Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 418 від 14.08.2008

Про списання державного майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            10.11.2008 N 436
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2008 р.
                   за N 1154/15845
 
 
      Про затвердження Інструкції щодо заповнення
       форм державних статистичних спостережень
     N 2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції"
   та N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику"  (  2614-12 ), з метою подальшого вдосконалення
державних статистичних спостережень зі статистики капітальних
інвестицій  та  отримання  повної,  всебічної та об'єктивної
статистичної інформації Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм  державних
статистичних  спостережень N 2-інвестиції (річна) "Капітальні
інвестиції" та N 2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції"
(далі - Інструкція), що додається, та ввести її в дію, починаючи
зі звіту за I квартал 2009 року.
 
   2. Департаменту  статистики  виробництва  (Овденко  Л.М.)
визначити   необхідний  тираж,  підготувати  і  передати
адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції,
затвердженої цим наказом, для виготовлення.
 
   3. Департаменту  фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг
з виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим наказом.
 
   4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою
Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управління статистики в місті Севастополі.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність з 1 квітня 2009 року,
наказ Держкомстату від 09.10.2006 N 476 ( z1133-06 ) "Про
затвердження Інструкції щодо складання форм державних статистичних
спостережень зі статистики капітальних інвестицій", зареєстрований
у Міністерстві юстиції України 23.10.2006 за N 1133/13007.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Піщейка В.О.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату
                   10.11.2008 N 436
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   2 грудня 2008 р.
                   за N 1154/15845
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо заповнення форм державних статистичних
     спостережень N 2-інвестиції (річна) "Капітальні
      інвестиції" та N 2-інвестиції (квартальна)
           "Капітальні інвестиції"
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Форми державних статистичних спостережень N 2-інвестиції
(річна) "Капітальні інвестиції" та N 2-інвестиції (квартальна)
"Капітальні інвестиції" (далі - N  2-інвестиції  (річна)  та
N 2-інвестиції (квартальна)) заповнюють респонденти, визначені
органами державної статистики відповідно до чинного законодавства.
 
   1.2. Фактично освоєні у звітному періоді обсяги капітальних
інвестицій  відображаються  у звітності на основі документів
первинного обліку.
 
   1.3. Респондент,  який  має  у  своєму  складі  філії,
представництва,  відділення  та  інші відокремлені підрозділи
(виділені  на  окремий  баланс),  розташовані  на  іншій
адміністративно-територіальній одиниці (в іншій області, районі,
місті), має забезпечувати заповнення форм державного статистичного
спостереження щодо кожної адміністративно-територіальної одиниці
окремо.
 
   1.4. Якщо відокремлені підрозділи, розташовані на  іншій
адміністративно-територіальній  одиниці,  за  розпорядженням
(дорученням) респондента подають форми державного статистичного
спостереження самостійно, то респондент дані за цими підрозділами
не відображає у своїх звітах.
 
   1.5. Респондент, який здійснює лінійне будівництво або має
виробничі  структурні  підрозділи,  розміщені  на  інших
адміністративно-територіальних одиницях, подає звіти щодо кожної
адміністративно-територіальної   одиниці  окремо  управлінню
статистики за своїм місцезнаходженням.
 
   1.6. У разі освоєння капітальних інвестицій на умовах пайової
участі звіт подається тим респондентом, якому в установленому
порядку передані кошти і  який  безпосередньо  їх  освоював
(використовував).
 
   1.7. Якщо у звітному періоді відбулися зміни в організаційній
структурі респондента, то дані за період з початку звітного року
наводяться виходячи з його нової структури.
 
   1.8. Дані наводяться у тисячах гривень без десяткових знаків
за період з початку року наростаючим підсумком. Витрати на
виконання робіт (послуг) або придбання машин, обладнання, інших
основних засобів, здійснені в іноземній валюті, перераховуються у
грошову  одиницю  України  - гривню за курсом, установленим
Національним банком України на дату здійснення операції.
 
   1.9. Придбання активів відображається у цінах покупців з
урахуванням витрат, пов'язаних з передачею прав власності на
придбані активи (транспортні та монтажні витрати, митні збори,
податки, оплата послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості
тощо).
 
   1.10. До обсягу капітальних  інвестицій  у  цих  формах
статистичної  звітності  включається  сума податку на додану
вартість, що врахована в ціні придбання активів (незалежно від
того, чи є організація платником цього податку відповідно до
чинного законодавства).
 
   1.11. Витрати на придбання активів за договором лізингу
включаються в обсяги капітальних інвестицій:
   1.11.1 лізингодавцем, якщо це обладнання передане ним за
договором оперативного лізингу;
   1.11.2 лізингоодержувачем, якщо це обладнання отримане ним за
договором фінансового лізингу.
 
   1.12. До складу показників зазначених форм не включаються:
   1.12.1 витрати на придбання матеріальних та нематеріальних
активів  з метою їх подальшого перепродажу, крім витрат на
будівництво житла для подальшого продажу;
   1.12.2 витрати на придбання обладнання та устаткування (яке
потребує монтажу), що міститься на складі й у звітному періоді не
передане в монтаж;
   1.12.3 витрати на придбання обладнання та устаткування (яке
не потребує монтажу), що не введено в експлуатацію у звітному
періоді;
   1.12.4 вартість матеріальних та нематеріальних активів, які
отримані на безоплатній основі;
   1.12.5 витрати на технічне обслуговування та поточні ремонти;
   1.12.6 авансові платежі для фінансування будівництва  та
придбання обладнання.
 
         II. Порядок заповнення розділу 1
      "Капітальні інвестиції" форм N 2-інвестиції
       (річна) та N 2-інвестиції (квартальна)
 
   2.1. У  розділі  1  відображаються  фактично  освоєні
(використані) у звітному періоді обсяги капітальних інвестицій у
матеріальні  та нематеріальні активи за рахунок усіх джерел
фінансування та витрати на будівництво житла для подальшого
продажу,  які за обліком витрат не належать до капітальних
інвестицій респондента.
 
   2.2. У графі 1 відображаються фактично  освоєні  обсяги
капітальних інвестицій за період з початку року.
 
   2.3. У  графі  2  відображається  вартість  активів, що
використовуються на умовах договору фінансового лізингу.
 
   2.4. У рядку 100 відображаються фактично освоєні обсяги
капітальних інвестицій. До них належать інвестиції у нові та
існуючі матеріальні та нематеріальні активи, які були придбані або
створені для власного використання зі строком служби більше одного
року, уключаючи невироблені активи (земля, авторські  права,
ліцензії, патенти, гудвіли тощо), а також витрати на будівництво
житла для подальшого продажу.
   2.4.1. До  цього показника включаються всі витрати, які
пов'язані з поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення його
строку служби або виробничої потужності, та не включаються витрати
на технічне обслуговування та поточні ремонти.
   2.4.2. Дані рядка 100 дорівнюють сумі даних рядків 110, 130.
 
   2.5. У рядку 101 з рядка 100 виділяється сума податку на
додану вартість, що врахована у ціні придбання активів.
 
   2.6. У рядку 110 відображаються обсяги капітальних інвестицій
у матеріальні активи, до яких належать інвестиції у нові та
існуючі матеріальні активи, які були придбані або створені для
власного використання зі строком служби більше одного року,
уключаючи землю.
   До них належать інвестиції в основний капітал (капітальні
вкладення), існуючі будівлі та споруди, витрати на формування
основного стада робочої та продуктивної худоби, інші необоротні
матеріальні активи та капітальний ремонт.  Дані  рядка  110
дорівнюють сумі даних рядків 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119,
120, 121, 122, 140.
 
   2.7. У рядку 111 відображаються інвестиції у придбання у
власність землі.
 
   2.8. У рядку 112 відображаються обсяги інвестицій в основний
капітал (капітальні вкладення), а саме: в придбання та створення
активів, їх реконструкцію, розширення, модернізацію тощо. Показник
включає вкладення у капітальне будівництво, придбання землі під
забудову, машин та обладнання, інструменту, приладів та інвентарю,
транспортних засобів та не включає витрати на капітальний ремонт
цих активів. Також показник включає витрати на будівництво житла
для подальшого продажу.
   Дані рядка 112 дорівнюють сумі даних рядків 113, 114, 115,
116, 117, 140.
 
   2.9. У рядку 113 з рядка 111 виділяються інвестиції у
придбання у власність землі під забудову нових будівель та споруд.
 
   2.10. У рядку 114 відображаються обсяги інвестицій у нове
капітальне будівництво, розширення, реконструкцію діючих будівель
та споруд.
 
   2.11. Також до показника включаються:
   2.11.1 витрати на обладнання, що забезпечує функціонування
будівель та споруд, та його монтаж;
   2.11.2 капітальні витрати на поліпшення земель (меліоративні,
осушувальні, іригаційні та інші роботи);
   2.11.3 витрати на проведення культуртехнічних  робіт  на
землях, що не потребують осушення, і на терасування крутих схилів;
   2.11.4 вартість проектних  та  вишукувальних  робіт  для
поточного будівництва і для будівництва майбутніх років, витрати
на розробку техніко-економічних обґрунтувань, що належать до
капітальних вкладень;
   2.11.5 витрати на роботи з експлуатаційного і глибокого
розвідувального буріння на нафту, газ і термальні води.
 
   2.12. До  показника  включаються  витрати  на капітальне
будівництво, що здійснюється підрядним та господарським способом.
 
   2.13. До показника не включаються витрати на здійснення
капітальних  ремонтів  та  витрати на будівництво житла для
подальшого продажу.
 
   2.14. У рядку 115 відображаються  обсяги  інвестицій  у
придбання, виготовлення власними силами (господарським способом)
для власного використання машин та обладнання (уключаючи їх
монтаж),   а   саме:   технологічного,   енергетичного,
підйомно-транспортного й іншого обладнання, машин, інструменту,
приладів  та  інвентарю,  які  не пов'язані безпосередньо з
функціонуванням будівель та споруд та належать до  основних
засобів. До показника включаються витрати на придбання машин та
обладнання, що вже були у використанні в  інших  суб'єктів
господарювання, та не включаються витрати на їх капітальний
ремонт.
 
   2.15. У рядку 116 відображаються  обсяги  інвестицій  у
придбання  або  виготовлення  власними  силами (господарським
способом) для власного використання транспортних засобів. До
показника включаються витрати на придбання транспортних засобів,
що вже були у використанні в інших суб'єктів господарювання, та не
включаються витрати на їх капітальний ремонт.
 
   2.16. У  рядку  117  відображаються обсяги інвестицій у
придбання, вирощування або виготовлення власними силами  для
власного використання:
   2.16.1 інших видів основних засобів, у тому числі тварин та
багаторічних насаджень, які не пов'язані із сільськогосподарською
діяльністю, тощо;
   2.16.2 довгострокових біологічних активів рослинництва, що
належать до сільськогосподарської діяльності.
 
   2.17. У рядку 118 відображаються  обсяги  інвестицій  у
придбання існуючих будівель та споруд, а саме: придбання будівель,
споруд, їх окремих частин, квартир тощо, які були в користуванні в
інших суб'єктів господарювання.
 
   2.18. У  рядку  119  відображаються обсяги інвестицій у
придбання  нових  будівель  та  споруд,  що  раніше  не
використовувались, та об'єктів незавершеного будівництва.
 
   2.19. У  рядку  120  відображаються обсяги інвестицій в
придбання або вирощування (створення) довгострокових біологічних
активів  тваринництва, у тому числі незрілих, та формування
основного стада робочої та продуктивної худоби. До показника не
включаються дорослі тварини і молодняк на відгодівлі та в нагулі,
птиці, кролики, дорослі тварини, що вибракувані з основного стада
для реалізації.
 
   2.20. У рядку 121 відображаються інвестиції у придбання або
створення (будівництво)  власними  силами  інших  необоротних
матеріальних активів:
   2.20.1 бібліотечних фондів;
   2.20.2 малоцінних необоротних матеріальних активів;
   2.20.3 тимчасових (не титульних) споруд (крім витрат на
зведення таких споруд, які замовник включає в обсяги інвестицій у
капітальне будівництво та оплачує);
   2.20.4 природних ресурсів (нафти, газу тощо), придбаних для
подальшого видобутку;
   2.20.5 інвентарної тари;
   2.20.6 активів, що призначені для прокату;
   2.20.7 витрати орендаря на поліпшення об'єкта операційної
оренди тощо.
 
   2.21. У рядку 122 відображаються  обсяги  інвестицій  у
капітальний  ремонт,  тобто витрати, пов'язані з поліпшенням
об'єкта, що приводить до збільшення майбутніх економічних вигід,
первинно  очікуваних від використання об'єкта, на суму яких
збільшується первісна вартість основних засобів (будівель, споруд,
машин та обладнання, транспортних засобів тощо).
 
   2.22. У  рядку  130  відображаються обсяги інвестицій у
придбання та створення власними силами необоротних нематеріальних
активів, до яких належать:
   2.22.1 права користування природними ресурсами  (надрами,
геологічною та іншою інформацією про природне середовище), майном
(земельною ділянкою, будівлею);
   2.22.2 права на знаки для товарів і послуг (товарні знаки,
торгові марки, фірмові назви), на об'єкти промислової власності
(права на винаходи, патенти, ліцензії, промислові зразки, сорти
рослин, породи тварин, ноу-хау);
   2.22.3 авторські  та  суміжні  з  ними права (права на
літературні та музичні твори, комп'ютерні програми, бази даних)
тощо.
 
   2.23. У рядку 131 з рядка 130 виділяються інвестиції в
придбання  або створення власними силами засобів програмного
забезпечення та баз даних за умови використання їх понад один рік,
у тому числі інвестиції у їх модернізацію або поліпшення.
 
   2.24. У рядку 132 з рядка 130 виділяються інвестиції у
придбання права користування земельною ділянкою.
 
   2.25. У рядку 140 виділяються витрати на будівництво житла,
що будується з метою подальшого продажу та за обліком витрат не
належить до капітальних інвестицій звітної одиниці. Дані цього
показника включаються до показника "інвестиції в основний капітал"
(рядок 112).
 
   2.26. У рядку 150 з рядків 111 та 130 виділяються витрати на
оплату послуг юристів, оцінювачів, агентів з нерухомості тощо, які
пов'язані з передачею прав власності на землю, та нематеріальні
активи (авторські права, ліцензії, патенти, гудвіли тощо).
 
     III. Порядок заповнення розділу 2 "Капітальні
       інвестиції за джерелами фінансування"
          форм N 2-інвестиції (річна)
         та N 2-інвестиції (квартальна)
 
   3.1. У  розділі  2  наводяться дані з освоєних обсягів
капітальних інвестицій за джерелами фінансування, у тому числі
інвестицій в основний капітал (капітальних вкладень), з них на
житлове будівництво.
 
   3.2. У рядку 210 відображаються обсяги інвестицій, фактично
освоєні у звітному періоді за рахунок коштів державного бюджету.
 
   3.3. У  рядку 220 відображаються обсяги інвестицій, які
освоєні за рахунок коштів бюджету Автономної Республіки Крим,
коштів місцевих бюджетів різних рівнів, уключаючи кошти субвенцій
з державного бюджету.
 
   3.4. У рядку 230 відображаються обсяги інвестицій, освоєні за
рахунок власних коштів підприємств усіх форм господарювання, -
коштів, отриманих підприємством у результаті звичайної діяльності,
а  також  амортизаційних  відрахувань  із  матеріальних  та
нематеріальних необоротних активів, нарахованих протягом звітного
періоду.
 
   3.5. У  рядку  231  з  рядка 230 відображаються обсяги
інвестицій, освоєних за рахунок  використаних  амортизаційних
відрахувань.
 
   3.6. У рядку 240 відображаються обсяги інвестицій, освоєні за
рахунок кредитів банків (іноземних та вітчизняних), інших позик.
 
   3.7. У рядку 241 з  рядка  240  відображаються  обсяги
інвестицій, освоєних за рахунок кредитів іноземних банків.
 
   3.8. У  рядку  242  з  рядка 240 відображаються обсяги
інвестицій, освоєних у процесі іпотечного кредитування,  яке
здійснюється на підставі договору про іпотечний кредит.
 
   3.9. У рядку 243 графи 3 з рядка 242 графи 3 відображаються
обсяги іпотечного кредитування населення на будівництво власних
квартир.
 
   3.10. У рядку 250 відображаються обсяги інвестицій, освоєні
за рахунок коштів іноземних інвесторів (інших держав, міжнародних
організацій, юридичних та фізичних осіб інших держав).
 
   3.11. У рядку 260 відображаються обсяги інвестицій, освоєні
за рахунок коштів вітчизняних інвестиційних компаній, фондів
(фондів фінансування будівництва, фондів операцій з нерухомістю
тощо), крім тих, через які фінансується будівництво власних
квартир населенням.
 
   3.12. У рядку 270 відображаються обсяги інвестицій, освоєні
за рахунок коштів населення на будівництво власних квартир,
уключаючи  кошти, проінвестовані через інвестиційні фонди та
компанії, без урахування коштів, отриманих за рахунок іпотечного
кредитування.
 
   3.13. У рядку 280 відображаються обсяги інвестицій, освоєних
за рахунок інших джерел фінансування, не перерахованих у рядках
210, 220, 230, 240, 250, 260, 270.
 
   3.14. Сума даних за графами розділу 2 (рядок 200) дорівнює:
   3.14.1 за графою 1 - рядку 100 графи 1 розділу 1;
   3.14.2 за графою 2 - рядку 112 графи 1 розділу 1.
 
         IV. Порядок заповнення розділу 3
      "Капітальні інвестиції за окремими видами
    матеріальних активів" форм N 2-інвестиції (річна)
         та N 2-інвестиції (квартальна)
 
   4.1. У розділі 3 наводяться дані з обсягів капітальних
інвестицій за окремими видами матеріальних активів.
 
   4.2. У  графі  1 відображаються фактично освоєні обсяги
капітальних інвестицій за період з початку року за кожним видом
активів. Дані графи 1 дорівнюють сумі даних граф 2, 3, 4 цього
розділу.
 
   4.3. У графі 2 відображаються обсяги інвестицій у придбання
та створення нових активів, у тому числі на нове будівництво,
розширення діючих будівель та споруд, реконструкцію, модернізацію
діючих  будівель,  споруд,  машин, устаткування, транспортних
засобів, придбання та виготовлення власними силами (господарським
способом) нових машин, обладнання, транспортних засобів, придбання
об'єктів незавершеного будівництва. До даних за цією графою також
включаються витрати на придбання активів, що були у використанні в
інших країнах та вперше використовуються на території України.
 
   4.4. У графі 3 відображаються обсяги інвестицій у придбання
активів, що були у використанні в інших суб'єктів господарювання,
за винятком активів, що були у використанні в інших країнах та
вперше використовуються в Україні.
 
   4.5. У графі 5 відображаються витрати на капітальний ремонт
активів.
 
   4.6. У рядку 301 відображаються обсяги капітальних інвестицій
у житлові будівлі, уключаючи також витрати на будівництво житла,
що будується для подальшого продажу, та за обліком витрат не
належать до капітальних інвестицій респондента.
 
   4.7. У рядку 302 відображаються обсяги капітальних інвестицій
у нежитлові будівлі.
 
   4.8. У рядку 303 відображаються обсяги капітальних інвестицій
у споруди.
 
   4.9. У рядку 304 (з рядків 301, 302, 303) виділяється
вартість обладнання, що забезпечує функціонування будівель та
споруд, уключаючи витрати на його монтаж, у тому числі систем
каналізації, опалення, газопостачання, освітлення, вентиляції та
кондиціювання повітря, опалювальні котли, радіатори, калорифери,
бойлери та інше санітарно-технічне обладнання, підйомники, ліфти
тощо.
 
   4.10. У  рядку  310  відображаються обсяги інвестицій у
технологічне, енергетичне, підйомно-транспортне й інше обладнання,
машини, інструмент, інвентар, які не пов'язані безпосередньо з
функціонуванням будівель (споруд), уключаючи витрати на їх монтаж.
 
   4.11. У рядку 311 з рядка 310 виділяються витрати  на
електричне  й  електронне устаткування. До такого обладнання
належать електронно-обчислювальні та електричні машини й апаратура
(комп'ютери, друкувальні пристрої тощо), устаткування для радіо,
телебачення та зв'язку (телефонні апарати, телефакси  тощо),
медичні  прилади  (електродіагностична  апаратура),  точні
вимірювальні та оптичні пристрої тощо, крім витрат, що належать до
малоцінних необоротних матеріальних активів.
 
   4.12. У рядку 312 із рядка 310 виділяються витрати на
здійснення робіт з монтажу обладнання.
 
   4.13. У рядку 320 відображаються інвестиції у транспортні
засоби.
 
      V. Порядок заповнення розділу 4 "Інвестиції
       в основний капітал за видами економічної
       діяльності" форми N 2-інвестиції (річна)
         та N 2-інвестиції (квартальна)
 
   5.1. У  розділі  4  відображаються  дані  з  освоєних
(використаних) обсягів інвестицій в основний капітал (капітальних
вкладень) за видами економічної діяльності, у розвиток яких вони
були спрямовані. Розподіл здійснюється відповідно до Класифікації
видів  економічної  діяльності ДК 009:2005 ( va375202-05 ),
затвердженої наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005
N 375 ( v0375609-05 ) (із змінами) (далі - КВЕД).
 
   5.2. У рядку 400 наводяться дані щодо загального обсягу
інвестицій в основний капітал.
 
   5.3. У  вільних  рядках  розділу дані розподіляються за
переліком видів економічної діяльності за КВЕД ( va375202-05 ).
 
   5.4. У графі 1 відображається обсяг інвестицій в основний
капітал, освоєних за період з початку року. Дані за рядком 400
графи 1 дорівнюють даним рядка 112 графи 1 розділу 1.
 
   5.5. У графі 2 з графи 1 виділяються витрати на виконання
всіх видів будівельних робіт і робіт з монтажу обладнання,
виконаних підрядним та господарським способом, уключаючи монтаж
обладнання, що забезпечує функціонування будівель та споруд, та
вартість землі під забудову.
 
   5.6. У графі 3 з графи 1 виділяються витрати на придбання
машин  та  обладнання (що потребує і не потребує монтажу),
інструменту, приладів та інвентарю, уключаючи вартість обладнання,
що забезпечує функціонування будівель та споруд; транспортних
засобів.
 
   5.7. До даних за графами 2 та 3 не включаються:
   5.7.1 вартість проектних та вишукувальних робіт для поточного
будівництва і для будівництва майбутніх років, робіт з благоустрою
та озеленення територій, витрати на утримання служби замовника й
авторський нагляд;
   5.7.2 капітальні витрати на поліпшення земель;
   5.7.3 інвестиції  у  придбання  тварин  та  багаторічних
насаджень, які не пов'язані з сільськогосподарською діяльністю,
довгострокові біологічні активи рослинництва, що належать до
сільськогосподарської діяльності, тощо.
   5.8. У графі 4 з графи 1 виділяються інвестиції в основний
капітал, освоєні за рахунок коштів державного бюджету. Дані за
рядком 400 за графою 4 дорівнюють даним рядка 210 графи 2 розділу
2.
   5.9. У графі 5 з графи 1 виділяються інвестиції в основний
капітал, освоєні за рахунок коштів місцевих бюджетів. Дані за
рядком 400 за графою 5 дорівнюють даним рядка 220 графи 2 розділу
2.
 
      VI. Порядок заповнення розділу 5 "Витрати
      на будівельні та монтажні роботи за окремими
      видами будівель і споруд, інші види робіт
       і витрат" форми N 2-інвестиції (річна)
 
   6.1. Із загального обсягу витрат на капітальне будівництво
(розділ 1, рядок 114, графа 1) виділяються дані з витрат на
будівельно-монтажні роботи за окремими видами будівель та споруд
відповідно до  Державного  класифікатора  будівель  та споруд
ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту України  від
17.08.2000 N 507 ( va507565-00 ).
 
   6.2. У рядку 510 відображаються витрати на будівельні та
монтажні роботи при здійсненні будівництва житлових будівель, у
тому числі гуртожитків. З них за рядками 511-513 відображаються
витрати за окремими видами житлових будівель.
 
   6.3. У рядку 520 відображаються витрати на будівельні та
монтажні роботи при здійсненні будівництва нежитлових будівель, у
тому числі готелів, ресторанів; будівель офісних, торговельних;
будівель транспорту та зв'язку, промислових та складів; будівель
для публічних виступів, закладів  освітнього,  медичного  та
оздоровчого призначення; інших нежитлових будівель. З них за
рядками 521-526 відображаються витрати  за  окремими  видами
нежитлових будівель.
 
   6.4. У рядку 530 відображаються витрати на будівельні та
монтажні роботи при здійсненні будівництва інженерних споруд, у
тому  числі  транспортні  споруди (рядок 531); трубопроводи,
комунікації та лінії електропередачі (рядок 536); комплексні
промислові споруди (рядок 542); інші інженерні споруди (рядок
546). З них за  рядками  532-535,  537-541,  543-545,  547
відображаються витрати за окремими видами інженерних споруд.
 
   6.5. Із загального обсягу інвестицій в основний капітал
відображаються дані за окремими видами робіт та витрат:
   6.5.1. У рядку 551 відображається вартість проектних та
вишукувальних робіт для поточного будівництва і для будівництва
майбутніх  років,  витрати  на  розробку  техніко-економічних
обґрунтувань, що здійснюються за рахунок капітальних вкладень, з
рядка 114 графи 1 розділу 1.
   6.5.2. У рядку 552 відображаються витрати на багаторічні
насадження,  що  включають  довгострокові  біологічні  активи
рослинництва сільськогосподарського та несільськогосподарського
призначення, з рядка 117 графи 1 розділу 1.
   6.5.3. У рядку 553 відображаються витрати на роботи  з
глибокого розвідувального буріння на нафту, газ і термальні води,
з рядка 114 графи 1 розділу 1.
   6.5.4. У  рядку 554 відображаються витрати на роботи з
експлуатаційного буріння на нафту, газ і термальні води, з рядка
114 графи 1 розділу 1.
   6.5.5. У рядку 560 відображаються витрати на поліпшення
земель - проведення культуртехнічних робіт на землях, що не
потребують осушення (планування земельних ділянок, корчування площ
під ріллю, очищення поля від каміння та валунів, розчищення
заростей, терасування крутих схилів); рекультивацію земельних
ділянок; меліоративні, осушувальні, іригаційні роботи (витрати на
спорудження  ставків,  водоймищ,  водосховищ  і  лиманів,
протиерозійних,  гідротехнічних,  протисельових,  протизсувних,
протилавинних та берегоукріплювальних споруд, на підсипання та
намивання ґрунту, роботи з осушення земель), тощо, з рядка 114
графи 1 розділу 1.
   6.5.6. У  рядку  570  відображаються  інвестиції у нове
будівництво, розширення діючих будівель та споруд, з рядка 114
графи 1 розділу 1.
   6.5.7. У рядку 580 відображаються витрати на здійснення
будівельних та монтажних робіт господарським способом, до яких
належать роботи, виконані власними силами робітників підприємства
та оплачені за рахунок основної діяльності, з рядка 400 графи 2
розділу 4.
 
 Директор департаменту
 статистики виробництва                Л.М.Овденко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner