Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 374/691 від 10.10.2006

Про внесення змін до Положення про порядок надання Фондом загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття послуг з професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

Стр. 1

    ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

              Н А К А З
 
            27.08.2008 N 746
 
 
     Щодо внесення змін до наказу Голови Державної
      комісії з цінних паперів та фондового ринку
          від 3 червня 2008 року N 493
 
 
   З метою упорядкування та приведення у  відповідність  з
наказами Міністерства фінансів України від 5 березня 2008 р. N 353
( z0225-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
19 березня 2008 р. за N 225/14916, та від 31 травня 2008 року
N 756 ( z0539-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
18  червня  2008  р.  за  N  539/15230,  процесу складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами,
які подаються відповідно до Положення про порядок складання та
надання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами,  затвердженого рішенням Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 8 червня 2004 року  N  279
( z1122-04 ) (у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2380
( z0060-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
28 січня 2008 року за N 60/14751), Н А К А З У Ю:
 
   1. Внести зміни до наказу Голови Державної комісії з цінних
паперів та  фондового  ринку від 3 червня 2008 року N 493
( v0493312-08 ) "Щодо вимог розділів II та III Положення про
порядок  складання  та  надання  адміністративних даних щодо
діяльності торговців цінними паперами, затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 8 червня
2004 року N 279 (у редакції рішення Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку від 27 грудня 2007 року N 2380),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 р. за
N 60/14751" (далі - Наказ), що додаються.
 
   2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку Назаренку Ю.М. забезпечити:
   опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
   оприлюднення цього  наказу  та  шаблонів файлів, з яких
складається Інформація, на Web-сайті Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника
апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Назаренка Ю.М.
 
   4. Цей Наказ набирає чинності з 1 листопада 2008 року.
 
 Т.в.о. Голови Комісії                   С.Бірюк
 
 
                   Додаток
                   до наказу Державної комісії
                   з цінних паперів
                   та фондового ринку
                   27.08.2008 N 746
 
 
               ЗМІНИ
        до наказу Голови Державної комісії
        з цінних паперів та фондового ринку
          від 3 червня 2008 року N 493
             ( v0493312-08 )
 
 
   1. Пункт 3 Наказу ( v0493312-08 ) викласти у наступній
редакції:
   "3. Електронна форма Даних складається з файлів:
   квартальних Даних за I - III квартали - "COMPANY.DBF",
"CONTRACT.DBF", "ALLCONTR.DBF", "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF",
"MARKETS.DBF",  "AGROPEN.DBF",  "IO_ND.DBF",  "CPAPERS.DBF",
"FINANS.DBF",  "REPAGRNR.DBF",  "MARKETSN.DBF",  "NREG.DBF",
"LICVID.DBF", "LICVID2.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF",
"FM.DBF", "FM.DBT", "BP_A.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF",
"FP.DBT";
   квартальних Даних  за  IV  квартал  -  "COMPANY.DBF",
"CONTRACT.DBF",  "PAPERSMO.DBF", "FININSTR.DBF", "MARKETS.DBF",
"AGROPEN.DBF",  "IO_ND.DBF",  "CPAPERS.DBF",   "FINANS.DBF",
"REPAGRNR.DBF",  "MARKETSN.DBF",  "NREG.DBF",  "LICVID.DBF",
"LICVID2.DBF", "GODREP.DBF", "BM_A.DBF", "BM_A.DBT", "BM_P.DBF",
"FM.DBF", "FM.DBT", "BPA.DBF", "BP_A.DBT", "BP_P.DBF", "FP.DBF",
"FP.DBT";
   нерегулярних Даних - "NREGAGR.DBF".
 
   2. В графах "Розмір (знаків)" в таблицях 1, 10, 14, 15
додатка до Наказу ( v0493312-08 ) цифри і слова "22 (2 знаки після
коми)" замінити цифрами і словами "20 (2 знаки після коми)".
 
   3. В таблиці 1 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) внести
наступні зміни:
   ім'я поля "StatCapital" замінити новим ім'ям "STCAPITAL";
   ім'я поля "PostAccount" замінити новим ім'ям "POSTACC";
   ім'я поля "LicDateStartB" замінити новим ім'ям "LICDATESTB";
   ім'я поля "LicDateStartD" замінити новим ім'ям "LICDATESTD";
   ім'я поля "LicdateEndD" замінити новим ім'ям "LICDATEED";
   ім'я поля "LicDateStartA" замінити новим ім'ям "LICDATESTA";
   ім'я поля "LicDateEndA" замінити новим ім'ям "LICDATEEA";
   ім'я поля "LicNumberDY" замінити новим ім'ям "LICNUMDY";
   ім'я поля "LicDateStartDY" замінити новим ім'ям "LICDATSTDY";
   ім'я поля "LicDateEndDY" замінити новим ім'ям "LICDATEEDY";
   ім'я поля "LicDateStartR" замінити новим ім'ям "LICDATESTR";
   ім'я поля "LicDateEndR" замінити новим ім'ям "LICDATENDR";
   ім'я поля "GLicDateStart" замінити новим ім'ям "GLICDATEST".
 
   4. Таблицю 2 додатка до Наказу ( v0493312-08 ) викласти у
наступній редакції:
 
   Таблиця 2. Структура файла "CONTRACT.DBF".  Довідка  про
укладені та виконані договори з цінними паперами торговцем цінними
паперами за звітний період*
 
------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |  Найменування поля  |Тип поля| Розмір (знаків) |
|     |    (зміст)     |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NUM    |Номер за порядком    |Числовий|    20     |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EDRPOU  |Ідентифікаційний код за |Текст  |    50     |
|     |ЄДРПОУ         |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|REPDATE  |Дата, на яку складено  |Дата  |     8     |
|     |адміністративні дані  |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|REPSTART |Дата початку звітного  |Дата  |     8     |
|     |періоду         |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|REPEND  |Дата закінчення звітного|Дата  |     8     |
|     |періоду         |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NAME   |Найменування торговця  |Текст  |    200    |
|     |цінними паперами    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|TYPE   |Вид торговця цінними  |Числовий|     2     |
|     |паперами (табл. 1.1)  |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGRTYPE  |Ознака договору: "1" - |Числовий|     1     |
|     |основний договір, "2" - |    |          |
|     |додатковий договір   |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DATESTART |Дата укладання договору |Дата  |     8     |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGRNUM  |Номер договору     |Текст  |    100    |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BROCNUM  |Номер договору на    |Текст  |    100    |
|     |брокерське       |    |          |
|     |обслуговування**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BROCDS  |Дата укладання договору |Дата  |     8     |
|     |на брокерське      |    |          |
|     |обслуговування**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BROCDF  |Дата виконання договору |Дата  |     8     |
|     |на брокерське      |    |          |
|     |обслуговування**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EXECNUM  |Номер договору на    |Текст  |    100    |
|     |виконання**       |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EXECDS  |Дата укладання договору |Дата  |     8     |
|     |на виконання**     |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|EXECDF  |Дата виконання договору |Дата  |     8     |
|     |на виконання**     |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ZAMBRNUM |Номер разового     |Текст  |    100    |
|     |замовлення до договору |    |          |
|     |на брокерське      |    |          |
|     |обслуговування**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ZAMBRDS  |Дата укладання разового |Дата  |     8     |
|     |замовлення до договору |    |          |
|     |на брокерське      |    |          |
|     |обслуговування**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ZAMBRDF  |Дата виконання разового |Дата  |     8     |
|     |замовлення до договору |    |          |
|     |на брокерське      |    |          |
|     |обслуговування**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DORNUM  |Номер договору     |Текст  |    100    |
|     |комісії/доручення**   |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DORDS   |Дата укладання договору |Дата  |     8     |
|     |комісії/доручення**   |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DORDE   |Дата виконання договору |Дата  |     8     |
|     |комісії/доручення**   |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ANDERNUM |Номер договору     |Текст  |    100    |
|     |андеррайтингу**     |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ANDERDS  |Дата укладання договору |Дата  |     8     |
|     |андеррайтингу**     |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ANDERDF  |Дата виконання договору |Дата  |     8     |
|     |андеррайтингу**     |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DPCPNUM  |Номер договору на    |Текст  |    100    |
|     |придбання цінних    |    |          |
|     |паперів**        |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DPCPDS  |Дата укладання договору |Дата  |     8     |
|     |на придбання цінних   |    |          |
|     |паперів**        |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DPCPDE  |Дата виконання договору |Дата  |     8     |
|     |на придбання цінних   |    |          |
|     |паперів**        |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DNPNUM  |Номер договору про   |Текст  |    100    |
|     |управління**      |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DNPDS   |Дата укладання договору |Дата  |     8     |
|     |про управління**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|DNPDF   |Дата виконання договору |Дата  |     8     |
|     |про управління**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NDNV_DNPN |Номер договору на    |Текст  |    100    |
|     |виконання договору про |    |          |
|     |управління**      |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NDNV_DNPDS|Дата укладання договору |Дата  |     8     |
|     |на виконання договору  |    |          |
|     |про управління**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|NDNV_DNPDF|Дата виконання договору |Дата  |     8     |
|     |на виконання договору  |    |          |
|     |про управління**    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGRPLACE |Місце укладання договору|Числовий|     5     |
|     |(табл. 1.4)       |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGREXPLACE|Місце виконання договору|Числовий|     5     |
|     |(табл. 1.4)       |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGR   |Номер біржової угоди  |Текст  |    100    |
|     |(реєстраційний номер в |    |          |
|     |системі)***       |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRFIXDAT|Час фіксації укладання |Дата  |     8     |
|     |біржової угоди***    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRDS  |Дата фіксації укладання |Дата  |     8     |
|     |біржової угоди***    |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRDF  |Дата анулювання біржової|Дата  |     8     |
|     |угоди***, ****     |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRREQIZ |Реквізити біржового   |Текст  |    100    |
|     |контракту***      |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGRFULLS |Загальна сума виконаного|Числовий| 20 (2 знаки після |
|     |біржового контракту   |    |    коми)    |
|     |(грн.)***        |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|BAGREXED |Дата виконання біржового|Дата  |     8     |
|     |контракту***      |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSTYPE  |Тип іншої сторони    |Числовий|     1     |
|     |договору: "1" - юридична|    |          |
|     |особа; "2" - фізична  |    |          |
|     |особа          |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ORTYPE  |Ознака іншої сторони  |Числовий|     1     |
|     |договору: "1" -     |    |          |
|     |резидент; "2" -     |    |          |
|     |нерезидент       |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSNAME  |Найменування іншої   |Текст  |    200    |
|     |сторони договору -   |    |          |
|     |юридичної особи     |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSEDRPOU |Ідентифікаційний код за |Текст  |    50     |
|     |ЄДРПОУ іншої сторони  |    |          |
|     |договору - юридичної  |    |          |
|     |особи          |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSLICNUM |Номер ліцензії на    |Текст  |    50     |
|     |провадження професійної |    |          |
|     |діяльності на фондовому |    |          |
|     |ринку іншої сторони   |    |          |
|     |договору - юридичної  |    |          |
|     |особи (окремо за кожним |    |          |
|     |видом діяльності)***** |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OSLICSERIA|Серія ліцензії на    |Текст  |     5     |
|     |провадження професійної |    |          |
|     |діяльності на фондовому |    |          |
|     |ринку іншої сторони   |    |          |
|     |договору - юридичної  |    |          |
|     |особи (окремо за кожним |    |          |
|     |видом діяльності)***** |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OS_F   |Прізвище фізичної особи |Текст  |    200    |
|     |- іншої сторони договору|    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OS_I   |Ім'я фізичної особи -  |Текст  |    200    |
|     |іншої сторони договору |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OS_O   |По батькові фізичної  |Текст  |    200    |
|     |особи - іншої сторони  |    |          |
|     |договору        |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|OCOUNTRY |Країна реєстрації іншої |Текст  |     3     |
|     |сторони договору (табл. |    |          |
|     |1.15)          |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|AGRCAT  |Вид договору (табл. 1.5)|Числовий|     3     |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ACTIVTYPE |Вид діяльності (табл.  |Числовий|     2     |
|     |1.6)          |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPERGROUP|Група цінного папера  |Числовий|     2     |
|     |(табл. 1.7)       |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPERTYPE |Вид цінного папера   |Числовий|     3     |
|     |(табл. 1.8)       |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPERFORM |Тип та форма випуску  |Числовий|     3     |
|     |цінного папера (табл.  |    |          |
|     |1.9)          |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|PAPFISS  |Форма існування цінного |Числовий|     1     |
|     |папера (табл. 1.10)   |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|ISIN   |Міжнародний       |Текст  |    50     |
|     |ідентифікаційний номер |    |          |
|     |цінного папера     |    |          |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|VSERIA  |Серія векселя      |Текст  |    50     |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|VNUMBER  |Номер векселя      |Текст  |    50     |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|VEDATE  |Дата видачі векселя   |Дата  |     8     |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|VDEEDATE |Дата погашення векселя |Дата  |     8     |
|----------+------------------------+--------+-------------------|
|MARKETCAT |Вид ринку: "1" -    |Числовий|     1     |
|     |первинний; "2" -    |    |          |
|     |вторинний        |    |          |

Стр.1 | Стр.2 | Стр.3 | Стр.4 | Стр.5 | Стр.6 | Стр.7 | Стр.8 | Стр.9 | Стр.10 |<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner