Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 192 від 09.04.2008

Про внесення змін до наказу МОЗ від 03.08.2007 N 453


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            08.10.2008 N 524
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2008 р.
                   за N 1096/15787
 
 
        Про затвердження Правил оформлення
       і видачі запрошень іноземцям та особам
       без громадянства на отримання візових
         документів для в'їзду в Україну
 
 
   Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців
та осіб без громадянства" ( 3929-12 ), постанов Кабінету Міністрів
України від 29 грудня 1995 року N 1074 ( 1074-95-п ) "Про Правила
в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з
України і транзитного проїзду через її територію" (із змінами) та
від 20 лютого 1999 року N 227 ( 227-99-п ) "Про запровадження
нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну"
(із змінами), а також з метою впорядкування питання оформлення
запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання
візових документів для в'їзду в Україну Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Правила оформлення і видачі запрошень іноземцям
та особам без громадянства на отримання візових документів для
в'їзду в Україну (далі - Правила), що додаються.
 
   2. Департаменту  ресурсного забезпечення (Матвійчук П.А.)
забезпечити територіальні  органи  та  підрозділи  Державного
департаменту у справах громадянства, імміграції та реєстрації
фізичних  осіб  необхідною  кількістю  бланкової  продукції,
передбаченої додатком 1 до цих Правил.
 
   3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі:
 
   3.1. Організувати вивчення Правил особовим складом, який має
відношення до роботи, пов'язаної з оформленням і видачею запрошень
для в'їзду в Україну іноземців та осіб без громадянства, і
забезпечити неухильне дотримання їх вимог.
 
   3.2. Привести власні розпорядчі документи у відповідність до
положень цих Правил.
 
   3.3. Забезпечити  територіальні  органи  та  підрозділи
Державного департаменту у справах громадянства, імміграції та
реєстрації  фізичних  осіб  необхідною  кількістю  штампів,
передбачених додатком 7 до цих Правил.
 
   3.4. Надіслати в місячний строк з дня набрання чинності цим
наказом до Державного департаменту у  справах  громадянства,
імміграції та реєстрації фізичних осіб МВС України зразки печаток
та підписів посадових осіб, уповноважених оформлювати запрошення,
із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові та посади для
передачі зазначеної інформації до  закордонних  дипломатичних
установ України через Міністерство закордонних справ України.
 
   4. ДДГІРФО  (Репешко  І.В.)  у  п'ятиденний строк після
підписання наказу забезпечити його подання на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
 
   5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра - начальника міліції громадської безпеки Савченка О.І.
 
 Міністр                        Ю.В.Луценко
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Міністр закордонних
 справ України                     В.С.Огризко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   внутрішніх справ України
                   08.10.2008 N 524
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   11 листопада 2008 р.
                   за N 1096/15787
 
 
               ПРАВИЛА
       оформлення і видачі запрошень іноземцям
     та особам без громадянства на отримання візових
         документів для в'їзду в Україну
 
 
   Ці Правила розроблені відповідно до Закону України "Про
правовий статус іноземців та осіб без громадянства" ( 3929-12 ),
постанов Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 року N 1074
( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду іноземців та  осіб  без
громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію" (із змінами) та від 20 лютого 1999 року N 227
( 227-99-п ) "Про запровадження нового порядку оформлення візових
документів для в'їзду в Україну" (із змінами).
 
           I. Загальні положення
 
   1.1. Ці  Правила  встановлюють   порядок   діяльності
територіальних органів і підрозділів Державного департаменту у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних  осіб
(далі - Департамент) з питань оформлення і видачі запрошень
іноземцям та особам без громадянства на  отримання  візових
документів для в'їзду в Україну (далі - запрошення), а також
затверджують зразок такого запрошення.
 
   1.2. Дія цих Правил поширюється на фізичних і юридичних осіб,
які запрошують до України іноземців та осіб без громадянства.
 
   1.3. Терміни, що використовуються в цих Правилах, мають таке
значення:
   територіальні органи Департаменту - управління (відділи) у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
головних управлінь, управлінь МВС в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі;
   територіальні підрозділи Департаменту - відділи, відділення у
справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб
міських, районних управлінь (відділів) МВС;
   приймаюча сторона  -  юридичні  особи  (зареєстровані  в
установленому  порядку  українські,  спільні  чи  іноземні
підприємства, установи й організації) або фізичні особи (громадяни
України,  іноземці  та  особи без громадянства, що постійно
проживають в Україні або тимчасово тут перебувають у зв'язку з
навчанням, стажуванням тощо), які приймають іноземців та осіб без
громадянства;
   клопотання - офіційне письмове звернення юридичних осіб до
територіальних органів Департаменту з метою оформлення запрошення
іноземцям  чи  особам без громадянства на отримання візових
документів для в'їзду в Україну;
   заява -  офіційне  письмове  звернення фізичних осіб до
територіальних органів чи підрозділів Департаменту  з  метою
оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на
отримання візових документів для в'їзду в Україну;
   запрошення - оформлений відповідно до цих Правил документ,
який є підставою для оформлення в дипломатичному представництві
або консульській установі України за кордоном візи типу П-1 та Б з
метою в'їзду в Україну;
   посвідка на постійне проживання - документ, що підтверджує
право іноземця та особи без громадянства на постійне проживання в
Україні;
   посвідка на тимчасове проживання - документ, що підтверджує
право іноземця та особи без громадянства на тимчасове проживання в
Україні.
 
   1.4. Для  оформлення  запрошення  на  отримання  візових
документів для в'їзду в Україну, форма якого визначена у додатку
1, юридичні особи, які виступають приймаючої стороною, звертаються
до  територіальних  органів  Департаменту  за  місцем  свого
знаходження.
   Фізичні особи,  які  виступають  приймаючою  стороною,
звертаються до територіальних органів чи підрозділів Департаменту
за місцем проживання.
 
   1.5. Запрошення   оформляється   посадовими   особами
територіальних органів Департаменту  на  підставі  письмового
клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи
особи без громадянства на отримання візових документів для в'їзду
в Україну (додаток 2), (далі - клопотання), або посадовими особами
територіальних органів чи підрозділів Департаменту на підставі
письмових заяв фізичних осіб для оформлення запрошення для в'їзду
в Україну іноземця чи особи без громадянства на отримання візових
документів для в'їзду в Україну (додаток 3), (далі - заява).
 
   1.6. Заповнення  бланків  клопотання  та  заяви  може
здійснюватися від руки (друкованим шрифтом) українською мовою або
з використанням технічних засобів (друкарських машин, комп'ютерів)
без використання скорочень  та  абревіатур  (виправлення  та
корегування в бланках не допускаються).
 
   1.7. Рішення про оформлення запрошень приймають:
   1.7.1. Директор Департаменту (уповноважена ним особа)  -
стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без громадянства
юридичними та фізичними особами.
   1.7.2. Начальники  (їх заступники) територіальних органів
Департаменту - стосовно запрошення в Україну іноземців та осіб без
громадянства юридичними та фізичними особами на території свого
адміністративного обслуговування;
   1.7.3. Начальники (їх заступники) територіальних підрозділів
Департаменту - стосовно запрошення в Україну іноземців чи осіб без
громадянства   фізичними   особами  на  території  свого
адміністративного обслуговування.
 
   1.8. Прийняті до розгляду клопотання обліковуються в журналі
обліку клопотань юридичних осіб для оформлення запрошень іноземців
та осіб без громадянства на отримання візових документів для
в'їзду в Україну (додаток 4), а заяви - в журналі обліку заяв
фізичних осіб для оформлення запрошень іноземців та осіб без
громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну
(додаток 5).
 
   1.9. Порядковий номер записів у журналах у поточному році є
номером обліку клопотань та заяв, який на них проставляється. При
заповненні порядкового номера обліку через скісну лінію вказується
номер запрошення.
 
   1.10. Територіальні  органи  та  підрозділи  Департаменту
оформляють запрошення в термін, що не перевищує 1 місяця з дня
звернення.
 
   1.11. За видачу документів громадянам України, іноземним
громадянам і особам без громадянства про запрошення в Україну
справляється державне мито або подається документ, що підтверджує
право на звільнення від його сплати.
 
   1.12. У разі звернення приймаючої сторони, щодо дострокового
оформлення запрошення, воно оформляються в термін, що не перевищує
10 робочих днів.
   За дострокове оформлення запрошення за заявою фізичної особи,
яка виступає приймаючою стороною, сплачується державне мито в
подвійному розмірі.
 
   1.13. У  клопотанні  чи  заяві  приймаючою  стороною
підтверджується інформація про фінансове забезпечення іноземця та
особи без громадянства на період його перебування в Україні.
 
   1.14. Приймаючій стороні роз'яснюються підстави для відмови в
оформленні запрошень іноземцю або особі без громадянства, які
зазначені у розділі V цих Правил.
 
   1.15. Відповідно до абзацу першого пункту 5 Правил в'їзду
іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України
і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 29.12.95 N 1074 ( 1074-95-п ) (із
змінами) юридичні і фізичні особи, які приймають іноземців та осіб
без громадянства, забезпечують своєчасне роз'яснення їм прав,
свобод і обов'язків, передбачених законодавством України, ведуть
відповідний облік цих осіб, а також несуть відповідальність за
своєчасне оформлення документів на право їх перебування в Україні,
пересування по території країни і виїзд з України після закінчення
визначеного терміну їх перебування.
 
        II. Організація прийому клопотань
            від юридичних осіб
 
   2.1. Територіальні  органи  Департаменту  для  оформлення
запрошення  розглядають  надані  юридичною  особою  (керівник
підприємства, установи чи організації або уповноважена ним особа)
наступні документи:
   2.1.1. Клопотання.
   2.1.2. Паспортний документ керівника підприємства, установи
чи організації або уповноваженої ним особи (посвідка на постійне
проживання або посвідка на тимчасове проживання або дозвіл на
працевлаштування), який після прийняття документів повертається.
   2.1.3. Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи та
її статут.
   2.1.4. Документ  про право власності юридичної особи на
приміщення (договір оренди приміщення).
   2.1.5. Наказ про призначення працівників, які відповідають за
прийом та оформлення документів  іноземцям  та  особам  без
громадянства.
   2.1.6. Гарантійний лист юридичної  особи,  що  запросила
іноземця  або  особу  без громадянства, про взяття на себе
зобов'язань із сплати всіх витрат особи, пов'язаних  з  її
перебуванням в Україні та виїздом з України.
   2.1.7. По  дві  фотокартки  розміром  3,5х4,5  керівника
підприємства установи чи організації або уповноваженої ним особи
та працівника, відповідального за роботу з іноземцями.
 
   2.2. У разі необхідності керівник підприємства, установи чи
організації або уповноважена ним особа може надати інші документи,
що підтверджують відсутність перешкод для оформлення запрошення.
 
   2.3. Працівник територіального органу Департаменту,  який
приймає документи, перевіряє правильність оформлення клопотання,
наявність усіх необхідних документів,  звіряє  їх  копії  з
оригіналами, на копіях ставить свій підпис із зазначенням прізвища
і посади та заводить дві облікові картки (додаток 6), другий
примірник якої надається юридичній особі.
 
   2.4. Матеріали  поданих документів формуються в облікову
справу.
 
     III. Організація прийому заяв від фізичних осіб
 
   3.1. Територіальні органи та підрозділи Департаменту для
оформлення  запрошення  розглядають  надані фізичними особами
наступні документи:
   3.1.1. Заяву.
   3.1.2. Паспортний  документ  заявника  (після  прийняття
документів повертається).
   3.1.3. Посвідку на постійне проживання - для іноземців та
осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні (після
прийняття документів повертається).
   3.1.4. Документи,  які  підтверджують  факт  навчання,
стажування, працевлаштування в Україні тощо (при необхідності інші
документи),  - для іноземців та осіб без громадянства, які
тимчасово перебувають в Україні.
   3.1.5. Квитанцію про оплату державного мита відповідно до
Декрету Кабінету Міністрів від 21.01.93 N 7-93 ( 7-93 ) "Про
державне мито".
 
   3.2. Заяви від іноземців та осіб без громадянства, які
тимчасово перебувають в Україні, погоджуються за місцем навчання,
працевлаштування  тощо керівниками навчальних закладів, інших
юридичних осіб.
 
   3.3. Працівник  територіального  органу  та  підрозділу
Департаменту,  який приймає документи, перевіряє правильність
оформлення заяви та наявність усіх необхідних документів, звіряє
їх  копії з оригіналами, на копіях ставить свій підпис із
зазначенням прізвища і посади. Прийняті документи формуються у
справу.
 
         IV. Розгляд клопотань та заяв
           про оформлення запрошень
 
   4.1. Працівники  територіальних  органів  та  підрозділів
Департаменту розглядають прийняті клопотання та заяви, проводять
перевірки приймаючої сторони та іноземця чи особи без громадянства
за обліками служби громадянства, імміграції та реєстрації фізичних
осіб і на зворотному боці клопотання чи заяви проставляють
відповідні відмітки.
 
   4.2. За результатами розгляду клопотання та заяви приймається
рішення про видачу чи відмову у видачі запрошення, яке в межах
компетенції затверджується директором Департаменту (уповноваженою
ним особою) чи начальником територіального органу (підрозділу)
Департаменту (уповноваженою ним особою).
 
   4.3. У разі позитивно прийнятого рішення щодо оформлення
запрошення на вільній частині клопотання чи заяви проставляється
штамп встановленого зразка (додаток 7) та оформляється запрошення
терміном дії 6 (шість) місяців від дати його оформлення, яке
скріплюється візовою печаткою.
 
   4.4. Запрошення видається приймаючій стороні під розпис.
 
   4.5. У разі відмови в оформленні запрошення територіальний
орган чи підрозділ Департаменту, який прийняв таке рішення,
протягом 5 робочих днів направляє приймаючій стороні письмове
повідомлення із зазначенням підстав відмови.
 
           V. Підстави для відмови
           в оформленні запрошень
 
   5.1. В'їзд в Україну іноземцю та особі без громадянства не
дозволяється на підставах, визначених статтею 25 Закону України
"Про правовий  статус  іноземців  та  осіб без громадянства"
( 3929-12 ).
 
   5.2. Після відмови у видачі запрошення фізична або юридична
особа повторно може подати в тому ж порядку заяву чи клопотання не
раніше чим через шість місяців з дня відмови по попередній заяві
чи клопотанню, якщо ці обмеження не відпали раніше.
 
        VI. Перегляд та оскарження рішень
        про відмову в оформленні запрошення
 
   6.1. Рішення про відмову в оформленні запрошення може бути
оскаржено юридичною та фізичною особою до вищестоящого органу або
суду.
 
   6.2. За наявності підстав вищестоящий орган  має  право
скасувати рішення підпорядкованого йому територіального органу або
підрозділу, надіслати матеріали на повторний розгляд (у разі
необхідності додаткової перевірки наданих матеріалів) чи прийняти
на їх підставі нове рішення.
   Остаточне рішення  щодо  оформлення  запрошення  приймає
вищестоящий орган, до якого було оскаржено попереднє рішення.
 
   6.3. Інформація про результати розгляду скарги доводиться до
відома юридичної чи фізичної особи в установлений законодавством
термін.
 
         VII. Порядок здійснення обліку
            виданих запрошень
 
   7.1. Організація та ведення обліку запрошень здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
 
   7.2. Бланки запрошень виписані, але не видані, або зіпсовані
при заповненні, за якими прийнято рішення про їх знищення,
знищуються відповідно до чинного законодавства України.
 
 Директор Державного департаменту
 у справах громадянства,
 імміграції та реєстрації
 фізичних осіб МВС України               І.В.Репешко
 
 
                   Додаток 1
                   до Правил оформлення
                   і видачі запрошень іноземцям
                   та особам без громадянства
                   на отримання візових
                   документів для в'їзду
                   в Україну
 
 
              ЗАПРОШЕННЯ
         на отримання візових документів
          для в'їзду в Україну N __
 
 
 дійсне для в'їзду до _____ _______________ 20___ року
 
 Громадянин (особа без громадянства) _____________________________
                      (назва держави)
 Прізвище ________________________________________________________
 Ім'я ____________________________________________________________
 Дата народження _________________________________________________
 Місце проживання ________________________________________________
 
   Запрошується в Україну (разом з дітьми до 18 років) на
___(______ ____) днів
 
 Мета в'їзду в Україну:  --- - приватна    --- - ділова
             ---         ---
 
 Запрошеному буде  надано необхідне фінансове забезпечення на
період його перебування в Україні за адресою: ____________________
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 Найменування юридичної особи та її місцезнаходження _____________
 _________________________________________________________________
 
 Прізвище, ім'я,  по  батькові  фізичної  особи та її місце
проживання: ______________________________________________________
 ________________________________________________________________.
 
 Запрошення видане: ______________________________________________
            (найменування органу/підрозділу у справах
 
 _________________________________________________________________
   громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб)
 
 ________________________       ____________________
 (підпис посадової особи)       (ініціали, прізвище)
 
 ____________ 20____ року
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 2
                   до Правил оформлення
                   і видачі запрошень іноземцям
                   та особам без громадянства
                   на отримання візових
                   документів для в'їзду
                   в Україну
 
 
              Лицьовий бік
 
              КЛОПОТАННЯ
      юридичної особи для оформлення запрошення
     іноземця чи особи без громадянства на отримання
       візових документів для в'їзду в Україну
 
 
 Вих. N _______            Начальникові _______________
 від ____ _________ 20___ року          (орган у справах
                          громадянства,
                   ____________________________
                    імміграції та реєстрації
                       фізичних осіб)
 
                   ____________________________
                       (ГУМВС, УМВС)
 
                   ____________________________
                     (прізвище, ініціали)
 
 Керівництво _____________________________________________________
         (назва підприємства, установи, організації)
 _________________________________________________________________
 
 просить Вас оформити запрошення на в'їзд в Україну ______________
 
 _________________________________________________________________
    (прізвище, ім'я та по батькові іноземця чи особи без
 
 _________________________________________________________________
   громадянства (як зазначено в національному паспорті),
 
 ________________________________________________________________,
     рік народження, громадянство, країна проживання
         та дані національного паспорта)
 
 який проживає за адресою _______________________________________,
              (вказати місце проживання за кордоном)
 
 працює на посаді ________________________________________________
         (повна назва посади та найменування підприємства,
 
 _________________________________________________________________
      установи чи організації-іноземного партнера)
 
 Необхідність перебування іноземця чи особи без громадянства в
 
 ____________________________________ пов'язана з ________________
 (назва населеного пункту в Україні) (мета перебування в Україні)
 _________________________________________________________________
 
 Підприємство, установа, організація (потрібне підкреслити)
 _________________________________________________________________
               (назва)
 
             Зворотний бік
 
 зареєстроване в державній адміністрації __________________ району
 ____________________ області, свідоцтво N _______________________
 
 ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та
організацій України N _________________________, місцезнаходження:
 _________________________________________________________________
 службовий телефон/факс _________________________________________,
 поточний рахунок N ___________________ МФО _____________________,
 у банку _________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   гарантує фінансове  забезпечення  іноземця  та особи без
громадянства - іноземного партнера на період його перебування в
Україні,  а  також  фінансування заходів, пов'язаних з його
поверненням до місця постійного проживання.
 
 Керівник ___________         _______________________
      (підпис)           (ініціали, прізвище)
 
 М.П.
 
 ____ __________ 20____ року     ___________________
 (дата подання заяви)         (підпис заявника)
 
 З паспортом заявника серії_______ N _________________,
 
 виданого __________________________________________,
       (дата видачі, орган, який видав)
 
 звірив і заяву прийняв: _________________________________________
            (підпис, ініціали, прізвище посадової особи
        територіального органу чи підрозділу Департаменту)
 
 ____ ___________ 20____ року
 
 
                   Додаток 3
                   до Правил оформлення
                   і видачі запрошень іноземцям
                   та особам без громадянства
                   на отримання візових
                   документів для в'їзду
                   в Україну
 
 
              Лицьовий бік
 
 
               ЗАЯВА
       фізичної особи для оформлення запрошення
        іноземця чи особи без громадянства
         на отримання візових документів
            для в'їзду в Україну
 
 
                   Начальникові _______________
                         (орган/підрозділ 
                           у справах
                          громадянства,
                   ____________________________
                    імміграції та реєстрації
                       фізичних осіб)
 
                   ____________________________
                       (ГУМВС, УМВС)
 
                   ____________________________
                     (прізвище, ініціали)
 
   Від громадянина(ки) ________________________________________
                (прізвище (прізвище до зміни), 
 _________________________________________________________________
            ім'я, по батькові)
 
 ____________________________________, проживаючого(ї) за адресою:
 (число, місяць, рік та місце народження)
 
 _________________________________________, дом. тел. ____________
      (місце проживання)
 
   Прошу оформити   достроково/не   достроково   (потрібне
підкреслити) запрошення на в'їзд в Україну на _________ діб таким
іноземцям / особам без громадянства (потрібне підкреслити):
 
-------------------------------------------------------------------
| N | Прізвище, | Ступінь |  Дата  |Громадянство| Країна  |
|з/п| ім'я, по  |споріднення| та місце |      |перебування|
|  |батькові (як |      |народження|      | та адреса |
|  | зазначено в |      |     |      |проживання |
|  |національному|      |     |      |за кордоном|
|  | паспорті) |      |     |      |      |
|---+-------------+-----------+----------+------------+-----------|
|  |       |      |     |      |      |
|---+-------------+-----------+----------+------------+-----------|
|  |       |      |     |      |      |
|---+-------------+-----------+----------+------------+-----------|
|  |       |      |     |      |      |
|---+-------------+-----------+----------+------------+-----------|
|  |       |      |     |      |      |
|---+-------------+-----------+----------+------------+-----------|
|  |       |      |     |      |      |
|---+-------------+-----------+----------+------------+-----------|
|  |       |      |     |      |      |
|---+-------------+-----------+----------+------------+-----------|
|  |       |      |     |      |      |
|---+-------------+-----------+----------+------------+-----------|
|  |       |      |     |      |      |
|---+-------------+-----------+----------+------------+-----------|
|  |       |      |     |      |      |
-------------------------------------------------------------------
 
             Зворотний бік
 
 разом з дітьми до 18 років ______________________________________
                (прізвище, ім'я, дата народження,
 
 _________________________________________________________________
         громадянство, місце проживання)
 _________________________________________________________________
 _________________________________________________________________
 
   Гарантую фінансове забезпечення іноземця  та  особи  без
громадянства на період його перебування в Україні, а також
фінансування заходів, пов'язаних з його поверненням до місця
постійного проживання.
 
------------------------------------------------------------------
|   Місце Вашої роботи,    |Місцезнаходження підприємства, |
|   посада, яку обіймаєте   |   установи, організації   |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
|--------------------------------+-------------------------------|
|                |                |
------------------------------------------------------------------
 
 ____ ____________ 20____ року    _____________________
 (дата подання заяви)         (підпис заявника)
 
 З паспортом заявника серії_______ N __________________,
 
 виданого __________________________________________,
       (дата видачі, орган, який видав)
 
 звірив і заяву прийняв: _________________________________________
            (підпис, ініціали, прізвище посадової особи
        територіального органу чи підрозділу Департаменту)
 
 М.П.
 
 _____ ____________ 20____ року
 
 
                   Додаток 4
                   до Правил оформлення
                   і видачі запрошень іноземцям
                   та особам без громадянства
                   на отримання візових
                   документів для в'їзду
                   в Україну
 
 
               ЖУРНАЛ
     обліку клопотань юридичних осіб для оформлення
      запрошень іноземців та осіб без громадянства
    на отримання візових документів для в'їзду в Україну
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата | Назва  |  Місце  |Прізвище та | Дата | Громадянство | Відмітка |
|з/п |прий-|приймаючої|знаходження|  ім'я,  | наро-|(для осіб без |  про  |
|  |няття| сторони |      |іноземця чи |дження|громадянства -|оформлення|
|  |   |     |      | особи без |   |  країна  |запрошення|
|  |   |     |      |громадянства|   | проживання) |(N, термін|
|  |   |     |      |      |   |       |  дії)  |
|  |   |     |      |      |   |       |  або  |
|  |   |     |      |      |   |       | відмови |
|----+-----+----------+-----------+------------+------+--------------+----------|
|  |   |     |      |      |   |       |     |
|----+-----+----------+-----------+------------+------+--------------+----------|
|  |   |     |      |      |   |       |     |
|----+-----+----------+-----------+------------+------+--------------+----------|
|  |   |     |      |      |   |       |     |
---------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
                   до Правил оформлення
                   і видачі запрошень іноземцям
                   та особам без громадянства
                   на отримання візових
                   документів для в'їзду
                   в Україну
 
 
               ЖУРНАЛ
       обліку заяв фізичних осіб для оформлення
      запрошень іноземців та осіб без громадянства
    на отримання візових документів для в'їзду в Україну
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
| N |Дата |Прізвище, | Місце  |Прізвище та |  Дата  |Громадянство | Відмітка |
|з/п|прий-| ім'я, по |проживання|  ім'я,  |народження|(для осіб без |  про  |
|  |няття| батькові |     |іноземця чи |     |громадянства -|оформлення|
|  |   |приймаючої|     | особи без |     |  країна  |запрошення|
|  |   | сторони |     |громадянства|     | проживання) |(N, термін|
|  |   |     |     |      |     |       |  дії)  |
|---+-----+----------+----------+-----------------------+--------------+----------|
|  |   |     |     |            |       |     |
-----------------------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 6
                   до Правил оформлення
                   і видачі запрошень іноземцям
                   та особам без громадянства
                   на отримання візових
                   документів для в'їзду
                   в Україну
 
 
 ГУМВС (УМВС)    ОБЛІКОВА КАРТКА    N ______________
  УКРАЇНИ В
 __________________ Реєстрація дійсна   
 УПРАВЛІННЯ (ВІДДІЛ) до _____        ___________ 20___ року
  У СПРАВАХ    Реєстрація       
 ГРОМАДЯНСТВА,   продовжена до ______  ___________ 20___ року
  ІММІГРАЦІЇ
 та РЕЄСТРАЦІЇ
 ФІЗИЧНИХ ОСІБ
 
 -----------------------------------------------------------------
 
 1. Назва організації ____________________________________________
 _________________________________________________________________
 
 2. Ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств
та організацій України N _________
 
 3. Поточний рахунок N __________________________
 
 МФО _________________ у банку ___________________________________
 
 4. Місцезнаходження: ________ м. ________, вул. _________________
            (поштовий індекс)
 
 ______________ буд. ________ офіс N _________ тел./факс _________
 
 5. Організаційно-правова форма __________________________________
 
 6. Орган, де видано свідоцтво про державну реєстрацію, __________
 _________________________________________________________________
 свідоцтво N ___________________
 
 7. Особливі примітки. Засновниками (власниками) підприємства є:
 
 7.1. __________________ ______________
     (П.І.Б.)     (громадянство)
 
 7.2. __________________ ______________
     (П.І.Б.)     (громадянство)
 
 7.3. __________________ ______________
     (П.І.Б.)     (громадянство)
 
 7.4. __________________ ______________
     (П.І.Б.)     (громадянство)
 
             Зворотний бік
 
              ВІДОМОСТІ
        про посадових осіб, які відповідають
    за роботу з іноземцями та особами без громадянства
 
 
---------- Керівник фірми:
|Ф О Т О | ____________________________
|3,5х4,5 | (прізвище, ім'я по батькові)
---------- ____________________
       (громадянство)
      ____________________
      (дата народження)
      ___ N __________ N __________ до ___ ________ 20__ року
      (серія, N   (для іноземців та осіб без громадянства
      національного   вказується N реєстрації в органах
      паспорта)     внутрішніх справ та термін її дії)
 
      ___________________  _________________________
      (місце проживання)   (дом., службовий тел.)
 
---------- Відповідальні за роботу з іноземцями та особами без
|Ф О Т О | громадянства:
|3,5х4,5 | 1. ____________________________
----------  (прізвище, ім'я по батькові)
      ____________________
       (громадянство)
      ____________________
      (дата народження)
 
      ___ N __________ N __________ до ___ ________ 20__ року
      (серія, N   (для іноземців та осіб без громадянства
      національного   вказується N реєстрації в органах
      паспорта)     внутрішніх справ та термін її дії)
 
      ___________________  _________________________
      (місце проживання)   (дом., службовий тел.)
 
---------- 2. ____________________________
|Ф О Т О |  (прізвище, ім'я по батькові)
|3,5х4,5 | ____________________
----------  (громадянство)
      ____________________
      (дата народження)
 
      ___ N __________ N __________ до ___ ________ 20__ року
      (серія, N   (для іноземців та осіб без громадянства
      національного   вказується N реєстрації в органах
      паспорта)     внутрішніх справ та термін її дії)
 
      ___________________  _________________________
      (місце проживання)   (дом., службовий тел.)
 
 Облікову картку звірив:
 
 Інспектор У(В)ГІРФО _______________
 ГУМВС, УМВС України в _____________
 
 ___________ ________________________
 (підпис)   (прізвище, ініціали)
 
 ____ _____________ 20__ року
 
 
                   Додаток 7
                   до Правил оформлення
                   і видачі запрошень іноземцям
                   та особам без громадянства
                   на отримання візових
                   документів для в'їзду
                   в Україну
 
 
 ---------------------------------------------------------
 |Оформлення запрошення дозволити        |  / \
 |                        |  |
 |Старший інспектор (інспектор)         |  |
 |УГІРФО ГУМВС України              |  |
 |в місті Києві ________ ____________________  |  |
 |       (підпис) (ініціали, прізвище)  |  |
 |                        |  | 70 мм
 |ЗАТВЕРДЖУЮ                   |  |
 |Начальник                   |  |
 |УГІРФО ГУМВС України              |  |
 |в м. Києві  ________ ____________________  |  |
 |       (підпис) (ініціали, прізвище)  |  |
 |                        |  |
 |"____" ____________ 20___ року         |  \ /
 |-----------------------------------------------+--------
 |/                       \|
 | --------------------------------------------- |
 |\        90 мм            /|
 |                        |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner