Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 549 від 22.08.2006

Про затвердження Правил безпеки у виробництві свинцю та цинку


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.08.2008 N 292
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 вересня 2008 р.
                   за N 873/15564
 
 
          Про внесення змін до наказу
        Держкомстату від 27.08.2007 N 321
 
 
   Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), та з метою вдосконалення статистичних
спостережень зі структурної статистики Н А К А З У Ю:
 
   1. Унести до наказу Держкомстату від 27.08.2007 N  321
( z1056-07 ) "Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм
державних статистичних спостережень зі структурної  статистики
N 1 - підприємництво (річна), N 1 - підприємництво (коротка) -
річна, N 1 - підприємництво (квартальна), N 1 - підприємництво
(малі) - піврічна", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України
11.09.2007 за N 1056/14323, такі зміни:
   у заголовку  та  у  пункті  1 цифру та слова "N 1 -
підприємництво (малі) - піврічна" виключити.
 
   2. Затвердити Зміни до Інструкції щодо заповнення  форм
державних статистичних  спостережень зі структурної статистики
N 1 - підприємництво (річна), N 1 - підприємництво (коротка) -
річна, N 1 - підприємництво (квартальна), затвердженої наказом
Держкомстату від 27.08.2007 N 321 ( z1056-07 ), зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 11.09.2007 за N 1056/14323 (далі -
Інструкція), що додаються.
 
   3. Зміни, затверджені цим наказом, увести в дію, починаючи з
річного звіту за 2008 рік.
 
   4. Респондентам при заповненні форм державних спостережень зі
структурної статистики використовувати Інструкцію ( z1056-07 ) зі
змінами, затвердженими цим наказом.
 
   5. Департаменту   міжгалузевої  статистики  підприємств
(Жук І.М.) визначити необхідний тираж, підготувати й передати
адміністративно-господарському департаменту оригінал Інструкції зі
змінами, затвердженими цим наказом, для виготовлення.
 
   6. Департаменту фінансового забезпечення,  бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг
щодо виготовлення та доставки Інструкції зі змінами, затвердженими
цим наказом.
 
   7. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою
Інструкції зі змінами, затвердженими цим наказом, на адресу
головних управлінь статистики в Автономній Республіці  Крим,
областях,  місті  Києві  та  Управління  статистики в місті
Севастополі.
 
   8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
 
 В.о. Голови                      В.О.Піщейко
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Держкомстату України
                   26.08.2008 N 292
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   19 вересня 2008 р.
                   за N 873/15564
 
 
            ЗМІНИ ДО ІНСТРУКЦІЇ
      щодо заповнення форм державних статистичних
       спостережень зі структурної статистики
     N 1-підприємництво (річна), N 1-підприємництво
     (коротка)-річна, N 1-підприємництво (квартальна)
              ( z1056-07 )
 
 
   1. Назву розділу 3 після цифри та слів "N 1-підприємництво
(коротка)-річна" ( vb300202-07 ) доповнити цифрою та словами
"форма N 1-підприємництво (квартальна) ( v0284202-08 ) ".
 
   2. У першому та п'ятому абзацах пункту 3.1 розділу 3 після
цифри та слів "N 1-підприємництво (коротка)-річна ( vb300202-07 )"
доповнити цифрою та словами "та у формі N 1-підприємництво
(квартальна) ( v0284202-08 )".
 
   3. Підпункт 3.3.2 пункту 3.3 розділу 3 доповнити новим
абзацом сьомим такого змісту:
   "Розподілення обсягу реалізованої продукції за промисловими
видами діяльності має узгоджуватись з видами продукції, дані щодо
виробництва яких наведено у державних статистичних спостереженнях
за  формами  N  1П-НПП  (річна) ( va215202-07 ), N 1П-НПП
(коротка-річна) "Звіт про виробництво  промислової  продукції"
( vc215202-07  )  (перші  чотири  цифри  коду  продукції за
Номенклатурою продукції промисловості (крім винятків у розділі 17)
відповідають коду виду діяльності за КВЕД ( va375202-05 ), до
якого належить ця продукція)".
   Відповідно абзаци сьомий - дев'ятнадцятий уважати абзацами
восьмим - двадцятим.
 
   4. Підпункт 3.3.7 пункту 3.3 розділу 3 доповнити новими
абзацами двадцять восьмим - п'ятдесят третім такого змісту:
   "Базові складові показника  "витрати  на  оплату  праці"
враховуються за показником "фонд оплати праці". Розбіжності між
даними показниками можуть бути:
   а) за рахунок обліку за показником "витрати на оплату праці":
   - витрат підприємства, що здійснюються згідно з чинним
законодавством,  на  оплату  перших  п'яти  днів  тимчасової
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної
з нещасним випадком на виробництві;
   - щомісячних відрахувань на створення резерву відпусток
(основної та додаткової);
   - сум вихідної допомоги при припиненні трудового договору;
   - надбавок (польового забезпечення) до тарифних ставок і
посадових  окладів  працівників,  направлених  для  виконання
монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і
працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно
проводиться в дорозі або має проїзний (пересувний) характер, у
розмірах, визначених чинним законодавством;
   - іншого;
   б) за рахунок обліку за показником "фонд оплати праці":
   - виплат працівникам заробітної плати, премій, матеріальної
допомоги  за  рахунок  внесків  інших  підприємств (установ,
організацій), зокрема: згідно з договорами між підприємствами про
надання робочої сили; оплати праці працівників, прийнятих на
постійну роботу за направленням державної служби зайнятості згідно
з договором із роботодавцем про надання дотації на створення
додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних тощо;
   - сум, виплачених (при виконанні робіт вахтовим методом) у
розмірі  тарифної  ставки  за  дні перебування в дорозі до
місцезнаходження підприємства (пункту збору) - місця роботи і
назад, передбачені графіком роботи на вахті, а також за дні
затримки працівників у дорозі через метеорологічні умови та з вини
транспортних підприємств;
   -  витрат, пов'язаних із наданням безкоштовного проїзду
працівникам  залізничного,  авіаційного, морського, річкового,
автомобільного транспорту та міського електротранспорту;
   - оплати додаткових відпусток понад тривалість, передбачену
законодавством, наданих відповідно до колективного договору;
   - компенсаційних виплат працівникам, які постраждали від
аварії  на  Чорнобильській АЕС (оплата додаткових відпусток,
надбавки за роботу на територіях радіоактивного забруднення);
   -  сум,  нарахованих  особам,  які  проходять  навчання
(підготовку) для роботи на щойно введених у дію підприємствах, за
рахунок коштів, передбачених у загальних кошторисах будівництва;
   - нарахувань за невідпрацьований час, не передбачених чинним
законодавством, зокрема працівникам, які  вимушено  працювали
скорочений робочий час та перебували у відпустках з ініціативи
адміністрації, брали участь у страйках;
   - вартості безкоштовно наданих працівникам акцій;
   -  коштів,  спрямованих  на  викуп  майна  підприємства
працівниками з моменту їх персоніфікації, а також сум вартості
майна, яке розподіляється між членами колективу в разі ліквідації
(реорганізації,  перепрофілювання) підприємства (крім випадків
розподілу майна між засновниками підприємства);
   - витрат у розмірі страхових внесків підприємств на користь
працівників, пов'язаних із добровільним страхуванням (особистим,
страхуванням майна);
   - оплат або дотацій на харчування працівників, у тому числі в
їдальнях, буфетах, профілакторіях;
   - оплат за утримання дітей працівників у дошкільних закладах;
   - вартості путівок працівникам та членам їхніх сімей на
лікування та відпочинок, екскурсії або суми компенсацій, видані
замість путівок за рахунок коштів підприємства;
   - вартості проїзних квитків, які персонально розподіляються
між працівниками, та відшкодувань працівникам вартості проїзду
транспортом загального користування;
   - інших виплат, що мають індивідуальний характер (оплата
квартири та найманого житла, гуртожитків, товарів тощо);
   -  оплати  праці  працівників  із  виконання  робіт із
капіталізації підприємства;
   -  оплати  праці  працівників  із  виконання робіт, що
визначаються продукцією власного виробництва для внутрішніх потреб
підприємства;
   - прямих витрат на оплату праці, пов'язаних із незавершеним
виробництвом  та  виготовленням  у  звітному періоді готової
продукції, але не реалізованої в ньому;
   - іншого".
   Відповідно абзаци двадцять восьмий -  тридцятий  уважати
абзацами п'ятдесят четвертим - п'ятдесят шостим.
 
   5. Пункт 7.2 розділу 7 викласти в новій редакції:
   "7.2. У рядку 720 вказуються витрати на інформатизацію:
програмне забезпечення та обчислювальну техніку, оплату послуг
сторонніх підприємств у сфері інформатизації  відповідно  до
методології формування складових даних показників. Так придбання
комп'ютерної техніки, що зараховується до складу основних засобів,
відображається  з  ПДВ,  а поточні витрати по супроводженню
програмного комплексу - без ПДВ".
 
   6. Розділ 8 доповнити пунктом 8.4 такого змісту:
   "8.4. Довідково  у рядку 799 указується інформація щодо
наявності у підприємства філій, які здійснюють свою діяльність за
межами України".
 
   7. Назву додатка 1 після цифри та слів "N 1 - підприємництво
(коротка) - річна" ( vb300202-07 ) доповнити цифрою та словами
"форма N 1-підприємництво (квартальна) ( v0284202-08 )".
   Графу В "Назва  класифікаційних  угруповань"  в  частині
угруповань, що не включаються до секції F "Будівництво", доповнити
новим абзацом такого змісту:
   " - організацію будівництва об'єктів нерухомості для продажу
чи здавання в оренду (див. код 70.11), купівлю та продаж власного
нерухомого майна (див. код 70.12)";
   назву класифікацій угруповань класу 45.23 та підкласу 45.23.0
у графі В розділу 45 секції F "Будівництво" викласти в такій
редакції:
   "Будівництво доріг,  аеродромів  та  влаштування поверхні
спортивних споруд (не включаються роботи з утримання та поточного
ремонту автодоріг, мостів, переїздів, інших дорожніх споруд /див.
код 63.21.2/)";
   назву класифікаційних угруповань класу 70.11 та підкласу
70.11.0 у графі В розділу 70 секції К "Операції з нерухомим
майном" викласти в такій редакції:
   "Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи
здавання в оренду (включає діяльність замовників, які на підставі
договору підряду за дорученням інвесторів розміщують замовлення на
виконання будівельних робіт, приймають закінчені роботи (об'єкт
будівництва) та оплачують їх)".
 
   8. У додатку 2:
   по показнику "Із інвестицій в матеріальні активи (ряд. 620):
на придбання раніше існуючих основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів;  ряд.  650 гр. 1  ; ряд. 128 гр. 1,
ф. N 2-інвестиції за рік (на суму витрат на придбання об'єктів
незавершеного будівництва)" виключити;
   по показнику "Витрати на технологічні інновації" слово та
цифри "ряд. 101" замінити словом та цифрами "ряд. 110";
   по показнику "Для сільськогосподарських підприємств - усього
по підприємству; обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без
ПДВ, акцизу); підрозділ 2.1, ряд. 200, гр. 1 приблизно відповідає;
ряд. 0270 гр. 8, ф. N 50-сг" виключити;
   показник "Для  сільськогосподарських  підприємств  -  по
сільськогосподарській діяльності" викласти в такій редакції:
 
"-------------------------------------------------------------------
 |Для         |підрозділ 2.1, коди  |ряд. 0010 гр. 7,  |
 |сільськогосподарських|за КВЕД        |ф. N 50-сг     |
 |підприємств - по   |01.11.0-01.13.0    |          |
 |сільськогосподарській|гр.1 =         |          |
 |діяльності:     |підрозділ 2.1,     |ряд. 0130 гр. 7,  |
 |Обсяг реалізованої  |коди за КВЕД      |ф. N 50-сг     |
 |продукції, робіт,  |01.21.0-01.25.0    |          |
 |послуг (без ПДВ,   |гр.1 =         |          |
 |акцизу)       |підрозділ 2.1,     |ряд. 0212 гр. 7,  |
 |           |коди за КВЕД      |ф. N 50-сг     |
 |           |01.41.0, 01.42.0    |          |
 |           |гр.1 =         |          |
 -------------------------------------------------------------------".
 
 Заступник директора
 департаменту міжгалузевої
 статистики підприємств               М.С.Кузнєцова
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner