Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 739 від 21.08.2008

Про анулювання копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 4

|----------+-----------------------------+-----------------------|
|3.1.1.1. |Управлінської документації  |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|3.1.1.2. |Науково-технічної      |    од.зб.     |
|     |документації         |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|3.1.1.3. |Документів з особового    |    од.зб.     |
|     |складу            |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|3.1.1.4. |Кінодокументів        |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|3.1.1.5. |Фотодокументів        |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|3.1.1.6. |Фонодокументів        |    од.зб.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|3.1.1.7. |Відеодокументів       |    од.обл.     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.1.2  |Від архівних відділів    |    од.зб.     |
|     |райдержадміністрацій і    |            |
|     |міських рад         |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.1.3. |Документів особового     |    од.зб.     |
|     |походження          |    документ    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.2.  |Затвердження на ЕПК описів  |            |
|     |документів          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.2.1. |Поданих установами,     |    од.зб.     |
|     |організаціями та       |            |
|     |підприємствами на      |            |
|     |управлінську, науково-    |            |
|     |технічну документацію,    |            |
|     |кінофотофоновідеодокументи  |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.2.2. |Складених у державному архіві|    од.зб.     |
|     |на управлінську та науково- |            |
|     |технічну документацію,    |            |
|     |документи особового     |            |
|     |походження,         |            |
|     |кінофотофоновідеодокументи  |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.3.  |Експертиза цінності     |    од.зб.     |
|     |документів у державному   |            |
|     |архіві: управлінської    |            |
|     |документації, документів   |            |
|     |особового походження,    |            |
|     |науково-технічної      |            |
|     |документації,        |            |
|     |кінофотофоновідеодокументів |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.4.  |Проведення перевірок роботи |            |
|     |архівних підрозділів і    |            |
|     |організації документів у   |            |
|     |діловодстві підприємств,   |            |
|     |установ і організацій    |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.4.1. |Комплексних         |    установа    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.4.2. |Тематичних          |    установа    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.4.3. |Контрольних         |    установа    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.5.  |Надання методичної та    |    установа    |
|     |практичної допомоги     |            |
|     |установам, організаціям та  |            |
|     |підприємствам в підготовці  |            |
|     |описів справ, складанні та  |            |
|     |удосконаленні номенклатур  |            |
|     |справ            |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.6.  |Надання методичної допомоги в|    установа    |
|     |розробленні та рецензуванні |    документ    |
|     |нормативних документів з   |            |
|     |питань роботи архівних    |            |
|     |підрозділів і діловодних   |            |
|     |служб установ, організацій і |            |
|     |підприємств         |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.7.  |Упорядкування на договірних |            |
|     |засадах:           |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.7.1. |Управлінської документації  |    од.зб.     |
|     |постійного зберігання    |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.7.2. |Управлінської документації  |    од.зб.     |
|     |тимчасового зберігання    |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.7.3. |Документів з особового    |    од.зб.     |
|     |складу            |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.7.4. |Науково-технічної      |    од.зб.     |
|     |документації         |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 3.7.5. |Документів особового     |    од.зб.     |
|     |походження          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|  4.  |Використання інформації   |            |
|     |документів Національного   |            |
|     |архівного фонду       |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.1.  |Надання документної     |інформаційний документ |
|     |інформації державним,    |            |
|     |науковим та ін. установам з |            |
|     |ініціативи архіву, її    |            |
|     |тематика           |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.2.  |Виконання запитів      |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.2.1. |Тематичних          |    запит     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.2.2. |Соціально-правового     |    запит     |
|     |характеру          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.3.  |Підготовка          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.3.1. |Виставок документів     |    виставка    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.3.2. |Радіо- та телепередач    |    передача    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.3.3. |Статей і добірок документів | стаття, друк.арк.  |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.4.  |Організація роботи      |   користувач    |
|     |користувачів у читальному  |            |
|     |залі державного архіву    |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.5.  |Підготовка до друку збірників| збірник, друк.арк.  |
|     |документів          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 4.6.  |Заходи з міжнародних     |    захід     |
|     |зв'язків           |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|  5.  |Науково-дослідна та методична|            |
|     |робота            |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 5.1.  |Розробка наукових тем    |     тема     |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 5.2.  |Підготовка нормативно-    |    документ    |
|     |методичних документів    |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|  6.  |Організація роботи державного|            |
|     |архіву            |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 6.1.  |Підготовка та проведення   |            |
|     |засідань:          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 6.1.1. |Дирекції (колегії) архіву  |   засідання    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 6.1.2. |Наукової (науково-методичної)|   засідання    |
|     |ради             |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 6.1.3. |Експертно-перевірної комісії |   засідання    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 6.1.4. |Інших колегіальних органів  |   засідання    |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 6.2.  |Робота служби науково-    |            |
|     |технічної інформації     |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 6.3.  |Підготовка та проведення   |    захід     |
|     |науково-теоретичних і    |            |
|     |практичних конференцій,   |            |
|     |нарад, семінарів       |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|  7.  |Розвиток і зміцнення     |            |
|     |матеріально-технічної бази  |            |
|     |державного архіву      |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 7.1.  |Проектування, будівництво та |    споруда    |
|     |реконструкція, капітальний і |            |
|     |поточний ремонт архівних   |            |
|     |приміщень          |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 7.2.  |Встановлення та заміна    |    пог.м     |
|     |стелажного обладнання    |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 7.3.  |Придбання та введення в   |    засіб     |
|     |експлуатацію засобів     |            |
|     |технічного оснащення     |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
|  8.  |Робота з кадрами       |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 8.1.  |Організація роботи з кадрами |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 8.1.1. |Підготовка і обговорення   |    питання    |
|     |питань роботи з кадрами на  |            |
|     |дирекції, колегії, нарадах  |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 8.1.2. |Підготовка посадових     |   інструкція    |
|     |інструкцій для працівників  |            |
|     |архіву            |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 8.1.3. |Проведення атестації     |   працівник    |
|     |працівників архіву      |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 8.2.  |Проведення заходів із    |            |
|     |підготовки та підвищення   |            |
|     |професійної кваліфікації   |            |
|     |кадрів:           |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 8.2.1. |Перепідготовка керівників  |   працівник    |
|     |архівних відділів      |            |
|     |райдержадміністрацій, міських|            |
|     |рад             |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 8.2.2. |Підвищення кваліфікації   |   працівник    |
|     |працівників державних    |            |
|     |архівів           |            |
|----------+-----------------------------+-----------------------|
| 8.2.3. |Підвищення кваліфікації   |   працівник    |
|     |працівників діловодного   |            |
|     |апарату та архівних     |            |
|     |підрозділів підприємств,   |            |
|     |установ і організацій    |            |
------------------------------------------------------------------
 
_______________
   (*) Даються ті же самі види документів, що і в п. 1.9.
 
              Пояснення
          щодо складання плану-звіту
           роботи державного архіву
 
   План-звіт роботи  державного архіву на рік є внутрішнім
документом, що складається на підставі планів-звітів структурних
підрозділів або планів-звітів працівників.
   Рішення про   доцільність   складання   планів-звітів
(форми 110-112) архівними відділами райдержадміністрацій і міських
рад приймаються Державним архівом в Автономній Республіці Крим,
державними архівами областей.
   План-звіт складається у формі таблиці.
   У графі 1 подаються індекси видів робіт;
   у графі 2 - назви розділів плану та запланованих видів робіт
відповідно до структури плану;
   у графі 3 - одиниці виміру;
   у графі 4 - норми виробітку або часу;
   у графах  5-14  -  відомості  подаються  дробом,  де
чисельником - запланований обсяг робіт на рік і на I-IV квартали,
знаменником - фактично виконаний обсяг робіт;
   у графах 15-16 - запланований та фактичний бюджет робочого
часу;
   у графі 17 - виконавець (найменування структурного підрозділу
або прізвище);
   у графі  18  подаються  необхідні пояснення (особливості
виконання роботи або її етапу, співвиконавці, рік завершення
роботи, назви видів робіт, що виконуються водночас, та ін.).
   До форми плану додається примірна структура плану (індекси
видів робіт, назви видів робіт, одиниці виміру конкретних видів
робіт). До плану вносяться лише ті види робіт, які будуть
виконуватися в плановому році. Якщо плануються види робіт, що не
включені до примірної структури плану, то їх треба вносити з
довільним індексом. При плануванні роботи використовуються "Типові
норми часу і виробітку на основні види робіт, що виконуються у
державних архівних установах" (Київ, 2008).
   План-звіт складається  працівником,  який  відповідає  за
планування та звітність, і затверджується директором державного
архіву до 25 грудня.
   Звітні відомості в план-звіт вносяться на підставі звітів
структурних підрозділів працівником, який відповідає за планування
та звітність, до 5 квітня (I квартал), 5 липня (II квартал),
5 жовтня (III квартал), 5 січня (IV квартал) та за рік.
   Коли державний архів вважає за доцільне, він може ввести
графи розрахунку % виконання плану, % продуктивності праці тощо.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   111    |          |
              ---------------------------------------
 
 
       Назва         ЗАТВЕРДЖУЮ
    державного архіву      Директор державного архіву
                   _____________________________
 _______________________________   (підпис) (ініціали, прізвище)
 (назва структурного підрозділу)   00.00.00
 
 _______________ N _____________
 _______________________________
     (місце складання)
 
 
              ПЛАН-ЗВІТ
       роботи структурного підрозділу на рік
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Індекси|  Назви  | Один.| Норми |   Рік   |  I кв.  |  II кв. |  III кв. |  IV кв. |Виконавець|Пояснення|
|    |показників,|виміру|виробітку| план/факт | план/факт | план/факт | план/факт | план/факт |     |     |
|    |  видів  |   |або часу |-------------+------------+------------+------------+------------|     |     |
|    |  робіт  |   |     |Обсяг |Бюджет|Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет|Обсяг|Бюджет|     |     |
|    |      |   |     |робіт | часу |робіт| часу |робіт| часу |робіт|часу |робіт| часу |     |     |
|-------+-----------+------+---------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+---------|
|  1  |   2   | 3  |  4  | 5  | 6  | 7 | 8  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  15  |  16  |
|-------+-----------+------+---------+------+------+-----+------+-----+------+-----+------+-----+------+----------+---------|
|    |      |   |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник структурного     (підпис)   (ініціали, прізвище)
 підрозділу
 00.00.00
 
              Пояснення
     щодо складання плану-звіту роботи структурного
          підрозділу державного архіву
 
   План-звіт роботи  структурного  підрозділу  є  внутрішнім
документом державного архіву.
   План складається у формі таблиці.
   У графі 1 подаються індекси видів робіт;
   у графі 2 - назви розділів плану та запланованих видів робіт;
   у графі 3 - од. виміру;
   у графі 4 - норма виробітку або часу;
   у графах 5-14 - відомості подаються дробом, де чисельником -
запланований обсяг робіт та бюджет робочого часу на рік і I-IV
квартали, знаменником - фактично виконаний обсяг робіт та бюджет
робочого часу;
   у графі  15 - прізвища виконавців. Якщо вид роботи не
відображається в кількісних показниках, у плані вказується лише
термін виконання роботи.
   у графі 16 - даються необхідні пояснення.
   Архіви мають право відмовитися від заповнення планових і
звітних показників бюджету робочого часу за кварталами.
   План складає  керівник структурного підрозділу державного
архіву до 10 грудня та затверджує директор архіву до 25 грудня.
   Звітні відомості  заповнюються  керівником  структурного
підрозділу на підставі звітних відомостей працівників і подаються
працівнику, який відповідає за планування та звітність архіву, до
25 березня (I квартал), 25 червня (II квартал), 25 вересня
(III квартал), 15 грудня (IV квартал) та за рік.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   112    |          |
              ---------------------------------------
 
 
        Назва         ЗАТВЕРДЖУЮ
     державного архіву      Керівник структурного
                   підрозділу
 _______________________________   _____________________________
 (назва структурного підрозділу)   (підпис) (ініціали, прізвище)
 _______________ N _____________   00.00.00
 _______________________________
     (місце складання)
 
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner