Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 564 від 19.05.2008

Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 14.07.2005 N 3911/05


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            20.10.2008 N 944
 
 
       Про завершення I (підготовчого) етапу
  дослідно-експериментальної роботи на базі експериментального
 навчального закладу всеукраїнського рівня - загальноосвітньої
       школи I - III ступенів N 123 м. Харкова
 
 
   Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від
11.09.2007 р. N 800 на базі загальноосвітньої школи I - III
ступенів N 123 м. Харкова проводиться дослідно-експериментальна
робота за темою: "Розробка моделі діяльності навчального закладу в
контексті  компетентнісного  підходу до оцінювання навчальних
досягнень учнів".
   За підсумками     I     (підготовчого)     етапу
дослідно-експериментальної  роботи   забезпечено  підготовку
педагогічних кадрів до роботи в нових умовах загальноосвітнього
навчального закладу; створено систему різних видів діяльності за
базовими потребами учнів; проведено вхідний моніторинг освітньої
діяльності  навчального  закладу;  проаналізовано  отримані
результати.
   З метою  продовження  дослідно-експериментальної роботи у
2008 - 2014 роках Н А К А З У Ю:
 
   1. Схвалити   діяльність   педагогічного   колективу
загальноосвітньої школи I - III ступенів N 123 м. Харкова
(Макаренко В.М.) щодо виконання Програми I (підготовчого) етапу
дослідно-експериментальної роботи за темою: "Розробка  моделі
діяльності  навчального  закладу в контексті компетентнісного
підходу до оцінювання навчальних досягнень учнів".
 
   2. Відповідно до висновків Комісії з проблем виховання дітей
та учнівської молоді Науково-методичної ради з питань освіти
Міністерства освіти і науки України (додаток 1) затвердити Звіт
(додаток 2) та Програму II (формувального) етапу (2008 - 2014 рр.)
дослідно-експериментальної роботи за вищезазначеною темою (додаток
3).
 
   3. Інституту  інноваційних  технологій  і  змісту освіти
(Завалевський Ю.І.):
 
   3.1. Надавати організаційну та науково-методичну допомогу
педагогічному колективу загальноосвітньої школи I - III ступенів N
123 м. Харкова.
 
   3.2. Заслухати звіт про роботу експериментального навчального
закладу у червні 2014 року.
 
   3.3. Розмістити даний наказ на сайті Міністерства освіти і
науки України: www.mon.gov.ua.
 
   4. Головному управлінню освіти і науки Харківської обласної
державної  адміністрації (Гаркавець В.П.)  надавати  допомогу
педагогічному колективу загальноосвітньої школи I - III ступенів
N 123 м. Харкова та забезпечити необхідні умови щодо організації
та проведення дослідно-експериментальної роботи.
 
   5. Контроль за виконанням  даного  наказу  покласти  на
заступника міністра Полянського П.Б.
 
 Міністр                       І.О.Вакарчук
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу МОН України
                   20.10.2008 N 944
 
 
                ЗВІТ
   про завершення I (підготовчого) етапу (2007 - 2008 рр.)
      дослідно-експериментальної роботи за темою:
     "Розробка моделі діяльності навчального закладу
    в контексті компетентнісного підходу до оцінювання
   навчальних досягнень учнів" на базі загальноосвітньої
       школи I - III ступенів N 123 м. Харкова
 
 
   Протягом звітного періоду загальноосвітній навчальний заклад
працював над проблемою: "Розробка моделі діяльності навчального
закладу в контексті компетентнісного підходу  до  оцінювання
навчальних досягнень учнів" в межах завдань підготовчого етапу
експерименту.
 
   На даний час все більшого визнання набуває компетентнісний
підхід - визначення й формування в учнів компетентностей, які
дають можливість особистості ефективно брати участь у багатьох
соціальних сферах та роблять вагомий внесок у розвиток якості
суспільства  та  особистого  успіху.  Ключові  компетентності
становлять  основний набір загальних понять, які мають бути
деталізованими в комплекс знань, умінь і навичок, цінностей та
відносин за навчальними галузями та життєвими сферами учнів. Таким
чином,  оскільки  компетентності  є  невід'ємною  складовою
особистості, то єдино реальною, як з теоретичної так із практичної
точки зору, є розбудова моделі досягнення державних стандартів
базової  освіти  через  заліково-блочну  систему навчання та
компетентнісний  підхід  у   навчально-виховному   процесі
загальноосвітнього навчального закладу.
 
   На основі  науково-теоретичних  положень  компетентнісного
підходу поставлені такі завдання:
   - формування  мотиваційної  готовності  педагогів  до
науко-водослідної та експериментальної роботи за вищезазначеною
темою;
   - визначення мотиваційної готовності до введення інновацій та
потенційних можливостей учасників педагогічної взаємодії;
   - вивчення запитів до школи батьків та учнів;
   - забезпечення підготовки педагогічних кадрів до роботи в
нових умовах загальноосвітнього навчального закладу;
   - створення системи різних видів діяльності за базовими
потребами учнів та сферами компетентності сучасної людини у
сучасному світі;
   - аналіз отриманих результатів, корекція подальшої траєкторії
розвитку навчального закладу, публікації у фахових педагогічних
виданнях.
 
   На I   етапі   (підготовчому)   до   участі   в
дослідно-експериментальній  роботі  залучено  всіх  учасників
навчально-виховного процесу, уточнено  функціональні  обов'язки
членів педагогічного колективу, забезпечено інформаційну підтримку
проведення експерименту - розширено фонд бібліотеки. Педагогами
навчального закладу опрацьовано психолого-педагогічні підходи до
впровадження особистісно  орієнтованих  технологій.  Підвищено
професійну майстерність вчителів шляхом їх активної участі у
науково-теоретичних і науково-практичних семінарах, педагогічних
читаннях,  а  саме:  науково-теоретичному  семінарі  "Основи
конфліктології" (проводила Іонова О.М.,  доктор  психологічних
наук,  завідувачка кафедри психології ХДПУ ім. Г.С.Сковороди);
науково-практичному  семінарі  "Розбудова  векторної  моделі
освітнього середовища закладу освіти" (проводила Гречаник О.В.,
викладач ІПО ХДПУ ім. Г.С.Сковороди).  Протягом року (листопад,
січень,  березень)  проведено педагогічні читання за  книгою
І.Д.Беха "Виховання особистості". Використовуючи метод експертних
оцінок,  визначали  особливості міжособистісних стосунків, що
склалися  в  педагогічному  колективі.  За  результатами
діагностування, можна зробити висновок, що загальна характеристика
стану психологічного клімату у педагогічному колективі навчального
закладу є позитивною.
 
   Побудовано векторну модель освітнього середовища навчального
закладу та зроблено висновок, що основне освітнє середовище -
кар'єрне, але у ньому залежність превалює над активністю. Це
означає, що у більшості випадків використовуються колективні,
групові форми навчання й виховання, відмічається стимулювання
пізнавальної активності учнів, заохочення, створення ситуацій
успіху тощо. Під впливом "суспільного вітру" вектор основного
освітнього середовища - шкільного - за сприятливих умов може
змінитися, трансформуватися до творчого середовища, проте для
цього потрібно надавати учням більше свободи, враховувати їхні
побажання, розвивати індивідуальні здібності. Вектор "Особистість"
підсилює загальний вплив сили "Суспільного вітру", з більшою
вірогідністю зрушуючи вектор "Освітнього середовища" до творчого
середовища.
 
   Створено цільову  програму  "Обдарованість".  На  основі
діагностування, тестування, анкетування, спостереження визначено
творчо обдарованих дітей. Проведено діагностику адаптації учнів до
навчально-виховного  процесу,  діагностику розподілу учнів за
яскраво  вираженими  здібностями  в  художньо-естетичній  та
академічній  сферах.  В  рамках  реалізації програми вчителі
навчального закладу продовжили дослідно-експериментальну роботу з
учнями. На районний конкурс-захист науково-дослідницьких робіт
учнів-членів МАН України було представлено 12 робіт (у 2006 - 2007
н. р. - 5 робіт). З них - 8 робіт (у 2006 - 2007 н. р. - 1 робота)
було відзначено Дипломами I - III ступенів. Вчителі-керівники
дослідно-експериментальної  роботи  були нагороджені грамотами
Управління освіти Московської районної в м. Харкові ради за
підготовку   учнів-переможців   районного   конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт  Малої  академії  наук  України.
Учні-переможці районного конкурсу-захисту науково-дослідницьких
робіт були відправлені на II (обласний) етап. Три учні стали
переможцями та отримали Дипломи Головного управління освіти і
науки Харківської обласної державної адміністрації.
 
   Узагальнено проміжні результати діагностики розвитку учнів в
умовах реалізації заліково-блочної системи навчання. За підсумками
2007 - 2008 навчального року рівень освіченості учнів з усіх
предметів  підвищився (в порівнянні з попереднім роком), що
свідчить про ефективність впровадження заліково-блочної системи
навчання.
 
   За звітний  період  творча група вчителів працювала над
впровадженням  в  навчально-виховний  процес  інноваційних
педагогічних  технологій  на основі компетентнісного підходу,
розпочала роботу над створенням моделі випускника школи. Створено
методичний  бюлетень  з  розробками  уроків  за  технологією
блочно-залікової системи навчання.
 
   З метою  визначення  рівня   особистісної   адаптації
першокласників проведена діагностика, яка наголосила на ряді
специфічних проблем. Не всі діти, які йдуть в перший клас, мають
однакову  готовність  до навчання. Зміна середовища навчання
потребує більш високих вимог, як до інтелектуального так і до
особистісного розвитку, до ступеню сформованості певних навчальних
знань, а саме: забезпечення умов  поступового  переходу  до
систематичного навчання дітей шестирічного віку, а також виявлення
потенційної "групи ризику", тобто учнів, чиє подальше навчання та
виховання пов'язані із суттєвими труднощами. Виявлені діти, які
мали низький і середній рівень готовності до навчання, визначена
кількість  неадаптованих  та  дезадаптованих  учнів.  Робота
проводилась з 15 вересня по 31 жовтня 2007 року. В ній брали
участь 37 учнів. Для цього була використана комплексна методика
Ільїної. Отримані результати діагностування свідчать, що кількість
учнів з високим рівнем готовності до школи складає 6%, добрий
рівень - 70%,  середній - 22%,  2% - нижче середнього - ці учні
потребують додаткової уваги з боку батьків, вчителів, практичного
психолога. З цього приводу запланована корекційно-відновлювальна
робота, яка спрямована на розвиток уваги, мислення та пам'яті.
Учні з слабким рівнем психологічної готовності до навчання не були
виявленні. Якщо порівняти результати діагностування учнів перших
класів цього року з результатами минулих років, можемо зробити
висновок, що в 2007 - 2008 навчальному році учні перших класів
мають вищі показники - це дає змогу вчителям результативно
вплинути  на  розвиток пізнавальних якостей учнів у процесі
навчання.
 
   Протягом звітного періоду проведено дослідження щодо розвитку
мотиваційної  сфери  учнів,  які  навчаються  за технологією
заліково-блочної системи навчання (5 - 11 класи). Діагностування
проводилося  за  методикою  Пашнєва  (мотивація  навчальної
діяльності). Проаналізувавши результати  діагностування  можна
зазначити, що учні 5-х класів мають декілька мотивів навчання, а
саме: мотив благополуччя; мотив відповідальності та обов'язку;
пізнавальний мотив. Також ми бачимо, що в цьому віці відсутній
мотив зовнішнього спонукання або уникнення покарання. Учні 6 - 7
класів обирають один основний мотив - благополуччя. Але на відміну
від 6-х класів, учні 7-х не розглядають навчання, як престиж і
отримання інформації для них не є засобом самоствердження. В учнів
10-х класів був виявлений ведучий мотив - благополуччя. Якщо
порівняти результати, отримані на кінець навчального року з
результатами, які були отримані на початку навчального року, то
можна побачити, що підвищилися показники пізнавального мотиву,
мотиву отримання інформації,  як  засобу  самоствердження  і
орієнтації на поведінку в соціумі. Це може свідчити про позитивний
вплив учителів на формування цих мотивів у учнів. При порівнянні
результатів діагностики учнів школи II - III ступенів можна
зазначити, що у них ведучий мотив - благополуччя. Учні школи II
ступеню більш орієнтовані на відповідальність у навчанні та
отримання знань для них є метою розвитку особистості (пізнавальний
мотив).
 
   У навчальному закладі створені належні умови для впровадження
особистісно орієнтованих  технологій  виховання  і  навчання,
визначено конкретні шляхи реалізації експерименту.
 
   Протягом наступного етапу дослідно-експериментальної роботи
будуть розглядатися такі питання:
   - розробка   моделі   та   програми   становлення
конкурентоспроможного вчителя в умовах загальноосвітньої школи;
   - проведення  комплексного моніторингу навчально-виховного
процесу;
   - побудова векторної моделі випускника школи;
   - розробка й  обґрунтування  власної  моделі  управління
навчально-виховним   процесом,   побудованим  на  принципі
компетентнісного підходу;
   - впровадження інноваційних педагогічних технологій на основі
компетентнісного підходу;
   - підготовка  та  створення  вчителями загальноосвітнього
навчального закладу методичних розробок, посібників, авторських
програм в межах тематики дослідно-експериментальної роботи.
 
 Директор загальноосвітньої
 школи I - III ступенів
 N 123 м. Харкова                  В.М.Макаренко
 
 
                   Додаток 3
                   до наказу МОН України
                   20.10.2008 N 944
 
 
               ПРОГРАМА
           II (формувального) етапу
      дослідно-експериментальної роботи за темою:
     "Розробка моделі діяльності навчального закладу
        в контексті компетентнісного підходу
      до оцінювання навчальних досягнень учнів"
     на базі загальноосвітньої школи I - III ступенів
        N 123 м. Харкова (2008 - 2014 рр.)
 
 
--------------------------------------------------------------------
| N | Зміст роботи  | Термін  |Відповідальні |  Очікувані  |
|п/п |         |виконання |       |  результати  |
|------------------------------------------------------------------|
|       I. Організаційно-кадрове забезпечення        |
|------------------------------------------------------------------|
|1. |Залучення до   |2008 р.  |Директор   |Угоди про    |
|  |проведення    |      |       |співпрацю та  |
|  |дослідно-    |      |       |спільну     |
|  |експериментальної|      |       |дослідно-    |
|  |роботи наукових |      |       |експериментальну|
|  |консультантів,  |      |       |діяльність   |
|  |педагогічних,  |      |       |        |
|  |медичних     |      |       |        |
|  |працівників,   |      |       |        |
|  |рецензентів,   |      |       |        |
|  |координаторів  |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|2. |Введення до   |2008 р.  |Директор   |Штатний розпис |
|  |штатного розпису |      |       |        |
|  |на період    |      |       |        |
|  |проведення    |      |       |        |
|  |дослідно-    |      |       |        |
|  |експериментальної|      |       |        |
|  |роботи додаткових|      |       |        |
|  |штатних одиниць: |      |       |        |
|  |заступника    |      |       |        |
|  |директора з   |      |       |        |
|  |науково-     |      |       |        |
|  |методичної    |      |       |        |
|  |роботи,     |      |       |        |
|  |лаборанта,    |      |       |        |
|  |психолога    |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|3. |Створення    |2008 -   |Науковий   |Акмеологічні  |
|  |акмеологічних  |2009 рр.  |керівник,   |моделі     |
|  |моделей основних |      |директор   |навчально-   |
|  |суб'єктів    |      |       |виховного    |
|  |освітнього    |      |       |процесу школи  |
|  |процесу     |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|4. |Розробка моделі |2008 р.  |Директор   |Визначення   |
|  |та програми   |      |школи     |напрямів у   |
|  |становлення   |      |       |розробці    |
|  |конкурентно-   |      |       |програми.    |
|  |спроможного   |      |       |Структурно-   |
|  |вчителя     |      |       |функціональна  |
|  |         |      |       |модель     |
|------------------------------------------------------------------|
|        II. Науково-методичне забезпечення        |
|------------------------------------------------------------------|
|1. |Впровадження   |2008 -   |Вчителі школи |Методичні    |
|  |інноваційних   |2014 рр.  |       |матеріали    |
|  |педагогічних   |      |       |        |
|  |технологій на  |      |       |        |
|  |основі      |      |       |        |
|  |компетентнісного |      |       |        |
|  |підходу     |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|2. |Апробація    |2008 -   |Адміністрація |Матеріали    |
|  |створеної моделі |2014 рр.  |школи     |апробації    |
|  |управління    |      |       |        |
|  |навчально-    |      |       |        |
|  |виховним     |      |       |        |
|  |процесом     |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|3. |Розробка й    |2008 -   |Науковий   |Модель     |
|  |обґрунтування  |2009 рр.  |керівник,   |управління   |
|  |власної моделі  |      |директор   |навчально-   |
|  |управління    |      |       |виховним    |
|  |навчально-    |      |       |процесом    |
|  |виховним     |      |       |        |
|  |процесом,    |      |       |        |
|  |побудованим на  |      |       |        |
|  |принципі     |      |       |        |
|  |компетентнісного |      |       |        |
|  |підходу     |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|4. |Побудова     |2008 р.  |Психолог   |Модель     |
|  |векторної моделі |      |       |випускника   |
|  |випускника школи |      |       |        |
|  |         |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|5. |Організація та  |2008 -   |Науковий   |Підвищення   |
|  |проведення    |2014 рр.  |керівник,   |професійної   |
|  |науково-     |      |заступник   |компетентності |
|  |практичних    |      |директора з  |вчителів.    |
|  |семінарів за   |      |науково-   |Матеріали    |
|  |темою дослідно- |      |методичної  |семінару    |
|  |експериментальної|      |роботи,    |        |
|  |роботи      |      |психолог   |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|6. |Аналіз      |Травень  |Заступники  |Матеріали для  |
|  |управлінської  |щорічно  |директора   |подальшого   |
|  |діяльності з   |      |       |планування   |
|  |обраної проблеми |      |       |роботи     |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|7. |Виявлення та   |2008 -   |Заступник   |Матеріали    |
|  |обґрунтування  |2014 рр.  |директора з  |дослідження   |
|  |оптимальних умов |      |навчально-  |        |
|  |підвищення рівня |      |методичної  |        |
|  |організаційно-  |      |роботи,    |        |
|  |педагогічної   |      |психолог   |        |
|  |діяльності    |      |       |        |
|  |вчителя при   |      |       |        |
|  |впровадженні   |      |       |        |
|  |компетентнісного |      |       |        |
|  |підходу     |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|8. |Підготовка та  |2008 -   |Заступник   |Підвищення   |
|  |створення    |2014 рр.  |директора з  |професійної   |
|  |вчителями школи |      |навчально-  |компетентності |
|  |методичних    |      |методичної  |вчителів з даної|
|  |розробок,    |      |роботи    |проблеми,    |
|  |посібників,   |      |       |стимулювання їх |
|  |авторських    |      |       |творчої     |
|  |програм     |      |       |активності   |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|9. |Підготовка звіту |2014 р.  |Науковий   |Звіт      |
|  |за результатами |      |керівник,   |        |
|  |формувального  |      |директор   |        |
|  |етапу      |      |       |        |
|  |експерименту   |      |       |        |
|------------------------------------------------------------------|
|         III. Діагностичне забезпечення         |
|------------------------------------------------------------------|
|1. |Проведення    |Жовтень  |Психолог   |Матеріали    |
|  |досліджень:   |2008 -   |       |досліджень   |
|  |- рівня     |2014 рр.  |       |        |
|  |особистісної   |      |       |        |
|  |адаптації    |      |       |        |
|  |першокласників  |      |       |        |
|  |-----------------+-----------+--------------+----------------|
|  |- мотиваційної  |Вересень, |Психолог   |Матеріали для  |
|  |сфери учнів, які |травень  |       |нарад      |
|  |навчаються за  |2008 -   |       |        |
|  |технологією   |2014 рр.  |       |        |
|  |заліково-блочної |      |       |        |
|  |системи навчання |      |       |        |
|  |(5 - 11 кл.)   |      |       |        |
|  |-----------------+-----------+--------------+----------------|
|  |- діяльнісних  |2008 -   |Заступник   |Матеріали    |
|  |здібностей учнів |2014 рр.  |директора з  |досліджень   |
|  |основної та   |      |науково-   |        |
|  |старшої школи  |      |методичної  |        |
|  |         |      |роботи    |        |
|  |-----------------+-----------+--------------+----------------|
|  |- реалізації   |Травень  |Заступник   |Матеріали    |
|  |принципів    |2008 -   |директора з  |дослідження   |
|  |компетентнісного |2014 рр.  |науково-   |        |
|  |підходу навчання |      |методичної  |        |
|  |         |      |роботи    |        |
|  |-----------------+-----------+--------------+----------------|
|  |- проведення   |Травень  |Експертна   |Матеріали    |
|  |науково-     |2008 -   |група     |дослідження   |
|  |методичної    |2014 рр.  |       |        |
|  |роботи      |      |       |        |
|  |-----------------+-----------+--------------+----------------|
|  |- оцінка     |Травень  |Експертна   |Матеріали    |
|  |ефективності   |2008 -   |група     |дослідження   |
|  |навчально-    |2014 рр.  |       |        |
|  |виховного    |      |       |        |
|  |процесу     |      |       |        |
|  |-----------------+-----------+--------------+----------------|
|  |- психолого-   |Листопад  |Психолог   |Матеріали    |
|  |педагогічної   |2008 р.  |       |дослідження   |
|  |оцінки вчителів, |      |       |        |
|  |схильних до   |      |       |        |
|  |інноваційної   |      |       |        |
|  |діяльності    |      |       |        |
|  |-----------------+-----------+--------------+----------------|
|  |- діагностування |Грудень  |Психолог   |Матеріали    |
|  |мотиваційного  |2008 -   |       |дослідження   |
|  |середовища в   |2014 рр.  |       |        |
|  |педагогічному  |      |       |        |
|  |колективі    |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|2. |Проведення    |2008 -   |Психолог   |Матеріали    |
|  |комплексного   |2014 рр.  |       |дослідження   |
|  |моніторингу   |      |       |        |
|  |навчально-    |      |       |        |
|  |виховного    |      |       |        |
|  |процесу     |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|3. |Підготовка    |2014 р.  |Науковий   |Підсумковий   |
|  |підсумкового   |      |керівник,   |звіт      |
|  |аналітичного   |      |директор   |        |
|  |звіту      |      |       |        |
|------------------------------------------------------------------|
|       IV. Матеріально-технічне забезпечення        |
|------------------------------------------------------------------|
|1. |Придбання    |2008 -   |Директор   |Теоретична та  |
|  |необхідної    |2014 рр.  |       |методична    |
|  |науково-     |      |       |підготовка   |
|  |методичної    |      |       |педагогічного  |
|  |літератури для  |      |       |колективу    |
|  |забезпечення   |      |       |        |
|  |дослідно-    |      |       |        |
|  |експериментальної|      |       |        |
|  |роботи      |      |       |        |
|----+-----------------+-----------+--------------+----------------|
|2. |Придбання    |2008 -   |Директор   |Комп'ютерна   |
|  |комп'ютерної   |2014 рр.  |       |техніка,    |
|  |техніки та    |      |       |оргтехніка   |
|  |оргтехніки    |      |       |        |
|  |(копіювальні   |      |       |        |
|  |апарат, принтер, |      |       |        |
|  |сканер) для   |      |       |        |
|  |ефективної    |      |       |        |
|  |організації   |      |       |        |
|  |дослідно-    |      |       |        |
|  |експериментальної|      |       |        |
|  |роботи      |      |       |        |
--------------------------------------------------------------------
 
 Директор загальноосвітньої
 школи I - III ступенів
 N 123 м. Харкова                  В.М.Макаренко<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner