Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 846/5 від 21.05.2008

Про державну реєстрацію та перереєстрацію друкованих засобів масової інформації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            21.10.2008 N 286
 
 
       Про затвердження Порядку рейтингового
        оцінювання діяльності територіальних
           органів Головдержслужби
 
 
   З метою проведення рейтингового оцінювання територіальних
органів Головдержслужби щодо підсумків їх діяльності за 9 місяців
2008 року Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок рейтингового оцінювання територіальних
органів Головдержслужби щодо підсумків їх діяльності за 9 місяців
2008 року (додається).
 
   2. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату
Головдержслужби  використати затверджений Порядок рейтингового
оцінювання територіальних органів Головдержслужби за підсумками їх
діяльності за 9 місяців 2008 року та внести до 1 грудня 2008 року
пропозиції департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування щодо його вдосконалення.
 
   3. Департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування забезпечити підготовку остаточної редакції Порядку
рейтингового  оцінювання  діяльності  територіальних  органів
Головдержслужби до 8 грудня 2008 року.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Начальник Головдержслужби               Т.Мотренко
 
 
                   Додаток 1
 
 
               ПОРЯДОК
        рейтингового оцінювання діяльності
       територіальних органів Головдержслужби
           за 9 місяців 2008 року
 
 
          Розділ I. Загальні положення
 
   1. Цей Порядок визначає умови, порядок  організації  та
проведення  рейтингового  оцінювання діяльності територіальних
органів Головдержслужби (далі - рейтингове оцінювання).
 
   2. Рейтингове   оцінювання   територіальних   органів
Головдержслужби здійснюється з метою аналізу стану забезпечення
ними виконання функцій та завдань, покладених на управління
державної служби, спонукання колективів територіальних органів у
досягненні більш високих показників у роботі.
   Рейтинг - зведена оцінка стану діяльності територіального
органу, який встановлюється на основі системного аналізу їх
організаційної та функціональної спроможності.
   Інтегрований рейтинг - комплексна оцінка  внутрішніх  та
зовнішніх ресурсів територіальних органів протягом фіксованого
проміжку часу (рік) за інтегрованими рейтинговими критеріями,
встановлення перспективних точок росту, визначення пріоритетних
напрямів діяльності територіальних органів.
 
   3. В основу рейтингового оцінювання покладено:
   - оцінку стану системи управління процесами, які знаходяться
у компетенції відповідних територіальних органів;
   - оцінку компетентності керівників відповідних територіальних
органів, відповідності посадам, які вони займають;
   - контроль виконання Стратегічного плану Головдержслужби та
її територіальних органів, нормативно-правових актів з питань
державної служби та служби в органах місцевого самоврядування,
дотримання законності, прав та свобод громадян.
 
      Розділ II. Комісія з рейтингового оцінювання
 
   4. Рейтингове оцінювання територіальних органів покладається
на Комісію з рейтингового оцінювання діяльності територіальних
органів (далі - Комісія),  персональний склад якої щороку до
15 січня затверджується наказом Начальника Головдержслужби.
 
   5. До  складу  Комісії включаються заступники Начальника
Головдержслужби, керівники структурних підрозділів центрального
апарату  Головдержслужби.  Очолює  Комісію  перший  заступник
Начальника Головдержслужби, секретар Комісії - начальник відділу
координації діяльності територіальних підрозділів Головдержслужби
департаменту  персоналу  державних  органів  та  місцевого
самоврядування.
 
   6. Засідання Комісії є правомочним за умови участі у ньому не
менше 2/3 членів Комісії. Усі  рішення  Комісії  вважаються
правомірними, якщо за них проголосувала проста більшість присутніх
на засіданні. У разі рівного розподілу голосів "за" і "проти"
вирішальним є голос голови Комісії.
 
   7. За результатами проведення засідання Комісії складається
протокол, який підписується головою та секретарем комісії.
 
         Розділ III. Порядок оцінювання
 
   8. Рейтингове  оцінювання  здійснюється 1  раз у рік у
січні-лютому за результатами діяльності територіальних органів у
попередньому році.
 
   9. В основу  рейтингового  оцінювання  покладено  аналіз
виконання параметрів та кількісних показників процесів відповідно
до затверджених методик процесів.
 
   10. Пропозиції щодо параметрів та кількісних  показників
процесів, які підлягатимуть рейтинговому оцінюванню, подаються
структурними підрозділами центрального апарату Головдержслужби до
департаменту  персоналу  державних  органів  та  місцевого
самоврядування щорічно до 20 січня.  Пропозиції  структурних
підрозділів в обов'язковому порядку узгоджуються із заступником
Начальника Головдержслужби, який координує роботу цього підрозділу
відповідно до розподілу обов'язків.
 
   11. Департаментом персоналу державних органів та місцевого
самоврядування на  основі  внесених  пропозицій  структурними
підрозділами центрального апарату Головдержслужби щорічно до 1
лютого готується проект наказу Головдержслужби з цього питання,
який подається в установленому порядку на розгляд Начальника
Головдержслужби.
 
   12. З метою  експериментального  проведення  рейтингового
оцінювання територіальних органів за підсумками їх роботи за 9
місяців 2008 року структурні підрозділи центрального апарату
Головдержслужби до 15 вересня 2008 року подають департаменту
персоналу державних органів та місцевого самоврядування пропозиції
щодо  параметрів  та  кількісних  показників  процесів,  які
підлягатимуть рейтинговій оцінці. Департамент персоналу державних
органів та місцевого самоврядування з цього питання готує проект
наказу Головдержслужби, який подається на розгляд Начальника
Головдержслужби до 25 вересня 2008 року.
 
   13. Рейтингування здійснюється за трьома етапами.
   I етап.  Оцінювання  діяльності  територіальних  органів
структурними підрозділами центрального апарату щодо забезпечення
виконання методик процесів, їх параметрів та кількісних показників
(виконавці:  структурні  підрозділи  центрального  апарату
Головдержслужби).
   II етап. Встановлення попередніх інтегрованих рейтингових
оцінок територіальним органам на основі узагальнення оцінювання
структурними  підрозділами  центрального  апарату (виконавець:
департамент  персоналу  державних  органів  та  місцевого
самоврядування).
   III етап. Розгляд попередніх інтегрованих рейтингових оцінок
територіальних органів, при потребі - їх кореляція відповідно до
прийнятого рішення Комісії. Прийняття рішення щодо остаточних
рейтингових оцінок з урахуванням додаткових критеріїв (перелік
додається).
 
   14. Оцінювання здійснюється за п'ятибальною шкалою у вигляді
натуральних чисел.
 
   15. На першому етапі територіальні органи Головдержслужби
щорічно до 20 січня надсилають до Головдержслужби форми річної
звітності за визначеними параметрами та кількісними показниками за
звітний  рік.  Структурні  підрозділи  центрального  апарату,
відповідальні за оцінювання по кожному з критеріїв, щорічно до 1
лютого опрацьовують звітні матеріали, які надходять на їх адресу
від  територіальних  органів, при необхідності, уточнюють цю
інформацію.
   Під час експериментального проведення рейтингового оцінювання
діяльності територіальних органів у 2008 році територіальні органи
Головдержслужби подають форми звітності за визначеними параметрами
та кількісними показниками відповідним структурним підрозділам
центрального апарату Головдержслужби до 10 жовтня 2008 року.
 
   16. За результатами оцінювання по визначеним параметрам та
кількісним показникам у терміни, визначені Комісією, складається
зведена таблиця за підписом керівника структурного підрозділу,
погоджена із заступником Начальника Головдержслужби відповідно до
розподілу обов'язків, яка передається до департаменту персоналу
державних  органів  та  місцевого  самоврядування  разом  з
пояснювальною запискою до неї, у якій викладається обґрунтування
оцінок у розрізі кожного територіального органу.
 
   17. На другому етапі департамент персоналу державних органів
та місцевого самоврядування у терміни, визначені Комісією, по
кожному критерію діяльності визначає загальну суму набраних балів
щодо кожного територіального органу Головдержслужби за формулою:
 
             S = R + R + R ,  де
               1  2  3
 
   S - загальна сума балів по кожному територіальному органу
 
   R , R , R - сума балів за кожним параметром
   1  2  3
 
   18. Перші три територіальних органи, які набрали найбільшу
кількість балів у порівнянні з іншими територіальними органами,
вважаються такими, які мають високий рейтинг, відповідно три
територіальні органи, які набрали найменшу кількість балів -
вважаються такими, які мають низький рейтинг. У разі отримання
однакових показників територіальними органами, які знаходяться на
третьому і четвертому місцях зверху та знизу рейтингової таблиці,
це положення відповідно поширюється на них.
 
   19. З  метою  уточнення  даних  попереднього оцінювання,
директором департаменту персоналу державних органів та місцевого
самоврядування вносяться пропозиції Начальнику Головдержслужби
щодо вибіркової перевірки членами Комісії стану діяльності трьох
територіальних органів, які при попередньому оцінюванні набрали
найбільшу кількість балів та трьох територіальних органів, які
набрали найменшу кількість балів.
 
   20. При  розгляді  матеріалів  попереднього  рейтингового
оцінювання Комісія заслуховує думки усіх членів Комісії, присутніх
на  її  засіданні  щодо  рейтингового оцінювання кожного із
територіальних органів та з урахуванням оцінювання за додатковими
критеріями приймає відповідне рішення.
   При прийнятті рішення Комісії враховуються також:
   - висновки членів Комісії за результатами відряджень до
відповідних територіальних органів Головдержслужби;
   - результати незалежного анкетування громадськості з питань
діяльності територіального органу.
 
   21. На підставі прийнятого рішення  комісії,  до  якого
додається підсумкова рейтингова таблиця (у порядку від найвищого
до найнижчого місця у рейтингу) департамент персоналу державних
органів та місцевого самоврядування у тижневий термін після
засідання Комісії готує проект наказу про результати рейтингового
оцінювання територіальних органів за попередній рік та подає його
в установленому порядку на розгляд Начальника Головдержслужби.
 
        Розділ IV. Підсумки рейтингування
 
   22. Територіальний орган Головдержслужби, який зайняв  у
підсумковій  рейтинговій  таблиці перше місце, нагороджується
Почесною Грамотою за найвищий рейтинг по результатам роботи у
відповідному році та перехідним Кубком.
 
   23. Територіальні  органи Головдержслужби, які зайняли у
підсумковій  рейтинговій  таблиці  друге  та  третє  місця,
нагороджуються Подякою Головдержслужби.
 
   24. Департаментом персоналу державних органів та місцевого
самоврядування вносяться пропозиції Начальнику Головдержслужби
щодо позбавлення надбавок за високі досягнення у праці або за
виконання особливо важливої роботи керівникам  територіальних
органів Головдержслужби, які у рейтинговій таблиці зайняли три
останні місця.
 
   25. Діяльність територіального органу, який зайняв останнє
місце  у  рейтинговій  таблиці, розглядається на найближчому
засіданні колегії Головдержслужби. У разі, якщо найнижчу однакову
суму балів мають декілька територіальних органів, це положення
поширюється на них.
 
   26. Департамент персоналу державних органів та місцевого
самоврядування вносить пропозиції Начальнику Головдержслужби щодо
надання методично-консультативної допомоги територіальним органам
Головдержслужби, які зайняли у рейтинговій таблиці три останні
місця, протягом I півріччя року, у якому здійснюється рейтингове
оцінювання.
 
   27. Результати  рейтингового  оцінювання враховуються при
щорічному оцінюванні начальників та  заступників  начальників
територіальних органів.
 
   28. За  результатами  підсумкового  оцінювання  за  рік
департамент  персоналу  державних  органів  та  місцевого
самоврядування готує пропозиції щодо заходів, направлених на
підвищення ефективності діяльності територіальних органів  та
вносить їх на розгляд Начальника Головдержслужби в установленому
порядку.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner