Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 452 від 22.05.2008

Про підсумки Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів з професії "Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва"


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.10.2008 N 435
 
 
        Про утворення Методологічної ради
       з розгляду проблемних питань, пов'язаних
      з виконанням функцій та завдань Державного
           казначейства України
 
    ( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
                        казначейства
     N 516 ( v0516506-08 ) від 11.12.2008
     N 233 ( v0233506-09 ) від 09.06.2009 )
 
 
 
   На виконання пункту 9 протоколу N 36 апаратної  наради
керівного складу Державного казначейства України від 29.09.2008
Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити при Державному казначействі України Методологічну
раду з розгляду проблемних питань, пов'язаних з виконанням функцій
та завдань Державного казначейства України.
 
   2. Затвердити:
   Положення про  Методологічну  раду з розгляду проблемних
питань, пов'язаних з виконанням функцій та завдань Державного
казначейства України (додається);
   Склад Методологічної  ради з розгляду проблемних питань,
пов'язаних з виконанням функцій та завдань Державного казначейства
України (додається).
 
   3. Департаменту  методології  з  обслуговування бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності (Сушко Н.І.)  довести  цей
наказ до відома керівників самостійних структурних підрозділів
Державного казначейства України.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Державного казначейства України Чечуліну О.О.
 
 Голова                          Т.Я.Слюз
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   21.10.2008 N 435
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Методологічну раду з розгляду
      проблемних питань, пов'язаних з виконанням
         функцій та завдань Державного
            казначейства України
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це Положення визначає порядок роботи Методологічної ради
з розгляду проблемних питань, пов'язаних з виконанням функцій та
завдань Державного казначейства України (далі - Методологічна
рада), яка створена  як  дорадчий  орган  для  професійного
колегіального розгляду проблемних питань, які виникають у процесі
казначейського обслуговування бюджетів та їх розпорядників, і
прийняття відповідних узгоджених рішень щодо оптимальних шляхів їх
вирішення.
 
   1.2. Організаційне та  інформаційне  забезпечення  роботи
Методологічної  ради  здійснює  Департамент  методології  з
обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності.
 
   1.3. У своїй  діяльності  Методологічна  рада  керується
Конституцією ( 254к/96-ВР ) та  законами  України,    актами
Президента України, Кабінету Міністрів  України,  Міністерства
фінансів України та Державного казначейства України, що стосуються
бюджетної сфери  (бюджетним  законодавством),  а  також  цим
Положенням.
 
       2. Основні завдання Методологічної ради
 
   2.1. До основних завдань Методологічної ради належить:
   - розгляд проблемних питань учасників бюджетного процесу,
пов'язаних безпосередньо з виконанням  функцій  та  завдань,
покладених  на  органи  Державного казначейства України, які
потребують першочергового вирішення;
   - розгляд запитів Головних управлінь Державного казначейства
України (далі - Головні управління) щодо проблемних питань, що
виникають у процесі їх діяльності, з метою надання консультативних
порад і професійних рекомендацій;
   - розгляд та погодження проектів документів (відповідей на
запити Головних управлінь, листів-роз'яснень, службових записок
тощо),  підготовлених  відповідним  структурним  підрозділом
Державного казначейства України відповідно до своїх функціональних
обов'язків, з питань, які належать до компетенції декількох
структурних підрозділів Державного казначейства України;
   - прийняття рішень щодо оптимальних шляхів вирішення питань,
які виникають у органів Державного казначейства України при
здійсненні казначейського обслуговування бюджетів та розпорядників
бюджетних коштів.
 
      3. Склад та структура Методологічної ради
 
   3.1. До складу Методологічної ради входять заступники голови
Державного  казначейства  України  та  керівники  самостійних
структурних  підрозділів  центрального  апарату  Державного
казначейства України.
 
   3.2. Склад  Методологічної  ради  затверджується  наказом
Державного казначейства України.
 
   3.3. Методологічну раду очолює голова. Голова та заступники
голови  Методологічної  ради призначаються головою Державного
казначейства України з числа членів Методологічної ради.
   У разі відсутності голови Методологічної ради, його обов'язки
покладаються на заступника голови Методологічної ради.
 
   3.4. Секретарем Методологічної ради призначається працівник
Департаменту   методології   з   обслуговування  бюджетів,
бухгалтерського обліку та звітності.
 
   3.5. Секретар Методологічної ради забезпечує:
   - підготовку та проведення засідань Методологічної ради;
   - підготовку необхідної інформації та документації голові та
членам Методологічної ради;
   - оформлення рішень, що приймаються Методологічною радою;
   - зберігання протоколів засідань Методологічної ради.
 
     4. Права та обов'язки членів Методологічної ради
 
   4.1. Методологічна рада та її члени мають право:
   - бути  інформованими  про  порядок  денний  засідань
Методологічної ради;
   - брати участь у розгляді та обговоренні питань, зазначених у
главі 2 цього Положення, та висловлювати свої зауваження і
пропозиції щодо їх вирішення.
 
   4.2. Обов'язком членів Методологічної ради є:
   - присутність на засіданнях Методологічної ради;
   - активна участь у роботі Методологічної ради, зокрема участь
в обговоренні питань, запропонованих до розгляду;
   - якісне та вчасне виконання доручень щодо підготовки питань
для обговорення на засіданні Методологічної ради;
   - якісне та вчасне виконання доручень рішень Методологічної
ради.
 
    5. Організація роботи Методологічної ради та порядок
           підготовки матеріалів
 
   5.1. Основною формою роботи Методологічної ради є засідання.
Місце,  дата і час проведення засідання Методологічної ради
визначається головою Методологічної ради.
  Засідання Методологічної ради є правомочним у разі присутності
не менше половини її членів.
 
   5.2. Порядок денний засідань Методологічної ради формується
секретарем з питань, затверджених головою Методологічної ради.
   Подання та зняття питань з розгляду або включення додаткових
питань здійснюється за рішенням голови Методологічної ради на
підставі доповідної записки члена Методологічної ради, що вносить,
змінює  або  знімає  питання з розгляду, за погодженням із
заступником голови Державного казначейства України відповідно до
розподілу обов'язків.
 
   5.3. Проект  документу  (відповіді  на  запити  Головних
управлінь,  листа-роз'яснення,  службової записки тощо), який
виноситься на розгляд Методологічної ради, готує відповідний
структурний  підрозділ  Державного  казначейства  України, до
компетенції якого згідно з функціональними обов'язками відноситься
вирішення даного проблемного питання.
   За два дні до дня проведення засідання Методологічної ради
проект документу подається секретареві Методологічної ради для
формування повного комплекту документів.
 
   5.4. Секретар повідомляє членів Методологічної ради про дату
та час засідання не пізніше ніж за один день до його засідання та
надає  членам  Методологічної  ради порядок денний засідання
Методологічної ради і матеріали щодо розгляду питань, зазначених у
главі 2 цього Положення.
 
   5.5. Окремі думки членів Методологічної ради, висловлені в
письмовій формі, додаються до її рішення і є невід'ємною його
частиною.
   Прийняте Методологічною  радою   рішення   оформлюється
протоколом, який підписується головою та секретарем Методологічної
ради.
   Секретар доводить  протокол  до  відома  всіх  членів
Методологічної ради.
 
   5.6. Відповідний   структурний   підрозділ   Державного
казначейства України, який готував проект документу, доопрацьовує
його згідно з рішенням, прийнятим Методологічною радою, та у
загальновстановленому  порядку  направляє учасникам бюджетного
процесу до відома та використання в роботі.
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного
                   казначейства України
                   21.10.2008 N 435
 
 
               СКЛАД
      Методологічної ради з розгляду проблемних
      питань, пов'язаних з виконанням функцій та
       завдань Державного казначейства України
 
 
 Чечуліна О.О.     - заступник голови Державного казначейства
             України, голова Методологічної ради;
 
 Грицун Т.Г.      - заступник голови Державного казначейства
             України, заступник голови Методологічної
             ради;
 
 Сушко Н.І.       - директор Департаменту методології з
             обслуговування бюджетів, бухгалтерського
             обліку та звітності, заступник голови
             Методологічної ради;
 
 Боцман Н.О.      - головний казначей відділу методології
             бухгалтерського обліку та звітності про
             виконання бюджетів Департаменту
             методології з обслуговування бюджетів,
             бухгалтерського обліку та звітності,
             секретар Методологічної ради;
 
 Воловенко Е.А.     - начальник Управління модернізації
             органів Державного казначейства України
 
 Даневич О.С.      - перший заступник голови Державного
             казначейства України;
 
 Ласіков С.А.      - заступник голови Державного казначейства
             України;
 
 Якимов О.П.      - директор Департаменту видатків
             державного бюджету;
 
 Набедрик Н.М.     - директор Департаменту видатків місцевих
             бюджетів та міжбюджетних відносин;
 
 Чумаченко Ю.І.     - директор Департаменту обслуговування
             кошторисів головних розпорядників коштів
             та інших клієнтів;
 
 Гізатуліна Л.В.    - директор Департаменту консолідованої
             фінансової звітності;
 
 Шамрай Г.М.      - директор Департаменту бухгалтерського
             обліку операцій державного бюджету;
 
 Фролова Т.Б.      - директор Департаменту
             фінансово-господарської діяльності;
 
 Обушко Н.М.      - начальник відділу державних
             закупівель-заступник директора
             Департаменту фінансово-господарської
             діяльності;
 
 Зіневич О.Л.      - директор Юридичного департаменту;
 
 Козачок Т.І.      - начальник Управління бюджетних
             надходжень;
 
 Булавчик І.Г.     - начальник Управління обслуговування
             боргових зобов'язань держави;
 
 Борець К.А.      - начальник Управління фінансових
             ресурсів;
 
 Перейма Б.М.      - начальник Управління платіжної системи;
 
 Клименко О.М.     - начальник Відділу мережі та зведених
             показників бюджету; 
 
 Сидоренко Т.В.     - директор Департаменту відомчого 
             контролю;
 
 Костенко О.В.     - директор Департаменту інформаційних 
             технологій.
 
( Склад із змінами, внесеними згідно з Наказами Державного
казначейства N 516 ( v0516506-08 ) від 11.12.2008,  N 233
( v0233506-09 ) від 09.06.2009 )<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner