Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 755 від 20.08.2008

Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ

              Н А К А З
 
            12.11.2008 N 248
 
 
     Про заходи щодо економії коштів, передбачених
      для утримання центрального апарату Комітету
 
 
   На виконання  постанови  Кабінету  Міністрів України від
22 жовтня 2008 року N 943 ( 943-2008-п ) "Про економію бюджетних
коштів, передбачених для утримання органів державної влади та
інших державних органів", з метою скорочення бюджетних видатків на
утримання центрального апарату Комітету Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Заходи  щодо  економії  та  раціонального
використання бюджетних  коштів,  передбачених  для  утримання
центрального апарату Держводгоспу, що додаються.
 
   2. Заступникам  Голови  Комітету,  керівникам  управлінь,
самостійних відділів і секторів забезпечити безумовне виконання
заходів у встановлені терміни.
 
   3. Управлінню фінансів та бухгалтерського обліку (Андрєєв)
здійснювати систематичний контроль за станом виконання заходів та
щомісяця до 10 числа інформувати керівництво Комітету щодо їх
виконання.
 
   4. Контроль за виконанням заходів покласти на заступника
Голови Комітету М.Яцюка.
 
 Виконувач обов'язків
 Голови Комітету                      М.Бабич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держводгоспу
                   12.11.2008 N 248
 
 
               ЗАХОДИ
      щодо економії та раціонального використання
      бюджетних коштів, передбачених для утримання
        центрального апарату Держводгоспу
 
 
------------------------------------------------------------------
|NN п/п |  Найменування  | Термін виконання |  Виконавці   |
|    |   заходу   |         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
|  1  |    2     |    3     |    4     |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 1.  |Утриматись у 2008 |З 1 листопада   |Фінбухупр     |
|    |році від придбання|2008 року     |(Андрєєв),    |
|    |автотранспорту,  |         |Упрекономіки   |
|    |меблів, мобільних |         |(Тимошенко),   |
|    |телефонів,    |         |Відділ      |
|    |ноутбуків та   |         |енергозбереження, |
|    |побутової техніки |         |механізації та  |
|    |для центрального |         |охорони праці   |
|    |апарату Комітету |         |(Сірий)      |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 2.  |Проаналізувати  |Листопад 2008 року|Відділ      |
|    |обсяги      |         |інвестиційної   |
|    |незавершених робіт|         |політики та    |
|    |з капітального  |         |протипаводкового |
|    |ремонту      |         |захисту      |
|    |адміністративного |         |(Тертичний)    |
|    |будинку апарату  |         |         |
|    |Комітету та, з  |         |         |
|    |урахуванням того, |         |         |
|    |що будівля    |         |         |
|    |знаходиться в   |         |         |
|    |аварійному стані, |         |         |
|    |визначитись з   |         |         |
|    |можливістю    |         |         |
|    |зменшення у 2008 |         |         |
|    |році видатків на |         |         |
|    |проведення ремонту|         |         |
|    |за рахунок    |         |         |
|    |здешевлення проти |         |         |
|    |передбаченого   |         |         |
|    |проектно-     |         |         |
|    |кошторисною    |         |         |
|    |документацією   |         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 3.  |Фінбухупру    |З 1 листопада   |Керівники     |
|    |проаналізувати  |2008 року     |управлінь,    |
|    |видатки на оплату |         |самостійних    |
|    |послуг зв'язку у |         |відділів та    |
|    |розрізі управлінь,|         |секторів     |
|    |самостійних    |         |         |
|    |відділів та    |         |         |
|    |секторів та    |         |         |
|    |довести результати|         |         |
|    |аналізу до    |         |         |
|    |керівників    |         |         |
|    |відповідних    |         |         |
|    |підрозділів.   |         |         |
|    |Керівникам    |         |         |
|    |підрозділів    |         |         |
|    |забезпечити у   |         |         |
|    |листопаді - грудні|         |         |
|    |2008 року економію|         |         |
|    |зазначених    |         |         |
|    |видатків не менше |         |         |
|    |ніж на 10     |         |         |
|    |відсотків проти  |         |         |
|    |запланованих   |         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 4.  |Проаналізувати  |З 1 листопада   |Відділ      |
|    |видатки Комітету |2008 року     |енергозбереження, |
|    |на утримання   |         |механізації та  |
|    |автотранспорту,  |         |охорони праці   |
|    |який обслуговує  |         |(Сірий)      |
|    |працівників    |         |         |
|    |центрального   |         |         |
|    |апарату Комітету у|         |         |
|    |розрізі складових |         |         |
|    |(ПММ, видатки на |         |         |
|    |поточні ремонти) |         |         |
|    |та визначити   |         |         |
|    |джерела скорочення|         |         |
|    |у листопаді -   |         |         |
|    |грудні 2008 року |         |         |
|    |видатків на    |         |         |
|    |зазначені цілі у |         |         |
|    |обсягах не менше |         |         |
|    |ніж 10 відсотків |         |         |
|    |на один      |         |         |
|    |транспортний засіб|         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 5.  |З метою      |Листопад 2008 року|Фінбухупр, Відділ |
|    |оптимізації    |         |міжнародного   |
|    |видатків на    |         |співробітництва  |
|    |представницькі  |         |(Касьянчук)    |
|    |заходи по прийому |         |         |
|    |закордонних    |         |         |
|    |делегацій та   |         |         |
|    |закордонні    |         |         |
|    |відрядження    |         |         |
|    |працівників    |         |         |
|    |центрального   |         |         |
|    |апарату Комітету, |         |         |
|    |переглянути    |         |         |
|    |розподіл видатків |         |         |
|    |за бюджетною   |         |         |
|    |програмою 50010060|         |         |
|    |"Ведення     |         |         |
|    |державного    |         |         |
|    |моніторингу    |         |         |
|    |поверхневих вод, |         |         |
|    |водного кадастру, |         |         |
|    |паспортизація,  |         |         |
|    |управління    |         |         |
|    |водними ресурсами"|         |         |
|    |у частині     |         |         |
|    |міжнародної    |         |         |
|    |діяльності та   |         |         |
|    |внести необхідні |         |         |
|    |зміни,      |         |         |
|    |передбачивши   |         |         |
|    |економію коштів на|         |         |
|    |зазначені цілі не |         |         |
|    |менше ніж на 10  |         |         |
|    |відсотків     |         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 6.  |Розробити та   |До 20 листопада  |Відділ      |
|    |затвердити план  |         |енергозбереження, |
|    |заходів з     |         |механізації та  |
|    |енергозбереження і|         |охорони праці   |
|    |забезпечити    |         |(Сірий),     |
|    |скорочення витрат |         |Управління    |
|    |на комунальні   |         |контролю     |
|    |послуги і     |         |         |
|    |енергоносії    |         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 7.  |Тимчасово     |До 20 листопада  |Упрекономіки   |
|    |відкликати з   |         |(Тимошенко),   |
|    |розгляду Кабінетом|         |Юридичний сектор |
|    |Міністрів України |         |(Вітряк)     |
|    |проект постанови |         |         |
|    |Кабінету Міністрів|         |         |
|    |України "Про   |         |         |
|    |внесення змін у  |         |         |
|    |додаток 1 до   |         |         |
|    |постанови Кабінету|         |         |
|    |Міністрів України |         |         |
|    |від 26 лютого   |         |         |
|    |2000 р. N 403"  |         |         |
|    |щодо збільшення  |         |         |
|    |граничної     |         |         |
|    |чисельності    |         |         |
|    |центрального   |         |         |
|    |апарату на 15   |         |         |
|    |одиниць      |         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 8.  |Розробити та   |До 20 листопада  |Фінбухупр     |
|    |затвердити план  |         |(Андрєєв)     |
|    |заходів з     |         |         |
|    |погашення     |         |         |
|    |кредиторської   |         |         |
|    |заборгованості та |         |         |
|    |зменшення     |         |         |
|    |дебіторської   |         |         |
|    |заборгованості  |         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 9.  |Не допускати   |З 1 листопада   |Фінбухупр     |
|    |використання   |         |(Андрєєв),    |
|    |бюджетних коштів |         |керівники     |
|    |для проведення  |         |управлінь,    |
|    |святкових заходів |         |самостійних    |
|    |та друкування   |         |відділів та    |
|    |продукції, не   |         |секторів     |
|    |пов'язаної з   |         |         |
|    |виконанням завдань|         |         |
|    |і функцій     |         |         |
|    |Держводгоспу   |         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 10. |При доопрацюванні |Листопад 2008 року|Фінбухупр     |
|    |бюджетного запиту |         |(Андрєєв),    |
|    |на 2009 рік, з  |         |Упрекономіки   |
|    |метою       |         |(Тимошенко)    |
|    |максимального   |         |         |
|    |скорочення    |         |         |
|    |видатків на    |         |         |
|    |представницькі  |         |         |
|    |заходи, утримання |         |         |
|    |легкового     |         |         |
|    |автотранспорту,  |         |         |
|    |утримання     |         |         |
|    |мобільних     |         |         |
|    |телефонів,    |         |         |
|    |придбання меблів |         |         |
|    |та побутової   |         |         |
|    |техніки, інші не |         |         |
|    |першочергові   |         |         |
|    |потреби,     |         |         |
|    |переглянути    |         |         |
|    |розподіл видатків |         |         |
|    |за бюджетною   |         |         |
|    |програмою 5001010 |         |         |
|    |"Керівництво та  |         |         |
|    |управління у сфері|         |         |
|    |водного      |         |         |
|    |господарства" та |         |         |
|    |внести необхідні |         |         |
|    |зміни       |         |         |
|-------+------------------+------------------+------------------|
| 11. |З метою економії |До кінця 2008 року|Упрексплуатації  |
|    |коштів на оплату |         |(Шеремета), Відділ|
|    |енергоносіїв   |         |енергозбереження, |
|    |розглянути питання|         |механізації та  |
|    |щодо встановлення |         |охорони праці   |
|    |у приміщенні   |         |(Сірий)      |
|    |центрального   |         |         |
|    |апарату Комітету |         |         |
|    |міні-котельні   |         |         |
|    |автономного    |         |         |
|    |опалення     |         |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник управління економіки            С.Тимошенко
 
 Начальник управління фінансів
 та бухгалтерського обліку                О.Андрєєв
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner