Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 281/171/578/155 від 20.05.2008

Про затвердження Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            21.10.2008 N 311
 
 
       Про затвердження Примірного положення
        про підприємство у сфері поводження
         з твердими побутовими відходами
 
 
   Відповідно до  постанови  Кабінету Міністрів України від
04.03.2004 N 265 ( 265-2004-п ) "Про затвердження Програми
поводження з твердими побутовими відходами" з метою удосконалення
діяльності у сфері поводження з твердими побутовими відходами
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Примірне положення про підприємство у сфері
поводження з твердими побутовими відходами, що додається.
 
   2. Скасувати наказ Міністерства будівництва, архітектури та
житлово-комунального  господарства  України від 01.02.2007 N 31
( v0031667-07 ) "Про затвердження Типового положення про структуру
управління у сфері поводження з твердими побутовими відходами".
 
   3. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування та
підготовки до Євро-2012 (О.П.Ігнатенко) надіслати цей наказ до
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій для впровадження,
використання у роботі та подальшого доведення до відома місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Р.М.Крамаренка.
 
 Міністр                       О.Ю.Кучеренко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства з питань
                   житлово-комунального
                   господарства України
                   21.10.2008 N 311
 
 
            ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ
        про підприємство у сфері поводження
         з твердими побутовими відходами
 
 
   Примірне положення про підприємство у сфері поводження з
твердими  побутовими  відходами  (далі - Примірне положення)
розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
04.03.2004 N 265 ( 265-2004-п ) "Про затвердження Програми
поводження з твердими  побутовими  відходами"  та  з  метою
удосконалення діяльності в сфері поводження з твердими побутовими
відходами (далі - ТПВ).
   Примірне положення призначене сприяти  органам  місцевого
самоврядування під час утворення комунальних підприємств у сфері
поводження з ТПВ. Разом з  тим,  Примірне  положення  може
використовуватись при створенні положень підприємств інших форм
власності.
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Положення  про  підприємство затверджується рішенням
сільської, селищної або міської ради.
 
   1.2. Підприємство    повинно    мати    відповідні
матеріально-технічну базу та інженерно-технічний персонал.
 
   1.3. Підприємство  у  своїй  діяльності  керується своїм
статутним положенням та діє відповідно до вимог законодавства в
сфері поводження з твердими побутовими відходами.
 
   1.4. Структура   підприємства   та  його  чисельність
затверджується відповідною сільською, селищною, міською радою або
їх виконавчими органами.
 
   1.5. В  положенні про підприємство вказується інформація
стосовно його підпорядкування та координації юридичної адреси,
рахунків, печаток, штампів та бланків підприємства, механізму
призначення та звільнення директора підприємства, його заступників
та інших працівників підприємства.
   Рекомендується підприємство  підпорядковувати  заступнику
голови виконавчого органу сільської, селищної або міської ради, до
компетенції  якого  відноситься  питання  житлово-комунального
господарства, та доручити координацію його діяльності.
   Директора підприємства  рекомендується  призначати  голові
виконавчого  органу сільської, селищної або міської ради за
поданням відповідного заступника, якому воно підпорядковано.
   Призначення заступників  директора  підприємства  доцільно
доручити відповідному заступнику  голови  виконавчого  органу
сільської, селищної або міської ради, якому воно підпорядковано,
за поданням директора підприємства.
   Інших працівників   підприємства   призначає   директор
підприємства.
 
         2. Основні завдання підприємства
 
   Організація виконання основних функцій органів  місцевого
самоврядування щодо вирішення питань збирання, транспортування,
утилізації та знешкодження побутових відходів згідно із Законами
України "Про місцеве самоврядування в Україні" ( 280/97-ВР ), "Про
відходи"  ( 187/98-ВР ),  "Про  житлово-комунальні  послуги"
( 1875-15 ) на відповідній території.
 
     3. Функції підприємства у сфері поводження з ТПВ
 
   Підприємство у сфері поводження з ТПВ зобов'язано:
   - запобігати утворенню та зменшувати обсяги утворення ТПВ;
   - забезпечувати  приймання  та  утилізацію  використаних
пакувальних матеріалів і тари, в яких знаходилася продукція цих
підприємств - суб'єктів господарської діяльності, або укладати
угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію;
   - визначати склад і властивості ТПВ, що утворюються, а також
за погодженням із спеціально уповноваженими органами виконавчої
влади у сфері поводження з ТПВ ступінь їх небезпечності для
навколишнього природного середовища та здоров'я людини;
   - на  основі  матеріально-сировинних балансів виробництва
виявляти і вести первинний поточний облік кількості, типу і складу
ТПВ,  що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються,
обробляються, утилізуються, знешкоджуються та захоронюються, і
подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;
   - забезпечувати повне збирання,  належне  зберігання  та
недопущення знищення і псування ТПВ, для утилізації яких в Україні
існує відповідна технологія, що відповідає вимогам екологічної
безпеки;
   - брати участь у будівництві об'єктів поводження з ТПВ;
   - здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні
заходи для максимальної утилізації ТПВ, реалізації чи передачі їх
іншим споживачам або підприємствам, що займаються збиранням,
обробленням та утилізацією ТПВ, а також забезпечувати за власний
рахунок  екологічно  обгрунтоване  видалення тих ТПВ, що не
підлягають утилізації;
   - не  допускати змішування ТПВ, якщо це не передбачено
існуючою технологією та ускладнює поводження з ТПВ або  не
доведено, що така дія відповідає вимогам підвищення екологічної
безпеки;
   - не допускати зберігання та видалення ТПВ у несанкціонованих
місцях чи об'єктах;
   - здійснювати контроль за станом місць чи об'єктів розміщення
власних ТПВ;
   - надавати місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого  самоврядування,  спеціально  уповноваженим  органам
виконавчої влади у сфері поводження з ТПВ інформацію про ТПВ та
пов'язану з ними діяльність,  у  тому  числі  про  випадки
несанкціонованого попадання ТПВ у навколишнє природне середовище
та вжиті щодо цього заходи;
   - призначати відповідальних осіб у сфері поводження з ТПВ;
   - забезпечувати розробку в установленому порядку та виконання
планів організації роботи у сфері поводження з ТПВ;
   - відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому природному
середовищу, здоров'ю та майну громадян, підприємствам, внаслідок
порушення встановлених правил поводження з ТПВ, відповідно до
законодавства України;
   - забезпечувати   професійну   підготовку,   підвищення
кваліфікації та проведення атестації фахівців у сфері поводження з
ТПВ;
   - при  плануванні  будівництва або реконструкції об'єкта
поводження з ТПВ мати дозвіл на будівництво або реконструкцію
такого об'єкта відповідно до законодавства про містобудування;
   - забезпечувати вчасно та відповідної якості надання послуг з
вивезення ТПВ згідно із законодавством та умовами договору;
   - підготувати та укласти із споживачем договір на надання
послуг  з  вивезення  ТПВ з визначенням відповідальності за
дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;
   - надавати в установленому законодавством порядку необхідну
інформацію про перелік послуг з вивезення ТПВ, їх вартість,
загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми
споживання, режим надання послуг з вивезення ТПВ, їх споживчі
властивості тощо;
   - розглядати у визначений законодавством термін претензії та
скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати
за послуги з вивезення ТПВ в разі їх ненадання або надання не в
повному обсязі, зниження їх якості;
   - вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з
порушенням порядку надання послуг з вивезення ТПВ, зміною їх
споживчих властивостей та  перевищенням  термінів  проведення
аварійно-відновлювальних робіт;
   - своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення
виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням послуг з вивезення
ТПВ, що виникли з його вини;
   - інші обов'язки відповідно до законів України.
 
     4. Права підприємства у сфері поводження з ТПВ
 
   Підприємство у сфері поводження з ТПВ має право:
   - одержувати  в  установленому  порядку  інформацію  про
технології утилізації ТПВ, будівництво та експлуатацію об'єктів
поводження з ТПВ;
   - зберігати ТПВ у спеціально відведених місцях чи об'єктах
відповідно до санітарних норм і правил утримання територій;
   - вносити пропозиції, пов'язані з розміщенням, проектуванням,
будівництвом та експлуатацією об'єктів поводження з ТПВ;
   - одержувати в установленому порядку пільги у разі участі у
створенні об'єктів поводження з ТПВ;
   - приймати участь у розробленні місцевих, регіональних та
загальнодержавної програм поводження з ТПВ;
   - розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня
тарифів на послуги з вивезення ТПВ;
   - брати участь у конкурсах на набуття права виконувати
послуги з вивезення ТПВ на певній території відповідно  до
законодавства;
   - отримувати компенсацію за надані відповідно до закону
окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати
послуг з вивезення ТПВ і повертати їх у разі ненадання таких
послуг чи пільг;
   - на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним
органом місцевого самоврядування тарифів на послуги з вивезення
ТПВ нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх
виконання;
   - інші права відповідно до законів України.
 
 Начальник Управління
 благоустрою та комунального
 обслуговування та підготовки
 до Євро-2012                    О.П.Ігнатенко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner