Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 232 від 24.04.2008

Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей з хворобою Гоше, закуплених у централізованому порядку у 2008 році


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            14.10.2008 N 301
 
 
         Про конкурсний відбір керівників
        державних суб'єктів господарювання
 
 
   Керуючись Законом України від 21.09.2006 N 185-V ( 185-16 )
"Про управління об'єктами державної власності", Положенням про
Міністерство з  питань  житлово-комунального   господарства,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007
N 717 ( 717-2007-п ), та виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 03.09.2008 N 777 ( 777-2008-п ) "Про проведення
конкурсного відбору керівників державних суб'єктів господарювання"
Н А К А З У Ю:
 
   1. Утворити постійно діючу комісію Мінжитлокомунгоспу  з
проведення конкурсного відбору керівників державних підприємств,
установ та організацій, віднесених до сфери відомчого управління
(далі - Комісія), у складі згідно з додатком 1.
 
   2. Затвердити  Порядок  проведення  конкурсного  відбору
керівників державних  підприємств,  установ  та  організацій,
віднесених  до сфери управління Мінжитлокомунгоспу  (далі  -
Порядок), згідно з додатком 2.
 
   3. Управлінню  господарського  забезпечення,  підвідомчих
організацій та державних закупівель (О.М.Соскін), Відділу кадрів
(А.О.Касьян)  забезпечити  призначення  керівників  державних
підприємств, установ та  організацій,  віднесених  до  сфери
управління Мінжитлокомунгоспу, за результатами конкурсного відбору
та укладення з ними  контрактів  у  порядку,  передбаченому
постановами  Кабінету  Міністрів України від 19.03.93  N 203
( 203-93-п ) "Про застосування контрактної  форми  трудового
договору з керівником підприємства, що є у державній власності",
від 02.08.95 N 597 ( 597-95-п ) "Про Типову форму контракту з
керівником підприємства, що є у державній власності", статутом
зазначених підприємств, установ та організацій.
 
   4. Управлінню  господарського  забезпечення,  підвідомчих
організацій та державних закупівель (О.М.Соскін):
 
   4.1. Щокварталу подавати Мінекономіки звіт про призначення за
результатами конкурсного відбору керівників державних підприємств,
установ  та  організацій,  віднесених  до  сфери  управління
Мінжитлокомунгоспу, згідно із затвердженою формою.
 
   4.2. Довести положення цього наказу до відома керівників
державних підприємств, установ та організацій, віднесених до сфери
управління Мінжитлокомунгоспу.
 
   4.3. Забезпечити розміщення цього наказу на офіційному сайті
Мінжитлокомунгоспу.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Р.М.Крамаренка.
 
 Міністр                       О.Ю.Кучеренко
 
 
                   Додаток 1
                   до наказу Міністерства
                   з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   14.10.2008 N 301
 
 
               СКЛАД
      постійно діючої комісії Мінжитлокомунгоспу
      з проведення конкурсного відбору керівників
     державних підприємств, установ та організацій,
       віднесених до сфери відомчого управління
 
 
   Крамаренко       - заступник Міністра, голова
Руслан Михайлович       комісії
 
   Соскін         - начальник Управління
Олександр Маркович      господарського забезпечення, 
               підвідомчих організацій та державних
               закупівель, заступник голови комісії
 
   Бойко         - заступник начальника Управління
Елла Юріївна         господарського забезпечення, 
               підвідомчих організацій та державних
               закупівель - начальник відділу
               підвідомчих організацій
 
   Касьян         - начальник Відділу кадрів
Андрій Олександрович
 
   Майстренко       - завідувач Контрольно-ревізійного
Наталія Іванівна       сектору - представник місцевої
               державної адміністрації за
               місцезнаходженням державного 
               підприємства, установи та
               організації
 
   Яковлєва        - головний спеціаліст відділу
Олена Василівна        підвідомчих організацій Управління 
               господарського забезпечення,
               підвідомчих організацій та 
               державних закупівель, секретар
               комісії
 
 Начальник Управління
 господарського забезпечення,
 підвідомчих організацій
 та державних закупівель                О.М.Соскін
 
 
                   Додаток 2
                   до наказу Міністерства
                   з питань
                   житлово-комунального
                   господарства
                   14.10.2008 N 301
 
 
               ПОРЯДОК
      проведення конкурсного відбору керівників
     державних підприємств, установ та організацій,
    віднесених до сфери управління Мінжитлокомунгоспу
 
 
             Загальна частина
 
   1. Цей  Порядок  визначає  процедуру конкурсного відбору
керівників  державних підприємств,  установ  та  організацій,
віднесених  до сфери управління Мінжитлокомунгоспу  (далі  -
підприємства), крім керівників малих державних підприємств сфери
відомчого управління.
 
   2. Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника
підприємства (далі - конкурсний відбір) є наказ Мінжитлокомунгоспу
із зазначенням строку приймання заяв і проведення конкурсного
відбору.
 
   3. Процедура конкурсного відбору  керівника  підприємства
здійснюється постійно діючою комісією Мінжитлокомунгоспу (далі -
комісія).
 
   4. Комісія:
 
   4.1. Оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору
(далі - оголошення) та його результати.
 
   4.2. Приймає, реєструє та перевіряє на відповідність вимогам
цього Порядку документи, подані претендентами.
 
   4.3. Ухвалює рішення про допуск претендентів до конкурсного
відбору або відхилення їх кандидатур.
 
   4.4. Приймає  і  реєструє пропозиції, внесені учасниками
конкурсного відбору.
 
   4.5. Забезпечує відкритість конкурсного  відбору  та  за
результатами  розгляду  зазначених  пропозицій  визначає його
переможця.
 
   5. Засідання комісії є правоможним у разі участі в ньому не
менш як двох третин її складу.
   Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх на
засіданні її членів і оформляється протоколом.
   У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови
комісії.
 
   6. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 45
календарних днів. Початком відбору вважається дата, на  яку
призначено засідання комісії з розгляду заяв претендентів і
доданих до них документів.
 
   7. Конкурсний відбір вважається таким, що закінчився, з дня
ухвалення комісією рішення про затвердження його результатів.
 
      Підготовка до проведення конкурсного відбору
 
   8. Оголошення   оприлюднюється  на  офіційному  сайті
Мінжитлокомунгоспу, у засобах масової інформації не пізніше ніж за
30 календарних днів до початку проведення конкурсного відбору.
 
   9. В оголошенні зазначаються такі відомості:
   - найменування та місцезнаходження підприємства,  основні
напрями його діяльності з додержанням вимог законодавства про
інформацію з обмеженим доступом;
   - строк і місце приймання заяв на участь у конкурсному
відборі (далі заяви) та номер телефону для довідок;
   - перелік документів, що подаються претендентом, та вимоги
щодо їх оформлення;
   - дата і місце проведення конкурсного відбору та оприлюднення
його результатів;
   - вимоги до претендента.
 
   10. Для участі в конкурсному відборі претендент особисто
подає комісії разом із заявою:
   - належним  чином  завірені  нотаріально  або  печаткою
підприємства за основним місцем роботи на момент проведення
конкурсного відбору копію документа, що посвідчує особу, витяг з
трудової книжки, копію документа про повну вищу освіту  за
відповідною спеціальністю;
   - заповнений аркуш обліку кадрів;
   - інформацію про досвід роботи з управління підприємством;
   - довідку про стан здоров'я;
   - довідку про відсутність в особи судимості;
   - рекомендації та інші документи на його розсуд.
   Відповідальність за достовірність документів несе претендент.
 
   11. Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після
оприлюднення оголошення і реєструються в журналі, до  якого
вносяться такі відомості:
   - номер заяви;
   - прізвище, ім'я та по батькові претендента, відомості про
місце його проживання (реєстрації);
   - дата і час запису;
   - прізвище, ім'я та по батькові особи, що зробила запис.
 
   12. Зміст заяви та інших документів, поданих претендентами,
не  розголошується  до  початку засідання комісії, на якому
проводиться їх розгляд.
 
         Проведення конкурсного відбору
 
   13. Обов'язковою умовою проведення конкурсного відбору є його
відкритість.
   Представники засобів масової інформації мають право бути
присутніми  на засіданнях комісії під час розкриття пакетів
документів, поданих претендентами, їх розгляду та оголошення
переможця.
 
   14. По закінченню 30 календарних днів після оприлюднення
оголошення про проведення конкурсного відбору комісія проводить
попереднє засідання, на якому приймає рішення щодо претендентів,
які допускаються чи не допускаються до участі у конкурсному
відборі.
   За рішенням комісії претендент не допускається до участі в
конкурсному відборі в разі неподання ним одного із зазначених у
пункті 10 цього Порядку документів, відсутності повної вищої
освіти за відповідною спеціальністю та досвіду успішної роботи, а
також за наявності у претендента не знятої або не погашеної в
установленому  законом  порядку  судимості,  заборони займати
відповідні посади або займатися певними видами діяльності.
 
   15. Претенденти, допущені до участі в конкурсному відборі, є
його учасниками.
 
   16. Учасники  конкурсного  відбору  подають пропозиції з
управління підприємством - конкурсні пропозиції.
   Для підготовки конкурсних пропозицій учасники мають право
протягом 10 календарних днів з дня прийняття комісією рішення про
визнання його учасником конкурсного відбору ознайомлюватися з
інформацією,  що  стосується  фінансово-економічного  стану
підприємства, - відомості про баланс (форма N 1) ( z0396-99 ),
звіт про фінансові результати (форма N 2) ( z0397-99 ), звіт про
рух коштів (форма N 3) ( z0398-99 ), звіт про власний капітал
(форма N 4) ( z0399-99 ), примітки до річної фінансової звітності
(форма N 5) ( z0904-00 ), розшифрування простроченої кредиторської
заборгованості, фінансовий план підприємства, звіт про інвестиції
в основний капітал ( za809-06 ).
   Учасник ознайомлюється  під  розпис  з  інформацією,  що
стосується фінансово-економічного стану підприємства, в Управлінні
господарського забезпечення, підвідомчих організацій та державних
закупівель Мінжитлокомунгоспу.
   Ознайомлення із  зазначеними  матеріалами  проводиться  з
додержанням вимог законодавства про інформацію  з  обмеженим
доступом.
 
   17. Приймання конкурсних пропозицій розпочинається комісією з
дня ухвалення рішення про допущення учасників до конкурсного
відбору та закінчується за день до початку засідання комісії з їх
розгляду, але не раніше ніж через 20 календарних днів після
ухвалення такого рішення.
 
   18. Конкурсна пропозиція, що розробляється  на  підставі
фактичних показників фінансово-господарської діяльності, повинна
містити  проект  програми  діяльності  підприємства   на
середньострокову перспективу (3 - 5 років), в якій передбачається:
   - план виробничої діяльності;
   - заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих
ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових
показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;
   - обсяг надходження коштів до бюджетів;
   - пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних
показників фінансово-господарської діяльності.
 
   19. Комісія  заслуховує  під  час розгляду на закритому
засіданні конкурсних пропозицій учасника конкурсного відбору та
враховує його професійність, фаховість, знання державної мови,
здатність висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію в
письмовій формі, комунікабельність, тактовність, готовність взяти
на себе  відповідальність,  уміння  аналізувати  проблеми  і
налагоджувати ділові зв'язки, виявляти творчий підхід до роботи,
емоційну врівноваженість.
   Одним із основних критеріїв визначення переможця конкурсного
відбору  є  запропоновані  показники  фінансово-господарської
діяльності підприємства, зокрема плановий обсяг чистого прибутку,
спрямованість конкурсної пропозиції на ефективне використання
його виробничого потенціалу.
   Переможцем конкурсного відбору визнається учасник, сукупні
пропозиції якого визнані комісією найкращими.
 
   20. Переможець конкурсного відбору оголошується на засіданні
комісії з дотриманням вимог пункту 13 цього Порядку.
   Результати відбору  оприлюднюються  на  офіційному  сайті
Мінжитлокомунгоспу та у засобах масової інформації.
   Рішення комісії є підставою для укладення контракту між
Мінжитлокомунгоспом та переможцем конкурсного відбору.
   Погодження призначення  керівника  підприємства  головою
місцевої державної адміністрації проводиться в  установленому
порядку. У разі вмотивованої відмови голови місцевої державної
адміністрації у погодженні призначення керівника підприємства
Мінжитлокомунгосп вносить на розгляд Кабінету Міністрів України
пропозиції щодо надання згоди на призначення такого керівника.
 
   21. У разі відсутності претендентів на участь у конкурсному
відборі, визнання комісією конкурсних пропозицій такими, що не
відповідають вимогам пункту 18 цього Порядку або реалізація яких
не забезпечує належну ефективність управління підприємством, чи
непогодження Кабінетом Міністрів України призначення керівника
приймається рішення про повторне проведення конкурсного відбору.
 
 Начальник Управління господарського
 забезпечення, підвідомчих організацій
 та державних закупівель                О.М.Соскін
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner