Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 796/5 від 14.05.2008

Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства юстиції України від 04.02.2005 N 17/5


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            17.10.2008 N 431
 
 
       Про внесення змін до Технологічної схеми
       проходження документів для здійснення
        операцій по обслуговуванню бюджетів
         на центральному рівні Державного
            казначейства України
 
    { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
                       казначейства 
     N 534 ( v0534506-08 ) від 18.12.2008 }
 
 
 
   Відповідно до Бюджетного кодексу України (  2542-14  ),
постанови Кабінету  Міністрів  України від 21.12.2005 N 1232
( 1232-2005-п ) "Питання Державного казначейства України", інших
нормативно-правових актів, що регулюють бюджетні відносини в
Україні, та з метою удосконалення організації документообігу між
структурними підрозділами  Державного  казначейства  України
Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Технологічної схеми проходження документів
для здійснення операцій по обслуговуванню бюджетів на центральному
рівні Державного казначейства України ( v0079506-06 ) (далі -
Зміни), що додаються.
 
   2. Директору  Департаменту  методології  з обслуговування
бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Сушко Н.І. довести
цей наказ до відома заступників голови та керівників самостійних
структурних  підрозділів  центрального  апарату  Державного
казначейства України.
 
   3. Начальнику Головного управління Державного казначейства
України у Дніпропетровській області В.С. Галущинському в межах
договірних  зобов'язань  з виконавцем робіт по супроводженню
прикладного програмного  забезпечення  (далі  -  ППЗ)  -
ТОВ "Уніті-БАРС" до 01.12.2008 року забезпечити доопрацювання
ППЗ АС "Казна-Центр", АС "Казна-Видатки".
 
   4. Наказ набирає чинності згідно з законодавством, крім
пункту 2.1 Змін, який набирає чинності з 15.04.2009, пунктів 2.3,
2.4, 2.6, 2.7 та 2.10 Змін, які набирають чинності з 01.01.2010.
{ Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
казначейства N 534 ( v0534506-08 ) від 18.12.2008 }
 
   5. Контроль за  виконанням  цього  наказу  покласти  на
заступників голови відповідно до розподілу обов'язків.
 
 В.о. голови                      О.С.Даневич
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного казначейства
                   України
                   17.10.2008 N 431
 
 
               ЗМІНИ
     до Технологічної схеми проходження документів
      для здійснення операцій по обслуговуванню
      бюджетів на центральному рівні Державного
            казначейства України
             ( v0079506-06 )
 
 
   1. Доповнити главу 2.1 після пункту 2.1.5 новим пунктом 2.1.6
такого змісту:
   "2.1.6. Департамент консолідованої фінансової звітності готує
оперативну щоденну інформацію щодо окремих показників по виконанню
державного бюджету (загальний фонд) (додаток 1) та погоджує її в
Управлінні обслуговування боргових зобов'язань держави в частині
видатків по обслуговуванню державного боргу та  фінансування
державного бюджету за борговими зобов'язаннями".
 
   2.У главі 3.1:
 
   2.1. Пункт 3.1.1 викласти у такій редакції:
   "3.1.1. Відділ мережі та зведених показників бюджету отримує
від головних розпорядників бюджетних коштів інформацію про мережу
установ і організацій, які отримують кошти з державного бюджету,
на паперових та електронних носіях та реєстри змін до мережі,
перевіряє на відповідність розпису державного бюджету і даним
Єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та
вносить до єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів
коштів державного бюджету.
   Всі органи Державного казначейства України мають доступ до
єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів коштів
державного бюджету у межах відповідної території.
   Відділ мережі  та зведених показників бюджету забезпечує
ведення єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів
коштів державного бюджету та надає інформацію з неї Міністерству
фінансів України та головним розпорядникам бюджетних коштів у
встановленому порядку.
   Відділ мережі та зведених  показників  бюджету  імпортує
інформацію з єдиної бази даних мережі розпорядників та одержувачів
коштів державного бюджету в ППЗ АС "Казна-Центр" у частині даних
про установи та організації, які включені до мережі головних
розпорядників коштів".
 
   2.2. У абзаці першому пункту 3.1.4 цифри "13.4" замінити
цифрами "3.1.3".
 
   2.3. Доповнити главу після пункту 3.1.11 новими пунктами
3.1.12 та 3.1.13 такого змісту:
   "3.1.12. За умови прийняття головним розпорядником рішення
щодо зменшення у поточному місяці  планових  показників  по
соціальних видатках Відділ мережі та зведених показників бюджету:
   - отримує від головного розпорядника  в  паперовому  та
електронному вигляді повідомлення про зміни планових показників по
соціальних видатках (далі - повідомлення) (крім Ради міністрів
Автономної   Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та
Севастопольської міських державних адміністрацій);
   - спрямовує  повідомлення  головного  розпорядника  на
опрацювання до відповідних головних управлінь та Департаменту
обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших
клієнтів щодо можливості зменшення планових показників на потрібну
суму з урахуванням відкритих асигнувань та взятих фінансових
зобов'язань;
   - за результатами перевірки повідомлення про зміни планових
показників по соціальних видатках доводить протокол розбіжностей,
отриманий від Головного управління та Департаменту обслуговування
кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів, до
головного розпорядника в паперовому або електронному вигляді у
дводенний строк з дня звернення головного розпорядника;
   - вносить зміни до планових показників по соціальних видатках
відповідно до пунктів 3.1.10 та 3.1.11.
   3.1.13. Департамент  обслуговування  кошторисів  головних
розпорядників коштів та інших клієнтів в автоматизованому режимі
перевіряє повідомлення (без відображення в обліку) щодо можливості
зменшення  планових  показників  з  формуванням  протоколу
розбіжностей.
   Департамент обслуговування кошторисів головних розпорядників
коштів та інших клієнтів надсилає протокол розбіжностей Відділу
мережі та зведених показників бюджету в електронному вигляді і не
здійснює операції з відкритими асигнуваннями на суму зменшення
планових показників указаному розпоряднику нижчого рівня  до
внесення відповідних змін до планових показників".
   У зв'язку з цим пункти 3.1.12-3.1.66 вважати відповідно
пунктами 3.1.14-3.1.68.
 
   2.4. У абзаці другому пункту 3.1.20 після слів "за захищеними
статтями і видатками" доповнити словами "крім соціальних видатків
(оплата праці  працівників  бюджетних  установ  (КЕКВ  1110)
( v0604201-01 ), нарахування на заробітну плату (КЕКВ 1120),
поточні  трансферти  населенню (КЕКВ 1340) - далі соціальні
видатки".
 
   2.5. Пункт 3.1.33 доповнити абзацом наступного змісту:
   "У разі неправильного оформлення картки зі зразками підписів
та відбитка печатки Департамент бухгалтерського обліку операцій
державного бюджету повертає Департаменту обслуговування кошторисів
головних розпорядників коштів та інших клієнтів пакет документів
разом  із  супровідним листом, в якому зазначає причину їх
повернення".
 
   2.6. У абзаці першому пункту 3.1.34 після слів "економічної
класифікації  видатків"  доповнити  словами "(крім соціальних
видатків)".
 
   2.7. Доповнити главу після пункту 3.1.39 новим пунктом 3.1.40
такого змісту:
   "3.1.40. Департамент видатків державного бюджету щоденно у
регламентованому режимі:
   - отримує  від  Головних  управлінь  та  Департаменту
обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших
клієнтів  засобами  електронної  пошти  реєстри на відкриття
асигнувань загального фонду державного бюджету (додаток 29 до
наказу Державного  казначейства  України від 25.05.2004 N 89
( z0716-04, za716-04 ) (зі змінами)) по соціальних видатках за
попередній операційний  день  для  наступного  імпорту  в
АС "Казна-центр";
   - опрацьовує отримані реєстри на відкриття асигнувань як
розподіли відкритих асигнувань та здійснює контроль реєстрів на
залишки асигнувань на відповідних рахунках для обліку планових
показників;
   - відображає  імпортовану  інформацію в аналітичній базі
Державного казначейства (АС "Казна-центр") на відповідних рахунках
управлінського та позабалансового обліку;
   - забезпечує зберігання реєстрів у паперовому та електронному
вигляді;
   - надає у порядку  інформування  головному  розпоряднику
бюджетних коштів виписки з рахунків відкритих асигнувань".
   У зв'язку з цим пункти 3.1.40-3.1.68 вважати відповідно
пунктами 3.1.41-3.1.69.
 
   2.8. Доповнити главу після пункту 3.1.43 новим пунктом 3.1.44
такого змісту:
   "3.1.44. Департамент видатків державного бюджету отримує від
Головних управлінь Державного казначейства України та Департаменту
бухгалтерського обліку операцій державного бюджету інформацію за
попередній робочий день:
   - щоденно про наявність неоплачених фінансових зобов'язань по
загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень) фондах
державного бюджету розпорядників коштів державного бюджету і
розміщує її на сервері центрального апарату для  загального
користування структурними підрозділами Державного казначейства
України;
   - щодекадно про наявні зареєстровані з початку року фінансові
зобов'язання та відновлені касові видатки по загальному  та
спеціальному фондах державного бюджету у розрізі мережі головних
розпорядників коштів та імпортує до бази даних центрального
апарату Державного казначейства України.
   Департамент видатків державного бюджету доводить до головних
розпорядників коштів інформацію:
   - про наявність неоплачених  фінансових  зобов'язань  по
загальному та спеціальному (за винятком власних надходжень) фондах
державного бюджету розпорядників коштів державного бюджету;
   - про  наявні  зареєстровані  з  початку року фінансові
зобов'язання та відновлені касові видатки по загальному  та
спеціальному фондах державного бюджету у розрізі мережі головних
розпорядників коштів;
   - про залишки направлених відкритих асигнувань по загальному
та спеціальному (за винятком власних надходжень) фондах державного
бюджету на рахунках розпорядників та одержувачів коштів".
   У зв'язку з цим пункти 3.1.44-3.1.69 вважати відповідно
пунктами 3.1.45-3.1.70.
 
   2.9. Пункт 3.1.45 викласти у такій редакції:
   "3.1.45. Департамент  видатків  державного  бюджету  та
Департамент видатків місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин
щомісячно  надають  Департаменту  консолідованої  фінансової
звітності:
   - інформацію про залишки коштів спеціального фонду державного
бюджету на рахунках, відкритих за балансовим рахунком "Кошти
спеціального фонду державного бюджету для здійснення видатків за
відомчою ознакою";
   - дані, про обсяги нерозподілених асигнувань спеціального
фонду державного бюджету на рахунках, відкритих за балансовим
рахунком "Відкриті асигнування за  узагальненими  показниками
спеціального фонду державного бюджету";
   - дані про суми направлених асигнувань спеціального фонду
державного бюджету (за винятком власних надходжень) на рахунках,
відкритих за балансовим рахунком  "Відкриті  асигнування  на
виконання програм спеціального фонду державного бюджету" у розрізі
кодів програмної класифікації видатків бюджету.
   Департамент бухгалтерського  обліку  щомісячно  надає  до
Департаменту консолідованої фінансової звітності інформацію у
форматі dbf-файлу щодо виконання розпису витрат спеціального фонду
державного бюджету за програмами, які фінансуються за рахунок
позик міжнародних фінансових організацій".
 
   2.10. Доповнити главу після пункту 3.1.51 новими пунктами
3.1.52 та 3.1.53 такого змісту:
   "3.1.52. На підставі інформації про зареєстровані фінансові
зобов'язання в межах помісячного розпису по соціальних видатках
Департамент  обслуговування  кошторисів головних розпорядників
коштів та інших клієнтів засобами програмного забезпечення формує
реєстри  на відкриття асигнувань загального фонду державного
бюджету і відображає на відповідних рахунках позабалансового та
управлінського  обліку, надає розпорядникам коштів виписки з
рахунків відкритих асигнувань.
   3.1.53. По  завершенню  операційного  дня  Департамент
обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших
клієнтів консолідує в автоматизованому режимі реєстри на відкриття
асигнувань загального фонду державного бюджету по соціальних
видатках в один реєстр та надсилає його в регламентованому режимі
засобами електронної пошти до Департаменту видатків державного
бюджету для відображення у базі даних відкритих асигнувань".
   У зв'язку з цим пункти 3.1.52-3.1.70 вважати відповідно
пунктами 3.1.54-3.1.72.
 
   2.11. Пункт 3.1.60 викласти у такій редакції:
   "3.1.60. Департамент  бухгалтерського  обліку  операцій
державного бюджету підписує (другий підпис) в електронному вигляді
згідно з вимогами системи захисту в ПТК "Клієнт банку - Банк"
розрахункові   документи  (платіжні  доручення),  створені
Департаментом обслуговування кошторисів головних розпорядників
коштів та інших клієнтів на підставі платіжних доручень, отриманих
від розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів
та  повертає  Департаменту обслуговування кошторисів головних
розпорядників коштів та інших клієнтів платіжні доручення клієнтів
в паперовому вигляді".
 
   2.12. У абзаці третьому пункту 3.1.72 слова "протягом місяця"
замінити словами "протягом 15 днів".
 
   3. Главу 3.4 "Видача готівки" викласти у такій редакції:
   "3.4.1. Департамент  обслуговування  кошторисів  головних
розпорядників коштів та інших клієнтів отримує від розпорядників,
одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів заявки на отримання
готівки на паперових носіях в двох  примірниках  та  після
опрацювання  один  примірник  заявки передає до Департаменту
бухгалтерського обліку операцій державного бюджету.
   3.4.2. Департамент бухгалтерського обліку операцій державного
бюджету, на підставі отриманих від Департаменту обслуговування
кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів заявок
на видачу готівки, формує в АС "Казна-Видатки" платіжні доручення
на перерахування коштів на поточні рахунки Державного казначейства
України, відкриті в установах банків за рахунками групи 257 "Кошти
державного та місцевого бюджетів для виплати" Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України, які в електронному вигляді
передаються в систему "Клієнт банку - Банк".
   3.4.3. Департамент бухгалтерського обліку операцій державного
бюджету підписує платіжні доручення (другий підпис) на паперових
носіях і в електронному вигляді згідно з вимогами системи захисту
в ПТК "Клієнт банку - Банк", та передає їх до Департаменту
обслуговування кошторисів головних розпорядників коштів та інших
клієнтів для проставляння першого підпису.
   3.4.4. Департамент  обслуговування  кошторисів  головних
розпорядників коштів та інших клієнтів проставляє перший підпис на
платіжних дорученнях на паперових носіях та в електронному вигляд
в ПТК "Клієнт банку - Банк", формує файл платіжних документів і
передає його в електронному вигляді до Управління платіжної
системи для відправки в СЕП НБУ.
   3.4.5. Департамент бухгалтерського обліку операцій державного
бюджету  на підставі перевіреної Департаментом обслуговування
кошторисів головних розпорядників коштів та інших клієнтів заявки
на видачу готівки, перевіряє подані розпорядниками, одержувачами
бюджетних коштів та іншими клієнтами грошові чеки, на отримання
готівки та повертає клієнтам належно оформлені чеки для отримання
готівки в установах банків".
 
   4. Пункт 5.1 глави 5 після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
   "Розміщує отриману  від  Головних  управлінь  Державного
казначейства  України  та Департаменту бухгалтерського обліку
операцій державного бюджету інформацію про наявність неоплачених
фінансових зобов'язань по загальному та спеціальному (за винятком
власних надходжень) фондах державного бюджету розпорядників коштів
державного бюджету на сервері центрального апарату для загального
користування структурними підрозділами Державного казначейства
України та передає засобами електронного зв'язку до Міністерства
фінансів України".
 
   5. Доповнити Технологічну схему проходження документів для
здійснення операцій по обслуговуванню бюджетів на центральному
рівні Державного казначейства України ( v0079506-06 ) новим
додатком 1 (додається). У зв'язку з цим додатки 1-12 уважати
відповідно додатками 2-13.
 
 Директор Департаменту
 методології з обслуговування
 бюджетів, бухгалтерського
 обліку та звітності                   Н.І.Сушко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Державного
                   казначейства України
                   від 17.10.2008 N 431
 
 
             ЕЛЕКТРОННА ПОШТА
 
       Окремі оперативні показники по виконанню
        державного бюджету (загальний фонд)
 
 
-------------------------------------------------------------------
|                 |  Код   | Станом | Станом |
|   Найменування показника   |бюджетної  |  на  |  на  |
|                 |класифікації|    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Обслуговування боргу       |  0170   |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Обслуговування внутрішнього боргу |  0171   |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Обслуговування зовнішнього боргу |  0172   |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Загальне фінансування       |      |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Фінансування за борговими     | 400000  |    |    |
|операціями            |      |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Запозичення            | 401000  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Внутрішні запозичення       | 401100  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Довгострокові зобов'язання    | 401101  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Середньострокові зобов'язання   | 401102  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Короткострокові зобов'язання та  | 401103  |    |    |
|векселі              |      |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Інші зобов'язання         | 401104  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Зовнішні запозичення       | 401200  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Довгострокові зобов'язання    | 401201  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Середньострокові зобов'язання   | 401202  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Короткострокові зобов'язання та  | 401203  |    |    |
|векселі              |      |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Інші зобов'язання         | 401204  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Погашення             | 402000  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Внутрішні зобов'язання      | 402100  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Довгострокові зобов'язання    | 402101  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Середньострокові зобов'язання   | 402102  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Короткострокові зобов'язання та  | 402103  |    |    |
|векселі              |      |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Інші зобов'язання         | 402104  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Зовнішні зобов'язання       | 402200  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Довгострокові зобов'язання    | 402201  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Середньострокові зобов'язання   | 402202  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Короткострокові зобов'язання та  | 402203  |    |    |
|векселі              |      |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Інші зобов'язання         | 402204  |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Фінансування за рахунок надходжень| 500000  |    |    |
|від приватизації         |      |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Зміни обсягів депозитів і цінних | 601000  |    |    |
|паперів, що використовуються для |      |    |    |
|управління ліквідністю      |      |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Повернення коштів з депозитів або | 601100  |    |    |
|пред'явлення цінних паперів    |      |    |    |
|----------------------------------+------------+--------+--------|
|Розміщення коштів на депозитах або| 601200  |    |    |
|придбання цінних паперів     |      |    |    |
-------------------------------------------------------------------
 
 Заступник голови                   О.О.Чечуліна
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner