Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 784/5 від 13.05.2008

Про повернення нормативно-правового акта без державної реєстрації для доопрацювання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            17.10.2008 N 665
 
 
         Про затвердження Порядку надання
      та повернення документів, які зберігаються
       в самостійних структурних підрозділах
        та архіві Мінпромполітики України
 
 
   З метою  забезпечення  належного  виконання  працівниками
структурних підрозділів Міністерства вимог діючих нормативно -
правових актів щодо роботи з документами та усунення можливих
втрат документів при їх передачі  для  забезпечення  роботи
перевірочних комісій, а також у випадках передачі архівних справ,
документів для тимчасового користування згідно запитів організацій
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Порядок надання та повернення документів, які
зберігаються в самостійних структурних підрозділах та архіві
Мінпромполітики України, для проведення контролюючими органами
перевірок та на запити інших організацій (додається).
 
   2. Керівникам   самостійних   структурних   підрозділів
Міністерства забезпечити виконання вимог затвердженого Порядку
надання та повернення документів, які зберігаються в самостійних
структурних підрозділах та архіві Мінпромполітики України для
проведення контролюючими органами перевірок та на запити інших
організацій працівниками підпорядкованих структурних підрозділів.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Падалка В.Г.
 
 Міністр                       В.С.Новицький
 
 
                   Додаток
                   до наказу Мінпромполітики
                   17.10.2008 N 665
 
 
               ПОРЯДОК
        надання та повернення документів,
         які зберігаються в самостійних
        структурних підрозділах та архіві
       Мінпромполітики України, для проведення
         контролюючими органами перевірок
         та на запити інших організацій
 
 
   1. Загальний  порядок  ведення  діловодства  встановлено
Інструкцією з діловодства в Міністерстві промислової політики
України, яка затверджена наказом Міністра від 06.03.2007 р. N 91
( v0091581-07 ).
 
   2. Порядок надання та повернення документів, які зберігаються
в самостійних структурних підрозділах та архіві Мінпромполітики
України, у ході проведення контролюючими органами перевірок та на
запити інших організацій встановлюється з метою забезпечення
належного обліку руху документів, їх зберігання та виключення
можливих втрат.
 
   3. Керівник   самостійного   структурного   підрозділу
Міністерства, який за дорученням керівництва Міністерства здійснює
організаційне забезпечення роботи контролюючих органів, доручає
відповідальній особі із числа підпорядкованих працівників (як
правило,  відповідальну  за  ведення  діловодства) на основі
пропозицій контролюючих органів, підготувати службову записку з
переліком справ, документів, їх облікових реквізитів для подальшої
передачі її керівникові самостійного структурного підрозділу або
архіву Міністерства, в яких зберігаються необхідні документи, для
отримання їх в тимчасове користування.
 
   4. На основі отриманої службової записки, документи, які
зберігаються в самостійних структурних підрозділах Міністерства,
можуть надаватися для тимчасового користування на час проведення
перевірок з дозволу керівника цього підрозділу, відповідальному
працівнику структурного підрозділу, який здійснює організаційне
забезпечення роботи контролюючих органів.
 
   5. Документи, які зберігаються в архіві Міністерства, можуть
надаватися для тимчасового користування  на  час  проведення
перевірки з дозволу керівництва Міністерства за узгодженням з
директором    Департаменту   адміністративно - господарського
забезпечення.
 
   6. Документи в обов'язковому порядку передаються на всіх
етапах передачі тільки під розписку в журналах обліку з відміткою
кількості отриманих документів та аркушів.
 
   7. Повернення  документів  здійснюється  з  обов'язковою
перевіркою наявності повної кількості справ та повернутих аркушів
згідно попереднього запису в журналі обліку передачі документів.
 
   8. Отримання і повернення документів членами комісій також
здійснюється через розпис в журналі обліку передачі документів.
 
   9. У разі втрати документів відповідальність несе посадова
особа, яка останньою поставила свій підпис за отримання документів
і їх не повернула, а також керівник структурного підрозділу, в
якому працює дана особа.
 
   10. Надання справ, окремих документів з архіву Міністерства,
а також документів, які знаходяться в поточному діловодстві в
самостійних структурних підрозділах Міністерства, в тимчасове
користування іншим органам, установам здійснюється за дозволом
керівництва Міністерства.
 
   11. Кожна справа, що видається з архіву Міністерства, повинна
мати аркуш користування документом (додаток 1). На місце виданої
справи вміщується картка - замінник справи (додаток 2).
 
   12. Надання  справ з архіву Міністерства та самостійних
структурних підрозділів Міністерства, в тимчасове користування
іншим  органам,  установам оформляється актом (додаток 3) і
реєструється в окремій книзі, що ведеться за формою, аналогічною
формі  книги видання справ у робочі приміщення Міністерства
(додаток 4).
 
   13. Акти  на  видання  справ,  документів  у  тимчасове
користування іншим установам (контролюючим органам) складаються у
двох примірниках, перший з яких залишається в архіві Міністерства
(самостійному  структурному  підрозділі),  а другий видається
замовнику. Акт підписується керівниками установ, що передають і
одержують документи, та скріпляються гербовими печатками. Після
повернення справ у кожному примірнику акта робиться відповідний
запис.
 
   14. Перед виданням справ з архіву (самостійного структурного
підрозділу) та після  їх  повернення  проводиться  поаркушне
перевіряння кожної справи в присутності представників установ, що
передають та одержують справи.
 
   15. Вилучення справ з архіву, або окремих документів зі справ
і передавання їх у постійне користування іншим установам, як
правило, забороняється. В окремих випадках, на письмову постанову
судово-слідчих органів у зв'язку зі справами, що перебувають у
їхньому провадженні, архів Міністерства (самостійний структурний
підрозділ) за письмовою вказівкою Міністра здійснює вилучення
оригіналів необхідних справ або окремих документів. Про вилучення
оригіналів справ або окремих документів складається акт у двох
примірниках, перший з яких залишається в архіві Міністерства
(самостійному  структурному підрозділі), а другий передається
відповідному судово-слідчому органу. Зі справ або документів, що
вилучаються, знімаються копії.
 
 Директор Департаменту
 адміністративно-господарського
 забезпечення                      В.Г.Горник
 
 
                   Додаток 1
 
 
                   Мінпромполітики України
 
 
               Аркуш
           користування документами
 
 
 Фонд _______________ Опис _______________ Справа ________________
 
 Заголовок справи
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
-------------------------------------------------------------------------
|N з/п|  Дата   | Прізвище | Характер  |  Номери  | Підпис  |
|   |користування|користувача|користування |документів, |користувача|
|   |      |      |(копіювання, |  якими   |      |
|   |      |      |перегляд тощо)|користувались|      |
|-----+------------+-----------+--------------+-------------+-----------|
|   |      |      |       |       |      |
-------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
 
 
                   Мінпромполітики України
                   Департамент
                   адміністративно-
                   господарського
                   забезпечення
 
 
           Картка - замінник справи
 
 
 Справа __________________________________________________________
     (індекс за номенклатурою або номер за описом і заголовок)
 
 Опис ____________________________________________________________
             (номер і назва)
 
 Фонд ____________________________________________________________
             (номер і назва)
 
 Видані __________________________________________________________
             (дата видавання)
 
 Особа, відповідальна
 за архів, головний
 спеціаліст       _____________________ /прізвище, ініціали/
              (підпис, дата)
 
 
                   Додаток 3
 
 
                   Мінпромполітики України
 
 
             АКТ N _______
         від "___" ____________ 20__ р.
      видання документів у тимчасове користування
     _______________________________________________
       (найменування установи, поштовий індекс,
 
     _______________________________________________
               адреса)
 
 
   Підстава ____________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   З якою метою видаються справи _______________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   Видано такі справи з фонду __________________________________
                     (назва фонду)
 
------------------------------------------------------------------
| N | Опис | Справа |Заголовки|  Дати  | Кількість|     |
|з/п | N___ | N___  | справи | повернення | аркушів |Примітка |
|  |   |    |     | документів | справи  |     |
|----+------+--------+---------+------------+----------+---------|
|  |   |    |     |      |     |     |
------------------------------------------------------------------
 
 Разом видано ____________________________________________________
               (цифрами і літерами)
 
   Справи видано в упорядкованому стані, оправлені в обкладинки
з пронумерованими аркушами і засвідчувальними підписами.
   Отримувач зобов'язується не надавати справи, отримані  в
тимчасове користування стороннім особам, не видавати їх копій,
витягів і довідок, не  публікувати  документи  без  дозволу
Мінпромполітики України.
   Отримувач зобов'язується повернути справи в строк, зазначений
в акті.
   Отримувача попереджено про відповідальність згідно з чинним
законодавством у разі пошкодження або втрати справ, що видані.
 
 Заступник Міністра          Керівник установи-отримувача
 _________________ /прізвище,     _________________ /прізвище,
 (підпис, дата)  ініціали/     (підпис, дата)  ініціали/
 
 Видав справи, документи:       Отримав справи, документи:
 Особа, відповідальна за архів    _________________ (П.І.Б.)
 _________________ (П.І.Б.)      (підпис, дата)
 (підпис, дата)
 
 Справи повернені в повному обсязі та збереженості.
 
 Прийняв справи             Здав справи
 Особа, відповідальна за архів
 _________________ (П.І.Б.)       _________________ (П.І.Б.)
 (підпис, дата)             (підпис, дата)
 
 
                   Додаток 4
 
 
                   Мінпромполітики України
 
 
            Книга видання справ
         у робочі приміщення Міністерства
 
 
 Почата:  ______________________
 
 Закінчена: ______________________
 
----------------------------------------------------------------------
| N | Дата |Фонд|Опис |Справа| Кому |Розпис про|  Дата  |Розпис про|
|з/п|видачі| N | N | N  |видано|отримання |повернення|повернення|
|---+------+----+-----+------+------+----------+----------+----------|
|  |   |  |   |   |   |     |     |     |
|---+------+----+-----+------+------+----------+----------+----------|
|  |   |  |   |   |   |     |     |     |
|---+------+----+-----+------+------+----------+----------+----------|
|  |   |  |   |   |   |     |     |     |
|---+------+----+-----+------+------+----------+----------+----------|
|  |   |  |   |   |   |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------
 
   Разом у ______ році видано ______ справ.
 
   Особа, відповідальна за архів,
   головний спеціаліст
   _____________________ (П.І.Б.)
    (підпис, дата)<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner