Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 334 від 26.03.2008

Про створення Громадської ради при Міністерстві транспорту та зв'язку України


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

    МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
      ТА У СПРАВАХ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ВІД НАСЛІДКІВ
          ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ
 
              Н А К А З
 
            03.10.2008 N 714
 
 
          Про організацію регуляторної
          діяльності МНС у 2008 році
 
 
   Відповідно до  статті  7 Закону України від 11 вересня
2003 року N 1160 ( 1160-15 ) "Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності", постанов Кабінету
Міністрів України від 14 грудня 2001 року N 1693 ( 1693-2001-п )
"Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах,
інших центральних органах виконавчої влади" та від 18 липня
2007 року N 950 ( 950-2007-п ), "Про затвердження Регламенту
Кабінету Міністрів України", з метою подальшого удосконалення
регуляторної діяльності в системі МНС, надання їй більш планового
і  системного  характеру,  підвищення  рівня  персональної
відповідальності за якість підготовки проектів регуляторних актів
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити План  розробки  регуляторних  актів  сфери
діяльності Міністерства з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
на 2008 рік (далі - План), що додається.
 
   2. Покласти персональну відповідальність за виконання пунктів
Плану на керівників урядових органів державного  управління,
департаментів та; самостійних структурних підрозділів центрального
апарату Міністерства, визначених розробниками відповідних актів.
 
   3. Управлінню  правового  забезпечення  (Сухомлин  О.М.)
забезпечити:
   безпосередню участь,  методичний  супровід  та  надання
практичної  допомоги  урядовим органам державного управління,
департаментам і самостійним структурним підрозділам центрального
апарату Міністерства при розробленні ними регуляторних актів;
   надання звітності до Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва про стан регуляторної
діяльності у системі МНС;
   моніторинг проектів регуляторних актів сфери компетенції МНС;
   інформування Міністра,  першого  заступника   Міністра,
заступників Міністра про стан регуляторної діяльності МНС та
виконання запланованих заходів.
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 Міністр                         В.Шандра
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ МНС
                   03.10.2008 N 714
 
 
                ПЛАН
      розробки регуляторних актів сфери діяльності
      Міністерства з питань надзвичайних ситуацій
      та у справах захисту населення від наслідків
       Чорнобильської катастрофи на 2008 рік
 
 
------------------------------------------------------------------
| N | Орієнтовна назва |  Структурний   | Термін виконання |
|  |  законопроекту,  |   підрозділ,   |         |
|  | нормативного акта | відповідальний за |         |
|  | Кабінету Міністрів |   розробку   |         |
|  |   України,   |          |         |
|  | нормативного акта |          |         |
|  |    МНС     |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 1 |     2     |     3     |    4     |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 1 |Проект Закону    |Державна інспекція |Грудень 2008 року |
|  |України "Про    |цивільного захисту |         |
|  |внесення змін до  |та техногенної   |         |
|  |деяких законів   |безпеки       |         |
|  |України" (стосовно |          |         |
|  |ліцензування у сфері|          |         |
|  |техногенної безпеки)|          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 2 |Проект Закону    |ДСАРСПРТ, ДСВАРС,  |Грудень 2008 року |
|  |України щодо    |ДСАРСВО,      |         |
|  |внесення змін до  |Департамент     |         |
|  |Закону України "Про |управління     |         |
|  |аварійно-рятувальні |рятувальними силами |         |
|  |служби"       |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 3 |Проект Закону    |Департамент     |Листопад 2008 року|
|  |України "Про    |цивільного захисту, |         |
|  |внесення змін до  |Департамент     |         |
|  |деяких законів   |управління     |         |
|  |України"      |рятувальними силами,|         |
|  |          |Департамент     |         |
|  |          |економіки і фінансів|         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 4 |Проект Закону    |Департамент     |Жовтень 2008 року |
|  |України "Про    |цивільного захисту, |         |
|  |внесення змін до  |Департамент     |         |
|  |Закону України "Про |управління     |         |
|  |правові засади   |рятувальними силами,|         |
|  |цивільного захисту" |Департамент охорони |         |
|  |          |здоров'я та медико- |         |
|  |          |біологічного захисту|         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 5 |Проект Закону    |Департамент     |Грудень 2008 року |
|  |України "Про    |цивільного захисту |         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |Концепції розвитку |          |         |
|  |системи цивільного |          |         |
|  |захисту"      |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 6 |Проект Закону    |Департамент     |Жовтень 2008 року |
|  |України "Про    |цивільного захисту |         |
|  |внесення змін до  |          |         |
|  |деяких законодавчих |          |         |
|  |актів України щодо |          |         |
|  |оренди захисних   |          |         |
|  |споруд цивільної  |          |         |
|  |оборони"      |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 7 |Проект Закону    |Департамент     |Листопад 2008 року|
|  |України "Про    |цивільного захисту |         |
|  |внесення змін до  |          |         |
|  |деяких законодавчих |          |         |
|  |актів України щодо |          |         |
|  |збереження фонду  |          |         |
|  |захисних споруд   |          |         |
|  |цивільної оборони" |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 8 |Проект Кодексу   |Робоча група    |Грудень 2008 року |
|  |цивільного захисту в|          |         |
|  |Україні       |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
| 9 |Проект Закону    |Департамент охорони |Грудень 2008 року |
|  |України "Про    |здоров'я та медико- |         |
|  |внесення змін до  |біологічного захисту|         |
|  |Законів України "Про|          |         |
|  |місцеві державні  |          |         |
|  |адміністрації" та  |          |         |
|  |"Про місцеве    |          |         |
|  |самоврядування"   |          |         |
|  |(щодо визначення  |          |         |
|  |повноважень органів |          |         |
|  |місцевого      |          |         |
|  |самоврядування та  |          |         |
|  |місцевих державних |          |         |
|  |адміністрацій з   |          |         |
|  |питань профілактики |          |         |
|  |травматизму     |          |         |
|  |невиробничого    |          |         |
|  |характеру)     |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|10 |Проект розпорядження|Департамент охорони |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |здоров'я та медико- |         |
|  |України "Про    |біологічного захисту|         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |Концепції Державної |          |         |
|  |програми-      |          |         |
|  |профілактики    |          |         |
|  |травматизму     |          |         |
|  |невиробничого    |          |         |
|  |характеру на період |          |         |
|  |до 2015 року"    |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|11 |Проект розпорядження|Департамент охорони |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |здоров'я та медико- |         |
|  |України "Про основні|біологічного захисту|         |
|  |засади державної  |          |         |
|  |політики у сфері  |          |         |
|  |профілактики    |          |         |
|  |травматизму     |          |         |
|  |невиробничого    |          |         |
|  |характеру"     |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|12 |Проект постанови  |ДСАРСПРТ      |Листопад 2008 року|
|  |Кабінету Міністрів |          |         |
|  |України "Про    |          |         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |Положення про    |          |         |
|  |порядок здійснення |          |         |
|  |спеціалізованими  |          |         |
|  |аварійно-      |          |         |
|  |рятувальними    |          |         |
|  |службами рятувальних|          |         |
|  |заходів на об'єктах |          |         |
|  |туристичних     |          |         |
|  |відвідувань України"|          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|13 |Проект постанови  |Державна інспекція |Жовтень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |цивільного захисту |         |
|  |України "Про    |та техногенної   |         |
|  |доповнення переліку |безпеки       |         |
|  |органів ліцензування|          |         |
|  |та документів, які |          |         |
|  |додаються до заяви |          |         |
|  |про видачу     |          |         |
|  |господарської    |          |         |
|  |діяльності" (з   |          |         |
|  |питань проектування |          |         |
|  |монтажу та     |          |         |
|  |експлуатації систем |          |         |
|  |раннього виявлення |          |         |
|  |надзвичайних    |          |         |
|  |ситуацій та     |          |         |
|  |оповіщення людей у |          |         |
|  |разі їх виникнення, |          |         |
|  |розробки планів   |          |         |
|  |локалізації та   |          |         |
|  |ліквідації аварійних|          |         |
|  |ситуацій і аварій) |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|14 |Проект постанови  |Державна інспекція |Жовтень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |цивільного захисту |         |
|  |України "Про    |та техногенної   |         |
|  |затвердження порядку|безпеки       |         |
|  |проведення державної|          |         |
|  |експертизи проектів |          |         |
|  |і рішень стосовно  |          |         |
|  |техногенної безпеки |          |         |
|  |об'єктів виробничого|          |         |
|  |та соціального   |          |         |
|  |призначення, що   |          |         |
|  |можуть спричинити  |          |         |
|  |надзвичайні ситуації|          |         |
|  |техногенного та   |          |         |
|  |природного характеру|          |         |
|  |і вплинути на стан |          |         |
|  |захисту населення і |          |         |
|  |територій від їх  |          |         |
|  |наслідків"     |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|15 |Проект постанови  |Департамент     |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |цивільного захисту |         |
|  |України "Про    |          |         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |Положення про єдину |          |         |
|  |систему цивільного |          |         |
|  |захисту"      |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|16 |Проект постанови  |Державний      |Листопад 2008 року|
|  |Кабінету Міністрів |департамент СФД   |         |
|  |України "Про    |          |         |
|  |внесення змін до  |          |         |
|  |постанов Кабінету  |          |         |
|  |Міністрів України з |          |         |
|  |питань страхового  |          |         |
|  |фонду документації" |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|17 |Проект постанови  |Державний      |Жовтень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |департамент СФД   |         |
|  |України "Про    |          |         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |Положення про    |          |         |
|  |порядок надання   |          |         |
|  |дозволу на     |          |         |
|  |виготовлення    |          |         |
|  |документів     |          |         |
|  |страхового фонду"  |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|18 |Проект постанови  |Державний      |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |департамент пожежної|         |
|  |України "Про    |безпеки       |         |
|  |внесення змін і   |          |         |
|  |доповнень до    |          |         |
|  |постанови Кабінету |          |         |
|  |Міністрів України  |          |         |
|  |від 1 липня     |          |         |
|  |2002 року N 870 "Про|          |         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |Програми      |          |         |
|  |забезпечення    |          |         |
|  |пожежної безпеки на |          |         |
|  |період до 2010 року"|          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|19 |Проект постанови  |Державний      |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |департамент пожежної|         |
|  |України "Про    |безпеки       |         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |Положення про    |          |         |
|  |добровільні пожежні |          |         |
|  |дружини (команди)" |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|20 |Проект постанови  |Управління зв'язку |Листопад 2008 року|
|  |Кабінету Міністрів |та оповіщення    |         |
|  |України "Про    |          |         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |концепції Державної |          |         |
|  |цільової програми  |          |         |
|  |створення системи  |          |         |
|  |зв'язку та     |          |         |
|  |оповіщення єдиної  |          |         |
|  |державної системи  |          |         |
|  |цивільного захисту |          |         |
|  |населення і     |          |         |
|  |територій до    |          |         |
|  |2011 року"     |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|21 |Проект постанови  |Департамент     |Жовтень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |цивільного захисту |         |
|  |України "Про    |          |         |
|  |внесення змін до  |          |         |
|  |Інструкції про   |          |         |
|  |порядок списання  |          |         |
|  |непридатних захисних|          |         |
|  |споруд цивільної  |          |         |
|  |оборони"      |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|22 |Проект постанови  |Департамент у    |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |справах захисту   |         |
|  |України "Про порядок|населення від    |         |
|  |інформування щодо  |наслідків      |         |
|  |виконання заходів, |Чорнобильської   |         |
|  |передбачених    |катастрофи     |         |
|  |Законом України "Про|          |         |
|  |Загальнодержавну  |          |         |
|  |програму подолання |          |         |
|  |наслідків      |          |         |
|  |Чорнобильської   |          |         |
|  |катастрофи на 2006- |          |         |
|  |2010 роки"     |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|23 |Проект постанови  |Департамент у    |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |справах захисту   |         |
|  |України "Про порядок|населення від    |         |
|  |перегляду меж зон  |наслідків      |         |
|  |радіоактивного   |Чорнобильської   |         |
|  |забруднення"    |катастрофи     |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|24 |Проект розпорядження|Департамент охорони |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |здоров'я та медико- |         |
|  |України "Про    |біологічного захисту|         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |Концепції державної |          |         |
|  |програми      |          |         |
|  |профілактики    |          |         |
|  |травматизму     |          |         |
|  |невиробничого    |          |         |
|  |характеру на період |          |         |
|  |до 2015 року"    |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|25 |Проект постанови  |Державний      |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |департамент пожежної|         |
|  |України "Про    |безпеки, Державна  |         |
|  |внесення змін до  |інспекція цивільного|         |
|  |деяких постанов   |захисту та     |         |
|  |Кабінету Міністрів |техногенної безпеки |         |
|  |України"      |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|26 |Проект розпорядження|Департамент     |Листопад 2008 року|
|  |Кабінету Міністрів |цивільного захисту |         |
|  |України "Про    |          |         |
|  |затвердження    |          |         |
|  |Концепції державної |          |         |
|  |цільової програми  |          |         |
|  |розвитку системи  |          |         |
|  |цивільного захисту" |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|27 |Проект розпорядження|Департамент     |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |економіки і фінансів|         |
|  |України "Про    |          |         |
|  |внесення змін до  |          |         |
|  |розпорядження    |          |         |
|  |Кабінету Міністрів |          |         |
|  |України від     |          |         |
|  |27 грудня 2006 року |          |         |
|  |N 660-р"      |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|28 |Проект Закону    |Державний      |Січень 2008 року |
|  |України "Про    |департамент СФД   |         |
|  |внесення змін до  |          |         |
|  |Закону України "Про |          |         |
|  |страховий фонд   |          |         |
|  |документації    |          |         |
|  |України"      |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|29 |Проект постанови  |Департамент     |Жовтень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |матеріально-    |         |
|  |України "Про    |технічного     |         |
|  |внесення змін до  |забезпечення    |         |
|  |постанови Кабінету |          |         |
|  |Міністрів України  |          |         |
|  |від 15 жовтня    |          |         |
|  |2001 р. N 1348"   |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|30 |Проект постанови  |Департамент     |Грудень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |матеріально-    |         |
|  |України "Про    |технічного     |         |
|  |внесення змін та  |забезпечення    |         |
|  |доповнень до    |          |         |
|  |постанови кабінету |          |         |
|  |Міністрів України  |          |         |
|  |від 23 серпня    |          |         |
|  |2005 р. N 795"   |          |         |
|---+--------------------+--------------------+------------------|
|31 |Проект постанови  |ДСВАРС       |Жовтень 2008 року |
|  |Кабінету Міністрів |          |         |
|  |України "Про    |          |         |
|  |затвердження Порядку|          |         |
|  |відшкодування    |          |         |
|  |державним аварійно- |          |         |
|  |рятувальним службам |          |         |
|  |витрат на проведення|          |         |
|  |аварійно-рятувальних|          |         |
|  |робіт"       |          |         |
------------------------------------------------------------------
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner