Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 173 від 24.03.2008

Про внесення змін до наказу Мінагрополітики від 31.05.2006 N 271


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            02.10.2008 N 632
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 жовтня 2008 р.
                   за N 1029/15720
 
 
     Про затвердження Змін до Інструкції з оформлення
       посадовими особами Української державної
     помологічно-ампелографічної інспекції матеріалів
        про адміністративні правопорушення
 
 
   Відповідно до  Кодексу  України  про  адміністративні
правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) та з метою приведення
нормативно-правового акта Міністерства аграрної політики України у
відповідність до законодавства Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення посадовими
особами  Української  державної  помологічно-ампелографічної
інспекції  матеріалів  про  адміністративні  правопорушення,
затвердженої наказом Міністерства аграрної політики України від
04.02.2005 N 62 ( z0314-05 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 18.03.2005 за N 314/10594 (із змінами), що
додаються.
 
   2. Українській   державній   помологічно-ампелографічній
інспекції (Гудзій Ю.Б.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                        Ю.Ф.Мельник
 
 ПОГОДЖЕНО:
 
 Заступник Міністра юстиції України         В.В.Лутковська
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   аграрної політики України
                   02.10.2008 N 632
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   27 жовтня 2008 р.
                   за N 1029/15720
 
 
               ЗМІНИ
       до Інструкції з оформлення посадовими
         особами Української державної
       помологічно-ампелографічної інспекції
     матеріалів про адміністративні правопорушення
              ( z0314-05 )
 
 
   1. Пункт 2.2 Інструкції ( z0314-05 ) викласти у такій
редакції:
   "2.2. У протоколі про адміністративне правопорушення (додаток
1) зазначаються: дата і місце його складення; посада, прізвище,
ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу
порушника (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження,
громадянство, місце проживання, місце роботи, займана посада,
номер паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу, сімейний
стан);  місце,  час  вчинення  і  суть  адміністративного
правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність
за дане правопорушення; прізвища, імена, по батькові, адреси
свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення порушника та інші
відомості, необхідні для вирішення справи".
 
   2. Доповнити пункт 2.2 абзацом такого змісту:
   "У протоколі обов'язково робиться відмітка про роз'яснення
порушнику його  прав,  які  передбачені  статтею  268  КУпАП
( 80732-10 ) та статтею 63 Конституції України ( 254к/96-ВР )".
 
   3. Друге речення пункту 2.9 викласти у такій редакції:
   "За наявності свідків і потерпілих протокол  може  бути
підписано також і цими особами".
 
   4. Друге речення пункту 3.4 викласти у такій редакції:
   "Під час відсутності цієї особи справу може бути розглянуто
лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про місце
і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про
відкладення розгляду справи".
 
   5. Абзац перший пункту 3.6 викласти у такій редакції:
   "3.6. Посадова особа Інспекції при підготовці до розгляду
справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:
   1) чи належить до її компетенції розгляд даної справи;
   2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи
про адміністративне правопорушення;
   3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи,
про час і місце її розгляду;
   4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
   5) чи  підлягають  задоволенню  клопотання  особи,  яка
притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх
законних представників і адвоката".
 
   6. У підпункті 1 пункту 3.9 слово "штрафу" замінити словами
"адміністративного стягнення".
 
   7. Абзац перший пункту 4.1 викласти у такій редакції:
   "4.1. Відповідно до статей 287, 288, 289 КУпАП ( 80732-10 )
постанову по справі про адміністративне правопорушення протягом
десяти днів з дня винесення може бути оскаржено особою, щодо якої
її винесено, а також потерпілим вищестоящій посадовій особі
Інспекції або в районний, районний  у  місті,  міський  чи
міськрайонний суд, рішення якого є остаточним".
 
   8. Абзац перший пункту 4.5 викласти у такій редакції:
   "4.5. Відповідно до статті 293 КУпАП ( 80732-10 ) посадова
особа Інспекції при розгляді скарги або протесту на постанову по
справі про адміністративне правопорушення перевіряє законність і
обґрунтованість винесеної постанови і приймає одне з таких рішень:
   1) залишає постанову без зміни, а скаргу або протест без
задоволення;
   2) скасовує постанову і надсилає справу на новий розгляд;
   3) скасовує постанову і закриває справу;
   4) змінює захід стягнення в межах, передбачених нормативним
актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з
тим, однак, щоб стягнення не було посилено".
 
   9. Доповнити пункт 4.5 після абзацу першого новим абзацом
такого змісту:
   "Якщо буде встановлено, що постанову винесено  посадовою
особою, неправомочною вирішувати цю справу, то така постанова
скасовується і справа надсилається на  розгляд  компетентної
посадової особи".
   У зв'язку з цим абзац другий уважати відповідно абзацом
третім.
 
   10. Назву глави 5 викласти у такій редакції:
   "5. Виконання постанови про накладення  адміністративного
стягнення".
 
   11. Пункт 5.2 викласти у такій редакції:
   "5.2. Штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через
п'ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення
штрафу, а в разі оскарження або опротестування такої постанови -
не пізніш як через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про
залишення скарги або протесту без задоволення. Штраф, накладений
за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься порушником
в установу Ощадного банку України, якщо інше не встановлено
законодавством України".
 
   12. Пункти 5.7 та 5.8 виключити.
 
   13. Доповнити Інструкцію ( z0314-05 ) главою 6 такого змісту:
   "6. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення
 
   6.1. Винесені постанови реєструються у Журналі реєстрації
постанов по справах про адміністративні правопорушення (додаток
3).
 
   6.2. Журнал заповнюється особою, яка відповідає за ведення
адміністративного  провадження  в Інспекції (її регіональному
відділі). Допускається ведення журналів в регіональних відділах
Інспекції. Журнали повинні мати пронумеровані сторінки, бути
прошнурованими та скріпленими підписом начальника та печаткою
Інспекції.
 
   6.3. Усі матеріали щодо кожного із правопорушників формуються
в окрему справу про адміністративне правопорушення. У справі
накопичують усі матеріали, що стосуються правопорушення, а саме:
протокол про адміністративне правопорушення, акти  перевірок,
приписи, повідомлення про попередження особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, про час та місце розгляду
справи (у разі відсутності відповідної відмітки в протоколі про
адміністративне  правопорушення),  письмові  пояснення,  копії
постанови про накладення адміністративного стягнення, листування з
порушником, з органами державної виконавчої служби, документи, що
підтверджують сплату штрафу порушником, а також інші документи та
матеріали, які стосуються згаданої справи. У заведеній справі
оформлюється  титульний  аркуш,  на  зворотному  боці  якого
заповнюється опис документів, які містяться у справі (додаток 4).
   Термін зберігання   матеріалів   про   адміністративні
правопорушення встановлюється чинним законодавством".
 
   14. У додатку 1 слова "; рік та місце народження;" замінити
словами "; дата і місце народження;".
 
   15. У додатку 2 Інструкції ( z0314-05 ):
 
   15.1. Назву додатка викласти у такій редакції:
 
              "ПОСТАНОВА
 
 "___" _________ 200__ року              N __________
 
      про накладення адміністративного стягнення".
 
   15.2. У пункті 2 слова "постанови про накладення штрафу" в
усіх відмінках замінити словами  "постанови  про  накладення
адміністративного стягнення".
 
   16. Доповнити Інструкцію ( z0314-05 ) новими додатками 3, 4
(додаються).
 
 Директор Департаменту
 ринків рослинництва                  О.А.Демидов
 
 
                   Додаток 3
                   до Інструкції з оформлення
                   посадовими особами
                   Української державної
                   помологічно-ампелографічної
                   інспекції матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення
 
 
       Міністерство аграрної політики України
   Українська державна помологічно-ампелографічна інспекція
 
 
               ЖУРНАЛ
         реєстрації постанов по справах
     про адміністративні правопорушення, винесених
 
      __________________________________________
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові
       посадової особи Української державної
       помологічно-ампелографічної інспекції)
 
         N ____________ - _____________
 
       Розпочатий "___" ____________ 200_ року
       Закінчений "___" ____________ 200_ року
 
 -----------------------------------------------------------------
             Зразок журналу
 
                       Ліва сторінка журналу
 
------------------------------------------------------------------
| Реквізити |Реквізити |  Посада,  |Прізвище, ім'я| Місце  |
| постанови |протоколу | прізвище та |та по батькові|проживання|
|------------+----------|  ініціали  | порушника  |порушника |
| N | дата | N |дата |  складача  |       |     |
|  |    |  |   | протоколу  |       |     |
|----+-------+---+------+--------------+--------------+----------|
| 1 | 2  |3 | 4  |   5    |   6    |  7   |
------------------------------------------------------------------
 
                      Права сторінка журналу
 
------------------------------------------------------------------
| Стисла суть | Стаття |Накладене|Добровільно| Направлено для |
|правопорушення| КУпАП |стягнення| сплачено |  примусового  |
|       |     |     |      |  стягнення  |
|       |     |---------+-----------+-----------------|
|       |     | штраф, | штраф,  |дата |результати|
|       |     | грн.  |  грн.  |   |розгляду |
|--------------+---------+---------+-----------+------+----------|
|   8    |  9  |  10  |  11   | 12 |  13  |
------------------------------------------------------------------
 
 Начальник Української державної
 помологічно-ампелографічної
 інспекції            ________________________________
                        (П.І.Б.)
 
 
                   Додаток 4
                   до Інструкції з оформлення
                   посадовими особами
                   Української державної
                   помологічно-ампелографічної
                   інспекції матеріалів
                   про адміністративні
                   правопорушення
 
 
       МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
   УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОМОЛОГІЧНО-АМПЕЛОГРАФІЧНА ІНСПЕКЦІЯ
 
 
               СПРАВА
        про адміністративне правопорушення,
 
 
 скоєне гр. _____________________________________________________,
         (прізвище, ім'я та по батькові особи,
       яка скоїла адміністративне правопорушення)
 
 за ст. _______ Кодексу України про адміністративні правопорушення
 
 постанова N ________________ від "___" ____________ 200_ року
 
                      (зворотний бік справи)
 
                ОПИС
        документів, що містяться у справі
 
------------------------------------------------------------------
|  N  | Найменування документа| Кількість аркушів | Примітка |
| з/п  |            |          |     |
|--------+------------------------+-------------------+----------|
|    |            |          |     |
|--------+------------------------+-------------------+----------|
|    |            |          |     |
|--------+------------------------+-------------------+----------|
|    |            |          |     |
------------------------------------------------------------------
 
   Відомості про рух провадження по справі
 
------------------------------------------------------------------
| N | Дії, учинені в  |  Дата, номер  |Кількість аркушів |
| з/п |   процесі   |документа, прізвище|         |
|   | адміністративного | посадової особи, |         |
|   | провадження по  |  яка прийняла  |         |
|   |   справі    |   рішення   |         |
|-----+-------------------+-------------------+------------------|
|   |          |          |         |
|-----+-------------------+-------------------+------------------|
|   |          |          |         |
|-----+-------------------+-------------------+------------------|
|   |          |          |         |
|-----+-------------------+-------------------+------------------|
|   |          |          |         |
|-----+-------------------+-------------------+------------------|
|   |          |          |         |
------------------------------------------------------------------
 
 Заповнюється при передачі на зберігання
 Усього в справі _____ документів на ___ аркушах.
 
 Опис документів склав: __________________________________________
             (посада, прізвище, ім'я та по батькові
 
 _________________________________________________________________
         особи, яка розглядала справу)
 
 "___" __________ 200__ року          ______________
                         (підпис)
 
 Начальник Української державної
 помологічно-ампелографічної
 інспекції                        (П.І.Б.)
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner