Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 739 від 21.08.2008

Про анулювання копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 9

|----+----------+----------+--------------+-----------+----------|
| 1 |  2   |  3   |   4    |  5   |  6   |
|----+----------+----------+--------------+-----------+----------|
|  |     |     |       |      |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Керівник державної архівної   (підпис)   (ініціали, прізвище)
 установи
 00.00.00
 
              Пояснення
       щодо складання звіту про виконання плану
         науково-видавничої роботи за рік
 
   Звіт про виконання плану науково-видавничої роботи складають
Держкомархів,  УНДІАСД,  центральні  державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя.
   Звіт складається у формі таблиці.
   У графі 1 вказується валова нумерація назв та видів видання;
   у графі 2 - назва та вид видання (путівник, покажчик,
довідник,  каталог,  реєстри,  збірник  документів,  добірка
документів, альбом та ін.), номер державної реєстрації видання;
   у графі 3 - обсяг видання у друкованих аркушах;
   у графі  4  -  назви   головної   організації   і
установ-співвиконавців, прізвище відповідального виконавця;
   у графі 5 - термін завершення підготовки видання;
   у графі 6 - пояснення причин невиконання планових завдань;
відмітки про  перенесення  термінів  передачі  рукописів  до
видавництва та ін.
   Звіт підписує керівник державної архівної установи.
   Звіт складається до 30 грудня та подається Держкомархіву до
5 січня.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   205    |          |
              ---------------------------------------
 
 
        Назва
  державної архівної установи
 _______________ N ______________
 ________________________________
     (місце складання)
 
 
                ЗВІТ
      про виконання плану впровадження наукових
          і методичних розробок за рік
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п| Індекс |Назва теми |      Роки     | Перелік  |Відповідальний| Очікуваний |
|   |розробки| розробки, |-------------------------|установ, які| виконавець | ефект від |
|   |    |N державної|  Початок | Завершення |впроваджують|       |впровадження|
|   |    |реєстрації |впровадження|впровадження| наукові і |       |      |
|   |    |      |      |      | методичні |       |      |
|   |    |      |      |      | розробки |       |      |
|-----+--------+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------|
| 1 |  2  |  3   |   4   |   5   |   6   |   7    |   8   |
|-----+--------+-----------+------------+------------+------------+--------------+------------|
|   |    |      |      |      |      |       |      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Посада укладача      (підпис)      (ініціали, прізвище)
 00.00.00
 
              Пояснення
        щодо складання звіту про виконання
          плану впровадження наукових
          і методичних розробок за рік
 
   Звіт про виконання плану впровадження наукових і методичних
розробок складають УНДІАСД, центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя.
   Звіт складається у формі таблиці.
   У графі 1 вказується валова нумерація пунктів плану;
   у графі 2 - індекси розробок;
   у графі 3 - назви тем наукових розробок та номер державної
реєстрації тем;
   у графі 4 - рік початку впровадження теми;
   у графі 5 - рік завершення впровадження теми;
   у графі 6 - перелік установ, які впроваджували розробку;
   у графі 7  -  прізвища  виконавців,  відповідальних  за
впровадження розробок;
   у графі 8 - показується ефект (економічний (у гривнях)) від
впровадження наукової або методичної розробки.
   Структура тексту звіту відповідає структурі тексту плану
впровадження наукових і методичних розробок.
   Звіт підписується керівником державної архівної установи та
подається Держкомархіву України до 5 січня.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   206    |          |
              ---------------------------------------
 
 
        Назва
     архівної установи
 _______________ N _______________
 __________________________________
     (місце складання)
 
 
                ЗВІТ
      про стан і обсяг документів Національного
      архівного фонду, що зберігаються в архівних
     підрозділах підприємств, установ і організацій
      та приватних архівних зібраннях на 01.01.00
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------
|N з/п|   Назви показників   |Всього по|     У тому числі профільних      |
|   |              | Україні |--------------------------------------------|
|   |              |  (по  |центральним|державним|  архівним |архівним|
|   |              |області) | державним | архівам |  відділам |відділам|
|   |              |     | архівам |областей |  райдерж- |міських |
|   |              |     | України |     |адміністрацій| рад  |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 1 |       2       |  3  |  4   |  5  |   6   |  7  |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 1. |Кількість установ - джерел |     |      |     |       |    |
|   |формування НАФ, які     |     |      |     |       |    |
|   |передають і не передають  |     |      |     |       |    |
|   |документи до державних   |     |      |     |       |    |
|   |архівів (архівних відділів |     |      |     |       |    |
|   |міських рад), управлінську |     |      |     |       |    |
|   |документацію (чисельником - |     |      |     |       |    |
|   |загальна кількість,     |     |      |     |       |    |
|   |знаменником - кількість   |     |      |     |       |    |
|   |установ, що мають зведені  |     |      |     |       |    |
|   |номенклатури справ,     |     |      |     |       |    |
|   |погоджені з державними   |     |      |     |       |    |
|   |архівними установами)    |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 2. |Кількість установ - джерел |     |      |     |       |    |
|   |комплектування, з них:   |     |      |     |       |    |
|   |- державної;        |     |      |     |       |    |
|   |- комунальної;       |     |      |     |       |    |
|   |- приватної форми власності |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 3. |Кількість установ - джерел |     |      |     |       |    |
|   |формування НАФ, що мають  |     |      |     |       |    |
|   |ізольовані приміщення    |     |      |     |       |    |
|   |архівних підрозділів    |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 4. |Кількість установ - джерел |     |      |     |       |    |
|   |формування НАФ, що повністю |     |      |     |       |    |
|   |описали документи постійного|     |      |     |       |    |
|   |зберігання та схвалили описи|     |      |     |       |    |
|   |на ЕПК архіву        |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 5. |Кількість установ - джерел |     |      |     |       |    |
|   |формування НАФ, архівні   |     |      |     |       |    |
|   |підрозділи яких мають    |     |      |     |       |    |
|   |штатних працівників     |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 6. |Кількість штатних      |     |      |     |       |    |
|   |працівників, що працюють в |     |      |     |       |    |
|   |архівних підрозділах    |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 7. |Кількість справ постійного |     |      |     |       |    |
|   |зберігання в архівних    |     |      |     |       |    |
|   |підрозділах (чисельником - |     |      |     |       |    |
|   |загальна кількість,     |     |      |     |       |    |
|   |знаменником - кількість   |     |      |     |       |    |
|   |справ, включених до описів, |     |      |     |       |    |
|   |схвалених ЕПК)       |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 8. |Кількість справ постійного |     |      |     |       |    |
|   |зберігання, що знаходяться в|     |      |     |       |    |
|   |архівних підрозділах понад |     |      |     |       |    |
|   |встановлені строки     |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 9. |Кількість справ із особового|     |      |     |       |    |
|   |складу в архівних      |     |      |     |       |    |
|   |підрозділах (чисельником - |     |      |     |       |    |
|   |загальна кількість справ,  |     |      |     |       |    |
|   |знаменником - кількість   |     |      |     |       |    |
|   |справ, включених до описів, |     |      |     |       |    |
|   |погоджених ЕПК (схвалених  |     |      |     |       |    |
|   |ЕК архівного відділу)    |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 10. |Кількість установ, науково- |     |      |     |       |    |
|   |технічні архіви яких є   |     |      |     |       |    |
|   |джерелами формування    |     |      |     |       |    |
|   |державних архівів      |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 11. |Кількість одиниць зберігання|     |      |     |       |    |
|   |науково-технічної      |     |      |     |       |    |
|   |документації, що      |     |      |     |       |    |
|   |зберігаються у науково-   |     |      |     |       |    |
|   |технічних архівах та інших |     |      |     |       |    |
|   |підрозділах установ     |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 12. |Кількість установ,     |     |      |     |       |    |
|   |кінофотофоноархіви яких є  |     |      |     |       |    |
|   |джерелами комплектування  |     |      |     |       |    |
|   |державних архівів, у тому  |     |      |     |       |    |
|   |числі:           |     |      |     |       |    |
|   |- кіноархіви        |     |      |     |       |    |
|   |- фотоархіви        |     |      |     |       |    |
|   |- фоноархіви        |     |      |     |       |    |
|   |- відеоархіви        |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 13. |Кількість од. зберігання  |     |      |     |       |    |
|   |кінофотофоновідеодокументів,|     |      |     |       |    |
|   |що зберігаються в архівних |     |      |     |       |    |
|   |підрозділах, у т.ч.:    |     |      |     |       |    |
|   |а) кінодокументів      |     |      |     |       |    |
|   |б) фотодокументів      |     |      |     |       |    |
|   |в) фонодокументів      |     |      |     |       |    |
|   |г) відеодокументів     |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 14. |Кількість рукописних    |     |      |     |       |    |
|   |відділів бібліотек і музеїв,|     |      |     |       |    |
|   |що зберігають документи   |     |      |     |       |    |
|   |постійно          |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 15. |Кількість од. зберігання, що|     |      |     |       |    |
|   |зберігаються в рукописних  |     |      |     |       |    |
|   |відділах бібліотек і музеїв |     |      |     |       |    |
|   |(чисельником - од.     |     |      |     |       |    |
|   |зберігання, знаменником -  |     |      |     |       |    |
|   |їх крайні дати)       |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 16. |Кількість приватних архівних|     |      |     |       |    |
|   |зібрань, в яких зберігаються|     |      |     |       |    |
|   |документи НАФ        |     |      |     |       |    |
|-----+----------------------------+---------+-----------+---------+-------------+--------|
| 17. |Кількість документів НАФ, що|     |      |     |       |    |
|   |зберігаються в приватних  |     |      |     |       |    |
|   |архівних зібраннях     |     |      |     |       |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------
 
 Керівник архівної установи   (підпис)   (ініціали, прізвище)
 00.00.00
 
              Пояснення
        до звіту про стан і обсяг документів
     Національного архівного фонду, що зберігаються
      в архівних підрозділах підприємств, установ
     і організацій та приватних архівних зібраннях
 
   Звіт про стан і обсяг документів Національного архівного
фонду, що зберігаються в архівних підрозділах підприємств, установ
і  організацій та приватних  архівних  зібраннях,  складають
Держкомархів України,  центральні  державні  архіви  України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей,  міст  Києва  і  Севастополя,  архівні  відділи
райдержадміністрацій та міських рад.
   Звіт складається у формі таблиці.
   У графі 1 подається валова нумерація показників;
   у графі 2 - назви показників;
   графу 3 - заповнюють Держкомархів України та держархіви
областей;
   графу 4 - заповнюють центральні державні архіви України;
   графу 5 - Державний архів в Автономній Республіці Крим,
державні архіви областей, міст Києва і Севастополя;
   графу 6 - архівні відділи райдержадміністрацій;
   графу 7 - архівні відділи міських рад.
   Звіт складається на підставі паспортів архівних підрозділів
підприємств, установ і організацій, що зберігають управлінську,
науково-технічну та кінофотофоновідеодокументацію.
   У звіті  подаються  відомості  про  установи та архівні
підрозділи, що зберігають документи НАФ, а також про документи,
які  є  складовою частиною Національного архівного фонду та
тимчасово зберігаються в архівних підрозділах.
   У п.  п.  1-9  подаються  відомості  про  управлінську
документацію, п.  п.  10-11  науково-технічну  документацію,
п. п. 12-13 кінофотофоновідеодокументи, п. п. 14-15 про документи,
що зберігаються в рукописних відділах  бібліотек  і  музеїв,
п. п. 15-16 про документи, що зберігаються у приватних архівних
зібраннях, відомості про приміщення та штати науково-технічних і
кінофотофоновідеоархівів подаються в п. п. 3, 5, 6.
   У п. 1 зазначається кількість установ формування НАФ, які
передають (джерела комплектування) і не передають документи до
архівних установ, що мають номенклатури справ, погоджені  з
архівними установами протягом п'яти останніх років.
   У п.  2  зазначається  кількість  установ  -  джерел
комплектування, які передають документи до архіву державної,
комунальної та приватної форми власності.
   У п. 4 вказується кількість установ - джерел формування НАФ,
що  повністю  описали  документи  постійного  зберігання  за
встановлений рік (тобто через 2 роки після їх завершення в
діловодстві).
   У звіті подаються відомості за станом на 1 грудня.
   Звіт підписується керівником архівної установи.
   Архівні відділи райдержадміністрацій та міських рад подають
звіти Державному архіву в Автономній Республіці Крим, державним
архівам областей до 10 грудня; центральні державні архіви України,
Державний архів в Автономній Республіці Крим, державні архіви
областей, міст Києва і Севастополя - Держкомархіву України до
5 січня.
 
              ---------------------------------------
              |        Коди         |
              |-------------------------------------|
              | форми документа | установи-укладача |
              |-----------------+-------------------|
              |   207    |          |
              ---------------------------------------
 
 
        Назва
     архівної установи
 ________________ N _____________
 ________________________________
     (місце складання)
 
 
                ЗВІТ
       про мережу архівних установ на 01.01.00
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Назви архівних установ   | Кількість архівних установ  |
|                |--------------------------------|
|                |діючих |утворених |ліквідованих |
|-------------------------------+-------+----------+-------------|
|       1        | 2  |  3   |   4   |
|-------------------------------+-------+----------+-------------|
|Архівні відділи        |    |     |       |
|райдержадміністрацій      |    |     |       |
|-------------------------------+-------+----------+-------------|
|Архівні відділи міськрад    |    |     |       |
|-------------------------------+-------+----------+-------------|
|Міські архіви         |    |     |       |
|-------------------------------+-------+----------+-------------|
|в т.ч. постійного зберігання  |    |     |       |
|документів           |    |     |       |
|-------------------------------+-------+----------+-------------|
|Трудові архіви всього:     |    |     |       |
|-------------------------------+-------+----------+-------------|
|в т.ч. юридичні особи     |    |     |       |
------------------------------------------------------------------
 
Керівник архівної установи    (підпис)   (ініціали, прізвище)
00.00.00
 
 

| Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 | Стр.11 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner