Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 739 від 21.08.2008

Про анулювання копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 3

|------+------------------+------------+---------+------------+-------------|
| 2.2. |Археографія    |      |     |      |       |
|------+------------------+------------+---------+------------+-------------|
| 2.3. |Документознавство |      |     |      |       |
-----------------------------------------------------------------------------
 
 Посада укладача      (підпис)      (ініціали, прізвище)
 00.00.00
 
              Пояснення
       щодо складання плану науково-дослідної
            та методичної роботи
 
   План науково-дослідної  та  методичної  роботи  складають
Держкомархів, УНДІАСД, центральні  державні  архіви  України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя.
   План складається у формі таблиці.
   У графі 1 вказується індекс виду роботи;
   у графі 2 - назва тем (підтем або розділів); кінцевий
результат (звіт, концепція, довідник з історії установ, схема
класифікації, модель, монографія, підручник, збірник наукових
праць, стандарт, методичні рекомендації, інструкція та ін); обсяг
в друкованих аркушах, термін виконання теми, номер державної
реєстрації;
   у графі 3 - назва запланованих на поточний рік етапів
дослідження, результат та обсяг (у друкованих аркушах) у поточному
році;
   у графі 4 - термін виконання роботи у поточному році;
   у графі 5 - у зведеному плані Держкомархіву вказується
головна організація; у планах УНДІАСД і державних архівів -
прізвища керівника теми і виконавців;
   у графі 6 - установи-співвиконавці теми.
   Заплановані теми наукових досліджень і методичної роботи
розміщуються в плані у відповідності з даною структурою. Теми, які
виходять за рамки розділів, перелічуються в кінці плану. До плану
складається пояснювальна записка, в якій дається обґрунтування
включення до плану тем; вказується кількість тем, які заплановано
розробляти самостійно, і кількість тем, в яких державна архівна
установа буде співвиконавцем.
   План підписує укладач (заступник директора державної архівної
установи або співробітник, відповідальний за науково-дослідну і
методичну роботу) і затверджує керівник  державної  архівної
установи.
   План складається до 30 грудня та подається Держкомархіву до
5 січня.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   103    |          |
              ---------------------------------------
 
 
        Назва         ЗАТВЕРДЖУЮ
   державної архівної установи   Керівник державної
  _____________ N _______________  архівної установи
  _______________________________
     (місце складання)
 
 
                ПЛАН
         науково-видавничої роботи на рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N з/п | Назва, вид |Обсяг у друк.|  Головна  |   Рік   |
|    | видання,  |  арк.   | організація, | завершення |
|    | N державної |       |відповідальний| підготовки |
|    | реєстрації |       | виконавець, |       |
|    |       |       |співвиконавці |       |
|-------+-------------+-------------+--------------+-------------|
| 1  |   2   |   3   |   4    |   5   |
|-------+-------------+-------------+--------------+-------------|
| 1.  |Документальні|       |       |       |
|    |публікації  |       |       |       |
|-------+-------------+-------------+--------------+-------------|
| 2.  |Довідково-  |       |       |       |
|    |інформаційні |       |       |       |
|    |видання   |       |       |       |
|-------+-------------+-------------+--------------+-------------|
| 3.  |Періодичні  |       |       |       |
|    |видання   |       |       |       |
|-------+-------------+-------------+--------------+-------------|
| 4.  |Інші видання |       |       |       |
------------------------------------------------------------------
 
 Посада укладача      (підпис)      (ініціали, прізвище)
 00.00.00
 
              Пояснення
     щодо складання плану науково-видавничої роботи
 
   План науково-видавничої  роботи  складають  Держкомархів,
УНДІАСД, центральні державні архіви України, Державний архів в
Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя.
   План складається у формі таблиці.
   У графі 1 вказується валова нумерація назв, видів видань;
   у графі 2 - назва та вид видання (путівник, покажчик,
довідник,  каталог,  реєстри,  збірник  документів,  добірка
документів, альбом та ін.), номер державної реєстрації видання;
   у графі 3 - обсяг видання у друкованих аркушах;
   у графі   4   -   назва   головної   організації,
організацій-співвиконавців, прізвище відповідального виконавця;
   у графі 5 - рік завершення підготовки рукопису видання.
   Заплановані видання розміщуються  в  розділах  плану  за
структурою його форми; видання, які виходять за межі розділів,
перелічуються в кінці плану.
   У разі необхідності до плану складається стисла пояснювальна
записка.
   План складає та підписує особа, відповідальна за видавничу
роботу, затверджує керівник державної архівної установи.
   План складається до 30 грудня та подається Держкомархіву до
5 січня.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   104    |          |
              ---------------------------------------
 
 
        Назва         ЗАТВЕРДЖУЮ
  державної архівної установи    Керівник державної архівної
 ________________ N _______________  установи
 __________________________________
     (місце складання)
 
 
                ПЛАН
    впровадження наукових і методичних розробок на рік
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Індекс |Назва теми |      Роки     | Перелік  |Відповідальний| Очікуваний |
|   |розробки| розробки, |-------------------------|установ, які| виконавець | ефект від |
|   |    |N державної|  Початок | Завершення |впроваджують|       |впровадження|
|   |    |реєстрації |впровадження|впровадження| наукові і |       |      |
|   |    |      |      |      | методичні |       |      |
|   |    |      |      |      | розробки |       |      |
|-----+--------+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------|
| 1 |  2  |  3   |   4   |   5   |   6   |   7    |   8   |
|-----+--------+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------|
|   |    |      |      |      |      |       |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Посада укладача      (підпис)     (ініціали, прізвище)
 00.00.00
 
 
              Пояснення
        щодо складання плану впровадження
         наукових і методичних розробок
 
   План впровадження наукових і методичних розробок складають
УНДІАСД, центральні державні архіви України, Державний архів в
Автономній Республіці Крим, державні архіви областей, міст Києва і
Севастополя.
   До плану  впровадження  включаються  науково-дослідні  та
методичні роботи, завершені в попередньому, або поточному році, а
також наукові розробки, що впроваджуються на основі господарчих
угод. У плані передбачаються всі види робіт із впровадження - від
видання наукових праць або матеріалів наукових нарад, конференцій
до застосування наукової та методичної розробки у практиці роботи
державних архівних установ.
   Наукові розробки розміщуються в плані  в  послідовності,
аналогічній тексту плану науково-дослідної та методичної роботи
(див. форму 102).
   План складається у формі таблиці.
   У графі 1 вказується валова нумерація пунктів плану;
   у графі 2 - індекси розробок;
   у графі 3 - назва теми розробки та номер її державної
реєстрації (за наявності);
   у графах 4 - 5 - роки початку та закінчення впровадження
розробки;
   у графі 6 - перелік установ, які впроваджують наукові і
методичні розробки;
   у графі 7 - прізвища виконавців  і  відповідальних  за
впровадження розробок;
   у графі 8 - очікуваний ефект від впровадження (економічний
ефект у гривнях або моральний).
   У разі необхідності до плану складається стисла пояснювальна
записка.
   План підписує укладач (заступник директора державної архівної
установи або співробітник, який відповідає за науково-дослідну і
методичну роботу) та затверджує керівник державної  архівної
установи. План складається до 30 грудня та подається Держкомархіву
до 5 січня.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   110    |          |
              ---------------------------------------
 
 
      Назва           ЗАТВЕРДЖУЮ
   державного архіву        Директор державного архіву
 ____________ N ___________     _____________________________
 __________________________     (підпис) (ініціали, прізвище)
   (місце складання)       00.00.00
 
 
              ПЛАН-ЗВІТ
         роботи державного архіву на рік
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
|Індекси| Назви | Од. | Норми |      Заплановано/Виконано     |Виконавець|Пояснення|
|    |розділів|виміру|виробітку|------------------------------------------|     |     |
|    |і видів |   |або часу | Рік |I кв.|II кв.|III кв.|IV кв.| Бюджет|     |     |
|    | робіт |   |     |план/|план/|план/ | план/ | план/|робочого|     |     |
|    |    |   |     |факт |факт |факт | факт | факт | часу |     |     |
|    |    |   |     |   |   |   |    |   | план/ |     |     |
|    |    |   |     |   |   |   |    |   | факт |     |     |
|-------+--------+------+---------+-----+-----+------+-------+------+--------+----------+---------|
|  1  |  2  |  3 |  4  |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14| 15 |16 |  17  |  18  |
|-------+--------+------+---------+--+--+--+--+--+---+---+---+---+--+----+---+----------+---------|
|    |    |   |     | | | | | |  |  |  |  | |  |  |     |     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Посада укладача      (підпис)      (ініціали, прізвище)
 00.00.00
 
 
                   Додаток
                   до форми 110
 
 
         Примірна структура плану-звіту
           роботи державного архіву
 
 
------------------------------------------------------------------
| Індекси |Назви розділів і видів робіт |  Одиниці виміру   |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|  1   |       2       |     3      |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|  1.  |Забезпечення збереженості та |            |
|     |державний облік документів  |            |
|     |Національного архівного   |            |
|     |фонду            |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.1.  |Забезпечення фізичної    |            |
|     |збереженості документів з  |            |
|     |паперовою основою      |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.1.1. |Реставрація         |    аркуш     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.1.2. |Ремонт            |    аркуш     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.1.3. |Консервація         |    аркуш     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.1.4. |Оправлення та підшивка    |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.1.5. |Дезінфекція         |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.1.6. |Дезінсекція         |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.2.  |Консерваційно-профілактичне |            |
|     |оброблення          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.2.1. |Страхового фонду       |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.2.2. |Кінодокументів        |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.2.3. |Фотодокументів        |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.2.4. |Фонодокументів        |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.2.5. |Відеодокументів       |    од.обл.    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.3.  |Виявлення унікальних     |    од.зб.     |
|     |документальних пам'яток   |            |
|     |(перегляд документів) з   |            |
|     |паперовою основою,      |            |
|     |кінофотофоновідеодокументів |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.4.  |Створення страхового фонду  |    од.зб.     |
|     |документів з паперовою    |     кадр     |
|     |основою,           |            |
|     |кінофотофоновідеодокументів |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.5.  |Картонування документів   |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.6.  |Видача документів      |    од.зб.     |
|     |користувачам, працівникам  |            |
|     |архіву, лабораторії та ін.  |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.7.  |Перевіряння наявності та   |    од.зб.     |
|     |фізичного стану документів  |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.8.  |Облік фондів і документів  |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.8.1. |Управлінської документації  |     фонд     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.8.2. |Документів особового     |     фонд     |
|     |походження          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.8.3. |Науково-технічної      |  комплекс, фонд   |
|     |документації         |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.8.4. |Кінодокументів        |    од.обл.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.8.5. |Фотодокументів        |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.8.6. |Фонодокументів        |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.8.7. |Відеодокументів       |    од.обл.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 1.8.8. |Страхового фонду       |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|  2.  |Створення та розвиток    |            |
|     |науково-довідкового апарату |            |
|     |до документів Національного |            |
|     |архівного фонду       |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 2.1.  |Описування документів(*)   |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 2.2.  |Удосконалення та       |    од.зб.     |
|     |перероблення(*) описів    |            |
|     |документів          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 2.3.  |Каталогізація документів(*) |    од.зб.     |
|     |               |    картка     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 2.4.  |Підготовка до друку     |    довідник    |
|     |довідково-інформаційних   |    друк.арк.    |
|     |видань про документи     |            |
|     |державного архіву      |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|  3.  |Формування Національного   |            |
|     |архівного фонду. Експертиза |            |
|     |цінності документів НАФ.   |            |
|     |Контроль за організацією   |            |
|     |зберігання документів НАФ в |            |
|     |архівних підрозділах установ |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.1.  |Приймання документів на   |            |
|     |державне зберігання     |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.1.1. |Від підприємств, установ і  |    од.зб.     |
|     |організацій         |            |

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner