Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 576 від 20.05.2008

Про доповнення до наказу ФДМУ від 18.06.2001 N 12-ДП


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            20.10.2008 N 396
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 листопада 2008 р.
                   за N 1075/15766
 
 
      Про затвердження Інструкції щодо заповнення
       форм державних статистичних спостережень
    про охорону атмосферного повітря N 2-ТП (повітря)
     "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна)
       та N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону
        атмосферного повітря" (квартальна)
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику"  (  2614-12  ), з метою вдосконалення державних
статистичних спостережень у сфері охорони атмосферного повітря
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Інструкцію щодо заповнення форм державних
статистичних спостережень про охорону атмосферного повітря N 2-ТП
(повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" (річна) та
N 2-ТП (повітря) "Звіт  про  охорону  атмосферного  повітря"
(квартальна) (далі - Інструкція), що додається.
 
   Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2009 року.
 
   2. Департаменту  статистики  сільського  господарства  та
навколишнього середовища (Прокопенко О.М.) визначити необхідний
тираж, підготувати і  передати  адміністративно-господарському
департаменту оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для
виготовлення.
 
   3. Департаменту фінансового забезпечення,  бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг
щодо виготовлення та доставки Інструкції,  затвердженої  цим
наказом.
 
   4. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою
Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управління статистики в місті Севастополі.
 
   5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату від
30.12.2004  N 674 ( z0097-05, z0098-05 ) "Про затвердження
інструкцій  щодо  заповнення  форм  державних  статистичних
спостережень  з охорони навколишнього природного середовища",
зареєстрований  у Міністерстві юстиції України 25.01.2005 за
N 97/10377.
 
   6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Остапчука Ю.М.
 
 Голова                       О.Г.Осауленко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр охорони навколишнього 
 природного середовища України            Г.Г.Філіпчук
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного комітету
                   статистики України
                   20.10.2008 N 396
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   5 листопада 2008 р.
                   за N 1075/15766
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
      щодо заповнення форм державних статистичних
     спостережень про охорону атмосферного повітря
     N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного
      повітря" (річна) та N 2-ТП (повітря) "Звіт
     про охорону атмосферного повітря" (квартальна)
 
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Ця Інструкція встановлює  порядок  заповнення  форм
державних  статистичних спостережень про охорону атмосферного
повітря N 2-ТП (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря"
(річна) (далі - форма N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря)
"Звіт про охорону атмосферного повітря" (квартальна) (далі - форма
N 2-ТП (повітря) (квартальна)).
 
   1.2. Форми N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря)
(квартальна) подаються респондентами, узятими на державний облік
за  обсягами  потенційних викидів забруднювальних речовин та
парникових газів в атмосферу, органу державної статистики за
місцем здійснення економічної діяльності.
 
   1.3. Структурними підрозділами підприємств, які взяті на
державний облік, подається звітність за формами N 2-ТП (повітря)
(річна) та N 2-ТП (повітря) (квартальна) незалежно від головного
підприємства. У такому разі головним підприємством подаються звіти
без урахування даних за цими структурними підрозділами.
 
   1.4. У формах N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП (повітря)
(квартальна) відображаються дані про  викиди  забруднювальних
речовин та парникових газів від стаціонарних джерел забруднення.
Дані про викиди від пересувних джерел забруднення, уключаючи
виробничу,  сільськогосподарську  та  іншу  техніку, а також
автомобільний та інші види транспорту,  у  цих  формах  не
враховуються.
 
   1.5. У звітності за формою N 2-ТП (повітря) (квартальна)
інформація відображається за кожний квартал окремо без урахування
даних про викиди в попередньому кварталі.
 
   1.6. Географічні  координати  респондентів  статистичного
спостереження визначаються та заповнюються відповідно до наказу
Міністерства екології та природних ресурсів України від 22.05.2001
N 190 ДСК ( z0506-01 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 13.06.2001 за N 506/5697. Географічні координати органами
державної статистики не обробляються.
 
         II. Порядок заповнення розділу 1
       "Сумарні викиди забруднювальних речовин
       та парникових газів від підприємства"
 
   2.1. У розділі 1 форм N 2-ТП (повітря) (річна) та N 2-ТП
(повітря) (квартальна) визначення викидів забруднювальних речовин
та парникових газів в атмосферне  повітря  проводиться  для
виробничих та технологічних процесів, технологічного устаткування
(установок), які наведено в додатку 1 Перелік виробничих та
технологічних процесів, технологічного устаткування (установок). У
графі 1 указуються сумарні викиди забруднювальних речовин та
парникових газів відповідно до Переліку забруднювальних речовин та
парникових газів (додаток 2), уключаючи підсумкові коди.
 
   2.2. У графах А та Б відображаються відповідно код  і
найменування забруднювальної речовини та парникового газу згідно з
додатком 2.
 
   2.3. У графі 1 відображається кількість  забруднювальних
речовин та парникових газів, які викинуто в атмосферне повітря
окремо за речовинами та групами речовин.
   Обсяги викидів забруднювальних речовин та парникових газів
(графа 1) за підсумковими кодами повинні бути більшими або
дорівнювати сумі складових, тобто кодів, у яких перші два знаки
однакові. До підсумкових кодів належать усі коди додатка 2, які
виділені жирним шрифтом. Окремі з них, такі як 06000 (оксид
вуглецю), 08000 (озон), 09000 (фосфін) тощо, не містять складових
і відображаються лише за підсумковим кодом.
 
   2.4. Сума даних (графа 1) за всіма підсумковими кодами
забруднювальних речовин та парникових газів  (крім  діоксиду
вуглецю) повинна дорівнювати показнику форми з кодом "00000" та
найменуванням "Усього по підприємству (без урахування діоксиду
вуглецю)".
 
   2.5. Дані щодо обсягів викидів забруднювальних речовин та
парникових газів, які відображені в розділі 1 форми N 2-ТП
(повітря) (річна), уключаючи підсумкові коди, повинні дорівнювати
сумі даних відповідних забруднювальних речовин та парникових газів
від  усіх  виробничих, технологічних процесів, технологічного
устаткування (установок), відображених у розділі 2.
 
   2.6. Діоксид вуглецю (код 07000) у підсумкові рядки з кодом
"00000" за розділами 1 та 2 не включається, а відображається
окремим рядком наприкінці зазначених розділів.
 
        III. Порядок заповнення розділу 2
    "Викиди забруднювальних речовин та парникових газів
      від виробничих та технологічних процесів,
       технологічного устаткування (установок)"
 
   3.1. Розділ 2 форми N 2-ТП (повітря) (річна) включає в себе
декілька таблиць, кожна з яких відображає дані про  окреме
виробництво, технологічний процес та устаткування (установку)
згідно з додатком 1 Перелік виробничих та технологічних процесів,
технологічного устаткування (установок), для яких проводиться
визначення викидів забруднювальних речовин та парникових газів в
атмосферне повітря.
 
   3.2. Графи А, Б та 1 розділу 2 заповнюються аналогічно до
відповідних граф розділу 1 ( пункти 2.2, 2.3 цієї Інструкції).
 
   3.3. Викиди обліковуються сумарно за всіма виробничими та
технологічними процесами, устаткуванням (установками) з однаковим
найменуванням.
 
   3.4. Якщо в розділі 1 відображено обсяги викидів окремої
забруднювальної речовини чи парникового газу, проте в розділі 2 за
окремими виробничими та технологічними процесами, технологічним
устаткуванням (установками) вони не можуть бути відображені у
зв'язку з недостатньою кількістю десяткових знаків, передбачених у
формі,  то  в  такому  разі  необхідно обсяги викидів цієї
забруднювальної речовини чи парникового газу показати за одним з
виробничих, технологічних процесів, технологічним устаткуванням
(установками) розділу 2, віддавши перевагу тому з них, за яким
обсяги викидів цієї забруднювальної речовини чи парникового газу
були максимальними.
 
   3.5. Якщо в респондента є виробничі чи технологічні процеси,
які не виділяються у додатку 1 окремим рядком, зокрема виробництво
деревини, вибухові роботи в кар'єрах,  пиління  з  поверхні
хвостосховищ тощо, то їх необхідно відносити до рядка "інше"
відповідного виробничого чи технологічного процесу.
 
   3.6. У другому розділі звіту відображаються процеси, які у
додатку 1 надруковані звичайним (нежирним) шрифтом, а також
процеси, які виділені жирним шрифтом (підсумкові коди), проте вони
не містять складових, зокрема:
   210700 Холодильні установки.
   210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду.
   310700 Видобуток геотермальної енергії.
   510700 Спалювання   сільськогосподарських  відходів  на
відкритому повітрі (за винятком спалювання пожнивних залишків,
соломи тощо на сільськогосподарських полях).
   610300 Спалювання пожнивних  залишків,  соломи  тощо  на
сільськогосподарських полях.
   610600 Використання пестицидів та вапняку.
   610900 Прибирання, збереження та використання гною, а також
азотних сполук.
   Усі інші процеси, виділені жирним шрифтом (підсумкові коди),
у формі N 2-ТП (повітря) (річна) не відображаються.
 
         IV. Порядок заповнення розділу 3
   "Заходи, спрямовані на зменшення викидів забруднювальних
       речовин та парникових газів у повітря"
 
   4.1. Розділ заповнюється на основі даних з типової форми
первинної облікової документації N ПОД-2 "Журнал обліку виконання
заходів з метою охорони атмосферного повітря" відповідно до
інструкції щодо її заповнення, затвердженої наказом Держкомстату
від 30.04.2004 N 252 ( z0682-04 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 01.06.2004 за N 682/9281.
 
   4.2. У графі А зазначаються коди виробництв, технологічних
процесів та устаткування (установок), на  яких  здійснюються
природоохоронні заходи і які повинні збігатися з відповідними
кодами розділу 2 форми N 2-ТП (повітря) (річна).
 
   4.3. У графах Б та В зазначаються відповідно найменування та
код заходу  (згідно  з  Переліком  повітроохоронних  заходів
(додаток 3), виконання якого передбачено у звітному році.
 
   4.4. У графі 1 надається оцінка виконання заходу: не виконано
- 0, виконано - 1, перенесено - 2, анульовано - 3. Захід
уважається анульованим, якщо доцільність виконання його відпала.
 
   4.5. У графі 2 вказується загальний обсяг витрат на виконання
заходу за кошторисною вартістю.
 
   4.6. У графі 3 відображаються кошти, фактично витрачені на
захід з початку його  виконання  за  рахунок  усіх  джерел
фінансування.
 
   4.7. У графах 4 та 5 тільки за виконаними заходами (оцінка
"1") відображається відповідно очікуване та фактичне зменшення
викидів забруднювальних речовин, парникових газів в атмосферне
повітря після впровадження заходу.
 
   4.8. Показники розділів 1 та 2 відображаються в тоннах з
трьома десятковими знаками, розділу 3 у графах 2 та 3 - з одним
десятковим знаком; у графах 4 та 5 - з трьома десятковими знаками.
 
 Директор департаменту
 статистики сільського
 господарства та навколишнього
 середовища                     О.М.Прокопенко
 
 
                   Додаток 1
                   до Інструкції
                   щодо заповнення форм
                   державних статистичних
                   спостережень про охорону
                   атмосферного повітря N 2-ТП
                   (повітря) "Звіт про охорону
                   атмосферного повітря"
                   (річна) та N 2-ТП (повітря)
                   "Звіт про охорону
                   атмосферного повітря"
                   (квартальна)
 
 
               ПЕРЕЛІК
       виробничих та технологічних процесів,
       технологічного устаткування (установок)
 
 
------------------------------------------------------------------
| Код  | Найменування виробничих та технологічних процесів,  |
|    |    технологічного устаткування (установок)    |
|--------+-------------------------------------------------------|
|  1  |              А              |
------------------------------------------------------------------
                Енергетика
        Процеси спалювання в енергетиці та переробній
          промисловості (стаціонарні джерела)
     Електростанції загального використання
 110101 установки для спалювання =300 МВт (котлоагрегати)
 110102 установки для спалювання =50 та 300 МВт
     (котлоагрегати)
 110103 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)
 110104 газові турбіни
 110105 стаціонарні двигуни
     Системи централізованого теплозабезпечення
 110201 установки для спалювання =300 МВт (котлоагрегати)
 110202 установки для спалювання =50 та 300 МВт
     (котлоагрегати)
 110203 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)
 110204 газові турбіни
 110205 стаціонарні двигуни
     Нафтопереробні підприємства
 110301 установки для спалювання =300 МВт (котлоагрегати)
 110302 установки для спалювання =50 та 300 МВт
     (котлоагрегати)
 110303 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)
 110304 газові турбіни
 110305 стаціонарні двигуни
 110306 процесові печі без контакту
     Установки для перетворення твердого палива
 110401 установки для спалювання =300 МВт (котлоагрегати)
 110402 установки для спалювання =50 та 300 МВт
     (котлоагрегати)
 110403 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)
 110404 газові турбіни
 110405 стаціонарні двигуни
 110406 коксові печі
 110407 інше (газифікація вугілля, зріджування)
     Видобуток вугілля, нафти/газу, компресори
     трубопроводів
 110501 установки для спалювання =300 МВт (котлоагрегати)
 110502 установки для спалювання =50 та 300 МВт
     (котлоагрегати)
 110503 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)
 110504 газові турбіни
 110505 стаціонарні двигуни
 110506 компресори трубопроводів
     Непромислові установки для спалювання
     Установки для спалювання на комерційних підприємствах
     та в установах
 120102 установки для спалювання =50 та 300 МВт
     (котлоагрегати)
 120103 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)
 120104 стаціонарні газові турбіни
 120105 стаціонарні двигуни
 120106 інше стаціонарне обладнання
     Установки для спалювання в житлово-комунальному секторі
 120201 установки для спалювання =50 МВт (котлоагрегати)
 120202 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)
 120203 стаціонарні газові турбіни
 120204 стаціонарні двигуни
 120205 інше стаціонарне обладнання (печі, каміни, приготування
     їжі)
     Установки для спалювання в сільському та лісовому
     господарстві і в секторі культивування водяних
     організмів
 120301 установки для спалювання =50 МВт (котлоагрегати)
 120302 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)
 120303 стаціонарні газові турбіни
 120304 стаціонарні двигуни
 120305 інше стаціонарне обладнання
     Спалювання в промисловості
     Процеси спалювання в котлоагрегатах, газових турбінах і
     стаціонарних двигунах
 130101 установки для спалювання =300 МВт (котлоагрегати)
 130102 установки для спалювання =50 та 300 МВт
     (котлоагрегати)
 130103 установки для спалювання 50 МВт (котлоагрегати)
 130104 газові турбіни
 130105 стаціонарні двигуни
 130106 інше стаціонарне обладнання
     Безконтактні технологічні печі
 130203 каупери доменних печей
 130204 печі для одержання гіпсової штукатурки, гіпсу
 130205 інші печі
     Контактні технологічні процеси
 130301 агломераційні заводи
 130302 печі вторинного нагрівання для виробництва чавуну та
     сталі
 130303 ливарні цехи для виробництва сірого чавуну
 130304 первинне виробництво свинцю
 130305 первинне виробництво цинку
 130306 первинне виробництво міді
 130307 вторинне виробництво свинцю
 130308 вторинне виробництво цинку
 130309 вторинне виробництво міді
 130310 вторинне виробництво алюмінію
 130311 виробництво цементу
 130312 виробництво вапна
 130313 виробництво асфальтобетону
 130314 виробництво листового скла
 130315 виробництво контейнерного скла
 130316 виробництво скляної вати
 130317 виробництво іншого скла (уключаючи спеціальне скло)
 130318 виробництво мінеральної вати
 130319 виробництво цегли та кахлю
 130320 тонкі керамічні матеріали
 130321 виробництво паперу (процес сушки)
 130322 виробництво глинозему
 130323 виробництво магнію (обробка доломіту)
 130324 виробництво нікелю (термальний процес)
 130325 виробництво емалі
 130326 зварювання металів
 130327 інше
     Виробничі процеси (стаціонарні джерела)
     Технологічні процеси в нафтовій промисловості
 210101 переробка нафтопродуктів
 210102 каталітичний крекінг
 210103 підприємства з відновлення сірки
 210104 зберігання і транспортування нафти на нафтопереробних
     заводах
 210105 інше
     Технологічні процеси в чорній металургії та вугільній
     промисловості
 210201 коксові батареї (витікання та гасіння в приміщенні)
 210202 завантаження доменної печі
 210203 плавлення чавуну і відливання чушок
 210204 тверде бездимне паливо
 210205 мартенівська піч
 210206 кисневий конвертер на заводі для виробництва сталі
 210207 виробництво сталі в електричній печі
 210208 прокатні стани
 210209 агломераційна установка (за винятком агломераційного
     заводу)
 210210 інше
     Технологічні процеси в кольоровій металургії
 210301 виробництво алюмінію (електроліз)
 210302 виробництво феросплавів
 210303 виробництво кремнію
 210304 виробництво магнію (за винятком обробки доломіту)
 210305 виробництво нікелю (за винятком термального процесу)
 210306 виробництво легованих металів
 210307 гальванізація
 210308 електрогальванізація
 210309 інше
     Технологічні процеси у виробництві неорганічних
     хімічних речовин
 210401 виробництво сірчаної кислоти
 210402 виробництво азотної кислоти
 210403 виробництво аміаку
 210404 виробництво сульфату амонію
 210405 виробництво нітрату амонію
 210406 виробництво фосфату амонію
 210407 виробництво азотних, фосфорних, калійних добрив
 210408 виробництво сечовини
 210409 виробництво сажі (кіптяви)
 210410 виробництво двоокису титану
 210411 виробництво графіту
 210412 виробництво карбіду кальцію
 210413 виробництво хлору
 210414 виробництво фосфатних добрив
 210415 зберігання неорганічних хімічних продуктів
 210416 інше
     Технологічні процеси у виробництві органічних хімічних
     речовин
 210501 виробництво етилену
 210502 виробництво пропілену
 210503 виробництво 1,2 дихлоретану (за винятком збалансованого
     процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду)
 210504 виробництво вінілхлориду (за винятком збалансованого
     процесу виробництва 1,2 дихлоретану і вінілхлориду)
 210505 виробництво 1,2 дихлоретану і вінілхлориду
     (збалансований процес)
 210506 виробництво поліетилену низької щільності
 210507 виробництво поліетилену високої щільності
 210508 виробництво полівінілхлориду
 210509 виробництво поліпропілену
 210510 виробництво стиролу
 210511 виробництво полістиролу
 210512 виробництво бутадієн-стиролу
 210513 виробництво стирол-бутадієнового латексу
 210514 виробництво стирол-бутадієнового каучуку
 210515 виробництво акрилонітрил-бутадієн-стиролу
 210516 виробництво окису етилену
 210517 виробництво формальдегіду
 210518 виробництво етилбензолу
 210519 виробництво фталевого ангідриду
 210520 виробництво акрилонітрилу
 210521 виробництво адипінової кислоти
 210522 зберігання органічних хімічних речовин
 210523 виробництво гліоксилової кислоти
 210524 виробництво галогенованих вуглеводнів
 210525 виробництво пестицидів
 210526 виробництво стійких органічних сполук
 210527 інше (фітосанітарія)
     Технологічні процеси в машинобудуванні, деревообробній,
     целюлозно-паперовій та харчовій промисловості, в інших
     секторах
 210601 виробництво деревостружкової плити (ДСП)
 210602 виробництво целюлози та паперу (крафт - целюлоза)
 210603 виробництво целюлози та паперу (сульфітна варка)
 210604 виробництво целюлози (нейтральний сульфітний
     поліхімічний процес)
 210605 хлібопромисловість
 210606 виробництво вина
 210607 виробництво пива
 210608 виробництво міцних спиртних напоїв
 210609 інші галузі харчової промисловості
 210610 виробництво бітумних покрівельних матеріалів
 210611 виробництво шляхового асфальтного покриття
 210612 виробництво цементу
 210613 виробництво скла
 210614 виробництво вапна
 210615 виробництво батарей
 210616 видобуток мінеральних руд
 210617 інше (уключаючи виробництво волокнистого азбесту)
 210618 використання вапняку і доломіту
 210619 виробництво та використання соди
 210620 машинобудування (механічна обробка металу)
 210621 переробка сільськогосподарської продукції
 210622 легка та обробна промисловість
 210700 Холодильні установки
 210800 Виробництво галокарбонів та сірчистого гексафториду
     Видобуток і розподіл палива та геотермальної енергії
     Видобуток та первинна обробка твердого палива
 310101 відкрита розробка родовищ
 310102 підземна розробка родовищ
 310103 зберігання твердого палива
 310104 інше
     Видобуток, первинна обробка та завантаження рідкого
     палива
 310201 робота на материку
 310202 робота у відкритому морі
 310203 інше
     Видобуток, первинна обробка та завантаження
     газоподібного палива
 310301 робота на материку (десульфуризація)
 310302 робота на материку (за винятком десульфуризації)
 310303 робота у відкритому морі
 310304 інше
     Розподіл рідкого палива (за винятком бензину)
 310401 морські термінали (танкери, транспортування та
     зберігання)
 310402 інші види транспортування та зберігання (уключаючи
     трубопроводи)
     Розподіл бензину
 310501 станції відправлення з нафтопереробних заводів
 310502 транспортування та зберігання (за винятком станцій
     обслуговування, уключаючи заправку автомобілів)
 310503 станції обслуговування (уключаючи заправку автомобілів)
 310504 інше
     Мережі розподілу газу
 310601 трубопроводи
 310602 трубопровідні компресорні станції
 310603 мережі розподілення
 310700 Видобуток геотермальної енергії
     Використання розчинників та інших продуктів
     Нанесення лакофарбового покриття
 410101 виробництво автомобілів
 410102 ремонт автомобілів
 410103 будівництво та оздоблення будівель (за винятком
     деревини)
 410104 побутове використання (за винятком деревини)
 410105 фарбування рулонної продукції
 410106 суднобудування
 410107 деревина
 410108 інші види промислового використання фарб (за винятком
     ремонту автомобілів)
 410109 інші види непромислового використання фарб
     Знежирення, хімічне очищення та електронне обладнання
 410201 знежирення металів
 410202 хімічне очищення
 410203 виробництво електронних деталей
 410204 інше промислове очищення
     Виробництво або обробка хімічних продуктів
 410301 обробка поліестеру
 410302 обробка полівінілхлориду
 410303 обробка пінополіуретану
 410304 обробка пінополістиролу
 410305 обробка каучуку
 410306 виробництво фармацевтичних продуктів
 410307 виробництво фарб
 410308 виробництво чорнила
 410309 виробництво клеїв
 410310 продування бітуму
 410311 виробництво клейких, магнітних стрічок, фотоплівок та
     фотографій
 410312 оздоблення текстилю
 410313 дублення шкіри
 410314 інше
     Інші види використання розчинників та супутні види
     діяльності
 410401 виробництво скловати
 410402 виробництво шлакової вати
 410403 поліграфічна промисловість
 410404 екстракція жирів, харчових та нехарчових масел
 410405 застосування клеїв та клейких стрічок
 410406 збереження деревини
 410407 антикорозійна обробка та консервація транспортних
     засобів
 410408 побутове використання розчинників (за винятком
     використання фарб)
 410409 депарафінізація транспортних засобів
 410410 виробництво фармацевтичної продукції
 410411 інше (збереження насіння)
     Використання гідрофторвуглецю, оксиду азоту, аміаку,
     перфторвуглецю, гексафториду сірки
 410501 використання оксиду азоту для анестезії
 410502 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря
     при використанні галокарбонів
 410503 обладнання для заморожування і кондиціювання повітря
     при використанні інших продуктів, відмінних від
     галокарбонів
 410504 витікання піни (за винятком пінополістиролу)
 410505 вогнегасники
 410506 аерозолі
 410507 електричне обладнання (за винятком електронних деталей)
 410508 інше
     Обробка та видалення відходів
     Спалювання відходів
 510201 спалювання побутових або муніципальних відходів
 510202 спалювання промислових відходів (за винятком відкритого
     спалювання)
 510203 спалювання у факелі на нафтопереробних заводах
 510204 спалювання у факелі в хімічній промисловості
 510205 спалювання відстою зворотних вод
 510206 спалювання у факелі при видобутку нафти та газу
 510207 спалювання відходів від лікарень
 510208 спалювання відпрацьованого масла
     Видалення твердих відходів на землі
 510401 ліквідація контрольованих відходів на землі
 510402 ліквідація неконтрольованих відходів на землі
 510403 інше
 510700  Спалювання сільськогосподарських відходів на відкритому
     повітрі (за винятком пожнивних залишків, соломи тощо на
     сільськогосподарських полях)
     Кремація
 510901 спалювання трупів
 510902 спалювання туш тварин
     Обробка інших відходів
 511001 очистка зворотних вод у промисловості
 511002 очистка зворотних вод у житловому і комерційному
     секторах
 511003 розміщення осаду зворотних вод
 511004 розміщення відходів у землі
 511005 виробництво компосту від відходів
 511006 виробництво біогазу
 511007 виробництво м'ясо-кісткового борошна
 511008 інше виробництво палива (залишки відпрацьованого
     палива)
     Сільське і лісове господарство, землекористування та
     зміна лісової біомаси
     Вирощування сільськогосподарських культур з
     використанням добрив (за винятком гною)
 610101 постійні (незмінні) культури
 610102 сільськогосподарські культури
 610103 рисові поля
 610104 садівництво
 610105 пасовища
 610106 земля під паром
     Вирощування сільськогосподарських культур без
     використання добрив
 610201 постійні (незмінні) культури
 610202 сільськогосподарські культури
 610203 рисові поля
 610204 садівництво
 610205 пасовища
 610206 земля під паром
 610300 Спалювання пожнивних залишків, соломи тощо на
     сільськогосподарських полях
     Ентеральна (кишкова) ферментація
 610401 молочні корови
 610402 інша рогата худоба
 610403 вівці
 610404 свині для відгодовування
 610405 коні
 610407 кози
 610408 кури-несучки
 610409 бройлери
 610410 інша домашня птиця (качки, гуси тощо)
 610411 хутрові звірі
 610412 свиноматки
 610414 буйволи
 610415 інші
     Прибирання, збереження та використання гною, а також
     органічних сполук
 610501 молочні корови
 610502 інша рогата худоба
 610503 свині для відгодовування
 610504 свиноматки
 610505 вівці
 610506 коні
 610507 кури-несучки
 610508 бройлери
 610509 інша домашня птиця (качки, гуси тощо)
 610510 хутрові звірі
 610511 кози
 610514 буйволи
 610515 інші
 610600 Використання пестицидів та вапняку
 610900 Прибирання, збереження та використання гною, а також
     азотних сполук
 
 Директор департаменту
 статистики сільського
 господарства та навколишнього
 середовища                     О.М.Прокопенко
 
 
                   Додаток 2
                   до Інструкції
                   щодо заповнення форм
                   державних статистичних
                   спостережень про охорону
                   атмосферного повітря N 2-ТП
                   (повітря) "Звіт про охорону
                   атмосферного повітря"
                   (річна) та N 2-ТП (повітря)
                   "Звіт про охорону
                   атмосферного повітря"
                   (квартальна)
 
 
               ПЕРЕЛІК
      забруднювальних речовин та парникових газів
 
 
------------------------------------------------------------------
| Код             Найменування            |
|----------------------------------------------------------------|
| 1                А              |
------------------------------------------------------------------
 00000 Усього забруднювальних речовин та парникових газів (крім
    вуглецю діоксиду)
 01000 Метали та їх сполуки
 01001 Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен)
 01002 Ванадій та його сполуки (у перерахунку на п'ятиоксид
    ванадію)
 01003 Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо)
 01004 Кадмій та його сполуки (у перерахунку на кадмій)
 01005 Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь)
 01006 Нікель та його сполуки (у перерахунку на нікель)
 01007 Ртуть та її сполуки (у перерахунку на ртуть)
 01008 Селен та його сполуки (у перерахунку на селен)
 01009 Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець)
 01010 Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому)
 01011 Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк)
 01101 Алюмінію оксид
 01102 Берилій та його сполуки (у перерахунку на берилій)
 01103 Кобальт та його сполуки (у перерахунку на кобальт)
 01104 Манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану)
 01105 Олово та його сполуки (у перерахунку на олово)
 01106 Стибій та його сполуки (у перерахунку на стибій)
 03000 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок
    (мікро-частинки та волокна)
 03001 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок більше
    2,5 мкм та менше 10 мкм
 03002 Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок 2,5 мкм
    та менше
 03003 Азбест
 03004 Сажа
 04000 Сполуки азоту
 04001 Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO ]
                               2
 04002 Азоту (1) оксид [N O]
             2
 04003 Аміак
 04004 Азотна кислота
 05000 Діоксид та інші сполуки сірки
 05001 Сірки діоксид
 05002 Сірководень (H S)
           2
 05003 Сірковуглець
 05004 Сульфатна кислота (H SO ) [сірчана кислота]
              2 4
 06000 Оксид вуглецю
 07000 Вуглецю діоксид
 08000 Озон
 09000 Фосфористий водень (фосфін)
 10000 Органічні аміни
 10001 Анілін
 10002 Диметиламін
 10003 Діетиламін
 10004 (альфа)-Нафтиламін
 10005 Хлоранілін
 11000 Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)
 11001 Акрилонітрил
 11002 Ангідрид малеїновий
 11003 Ангідрид фталевий
 11004 Акролеїн
 11005 Альдегід масляний
 11006 Ацетальдегід
 11007 Ацетон
 11008 Бензол
 11009 Бутиловий ефір оцтової кислоти (бутилацетат)
 11010 1,3-Бутадієн (дивініл)
 11011 Вінілацетат
 11012 Гідразин гідрат
 11013 Диметилформамід
 11014 Дихлоретан
 11015 Дихлорфенол
 11016 Дибенз(а,п)антрацен
 11017 Діетиловий ефір
 11018 Діетилбензол
 11019 Етилбензол
 11020 Етилцелозольв
 11021 Етилацетат
 11022 Етилену оксид
 11023 Кислота акрилова
 11025 Кислота масляна
 11026 Кислота мурашина
 11027 Кислота пропіонова
 11028 Кислота оцтова
 11029 Кислота терефталева
 11030 Ксилол
 11031 Метилізобутилкетон
 11032 Метилетилкетон
 11033 Метилацетат
 11034 Нафталін
 11035 Піридин
 11036 Спирт метиловий
 11037 Стирол
 11039 Тетрагідрофуран
 11040 Трикрезол
 11041 Толуол
 11042 Толуїлендіізоціанат
 11043 Толуїдини
 11044 Трихлоретилен
 11045 Трихлорбензол
 11046 Трихлорметан (хлороформ)
 11047 Тетрахлоретилен (перхлоретилен)
 11048 Фенол
 11049 Формальдегід
 11050 Фурфурол
 11051 1-Хлор-2,3-епіксипропан (епіхлоргідрин)
 11052 Хлоропрен
 11053 Циклогексанон
 12000 Метан
 13000 Стійкі органічні забруднювачі (СОЗ)
 13001 Гексабромдифеніл
 13002 Гексахлорбензол
 13003 Мірекс
 13004 Нітробензол
 13005 Нітротолуоли
 13006 Нітрофеноли
 13007 Пентахлорфенол
 13008 Пентахлорбензол
 13009 Поліхлоровані дибензо-n-діоксини
 13010 Поліхлоровані дибензофурани
 13011 Поліхлоровані дифеніли
 13012 2,3,7,8 - Тетрахлордибензо-парадіоксин (ТХДД)
 13013 Токсафен
 13014 Хлордекон
 13015 Хлоровані парафіни з коротким ланцюгом
 13100 Поліароматичні вуглеводні (ПАВ)
 13101 Бенз(a)пірен
 13102 Бенз(b)флуорантен
 13103 Бенз(k)флуорантен
 13104 Індено (1,2,3-cd) пірен
 14000 Бром та його сполуки (у перерахунку на бром)
 15000 Хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор)
 15001 Алліл хлористий
 15002 Вініл хлористий
 15003 Водню хлорид (соляна кислота за молекулою HCL)
 15004 Хлорбензол
 16000 Фтор та його сполуки (у перерахунку на фтор)
 16001 Фтористий водень
 17000 Ціаніди
 17001 Водню ціанід (синильна кислота)
 18000 Фреони
 18001 Гідрохлорфторвуглеці (ГХВ)
 18002 Хлорфторвуглеці (ХФВ)
 18003 Трихлоретан
 18004 Галони
 18005 Вуглецю чотирихлорид (тетрахлорметан)
 18006 Гідрофторвуглеці
 18007 Перфторвуглеці
 19000 Гексафторид сірки
 
 Директор департаменту
 статистики сільського
 господарства та навколишнього
 середовища                     О.М.Прокопенко
 
 
                   Додаток 3
                   до Інструкції
                   щодо заповнення форм
                   державних статистичних
                   спостережень про охорону
                   атмосферного повітря N 2-ТП
                   (повітря) "Звіт про охорону
                   атмосферного повітря"
                   (річна) та N 2-ТП (повітря)
                   "Звіт про охорону
                   атмосферного повітря"
                   (квартальна)
 
 
               ПЕРЕЛІК
           повітроохоронних заходів
 
 
------------------------------------------------------------------
| Код  |         Найменування заходу         |
| заходу |                            |
------------------------------------------------------------------
  1   Удосконалення технологічних процесів (уключаючи перехід
     на інші види палива, сировини і т. ін.)
 
  2   Будівництво і введення в дію нових газоочисних
     установок і споруд
 
  3   Підвищення ефективності роботи існуючих очисних
     установок (уключаючи їх модернізацію, реконструкцію і
     ремонт)
 
  4   Ліквідація джерел забруднення
 
  5   Перепрофілювання підприємства (цеху, дільниці) на
     випуск іншої продукції
 
  6   Інші заходи
 
 Директор департаменту
 статистики сільського
 господарства та навколишнього
 середовища                     О.М.Прокопенко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner