Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 941 від 26.08.2008

Про внесення змін до Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються ч...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            13.11.2008 N 452
 
 
        Про затвердження Методики розрахунку
      викидів забруднюючих речовин та парникових
       газів у повітря від транспортних засобів
 
 
   Відповідно до статті 14 Закону  України  "Про  державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою подальшого вдосконалення
методології державних статистичних спостережень у галузі охорони
навколишнього природного середовища Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  схвалену  методичною комісією Держкомстату
Методику розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових
газів  у повітря від транспортних засобів (далі - Методика
розрахунку викидів), що додається.
 
   2. Департаменту  статистики  сільського  господарства  та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.):
 
   2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування
на практиці зазначеної Методики.
 
   2.2. Направити Методику розрахунку викидів, затверджену цим
наказом,  територіальним  органам  державної  статистики  для
використання в роботі.
 
   3. Визнати такими, що втратили чинність, накази Держкомстату
України від 15.12.99 N 409 ( v0409202-99 ) "Про затвердження
Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря від
автотранспорту, що перебуває у приватній власності населення", від
06.09.2000 N 293 ( v0293202-00 ) "Про затвердження Методики
розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом,
який використовується суб'єктами господарської діяльності  та
іншими юридичними особами всіх форм власності", від 15.09.2003 N
303 ( v0303202-03 ) "Про затвердження Методики розрахунку викидів
шкідливих  речовин  у  повітря  від авіаційного, водного та
залізничного транспорту", від 13.01.2004 N 15 ( v0015202-04 ) "Про
внесення змін до Методики розрахунку викидів забруднюючих речовин
у повітря автотранспортом, який  використовується  суб'єктами
господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм
власності".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
                   13.11.2008 N 452
 
 
               МЕТОДИКА
       розрахунку викидів забруднюючих речовин
         та парникових газів у повітря
           від транспортних засобів
 
 
              Передмова
 
   Протягом 1999-2006  рр.  розрахунки  обсягів  викидів
забруднюючих речовин у повітря від транспорту здійснювалися за
трьома окремими методиками, які дозволяли встановлювати шкідливі
викиди у повітря від автомобільного, залізничного, авіаційного та
водного транспорту по 6 хімічних речовинах (оксиди вуглецю та
азоту, вуглеводні, діоксид сірки, леткі органічні сполуки, сажа).
   В основу цих розрахунків були покладені статистичні дані щодо
споживання палива двигунами внутрішнього згоряння автотранспорту
юридичних і фізичних осіб, залізничного, водного й авіаційного
транспорту, а також питомі викиди забруднюючих речовин, які
надходять у повітря від використання 1 тонни палива.
   Проте в останні роки перед органами державної статистики
постало завдання розширення переліку хімічних речовин, для яких
визначаються обсяги викидів, особливо у зв'язку з ратифікацією
Україною Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну
клімату ( 995_044 ), а також охоплення статистичним спостереженням
інших пересувних джерел забруднення, до яких, зокрема, належить
промислова, сільськогосподарська, будівельна та інша виробнича
техніка.
   У зв'язку з цим методики, за якими проводилися розрахунки у
попередні роки, були суттєво удосконалені й об'єднані в одну. До
неї також включено розроблений новий порядок розрахунку викидів
забруднюючих речовин та парникових газів, що надходять у повітря
від діяльності виробничої, сільськогосподарської, будівельної та
іншої техніки.
   Методика встановлює порядок проведення розрахунків обсягів
надходження у повітря забруднюючих речовин та парникових газів, до
яких, зокрема, належать: оксид вуглецю, аміак, метан, оксид азоту,
сажа, діоксид азоту, діоксид сірки, свинець, вуглекислий газ,
неметанові леткі органічні сполуки, бенз(а)пірен.
 
          Перелік умовних позначень
         та визначення основних термінів
 
   Умовні позначення:
   CORINAIR - рекомендації Статистичної  комісії  ООН  щодо
інвентаризації викидів у атмосферу;
   CO - оксид вуглецю;
   NH - аміак;
    3
   CH - метан;
    4
   N O - оксид азоту;
   2
   C - сажа;
   NO - діоксид азоту;
    2
   SO - діоксид сірки;
    2
   Pb - свинець;
   CO - вуглекислий газ (двоокис вуглецю);
    2
   НМЛОС - неметанові леткі органічні сполуки;
   КОАТУУ -         Класифікатор        об'єктів
адміністративно-територіального устрою України;
   КВЕД -  Класифікація  видів  економічної   діяльності
( va375202-05 );
   КОПФГ -   Класифікація   організаційно-правових   форм
господарювання ( v0097609-04 ).
 
   Визначення основних термінів(для потреб цих методик):
   Забруднення атмосферного  повітря  -  зміна  складу  і
властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або
утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних
сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров'я людини та стан
навколишнього природного середовища.
   Викиди забруднюючих речовин та парникових газів - надходження
в атмосферне повітря забруднюючих речовин та парникових газів або
їхніх сумішей.
   Забруднююча речовина - речовина хімічного або біологічного
походження, що присутня або надходить в атмосферне повітря і може
прямо або опосередковано справляти негативний вплив на здоров'я
людини та стан навколишнього природного середовища.
   Парниковий газ  -  газ,  який  затримує  інфрачервоне
випромінювання земної поверхні, що призводить до глобального
потепління на планеті. До основних парникових газів належать:
двоокис  вуглецю,  метан,  оксид  азоту,  гідрофторовуглеці,
перфторвуглеці та гексафторид сірки.
   Питомі викиди - викиди забруднюючих речовин та парникових
газів, які надходять у повітря від споживання однієї тонни
пального двигунами внутрішнього згоряння транспортних засобів.
 
             Загальна частина
 
   Державне статистичне спостереження за викидами забруднюючих
речовин та парникових газів у повітря від пересувних джерел
(транспортних засобів) здійснюється з метою отримання повної та
достовірної статистичної інформації про забруднення атмосфери як
для національних потреб, так і для відображення стану виконання
міжнародних зобов'язань країни у зв'язку з ратифікацією Конвенції
про транскордонне  забруднення  повітря  на  великі  відстані
( 995_223 ), Стокгольмської конвенції про  стійкі  органічні
забруднювачі  (  995_a07 ) і Рамкової конвенції Організації
Об'єднаних Націй про зміну клімату ( 995_044 ).
   Основним завданням проведення цього державного статистичного
спостереження є визначення (шляхом розрахунків за встановленою
методикою) обсягів викидів забруднюючих речовин та парникових
газів у повітря від використання пересувних транспортних засобів
(автомобілів, автобусів, залізничних потягів, повітряних, морських
та річкових суден, промислової, сільськогосподарської, будівельної
та іншої техніки), які перебувають у власності юридичних та
фізичних осіб.
   Протягом 1999-2006  рр.  розрахунки  викидів забруднюючих
речовин у повітря від транспорту здійснювалися за трьома окремими
методиками: Методикою розрахунку викидів забруднюючих речовин у
повітря від автотранспорту, що перебуває у приватній власності
населення  (  v0409202-99  ),  Методикою  розрахунку викидів
забруднюючих  речовин  у  повітря  автотранспортом,  який
використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими
юридичними особами всіх форм власності ( v0293202-00 ), Методикою
розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря від авіаційного,
водного та залізничного транспорту ( v0303202-03 ). В основу цих
розрахунків покладено статистичні дані щодо споживання палива
двигунами внутрішнього згоряння  автотранспорту  юридичних  і
фізичних осіб, залізничного, водного та авіаційного транспорту, а
також питомі викиди 6 хімічних речовин (оксиди вуглецю та азоту,
вуглеводні, діоксид сірки, леткі органічні сполуки, сажа), що
надходять у повітря від 1 тонни використаного палива.
   У 2007 р. до вищевказаних методик внесені суттєві зміни і
доповнення, а також був розроблений новий порядок розрахунку, яким
передбачене охоплення статистичним обліком викидів забруднюючих
речовин та парникових газів, що надходять у повітря від діяльності
виробничої, сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки.
   Роботи з удосконалення методик, за якими проводиться державне
статистичне спостереження за викидами забруднюючих речовин у
повітря від транспортних засобів, виконані відповідно до Плану дій
на  2007  рік  щодо реалізації Стратегії розвитку державної
статистики на період до 2008 року ( 645-2006-р ) та зумовлені
зростаючим  попитом  і  потребами  користувачів  у  надійній
статистичній інформації щодо антропогенного  навантаження  на
атмосферне повітря.
   Удосконалення методик здійснювалось з урахуванням CORINAIR,
як у напрямі розширення переліку хімічних речовин, включаючи
парникові гази, так і  у  напрямі  поширення  статистичного
спостереження на виробничу, сільськогосподарську, будівельну та
іншу техніку, що належить юридичним і фізичним  особам,  з
урахуванням можливостей використання у розрахунках додаткових,
більш надійних та якісних джерел статистичної інформації щодо
споживання палива транспортними засобами населення.
   За удосконаленими та  новим  розрахунками  передбачається
визначення обсягів надходження у повітря забруднюючих речовин та
парникових газів, до яких, зокрема, належать: оксид вуглецю, аміак
метан, оксид азоту, сажа, діоксид азоту, діоксид сірки, свинець,
вуглекислий газ, неметанові леткі органічні сполуки, бенз(а)пірен.
   Базовою інформацією  для  розрахунку викидів забруднюючих
речовин та парникових газів є статистична інформація щодо обсягів
використання пересувними транспортними засобами палива (бензину
автомобільного, газойлів (дизельного  палива),  стисненого  і
скрапленого  природного  газу,  бензину  авіаційного,  палива
бензинового реактивного, палива реактивного типу гас, гасу для
технічних цілей, мазутів топкових важких), передбачена державними
статистичними спостереженнями, та питомі викиди  забруднюючих
речовин і парникових газів в атмосферу від споживання однієї тонни
палива,  рекомендовані  Міністерством  охорони  навколишнього
природного середовища.
   Викиди свинцю визначаються тільки від споживання етильованого
бензину.  Частка  етильованого бензину в загальній кількості
спожитого бензину доводиться щорічно до територіальних органів
державної статистики Держкомстатом. Викиди вуглекислого газу від
транспортних засобів визначаються тільки від використання бензину
та газойлів (дизельного палива), палива бензинового реактивного,
бензину авіаційного, палива реактивного типу гас та від гасу для
технічних цілей.
   Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів
від транспортних засобів проводиться щорічно у розрізі об'єктів
адміністративно-територіального устрою України  відповідно  до
КОАТУУ, за  видами економічної діяльності відповідно до КВЕД
( va375202-05 ), організаційно-правовими формами господарювання
відповідно до КОПФГ ( v0097609-04 ).
 
        1. Розрахунок викидів забруднюючих
       речовин та парникових газів у повітря
       від транспортних засобів, що перебувають
         у приватній власності населення
 
   1.1. Вхідна інформація для проведення розрахунку
   Вхідними даними для проведення розрахунків обсягів викидів
забруднюючих речовин та  парникових  газів  у  повітря  від
транспортних засобів населення є:
   - кількість транспортних засобів, які знаходяться у приватній
власності населення у містах, селищах міського типу та сільській
місцевості (за місцем їхньої реєстрації);
   - середньорічне споживання палива одним транспортним засобом;
   - чисельність населення у регіоні, населеному пункті;
   - питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів.
   1.1.1. Кількість транспортних засобів, які знаходяться у
приватній власності населення у містах, селищах міського типу та
сільській місцевості
   Кількість транспортних засобів, які знаходяться у приватній
власності населення у конкретних містах, селищах міського типу та
сільській місцевості, визначається розрахунковим шляхом, виходячи
із середньорічної чисельності наявного населення у відповідному
адміністративно-територіальному об'єкті та усередненої кількості
транспортних  засобів, які припадають на 1000 осіб наявного
населення у регіоні (області, АР Крим).
   Усереднена кількість транспортних засобів, які перебувають у
приватній власності населення, у розрахунку на 1000 осіб наявного
населення у регіоні визначається щорічно, виходячи із даних
адміністративної звітності Міністерства внутрішніх справ за формою
N  4-ТЗ "Звіт про кількість та технічний стан автомобілів,
автобусів, мототранспорту   і   причепів   (напівпричепів)"
( v0464202-02 ) щодо кількості транспортних засобів, які належать
населенню регіону,  та  середньорічної  чисельності  наявного
населення, яке проживає у регіоні, отриманої зформи державного
статистичного спостереження N А-1 "Загальні підсумки природного
руху населення".
   Показник визначається за формулою:
 
            К  = К  / К · 1000         (1),
            тзс  тз  н
 
   де:
   К  - усереднена кількість транспортних засобів у приватній
   тзс
власності населення, у розрахунку на 1000 осіб наявного населення
регіону;
   К  - сумарна кількість транспортних засобів у приватній
   тз
власності населення у регіоні, за даними форми N 4-ТЗ "Звіт про
кількість та технічний стан автомобілів, автобусів, мототранспорту
і причепів  (напівпричепів)"  (  v0464202-02  )  (рядок  300
"Автомобілі - всього", графа 1 "Всього" розділу 3 "Групування
власних автомобілів залежно від часу перебування в експлуатації").
   К - середньорічна чисельність наявного населення у регіоні,
   н
розрахована за даними форми N А-1 "Загальні підсумки природного
руху населення".
 
   Визначення кількості транспортних засобів, які перебувають у
приватній власності населення, у розрізі  населених  пунктів
здійснюється за формулою:
 
         К    = К   · К  / 1000       (2),
          тз, нп  н, нп  тзс
 
   де:
   К     -  кількість  транспортних засобів у приватній
   тз, нп
власності населення, у розрізі населених пунктів;
   К    - середньорічна чисельність наявного населення у
   н, нп
населеному пункті за даними форми N А-1 (по міських поселеннях) та
за даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. (по сільській
місцевості);
   К  - усереднена кількість транспортних засобів у приватній
   тзс
власності населення, у розрахунку на 1000 осіб наявного населення
регіону.
   Показник К     округлюється до цілого числа за правилами
        тз, нп
округлення.
 
   Середньорічне споживання палива одним транспортним засобом
населення у регіоні визначається виходячи із узагальнених по
регіону даних щодо реалізації населенню палива, які містяться у
формі державного статистичного спостереження N 3-торг "Звіт про
продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі ресторанного
господарства" ( va248202-07 ) (рядки - 500 "Бензин автомобільний",
504 "Дизельне паливо (газойль)",  505  "Стиснений  газ  для
автомобілів", 506 "Скраплений газ для автомобілів", графа 1
"Продано (відпущено) у роздріб населенню, тонн" розділу V "Продаж
світлих  нафтопродуктів і газу") та щодо сумарної кількості
транспортних засобів, що перебувають у  приватній  власності
населення, за даними форми адміністративної звітності N 4-ТЗ "Звіт
про кількість  та  технічний  стан  автомобілів,  автобусів,
мототранспорту і причепів (напівпричепів)" ( v0464202-02 ) - рядок
300 "Автомобілі - всього", графа 1 "Всього" розділу 3 "Групування
власних автомобілів залежно від часу перебування в експлуатації".
   1.1.2. Середньорічне споживання палива одним транспортним
засобом
   Середньорічне споживання палива одним транспортним засобом
населення у регіоні визначається за формулою:
 
                  П
                  i
             П   = ----            (3),
              i1тз  К
                  тз
 

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner