Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 304/7 від 13.03.2008

Про заходи Міністерства юстиції щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            30.09.2008 N 1077
 
 
         Про внесення змін до Положення
     про Департамент декларування та митних режимів
 
 
   Відповідно до вимог пункту 8 Положення про Державну митну
службу України, затвердженого Указом Президента України  від
24.08.2000 N 1022/2000 ( 1022/2000 ), постанови Кабінету Міністрів
України від 18.07.07 N 940 ( 940-2007-п ) "Про затвердження
Положення про Державну митну службу України" та затвердженої
структури центрального апарату Державної митної служби України й
штатного розпису, уведеного в дію наказом Держмитслужби України
від 31.07.08 N 837 Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до Положення про Департамент декларування та
митних режимів, затвердженого наказом Держмитслужби України від
01.06.05 N 468 ( v0468342-05 ), зі змінами, виклавши його в
редакції, що додається.
 
   2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Федорова О.О.
 
 Голова Державної
 митної служби України              В.І.Хорошковський
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Державної митної
                   служби України
                   01.06.2005 N 468
                   ( v0468342-05 )
                   (у редакції наказу
                   Держмитслужби України
                   від 30 вересня 2008 р.
                   N 1077)
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
     про Департамент декларування та митних режимів
 
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Це  положення визначає правовий статус Департаменту
декларування та митних режимів (далі - Департамент) Державної
митної  служби України (далі - Держмитслужба), а саме його
компетенцію (права, завдання, функції) та організаційну структуру.
 
   1.2. Безпосереднє  керівництво   (кураторство   роботою
Департаменту) здійснює заступник Голови Держмитслужби відповідно
до функціональних повноважень.
 
   1.3. Департамент при виконанні покладених на нього завдань і
функцій взаємодіє з іншими структурними підрозділами Держмитслужби
митними  органами,  спеціалізованими  митними  установами  і
організаціями.
 
   1.4. Департамент у межах своєї компетенції взаємодіє із
заінтересованими міністерствами, відомствами, органами місцевого
самоврядування,   місцевими   державними   адміністраціями,
підприємствами, громадськими організаціями, іншими організаціями.
 
   1.5. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України й Кабінету Міністрів України, Положенням про Держмитслужбу
(  1022/2000, 940-2007-п ), рішеннями Колегій Держмитслужби,
нормативно-правовими актами Держмитслужби та цим Положенням.
 
   1.6. Департамент в установленому порядку та в межах своєї
компетенції забезпечує реалізацію Держмитслужбою норм міжнародного
права й укладених Україною міжнародних договорів.
 
   1.7. Структура та штатний розпис Департаменту затверджуються
Головою Держмитслужби в межах установленої штатної чисельності й
фонду заробітної плати центрального апарату Держмитслужби.
 
   1.8. З методичних питань Департаменту  підпорядковуються,
структурні підрозділи митних органів України, що забезпечують та
здійснюють митний контроль і  митне  оформлення  товарів  і
транспортних засобів.
 
   1.9. Департамент здійснює свою діяльність виключно в межах
компетенції, встановленої цим Положенням.
 
         2. Основні завдання Департаменту
 
   2.1. Участь у реалізації державної політики у сфері митної
справи в межах компетенції, визначеної цим Положенням;
 
   2.2. Розробка, аналіз ефективності та удосконалення порядку
здійснення митних процедур з моменту подання митної декларації і
до випуску товару митним органом відповідно до заявленої мети.
 
   2.3. Розробка, аналіз ефективності та удосконалення порядків
застосування митних режимів під час митного оформлення товарів, що
переміщуються через митний кордон України, визначення порядку
здійснення митного контролю відповідно до заявленого митного
режиму, надання роз'яснень щодо застосування відповідних митних
процедур;
 
   2.4. Визначення порядку заповнення митних декларацій, що
застосовуються  під  час  митного  оформлення  товарів,  що
переміщуються через митний кордон України підприємствами;
 
   2.5. Аналіз положень міжнародних договорів з питань митної
справи та вивчення досвіду діяльності митних служб зарубіжних
країн відповідно до компетенції Департаменту;
 
   2.6. Здійснення  заходів  щодо  адаптації  національного
законодавства України до положень міжнародних договорів з питань
митної справи відповідно до компетенції Департаменту;
 
   2.7. Розробка проектів нормативно-правових та законодавчих
актів в частині застосування митних режимів, заповнення митних
декларацій та митного регулювання зовнішньоекономічних операцій в
межах компетенції, визначеної цим Положенням;
 
   2.8. Забезпечення  виконання  зобов'язань,  передбачених
міжнародними договорами України з питань митної справи, укладених
в установленому законом порядку;
 
   2.9. Створення сприятливих умов для збільшення товарообігу та
пасажиропотоку через митний кордон України;
 
   2.10. Інформування суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
та громадян з питань, віднесених до компетенції Департаменту.
 
   2.11. Виконує інші завдання, визначені керівництвом Державної
митної служби України.
 
           3. Функції Департаменту
 
   3.1. Департамент відповідно до покладених на нього завдань
виконує регулятивну, нормотворчу, правозастосовну, контрольну,
організаційну, координуючу, аналітичну функції.
 
   3.2. Відповідно до цього,  в  межах  своєї  компетенції
Департамент:
   3.2.1. Збирає, обробляє та систематизує інформацію, необхідну
для виконання завдань Департаменту.
   3.2.2. Розробляє проекти нормативно-правових та законодавчих
актів з питань митної справи в межах компетенції Департаменту.
   3.2.3. Вносить  на  розгляд  керівництва  Держмитслужби
розроблені Департаментом проекти нормативно-правових актів, а
також пропозиції до проектів законодавчих актів, розроблених
іншими суб'єктами нормотворчого процесу.
   3.2.4. Аналізує положення міжнародних договорів (угод) з
питань митної справи та надає пропозиції до проектів міжнародних
договорів (угод).
   3.2.5. Здійснює організаційні заходи для забезпечення процесу
впровадження законодавчих та нормативно-правових актів у дію.
   3.2.6. Розробляє,  аналізує  ефективність  та удосконалює
порядок здійснення митних процедур з моменту подання митної
декларації і до випуску товару митним органом відповідно до
заявленої мети.
   3.2.7. Визначає порядок заповнення митних декларацій, що
застосовуються для декларування товарів, при їх  переміщенні
підприємствами та контролює дотримання цього порядку митними
органами України, а також аналізує ефективність та удосконалює
його.
   3.2.8. Визначає порядок та особливості застосування митних
режимів імпорту, реімпорту, експорту, реекспорту, транзиту (крім
питань, пов'язаних з контролем  за  переміщенням  вантажів),
тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, переробки на
митній території України, переробки за межами митної території
України, магазину безмитної торгівлі, спеціальної митної зони,
знищення або руйнування, відмови на користь держави під час
митного  оформлення  товарів,  що  поміщуються  у ці режими
підприємствами та організаціями.
   3.2.9. Розробляє,  аналізує  ефективність  та удосконалює
порядок прийняття митними органами погодженого рішення про місце
здійснення митного оформлення товарів.
   3.2.10. Розробляє, аналізує ефективність  та  удосконалює
логічний контроль правильності заповнення митних декларацій.
   3.2.11. Складає перелік документів, необхідних для здійснення
митного контролю й митного оформлення товарів, що поміщуються у
митні режими (крім документів, які відповідно до законодавчих
актів  видаються  державними органами для здійснення митного
контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів) та
аналізує ефективність його застосування.
   3.2.12. Визначає порядок використання картки  відмови  в
прийнятті  митної декларації, митному оформленні чи пропуску
товарів і транспортних засобів через митний кордон України.
   3.2.13. Організовує  роботу  в  митній  службі з питань
застосування положень  Конвенції  про  тимчасове  ввезення
( 995_472 ).
   3.2.14. Впроваджує електронне декларування товарів.
   3.2.15. Розглядає звернення митних органів та підприємств
щодо включення підприємств до Реєстру підприємств, до товарів яких
може застосовуватися процедура електронного декларування.
   3.2.16. Контролює  дотримання  митними  органами  вимог
законодавства з питань митної справи в межах своєї компетенції.
   3.2.17. Бере безпосередню участь у заходах контролю  за
дотриманням  посадовими  особами митних органів законодавства
України в частині здійснення митного  контролю  та  митного
оформлення товарів, що поміщуються у митні режими.
   3.2.18. Розглядає звернення (заяви,  пропозиції,  скарги,
клопотання) підприємств та організацій, органів державної влади та
управління, громадян.
   3.2.19. Здійснює  прийом  представників  підприємств  та
організацій, громадян.
   3.2.20. За  дорученням  керівництва Держмитслужби України
представляє її інтереси в державних органах та інших установах і
організаціях.
   3.2.21. Бере участь у забезпеченні гласності в діяльності
митних органів шляхом інформування суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності та громадян з питань, віднесених до  компетенції
Департаменту.
   3.2.22. Бере участь у семінарах, конференціях, засіданнях
експертних груп тощо.
   3.2.23. Координує методичну роботу структурних підрозділів
митних органів у вирішенні питань оперативного характеру, що
належать до компетенції Департаменту.
   3.2.24. Аналізує досвід діяльності митних служб зарубіжних
країн, здійснює заходи щодо адаптації національного законодавства
до положень міжнародних договорів з питань митної справи, готує
пропозиції щодо впровадження в Україні прогресивних, ефективних
форм і методів митного оформлення товарів.
   3.2.25. Реєструє,  веде  облік  вхідної  та  вихідної
кореспонденції.
 
           4. Права Департаменту
 
   Департамент має право:
 
   4.1. Одержувати  в установленому порядку від структурних
підрозділів Держмитслужби, митних органів інформацію (документи,
матеріали, відомості тощо), потрібну для виконання покладених на
нього завдань.
 
   4.2. Використовувати  Єдину  автоматизовану  інформаційну
систему Держмитслужби України.
 
   4.3. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів
Держмитслужби відповідних фахівців для вирішення покладених на
Держмитслужбу завдань.
 
   4.4. В межах компетенції Департаменту вимагати від керівників
митних органів та їх структурних підрозділів дотримання вимог
митного законодавства.
 
   4.5. Вносити на розгляд керівництва Держмитслужби пропозиції
щодо застосування заохочень або стягнень до працівників митних
органів України.
 
   4.6. У  межах компетенції надавати роз'яснення з питань
практичного застосування  положень  нормативно-правових  актів
Держмитслужби.
 
   4.7. За погодженням з керівництвом митних органів залучати
працівників митних органів для підготовки проектів законодавчих та
нормативно-правових  актів  з питань митної справи, а також
виконання інших завдань, покладених на Держмитслужбу.
 
   4.8. Проводити стажування працівників митних  органів  в
Департаменті за напрямком його діяльності.
 
   4.9. Скликати в установленому порядку наради для вирішення
поставлених керівництвом Держмитслужби питань, які виходять за
межі компетенції Департаменту.
 
   4.10. Проводити  організаційно-методичну  роботу (зокрема,
семінари) з митними органами, спеціалізованими митними установами
та  організаціями  з  питань,  що  належать  до компетенції
Департаменту.
 
   4.11. Брати  участь  у  засіданнях  експертних  груп,
конференціях, семінарах з питань, що належать до компетенції
Департаменту.
 
   4.12. Брати участь у проведенні комплексних перевірок роботи
митних органів, здійснювати тематичні перевірки митних органів.
 
   4.13. Вести  листування  із зовнішніми кореспондентами з
питань, що належать до компетенції Департаменту, використовувати
бланки Департаменту встановленого зразка.
 
       5. Керівництво та структура Департаменту
 
   5.1. Департамент  очолює  директор  Департаменту,  який
призначається на посаду та звільняється  з  посади  Головою
Держмитслужби.
 
   5.2. Директор Департаменту:
   5.2.1. Здійснює загальне керівництво роботою Департаменту,
визначає форми й методи взаємодії відділів Департаменту.
   5.2.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на
Департамент завдань та доручень керівництва Держмитслужби.
   5.2.3. Затверджує  положення  про  структурні  підрозділи
Департаменту та посадові інструкції працівників Департаменту.
   5.2.4. Вносить в установленому  порядку  пропозиції  про
призначення  на посади й звільнення з посад, віднесених до
номенклатури посад Голови Служби, працівників митних органів, про
їх заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності.
   5.2.5. Забезпечує  взаємодію  Департаменту  з  іншими
структурними підрозділами Держмитслужби.
   5.2.6. Дає доручення, вказівки, направляє запити  митним
органам, спеціалізованим митним установам і організаціям з питань,
що належать до компетенції Департаменту, контролює їх виконання.
   5.2.7. Бере участь у засіданнях колегії Держмитслужби та у
нарадах керівного складу Держмитслужби.
   5.2.7. Відповідає у межах своєї компетенції на звернення, що
надходять безпосередньо до Департаменту.
   5.2.8. Формує  плани  роботи Департаменту, організовує й
контролює процес їх виконання.
   5.2.9. Здійснює постійний контроль за забезпеченням охорони
державної таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю
держави, а також службової інформації в Департаменті.
   5.2.10. Виконує  інші  завдання,  визначені  керівництвом
Держмитслужби.
 
   5.3. Директор Департаменту має право:
   5.3.1. Запитувати й одержувати в установленому порядку від
структурних  підрозділів  Держмитслужби,  митних  органів,
спеціалізованих  митних  установ  і  організацій,  громадян,
підприємств, установ, організацій необхідну інформацію й довідкові
матеріали для виконання завдань, покладених на Департамент.
   5.3.2. Діяти в межах компетенції Держмитслужби, Департаменту
й  за  дорученням  керівництва  Держмитслужби  представляти
Держмитслужбу в державних та інших органах.
   5.3.3. Надавати відповідно до своєї компетенції відомості,
зауваження,  пропозиції структурним підрозділам Держмитслужби,
митним органам, спеціалізованим митним установам і організаціям.
   5.3.4. Самостійно встановлювати організаційні принципи та
схеми роботи Департаменту та взаємодії відділів Департаменту й
видавати  відповідну  організаційну  документацію  в  межах
Департаменту.  Вимагати  від  особового  складу  Департаменту
дотримання положень цієї організаційної документації.
   5.3.5. Вимагати від працівників Департаменту, митних органів
додержання вимог законодавства, своєчасного виконання доручень
керівництва Держмитслужби та Департаменту.
   5.3.6. Підписувати  листи  і візувати документи в межах
компетенції Департаменту.
   5.3.7. Надавати доручення, розпорядження особовому складу
Департаменту та вимагати подання звітів про їх виконання.
   5.3.7. Вносити  в  установленому порядку пропозиції щодо
призначення на посади або звільнення  з  посад  працівників
Департаменту,  присвоєння їм спеціальних звань митної служби
України, заохочення або  притягнення  їх  до  дисциплінарної
відповідальності.
   5.3.8. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо змін у
структурі та штатній чисельності Департаменту.
   5.3.9. Погоджувати в установленому порядку призначення на
посади  та  звільнення  з посад працівників митних органів,
віднесених до номенклатури Голови Служби, начальників митних
постів, підрозділів митного оформлення, (крім підрозділів митного
оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України)
організації митного контролю.
 
   5.4. Директор Департаменту несе відповідальність за:
   5.4.1. Незабезпечення виконання покладених на Департамент
завдань та функцій, передбачених цим Положенням.
   5.4.2. Неналежну  організацію  діяльності  Департаменту,
недотримання працівниками Департаменту законності в службовій
діяльності.
   5.4.3. Низький рівень трудової та виконавської дисципліни в
Департаменті.
   5.4.4. Негативні  наслідки  своїх розпоряджень, доручень,
самостійно прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків
та за бездіяльність.
   5.4.5. Незадовільний  стан  професійної  підготовки  в
Департаменті.
   5.4.6. Незабезпечення створення належних умов з  охорони
праці.
   5.4.7. Недодержання  працівниками  Департаменту   вимог
законодавства  України  щодо  забезпечення  охорони державної
таємниці, конфіденційної інформації, що є власністю держави, а
також службової інформації особисто та невжиття заходів щодо
виконання вимог нормативно-правових актів із зазначених питань.
 
   5.5. Директор має двох заступників, один з яких заступник
директора - начальник відділу застосування митних режимів.
 
   5.6. До складу Департаменту входять чотири відділи та сектор:
   - відділ застосування митних режимів;
   - відділ декларування товарів;
   - відділ по роботі  із  суб'єктами  зовнішньоекономічної
діяльності;
   - відділ організації митного оформлення;
   - сектор організації контролю за обігом карнетів А.Т.А.
 
   5.7. Працівники  Департаменту призначаються на посади та
звільняються з посад Головою Держмитслужби.
 
 Директор Департаменту
 декларування та митних режимів            В.П.Науменко
 

<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner