Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 022 від 08.05.2008

Наказ Служби безпеки України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            16.10.2008 N 1155
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2008 р.
                   за N 1093/15784
 
 
          Про внесення змін до деяких
           наказів Держмитслужби
 
 
   Відповідно до частини четвертої статті 168 Митного кодексу
України ( 92-15 ) та з метою встановлення єдиного механізму
здійснення повернення громадянам товарів, що були розміщені на
складах митних органів, для подальшого їх вивезення за межі митної
території України Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до  Порядку  роботи  складу  митного  органу,
затвердженого  наказом  Державної  митної служби України від
05.12.2003 N 835 ( z1186-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.12.2003 за N 1186/8507 (із змінами), такі
зміни:
 
   1.1. Друге речення підпункту 2.1.1 пункту 2.1 глави 2 після
слів "його роботи, забороняється" доповнити словами "крім осіб,
які є понятими в установлених законодавством випадках".
 
   1.2. У Главі 8:
   абзац четвертий пункту 8.2 викласти в такій редакції:
   "документи (квитанція МД-1 ( za066-05 ), ВМД ( za140-07,
910а-2007-п ), митна декларація тощо), що підтверджують оформлення
товарів і транспортних засобів у відповідний митний режим або
згідно із заявленою метою";
   пункт 8.3 доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
   "акт опису й арешту майна".
   У зв'язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п'ятим.
 
   1.3. Главу 9 доповнити новим пунктом 9.3 такого змісту:
 
   "9.3. Випуск товарів, які переміщуються через митний кордон
України в супроводжуваному багажі або ручній поклажі громадянина,
що були розміщені на складі митного органу відповідно до пунктів
1, 2 частини першої статті 166, а також пункту 8 частини першої
статті 168 Митного кодексу України ( 92-15 ), щодо яких винесено
судове  рішення  про повернення їх власнику, для подальшого
вивезення (повернення) громадянином за межі митної території
України, здійснюється у такому порядку:
 
   9.3.1. Видача товарів громадянину для вивезення (повернення)
їх за межі митної території України здійснюється тільки в тому
пункті пропуску, через який вони ввозилися на митну територію
України.
 
   9.3.2. Громадянин,  прийнявши  рішення  про  вивезення
(повернення) товарів за межі митної території України, подає
письмове звернення на ім'я начальника  митного  органу,  де
зберігаються ці товари.
   У зверненні зазначаються пункт пропуску на митному кордоні в
зоні діяльності митного органу, через який було ввезено товари на
митну територію України, дата й орієнтовний час їх вивезення
(повернення), а також контактний телефон громадянина (у разі
наявності).
   До звернення додаються копії: квитка або іншого документа, що
підтверджує характер поїздки громадянина за межі митної території
України  (у разі наявності); документа, що посвідчує особу;
квитанції МД-1 ( za066-05 ), за якою товари були передані для
зберігання митному органу, або судове рішення, відповідно до якого
товари підлягають поверненню власнику.
   Звернення подається митному органу не пізніше ніж за 3 доби
до дати вивезення (повернення) товарів, зазначеної у зверненні, що
необхідні для розгляду цього звернення та підготовки необхідних
документів.
   За наявності об'єктивних причин і з урахуванням особливостей
функціонування складу митного  органу,  а  також  ураховуючи
особливості випуску товарів зі складу митного органу, строк їх
видачі для подальшого вивезення (повернення) за межі митної
території може бути зменшений митним органом.
 
   9.3.3. При вивезенні (поверненні) за межі митної території
України товарів, щодо яких винесено судове рішення про повернення
їх власнику та накладення на нього адміністративного стягнення, до
звернення громадянин також додає копію документа (документів), що
підтверджує відшкодування витрат у справі, передбачене статтею 385
Митного кодексу України ( 92-15 ), та сплату штрафу  (при
застосуванні його як виду стягнення).
   У разі відмови громадянина сплатити витрати в справі митний
орган повинен негайно вжити заходів щодо примусового стягнення з
громадянина цих витрат у порядку, установленому Законом України
"Про виконавче провадження" ( 606-14 ).
 
   9.3.4. Дозвіл на випуск товарів зі складу митного органу
оформлюється у вигляді резолюції "Дозволено", що накладається на
зверненні громадянина начальником митного органу або вповноваженою
ним особою протягом доби з дня реєстрації цього звернення у
митному органі.
   Водночас, якщо склад митного органу, де зберігаються ці
товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує
громадянин, то начальник митного органу або вповноважена ним особа
визначає посадову особу, що здійснюватиме доставку цих товарів у
пункт пропуску, надає відповідні доручення щодо забезпечення цієї
посадової особи транспортним засобом для доставки товарів і в разі
необхідності її супроводження посадовими особами підрозділу митної
варти.
   Перелік посадових осіб, уповноважених на здійснення доставки
товарів зі складу митного органу до пункту пропуску для подальшого
їх повернення власнику та вивезення (повернення) за межі митної
території України, затверджується наказом митного органу.
 
   9.3.5. Громадянину відмовляється в поверненні товарів для
вивезення (повернення) їх за межі митної території України з таких
причин:
   громадянин у зверненні зазначив інший пункт пропуску для
вивезення (повернення) товарів за межі митної території України,
ніж той, через який ці товари було ввезено;
   митний орган отримав звернення громадянина про повернення
товарів для вивезення (повернення) їх за межі митної території
України з порушенням вимог, передбачених підпунктом 9.3.2 цього
Порядку;
   у разі принесення прокурором протесту на відповідне рішення
суду в установленому законодавством України порядку.
   У разі прийняття рішення про відмову в поверненні товарів зі
складу митного органу начальник митного органу або вповноважена
ним особа накладає на зверненні громадянина резолюцію "Заборонено"
із зазначенням причини відмови, про що громадянин повідомляється
невідкладно за наявними у зверненні контактними телефонами.
 
   9.3.6. При  позитивному  розгляді  письмового  звернення
громадянина товари повертаються йому безпосередньо в зоні митного
контролю пункту пропуску після їх митного оформлення для вивезення
за межі митної території України та внесення плати за зберігання
товарів і транспортних засобів на складі митного органу відповідно
до законодавства.
   Плата за зберігання товарів і транспортних засобів на складі
митного органу розраховується завідуючим складом відповідно до
Порядку справляння плати за зберігання товарів і транспортних
засобів на складах митних органів, затвердженого наказом Державної
митної служби України  від 29.07.2008  N 821 ( z0760-08 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.08.2008 за
N 760/15451.
 
   9.3.7. Якщо склад митного органу, де зберігаються товари,
розташований безпосередньо в пункті пропуску, через який вони
вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину
завідуючим складом.
   У разі визначення особи, уповноваженої на здійснення доставки
до пункту пропуску (іншої, ніж завідуючий складом), завідуючий
складом передає цій особі за актом про приймання-передавання
товари, що підлягають поверненню, та за наявності підстав додає
розрахунок плати за зберігання цих товарів на складі митного
органу, а при поверненні товарів за судовим рішенням - також
видаткову накладну в двох примірниках.
   Товари мають бути доставлені в пункт пропуску митного органу,
через який буде вивезено (повернуто) їх за межі митної території
України, з урахуванням строку, необхідного для здійснення їх
митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненні громадянина.
   Після доставки  зазначених  товарів  у  пункт  пропуску
допускається їх передання посадовій особі митного органу, що
здійснюватиме митне оформлення цих товарів,  для  подальшого
повернення громадянину, про що в акті про приймання-передавання
робиться відповідна відмітка.
 
   9.3.8. Митне  оформлення  товарів,   які   вивозяться
(повертаються) громадянином за межі митної території України,
здійснюється із застосуванням митної декларації, форма  якої
затверджена  постановою  Кабінету Міністрів України від 15.07.97
N 748 ( 748-97-п ) "Про перелік відомостей, що  оголошуються
громадянами за встановленою формою у разі переміщення ними через
митний кордон України предметів". Порядок заповнення  митної
декларації при переміщенні громадянами предметів через митний
кордон України встановлено наказом Державної митної служби України
від 04.06.2008 N 604 ( z0629-08 ) "Про затвердження Порядку
заповнення митної декларації при переміщенні громадянами предметів
через  митний кордон України", зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 10.07.2008 за N 629/15320.
   При оформленні товарів, прийнятих на склад митного органу за
квитанцією МД-1 ( za066-05 ), у графі "Для службових позначок"
митної декларації посадовою особою митного органу, яка здійснює
митний контроль та митне оформлення, учиняється запис "Вивезення
товарів, не пропущених через митний кордон України". Водночас
зазначаються реквізити квитанції МД-1, за якою товари приймалися
на зберігання, та квитанції МД-1, за якою справлялась плата за
зберігання товарів і транспортних засобів на складі митного
органу.
   При оформленні товарів, вилучених за протоколом про порушення
митних правил, щодо яких винесено судове рішення про повернення
власнику, у графі "Для службових позначок" митної декларації
посадовою особою митного органу, яка здійснює митний контроль та
митне оформлення, учиняється запис "Вивезення товарів, вилучених
за протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено
судове рішення про повернення власнику". Також  зазначаються
реквізити  документа, за яким товари вилучалися, та в разі
відшкодування витрат у справі про порушення митних правил та/або
справляння плати за зберігання цих товарів на складі митного
органу - реквізити документа, що підтверджує відшкодування витрат,
та/або квитанції МД-1 ( za066-05 ), за якою справлялась плата за
зберігання.
   Під час одержання товарів громадянин ставить підпис на двох
примірниках видаткової накладної і зазначає дату їх отримання.
Один примірник видаткової накладної залишається у справах митного
органу, інший передається власнику.
 
   9.3.9. Після завершення митного оформлення товарів,  які
випускалися  зі  складу  митного  органу  за  актом  про
приймання-передавання для здійснення доставки до пункту пропуску з
подальшим їх поверненням громадянину для вивезення (повернення) за
межі митної території України, посадова особа, що здійснила їх
митне оформлення, передає на склад митного органу такі документи:
   другий аркуш квитанції МД-1 ( za066-05 ), якщо  товари
приймалися на склад зі складанням квитанції МД-1;
   копію першого аркуша квитанції МД-1 ( za066-05 ), за якою
справлялась плата за зберігання товарів і транспортних засобів на
складі митного органу;
   примірник видаткової накладної, якщо товари вилучалися за
протоколом про порушення митних правил, щодо яких винесено судове
рішення про повернення власнику;
   примірник митної декларації  або  її  копію,  засвідчену
відбитком особистої номерної печатки цієї посадової особи".
 
   У зв'язку з цим пункт 9.3 вважати пунктом 9.4.
 
   2. Унести до глави 10 Порядку застосування уніфікованої
митної квитанції МД-1, затвердженого наказом Державної митної
служби України від 04.01.2005 N 1 ( z0066-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 20.01.2005 за N  66/10346  (із
змінами), такі зміни:
   абзац перший пункту 10.3 після слів "Службові відмітки"
доповнити словами "посадовою особою, що здійснює митне оформлення,
або";
   друге речення пункту 10.9 викласти в такій редакції:
   "Посадова особа, що здійснює митне оформлення, або комірник
(касир) митного органу на зворотному боці другого аркуша УМК після
слів "Паспортні дані" зазначає серію й номер  пред'явленого
паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли його
видано, а в разі звернення вповноваженої нею або підприємством
особи - також реквізити відповідного доручення";
   пункт 10.10 після слів "зазначеній в УМК" доповнити словами
"посадова особа, що здійснює митне оформлення, або".
 
   3. Департаменту фінансів, бухгалтерського обліку та звітності
(Околіта М.В.) і Юридичному департаменту (Бабюк В.Л.) забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
 
   4. Начальникам митних органів проінформувати громадян про
вимоги  наказу  шляхом  розміщення  інформації  на  наочних
інформаційних стендах у місцях розташування пунктів пропуску через
державний кордон України.
 
   5. Установити, що цей наказ набирає чинності через 15 днів
після його офіційного опублікування.
 
   6. Контроль за виконанням наказу  покласти  на  першого
заступника Голови Державної митної служби України Гутника А.Є.
 
 Голова Державної
 митної служби України              В.І.Хорошковський
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр фінансів України               В.М.Пинзеник<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner