Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1502/5 від 04.09.2008

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

щоб  за  результатами  дослідження регіону в межах вибраної
геологічної формації ідентифікувати райони, які можуть містити
один або більше потенційних майданчиків, та виділити потенційні
майданчики для подальшого вивчення на стадії характеризування.
   6.11.2. На стадії регіонального обстеження проводять:
   регіональний аналіз для виділення районів  з  потенційно
придатними майданчиками;
   скринінг для вибору потенційних майданчиків для подальшої
оцінки.
   6.11.3. За результатами проведення регіонального  аналізу
ідентифікують райони, сприятливі для розміщення сховища.
   Регіональний аналіз розпочинають з виділення перспективного
для розміщення сховища регіону (наприклад, обмеженого природними
межами або розташованого поблизу основних виробників РАВ). При
цьому враховують об'єкти за межами регіону, що можуть впливати на
сховище РАВ або, навпаки, підпадати під його вплив.
   Критерії вибору, що використовують при регіональному аналізі,
визначають виходячи з типу сховища, наявних вихідних  даних
(фондові, робочі, опубліковані матеріали попередніх геологічних і
суміжних досліджень) та вимог чинних нормативних документів.
   6.11.4. На  фазі  скринінгу в межах сприятливих районів
ідентифікують потенційні майданчики, з яких на основі встановлених
експлуатуючою організацією (оператором) критеріїв вибору виділяють
кілька потенційних майданчиків (але не менше трьох) для подальшого
дослідження на стадії характеризування.
   6.11.5. На стадії  регіонального  обстеження  розробляють
попередні  гідрогеологічні  моделі  для  оцінки  загальних
гідродинамічних умов та виконують прогнозну консервативну оцінку
міграції радіонуклідів із сховища.
   6.11.6. Для визначення потенційних майданчиків для розміщення
геологічного   сховища  виконують  комплексні  геологічні,
гідрогеологічні, інженерно-геологічні та інші дослідження для
одержання  інформації,  необхідної для розроблення прогнозних
моделей еволюції стану геологічного середовища.
   6.11.7. На  стадії  регіонального  обстеження  додатково
враховують соціально-економічні умови, наявність ресурсів (корисні
копалини,  підземні  води,  рекреаційні  ресурси  тощо), які
використовуються або можуть бути використані в майбутньому.
 
   6.12. Стадія характеризування майданчика
   6.12.1. Метою стадії характеризування майданчика є вибір
пріоритетного майданчика, виходячи з дослідження характеристик не
менше трьох потенційних майданчиків. За результатами цієї стадії
одержують також вихідні дані для розробки проекту сховища та
складають завдання на виконання необхідних інженерно-вишукувальних
робіт на пріоритетному майданчику.
   6.12.2. На стадії характеризування майданчика за результатами
польових геологічних (поверхневих і підземних) та лабораторних
робіт  з  визначення  і  уточнення  фактичних  геологічних,
гідрогеологічних, геохімічних й інших характеристик одержують
інформацію про характеристики й діапазони параметрів потенційних
майданчиків, а також аналізують дані про шляхи перевезення РАВ,
демографічну та соціально-економічну ситуацію в районі розміщення
майданчиків.
   6.12.3. На  цій  стадії  виконують  порівняльний  аналіз
потенційних майданчиків  за  геологічними,  гідрогеологічними,
геохімічними  та  іншими показниками з точки зору здатності
забезпечити дотримання цілей безпеки та задовольнити  вимоги
безпеки. Оцінюють технічну можливість реалізації запропонованої
концепції проекту сховища на певному майданчику та враховують
соціально-економічні і природоохоронні фактори.
   6.12.4. Позитивне ставлення місцевого населення до концепції
проекту сховища і розміщення сховища на їх території, за всіх
інших рівних умов, розглядають як основну перевагу при виборі
пріоритетного майданчика.
   6.12.5. Для кожного з потенційних майданчиків  виконують
оцінку безпеки та оцінку впливу на навколишнє природне середовище
для визначення їхньої потенційної придатності для розміщення
сховища запланованого типу. Оцінка впливу на навколишнє природне
середовище виконується відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 "Склад
і  зміст  матеріалів  оцінки впливів на навколишнє природне
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств,
будинків і споруд. Основні положення проектування."
   6.12.6. Експлуатуюча організація (оператор) обґрунтовує вибір
пріоритетного майданчика на основі оцінок безпеки з урахуванням
результатів  проведених  консультативних  референдумів  щодо
погодження розміщення сховища на своїй території відповідно до
статті 3 Закону України "Про порядок прийняття рішень  про
розміщення,  проектування,  будівництво  ядерних  установок і
об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами,
які мають загальнодержавне значення" ( 2861-15 ).
   6.12.7. Рішення  про  розміщення  сховища  на  вибраному
майданчику приймається за участю громадян, їх об'єднань, місцевих
органів державної виконавчої влади і органів самоврядування.
   Згідно зі статтею 41 Закону України "Про використання ядерної
енергії та радіаційну безпеку" ( 39/95-ВР ) з ініціативи об'єднань
громадян та/або місцевих органів державної влади і самоврядування
може проводитися незалежна  громадська  експертиза.  Висновки
незалежної  громадської експертизи враховуються при прийнятті
рішення щодо розміщення сховища.
   6.12.8. За результатами стадії характеризування майданчика
експлуатуюча організація (оператор) відповідно до статті 5 Закону
України  "Про  порядок  прийняття  рішень  про  розміщення,
проектування,  будівництво  ядерних  установок  і  об'єктів,
призначених для поводження з радіоактивними відходами, які мають
загальнодержавне значення" ( 2861-15 ) готує комплект документів з
повною документацією даних і аналітичних досліджень, уключаючи
результати консультативного  референдуму  стосовно  розміщення
сховища для захоронення РАВ.
   6.12.9. Вибір пріоритетного  майданчика  для  захоронення
визначених типів та обсягів РАВ здійснюється на етапі ТЕО.
   ТЕО будівництва сховища на вибраному майданчику та матеріали,
які містять обґрунтування безпеки, відповідно до статті 40 Закону
України "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку"
( 39/95-ВР  )  підлягають  обов'язковій комплексній державній
експертизі.
   6.12.10. Обґрунтування безпеки надають у Звіті про аналіз
безпеки, який складають відповідно до Вимог щодо структури та
змісту  звіту  про  аналіз  безпеки  приповерхневих  сховищ
радіоактивних відходів, затверджених наказом Міністерства екології
та  природних ресурсів від 02.10.2000 N 154 ( z0758-00 ),
зареєстрованих у Мін'юсті 30.10.2000 за N 758/4979 (далі - ЗАБ).
ЗАБ містить результати оцінок безпеки потенційних майданчиків,
порівняльний аналіз потенційних майданчиків стосовно можливості
забезпечення безпеки захоронення запланованих РАВ з обґрунтуванням
зробленого вибору  майданчика.  ЗАБ  надається  експлуатуючою
організацією  (оператором)  до  Держатомрегулювання  разом  з
документами для отримання ліцензії на проектування сховища.
 
   6.13. Стадія підтвердження вибору майданчика
   6.13.1. Призначення стадії підтвердження вибору майданчика
полягає в уточненні характеристик майданчика, збиранні додаткових
даних, необхідних для проектування сховища та оцінки безпеки
системи захоронення відповідно до критеріїв радіаційного захисту і
вимог безпеки, визначених у розділі III цих Вимог.
   6.13.2. На   цій   стадії   проводять    детальні
інженерно-вишукувальні,  польові  і  лабораторні  дослідження
майданчика сховища та району його розташування для уточнення
вихідних даних та моделей, що використовуються для оцінки безпеки
перед початком будівництва, уключаючи визначення:
   характеристик майданчика, якими обумовлюється його здатність
виконувати функції бар'єра;
   характеристик майданчика, здатних впливати на перенесення і
накопичення радіоактивних речовин у геосфері;
   можливості виникнення  подій  та  процесів  природного
походження, що можуть впливати на безпеку системи захоронення, та
параметрів їхнього впливу;
   існування діючих, запроектованих або споруджуваних хімічно-,
ядерно- й радіаційно-небезпечних або будь-яких інших техногенних
об'єктів, які можуть вплинути на безпеку системи захоронення;
   шляхів та умов перевезення РАВ до сховища;
   існуючих родовищ корисних копалин, перспектив їх розробки та
пошуків нових у майбутньому;
   соціально та культурно значущих об'єктів з урахуванням їх
перспективного розвитку;
   демографічної ситуації  та  віддаленості  сховища  від
найбільшого населеного пункту;
   шляхів безпечної евакуації населення.
   6.13.3. Інженерні вишукування проводять у межах майданчика і
в районі розміщення сховища на відстанях, що визначають за оцінкою
потенційних впливів на систему захоронення факторів природного і
техногенного походження.
   6.13.4. Інженерні вишукування проводять відповідно до вимог
галузевих нормативних документів на основі програми, яку розробляє
експлуатуюча організація (оператор) з урахуванням потенційної
небезпеки сховища для персоналу, населення та  навколишнього
природного середовища. У програмі визначають і обґрунтовують
перелік основних параметрів, необхідний і достатній для визначення
можливого впливу факторів природного і техногенного походження на
майданчик і систему захоронення.
   6.13.5. За  результатами  інженерних вишукувань одержують
конкретні дані про характеристики майданчика,  достатні  для
розробки  проекту  сховища  (етап  життєвого  циклу  сховища
"проектування").
   6.13.6. Для  майданчика  розміщення  геологічного сховища
проводять також детальні геологорозвідувальні роботи та,  за
потреби,  створюють підземну експериментальну лабораторію для
вивчення властивостей вміщувальних порід і проведення комплексних
експериментальних досліджень технологій захоронення РАВ в умовах
захоронення.
   6.13.7. За результатами робіт цієї стадії на основі уточненої
інформації проводять детальні оцінки безпеки та  впливу  на
навколишнє природне середовище, які мають продемонструвати, що
характеристики майданчика забезпечують виконання функцій безпеки,
визначених у проекті сховища, а система захоронення в цілому
здатна гарантувати належний рівень радіаційного захисту відповідно
до розділу III цих Вимог.
   6.13.8. Обґрунтування безпеки проектних рішень сховища для
вибраного майданчика міститься у ЗАБ ( z0758-00 ), який надається
експлуатуючою організацією (оператором) до Держатомрегулювання
разом з документами для отримання ліцензії на будівництво сховища.
У ЗАБ показують, що сховище запроектоване з урахуванням строку
його  експлуатації,  очікуваних характеристик і обсягів РАВ,
характеристик майданчика, які можуть вплинути на рівень безпеки
сховища протягом терміну потенційної небезпеки РАВ, проектні
рішення сховища відповідають вимогам ядерної та  радіаційної
безпеки.
   6.13.9. Дослідження майданчика  можуть  тривати  протягом
будівництва,  експлуатації та закриття сховища для уточнення
характеристик майданчика, необхідних для проведення оцінки безпеки
на відповідних етапах життєвого циклу сховища.
   У разі реконструкції існуючих сховищ дослідження проводять з
метою уточнення даних раніше виконаних інженерних вишукувань.
 
   6.14. Забезпечення якості
   6.14.1. На стадії розроблення концепції проекту сховища з
метою гарантування додержання критеріїв безпеки при захороненні
РАВ експлуатуюча організація (оператор) розробляє і впроваджує
програму забезпечення якості для всіх стадій процесу вибору
майданчика.
   6.14.2. Програма забезпечення якості спрямовується на те, щоб
майданчик відповідав вимогам безпеки і гарантувався контроль
процедур та результатів досліджень майданчика.
   6.14.3. Програму забезпечення якості розробляє експлуатуюча
організація (оператор).
   У програмі визначають:
   критерії якості всіх робіт, пов'язаних з вибором майданчика,
які свідчать про досягнення необхідного рівня якості на кожній
стадії вибору;
   методи досягнення та підтримки рівня якості і їх контролю;
   документування результатів досліджень та контролю їх якості;
   форми обліку результатів контролю та звітності;
   необхідний персонал та його кваліфікацію;
   необхідні технічні засоби забезпечення якості  досліджень
майданчика відповідно до концепції проекту сховища;
   спосіб збереження  звітів  та  інформації  з  досліджень
майданчика.
 
 Начальник Управління безпеки
 поводження з РАВ та зняття
 з експлуатації                    Т.Я.Кутузова| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner