Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 941 від 26.08.2008

Про внесення змін до Порядку роботи відділу номенклатури та класифікації товарів регіональної митниці, митниці, відділу контролю митної вартості та номенклатури регіональної митниці, митниці при вирішенні питань класифікації товарів, що переміщуються ч...


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

|---------------------+--------------------+---------------------|
|Метан        |     -     |     -     |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Діоксид азоту    |    9,0     |    9,8     |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Сажа         |    0,4     |    1,0     |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Оксид азоту     |    0,1     |    0,1     |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Аміак        |     -     |     -     |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Вуглекислий газ   |    3150    |    3150     |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Діоксид сірки    |    1,0     |    1,0     |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Свинець       |     -     |     -     |
|---------------------+--------------------+---------------------|
|Бенз(а)пірен     |     -     |     -     |
------------------------------------------------------------------
 
   3.1.2.2. Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових
газів від річкового, морського та залізничного транспорту
   Усереднені питомі викиди забруднюючих речовин та парникових
газів, які надходять у повітря під час роботи залізничного,
річкового, морського транспорту, наводяться нижче.
 
                             Таблиця 5
 
        Питомі викиди забруднюючих речовин
       та парникових газів від залізничного,
        морського та річкового транспорту
 
                               кг/т
 
------------------------------------------------------------------------------------
|Найменування |Залізничний|     Морський транспорт     |   Річковий   |
|забруднюючих | транспорт |-------------------------------------|  транспорт   |
|речовин та  |(газойлі  |  Внутрішні   |  Закордонні  |         |
|парникових  |(паливо  |  перевезення  |  перевезення  |         |
|  газів   |дизельне)) |------------------+------------------+------------------|
|       |      | газойлі |мазути | газойлі |мазути | газойлі |мазути |
|       |      | (паливо |топкові| (паливо |топкові| (паливо |топкові|
|       |      |дизельне) |важкі |дизельне) |важкі |дизельне) |важкі |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|   А   |  1   |  2   | 3  |  4   | 5  |  6   | 7  |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Оксид    |  45,0  | 25,6  | 10,9 | 23,4  | 10,9 | 23,4  | 10,9 |
|вуглецю   |      |     |    |     |    |     |    |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Неметанові  |  4,65  | 4,72  | 4,72 | 4,72  | 4,72 | 4,72  | 4,72 |
|леткі    |      |     |    |     |    |     |    |
|органічні  |      |     |    |     |    |     |    |
|сполуки   |      |     |    |     |    |     |    |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Метан    |  0,18  | 0,18  | 0,18 | 0,18  | 0,18 | 0,18  | 0,18 |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Діоксид   |  66,5  | 68,1  | 42,5 | 66,2  | 42,5 | 66,2  | 42,5 |
|азоту    |      |     |    |     |    |     |    |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Сажа     |  4,58  | 6,11  | 4,48 | 6,11  | 4,48 |  7,5  | 4,48 |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Оксид азоту |  1,24  | 1,29  | 1,29 | 1,29  | 1,29 | 1,29  | 1,29 |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Аміак    | 0,007  | 0,007  |0,007 | 0,007  |0,007 | 0,007  |0,007 |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Вуглекислий |  3138  | 3138  | -  | 3138  | -  | 3138  | -  |
|газ     |      |     |    |     |    |     |    |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Діоксид   |  4,2  |  3,9  | 3,9 |  3,9  | 3,9 |  4,5  | 3,9 |
|сірки    |      |     |    |     |    |     |    |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Свинець   |  -   |  -   | -  |  -   | -  |  -   | -  |
|-------------+-----------+----------+-------+----------+-------+----------+-------|
|Бенз(а)пірен |  0,03  | 0,03  | 0,03 | 0,03  | 0,03 | 0,03  | 0,03 |
------------------------------------------------------------------------------------
 
   3.2. Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових
газів  у  повітря  від авіаційного, річкового, морського та
залізничного транспорту
   Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів
від авіаційного, залізничного, річкового та морського транспорту
здійснюється, виходячи із первинних даних підприємств щодо витрат
палива на роботу двигунів тепловозів, повітряних, річкових та
морських суден, за формулою:
 
            В  = М · А  · К          (16),
            ij  i  ij  i
 
   де:
   В  - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового
   ij
газу i-м видом транспорту, кг;
   М - обсяги спожитого палива i-м видом транспорту, т;
   i
   А  - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини та
   ij
парникового газу i-м видом транспорту;
   К - коефіцієнти використання палива i-м видом транспорту:
   i
залізничним - 1,0; морським та річковим - 1,0; авіаційним: на
внутрішніх авіалініях - 0,3, міжнародних - 0,7.
 
  Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин та парникових
газів i-м видом транспорту визначається як сума обсягів викидів
j-ї (крім вуглекислого газу) речовини та парникового газу за
формулою:
                 n
              В = S В            (17),
              i  j=1 ij
 
   де:
   S - знак суми;
   В - сумарні обсяги викидів забруднюючих речовин і парникових
   i
газів (крім вуглекислого газу) i-м видом транспорту, кг;
   В  - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового
   ij
газу i-м видом транспорту, кг;
   j = 1, 2, ..., 10 (крім вуглекислого газу).
   Узагальнені дані щодо обсягів викидів забруднюючих речовин та
парникових газів у населених пунктах, за регіонами,  видами
економічної  діяльності  та  організаційно-правовими  формами
господарювання визначаються з використанням чинних класифікацій.
 
      4. Розрахунок викидів забруднюючих речовин
     та парникових газів у повітря від промислової,
    сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки
 
   4.1. Вхідна інформація для проведення розрахунку
   Вхідними даними для визначення обсягів викидів забруднюючих
речовин у повітря є:
   - витрати палива на роботу двигунів внутрішнього згоряння
промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки;
   - питомі викиди забруднюючих речовин від використання палива.
   4.1.1. Витрати палива на  роботу  двигунів  внутрішнього
згоряння промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої
техніки
   Для роботи  двигунів  промислової,  сільськогосподарської,
будівельної та іншої техніки використовуються такі види палива:
   - бензин;
   - газойлі (паливо дизельне).
   Дані про обсяги витрат палива на роботу двигунів внутрішнього
згоряння промислової, сільськогосподарської, будівельної та іншої
техніки містяться у державному статистичному спостереженні за
формою N 4-мтп (річна) "Звіт  про  залишки  і  використання
енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти" або за
спрощеним її варіантом - формою N 4-мтп (св) "Звіт про залишки і
використання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення
нафти" ( vb214202-08 ).
   Для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових
газів у повітря використовуються дані про витрати  бензину,
газойлів (дизельного палива) на виробництво промислової продукції
(робіт, послуг) (графа N 3), на сільськогосподарські роботи,
продукцію (графа N 4), на будівництво (графа N 6), на торговельну
діяльність, ресторанне господарство (графа N 7), на інші потреби
(графа N 8) розділу 4 "Кінцеве споживання енергетичних матеріалів
та продуктів перероблення  нафти",  що  наводяться  у  формі
N 4-мтп (річна) "Звіт про залишки і використання енергетичних
матеріалів та продуктів перероблення нафти" ( vb214202-08 ), або у
розділі 3 спрощеного варіанту цієї форми.
   Відбір звітів для розрахунку викидів забруднюючих речовин та
парникових газів у повітря здійснюється за умови наявності у них
заповнених показників у графах 3, 4, 6, 7, 8 по рядках з кодами:
240 (бензин моторний); 300 (газойлі (паливо дизельне)) незалежно
від виду економічної діяльності.
   4.1.2. Питомі викиди забруднюючих речовин та парникових газів
в атмосферу від промислової, сільськогосподарської, будівельної та
іншої техніки
   Для розрахунку викидів забруднюючих речовин та парникових
газів, що надходять у повітря від споживання палива двигунами
внутрішнього  згоряння  під  час   роботи   промислової,
сільськогосподарської,   будівельної   та  іншої  техніки,
використовуються усереднені питомі викиди забруднюючих речовин та
парникових газів, які утворюються при спалюванні однієї тонни
бензину, газойлів (палива дизельного).
 
                             Таблиця 6
 
        Питомі викиди забруднюючих речовин
     та парникових газів у повітря від промислової,
        сільськогосподарської, будівельної
             та іншої техніки
 
                              (кг/т)
 
------------------------------------------------------------------
| Найменування забруднюючих |      Види палива      |
|речовин та парникових газів |-----------------------------------|
|              |Бензин |Газойлі (паливо дизельне) |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Оксид вуглецю        | 197,8 |     36,2      |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Діоксид азоту        | 21,6 |     31,4      |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Діоксид сірки        | 1,0  |      4,3      |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Неметанові леткі органічні | 28,5 |     8,16      |
|сполуки           |    |             |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Метан            | 0,64 |     0,25      |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Оксид азоту         | 0,035 |     0,12      |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Аміак            | 0,004 |      -       |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Сажа            | 0,0  |     3,85      |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Свинець           |0,013(*)|      -       |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Вуглекислий газ       | 3183 |     3138      |
|----------------------------+--------+--------------------------|
|Бенз(а)пірен        |  -  |     0,03      |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   (*) Викиди  свинцю  визначаються тільки для етильованого
бензину.
 
   4.2. Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових
газів   у   повітря   від   використання   промислової,
сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки
   Розрахунок викидів забруднюючих речовин та парникових газів
від  роботи  двигунів  внутрішнього  згоряння  промислової,
сільськогосподарської, будівельної та іншої техніки здійснюється,
виходячи із первинних даних підприємств щодо витрат палива, за
формулою:
 
             В  = М · А            (18),
             ij  i  ij
 
   де:
   В  - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини та парникового
   ij
газу (крім свинцю) i-ю групою техніки, кг;
   М - обсяги спожитого палива i-ю групою техніки, т;
   i
   А  - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини та
   ij
парникового газу i-ю групою техніки, кг/т.
 
   Викиди свинцю  від  використання  етильованого  бензину
визначаються за формулою:
 
         В   = М · А  · К  · К        (19),
          ij(с)  i  ij  ет  з
 
   де:
   В   - обсяги викидів свинцю i-ю групою техніки, кг;
   ij(с)
   М - обсяги спожитого бензину i-ю групою техніки, т;
   i
   А  - усереднені питомі викиди j-ї забруднюючої речовини
   ij
(свинцю) i-ю групою техніки, кг/т;
   К  -  питомі викиди свинцю від споживання етильованого
   ет
бензину i-ю групою техніки;
   К -  частка  етильованого  бензину в загальних обсягах
   з
спожитого бензину.
 
   Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин та парникових
газів по i-й групі техніки визначається як сума обсягів викидів
забруднюючих речовин за формулою:
 
                n
              В = S В             (20),
              i j=1 іj
 
   де:
   S - знак суми;
   В  - обсяги викидів j-ї забруднюючої речовини i-ю групою
   ij
техніки, кг;
   В - сумарні обсяги викидів забруднюючих речовин i-ю групою
   i
техніки, кг;
   j = 1/10 - забруднюючі речовини (крім вуглекислого газу).
 
   Узагальнені дані щодо обсягів викидів забруднюючих речовин та
парникових газів у населених пунктах, за регіонами,  видами
економічної  діяльності  та  організаційно-правовими  формами
господарювання визначаються з використанням чинних класифікацій.
 
 Департамент статистики
 сільського господарства
 та навколишнього середовища
 
              Література
 
   1. Закон  України  "Про  охорону  атмосферного  повітря"
( 2707-12  ),  зі змінами від 21.06.2001 р. за N 2556-III
( 2556-14 ). - 23 с.
   2. Бойченко С.В., Іванов С.В., Буогака В.Г., Моторні палива і
масла для сучасної техніки: Монографія. - К.: НАУ, 2005. - 216 с.
   3. Голубев  И.Р.,  Новиков  Ю.В.  Окружающая  среда  и
транспорт. - М.: Транспорт, 1987. - 207 с.
   4. Гутаревич Ю.Ф. Охрана окружающей среды от загрязнения
выбросами двигателей. - К.: Урожай, 1989. - 224 с.
   5. Ковальський В., Голодников А., Григорак М., Косарев А.,
Кузьменко В. Про підвищення рівня енергетично-екологічної безпеки
України // - 2000. - N 10. - 34 - 41 (38).
   6. Промышленно-транспортная экология: учебник для студентов
ВУЗ/В.Н.Луканин, Ю.В.Трофименко.   -   М.:  Высшая  школа,
2001. - 296 с.
   7. Паливно-енергетичні  ресурси  України:  Статистичний
збірник/Державний комітет статистики України - К., 2001. - 273 с.
   8. Транспорт   і   зв'язок   України:   Статистичний
збірник/Державний комітет статистики України - К., 2003. - 219 с.| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner