Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 387 від 05.05.2008

Про переоформлення ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            15.10.2008 N 537
 
 
          Про затвердження Положення
        про Управління ветеринарної міліції
       з проведення карантинних ветеринарних
            заходів МВС України
 
 
   На виконання  вимог постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2008 року N 306 ( 306-2008-п ) "Про внесення змін до
Положення  про  підрозділи ветеринарної міліції з проведення
карантинних ветеринарних заходів" та з метою покращання діяльності
з проведення карантинних заходів підрозділами ветеринарної міліції
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення про Управління ветеринарної міліції з
проведення карантинних ветеринарних заходів МВС (додається).
 
   2. Вважати  таким,  що  втратив  чинність,  наказ  МВС
від 09.04.2004 N 402 "Про затвердження положення про Управління
ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
при МВС України".
 
   3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Савченка О.І.
 
   4. Наказ оголосити особовому складу органів та підрозділів
внутрішніх справ України.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МВС України
                   15.10.2008 N 537
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        про Управління ветеринарної міліції
       з проведення карантинних ветеринарних
            заходів МВС України
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Управління ветеринарної міліції з проведення карантинних
ветеринарних заходів (далі - Управління) є самостійним структурним
підрозділом  МВС  України.  Структура  та  штати  Управління
затверджуються Міністром внутрішніх справ України за погодженням з
Головою Держкомветмедицини.
 
   1.2. Управління організаційно підпорядковується одному із
заступників Міністра внутрішніх справ України, згідно з розподілом
обов'язків, а функціонально - Держкомветмедицини.
 
   1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, постановами Верховної
Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів
України, нормативно-правовими актами МВС і Держкомветмедицини,
Положенням про підрозділи ветеринарної міліції з  проведення
карантинних  ветеринарних  заходів,  затвердженого  постановою
Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року N  395
( 395-2002-п ) (у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 2 квітня 2008 N 306) ( 306-2008-п ), а також цим Положенням.
 
   1.4. Управління здійснює свою діяльність з питань, віднесених
до його компетенції, спільно з іншими органами і підрозділами
Міністерства внутрішніх справ України, державними органами та
органами   місцевого   самоврядування,  з  господарствами,
підприємствами, установами, організаціями, усіх форм власності та
підпорядкування, з посадовими особами та громадянами. Працівники
Управління не залучаються до виконання завдань, що не входять до
їх  компетенції  і не передбачені Положенням про підрозділи
ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
( 395-2002-п ) та цим Положенням.
 
   1.5. Діяльність  здійснюється  на  підставі  планування,
поєднання колегіальності в обговоренні та єдиноначальності у
вирішенні службових питань з установленням чіткої відповідальності
кожного працівника за стан справ, доручену ділянку роботи та
виконання окремих завдань.
 
   1.6. Управління  очолює начальник, який призначається на
посаду і звільняється з посади Міністром внутрішніх справ України
за погодженням з Головою Держкомветмедицини.
 
   1.7. Управління має печатку із зображенням Державного Герба
України та бланки зі своїм найменуванням, а також може мати
рахунки в Державному казначействі.
 
   1.8. Діловодство в Управлінні ветеринарної міліції ведеться
самостійно, відповідно до законодавства та нормативно-правових
актів МВС України.
 
   1.9. Фінансування  та  матеріально-технічне  забезпечення
Управління ветеринарної міліції здійснюється за рахунок коштів
Державного  бюджету,  що  виділяються  Держкомветмедицини  на
проведення протиепізоотичних заходів.
 
   2. Основні завдання Управління
 
   2.1. Здійснення керівництва за діяльністю підпорядкованих
підрозділів ветеринарної міліції з надання практичної допомоги
державним установам ветеринарної медицини в  організації  та
проведенні  заходів,  спрямованих  на забезпечення стабільної
епізоотичної ситуації, а також профілактику, локалізацію  та
ліквідацію карантинних хвороб тварин, у тому числі небезпечних для
людей.
 
   2.2. Забезпечення організації роботи підрозділів ветеринарної
міліції щодо нагляду за додержанням ветеринарно-санітарних вимог
суб'єктами господарювання, а також підприємствами різної форми
власності,  юридичними  та фізичними особами, які займаються
вирощуванням, заготівлею, зберіганням, переробкою та реалізацією
продукції тваринного, а на ринках - і рослинного походження.
 
   2.3. Удосконалення структури, організаційних основ, форм і
методів роботи підрозділів ветеринарної міліції, узагальнення та
впровадження в їх діяльність науки і передового досвіду. Вжиття
заходів щодо підвищення професійної майстерності працівників цих
підрозділів, надання їм практичної і методичної допомоги.
 
   2.4. Проведення разом зі структурними підрозділами апарату
Міністерства, іншими зацікавленими органами державної виконавчої
влади  роботи  з  підготовки проектів нормативно-правових та
підзаконних актів, що регламентують  діяльність  ветеринарної
міліції, а також своєчасне внесення змін та доповнень до чинних
нормативно-правових актів.
 
   2.5. Розроблення у взаємодії з  Департаментом  кадрового
забезпечення МВС України пропозицій щодо створення, реорганізації,
зміцнення чи припинення діяльності  підрозділів  ветеринарної
міліції головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній
Республіці Крим,  областях,  мм.  Києві  та  Севастополі
(далі - ГУМВС, УМВС) при міських, районних управліннях (відділах)
внутрішніх справ.
 
   2.6. Організація разом з Департаментом кадрового забезпечення
МВС України заходів щодо поліпшення відбору та розстановки кадрів,
професійної підготовки, зміцнення  дисципліни,  правового  та
соціального захисту працівників підрозділів ветеринарної міліції.
 
   2.7. Проведення семінарів, нарад, навчальних зборів, курсів
підвищення кваліфікації, а також перевірок службової діяльності
підпорядкованих підрозділів, вжиття заходів до усунення недоліків
у їх роботі.
 
   2.8. Забезпечення  законності  в  діяльності  підрозділів
ветеринарної міліції, високої культури в роботі та уважного
ставлення до громадян їх працівників.
 
   2.9. У межах своєї компетенції розглядає звернення громадян
та організацій, що надходять до Управління ветеринарної міліції,
веде їх прийом, вживає заходів до усунення недоліків, які стали
причиною обґрунтованих скарг.
 
   3. Функції Управління:
 
   3.1. Організовувати діяльність підпорядкованих підрозділів
ветеринарної міліції щодо дотримання і виконання законодавства
України,   нормативно-правових   актів  МВС  України  та
Держкомветмедицини України, які стосуються роботи підрозділів
ветеринарної міліції.
 
   3.2. Перевіряти стан додержання законності та дисципліни в
підпорядкованих підрозділах.
 
   3.3. Одержувати від структурних підрозділів МВС України,
ГУМВС, УМВС інформацію, статистичні дані, документи, матеріали,
необхідні для виконання покладених на Управління завдань.
 
   3.4. Аналізувати, прогнозувати та впливати на профілактику і
ліквідацію гостроінфекційних захворювань тварин. Взаємодіяти з цих
питань  з  іншими  структурними  підрозділами  Міністерства,
Держкомветмедицини, іншими центральними органами виконавчої влади.
 
   3.5. Готувати керівництву МВС України інформацію про стан
епізоотичної  ситуації  в  державі  по  гостроінфекційних
захворюваннях, а також вносити пропозиції щодо її поліпшення.
 
   3.6. За  дорученням  керівництва  представляти  інтереси
Міністерства внутрішніх справ України в органах виконавчої влади,
на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм
власності та підпорядкування з питань, віднесених до компетенції
Управління.
 
   3.7. Вживати заходів, спрямованих на поліпшення відбору та
розстановки кадрів підпорядкованих підрозділів, їх професійної
підготовки,  зміцнення  дисципліни,  правового та соціального
захисту.
 
   3.8. Організовує своєчасний розгляд листів, заяв та скарг
фізичних і юридичних осіб згідно з вимогами законодавства України.
 
   3.9. Разом з Департаментом кадрового забезпечення МВС України
розробляти пропозиції та порушувати клопотання перед керівництвом
Міністерства  внутрішніх  справ  України  про  створення,
реорганізацію, зміцнення чи  ліквідацію  відділів,  відділень
ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів
при ГУМВС, УМВС та при міських і районних управліннях (відділах)
внутрішніх справ.
 
   3.10. Видавати  обов'язкові  для виконання юридичними та
фізичними особами приписи про усунення порушень протиепізоотичних
і ветеринарно-санітарних заходів із профілактики, локалізації та
ліквідації інфекційних захворювань тварин.
 
   3.11. Працівники  Управління  є  державними  інспекторами
ветеринарної медицини і мають право самостійно та спільно з іншими
службами здійснювати заходи щодо контролю за якістю і безпекою
об'єктів державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду.
 
   3.12. Обмежувати,  забороняти  або  припиняти  діяльність
суб'єктів господарювання у разі порушення ними  встановлених
законодавством ветеринарно-санітарних вимог, яка може спричинити
загрозу життю і здоров'ю людей та тварин.
 
   4. Обов'язки і права начальника Управління
 
   4.1. Обов'язки начальника Управління
   4.1.1. Організовує та забезпечує:
   роботу Управління, якісне та ефективне виконання покладених
завдань, несе персональну відповідальність за його діяльність;
   взаємодію з іншими структурними підрозділами МВС України з
питань забезпечення стабільної епізоотичної ситуації в державі;
   підготовку проектів нормативно-правових  актів  з  питань
діяльності Управління та підпорядкованих йому підрозділів;
   взаємодію Управління з іншими правоохоронними органами та
центральними органами виконавчої влади з питань, віднесених до
його компетенції;
   атестацію особового складу і державних службовців. Приймає
відповідні рішення за результатами висновків атестаційної комісії;
   безпечні умови праці особового складу Управління відповідно
до вимог нормативно-правових актів з питань охорони праці.
   4.1.2. У  межах  своїх  повноважень  уносить  пропозиції
керівництву Міністерства щодо:
   вдосконалення структури, чисельності Управління, призначення,
переміщення, звільнення та з інших питань проходження служби
працівниками Управління;
   встановлення працівникам  Управління  розмірів  посадових
окладів, доплат та надбавок згідно з чинним законодавством та
нормативно-правовими актами МВС.
   4.1.3. Розподіляє  та  затверджує функціональні обов'язки
заступників начальника і працівників Управління, визначає ступінь
їх відповідальності. Затверджує плани роботи відділів та розглядає
результати їх службової діяльності.
   4.1.4. Подає на затвердження керівництву Міністерства плани
роботи Управління.
   4.1.5. Для  погодженого  вирішення питань та обговорення
найважливіших напрямків діяльності Управління проводить оперативні
наради.
   4.1.6. Розглядає кореспонденцію, а також скарги, заяви і
листи громадян, які надходять до Управління, та надає доручення
щодо їх своєчасного і об'єктивного вирішення. Забезпечує прийом
громадян,  які  звернулися  до МВС з питань, віднесених до
компетенції Управління.
   4.1.7. За дорученням керівництва МВС України вирішує інші
питання в межах компетенції Управління.
 
   4.2. Начальник Управління має право:
   4.2.1. Представляти за дорученням керівництва МВС України
інтереси  Міністерства  в  органах  виконавчої  влади,  на
підприємствах, в установах і організаціях з питань, віднесених до
компетенції Управління.
   4.2.2. У  межах  наданих  повноважень, визначених чинним
законодавством і нормативно-правовими актами МВС, видавати накази,
розпорядження,  вказівки  та методичні рекомендації з питань
діяльності Управління, підпорядкованих підрозділів, а  також,
призначати службові розслідування та перевірки.
   4.2.3. Уносити  в  установленому  порядку  керівництву
Міністерства пропозиції про призначення, переміщення, звільнення
працівників Управління, присвоєння їм спеціальних звань, рангів
державних службовців, нагородження відомчими відзнаками МВС та
державними нагородами України.
   4.2.4. Заохочувати, у межах своїх повноважень, та притягувати
до дисциплінарної відповідальності осіб молодшого, середнього і
начальницького  складу Управління відповідно до вимог Закону
України "Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх  справ
України" ( 3460-15 ), а осіб, які працюють за вільним наймом, -
згідно з трудовим законодавством.
   4.2.5. Установлювати  в  межах асигнувань розміри премій
працівникам  Управління  та  вносити  клопотання  керівництву
Міністерства щодо надання їм матеріальної допомоги.
   4.2.6. Вносить в установленому порядку  керівництву  МВС
України пропозиції щодо призначення, переміщення і звільнення з
посад начальників підрозділів ветеринарної міліції ГУМВС, УМВС
України.
   4.2.7. Проводить  атестування  працівників  Управління  і
направляти керівництву МВС України клопотання та подання про
присвоєння спеціальних звань особам рядового і начальницького
складу Управління.
   4.2.8. Проводити наради, семінари, навчальні збори, курси
підвищення кваліфікації особового складу ветеринарної міліції.
   4.2.9. Згідно   із   законодавством   України   та
нормативно-правовими  актами МВС України надавати працівникам
Управління  відпустки  і  забезпечувати  відправлення  їх  у
відрядження.
 
   5. Керівництвом Міністерства начальникові Управління можуть
бути надані також інші права, не передбачені цим Положенням та які
не  суперечать  нормативно-правовим  актам,  що регламентують
діяльність органів та підрозділів внутрішніх справ України.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner