Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 466 від 15.08.2008

Про забезпечення бланками листків непрацездатності


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї,
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ
 
              Н А К А З
 
            11.11.2008 N 4480
 
 
           Про затвердження Плану
        заходів щодо забезпечення жорсткого
         режиму економії бюджетних коштів
            у 2008-2009 роках
 
 
   З метою мінімізації негативних наслідків впливу світової
фінансової кризи на економіку України, зосередження бюджетних
ресурсів  на виконанні невідкладних та першочергових завдань
державної  політики з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної
культури  та  спорту,  недопущення  випадків  неефективного
використання бюджетних коштів, відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 22.10.2008 N 943 ( 943-2008-п ) "Про
економію бюджетних коштів, передбачених для утримання органів
державної влади та інших державних органів" та на виконання
протокольного  доручення Кабінету Міністрів України (витяг з
протоколу  N 56  засідання  Кабінету  Міністрів   України
від 25 жовтня 2008 року) Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План заходів Міністерства України у справах
сім'ї, молоді та спорту щодо забезпечення жорсткого  режиму
економії бюджетних коштів у 2008 - 2009 роках.
 
   2. Керівникам структурних підрозділів Мінсім'ямолодьспорту,
урядових органів державного  управління,  бюджетних  установ,
віднесених  до сфери управління Міністерства, підприємств та
організацій - одержувачів бюджетних коштів забезпечити виконання
заходів відповідно до компетенції у встановлені терміни, та
щомісячно до 30 числа надавати департаменту економіки та фінансів
(Мироненко Р.А.) інформацію  про  стан  виконання відповідних
заходів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра І.М. Шевляка  та  заступників   Міністра
Дутчака М.В., Драпушка Р.Г., Кондратюк Т.В.  відповідно   до
розподілу функціональних обов'язків.
 
 Міністр                       Ю.О.Павленко
 
 
                   Додаток
                   до наказу
                   Мінсім'ямолодьспорту
                   11.11.2008 N 4480
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Міністр
                   Ю.О.Павленко
 
 
              ПЛАН ЗАХОДІВ
         Міністерства України у справах
          сім'ї, молоді та спорту щодо
       забезпечення жорсткого режиму економії
        бюджетних коштів у 2008 - 2009 роках
 
 
--------------------------------------------------------------------
| N |    Назва заходів    | Термін  |  Відповідальні  |
|п/п|               |виконання |   виконавці   |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
| 1 |Припинити придбання     |Постійно |Департамент економіки|
|  |Міністерством, утвореними у |     |та фінансів,     |
|  |його складі урядовими    |     |управління справами, |
|  |органами державного     |     |Державний департамент|
|  |управління, бюджетними    |     |з усиновлення та   |
|  |установами, віднесеними до  |     |захисту прав дитини, |
|  |сфери його управління, та  |     |Державна соціальна  |
|  |одержувачами бюджетних коштів|     |служба для сім'ї,  |
|  |автотранспорту, офісних   |     |дітей та молоді,   |
|  |меблів, мобільних телефонів, |     |керівники бюджетних |
|  |ноутбуків, побутової техніки |     |установ, віднесених |
|  |               |     |до сфери управління |
|  |               |     |Міністерства,    |
|  |               |     |підприємств та    |
|  |               |     |організацій -    |
|  |               |     |одержувачів бюджетних|
|  |               |     |коштів        |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
| 2 |Скоротити помісячні обсяги  |Починаючи |Департамент економіки|
|  |видатків Міністерства та   |  з   |та фінансів,     |
|  |утворених у його складі   |листопада |управління справами, |
|  |урядових органів державного | 2008 р. |Державний департамент|
|  |управління на оплату     |     |з усиновлення та   |
|  |транспортних послуг, послуг |     |захисту прав дитини, |
|  |зв'язку, відрядження за   |     |Державна соціальна  |
|  |кордон, представницькі    |     |служба для сім'ї,  |
|  |витрати не менше, ніж на 10% |     |дітей та молоді,   |
|  |у порівнянні з        |     |структурні підрозділи|
|  |середньомісячними показниками|     |Міністерства     |
|  |липня - жовтня 2008 року   |     |           |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
| 3 |Припинити використання    |Постійно |Департамент економіки|
|  |бюджетних коштів для     |     |та фінансів,     |
|  |проведення святкових заходів,|     |Державний департамент|
|  |крім випадків, коли виконання|     |з усиновлення та   |
|  |зазначених заходів      |     |захисту прав дитини, |
|  |доручається         |     |Державна соціальна  |
|  |Мінсім'ямолодьспорту     |     |служба для сім'ї,  |
|  |рішеннями Верховної Ради   |     |дітей та молоді,   |
|  |України, Президента України |     |структурні підрозділи|
|  |та Кабінету Міністрів України|     |Міністерства,    |
|  |               |     |керівники бюджетних |
|  |               |     |установ, віднесених |
|  |               |     |до сфери управління |
|  |               |     |Міністерства,    |
|  |               |     |підприємств та    |
|  |               |     |організацій -    |
|  |               |     |одержувачів бюджетних|
|  |               |     |коштів        |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
| 4 |Не розпочинати за рахунок  | до 31  |Департамент економіки|
|  |коштів державного бюджету  | грудня  |та фінансів,     |
|  |будівництво нових,      | 2008 р. |управління справами, |
|  |капітальний ремонт,     |     |керівники бюджетних |
|  |реконструкцію існуючих    |     |установ, віднесених |
|  |будівель і споруд, крім тих, |     |до сфери управління |
|  |що перебувають в аварійному |     |Міністерства,    |
|  |стані. Забезпечити      |     |підприємств та    |
|  |спрямування виділених    |     |організацій -    |
|  |бюджетних асигнувань перш за |     |одержувачів бюджетних|
|  |все на завершення розпочатого|     |коштів (в тому числі |
|  |будівництва, капітального  |     |баз олімпійської та |
|  |ремонту реконструкції    |     |паралімпійської   |
|  |об'єктів з високим ступенем |     |підготовки)     |
|  |готовності (понад 80     |     |           |
|  |відсотків)          |     |           |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
| 5 |При відрядженні національних |Постійно |Управління      |
|  |збірних команд України для  |     |"Укрспортзабезпе-  |
|  |участі у міжнародних     |     |чення", департамент |
|  |спортивних змаганнях     |     |олімпійського спорту,|
|  |здійснювати забезпечення   |     |департамент фізичного|
|  |спортивним одягом та взуттям |     |виховання та     |
|  |лише спортсменів, та у    |     |неолімпійських видів |
|  |виняткових випадках -    |     |спорту, Укрцентр   |
|  |тренерів, які здійснюють   |     |"Інваспорт"     |
|  |безпосередню підготовку   |     |           |
|  |спортсменів до зазначених  |     |           |
|  |змагань та супроводжують   |     |           |
|  |участь в них         |     |           |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
| 6 |При затвердженні складу   |Постійно |Департамент     |
|  |національних збірних команд |     |олімпійського спорту,|
|  |України для участі у     |     |департамент фізичного|
|  |міжнародних спортивних    |     |виховання та     |
|  |змаганнях забезпечити    |     |неолімпійських видів |
|  |скорочення кількості     |     |спорту, Укрцентр   |
|  |обслуговуючого персоналу, що |     |"Інваспорт"     |
|  |відряджається, а також не  |     |           |
|  |допускати відрядження за   |     |           |
|  |рахунок бюджетних коштів   |     |           |
|  |представників        |     |           |
|  |Мінсім'ямолодьспорту,    |     |           |
|  |громадських організацій   |     |           |
|  |фізкультурно-спортивного   |     |           |
|  |спрямування та інших осіб,  |     |           |
|  |участь яких в зазначених   |     |           |
|  |спортивних змаганнях не є  |     |           |
|  |обов'язковою відповідно до  |     |           |
|  |регламенту їх проведення   |     |           |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
| 7 |Забезпечити укладання    |Постійно |Департамент сприяння |
|  |договорів про надання послуг,|     |соціальному     |
|  |необхідних для організації і |     |становленню та    |
|  |проведення заходів державної |     |розвитку молоді,   |
|  |політики з питань дітей,   |     |департамент сімейної |
|  |молоді, жінок та сім'ї,   |     |та гендерної     |
|  |фізкультурно-спортивних та  |     |політики, Державний |
|  |інших заходів безпосередньо з|     |департамент з    |
|  |надавачами зазначених послуг,|     |усиновлення та    |
|  |укладання договорів про   |     |захисту прав дитини, |
|  |оренду приміщень (в тому   |     |Державна соціальна  |
|  |числі - спортивних споруд), |     |служба для сім'ї,  |
|  |оренду (експлуатацію)    |     |дітей та молоді,   |
|  |обладнання та оргтехніки -  |     |Управління      |
|  |безпосередньо з власниками  |     |"Укрспортзабезпе-  |
|  |(балансоутримувачами)    |     |чення", Укрцентр   |
|  |зазначеного майна      |     |"Інваспорт",     |
|  |               |     |ДП "Державний    |
|  |               |     |інформаційно-    |
|  |               |     |ресурсний центр",  |
|  |               |     |ДП Всеукраїнський  |
|  |               |     |молодіжний центр   |
|  |               |     |праці", ДП "Державний|
|  |               |     |центр міжнародного  |
|  |               |     |молодіжного     |
|  |               |     |співробітництва",  |
|  |               |     |ДУ "Український   |
|  |               |     |молодіжний центр",  |
|  |               |     |ДП "Український   |
|  |               |     |молодіжний центр",  |
|  |               |     |всеукраїнські    |
|  |               |     |молодіжні та дитячі |
|  |               |     |громадські      |
|  |               |     |організації,     |
|  |               |     |громадські      |
|  |               |     |організації     |
|  |               |     |фізкультурно-спортив-|
|  |               |     |ного спрямування   |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
| 8 |При підготовці кошторисів  |Постійно |Департамент сприяння |
|  |витрат на реалізацію програм |     |соціальному     |
|  |(проведення заходів)     |     |становленню та    |
|  |державної політики з питань |     |розвитку молоді,   |
|  |дітей, молоді, жінок та   |     |департамент сімейної |
|  |сім'ї, а також на надання  |     |та гендерної     |
|  |фінансової підтримки     |     |політики, Державний |
|  |молодіжним та дитячим    |     |департамент з    |
|  |громадським організаціям на |     |усиновлення та    |
|  |реалізацію таких програм   |     |захисту прав дитини, |
|  |(проведення заходів) не   |     |Державна соціальна  |
|  |допускати включення до них  |     |служба для сім'ї,  |
|  |витрат, які не є       |     |дітей та молоді,   |
|  |обов'язковими, а також    |     |всеукраїнські    |
|  |включення витрат на     |     |молодіжні та дитячі |
|  |поліграфічні інформаційні  |     |громадські      |
|  |послуги, придбання      |     |організації     |
|  |(виготовлення сувенірної та |     |           |
|  |нагородної атрибутики,    |     |           |
|  |роздаткових матеріалів в   |     |           |
|  |обсязі, що перевищує 20% від |     |           |
|  |загальної суми витрат по   |     |           |
|  |кошторису          |     |           |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
| 9 |Розробити та затвердити плани| до 20  |Управління справами, |
|  |заходів з енергозбереження на|листопада |Державний департамент|
|  |2008 - 2009 роки, забезпечити| 2008 р. |з усиновлення та   |
|  |скорочення витрат на оплату |     |захисту прав дитини, |
|  |комунальних послуг та    |     |Державна соціальна  |
|  |енергоносіїв         |     |служба для сім'ї,  |
|  |               |     |дітей та молоді,   |
|  |               |     |керівники бюджетних |
|  |               |     |установ, віднесених |
|  |               |     |до сфери управління |
|  |               |     |Міністерства     |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
|10 |Не допускати подання звернень|Постійно |Управління кадрової |
|  |до Кабінету Міністрів України|     |роботи, Департамент |
|  |та не приймати власні рішення|     |економіки та фінансів|
|  |щодо збільшення чисельності |     |           |
|  |працівників підпорядкованих |     |           |
|  |установ закладів,      |     |           |
|  |організацій, що утримуються |     |           |
|  |за рахунок коштів державного |     |           |
|  |бюджету           |     |           |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
|11 |Розробити та затвердити плани| до 30  |Департамент економіки|
|  |заходів з погашення     |листопада |та фінансів,     |
|  |кредиторської заборгованості | 2008 р. |Державний департамент|
|  |за рахунок коштів загального |     |з усиновлення та   |
|  |і спеціального фонду     |     |захисту прав дитини, |
|  |державного бюджету, та    |     |Державна соціальна  |
|  |зменшення дебіторської    |     |служба для сім'ї,  |
|  |заборгованості        |     |дітей та молоді,   |
|  |               |     |керівники бюджетних |
|  |               |     |установ, віднесених |
|  |               |     |до сфери управління |
|  |               |     |Міністерства     |
|---+-----------------------------+----------+---------------------|
|12 |Підготувати пропозиції щодо | до 17  |Департамент сприяння |
|  |внесення змін до календарних |листопада |соціальному     |
|  |планів            | 2008 р. |становленню та    |
|  |фізкультурно-оздоровчих та  |     |розвитку молоді,   |
|  |спортивних заходів, програм |     |департамент сімейної |
|  |та заходів державної політики|     |та гендерної     |
|  |з питань дітей, молоді, жінок|     |політики, Державний |
|  |та сім'ї, надання фінансової |     |департамент з    |
|  |підтримки молодіжним та   |     |усиновлення та    |
|  |дитячим громадським     |     |захисту прав дитини, |
|  |організаціям на реалізацію  |     |Державна соціальна  |
|  |програм (проведення заходів |     |служба для сім'ї,  |
|  |державної політики з питань |     |дітей та молоді,   |
|  |дітей, молоді, жінок та сім'ї|     |департамент     |
|  |на 2008 рік в частині    |     |олімпійського спорту,|
|  |виключення з них заходів, які|     |департамент фізичного|
|  |не є першочерговими, а також |     |виховання та     |
|  |скорочення обсягів витрат на |     |неолімпійських видів |
|  |проведення окремих заходів, |     |спорту, Укрцентр   |
|  |бути готовими у разі потреби |     |"Інваспорт" (за   |
|  |(зокрема, у разі       |     |участю Національного |
|  |несвоєчасного виділення   |     |олімпійського    |
|  |асигнувань з Державного   |     |комітету України,  |
|  |бюджету України) невідкладно |     |Спортивного комітету |
|  |подати їх на затвердження  |     |України,       |
|  |Міністру. Опрацювати     |     |Національного    |
|  |пропозиції щодо залучення  |     |комітету спорту   |
|  |коштів з позабюджетних джерел|     |інвалідів України,  |
|  |на організацію проведення  |     |всеукраїнських    |
|  |окремих заходів.       |     |федерацій з видів  |
|  |               |     |спорту, молодіжних та|
|  |               |     |дитячих громадських |
|  |               |     |організацій)     |
--------------------------------------------------------------------
 
 Директор департаменту
 економіки та фінансів                Р.А.Мироненко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner