Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1502/5 від 04.09.2008

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

об'єктів, їхній перспективний розвиток;
   перспективні плани землекористування і права власності на
землю;
   існуючу промислову і сільськогосподарську інфраструктуру;
   ставлення громадськості  до  розміщення  сховища  шляхом
проведення цілеспрямованого опитування.
 
   4.12. Виключається розміщення майданчика на території, якщо:
   а) очікувані дози опромінення та/або ризики для критичної
групи населення при експлуатації в період закриття та після
закриття сховища перевищують визначені критерії безпеки;
   б) наявні зони активних тектонічних порушень або геодинамічні
зони;
   в) інтенсивність максимального  розрахункового  землетрусу
(далі - МРЗ) досягає або перевищує 8 балів за шкалою сейсмічної
активності Медведєва-Шпонхойєра-Карника (далі - МSK-64);
   г) спостерігаються  прояви  поствулканічної  геологічної
активності та грязьового вулканізму;
   ґ) наявні  джерела  підземних  або  мінеральних вод, що
використовуються або можуть бути використані для водопостачання та
можуть зазнати радіоактивного забруднення внаслідок існування
сховища;
   д) наявні існуючі та перспективні родовища корисних копалин;
   е) існують заповідники, національні парки, культурні  та
історичні  пам'ятки,  лікувально-профілактичні  і  рекреаційні
установи;
   є) можливе виникнення катастрофічних паводків, повеней або
затоплення внаслідок прориву гідротехнічних споруд водосховищ;
   ж) в  інших випадках, коли це заборонено законодавством
України.
 
   4.13. Крім визначених у пункті 4.12 цих Вимог, виключається
розміщення майданчика поверхневого (приповерхневого) сховища:
   а) на територіях, де розвиток сучасних активних карстових
процесів може вплинути на стабільність вміщувальних порід;
   б) якщо поверхневі геодинамічні явища, такі як зсуви, обвали,
селеві  потоки, снігові лавини та інші несприятливі схилові
процеси, можуть впливати на стабільність умов майданчика;
   в) у прибережних зонах.
 
   4.14. Несприятливими для розміщення майданчика є:
   а) території, сейсмічність яких при МРЗ досягає або перевищує
7 балів за шкалою МSK-64;
   б) території, у межах яких  установлено  диференційовані
тектонічні рухи протягом четвертинного періоду геологічного часу
та зони тектонічної тріщинуватості;
   в) території  з відпрацьованими гірничими виробітками та
шахтами, крім тих, що частково можуть бути використані для
розміщення геологічного сховища;
   г) території, що характеризуються структурно і динамічно
нестійкими ґрунтами;
   ґ) території, у межах яких розташовані об'єкти, які можуть
суттєво вплинути на безпеку системи захоронення (гідротехнічні,
пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти, аеропорти тощо);
   д) території перспективного розвитку населених пунктів;
   е) території, на яких  розташовані  установи,  евакуація
(відселення)  контингенту  яких  утруднена  або  неможлива
(пенітенціарні, спеціалізовані лікарні та ін.) у разі виникнення
аварій на майданчику в період його експлуатації і закриття;
   є) території,  що  використовуються  або  придатні  для
сільськогосподарського виробництва.
 
   4.15. Допускається  розміщення  сховища  на майданчику з
несприятливими умовами у тому випадку, якщо концепцією проекту
сховища  передбачені інженерні рішення, що компенсують вплив
несприятливих умов на безпеку системи захоронення в цілому.
 
     V. Фактори, що оцінюються при виборі майданчика
 
   Для майданчика та району розміщення сховища аналізуються
фактори природного і техногенного походження.
 
   5.1. Фактори природного походження
   5.1.1. Геологічні   фактори   (показники   геологічної
придатності):
   наявність можливих  землетрусів,   активних   розломів,
геодинамічних зон;
   характеристики активних  розломів,  геодинамічних  зон,
тектонічних порушень;
   сейсмічна активність за даними інструментальних спостережень
та історичних відомостей;
   параметри сейсмічних впливів на поверхні майданчика і на
глибинах розташування сховища;
   ознаки та характеристики неотектонічних процесів;
   петрологічний та мінералогічний склад вміщувальних порід;
   фільтраційні, сорбційні та дисперсні властивості вміщувальних
порід;
   характеристики геохімічних бар'єрів та  послідовність  їх
розташування;
   наявність і перспективи знаходження корисних копалин.
   5.1.2. Гідрогеологічні та гідрологічні фактори (показники
геологічної придатності):
   структура системи  водоносних  горизонтів  (потужність,
параметри латеральної і вертикальної проникності, пористість,
середні швидкості і переважальні напрямки руху підземних вод
тощо);
   параметри і властивості водовміщувальних і водотривких порід;
   гідравлічні зв'язки  (водообмін)  у  системі  водоносних
горизонтів, зон та слабопроникних шарів;
   інтенсивність живлення, області розвантаження підземних вод;
   рівні залягання  ґрунтових вод та їх сезонні коливання,
можливість підтоплення майданчика;
   наявність та  інтенсивність висхідних і низхідних водних
потоків.
   5.1.3. Геохімічні   фактори   (показники   геологічної
придатності):
   геохімічні характеристики  підземних  вод  (мінералізація,
гідрохімічний склад, температура, pH, Eh,  електропровідність
тощо);
   форми сполук і елементів у підземних та поверхневих водах
(іонна форма, колоїди, органо-мінеральні комплекси тощо);
   можливість перенесення радіоактивних  колоїдів  підземними
водами;
   агресивність підземних вод до інженерних бар'єрів, процеси й
умови, що впливають на розчинність та сорбцію радіонуклідів;
   хімічний, радіохімічний та мінералогічний склад порід;
   сорбційні властивості мінералів та порід щодо іонних форм
радіонуклідів.
   5.1.4. Поверхневі   фактори   (показники   геологічної
придатності):
   характеристики сучасного рельєфу;
   значення посувань на схилах  з  урахуванням  тектонічних
порушень, сучасних геодинамічних процесів, властивостей ґрунтів та
впливів підземних вод і сейсмічних впливів інтенсивністю до МРЗ
уключно;
   розташування існуючих і перспективних водойм;
   характеристики максимально  можливої повені з урахуванням
вітрового нагону хвиль;
   наявність та можливість розвитку карстових процесів;
   фільтраційні (проникність)  та  сорбційні  характеристики
ґрунтів;
   статичні та динамічні інженерні  властивості  порід,  що
становлять  підґрунтя  сховища, наявність специфічних ґрунтів
(біогенних, просідних,  усадочних,  елювіальних,  техногенних,
засолених тощо), у тому числі можливість просідань на майданчику
сховища.
 
   5.1.5. Метеорологічні фактори:
   дані про погодні умови в районі розміщення майданчика;
   характеристики смерчів (інтенсивність, частота виникнення,
перепад тиску між периферією та центром тощо);
   параметри атмосферної дисперсії,  характерні  для  району
розміщення сховища.
   5.1.6. Для  поверхневих  (приповерхневих)  сховищ,  крім
наведених у підпунктах 5.1.1 - 5.1.5 цих Вимог, досліджують
параметри інших факторів природного походження:
   екстремальних опадів, ураганів, температур повітря, ожеледі;
   вітрової та берегової ерозії.
   5.1.7. Для геологічних сховищ, крім наведених у підпунктах
5.1.1 - 5.1.5 цих Вимог, досліджують характеристики стійкості
гірничих виробіток на термін експлуатації та закриття сховища,
уключаючи:
   фізико-механічні властивості гірських порід, у тому числі
значення граничних напруг, що призводять до порушення природних
ізоляційних властивостей гірничого масиву;
   розподіл полів природних напруг у гірничому масиві;
   гідрогеологічні режими у гірничому масиві;
   характеристики тектонічних порушень, що перерізають гірничі
виробітки;
   процеси, що визначають стійкість підземних споруд сховища;
   геотермічні умови  гірничого масиву, їх можливі зміни з
глибиною;
   характеристики геохімічної стабільності гірничого масиву.
   Оцінюють тепловий та радіаційний вплив сховища на властивості
вміщувальних порід.
   5.1.8. При аналізі характеристик майданчика, природних подій
та процесів ураховують їхні можливі зміни після закриття сховища
протягом часу, у межах якого за прогнозними оцінками безпеки
очікується максимальний вплив сховища на людину і навколишнє
природне середовище.
 
   5.2. Фактори техногенного походження
   5.2.1. Визначають параметри зовнішніх впливів (інтенсивність
та частота реалізації) від об'єктів, розташованих у  районі
розміщення сховища, при нормальній експлуатації або при аваріях на
яких можливі небезпечні  для  сховища  фактори  техногенного
походження.
   5.2.2. Аналізують впливи на безпеку системи захоронення:
   існуючих в районі розміщення сховища джерел зовнішніх пожеж,
вибухів та аварійних  викидів  вибухонебезпечних,  займистих,
токсичних та хімічно- і корозійно-активних речовин;
   падіння літальних апаратів;
   повеней, пов'язаних із проривом гідротехнічних споруд;
   осідань, просідань та інших факторів, що виникають  при
проведенні гірничо-видобувних та інженерно-будівельних робіт.
   5.2.3. Оцінюють сучасні та перспективні види діяльності, які
можуть привести до ненавмисного вторгнення в систему захоронення у
віддаленому майбутньому (буріння свердловин, будівництво доріг
тощо).
 
   5.3. Визначення  ступеня  небезпеки  впливу  природних і
техногенних факторів
   5.3.1. Небезпека подій і процесів природного та техногенного
походження в районі розміщення сховища визначається на основі
розрахованих максимальних значень їхньої інтенсивності і частоти
та наслідків впливу на безпеку системи захоронення.
   5.3.2. При виборі майданчика виявляють та аналізують вихідні
події, які здатні впливати на безпеку системи захоронення. З метою
демонстрації виконання пункту 3.5 цих Вимог аналізують усі події,
                    -5
імовірність виникнення яких перевищує 10  на рік для майданчика
                            -6
розміщення поверхневого (приповерхневого) сховища та 10  на рік -
для геологічного сховища відповідно. Події з меншою імовірністю
розглядають в разі, якщо внаслідок таких подій можливе перевищення
установлених нормами радіаційної безпеки  рівнів  прийнятного
ризику.
   5.3.3. Імовірність виникнення зовнішніх подій розраховують за
результатами  аналізу  статистичних  даних  з  використанням
відповідних розрахункових методик.
   5.3.4. Значення  максимальних  розрахункових  параметрів
факторів природного і техногенного походження мають визначатись
таким чином, щоб неперевищення цих значень забезпечувалося з
довірчою імовірністю не менше 0,95.
   5.3.5. При визначенні небезпеки подій та процесів природного
і техногенного походження для конкретних умов розміщення сховища
враховують   можливість   їхнього   супроводження   іншими
взаємопов'язаними  подіями  та  процесами.  Параметри  таких
інтегральних впливів визначають відповідно до підпунктів 5.3.1-
5.3.4 цих Вимог.
   5.3.6. За наявності декількох джерел техногенного впливу
враховують вплив від найбільш небезпечного джерела (вибуху або
пожежі тощо) при найнебезпечнішому розвитку аварійного сценарію.
 
      VI. Стадійність процесу вибору майданчика
 
   6.1. Відповідно до статті 1 Закону України "Про дозвільну
діяльність у сфері використання ядерної енергії" ( 1370-14 )
діяльність, пов'язану з вибором майданчика, здійснює експлуатуюча
організація (оператор).
   Експлуатуюча організація (оператор) визначає загальний план
процесу вибору майданчика (кількість стадій, зміст і  обсяг
необхідних досліджень, а також графік виконання робіт на кожній
стадії з урахуванням часу, необхідного для проведення консультацій
з громадськістю).
 
   6.2. Стадії  розроблення  концепції  проекту  сховища та
регіонального обстеження виконуються до початку  проектування
сховища  в  рамках  виконання  передпроектних  робіт. Стадія
характеризування   майданчика   виконується   на   етапі
техніко-економічного обґрунтування створення сховища (далі - ТЕО),
стадія підтвердження - на етапі розроблення проекту сховища.
 
   6.3. Експлуатуюча організація (оператор) періодично надає
Держатомрегулюванню інформацію про хід виконання робіт з вибору
майданчика. Рішення про перехід від поточної стадії до наступної
приймає експлуатуюча організація (оператор) за результатами оцінки
безпеки.
 
   6.4. На початку кожної стадії вибору майданчика експлуатуюча
організація (оператор) установлює перелік показників придатності
(показників геологічної придатності), за  якими  визначається
відповідність майданчика вимогам, встановленим розділом IV цих
Вимог.
   Як показник придатності використовують або окрему (наприклад,
проникність порід), або інтегральну (наприклад, ступінь затримки
радіонуклідів геологічним середовищем) характеристику майданчика.
   Одні й ті самі показники придатності можуть застосовуватися
для  оцінки  відповідності умов майданчика різним вимогам і
перевагам, а перелік показників придатності, що застосовується для
доказу виконання певної вимоги або переваги, може змінюватися
залежно від стадії вибору майданчика.
 
   6.5. На кожній стадії здійснюється:
   ідентифікація територій з прийнятними природними умовами;
   порівняння територій    за     соціально-економічними
характеристиками;
   вибір пріоритетного варіанта або варіантів.
 
   6.6. Вибір пріоритетних варіантів здійснюється на основі
критеріїв вибору, які визначає експлуатуюча організація (оператор)
на основі одержаної інформації про значення та можливий діапазон
змін  показників придатності або геологічної придатності, що
характеризують потенційно придатний регіон, район або майданчик
(залежно від стадії).
 
   6.7. Для  встановлення  критеріїв  вибору  майданчика
експлуатуюча організація (оператор) визначає функції  безпеки
системи захоронення РАВ у цілому та її окремих компонентів, а
також на кожній стадії процесу вибору майданчика:
   визначає або коригує на основі розділу IV цих Вимог перелік
тих вимог або переваг, які застосовуватимуться на відповідній
стадії процесу вибору майданчика;
   визначає або  коригує  перелік  показників  геологічної
придатності;
   збирає та/або уточнює вихідні дані про систему захоронення
РАВ,  а  також існуючу інформацію про результати досліджень
характеристик потенційно-придатних регіону, району, майданчика
(залежно від стадії), необхідні для виконання оцінки безпеки;
   виконує оцінку безпеки і визначає критерії вибору майданчика
для поточної стадії.
   Установлені критерії  використовуються  для   прийняття
обґрунтованого рішення про перехід до подальшої стадії вибору
майданчика.
 
   6.8. Критерії вибору і пріоритетність кожного з них на стадії
вибору майданчика визначаються за результатами виконання оцінки
безпеки системи захоронення та впливу сховища на навколишнє
природне середовище. На кожній наступній стадії критерії вибору
уточнюються з урахуванням ступеня вивченості майданчика, зменшення
невизначеностей характеристик інженерних бар'єрів та результатів
оцінки безпеки.
 
   6.9. З метою залучення громадян та їх об'єднань до участі в
розгляді питань щодо розміщення сховища експлуатуюча організація
(оператор) надає до  місцевих  органів  державної  влади  і
самоврядування, на території яких пропонується розміщення сховища,
матеріали, необхідні для організації громадських слухань з цього
питання.
 
   6.10. Стадія розроблення концепції проекту сховища
   6.10.1. Метою стадії є розроблення концепції проекту сховища
та загального плану процесу вибору майданчика, а також визначення
з використанням наявних даних потенційного типу  геологічних
формацій для регіонального обстеження.
   6.10.2. На початку стадії оцінюють типи,  категорії  та
проектні  обсяги РАВ, які передбачено захоронити у сховищі.
Виходячи з цього, розробляють загальну концепцію проекту сховища:
визначають тип сховища, систему інженерних бар'єрів, функції
безпеки бар'єрів (природних та інженерних) та їх відносний внесок
у забезпечення безпеки, а також попередні критерії приймання
відходів відповідно до розділу III цих Вимог.
   6.10.3. На основі концепції проекту сховища та попередніх
критеріїв приймання РАВ визначають критерії вибору територій,
перспективних для розміщення майданчика (регіонів, районів та
потенційних майданчиків).
   6.10.4. У складі робіт цієї стадії є визначення і оцінка
факторів, що можуть свідчити про непридатність майданчика з точки
зору  забезпечення  безпеки  системи захоронення і технічної
реалізації  концепції  проекту  сховища  (з  урахуванням
соціально-економічних, природоохоронних аспектів) відповідно до
розділу IV цих Вимог.
   6.10.5. Проводять оцінку безпеки, за результатами якої або
підтверджують принципову здатність концепції проекту  сховища
забезпечити досягнення цілей безпеки та відповідність вимогам
безпеки, або роблять висновки про необхідність змінити концепцію
проекту сховища.
   6.10.6. На стадії розроблення концепції проекту  сховища
потенційні території аналізують за умовами виключення відповідно
до пунктів 4.12 - 4.13 цих Вимог.  Визначають  особливості
майданчика,  які  мають розглядатися на стадії регіонального
обстеження (розміри майданчика, об'єм  порід  з  необхідними
властивостями, геологічні, гідрогеологічні характеристики тощо).
   6.10.7. Оцінюють людські, фінансові та матеріальні витрати, а
також необхідний час для виконання передбаченого обсягу робіт з
урахуванням часу для інформування населення і можливе проведення
громадських слухань.
 
   6.11. Стадія регіонального обстеження
   6.11.1. Мета стадії регіонального обстеження полягає в тому,

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner