Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 299 від 28.08.2008

Про затвердження форми державного статистичного спостереження N 7-тнв "Звіт про травматизм на виробництві"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.11.2008 N 1342
 
 
        Про затвердження Змін та доповнень
       до Примірного договору купівлі-продажу
        пакета акцій відкритого акціонерного
           товариства за конкурсом
 
 
   Керуючись Законом України "Про приватизацію державного майна"
( 2163-12 ), Положенням про порядок проведення конкурсів з продажу
пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від 31.08.2004 N 1800 ( z1634-04 ),
розпорядженням Антимонопольного комітету України від 31.08.2004
N 330-р ( za634-04 ) та рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 17.11.2004 N 489 ( zb634-04 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України  23.12.2004  за
N 1634/10233, із змінами та доповненнями, внесеними наказами Фонду
державного майна України від 11.07.2005 N 2029 ( z0790-05 ), від
22.02.2006 N 355 ( z0317-06 ), розпорядженнями Антимонопольного
комітету України від 08.07.2005 N 189-р ( za790-05 ), від
02.03.2006 N 73-р ( za317-06 ), рішеннями Державної комісії з
цінних паперів та фондового  ринку  від  07.07.2005  N  374
( zb790-05 ), від 22.02.2006 N 117 ( zb317-06 ), та на виконання
доручення Голови Фонду Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни та доповнення до Примірного договору
купівлі-продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за
конкурсом, затвердженого наказом Фонду державного майна України
від  28.03.2005  N  689 ( z0358-05 ) та зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.04.2005 за N 358/10638,  із
змінами, внесеними наказом Фонду державного майна України від
08.11.2005 N 2938, із змінами,  затвердженими  наказом  від
14.07.2008 N 815 ( v0815224-08 ), та змінами, затвердженими
наказом від 13.11.2008 N 1342 (додаються).
 
   2. Управлінню офіційних друкованих видань (Н.Путівська) після
затвердження  цього  наказу  забезпечити  його  публікацію у
"Державному інформаційному бюлетені про приватизацію" та у додатку
до бюлетеня - газеті "Відомості приватизації".
 
   3. Департаменту  взаємодії з Верховною Радою України та
зв'язків з громадськістю (Ю.Гуліда) у десятиденний строк після
затвердження  цього  наказу  забезпечити  його розміщення на
веб-сторінці Фонду державного майна України.
 
   Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова Фонду                 В.Семенюк-Самсоненко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   13.11.2008 N 1342
 
 
            ЗМIНИ ТА ДОПОВНЕННЯ
       до Примірного договору купівлі-продажу
        пакета акцій відкритого акціонерного
           товариства за конкурсом
              ( z0358-05 )
 
 
   1. Розділ "Обов'язки покупця" доповнити пунктом 12 такого
змісту: "У разі виявлення розбіжностей між фіксованими умовами
конкурсу, зазначеними у пункті 11 Договору, та Концепцією, яка є
невід'ємною  частиною  Договору, що змінює обов'язки Покупця
(передбачає інші напрями інвестування та/або інші суми, строки
здійснення інвестицій тощо), Покупець зобов'язується виконувати
фіксовані умови конкурсу та внести відповідні зміни до Концепції
протягом місяця з дати підписання Продавцем акта перевірки стану
виконання умов Договору, в якому зафіксовані такі розбіжності.
   Зміни до Концепції вносяться Покупцем виключно за погодженням
Продавця.".
 
   2. Розділ "Обов'язки покупця" доповнити пунктом 16 такого
змісту:  "Виконання  фіксованих умов конкурсу, які не мають
визначеного строку реалізації, здійснюється протягом п'яти років з
моменту набуття права власності на пакет акцій.".
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Фонду державного
                   майна України
                   22.05.2007 N 797
                   ( v0797224-07 )
                   (зі змінами та доповненнями,
                   внесеними наказами
                   Фонду державного
                   майна України
                   14.07.2008 N 815
                   ( v0815224-08 ),
                   13.11.2008 N 1342)
 
 
           ПРИМIРНИЙ ДОГОВIР N ___
       купівлі-продажу пакета акцій відкритого
        акціонерного товариства за конкурсом
 
 
 місто _________________           ________________ року
                          (дата)
 
__________________________________________________________________
           (назва державного органу
 
_______________________________________________ (далі - Продавець)
             приватизації)
 
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
який діє на підставі _____________________________________________
            (назва документа,
 
_________________________________________________________________,
    з одного боку, затвердженого ___/ким, дата, номер/)
та _______________________________________________________________
        (назва юридичної особи або прізвище,
 
________________________________________________ (далі - Покупець)
        ім'я та по батькові фізичної особи)
 
в особі _________________________________________________________,
       (посада, прізвище, ім'я та по батькові)
 
який діє на підставі _____________________________________________
            (назва документа,
_________________________________________________, з другого боку,
        затвердженого___/ким, дата, номер/)
 
   уклали договір купівлі-продажу (далі - Договір) про таке.
   Продавець за підсумками конкурсу з використанням відкритості
пропонування ціни за принципом аукціону(*) з продажу державного
пакета акцій (протокол засідання конкурсної комісії з продажу
пакета акцій    відкритого    акціонерного    товариства
(ВАТ) "___________" від _________ N _________, затверджений Фондом
державного майна України ___________, та наказ Фонду державного
майна України від __________ N _________) зобов'язується передати
у власність Покупцю пакет акцій ВАТ "___________", розташованого
за адресою: Україна, __________, код за ЄДРПОУ _________, а
Покупець зобов'язується сплатити за зазначений пакет акцій ціну
пакета акцій, прийняти цей пакет акцій і виконати обов'язки,
передбачені Договором.
 
_______________
   (*) У разі проведення конкурсу згідно з пунктом 8 діючого
Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій
акціонерних товариств.
 
             ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
 
   1. Предметом  Договору  є  пакет  акцій  ВАТ "________"
кількістю ____ (_______) штук простих іменних акцій, випущених у
____________________ формі, що становить ________ % статутного
фонду, номінальною вартістю однієї акції _________ грн.  та
номінальною вартістю пакета акцій ______________ (________) грн.
(згідно з планом розміщення акцій ВАТ, затвердженим наказом Фонду
державного майна України від ____________ N __________), який за
результатами конкурсу продано за ___________ (____) грн.
 
            ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
 
   2. Покупець зобов'язаний розрахуватися за придбаний пакет
акцій ВАТ протягом 60 календарних днів від дати нотаріального
посвідчення Договору, сплативши суму ___________ (____) грн., у
тому числі протягом 30 календарних днів сплатити ________________
(______) грн., що становить 50 відсотків ціни пакета акцій.
 
   3. Розрахунки за придбаний пакет акцій здійснюються таким
чином:
   конкурсна гарантія, внесена Покупцем для участі в конкурсі в
сумі ______________ (______) грн. та перерахована відповідно до
платіжного доручення від ________________ N ____________ з рахунка
Покупця N _____________,   АКБ  "_______",  м. ____________,
ЄДРПОУ ________________________   на   рахунок   Продавця
N _______________________________,  зараховується  Покупцеві  в
рахунок оплати ціни пакета акцій; кошти Покупця в сумі _______
(_________) грн. перераховуються протягом 30 календарних днів від
дати нотаріального посвідчення  Договору  з  рахунка  Покупця
N __________,   АКБ   _____________,   м. _______________,
МФО ________________, код за ЄДРПОУ _________ на поточний рахунок
Продавця N _______________.
 
   Одержувач коштів ____________________________________________
              (назва державного органу
 
____________________________; призначення платежу _______________;
   приватизації)
 
кошти Покупця в сумі _____________________________________________
(___________) грн. перераховуються протягом 60 календарних днів
від дати нотаріального посвідчення Договору з рахунка Покупця
N _______, АКБ _________, м. ___________, МФО _____, код за ЄДРПОУ
____________ на поточний рахунок Продавця N ____________.
 
   Одержувач коштів ____________________________________________
               (назва державного органу
 
_________________________; призначення платежу __________________.
   приватизації)
 
   4. Покупець не може використовувати як джерело плати за
виконання будь-яких зобов'язань за Договором кошти, що будуть
отримані в результаті діяльності ВАТ (прибуток, амортизаційні
відрахування, оборотні активи тощо, крім дивідендів).
 
       НАБУТТЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ ПРАВА ВЛАСНОСТI
 
   5. Право власності на пакет акцій переходить до Покупця від
дати сплати повної вартості придбаного пакета акцій.
 
   6. Права Покупця на участь в управлінні, одержанні доходу
тощо реалізуються від дати внесення змін до реєстру власників
іменних цінних паперів (акції у документарній формі).
 
   Права Покупця на участь в управлінні, одержанні доходу тощо
реалізуються від дати зарахування їх на рахунок власника у
зберігача (акції у бездокументарній формі або акції знерухомлено).
 
           ПЕРЕДАЧА ПАКЕТА АКЦIЙ
 
   7. Передача  пакета акцій Продавцем Покупцю здійснюється
протягом трьох робочих днів від дати надходження всіх коштів,
сплачених за пакет акцій, на рахунок Продавця, і засвідчується
актом  приймання-передавання пакета акцій ВАТ (далі  -  акт
приймання-передавання), який підписується сторонами Договору.
 
             ОБОВ'ЯЗКИ СТОРIН
 
   8. Кожна  сторона  зобов'язується  виконувати  обов'язки,
покладені на неї Договором, сприяти іншій стороні у виконанні її
обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання
належним чином її обов'язків.
 
   9. Сторона, яка порушила передбачені Договором обов'язки,
повинна усунути ці порушення.
 
            ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ(*)
 
_______________
   (*) Обов'язки  Покупця,  визначені  в  цьому  розділі,
встановлюються умовами конкурсу і можуть бути змінені, скорочені
або доповнені іншими залежно  від  особливостей  економічної
діяльності ВАТ.
 
   10. Покупець зобов'язаний у встановлений пунктом 3 Договору
строк повністю сплатити ціну придбаного пакета акцій та прийняти
від Продавця придбаний пакет акцій за актом приймання-передавання.
 
   11. Покупець  зобов'язується  виконати  фіксовані  умови
конкурсу, визначені планом приватизації пакета акцій та Концепцією
розвитку товариства "_____________" (далі - Концепція) (якщо
умовами конкурсу передбачена Концепція), яка  є  невід'ємною
частиною Договору.
 
   11.1. В економічній діяльності ВАТ:
   11.1.1. Дотримуватися тих видів економічної діяльності, які є
на дату підписання Договору.
   11.1.2. Забезпечити дохід (виручку) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) протягом 5 років від дати переходу права
власності на пакет акцій щороку не нижче таких обсягів:
 
------------------------------------------------------------------
¦ 1-й рік ¦ 2-й рік ¦ 3-й рік  ¦ 4-й рік  ¦  5-й рік  ¦
¦-----------+-----------+------------+------------+--------------¦
¦ тис.грн. ¦ тис.грн. ¦ тис.грн. ¦ тис.грн. ¦  тис.грн.  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   11.1.3. Забезпечити  погашення  заборгованості  ВАТ  за
кредитами, наданими під гарантії Кабінету Міністрів України в сумі
___________ протягом ____________ від  дати  переходу  права
власності на пакет акцій (за її наявності).
   11.1.4. Забезпечити погашення  простроченої  кредиторської
заборгованості ВАТ, у тому числі:
   перед бюджетом у сумі _________ протягом __________ від дати
переходу права власності на пакет акцій;
   з позабюджетних  платежів  у  сумі   ________________
протягом ___________ від дати переходу права власності на пакет
акцій;
   із страхування в сумі __________ протягом ___________ від
дати переходу права власності на пакет акцій.
   11.1.5. Забезпечити погашення простроченої заборгованості ВАТ
за кредитами, наданими комерційними банками в сумі ___________
протягом __________ від дати переходу права власності на пакет
акцій (за її наявності).
   11.1.6. Не допускати появи нової простроченої заборгованості
підприємства за платежами до бюджетів усіх рівнів та соціальними
платежами.
   11.1.7. Забезпечити зменшення дебіторської заборгованості ВАТ
у сумі ____________ протягом __________ від дати переходу права
власності на пакет акцій.
   11.1.8. Забезпечити чистий прибуток підприємства протягом
п'яти років від дати переходу права власності на пакет акцій не
нижче таких обсягів:
 
------------------------------------------------------------------
¦ 1-й рік ¦ 2-й рік ¦ 3-й рік  ¦ 4-й рік  ¦  5-й рік  ¦
¦-----------+-----------+------------+------------+--------------¦
¦ тис.грн. ¦ тис.грн. ¦ тис.грн. ¦ тис.грн. ¦  тис.грн.  ¦
------------------------------------------------------------------
 
   11.1.9. Забезпечити  виконання  мобілізаційних  завдань,
визначених для ВАТ.
   11.1.10. Виконувати  вимоги  Закону  України "Про захист
економічної конкуренції".
 
   11.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності ВАТ згідно з
планом, розробленим та затвердженим ВАТ і погодженим Покупцем:
   11.2.1. Забезпечити освоєння нових та підвищення  якості
наявних видів продукції та/або послуг.
   11.2.2. Забезпечити впровадження прогресивних  технологій,
механізації та автоматизації виробництва.
   11.2.3. Забезпечити вдосконалення виробництва, організації
праці та управління.
   11.2.4. Забезпечити  економію  матеріалів,  палива  та
електроенергії.
   11.2.5. Забезпечити  проведення  науково-дослідних   та
конструкторських робіт.
   11.2.6. Здійснити передбачені Концепцією інвестиції (розмір
та строки), для забезпечення приросту виробничих потужностей за
рахунок заходів щодо технічного переозброєння,  реконструкції
виробництва, розширення діючих і побудови нових об'єктів.
 
   11.3. У соціальній діяльності ВАТ:
   11.3.1. Забезпечити погашення простроченої заборгованості із
заробітної  плати та соціальних виплат у сумі _____________
протягом _________________ від дати переходу права власності на
пакет акцій.
   11.3.2. Не допускати  появи  простроченої  заборгованості
підприємства перед працівниками із заробітної плати.
   11.3.3. Підвищувати рівень заробітної плати з урахуванням
інфляційних процесів.
   11.3.4. Забезпечувати матеріальне стимулювання працівників
залежно від результатів господарської діяльності підприємства.
   11.3.5. Не допускати звільнення працівників підприємства з
ініціативи Покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців
від дати переходу права власності на пакет акцій.
   11.3.6. Забезпечити протягом трьох місяців від дати переходу
права власності на пакет акцій укладення колективного договору.
   11.3.7. Забезпечити   належне   утримання   об'єктів
соціально-побутового призначення шляхом відповідного фінансування
та здійснення відповідних заходів.
   11.3.8. Забезпечити   витрати   ВАТ   на   поліпшення
соціально-побутових умов працюючих на рівні не менш як 0,5
відсотка суми реалізованої продукції ВАТ за рік.
   11.3.9. Забезпечити  зниження  частки  виробництва  з
небезпечними та шкідливими умовами праці та зменшення їх впливу на
працюючих.
   11.3.10. Забезпечити витрати ВАТ на охорону праці не менш як
0,5 відсотка суми реалізованої продукції ВАТ за рік.
   11.3.11. Забезпечити завершення будівництва жилих будинків (у
разі наявності такого будівництва) та введення їх в експлуатацію з
оформленням усіх необхідних документів у строк до ______________.
   11.3.12. Забезпечити виконання колективного договору.
   11.3.13. Здійснити заходи щодо передачі жилого фонду, у тому
числі гуртожитків як об'єктів державної власності, у комунальну
власність відповідних територіальних громад у строк до __________.
   11.3.14. Забезпечити  належне  утримання  і  зберігання
державного майна, яке  у  процесі  створення  господарського
товариства не увійшло до статутного фонду, але залишилося на його
балансі.
   11.3.15. Сприяти  недопущенню  безкоштовного  використання
державного майна та його незаконного відчуження (у разі наявності
такого).
   11.3.16. Забезпечити збереження кількості існуючих на дату
переходу права власності на пакет акцій робочих місць та створення
нових.
   11.3.17. Забезпечувати безпечні умови праці, що мінімізують
випадки виробничого травматизму.
   11.3.18. Працевлаштовувати  осіб  з  обмеженими фізичними
можливостями, створювати належні умови праці для таких осіб з
урахуванням  їх  особливих  потреб, відповідного облаштування
виробництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб.
   11.4. У природоохоронній діяльності ВАТ(*):
 
_______________
   (*) Крім того, до цього розділу можуть  бути  включені
зобов'язання Покупця, які випливають з висновків обов'язкового
екологічного аудиту щодо сплати заборгованості з екологічних
зборів і платежів та відшкодування шкоди, заподіяної навколишньому
природному  середовищу  внаслідок  господарської  діяльності
підприємства до проведення його приватизації, виконання заходів
щодо усунення виявлених невідповідностей екологічних характеристик
об'єкта  вимогам  законодавчих  актів  та  інших нормативних
документів.
 
   11.4.1. Забезпечувати дотримання вимог та додаткових обмежень
природоохоронного законодавства до користування об'єктом у частині
охорони повітряного басейну, охорони і раціонального використання
земель, водного фонду, мінеральних ресурсів.
   11.4.2. Виконувати  заходи  щодо  охорони  навколишнього
середовища згідно з планом, розробленим та затвердженим ВАТ і
погодженим Покупцем.
 
   11.5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження майном
ВАТ:
   11.5.1. До повного виконання умов Договору не голосувати на
загальних зборах акціонерів ВАТ з питань збільшення (зменшення)
розміру статутного фонду, зміни номіналу акцій, перетворення в
інші господарські товариства, а також забезпечити неголосування
ВАТ при вирішенні зазначених вище  питань  у  господарських
товариствах, в яких ВАТ володіє корпоративними правами.
   11.5.2. Після переходу права власності на пакет акцій до
Покупця та впродовж п'яти років без попередньої згоди Фонду
державного майна України не допускати продажу (відчуження) всього
або  значної частини майна ВАТ. Значною частиною майна ВАТ
вважається майно, ринкова вартість якого становить більш  як
10 відсотків статутного фонду ВАТ. Продаж майна меншої вартості не
вимагає погодження з Фондом державного майна України. Цей пункт не
стосується відчуження майна, яке здійснюється в межах звичайної
комерційної діяльності ВАТ. Під відчуженням сторони Договору
розуміють  вчинення  будь-яких дій або укладення правочинів,
наслідком яких буде зміна власника майна ВАТ, а саме: укладення
договорів купівлі-продажу, міни, дарування, безоплатної передачі,
угод про передачу майна до статутних фондів інших господарських
організацій.
 
   12. У разі виявлення розбіжностей між фіксованими умовами
конкурсу, зазначеними у пункті 11 Договору, та Концепцією, яка є
невід'ємною  частиною  Договору, що змінює обов'язки Покупця
(передбачає інші напрями інвестування та/або інші суми, строки
здійснення інвестицій тощо), Покупець зобов'язується виконувати
фіксовані умови конкурсу та внести відповідні зміни до Концепції
протягом місяця від дати підписання Продавцем акта перевірки стану
виконання умов Договору, в якому зафіксовані такі розбіжності.
   Зміни до Концепції вносяться Покупцем виключно за погодженням
Продавця.
 
   13. Покупець зобов'язується надавати Продавцю на його запити
та  у  визначені ним строки необхідні матеріали, відомості,
документи щодо виконання умов Договору.
 
   14. Покупець у разі  зміни  свого  місцезнаходження  та
банківських реквізитів повинен повідомити про це Продавця протягом
п'яти робочих днів.
 
   15. У разі наявності на ВАТ об'єктів, що містять державну
таємницю,  Покупець  повинен  у  межах  корпоративних  прав
дотримуватися вимог чинного законодавства України щодо охорони
державної таємниці.
 
   16. Виконання  фіксованих  умов  конкурсу, які не мають
визначеного строку реалізації, здійснюється протягом п'яти років з
моменту набуття права власності на пакет акцій.
 
            ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
 
   17. Продавець зобов'язаний за актом приймання-передавання
передати Покупцю пакет акцій протягом трьох робочих днів після
надходження всіх коштів за пакет акцій на рахунок Продавця.
 
   18. Продавець гарантує те, що на дату укладення Договору ВАТ
не входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, а
також те, що пакет акцій не є проданим, переданим, заставленим,
під арештом не перебуває.
 
             ПРАВА ПОКУПЦЯ
 
   19. Покупець має право після повної сплати ціни пакета акцій
вимагати від Продавця передати в установлений строк зазначений
пакет акцій ВАТ за актом приймання-передавання.
 
   20. Покупець має право вимагати від Продавця  виконання
обов'язків, визначених Договором.
 
             ПРАВА ПРОДАВЦЯ
 
   21. Продавець має право вимагати від Покупця сплати ціни
пакета акцій та прийняття Покупцем придбаного пакета акцій за
актом приймання-передавання.
 
   22. Продавець має право перевіряти дотримання Покупцем умов
Договору протягом періоду, передбаченого чинним законодавством
України,  як шляхом запитів до Покупця щодо виконання умов
Договору, так і шляхом перевірок безпосередньо у ВАТ.
 
          ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПОКУПЦЯ(*)
 
_______________
   (*) Відповідальність Покупця застосовується відповідно до
визначених Договором зобов'язань.
 
   23. У разі, якщо протягом 30 днів від дати нотаріального
посвідчення Договору Покупець не сплатить 50 відсотків ціни пакета
акцій, зазначеної в пункті 2 Договору, він сплачує від суми
простроченого платежу пеню в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла в  період,  за  який
нараховується пеня. У разі, якщо протягом 60 днів від дати
нотаріального посвідчення Договору Покупець не сплатить ціну
пакета акцій, зазначену в пункті 3 Договору, він сплачує на
 
користь __________________________________________________________
       (назва державного органу приватизації)
 
на рахунок N _____________________________________________________
         (банківські реквізити державного
 
__________________________________________________________________
            органу приватизації)
 
   неустойку в розмірі, що становить 20 відсотків ціни продажу
пакета акцій. Рішення про результати конкурсу в цьому разі
підлягає анулюванню. Договір підлягає розірванню в  судовому
порядку або за згодою сторін.
 
   24. У разі порушення встановлених умовами Договору строків та
обсягів здійснення інвестицій (грошових  коштів),  визначених
пунктами  11.1.3-11.1.5, 11.2.6, 11.3.1, Покупець сплачує на
користь Продавця пеню в розмірі 0,1 відсотка вартості нездійснених
інвестицій (грошових зобов'язань) за кожний день прострочення.
 
   25. У разі розірвання Договору у зв'язку з невиконанням
інвестиційних зобов'язань (грошових  зобов'язань),  визначених
пунктами 11.1.3-11.1.5, 11.2.6, 11.3.1, частково внесені кошти не
повертаються, а в  разі  нездійснення  інвестицій  (грошових
зобов'язань) на день подання позову про розірвання Договору
Покупець сплачує до Державного бюджету України 10 відсотків
загальної суми інвестицій (грошових зобов'язань). При цьому пакет
акцій, придбаний Покупцем за Договором, підлягає поверненню в
державну власність у визначеному законодавством порядку.
 
   26. У разі недотримання Покупцем зобов'язання, передбаченого
пунктом 11.3.5, та зобов'язання щодо збереження існуючої на дату
переходу права власності на пакет акцій кількості робочих місць,
передбаченої пунктом 11.3.16 Договору (за винятком скорочення
робочих  місць, пов'язаного із санацією та реструктуризацією
підприємства), він сплачує штраф у розмірі 12-кратної  суми
середньої заробітної плати кожного звільненого працівника та в
місячний строк поновлює кількість працюючих. Кошти від штрафних
санкцій  перераховуються  на  рахунок  служби  зайнятості за
місцезнаходженням ВАТ.
 
   27. У разі недотримання Покупцем зобов'язання щодо збереження
видів економічної діяльності ВАТ протягом визначеного періоду,
передбаченого пунктом 11.1.1 Договору, він сплачує до Державного
бюджету України штраф у розмірі 10 відсотків ціни придбаного
пакета акцій.
 
   28. Покупець несе  відповідальність  за  шкоду,  завдану
навколишньому  природному  середовищу  внаслідок господарської
діяльності ВАТ, від дати реалізації права власності.
 
   29. У разі неналежного виконання обов'язків,  визначених
Договором,  Покупець  несе  відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
 
   30. У разі невиконання Покупцем зобов'язань за Договором
Продавець  має  право в установленому законодавством порядку
порушити питання про його розірвання та повернення пакета акцій за
актом приймання-передавання в державну власність.
 
   31. Невиконання Покупцем зобов'язань, визначених пунктами
11.5.1 та/або 11.5.2 Договору, є підставою для його розірвання.
 
          ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ ПРОДАВЦЯ
 
   32. Продавець несе відповідальність за збереження акцій ВАТ
від дати нотаріального посвідчення Договору до підписання акта
приймання-передавання.
 
             ОСОБЛИВI УМОВИ
 
   33. Відчуження Покупцем пакета акцій та передача його в
заставу до повного виконання зобов'язань за Договором здійснюється
виключно за згодою Продавця, яка надається відповідно до порядку,
встановленого Фондом державного майна України та законодавством
України, а саме: єдиним пакетом зі збереженням для нового власника
зобов'язань Покупця за Договором, які не виконані на момент
відчуження. Забороняється подальше відчуження окремих  частин
придбаного пакета акцій до повного виконання зобов'язань за
Договором. Новий власник у двотижневий строк від дати переходу до
нього права власності на цей пакет подає до Фонду державного майна
України копії документів, що підтверджують перехід до нього права
власності та зобов'язань, визначених Договором.
 
__________________________________________________________________
       (назва державного органу приватизації)
 
   зобов'язаний вимагати  від  нового  власника  виконання
визначених Договором зобов'язань і застосувати до нього в разі
невиконання зобов'язань санкції згідно з чинним законодавством
України.
 
   34. Покупець після набуття права власності на пакет акцій не
матиме претензій до Продавця стосовно майна ВАТ.
 
   35. Обов'язки Покупця, визначені  пунктом  11  Договору,
виникають з моменту отримання Покупцем дозволу Антимонопольного
комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного
комітету України на придбання пакета акцій.
   У разі неотримання протягом 50 днів від дати укладення
Договору  дозволу  Антимонопольного  комітету  України  чи
адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на
концентрацію суб'єктів господарювання Договір розривається за
згодою сторін або за рішенням суду. При цьому конкурсна гарантія
Покупцю не повертається.
 
   36. Взаємовідносини, що виникають між Покупцем та ВАТ щодо
виконання обов'язків за Договором, можуть регулюватися окремими
договорами, які укладаються між ними. Умови таких договорів не
повинні суперечити умовам Договору та чинному  законодавству
України.
 
   37. У разі, якщо на дату переходу права власності на пакет
акцій фактичний обсяг заборгованості ВАТ, визначений пунктами
11.1.3-11.1.5,  11.3.1  Договору, менший, ніж визначено цими
пунктами, за згодою сторін вносяться відповідні зміни до Договору
в порядку, визначеному Фондом державного майна України.
 
       ЗМIНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗIРВАННЯ
 
   38. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього
можливі тільки за згодою сторін у порядку, затвердженому Фондом
державного майна України та передбаченому чинним законодавством
України.
 
   39. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються у
письмовій формі з обов'язковим їх нотаріальним посвідченням.
 
   40. У разі невиконання однією зі сторін умов Договору та/або
неотримання Покупцем у строк, передбачений пунктом 35 Договору,
дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної
колегії Антимонопольного  комітету  України  на  концентрацію
суб'єктів господарювання, він може бути розірваний за згодою
сторін або на вимогу іншої сторони за рішенням  суду  або
господарського суду з поверненням пакета акцій Продавцю за актом
приймання-передавання протягом трьох робочих днів  від  дати
набрання чинності рішенням суду, господарського суду.
 
   41. Якщо будь-які умови Договору стають незаконними через
будь-які обставини, це не впливає на чинність та силу інших умов
Договору.
 
    ФОРС-МАЖОРНI ОБСТАВИНИ (ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)
 
   42. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
умов Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору
через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили), повинна повідомити про це іншу сторону.
 
   43. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)
належать:
 
   43.1. Виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган, буря,
повінь, землетрус, пожежа, вибух).
 
   43.2. Непередбачені ситуації, викликані такими діями, як
страйк,  оголошена  та  неоголошена  війна,  загроза  війни,
терористичний акт, блокада, революція.
 
   43.3. Заколот,  повстання, масові заворушення, громадська
демонстрація, протиправні дії третіх осіб (зазначені в пунктах
43.2 та 43.3 форс-мажорні обставини мають бути підтверджені
відповідним компетентним органом).
 
             ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
 
   44. Усі спори, що виникають при виконанні зобов'язань за
Договором, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не досягли
домовленості, спір вирішується судом або господарським судом у
встановленому порядку відповідно до їх повноважень.
 
            ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
 
   45. Усі витрати, пов'язані з укладенням Договору та його
нотаріальним посвідченням, покладаються на Покупця.
 
   46. Договір укладено в трьох примірниках, які мають однакову
юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця, Покупця та в
органі нотаріату, який посвідчив Договір.
 
   47. Договір набуває чинності від дати його нотаріального
посвідчення.
 
   48. Договір є дійсним, якщо його не припинено згідно з
умовами Договору.
 
     МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ СТОРIН:
 
 ПРОДАВЕЦЬ _____________________  ПОКУПЕЦЬ ______________________
         (підпис)              (підпис)
 
 М.П.               М.П<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner