Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 138 від 14.05.2008

Щодо впорядкування умов оплати праці керівників державних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери управління Мінжитлокомунгоспу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ІНВЕСТИЦІЙ ТА ІННОВАЦІЙ

              Н А К А З
 
             17.10.2008 N 84
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 листопада 2008 р.
                   за N 1085/15776
 
 
     Про внесення змін до Порядку конкурсного відбору
    інноваційних проектів для їх фінансової підтримки
 
 
   Відповідно до статей 17 та 19 Закону України "Про інноваційну
діяльність" ( 40-15 ) та з метою удосконалення порядку конкурсного
відбору інноваційних проектів  для  їх  фінансової  підтримки
Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести  до  Порядку  конкурсного відбору інноваційних
проектів для їх фінансової підтримки, затвердженого  наказом
Державного  агентства України з інвестицій та інновацій від
16.11.2006 N 34 ( z1250-06 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 30.11.2006 за N 1250/13124, зміни, що додаються.
 
   2. Юридичному  департаменту  (В.Володін)  у встановленому
порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   3. Державній  інноваційній  фінансово-кредитній  установі
(М.Стеблинський) у двотижневий строк з дня набрання чинності цим
наказом вжити заходів з метою проведення конкурсного відбору
інноваційних проектів для їх фінансової підтримки.
 
   4. Організаційно-аналітичному  департаменту   (Ю.Лупенко)
забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Зайця А.
 
 Голова                         В.Івченко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Голова Державного комітету	
 України з питань регуляторної
 політики та підприємництва              К.О.Ващенко
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державного агентства
                   України з інвестицій
                   та інновацій
                   17.10.2008 N 84
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   7 листопада 2008 р.
                   за N 1085/15776
 
 
               ЗМІНИ
    до Порядку конкурсного відбору інноваційних проектів
          для їх фінансової підтримки
              ( z1250-06 )
 
 
   1. У пункті 1 слова "Української державної інноваційної
компанії (далі - УДІК)" замінити відповідно словами "Державної
інноваційної фінансово-кредитної установи (далі - Установа)".
 
   2. У тексті Порядку літери "УДІК" у всіх відмінках замінити
відповідно словом "Установа" у відповідних відмінках.
 
   3. У пункті 2:
 
   3.1. В абзаці першому слова "для проведення конкурсного"
замінити відповідно словами "з питань";
 
   3.2. Абзац другий викласти в такій редакції:
   "До складу Комітету входять представники  Держінвестицій,
Установи, а також за згодою представники органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування, громадських та наукових
організацій і установ, а також комерційних структур та банків".
 
   4. Пункт 4 викласти в такій редакції:
   "4. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи
Комітету здійснює Установа шляхом:
   - підготовки та розміщення оголошення щодо умов, строку,
дати, часу та місця проведення Конкурсу;
   - затвердження порядку реєстрації, забезпечення  прийому,
реєстрації, перевірки документів, що подаються для участі у
Конкурсі, на відповідність вимогам Конкурсу, у тому числі в
частині їх оформлення і комплектності;
   - утворення та затвердження персонального складу експертної
комісії, яка готує висновки щодо поданих на Конкурс інноваційних
проектів згідно з критеріями, визначеними у пункті 13 цього
Порядку;
   - прийняття рішення про оголошення Конкурсу;
   - надання  суб'єктам  інноваційної  діяльності методичних
рекомендацій, консультацій щодо організації, умов та порядку
проведення Конкурсу;
   - забезпечення підготовки і проведення Конкурсу;
   - розгляду та затвердження висновків експертної комісії щодо
поданих на Конкурс інноваційних проектів;
   - забезпечення членів Комітету не пізніше ніж у дводенний
строк до дати засідання Комітету комплектами документів щодо
поданих  на  Конкурс  інноваційних  проектів та відповідними
експертними висновками;
   - ведення протоколів засідань Комітету, підготовки проектів
наказів Держінвестицій про затвердження проектів-переможців або
проекту-переможця Конкурсу, подання їх в установленому порядку до
Держінвестицій тощо.
   Експертна комісія  є  консультативно-дорадчим органом при
Установі, що утворюється з метою  опрацювання,  узагальнення
інформації і забезпечення кваліфікованого та об'єктивного аналізу
інноваційних проектів, які подаються на Конкурс".
 
   5. У пункті 5 слова "та/або на офіційній  веб-сторінці
Держінвестицій України не пізніше ніж за два дні" замінити
відповідно словами "та на офіційних веб-сторінках Держінвестицій
та Установи не пізніше ніж за два робочих дні".
 
   6. Пункт 6 викласти в такій редакції:
   "6. Для участі у Конкурсі суб'єкти інноваційної діяльності
подають Установі інноваційні проекти, які занесені до Державного
реєстру інноваційних проектів, разом з необхідними документами,
перелік яких визначається окремим актом Установи за кожним із
видів фінансової підтримки".
 
   7. Пункт 8 викласти в такій редакції:
   "8. Установа  реєструє  надходження документів у журналі
реєстрації, де вказуються час та дата їх приймання".
 
   8. У пункті 9 слова та цифри "протягом 5 робочих днів
доопрацювати документи згідно з вимогами пункту 6 Порядку та знову
подати їх до УДІК" замінити відповідно словами "доопрацювати
документи та знову подати їх до Установи".
 
   9. У пункті 11 слова та цифру "за 2 дні" замінити відповідно
словами "за п'ять робочих днів".
 
   10. У пункті 12 слова "та/або на офіційній веб-сторінці
Держінвестицій України не пізніше ніж за п'ять днів" замінити
відповідно словами "та на офіційних веб-сторінках Держінвестицій
та Установи не пізніше ніж за п'ять робочих днів".
 
   11. У пункті 13:
 
   11.1. Абзац перший викласти в такій редакції:
   "13. Комітет протягом п'яти робочих днів після закінчення
терміну подання документів на участь у Конкурсі розглядає та
проводить  з  урахуванням  затверджених  Установою  висновків
експертної комісії оцінку інноваційних проектів на відповідність
їх  науково-технічним,  виробничим,  ринковим,  економічним,
соціальним та екологічним критеріям:";
 
   11.2. У підпункті 13.2 останній абзац виключити.
 
   12. В абзаці першому пункту 16 слова та цифру "Держінвестицій
України протягом 3" замінити відповідно словами "Держінвестицій
протягом семи".
 
   13. Пункт 17 викласти в такій редакції:
   "17. Оригінал протоколу засідання Комітету зберігається в
Установі.
   Завірена копія протоколу надсилається до Держінвестицій.
   У протоколі засідання Комітету міститься в залежності від
виду фінансової  підтримки  інформація  щодо  істотних  умов
відповідних договорів, які будуть укладені між Установою та
суб'єктами  інноваційної  діяльності,  проекти  яких  визнані
переможцями".
 
   14. Пункт 18 викласти в такій редакції:
   "18. Установа протягом двох робочих днів після підписання
наказу про затвердження проектів-переможців або проекту-переможця
Конкурсу письмово направляє повідомлення про результати Конкурсу
всім його учасникам".
   15. У пункті 20 слова "та/або на офіційній веб-сторінці
Держінвестицій  України"  замінити відповідно словами "та на
офіційних веб-сторінках Держінвестицій та Установи".
 
   16. Додатки 1, 2 та 3 виключити.
 
 Директор Юридичного департаменту            В.Володін
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner