Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1502/5 від 04.09.2008

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 2

   3.1. При  виборі  майданчика  виходять  з  необхідності
забезпечити здатність системи захоронення утримувати та ізолювати
РАВ від людини і навколишнього природного середовища відповідно до
принципів та критеріїв радіаційного захисту, визначених Нормами
радіаційної безпеки України ( v0062282-97 ), а також основних
вимог забезпечення безпеки, установлених у Загальних положеннях
забезпечення  безпеки  захоронення  радіоактивних  відходів у
геологічних сховищах та цих Вимог. Ураховується необхідність
гарантування безпеки перевезення РАВ до сховища відповідно до
правил  ядерної  та  радіаційної  безпеки  при  перевезенні
радіоактивних матеріалів.
 
   3.2. Спосіб  захоронення  обґрунтовується  виходячи  з
характеристик РАВ (радіонуклідний склад, питома активність, період
потенційної небезпеки, фізико-хімічні властивості) та необхідності
забезпечити безпеку системи захоронення після закриття сховища за
рахунок властивостей майданчика, інженерних бар'єрів сховища та
упаковок РАВ, не покладаючись на можливі дії прийдешніх поколінь з
підтримання рівня безпеки сховища (принцип пасивності безпеки).
 
   3.3. Для  забезпечення  впевненості  в належному захисті
здоров'я людини і навколишнього природного середовища  після
закриття сховища встановлюється адміністративний контроль, який
може бути активним (обслуговування, моніторинг і, за потреби,
проведення  коригувальних  дій)  та/або  пасивним  (обмеження
землекористування, збереження інформації  про  сховище).  Для
поверхневих  (приповерхневих) сховищ адміністративний контроль
розглядається як додатковий елемент забезпечення безпеки системи
захоронення протягом обмеженого часу, визначеного в проекті та
обґрунтованого за результатами оцінки безпеки. Для геологічних
сховищ такий контроль, зокрема моніторинг, не розглядається як
елемент забезпечення безпеки, але може проводитись  протягом
певного часу після закриття сховища з тим, щоб підтвердити
відповідність рівня безпеки сховища прогнозній оцінці.
 
   3.4. Сховище задовольняє вимоги безпеки, якщо радіаційний
вплив на персонал, населення і навколишнє природне середовище при
експлуатації сховища та в період його закриття (у тому числі при
порушенні  нормальної  експлуатації  і аваріях) не перевищує
граничних значень, визначених нормами радіаційної безпеки (ліміт
доз  для  персоналу; квота річної ефективної дози поточного
опромінення населення; референтні імовірності критичних подій,
дози та/або ризики потенційного опромінення).
 
   3.5. Система захоронення задовольняє вимоги безпеки в період
після закриття сховища, якщо:
   радіаційний вплив на репрезентативного члена критичної групи
населення при нормальному (еволюційному) протіканні природних
процесів на майданчику не призведе до перевищення визначеної
нормами радіаційної безпеки квоти ліміту річної ефективної дози;
   при малоймовірних  (катастрофічних)  зовнішніх  впливах
природного і техногенного походження на майданчику розміщення
сховища (малоймовірних сценаріях розповсюдження радіонуклідів із
системи захоронення) не буде перевищено ліміт індивідуального
           -5  -1
сумарного ризику 5х10  рік  (прийнятний ризик) і передбачено всі
економічно доцільні заходи, спрямовані на підвищення ефективності
утримування та/або ізоляції РАВ системою захоронення для зниження
       -7  -1
ризику до 5х10  рік  (ризик, яким можна знехтувати).
 
   3.6. Безпека сховища в період експлуатації та  закриття
забезпечується   за   рахунок   послідовної   реалізації
глибокоешелонованого захисту, що базується на застосуванні системи
бар'єрів (інженерних і природних) на шляху поширення іонізуючого
випромінювання та радіоактивних речовин у навколишнє природне
середовище, а також технічних і організаційних заходів із захисту
персоналу, населення і навколишнього природного середовища та
захисту бар'єрів і підтримки виконання ними передбачених проектом
функцій безпеки.
 
   3.7. Безпека системи захоронення на довготривалий період
після закриття сховища (довгострокова безпека) досягається за
рахунок реалізації принципу багатобар'єрності, який базується на
використанні системи взаємодоповнювальних природних і інженерних
бар'єрів на шляху поширення  іонізуючого  випромінювання  та
радіоактивних речовин у доступне середовище, функції безпеки
кожного  з  яких  обумовлені  різними  характеристиками  або
фізико-хімічними процесами. Можлива відмова одного з бар'єрів
(порушення виконання ним передбачених функцій  безпеки)  або
імовірні зовнішні події природного чи техногенного походження не
повинні призводити до неприйнятного зниження рівня довгострокової
безпеки.
 
   3.8. Система бар'єрів сховища повинна:
   забезпечувати безпеку протягом терміну потенційної небезпеки
РАВ  з урахуванням можливих зовнішніх впливів природного та
техногенного походження, а також фізико-хімічних процесів, що
проходять у системі захоронення;
   зберігати утримувальну та/або ізолювальну функції під дією
вміщувальних порід, при тепловому та радіаційному впливах РАВ;
   перешкоджати ненавмисному вторгненню людини або тварини до
сховища.
 
   3.9. Природні та інженерні бар'єри
   3.9.1. Структура системи бар'єрів, функції безпеки кожного з
бар'єрів та необхідний термін збереження їхньої ефективності, а
також глибина розміщення  сховища  визначаються  виходячи  з
характеристик  запланованих для захоронення РАВ, властивостей
матеріалів бар'єрів та прогнозних розрахунків безпеки системи
захоронення.
   3.9.2. Майданчик  вибирається,  а  інженерні  бар'єри
проектуються таким чином, щоб утримувальна та ізолювальна функції
системи захоронення в цілому не базувалися виключно на дії
окремого бар'єра або на окремій його функції.
   3.9.3. Природні бар'єри повинні обмежувати контакт ґрунтових
вод з інженерними бар'єрами сховища та надходження радіонуклідів
до доступного середовища при порушенні функцій безпеки інженерних
бар'єрів.
   3.9.4. Для поверхневого (приповерхневого) сховища система
інженерних бар'єрів є основним компонентом забезпечення безпеки.
Природні бар'єри розглядаються як додаткові.
   3.9.5. Для  геологічного  сховища  основним  компонентом
забезпечення довгострокової безпеки є природні бар'єри.
 
   3.10. Оцінка безпеки
   3.10.1. Відповідність  системи  захоронення цілям безпеки
демонструється шляхом проведення оцінки  безпеки  на  період
експлуатації  сховища та на довготривалий період після його
закриття відповідно до вимог чинного законодавства.
   3.10.2. Оцінка  безпеки  полягає в проведенні прогнозних
розрахунків радіологічного впливу сховища на людину і навколишнє
природне  середовище  та  порівнянні одержаних результатів з
критеріями безпеки (ліміти доз, ризики тощо).
   При обґрунтуванні безпеки має бути доведено, що система
захоронення в цілому забезпечить відповідність критеріям безпеки
при можливих сценаріях змін стану системи захоронення і природних
умов та не виникнуть ефекти прискореного погіршення утримувальної
та/або  ізолювальної  функцій системи захоронення навіть при
порушенні функцій безпеки окремого бар'єра сховища.
   3.10.3. Майданчик вибирається і сховище проектується таким
чином, щоб результати прогнозної оцінки наслідків:
   сценаріїв нормальної еволюції (протікання природних процесів
на майданчику та деградація інженерних бар'єрів сховища) не
перевищували визначену нормами радіаційної безпеки квоту ліміту
річної ефективної дози;
   альтернативних сценаріїв (реалізація малоймовірних природних
руйнівних подій, які порушують утримувальну та ізолювальну функції
системи  захоронення після закриття сховища) не перевищували
референтний рівень потенційного опромінення 1мЗв/рік (відповідне
значення ліміту ризику);
   сценаріїв ненавмисного вторгнення до сховища  на  момент
завершення адміністративного контролю не перевищували референтний
рівень потенційного опромінення 50 мЗв/рік.
   3.10.4. При проведенні оцінки безпеки на довготривалий період
після закриття сховища дози та/або ризики для визначених сценаріїв
розраховуються  щодо  гіпотетичної  критичної групи або груп
населення, які встановлюють виходячи з існуючої на сьогодні
демографічної ситуації в районі впливу сховища і з урахуванням
потенційної діяльності у майбутньому.
   3.10.5. Радіаційний  захист майбутніх поколінь уважається
забезпеченим (з урахуванням невизначеностей прогнозних оцінок на
віддалене майбутнє), якщо оцінені ризики для здоров'я людини
                -7   -1     -5   -1
перебувають у діапазоні від 5х10  рік  до 5х10  рік . При
         -7   -1
цьому ризик 5х10  рік  розглядається як цільове значення, що
використовується при оптимізації радіаційного захисту. У разі,
                      -6  -1
якщо оцінене значення ризику перевищує 1х10  рік , але нижче за
  -5  -1
5х10  рік , радіаційний захист розглядається як достатній, якщо
доведено, що подальше зниження ризиків є економічно недоцільним.
   3.10.6. Захист від опромінення, пов'язаного з ненавмисним
вторгненням до сховища, забезпечується завдяки належному вибору
майданчика, глибині розміщення геологічного сховища, а також
проведенню адміністративного контролю після закриття поверхневого
(приповерхневого) сховища.
 
     IV. Загальні вимоги до характеристик майданчика
 
   4.1. Необхідною умовою розміщення сховища в межах певної
геологічної  формації  є  наявність геологічного блоку порід
достатнього об'єму зі сталими характеристиками, які дають змогу
забезпечити  безпеку захоронення РАВ відповідно до концепції
проекту  сховища,  принципів,  критеріїв  і  основних  вимог
забезпечення безпеки, визначених розділом III цих Вимог.
 
   4.2. Геометричні  розміри  майданчика  мають  забезпечити
можливість  розміщення  сховища  заданого  об'єму,  об'єктів
інфраструктури, передбачених проектом сховища для поводження з
РАВ, а також встановити достатню за розмірами санітарно-захисну
зону.
 
   4.3. Геологічне сховище розташовується на такій глибині, яка
забезпечить ізоляцію РАВ від біосфери на визначений концепцією
проекту сховища період часу, захист інженерних бар'єрів сховища
від впливу поверхневих процесів та екстремальних кліматичних явищ
і є прийнятною з технічної точки зору для спорудження сховища.
 
   4.4. Перевага  надається  майданчику  з  досить  простою
геологічною будовою, представленою блоком однорідних за складом
порід, характеристики яких можуть бути відносно легко досліджені,
а поведінка прогнозуватися за допомогою відносно простих моделей.
 
   4.5. Геологічні характеристики
   4.5.1. Геологічні характеристики майданчика мають сприяти
утриманню  та/або  ізоляції  відходів  і  обмеженню  витоку
радіонуклідів  у  доступне середовище протягом проміжку часу
відповідно до концепції проекту сховища. Для зниження ризику
погіршання утримувальної та/або ізолювальної здатності системи
захоронення  протягом  необхідного  часу  геологічне  сховище
розміщують у стабільній геологічній формації.
   4.5.2. Ризики зовнішних впливів (міжльодовикові і льодовикові
цикли; зміни рівня моря, напрямків руху підземних і приповерхневих
вод, процесів ерозії та/або седиментації тощо) і внутрішніх
геодинамічних явищ (неотектоніка, сейсміка, вулканізм, діапіризм
тощо) для майданчика геологічного сховища мають бути прийнятними,
щоб не погіршувати ізолювальну здатність системи захоронення на
весь період потенційної небезпеки РАВ.
   4.5.3. Вміщувальні породи мають бути стійкими до теплового та
радіаційного впливу РАВ, зберігати утримувальні та/або ізолювальні
властивості та забезпечувати передачу та розсіювання тепла в
масиві вміщувальних порід з тим, щоб у сховищі підтримувався такий
тепловий режим, який не призведе до порушення інженерних бар'єрів
сховища.
   4.5.4. Майданчик сховища розміщують на достатній відстані від
шляхів  можливої  прискореної  міграції  радіонуклідів  (зони
тріщинуватості, розломи, зони розущільнення тощо).
   4.5.5. Механічні властивості вміщувальних порід мають бути
такими, щоб у процесі будівництва, експлуатації і закриття сховища
не порушувалась довгострокова стабільність природних бар'єрів.
Міцність вміщувальних порід геологічного сховища має дозволяти
спорудження підземних виробіток і шахт, передбачених проектом,
згідно з правилами виконання гірничих робіт.
 
   4.6. Гідрогеологічні характеристики
   4.6.1. Гідрогеологічні та гідрологічні умови майданчика мають
перешкоджати  потраплянню  води до сховища, обмежувати потік
підземних вод через сховище  та  сприяти  обмеженню  виходу
радіонуклідів  до доступного середовища через гідрогеологічну
систему протягом терміну потенційної небезпеки РАВ, що захоронені
у сховищі.
   4.6.2. Вміщувальні породи сховища повинні характеризуватися
низькими гідравлічним градієнтом та проникністю.
   4.6.3. Перевага надається майданчику, розташованому в межах
вододільних територій, де існує низхідний напрямок руху підземних
вод для подовження шляхів руху до зон розвантаження.
   4.6.4. Майданчик поверхневого (приповерхневого) сховища має
характеризуватись уповільненим водообміном підземних вод, значною
довжиною шляхів фільтрації до місць розвантаження з тим, щоб
обмежити міграцію радіонуклідів.
   4.6.5. Глибина  залягання  ґрунтових  вод на майданчиках
поверхневого (приповерхневого) сховища (з урахуванням сезонних
коливань) має запобігати їхньому контакту з інженерними бар'єрами
сховища. Допускається розміщувати  поверхневе  (приповерхневе)
сховище у водонасиченій зоні, якщо за результатами оцінок безпеки
продемонстровано, що  характеристики  майданчика  забезпечують
достатньо низьку швидкість міграції радіонуклідів для гарантування
дотримання цілей безпеки на термін потенційної небезпеки РАВ.
   4.6.6. Для запобігання неприпустимим витокам радіонуклідів
протягом необхідного періоду часу вміщувальні породи геологічного
сховища  мають  характеризуватися відсутністю або мінімальною
кількістю водоносних горизонтів та зон тріщинуватості.
 
   4.7. Геохімічні характеристики
   4.7.1. Геохімічні  характеристики  геологічного середовища
повинні забезпечити систему геохімічних бар'єрів на шляху руху
радіонуклідів  із  сховища,  сприяючи  обмеженню  міграції
радіонуклідів у доступне середовище.
   4.7.2. Вміщувальні  породи мають бути неагресивними щодо
інженерних  бар'єрів,  а  можливі  взаємодії  у  системі
порода - вода - інженерні бар'єри не повинні призводити до
скорочення визначеного проектом терміну виконання функцій безпеки
системою інженерних бар'єрів сховища.
   4.7.3. Перевага надається таким майданчикам, геохімічні умови
яких запобігають утворенню мобільних сполук радіонуклідів та
сприяють сорбції й осадженню радіонуклідів, які потенційно можуть
мігрувати з системи захоронення.
   4.7.4. Геохімічні властивості вміщувальних порід геологічного
сховища мають забезпечувати затримку довгоіснуючих радіонуклідів
та їх колоїдних сполук (за рахунок процесів дисперсії, сорбції,
іонного обміну тощо).
 
   4.8. Поверхневі характеристики
   4.8.1. Поверхневі процеси на майданчику сховища (ерозія,
затоплення, паводки, зсуви, карст тощо) не повинні відбуватися з
такими інтенсивністю та частотою, які б впливали на здатність
системи  захоронення  виконувати  передбачені функції безпеки
протягом визначеного проектом періоду часу або такими, що не дають
змогу провести надійне моделювання довготривалих впливів системи
захоронення РАВ.
   4.8.2. Характеристики     майданчика     поверхневого
(приповерхневого) сховища мають обмежувати накопичення води на
майданчику,  запобігати  затопленню або підтопленню внаслідок
атмосферних опадів, сніготанення,  аварій  на  гідротехнічних
спорудах тощо. Перевага надається майданчикам, геоморфологічні і
гідрологічні характеристики яких знижують можливість затоплення.
   4.8.3. Поверхневі процеси на майданчику геологічного сховища
не повинні відбуватися з такими інтенсивністю та частотою, які б
порушували безпеку будівництва і експлуатації поверхневих споруд
геологічного сховища.
 
   4.9. Метеорологічні характеристики
   4.9.1. При  виборі  майданчика  враховується  можливість
виникнення  екстремальних  метеорологічних  подій  (аномальні
атмосферні опади, урагани, смерчі, грози, пилові та піщані бурі
тощо), які можуть негативно  вплинути  на  безпеку  системи
захоронення.
   4.9.2. Наслідки екстремальних  метеорологічних  подій  на
майданчику  поверхневого (приповерхневого) сховища не повинні
призводити до порушення цілісності інженерних бар'єрів на етапах
експлуатації, закриття та після закриття сховища протягом не менше
ніж 300 років.
   4.9.3. Для району розміщення сховища оцінюють також можливі
зміни клімату та наслідки таких змін (зледеніння, зміни напрямків
руху підземних вод, трансгресія моря тощо) для забезпечення
довгострокової безпеки.
 
   4.10. Інтегральний антропогенний і техногенний впливи
   4.10.1. Майданчик  поверхневого  (приповерхневого) сховища
розташовують таким чином, щоб з великою імовірністю діяльність
теперішнього й майбутніх поколінь на майданчику або поблизу нього
не порушувала ізолювальну здатність системи захоронення.
   4.10.2. Майданчик геологічного сховища розташовують таким
чином, щоб була врахована існуюча й потенційна діяльність людини в
районі розташування майданчика з тим, щоб мінімізувати імовірність
впливу такої діяльності  на  ізолювальну  здатність  системи
захоронення і виключити неприйнятні наслідки.
   4.10.3. Перевага надається майданчикам, на яких відсутній
вплив:
   гідротехнічних об'єктів (існуючих і перспективних), аварії на
яких можуть призвести до затоплення споруд сховища;
   пожежо- і вибухонебезпечних об'єктів, аварії на яких можуть
призвести до викиду займистих, токсичних і корозійно-активних
речовин;
   аеропортів і шляхів перевезення небезпечних матеріалів;
   існуючих свердловин  або  виробіток,  які  можуть  бути
потенційними  шляхами міграції радіонуклідів (для геологічних
сховищ).
 
   4.11. Соціально-економічні характеристики
   4.11.1. Майданчик вибирається таким чином, щоб загальний
соціальний вплив будівництва  та  експлуатації  сховища  був
позитивним,  а  вигоди від розташування сховища на вибраній
території були максимальними.
   4.11.2. Майданчик  поверхневого  (приповерхневого) сховища
розташовують таким чином, щоб потенційний вплив сховища  на
теперішнє й майбутнє покоління був прийнятним. За інших рівних
умов перевага надається майданчикам, розташованим у малонаселених
територіях, де відсутні перспективи для зростання населення,
віддаленим від крупних населених пунктів, можливих транзитних та
сезонних людських потоків, рекреаційних територій тощо.
   4.11.3. Майданчик геологічного сховища за умов дотримання
принципів безпеки доцільно розміщувати в районах із сприятливою
промислово-транспортною інфраструктурою та таких, де одержання
населенням економічних вигід переважає потенційні ризики від
функціонування сховища.
   4.11.4. При виборі майданчика враховують:
   наявність соціально- та культурно значущих і природоохоронних

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner