Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 181 від 18.08.2008

Про затвердження Переліку вибухових матеріалів промислового призначення, допущених до постійного виробництва і застосування


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
       РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
           11.11.2008 N 141/519
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 грудня 2008 р.
                   за N 1178/15869
 
 
     Про затвердження Ліцензійних умов провадження
       професійної діяльності у сфері надання
       соціальних послуг та Порядку контролю
         за додержанням Ліцензійних умов
        провадження професійної діяльності
        у сфері надання соціальних послуг
 
 
   На виконання  Закону  України  "Про  соціальні  послуги"
( 966-15 ) та статей 5,6, 8, 9 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов
Кабінету Міністрів України від 26.04.2007 N 667 ( 667-2007-п )
"Про затвердження Положення про Державний комітет України з питань
регуляторної політики та підприємництва", від 02.11.2006 N 1543
( 1543-2006-п ) "Про затвердження Положення про Міністерство праці
та соціальної  політики  України",  від  14.11.2000  N  1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування"
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити  Ліцензійні  умови  провадження професійної
діяльності у сфері надання соціальних послуг та Порядок контролю
за додержанням Ліцензійних умов провадження професійної діяльності
у сфері надання соціальних послуг, що додаються ( z1179-08 ).
 
   2. Департаменту ліцензування Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва, Департаменту у
справах людей похилого віку Міністерства праці та соціальної
політики України в установленому порядку забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Заступнику Міністра праці та соціальної політики України
С.Бичкову забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової
інформації.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Державного комітету України з питань регуляторної політики
та підприємництва М.Приступу та заступника Міністра праці та
соціальної політики України С.Бичкова.
 
 Голова Державного комітету
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва               К.Ващенко
 
 Міністр праці та соціальної
 політики України                    Л.Денісова
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 В.о. Голови Антимонопольного
 комітету України                  О.Мельниченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   України з питань
                   регуляторної політики
                   та підприємництва,
                   Міністерства праці
                   та соціальної політики
                   України
                   11.11.2008 N 141/519
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   10 грудня 2008 р.
                   за N 1178/15869
 
 
             ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
        провадження професійної діяльності
        у сфері надання соціальних послуг
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Ліцензійні умови провадження професійної діяльності у
сфері надання соціальних послуг (далі -  Ліцензійні  умови)
розроблені відповідно до законів України "Про соціальні послуги"
( 966-15 ), "Про  ліцензування  певних  видів  господарської
діяльності" ( 1775-14 ), постанов Кабінету Міністрів України від
14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку
органів ліцензування", від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
 
   1.2. Ці  Ліцензійні умови встановлюють вичерпний перелік
організаційних, кваліфікаційних та інших  спеціальних  вимог,
обов'язкових для виконання при провадженні професійної діяльності
у сфері надання соціальних послуг.
 
   1.3. У цих Ліцензійних  умовах  терміни  та  визначення
вживаються  у  значеннях, передбачених Законами України "Про
соціальні послуги" ( 966-15 ) та "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
   1.4. Органами ліцензування провадження професійної діяльності
у сфері надання соціальних послуг є Міністерство праці  та
соціальної політики України, Рада міністрів Автономної Республіки
Крим,  обласні,  Київська  та   Севастопольська   міські
держадміністрації.
 
   1.5. Суб'єкт господарювання, який має намір проваджувати
професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг, особисто
або  через уповноважений ним орган чи особу звертається до
відповідного органу ліцензування із заявою встановленого зразка
про  видачу  ліцензії (додаток) та відповідними документами,
передбаченими статтею 10 Закону України "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ).
 
   1.6. Ліцензія  видається  для  провадження  професійної
діяльності у сфері надання комплексу соціальних послуг, які
включають такі види:
   соціально-побутові послуги;
   психологічні послуги;
   соціально-педагогічні послуги;
   соціально-медичні послуги;
   соціально-економічні послуги;
   юридичні послуги;
   послуги з працевлаштування;
   послуги з  професійної  реабілітації  осіб  з обмеженими
фізичними можливостями;
   інформаційні послуги;
   інші соціальні послуги.
 
   1.7. Соціальне обслуговування здійснюється шляхом надання
соціальних послуг:
   за місцем проживання особи (вдома);
   у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
   у реабілітаційних установах та закладах;
   в установах та закладах денного перебування;
   в установах  та  закладах  тимчасового  або  постійного
перебування;
   у територіальних центрах соціального обслуговування;
   в інших закладах соціальної підтримки (догляду).
 
   1.8. Ліцензіати, що надають соціальні послуги, можуть їх
надавати в інших формах, визначених Переліком платних соціальних
послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
14.01.2004 N 12 ( 12-2004-п ).
 
   1.9. Ліцензіат (юридична особа), що надає соціальні послуги,
здійснює свою діяльність на професійній основі відповідно до
положення про нього або його статуту, де обов'язково зазначаються
перелік соціальних послуг, категорії осіб, яким вони надаються,
умови та порядок їх надання.
 
   1.10. У разі якщо ліцензіат провадить професійну діяльність у
сфері надання соціальних послуг не в повному обсязі, а частково
або з окремих видів послуг, зазначених у пункті 1.6 Ліцензійних
умов,  то Ліцензійні умови поширюються на ліцензіата, якими
встановлюються вимоги до професійної діяльності з надання даного
виду послуг.
 
        II. Організаційні та інші спеціальні
      вимоги до провадження професійної діяльності
        у сфері надання соціальних послуг
 
   2.1. Ліцензіат, який надає соціальні послуги, зазначені в
пункті 1.6 Ліцензійних умов, за місцем проживання особи (вдома),
повинен дотримуватись таких вимог:
   2.1.1. На кожну особу, яка отримує соціальні послуги, має
бути заведена особова справа, де зберігаються такі документи:
   заява особи, яка бажає отримувати соціальні послуги;
   карта (або її копія) медичного огляду особи, яка бажає
отримувати соціальні послуги, з висновком про потребу  (або
відсутність потреби) в сторонньому догляді;
   копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу
інвалідності особи, яка бажає отримувати соціальні послуги (за
наявності);
   копія (ксерокопія)  паспорта  або  іншого  документа, що
засвідчує особу, яка бажає отримувати соціальні послуги;
   стисла інформація про особу, яка бажає отримувати соціальні
послуги, та її родичів (якщо вони є, місце проживання);
   договір між ліцензіатом та особою, яка бажає отримувати
соціальні послуги, про надання послуг.
   2.1.2. Працівники ліцензіата, діяльність яких пов'язана з
обслуговуванням населення  і  може  призвести  до  поширення
інфекційних хвороб, повинні проходити обов'язкові попередні (до
прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди в
встановленому порядку відповідно до Переліку професій, виробництв
та  організацій,  працівники  яких  підлягають  обов'язковим
профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та
видачі особистих медичних  книжок,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 ( 559-2001-п ).
   2.1.3. Ліцензіат, який організовує харчування осіб, повинен
дотримуватися  усіх  санітарно-гігієнічних  вимог,  визначених
санітарними правилами для  закладів  громадського  харчування
відповідно до Законів України "Про безпечність та якість харчових
продуктів" ( 771/97-ВР ), "Про забезпечення санітарного  та
епідемічного  благополуччя  населення"  (  4004-12  ),  та
протиепідемічних вимог відповідно до Закону України "Про захист
населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), "Санитарных правил
для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и
предприятия, вырабатывающие      мягкое      мороженое"
(СанПин 42-123-5777-91) ( n0001400-91 ).
   2.1.4. Приміщення ліцензіата, який організовує харчування
осіб, повинні бути забезпечені гарячим та холодним водопостачанням
та водовідведенням, каналізацією, припливно-витяжною вентиляцією
відповідно до встановлених вимог ДБН В.2.2-9-99 "Будинки та
споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення" та
ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація".
   2.1.5. Ліцензіати   (фізичні  особи - підприємці),   які
забезпечують продуктами харчуванням осіб, повинні дотримуватися
санітарно-гігієнічних вимог, визначених чинним законодавством.
 
   2.2. Ліцензіат, який надає соціальні послуги, зазначені в
пункті 1.6 Ліцензійних умов
   у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
   у реабілітаційних установах та закладах;
   в установах та закладах денного перебування;
   в установах  та  закладах  тимчасового  або  постійного
перебування;
   у територіальних центрах соціального обслуговування;
   в інших закладах соціальної підтримки (догляду),
повинен дотримуватись таких вимог:
   2.2.1. На кожну особу, яка отримує соціальні послуги, має
бути заведена справа, у якій містяться такі документи:
   заява особи, яка бажає отримувати соціальні послуги;
   карта (або її копія) медичного огляду про стан здоров'я
особи, яка бажає отримувати соціальні послуги, з висновком про
потребу (або відсутність потреби) в сторонньому догляді;
   копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу
інвалідності особи, яка бажає отримувати соціальні послуги (за
наявності);
   договір між ліцензіатом та особою, яка бажає отримувати
соціальні послуги, про надання послуг;
   копія (ксерокопія) паспорта  або  іншого  документа,  що
засвідчує особу, яка бажає отримувати соціальні послуги;
   стисла інформація про особу, яка бажає отримувати соціальні
послуги, та її родичів (якщо вони є, місце проживання).
   2.2.2. Працівники ліцензіата, діяльність яких пов'язана з
обслуговуванням  населення  і  може  призвести  до поширення
інфекційних хвороб, повинні проходити обов'язкові попередні (до
прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди в
установленому порядку відповідно до Переліку професій, виробництв
та  організацій,  працівники  яких  підлягають  обов'язковим
профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та
видачі  особистих  медичних  книжок, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 N 559 ( 559-2001-п ).
   2.2.3. Ліцензіат, який організовує харчування осіб, повинен
дотримуватися  усіх  санітарно-гігієнічних  вимог,  визначених
санітарними  правилами  для  закладів громадського харчування
відповідно до Законів України "Про безпечність і якість харчових
продуктів"  ( 771/97-ВР ), "Про забезпечення санітарного та
епідемічного  благополуччя  населення"  (  4004-12  ),  та
протиепідемічних вимог відповідно до Закону України "Про захист
населення від інфекційних хвороб" ( 1645-14 ), "Санитарных правил
для предприятий общественного питания, включая кондитерские цехи и
предприятия, вырабатывающие      мягкое      мороженое"
(СанПин 42-123-5777-91) ( n0001400-91 ).
   2.2.4. Приміщення ліцензіата, який організовує харчування
осіб, повинні бути забезпечені гарячим та холодним водопостачанням
та водовідведенням, каналізацією, припливно-витяжною вентиляцією
відповідно до встановлених вимог ДБН В.2.2-9-99 "Будинки та
споруди. Громадські будинки та споруди. Основні положення" та
ДСТУ 4281:2004 "Заклади ресторанного господарства. Класифікація".
   2.2.5. Ліцензіати   (фізичні   особи-підприємці),   які
забезпечують   харчуванням   осіб,  повинні  дотримуватися
санітарно-гігієнічних вимог, визначених чинним законодавством.
   2.2.6. Приміщення установ та закладів, зазначених у пункті
2.2 розділу II Ліцензійних умов, на видному для громадян місці має
бути розміщена інформація про види соціальних послуг, категорії
громадян, яким вони надаються, умови та порядок надання соціальних
послуг, затверджені тарифи на платні соціальні послуги (у разі їх
надання), установлені відповідно до Порядку регулювання тарифів на
платні  соціальні  послуги, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.04.2005 N  268  (  268-2005-п  ),
місцезнаходження  органу  ліцензування,  що  видав  ліцензію,
Ліцензійні умови провадження професійної діяльності у  сфері
надання соціальних послуг, книга відгуків та пропозицій, телефони
і місцезнаходження управління праці та  соціального  захисту
населення, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,
місцевого  органу  виконавчої  влади,  органу  місцевого
самоврядування,  інформація про найменування ліцензіата, який
провадить професійну діяльність у сфері надання соціальних послуг,
прізвище, ім'я, по батькові його керівника, поштова адреса,
телефони.
   2.2.7. Приміщення установ та закладів, зазначених у пункті
2.2 розділу II Ліцензійних умов, повинні відповідати профілю
закладу та їх функціональному призначенню, бути облаштовані для
безперешкодного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями
відповідно до встановлених вимог ДБН 8.2.2-17:2006 "Будинки і
споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп
населення".
   2.2.8. Приміщення установ та закладів, зазначених у пункті
2.2  розділу  II Ліцензійних умов, повинні бути забезпечені
необхідним інженерним обладнанням та відповідати вимогам згідно з
ДБН В.2.2-15-2005 ( n0007509-05 ) "Житлові будинки. Основні
положення", ДБН В.2.2-18:2006 "Будинки  і  споруди.  Заклади
соціального захисту населення".
   2.2.9. У разі закриття приміщень установ або  закладів,
зазначених у пункті 2.2 розділу II Ліцензійних умов (ремонт,
санітарна обробка, зміна місцезнаходження, припинення провадження
професійної діяльності у сфері надання соціальних послуг тощо),
ліцензіат не пізніше ніж за п'ять днів повідомляє про це особу, що
потребує соціальних послуг, вивішує відповідне оголошення при
вході до службового приміщення та в десятиденний термін письмово
повідомляє про це орган ліцензування.
 
      III. Кваліфікаційні вимоги до провадження
         професійної діяльності у сфері
          надання соціальних послуг
 
   3.1. Ліцензіат, який надає соціальні послуги, зазначені в
пункті 1.6 Ліцензійних умов,
   за місцем проживання особи (вдома);
   у стаціонарних інтернатних установах та закладах;
   у реабілітаційних установах та закладах;
   в установах та закладах денного перебування;
   в установах  та  закладах  тимчасового  або  постійного
перебування;
   у територіальних центрах соціального обслуговування;
   в інших закладах соціальної підтримки (догляду),
повинен дотримуватись таких кваліфікаційних вимог:
   3.1.1. Працівники ліцензіата (юридичної  особи),  фізичні
особи -  підприємці,  які надають соціально-побутові послуги,
повинні мати загальну середню освіту  або професійно-технічну
освіту, або неповну вищу освіту, або базову вищу освіту, або повну
вищу освіту без вимог до стажу роботи.
   3.1.2. Працівники  ліцензіата  (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають психологічні послуги, повинні мати
базову вищу освіту або повну вищу освіту відповідного напряму
підготовки. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року.
   3.1.3. Працівники  ліцензіата  (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають соціально-педагогічні послуги,
повинні мати базову вищу освіту або повну вищу освіту відповідного
напряму підготовки. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року.
   3.1.4. Працівники  ліцензіата  (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають соціально-медичні послуги, повинні
мати базову вищу освіту або повну вищу освіту відповідного напряму
підготовки. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року.
   3.1.5. Працівники  ліцензіата  (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають соціально-економічні послуги,
повинні мати загальну середню освіту  або професійно-технічну
освіту, або неповну вищу освіту, або базову вищу освіту, або повну
вищу освіту без вимог до стажу роботи.
   3.1.6. Працівники ліцензіата (юридичної  особи),  фізичні
особи - підприємці, які надають юридичні послуги, повинні мати
базову вищу освіту або повну вищу освіту відповідного напряму
підготовки. Стаж роботи за фахом - не менше 1 року.
   3.1.7. Працівники ліцензіата (юридичної  особи),  фізичні
особи -  підприємці, які надають послуги з працевлаштування,
повинні мати неповну вищу освіту або базову вищу освіту, або повну
вищу освіту без вимог до стажу роботи.
   3.1.8. Працівники ліцензіата (юридичної  особи),  фізичні
особи - підприємці, які надають послуги з професійної реабілітації
осіб з обмеженими фізичними можливостями, повинні мати базову вищу
освіту або повну вищу освіту відповідного напряму. Стаж роботи за
фахом не менше 1 року.
   3.1.9. Працівники  ліцензіата  (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають інформаційні послуги, повинні мати
неповну вищу освіту або базову вищу освіту, або повну вищу освіту
без вимог до стажу роботи.
   3.1.10. Працівники  ліцензіата (юридичної особи), фізичні
особи - підприємці, які надають інші соціальні послуги, повинні
мати загальну середню освіту, або професійно-технічну освіту, або
неповну вищу освіту, або базову вищу освіту, або повну вищу освіту
відповідного напряму, у тому числі із соціальної роботи. Стаж
роботи - не менше 1 року.
   3.1.11. Керівник ліцензіата (юридичної особи) повинен мати
повну вищу освіту відповідного напряму підготовки та відповідати
вимогам, передбаченим Довідником кваліфікаційних характеристик
професій працівників (Випуск 80 "Соціальні  послуги", розділ
"Керівники"),  затвердженим  наказом  Міністерства  праці  та
соціальної політики України від 14.10.2005 N 324 ( v0324203-05 ).
   3.1.12. Назви посад та професій у штатному розписі ліцензіата
(юридичної особи) мають відповідати Національному класифікатору
України  "Класифікатор  професій" ДК 003:2005 ( vb375609-05,
vc375609-05 ), затвердженому наказом Держспоживстандарту  від
26.12.2005 N 375 ( v0375609-05 ), а кваліфікаційні категорії та
розряди - Довіднику  кваліфікаційних  характеристик  професій
працівників.
   3.1.13. Посадові (робочі) інструкції працівників усіх посад
(професій), зазначені у штатному розписі ліцензіата, мають бути
розроблені відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик
професій  працівників  (Випуск  80  "Соціальні  послуги"),
затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 14.10.2005 N 324 ( v0324203-05 ).
   3.1.14. Волонтери, які залучаються до діяльності з надання
соціальних  послуг, повинні відповідати вимогам, установленим
Положенням про волонтерську діяльність у сфері надання соціальних
послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
10.12.2003 N 1895 ( 1895-2003-п ).
 
 Директор Департаменту
 ліцензування                     О.Іванченко
 
 Заступник директора
 Департаменту у справах
 людей похилого віку
 та соціальних послуг                   І.Кисляк
 
 
                   Додаток
                   до Ліцензійних умов
                   провадження професійної
                   діяльності у сфері надання
                   соціальних послуг
 
                   Орган ліцензування
 
 
               ЗАЯВА
        про видачу ліцензії на провадження
         професійної діяльності у сфері
          надання соціальних послуг
 
 
 Заявник _________________________________________________________
       (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я,
           по батькові фізичної особи,
 
 _________________________________________________________________
       паспортні дані (серія, номер паспорта,
        коли і ким виданий) фізичної особи)
 
 посада, прізвище, ім'я та по  батькові  керівника  суб'єкта
 господарювання (юридичної особи) ________________________________
 _________________________________________________________________
 
 організаційно-правова форма _____________________________________
 _______________________________ Код (КОПФГ) _____________________
 
 ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер
 фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів
 (за наявності) __________________________________________________
 
 місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
 особи ___________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 N тел./факс _______________________ E-mail ______________________
 
 поточний рахунок N ______________________ в _____________________
 _________________________________________________________________
       (найменування банківської установи, МФО)
 
 просить видати ліцензію на провадження професійної діяльності у
 сфері надання соціальних послуг.
 
 Відомості про  місцезнаходження  філій,  інших  відокремлених
 підрозділів, що провадитимуть діяльність на підставі ліцензії,
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Перелік документів, що додаються, _______________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 З Ліцензійними умовами провадження професійної діяльності у сфері
 надання соціальних  послуг  ознайомлений(а)  і  зобов'язуюся
 виконувати.
 
 Підпис заявника __________________
 
 М.П.                 "___" __________ 200__ року
 
 Заява та документи,
 що до неї додаються,
 прийняті в органі
 ліцензування             "___" __________ 200__ року
 
 _____________________________ __________ ______________________
 (посада відповідальної особи)  (підпис)  (прізвище та ініціали)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner