Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 298 від 07.04.2008

Про скасування дозволу на право використання складського приміщення як складу тимчасового зберігання


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МОЗ України
                   07.10.2008 N 573
                   ( z1069-08 )
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   3 листопада 2008 р.
                   за N 1071/15762
 
 
              ІНСТРУКЦІЯ
        про порядок обліку медичних бланків
             суворого обліку
 
 
   1. Загальні положення
 
   1.1. Бланки суворого  обліку  виготовляються  друкарським
способом з нумерацією відповідно до Правил виготовлення бланків
цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених спільним
наказом Міністерства фінансів України, Служби безпеки України,
Міністерства внутрішніх справ України від 25.11.93, 15.11.93,
24.11.93 N 98/118/740 ( z0008-94 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 14.01.94 за N 8/217.
 
   1.2. До медичних бланків суворого обліку, які видаються
закладами охорони здоров'я, належать:
   - особова медична книжка, ф. N ОМК-1 ( z0210-98 );
   - сертифікат про проходження профілактичного наркологічного
огляду, ф. N 140/о ( z0592-97 );
   - медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт
дозвільної системи, форма N 127/о ( z0768-99 );
   - медична довідка щодо придатності до керування транспортним
засобом, форма N 083/о ( z0435-00 );
   - медична довідка про проходження обов'язкових попереднього
та періодичного психіатричних оглядів, ф. N 122-2/о ( z0094-02 );
   - виписка з акта огляду МСЕК з визначення медичних показань
для забезпечення інвалідів автомобілями, Довідка до акта огляду
МСЕК з визначення медичних показань для забезпечення інвалідів
автомобілями, ф. N 156-1/о ( va224282-03 );
   - виписка з акта огляду МСЕК, Довідка до акта огляду МСЕК,
ф. N 157-1/о ( va224282-03 );
   - виписка з акта огляду МСЕК про результати визначення втрати
професійної працездатності у відсотках, потреби в додаткових видах
допомоги, Довідка про результати визначення втрати професійної
працездатності у відсотках, потреби в додаткових видах допомоги,
ф. N 158-1/о ( va224282-03 );
   - інші бланки, визначені чинним законодавством як бланки
суворого обліку, які підлягають захисту голографічними елементами.
 
   1.3. Державним  замовником  бланків  суворого  обліку  є
Міністерство охорони здоров'я України, яке здійснює замовлення
через Центр медичної статистики МОЗ України в централізованому
порядку  в  обсягах  згідно   із   заявками   обласних
інформаційно-аналітичних  центрів медичної статистики (далі -
Центри).
 
   2. Облік та зберігання медичних бланків суворого обліку:
 
   2.1. Розкриття пачок з готовою  продукцією  здійснюється
комісією,  яка створюється за наказом начальника Центру для
прийняття тиражу готової продукції та звірки фактичної наявності
за  серією  та номером бланків з даними, що відображені в
Прибутково-видатковій накладній на  бланки  суворої  звітності
(ф. N  СЗ-1) ( v0067202-96 ), зі складанням Акта перевірки
наявності бланків суворої звітності (ф. N СЗ-4).
   У разі виявлення нестачі бланків суворого обліку або їх браку
комісія складає акт за підписами осіб, які брали участь у
прийнятті продукції, та надсилає його відповідно до договору
постачальнику разом з копіями супровідних документів, контрольним
ярликом з пакувальної одиниці та маркірувальним ярликом, який
міститься на пакувальній одиниці, та бракованими бланками.
 
   2.2. Зберігаються бланки суворого обліку в  приміщеннях,
спеціально пристосованих для їх зберігання, обладнаних сейфами або
залізними шафами та сигналізацією.
 
   2.3. Видача бланків суворого обліку здійснюється Центрами або
довіреними організаціями, що діють за дорученням Центру медичної
статистики МОЗ України.
 
   2.4. Медичні бланки суворого обліку відпускаються закладам
охорони здоров'я на підставі їхніх заявок, складаючи при цьому
Прибутково-видаткову накладну  на  бланки  суворої  звітності
(ф. N СЗ-1) ( v0067202-96 ).
 
   2.5. Для отримання медичних бланків суворого обліку заклади
охорони здоров'я або довірені організації мають подати Центру(ам)
такі документи:
   заявку на отримання бланків з урахуванням потреби на рік;
   копію ліцензії  на  здійснення  медичної  практики  або
довіреність на право реалізації бланків суворого обліку, видану
Центром медичної статистики МОЗ України;
   довіреність підприємства (організації);
   паспорт або інший документ, що посвідчує особу.
 
   2.6. Видача медичних бланків суворого обліку закладам охорони
здоров'я або довіреним організаціям здійснюється уповноваженою
особою Центру на підставі заяви та затвердженого кошторису на
зазначені потреби або підтвердження факту надходження коштів на
рахунок (для довірених організацій).
 
   2.7. За  кожним  видом бланків суворого обліку ведеться
Прибутково-видаткова книга з обліку бланків суворої звітності
(Ф. N СЗ-2) ( v0067202-96 ). Вона повинна бути прошнурована,
пронумерована і скріплена сургучною  печаткою  та  підписами
керівника й головного бухгалтера. У книзі відображаються рух
бланків з обов'язковим зазначенням серії та номерів отриманих та
виданих бланків та підстава для видачі.
 
   3. Облік та зберігання медичних бланків суворого обліку в
закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності:
 
   3.1. Розкриття пачок з готовою  продукцією  здійснюється
комісією, яка створюється за наказом директора чи головного лікаря
закладу для прийняття тиражу готової продукції та звірки фактичної
наявності за серією та номером бланків з даними, що відображені в
Прибутково-видатковій накладній на  бланки  суворої  звітності
(ф. N  СЗ-1) ( v0067202-96 ), зі складанням Акта перевірки
наявності бланків суворої звітності (ф. N СЗ-4).
   У разі виявлення нестачі бланків суворого обліку або їх браку
комісія закладу охорони здоров'я має скласти акт за підписами
осіб, які брали участь у прийнятті продукції, та надіслати його
відповідно до договору постачальнику разом з копіями супровідних
документів, контрольним ярликом з пачки та маркірувальним ярликом,
який міститься на пачці та бракованими бланками.
 
   3.2. Зберігаються бланки суворого обліку в  приміщеннях,
спеціально пристосованих для їх зберігання, обладнаних сейфами та
залізними шафами.
 
   3.3. Використання бланків суворого обліку в закладах охорони
здоров'я здійснюється з дотриманням вимог чинних законодавчих
актів з цього питання.
 
   3.4. Списання з бухгалтерського обліку використаних бланків
суворого обліку здійснюється у міру їх використання. При цьому
оформлюється Акт про списання використаних бланків суворого обліку
(ф. СЗ-3) ( v0067202-96 ).
 
   3.5. У разі розкрадання, нестачі, втрати бланків суворого
обліку проводиться службове розслідування з визначенням винних
осіб  та  розміру збитків, заподіяних державі відповідно до
постанови Кабінету Міністрів  України  від  22.01.96  N  116
( 116-96-п ) "Про затвердження Порядку визначення розміру збитків
від розкрадання, нестачі,  знищення  (псування)  матеріальних
цінностей".
   Зіпсовані бланки повинні бути знищені комісією та складений
Акт списання бланків суворого обліку.
 
   3.6. Уповноважена особа комісії лікувально-профілактичного
закладу  здійснює  видачу  їх  громадянам  за  результатами
профілактичного медичного огляду.
 
   3.7. Уповноважена особа комісії лікувально-профілактичного
закладу за кожним видом медичних бланків суворого обліку веде
Журнал реєстрації виданих бланків суворого обліку (ф. N 140-3/о)
( z1069-08 ) з обов'язковим зазначенням у ньому серії, номера
виданого бланка та прізвища, ім'я, по батькові особи, що отримала
бланк. Журнал має бути прошнурований, пронумерований та скріплений
печаткою закладу.
 
   3.8. У кінці кожного місяця уповноважена особа на підставі
даних журналів складає Відомість про використання бланків суворого
обліку  (ф. N 140-2/о)  (  z1069-08  ) та направляє її до
територіальних  органів  медичної  статистики.  У  відомості
відображаються  кількісні дані про рух бланків з виведенням
залишків на кінець звітного періоду.
 
 Начальник Центру медичної
 статистики МОЗ України               М.В.Голубчиков
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner