Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 248/687 від 16.05.2008

Про затвердження паспорта бюджетної програми на 2008 рік


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

              Н А К А З
 
             17.10.2008 N 83
 
 
         Про запровадження контрактної
           форми трудового договору
           із керівниками державних
          суб'єктів господарювання,
         які належать до сфери управління
          Державного агентства України
          з інвестицій та інновацій
 
 
   Відповідно до Закону України "Про  управління  об'єктами
державної власності" ( 185-16 ), Положення про Державне агентство
України з інвестицій та інновацій, затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів  України  від 16 травня 2007 року N 749
( 749-2007-п ), постанов Кабінету Міністрів України від 19 березня
1993 року N 203 ( 203-93-п ) "Про застосування контрактної форми
трудового договору з керівником підприємства, що є у державній
власності", від 2 серпня 1995 року N 597 ( 597-95-п ) "Про типову
форму  контракту  з  керівником  підприємства,  що  є  у
загальнодержавній власності", інших нормативно-правових актів, що
регулюють трудові та інші відносини між суб'єктами управління
об'єктами  державної  власності  та  державними  суб'єктами
господарювання, Н А К А З У Ю:
 
   1. Запровадити контрактну форму  трудового  договору  із
керівниками державних суб'єктів господарювання, які належать до
сфери управління Державного агентства України з інвестицій та
інновацій.
 
   2. Затвердити Положення про порядок укладання контракту з
керівниками державних суб'єктів господарювання, які належать до
сфери управління Державного агентства України з інвестицій та
інновацій, що додається.
 
   3. Юридичному департаменту (В.Володіну) та Відділу кадрової
роботи (Л.Тарасенко) розробити та подати в установленому порядку
на затвердження форми  контрактів  з  керівниками  державних
підприємств та установ, узагальнюючим показником ефективності
діяльності яких є прибуток, а також з керівниками державних
бюджетних установ.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Голова                         В.Івченко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного агентства
                   України з інвестицій
                   та інновацій
                   17.10.2008 N 83
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
         про порядок укладання контракту
        з керівниками державних суб'єктів
       господарювання, які належать до сфери
         управління Державного агентства
        України з інвестицій та інновацій
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Керуючись  пунктом  4  статті 6 Закону України "Про
управління об'єктами державної власності" ( 185-16 ) Державне
агентство  України  з  інвестицій  та  інновацій  (далі  -
Держінвестицій) укладає і розриває контракти  з  керівниками
державних суб'єктів господарювання і здійснює контроль за їх
виконанням.
 
   2. Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) контракт є особливою формою трудового договору, в якому
строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови
матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови
розірвання договору можуть встановлюватись угодою сторін.
   Укладення контракту  з  керівниками  державних  суб'єктів
господарювання здійснюється у порядку, передбаченому постановою
Кабінету Міністрів  України від 19 березня 1993 року N 203
( 203-93-п ) "Про застосування контрактної  форми  трудового
договору з керівником підприємства, що є у державній власності" з
урахуванням  особливостей,  встановлених  законодавством  для
відповідних організаційно-правових форм юридичних осіб, та цим
Положенням.
 
   3. Контракт з керівниками державних суб'єктів господарювання
може бути укладений на строк від 1 до 5 років.
 
           II. Укладання контракту
 
   4. Наймання  на  роботу  керівника  державного  суб'єкта
господарювання здійснюється Держінвестицій шляхом укладання з ним
контракту за погодженням з місцевою державною адміністрацією та
Першим віце-прем'єр-міністром України.
   Проект подання  щодо  погодження  контракту з керівником
державного  суб'єкта  господарювання  до  місцевої  державної
адміністрації готується структурним підрозділом Держінвестицій,
який здійснює координацію роботи цього суб'єкта, розглядається і
погоджується  керівником Відділу кадрової роботи, заступником
Голови відповідно до розподілу функціональних обов'язків, першим
заступником Голови та підписується Головою Держінвестицій. До
подання додається біографічна довідка претендента на  посаду
керівника  державного  суб'єкта  господарювання  за  підписом
начальника Відділу кадрової роботи Держінвестицій.
 
   5. Контракт набуває чинності з моменту його  підписання
сторонами і є підставою для видання наказу про призначення
керівника на посаду з дня, встановленого у контракті.
 
   6. Для укладання контракту претендент на посаду керівника за
попереднім погодженням з Головою Держінвестицій особисто подає у
Відділ кадрової роботи Держінвестицій такі документи:
   1) лист-погодження  місцевої  державної  адміністрації на
укладання контракту;
   2) заяву на ім'я Голови Держінвестицій про призначення на
посаду;
   3) автобіографію;
   4) копію паспорту;
   5) особовий листок по обліку кадрів з фотокарткою;
   6) копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене
звання, підвищення кваліфікації;
   7) трудову книжку та її копію;
   8) копію   статуту  (положення)  державного  суб'єкта
господарювання (якщо претендент виконує обов'язки керівника);
   9) копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та
довідки органів статистики про включення до єдиного державного
реєстру (якщо претендент виконує обов'язки керівника);
   10) показники фінансово-господарської діяльності за останній
рік та квартал з урахуванням вимог, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року  N  832
( 832-2007-п ) "Про затвердження Порядку здійснення контролю за
виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та
критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної
власності" (якщо претендент виконує обов'язки керівника).
 
   7. Відділ кадрової роботи за участю (у  разі  потреби)
заінтересованих структурних підрозділів Держінвестицій:
   перевіряє наявність, правильність оформлених документів;
   формує особову справу претендента на посаду керівника та
узагальнюючу довідку;
   забезпечує підготовку проекту контракту;
   організовує проходження співбесіди претендента на  посаду
керівника  державного  суб'єкта  господарювання  із  першим
заступником, заступниками Голови Держінвестицій відповідно до
розподілу  функціональних  обов'язків  та  заінтересованими
керівниками структурних підрозділів  Держінвестицій  з  метою
з'ясування досвіду роботи претендента, його професійного рівня,
організаторських здібностей, відповідності посаді та узгодження
проекту контракту.
 
   8. Структурний  підрозділ  Держінвестицій,  який здійснює
координацію роботи державного суб'єкта господарювання:
   готує лист узгодження до контракту (додаток 1), довідку про
господарську діяльність державного суб'єкта господарювання та
висновок щодо спроможності претендента забезпечити належний рівень
роботи цього суб'єкта (додаток 2) і узгоджує їх із заступником
Голови  Держінвестицій відповідно до розподілу функціональних
обов'язків;
   попередньо визначає строк, на який укладається контракт з
керівником.
 
   9. Після проведення співбесід, передбачених пунктом 7 цього
Порядку,  та завершення узгодження контракту Відділ кадрової
роботи:
   організовує проходження  співбесіди претендента на посаду
керівника  державного  суб'єкта  господарювання  із  Головою
Держінвестицій;
   доукомплектовує особову справу керівника та подає на підпис
Голові Держінвестицій контракт разом з проектом листа Першому
віце-прем'єр-міністру України;
   після погодження  Першим  віце-прем'єр-міністром  України
укладання контракту, готує проект наказу про призначення керівника
на посаду та подає його в установленому порядку на підпис Голові
Держінвестицій;
   у разі непогодження Першим віце-прем'єр-міністром України
укладання контракту, в письмовій формі інформує претендента про
відмову в призначенні на посаду.
 
          III. Продовження строку дії
            трудового договору
 
   10. За два місяці до закінчення строку контракт може бути
продовжений (до 5-ти років) або укладений на інший строк.
 
   11. Для продовження терміну дії контракту керівник державного
суб'єкта господарювання подає такі документи:
   1) заяву на ім'я Голови Держінвестицій про продовження строку
дії контракту;
   2) погодження місцевої адміністрації із вказаним строком
продовження дії контракту;
   3) показники фінансово-господарської діяльності за останній
рік та квартал з урахуванням вимог, передбачених постановою
Кабінету Міністрів України від 19 червня 2007 року  N  832
( 832-2007-п ) "Про затвердження Порядку здійснення контролю за
виконанням функцій з управління об'єктами державної власності та
критеріїв визначення ефективності управління об'єктами державної
власності".
 
   12. Укладання контракту на новий строк відбувається згідно з
пунктами 7-9 цього Порядку ( 832-2007-п ).
 
   13. Відділ  кадрової роботи Держінвестицій готує проекти
наказу та додаткової угоди до діючого контракту та подає їх в
установленому порядку на підпис Голові Держінвестицій.
 
       IV. Внесення змін до діючих контрактів
 
   14. Внесення змін до контракту здійснюється шляхом підписання
додаткових угод.
 
         V. Припинення трудового договору
           з керівником державного
           суб'єкта господарювання
 
   15. Розірвання контракту з керівником державного суб'єкта
господарювання здійснюється:
   достроково з  ініціативи  Держінвестицій  у  випадках,
передбачених контрактом та законодавством;
   на вимогу керівника  державного  суб'єкта  господарювання
(згідно з поданою заявою) у випадках, передбачених контрактом та
законодавством.
 
   16. Звільнення керівника державного суб'єкта господарювання у
зв'язку  із закінченням строку дії контракту здійснюється в
установленому порядку згідно з пунктом 2 статті 36 Кодексу законів
про працю України ( 322-08 ).
 
 Директор Юридичного
 департаменту                      В.Володін
 
 
                   Додаток 1
                   до Положення про порядок
                   укладання контракту
                   з керівниками державних
                   суб'єктів господарювання,
                   які належать до сфери
                   управління Державного
                   агентства України
                   з інвестицій та інновацій
 
 
             ЛИСТ УЗГОДЖЕННЯ
 
 
   до контракту з_______________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Назва структурного  підрозділу, який здійснює координацію
роботи державного суб'єкта господарювання
 
   Вноситься пропозиція: укласти контракт строком на _______
місяців.
 
   Погоджено:
 
   Перший заступник Голови
 
   Заступник Голови (до функціональних обов'язків якого належить
координація діяльності державного суб'єкта господарювання)
 
   Заступник Голови (до функціональних обов'язків якого належить
управління державним майном)
 
   Юридичний департамент
 
   Управління фінансування та бухгалтерського обліку
 
   Відділ контролю  за  діяльністю  підприємств, установ та
організацій Держінвестицій
 
   Відділ кадрової роботи.
 
 Директор Юридичного
 департаменту                      В.Володін
 
 
                   Додаток 2
                   до Положення про порядок
                   укладання контракту
                   з керівниками державних
                   суб'єктів господарювання,
                   які належать до сфери
                   управління Державного
                   агентства України
                   з інвестицій та інновацій
 
 
               ДОВІДКА
           про роботу державного
           суб'єкта господарювання
 
 
__________________________________________________________________
_____________________ за період ____________________________.
 
   1. Основні фонди (наявність землі, будівель та інше).
 
   2. Основна діяльність.
 
   3. Наявність заборгованостей з обов'язкових платежів  та
заробітної плати.
 
   4. Висновок щодо фахової, ділової і професійної підготовки
претендента на посаду керівника та його здатність забезпечити
доручену ділянку роботи.
 
 Керівник структурного
 підрозділу, який здійснює
 координацію роботи
 державного підприємства
                 (підпис)       (П.І.Б.)
 
 Директор Юридичного
 департаменту                      В.Володін<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner