з
формування остаточної конфігурації системи захоронення відповідно
до проекту закриття (завершення створення інженерних бар'єрів,
демонтаж та дезактивація об'єктів інфраструктури, установлення
процедур адміністративного контролю);
   критерій вибору  -  якісна  характеристика  (геологічна,
гідрогеологічна, соціально-економічна, демографічна тощо)  або
чисельне значення показника придатності або показника геологічної
придатності, за яким на стадії вибору майданчика приймається
рішення про відповідність території, що розглядається, певним
вимогам або перевагам;
   майданчик потенційний - майданчик, вибраний для подальшого
характеризування за результатами стадії регіонального обстеження;
   майданчик пріоритетний - майданчик, вибраний серед декількох
потенційних майданчиків за результатами стадії характеризування;
   майданчик сховища - територія, у межах якої розміщено сховище
або яка досліджується з метою розміщення сховища для захоронення
запланованих РАВ;
   перевага - умова, якій має відповідати майданчик у цілому або
його окрема характеристика та яку бажано виконати при виборі
майданчика незалежно від стадії його вибору з метою підвищення
рівня безпеки системи захоронення, зниження вартості проекту
сховища тощо;
   показник придатності - характеристика майданчика (природна,
соціально-економічна, техногенна), яка може бути якісно оцінена,
виміряна  або обчислена, впливає на функції безпеки системи
захоронення і на стадії вибору майданчика використовується для
оцінки того, чи виконуються вимоги або переваги;
   показник геологічної   придатності   -   характеристика
геологічного середовища (властивість, процес тощо), яка може бути
якісно оцінена, виміряна або обчислена, впливає на функції безпеки
системи захоронення і на стадії вибору майданчика використовується
для оцінки того, чи виконується вимога або перевага;
   район розміщення сховища - прилегла до майданчика територія,
на якій можуть реалізовуватись події та процеси природного або
техногенного  походження, здатні впливати на безпеку системи
захоронення;
   система захоронення - сукупність природних та інженерних
бар'єрів сховища (уключаючи форму та упаковки РАВ), яка забезпечує
утримування радіонуклідів та їх ізоляцію від біосфери;
   стабільна геологічна формація - геологічне утворення  як
частина геологічного середовища, властивості якого, важливі для
забезпечення безпеки сховища, є сталими протягом геологічного
часу, існує відносна постійність тенденцій їхніх змін і відсутні
                 5 
ознаки (протягом не менше ніж 10  років) прояву геодинамічних
процесів, які можуть призвести до порушення структури цього
геологічного утворення;
   термін потенційної  небезпеки РАВ - час, протягом якого
початкова активність РАВ зменшується до рівнів звільнення від
контролю органу державного регулювання ядерної та радіаційної
безпеки;
   функція безпеки - конкретна мета, з якою створюється система
бар'єрів для забезпечення цілей безпеки при захороненні РАВ.
Бар'єр може виконувати кілька функцій (утримування радіонуклідів,
захист від іонізуючого випромінювання, перешкоджання ненавмисному
вторгненню  тощо),  які визначаються певними характеристиками
бар'єра та/або фізико-хімічними процесами;
   функція безпеки  ізолювальна - захист РАВ від зовнішніх
впливів за рахунок фізичного відділення РАВ від біосфери;
   функція безпеки утримувальна - обмеження виходу радіонуклідів
за межі інженерних бар'єрів сховища протягом визначеного проектом
часу.
 
   1.5. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР  ),  "Про  поводження з радіоактивними відходами"
( 255/95-ВР ), "Про дозвільну діяльність у сфері використання
ядерної енергії" ( 1370-14 ), "Про порядок прийняття рішень про
розміщення, проектування,  будівництво  ядерних  установок  і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення" (  2861-15  ),  Нормах
радіаційної  безпеки  України  (НРБУ-97)  (  v0062282-97  ),
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 14.07.97
N 208 ( v0208282-97 ), уведених у дію з 01.01.98 постановою
Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.97 N 62,
Нормах радіаційної безпеки України, доповнення: Радіаційний захист
від джерел   потенційного   опромінення   (НРБУ-97/Д-2000)
( v0116488-00 ), затверджених постановою Головного державного
санітарного лікаря України від 12.07.2000 N  116,  Основних
санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я від 02.02.2005
N 54 ( za552-05, z0552-05 ) зареєстрованих у Мін'юсті 20.05.2005
за N 552/10832, Загальних  положеннях  забезпечення  безпеки
захоронення  радіоактивних  відходів  у геологічних сховищах,
затверджених наказом Держатомрегулювання від 29.05.2007 N  81
( z0605-07 ), зареєстрованих у Мін'юсті 11.06.2007 за N 605/13872.
 
       II. Базові положення вибору майданчика
 
   2.1. Мета вибору майданчика полягає у визначенні придатних
для розміщення сховища одного або декількох майданчиків та виборі
такого майданчика, характеристики якого разом з властивостями
інженерних бар'єрів сховища дадуть змогу оптимальним чином досягти
цілі безпеки при захороненні РАВ, а саме:
   захист здоров'я людини та навколишнього природного середовища
протягом терміну потенційної небезпеки РАВ;
   ізоляцію РАВ від доступного середовища, без розрахунку на
можливість підтримання прийдешніми поколіннями рівня  безпеки
системи захоронення.
   2.1.1. Цілі забезпечення безпеки при захороненні РАВ  у
геологічному  сховищі  досягаються  за  рахунок спільної дії
взаємодоповнювальних бар'єрів системи захоронення (форма РАВ,
контейнер, матеріали засипки, геологічне середовище тощо), основну
роль у якій відіграє природний бар'єр та яка має забезпечувати:
   утримування РАВ  інженерними  бар'єрами  та вміщувальними
породами протягом часу, достатнього для  суттєвого  зниження
активності   короткоіснуючих   радіонуклідів  та  зниження
тепловиділення;
   розсіювання вміщувальними породами тепла, що генерується в
процесі радіоактивного розпаду;
   ізоляцію РАВ  від  біосфери  геологічним  середовищем
(геосферою), у тому числі після деградації інженерних бар'єрів;
   мінімізацію кількості радіонуклідів, які можуть потрапити до
біосфери у віддаленому майбутньому, та обмеження радіологічного
впливу на прийнятно низькому рівні.
   2.1.2. Цілі забезпечення безпеки при захороненні РАВ  у
поверхневому (приповерхневому) сховищі досягаються спільною дією
взаємодоповнювальних бар'єрів системи захоронення, основну роль у
якій відіграють інженерні бар'єри та яка має забезпечувати:
   утримування РАВ інженерними бар'єрами та ізоляцію їх від
біосфери на період часу, достатній для зниження активності РАВ за
рахунок природного розпаду, з тим щоб гарантувати обмеження
радіаційного впливу на населення та навколишнє природне середовище
протягом  терміну  потенційної  небезпеки  РАВ  до  рівнів,
регламентованих нормами радіаційної безпеки;
   гарантування того,  що  кількість  радіонуклідів,  що
потраплятимуть до доступного середовища у майбутньому, не призведе
до радіаційних впливів, вищих за визначені нормами радіаційної
безпеки;
   запобігання та/або  мінімізацію  проведення  технічного
обслуговування сховища;
   зниження імовірності та наслідків ненавмисного вторгнення
людини.
 
   2.2. Вибір   майданчика  здійснюється  відповідно  до
законодавства з урахуванням питань володіння і користування землею
відповідно до Земельного кодексу України ( 2768-14 ) та Кодексу
України про надра ( 132/94-ВР ).
 
   2.3. Майданчик уважається придатним для розміщення сховища,
якщо  доведено  здатність  системи  захоронення  забезпечити
утримування та/або ізоляцію РАВ від доступного середовища протягом
терміну  їх потенційної небезпеки відповідно до принципів і
критеріїв радіаційного захисту та основних вимог забезпечення
безпеки з урахуванням:
   обсягів та характеристик РАВ;
   існуючих природних та техногенних характеристик території
розташування майданчика та їхніх потенційних змін у майбутньому;
   подій та процесів природного і техногенного походження в
районі розташування майданчика та на самому майданчику, а також
їхніх потенційних змін у майбутньому;
   технічних можливостей спорудження сховища;
   забезпечення безпеки перевезення РАВ;
   соціально-економічних, демографічних характеристик.
 
   2.4. Рішення про  розміщення,  проектування,  будівництво
поверхневого   (приповерхневого)/геологічного   сховища  для
захоронення радіоактивних відходів, які мають загальнодержавне
значення, приймається Верховною Радою України шляхом прийняття
відповідного закону.
 
   2.5. Стадійність процесу вибору майданчика
   Вибір майданчика  здійснюється постадійно - від розробки
концепції  проекту  сховища  і  обстеження  регіонів  до
характеризування  потенційних  майданчиків  і  підтвердження
пріоритетного майданчика для захоронення відповідних РАВ згідно з
розділом VI цих Вимог.
 
   2.6. Комплексність досліджень
   При виборі майданчика проводяться дослідження  природних,
техногенних, соціально-економічних факторів, що можуть впливати на
безпеку  системи  захоронення.  Розглядаються  характеристики
майданчика, які:
   забезпечують ізоляцію  радіонуклідів   від   доступного
середовища;
   можуть впливати на швидкість перенесення  і  накопичення
радіоактивних речовин у навколишньому природному середовищі;
   забезпечують захист інженерних бар'єрів від впливів зовнішніх
подій та процесів.
   Також розглядаються зовнішні події та процеси природного і
техногенного походження, які можуть впливати на безпеку системи
захоронення при експлуатації, у період закриття та після закриття
сховища.
 
   2.7. Дослідження альтернативних варіантів розміщення сховища
   Для визначення пріоритетного майданчика проводиться аналіз
декількох потенційних майданчиків за комплексом показників.
   Оптимальність прийнятого рішення обґрунтовується на підставі
порівняння  результатів оцінки безпеки та техніко-економічних
розрахунків. Перевага надається  майданчику,  який  разом  з
інженерними  бар'єрами  забезпечить  належний  рівень безпеки
відповідно до принципів і критеріїв радіаційного захисту та вимог
безпеки з урахуванням соціально-економічних факторів.
 
   2.8. Прогнозні оцінки на довготривалий термін
   При проведенні оцінки придатності майданчика  виконуються
прогнозні  розрахунки виходу радіонуклідів із сховища та їх
перенесення до доступного середовища на основі моделей стану
геологічного середовища та процесів (фільтрація, міграція, тепло-
та газоперенесення, геодинамічні зміни та ін.), які  можуть
активізувати або запобігти виходу радіонуклідів із сховища та їх
перенесення до біосфери. Обґрунтовуються припущення та спрощення,
що використовувались при розробці моделей, коректність моделей,
достатність та точність наявних вихідних даних (параметри моделей)
та надійність результатів моделювання. Ідентифікуються джерела
виникнення  невизначеностей  результатів  оцінки  (наприклад,
пов'язані  із невизначеністю еволюції системи захоронення та
можливими змінами умов у майбутньому, з недостатністю вихідних
даних для моделювання; можливою неадекватністю моделей для опису
реальних умов тощо) та проводиться їх аналіз з метою зменшення
невизначеностей.
 
   2.9. Консервативність прогнозних оцінок
   Для оцінки придатності майданчика при прогнозуванні поведінки
системи  захоронення  та  проведенні  відповідних розрахунків
використовується  консервативний  підхід.  Беручи  до  уваги
невизначеності, пов'язані з неповнотою досліджень майданчика,
можливими еволюційними та  катастрофічними  змінами  умов  у
майбутньому  та  недостатністю  знань, при проведенні оцінки
використовують припущення та значення  параметрів  подій  та
процесів, які явно призводять до більш несприятливих результатів
впливу на безпеку захоронення.
   Зменшення консервативності  оцінок  досягається поступовим
підвищенням детальності досліджень на кожній подальшій стадії
вибору майданчика.
 
        III. Принципи, критерії радіаційного
       захисту й основні вимоги забезпечення
         безпеки при виборі майданчика
 

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner