Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 870 від 28.12.2007

Перелік національних показників моніторингу й оцінки ефективності заходів, що забезпечують контроль стану епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

          МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            15.09.2008 N 1391/7
 
 
          Деякі питання робочої групи
      з впровадження ґендерних підходів у роботі
            Міністерства юстиції
 
 
   З метою організації виконання пункту 7 Плану заходів щодо
утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на
період до 2010 року, викладеного додатком до Державної програми з
утвердження ґендерної рівності в українському суспільстві на
період до 2010 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України  від  27  грудня  2006 р.  N 1834 ( 1834-2006-п ),
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити новий склад робочої групи з  впровадження
ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції (додаток 1).
 
   2. Затвердити Положення про робочу групу з впровадження
ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції (додаток 2).
 
   3. Скасувати наказ Міністерства юстиції України від 9 липня
2007 року N 947/7 ( v947_323-07 ) "Про створення робочої групи з
впровадження ґендерних підходів у роботі Міністерства юстиції".
 
   4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра юстиції Н.В.Богашеву.
 
 Міністр                         М.Оніщук
 
 
                   Додаток 1
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   15.09.2008 N 1391/7
 
 
               СКЛАД
     робочої групи з впровадження ґендерних підходів
         у роботі Міністерства юстиції
 
 
Богашева         - заступник Міністра юстиції - Голова
Наталія Владиславівна   робочої групи;
 
Топорова         - директор Департаменту соціального,
Олена Володимирівна    трудового та гуманітарного
              законодавства - заступник
              Голови робочої групи;
 
Сорока          - головний спеціаліст Департаменту
Яна Юріївна        соціального, трудового
              та гуманітарного законодавства -
              секретар робочої групи;
 
Кобелянська       - керівник Програми рівних можливостей
Лариса Станіславівна    ПРООН;
 
 
Сидоренко        - заступник директора - начальник
Тетяна Миколаївна     відділу Департаменту соціального,
              трудового та гуманітарного
              законодавства;
 
Рябошапка        - начальник відділу Департаменту
Світлана Сергіївна     соціального, трудового
              та гуманітарного законодавства;
 
Голєва          - начальник відділу Департаменту
Наталія Петрівна     соціального, трудового
              та гуманітарного законодавства;
 
Телічак         - провідний спеціаліст Департаменту
Іван Ярославович      соціального, трудового
              та гуманітарного законодавства;
 
Яковлєва         - головний спеціаліст Департаменту
Ольга Ігорівна       конституційного та адміністративного
              права;
 
Дородний         - провідний спеціаліст Департаменту
Пилип Геннадійович     конституційного та адміністративного
              права;
 
Ральченко        - головний спеціаліст Управління
Світлана Миколаївна    законодавства з питань земельних
              відносин, агропромислового комплексу
              та охорони довкілля;
 
Тевкун          - головний спеціаліст Управління
Тетяна Леонідівна     законодавства з питань земельних
              відносин, агропромислового комплексу
              та охорони довкілля;
 
Митрофанова       - головний спеціаліст Департаменту
Олена Іванівна       цивільного законодавства
              та підприємництва;
 
Федькович        - головний спеціаліст Департаменту
Олена Володимирівна    цивільного законодавства
              та підприємництва;
 
Кушніренко        - начальник відділу Департаменту
Оксана Володимирівна    кадрової роботи та державної служби;
 
Грибань         - головний спеціаліст Департаменту
Сергій Олександрович    кадрової роботи та державної служби;
 
Майстренко        - заступник начальника відділу
Олександр Віталійович   Департаменту фінансового
              законодавства;
 
Пантєлєєва        - головний спеціаліст Департаменту
Оксана Олексіївна     фінансового законодавства;
 
Гриненко         - головний спеціаліст Департаменту
Наталія Вікторівна     міжнародного правового
              співробітництва;
 
Костинчук        - головний спеціаліст Департаменту
Наталія Пилипівна     міжнародного правового
              співробітництва;
 
Дяченко         - спеціаліст I категорії Управління
Наталія Борисівна     координації правової роботи та
              правової освіти;
 
Науменко         - головний спеціаліст Департаменту
Інна Миколаївна      державної реєстрації нормативних
              актів;
 
Кікалов         - провідний спеціаліст Департаменту
Владислав Станіславович  державної реєстрації нормативних
              актів;
 
Стаднік         - головний спеціаліст Департаменту
Олена Федорівна      законодавства про правосуддя,
              правоохоронної діяльності та
              антикорупційної політики;
 
Буторов         - провідний спеціаліст Департаменту
Євген Олександрович    законодавства про правосуддя,
              правоохоронної діяльності
              та антикорупційної політики;
 
Зозуля          - головний спеціаліст Департаменту
Ольга Вікторівна      міжнародного приватного права
              і міжнародної правової допомоги;
 
Василенко        - спеціаліст I категорії Департаменту
Олег Ігорович       міжнародного приватного права
              і міжнародної правової допомоги;
 
Нещерет         - провідний спеціаліст Центру правової
Олександр Михайлович    реформи і законопроектних робіт;
 
             - провідний спеціаліст Центру
Петрова          правової реформи і законопроектних
Оксана Василівна      робіт;
 
Павлиш          - експерт з питань навчання
Світлана Олегівна     та підвищення кваліфікації
              Програми рівних можливостей ПРООН.
 
 
                   Додаток 2
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства юстиції
                   України
                   15.09.2008 N 1391/7
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
    про робочу групу з впровадження ґендерних підходів
         у роботі Міністерства юстиції
 
 
   1. Робоча група з впровадження гендерних підходів у роботі
Міністерства юстиції - експертний, консультативно-дорадчий орган
при Міністерстві юстиції України, що  утворюється  з  метою
координації заходів з впровадження гендерних підходів у роботі
Міністерства юстиції.
   До складу робочої групи входять представники структурних
підрозділів центрального апарату Міністерства юстиції, науковці та
представники громадських організацій.
   Робоча група у  своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента України,
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства юстиції, а також цим Положенням.
 
   2. Основними завданнями робочої групи є:
   надання пропозицій щодо напрямів  впровадження  гендерних
підходів у діяльність Міністерства юстиції;
   надання пропозицій щодо організації взаємодії Міністерства
юстиції України з іншими центральними органами виконавчої влади з
впровадження гендерних підходів;
   підготовка пропозицій  і  складення  плану  проведення
ґендерно-правової експертизи актів законодавства на відповідний
рік;
   підготовка пропозицій щодо розроблення нормативно-правових
актів у сфері забезпечення гендерної рівності;
   вивчення досвіду інших країн щодо впровадження гендерних
підходів та використання його у роботі Міністерства.
 
   3. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має
право:
   проводити аналіз  ефективності  заходів  з  впровадження
гендерних підходів у діяльність Міністерства юстиції України, їх
відповідності державній політиці у цій сфері;
   готувати рекомендації щодо підвищення ефективності роботи з
впровадження гендерних підходів;
   залучати в установленому порядку до участі в засіданнях
працівників органів державної влади, підприємств, установ та
організацій (за погодженням з їх керівниками), провідних учених та
експертів, а також інших фахівців у цій сфері;
   отримувати в установленому порядку від органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
   вносити пропозиції щодо впровадження гендерної рівності для
розгляду на засіданнях колегії Міністерства юстиції.
 
   4. Основною формою роботи робочої групи є засідання, які у
разі потреби скликаються її головою, а в разі його відсутності -
заступником голови, але не рідше одного разу на квартал.
   Засідання робочої групи проводить її голова, а в разі його
відсутності - заступник голови. Підготовку засідань робочої групи
забезпечує відповідальний секретар.
   Засідання робочої групи вважається правомочним, якщо на ньому
присутні не менш як дві третини її членів.
 
   5. Рішення робочої групи приймається  простою  більшістю
голосів  її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного
розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
   Рішення робочої групи мають рекомендаційний характер. Рішення
робочої групи оформляється протоколом, який підписує головуючий на
засіданні.
   Рішення робочої групи доводяться до відома Міністра юстиції
головою робочої групи.
 
   6. Голова робочої групи:
   здійснює керівництво  діяльністю  робочої  групи,  несе
персональну  відповідальність за виконання покладених на неї
завдань;
   вносить Міністру юстиції пропозиції щодо затвердження Плану
проведення гендерно-правової експертизи на відповідний рік;
   бере участь у підготовці питань до розгляду на засіданні
робочої групи та визначає порядок денний засідання;
   у разі необхідності за поданням заступника голови робочої
групи вносить зміни до складу робочої групи.
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner