Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 1153 від 24.07.2006

Про внесення змін та доповнень до положень з питань приватизації майна в агропромисловому комплексі


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

      МІНІСТЕРСТВО З ПИТАНЬ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
            ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
            26.08.2008 N 268
 
 
       Про схвалення Методичних рекомендацій
     щодо процедури проходження заяви та документів
     на отримання (переоформлення, видачу дубліката
     та копій) ліцензії на провадження господарської
      діяльності з централізованого водопостачання
    та водовідведення, з виробництва теплової енергії,
        транспортування її магістральними
     та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
          постачання теплової енергії
 
 
   Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14  ),  постанови  Кабінету
Міністрів України від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п ) "Про
затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності" та
Положення  про  Міністерство  з  питань  житлово-комунального
господарства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 12.05.2007 N 717 ( 717-2007-п ), Н А К А З У Ю:
 
   1. Схвалити Методичні рекомендації щодо процедури проходження
заяви та документів на отримання (переоформлення, видачу дубліката
та копій) ліцензії на провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, з виробництва
теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими
(розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.
 
   2. Департаменту державного регулювання (Гаврилюк О.В.):
   - забезпечити розміщення Методичних рекомендацій на веб-сайті
Міністерства;
   - довести цей наказ до відома та використання згідно з
розрахунком розсилання.
 
   3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра С.Г.Зіміна.
 
 Міністр                       О.Ю.Кучеренко
 
 
                   Додаток
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦИІЇ
     щодо процедури проходження заяви та документів
     на отримання (переоформлення, видачу дубліката
     та копій) ліцензії на провадження господарської
      діяльності з централізованого водопостачання
    та водовідведення, з виробництва теплової енергії,
     транспортування її магістральними та місцевими
        (розподільчими) тепловими мережами,
          постачання теплової енергії
 
 
            Загальні положення
 
   Методичні рекомендації  узагальнюють   вимоги   діючого
законодавства щодо переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії на право провадження господарської діяльності з
централізованого  водопостачання  та  водовідведення  (далі -
водопостачання), виробництва теплової енергії, транспортування її
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами,
постачання теплової енергії (далі - теплопостачання), а також
включають  загальні  підходи,  рекомендації  щодо  процедури
проходження заяви та документів на отримання (переоформлення,
видачу дубліката та копій) ліцензії на провадження цих видів
господарської діяльності.
   Метою Методичних  рекомендацій щодо процедури проходження
заяви та документів на отримання (переоформлення, видачу дубліката
та копій) ліцензії на провадження господарської діяльності з водо-
та теплопостачання (далі - Методичні рекомендації) є забезпечення
належної якості оформлення документів на видачу (переоформлення,
видачу дубліката та копій) ліцензій  на  право  провадження
господарської діяльності з водо- та теплопостачання, ліцензування
яких  належить  до  повноважень  Міністерства  з  питань
житловокомунального   господарства   України   (далі   -
Мінжитлокомунгосп).
   Запропоновані у цій Методиці рекомендації щодо оформлення
документів не є обов'язковими і незмінними. А це означає, що у
кожному конкретному випадку необхідно враховувати особливості
підприємства, що має намір отримати (переоформити,  отримати
дублікат та копії) ліцензію.
 
   I. Загальні  рекомендації щодо подання заяви про видачу
ліцензії на провадження господарської діяльності з водо- та
теплопостачання
 
   1.1 Загальні положення
 
   Статтею 9 Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) визначено, що провадження
господарської діяльності з водо- та теплопостачання підлягає
ліцензуванню.
   Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000
N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про затвердження  переліку  органів
ліцензування"  Мінжитлокомунгосп  є  органом  ліцензування
господарської діяльності з водо- та теплопостачання.
   Відповідно до  Положення  про  Міністерство  з  питань
житловокомунального господарства України, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 717 ( 717-2007-п ),
Мінжитлокомунгосп, відповідно до покладених на нього завдань,
здійснює  у передбачених законодавством випадках ліцензування
відповідних видів господарської діяльності  та  контроль  за
дотриманням ліцензійних умов.
   Ліцензування здійснюється відповідно до Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності", постанови
Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756 ( 756-2001-п )
"Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про
видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності".
 
   1.2 Нормативно-правова  база  у  сфері   ліцензування
господарської діяльності з водо- та теплопостачання
   Методичні рекомендації розроблено із застосуванням  таких
актів законодавства:
   - Господарський кодекс України ( 436-15 );
   - Цивільний кодекс України ( 435-15 );
   - Закон України "Про ліцензування певних видів господарської
діяльності" ( 1775-14 );
   - Закон України "Про питну воду та питне водопостачання"
( 2918-14 );
   - Закон України "Про теплопостачання" ( 2633-15 );
   - Закон України "Про природні монополії" ( 1682-14 );
   - Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність"
( 113/98-ВР );
   - постанова Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698
( 1698-2000-п ) "Про затвердження переліку органів ліцензування";
   - постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2000 N 1755
( 1755-2000-п ) "Про термін дії ліцензії на провадження певних
видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування
плати за її видачу";
   - постанова Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 N 756
( 756-2001-п  )  "Про  затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для  окремого  виду
господарської діяльності";
   - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
централізованого водопостачання та водовідведення, затверджені
спільним наказом Державного комітету України з питань регуляторної
політики  та підприємництва, Державного комітету будівництва,
архітектури та житлової політики України від 14.02.2001 N 35/34
( z0183-01 );
   - Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з
виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними та
місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової
енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері
теплопостачання,  якщо  теплова  енергія  виробляється  на
теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з
використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії),
затверджені спільним наказом Державного комітету України з питань
регуляторної політики та підприємництва, Міністерства будівництва,
архітектури та житлово - комунального господарства України від
09.01.2007 N 1/3 ( z0064-07 );
   - Правила  уповноваження  та  атестації  у  державній
метрологічній системі, затверджені наказом Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики від
29.03.2005 N 71 ( z0392-05 );
   - Положення  про метрологічну службу Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства, затверджене
наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства від 30.09.2005 N 152 ( va152667-05 );
   - Норми обслуговування та нормативи чисельності робітників,
зайнятих на роботах з експлуатації мереж, очисних споруд, насосних
станцій  водопровідно-каналізаційних господарств та допоміжних
об'єктів на них, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України
від 06.06.97 N 39;
   - Типові норми чисельності працівників на  підприємствах
комунальної теплоенергетики ГКН 02.07.004., затверджені наказом
Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики
України від 14.05.2001 N 118 ( v0118241-01 );
   - ГОСТ  12.3.006-75  "Експлуатація  водопровідних   і
каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки";
   - ГОСТ 2874-82 "Вода питна";
   - Положення про технологічні регламенти водопровідних та
каналізаційних споруд, затверджене МінЖКГ УРСР-1981.
 
   1.3 Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії з
водопостачання
   Заява на видачу (переоформлення, видачу дубліката та копій)
ліцензії  та  документи, що додаються до неї, подаються до
Мінжитлокомунгоспу з супроводжуючим листом за підписом керівника
суб'єкта господарювання.
   1.3.1. Заява на видачу ліцензії подається за встановленою
формою згідно з додатком 1.
   До заяви  про  видачу  ліцензії  на  право  провадження
господарської  діяльності  з  водопостачання  додаються  такі
документи:
   - стислий  опис  заявленої  діяльності  (опис  території
здійснення  ліцензованої  діяльності,  технічні  можливості,
характеристика систем водопостачання та водовідведення, іншого
обладнання, тощо);
   - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
(засвідчена нотаріально або  органом,  який  видав  оригінал
документа);
   - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або
органом, який видав оригінал документа);
   - копії установчих документів (засвідчені нотаріально);
   - копія документа, що підтверджує право  власності  або
користування  об'єктами  водопостачання  та  водовідведення
(засвідчена нотаріально або  органом,  який  видав  оригінал
документа);
   - довідка  про  наявність  матеріально-технічної  бази,
необхідної  для  провадження  відповідного виду господарської
діяльності, за підписом суб'єкта господарювання (додаток 2);
   - довідка про відповідність чисельності персоналу та його
кваліфікаційного  рівня  нормативним  вимогам  провадження
відповідного виду господарської діяльності за підписом суб'єкта
господарювання (додаток 3);
   - технологічний регламент експлуатації системи водопостачання
та водовідведення за підписом заявника, затверджений наказом та
завірений печаткою підприємства. Технологічний регламент повинен
бути прошнурованим та містити пронумеровані аркуші у вигляді
окремої книги, скріплені печаткою в кінці книги;
   - копія атестату акредитації лабораторії, яка  проводить
виробничий лабораторний контроль (завірена органом, що видав
атестат), або договір на проведення таких робіт з акредитованими
лабораторіями  інших  організацій,  завірений  печаткою цього
підприємства;
   - доручення  на  право  представництва заявника (у разі
потреби).
   При наявності у суб'єкта господарювання філій або інших
відокремлених структурних підрозділів у заяві зазначається їх
місцезнаходження та надаються дані окремо по кожному структурному
підрозділу (філії).
   1.3.2. Усі матеріали на видачу ліцензії приймаються у трьох
примірниках. Кожний примірник прошивається у папки з описом
документів (додаток 4), що додаються до заяви.
 
   1.4 Перелік документів, необхідних для отримання ліцензії з
теплопостачання
   Заява на видачу (переоформлення, видачу дубліката та копій)
ліцензії  та  документи, що додаються до неї, подаються до
Мінжитлокомунгоспу з супроводжуючим листом за підписом керівника
суб'єкта господарювання.
   1.4.1. Заява на видачу ліцензії подається за встановленою
формою згідно з додатком 1.
   До заяви  про  видачу  ліцензії  на  право  провадження
господарської  діяльності  з  теплопостачання  додаються такі
документи:
   - стислий  опис  заявленої  діяльності  (опис  території
здійснення ліцензованої  діяльності,  технічні  характеристики
основного  обладнання  теплогенеруючих, теплотранспортуючих та
теплопостачальних об'єктів, опис систем та схем теплопостачання,
стан метрологічного забезпечення тощо);
   - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
(засвідчена  нотаріально  або  органом,  який видав оригінал
документа);
   - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або
органом, який видав оригінал документа);
   - копії установчих документів (засвідчені нотаріально);
   - копія  документа,  що підтверджує право власності або
користування об'єктами (засвідчена нотаріально або органом, який
видав оригінал документа);
   - довідка  про  наявність  матеріально-технічної  бази,
необхідної  для  провадження  відповідного виду господарської
діяльності, за підписом суб'єкта господарювання (додаток 8);
   - довідка про відповідність чисельності персоналу та його
кваліфікаційного  рівня  нормативним  вимогам  провадження
відповідного виду господарської діяльності за підписом суб'єкта
господарювання (додаток 3);
   - копії договорів на купівлю-продаж теплової енергії (при
умові отримання ліцензії лише на право провадження господарської
діяльності з/або одного-двох видів діяльності);
   - доручення на право представництва  заявника  (у  разі
потреби).
   При наявності у суб'єкта господарювання філій або інших
відокремлених структурних підрозділів у заяві зазначається їх
місцезнаходження та надаються дані окремо по кожному структурному
підрозділу (філії).
   1.4.2. Усі матеріали на видачу ліцензії приймаються у трьох
примірниках. Кожний примірник прошивається у папки з описом
документів (додаток 4), що додаються до заяви.
 
   II. Рекомендації щодо подання заяви про  переоформлення,
видачу дубліката та копій ліцензії з водо- та теплопостачання
 
   2.1 Переоформлення ліцензії
   Заява про переоформлення ліцензії подається згідно діючого
законодавства за формою, встановленою додатком 5.
   2.1.1. У разі, якщо підставою для переоформлення ліцензії є
зміна місцезнаходження юридичної особи та найменування юридичної
особи, до заяви про переоформлення додаються:
   - копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи
(засвідчена  нотаріально  або  органом,  який видав оригінал
документа);
   - копії установчих документів (засвідчені нотаріально);
   - копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (засвідчена нотаріально або
органом, який видав оригінал документа);
   - документ про внесення плати за переоформлення ліцензії;
   - оригінал ліцензії.
   2.1.2. У разі, якщо підставою для переоформлення ліцензії є
зміна найменування юридичної особи або зміна місця провадження
ліцензіатом певного виду ліцензованої діяльності, до заяви про
переоформлення ліцензії додаються документи, передбачені  для
видачі ліцензії на право провадження господарської діяльності з
водо- та теплопостачання, та оригінал ліцензії.
   2.1.3. У разі, якщо підставою для переоформлення ліцензії є
зміна відомостей, зазначених у ліцензії, виданій фізичній особі -
суб'єкту підприємницької діяльності, до заяви про переоформлення
додаються:
   - копії  документів,  що  підтверджують  зазначені зміни
(нотаріально посвідчені);
   - документ про внесення плати за переоформлення ліцензії;
   - оригінал ліцензії.
 
   2.2 Отримання дубліката ліцензії
   Заява про видачу дубліката ліцензії подається у разі втрати
або пошкодження ліцензії згідно діючого законодавства за формою,
встановленою додатком 6.
   До заяви про видачу дубліката ліцензії додається документ, що
підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії, та
непридатна для користування ліцензія (при наявності).
 
   2.3 Отримання копії ліцензії
   У разі створення у ліцензіата нової філії, іншого нового
відокремленого  підрозділу,  які  провадитимуть  господарську
діяльність згідно з отриманою ліцензією, подається заява про
видачу копії ліцензії згідно діючого законодавства за формою,
встановленою додатком 7.
 
   III. Розмір  та  порядок  оплати  ліцензії  з водо- та
теплопостачання
 
   3.1 Плата за видачу ліцензії
   За видачу (переоформлення, видачу  дубліката  та  копій)
ліцензії справляється плата, розмір та порядок зарахування якої до
Державного бюджету України  встановлено  постановою  Кабінету
Міністрів України від 29.11.2000 N 1755 ( 1755-2000-п ) "Про
термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської
діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу".
   Плата за видачу (переоформлення, видачу дубліката та копій)
ліцензії вноситься після прийняття рішення про видачу ліцензії
протягом тридцяти календарних днів.
 
------------------------------------------------------------------
| |     Вид плати      |     Розмір плати     |
|--+------------------------------+------------------------------|
|1.|плата за видачу ліцензії, якщо|20 неоподатковуваних мінімумів|
| |органом ліцензування є    |доходів громадян       |
| |центральний орган виконавчої |               |
| |влади             |               |
| |------------------------------+------------------------------|
| |плата за видачу ліцензії, якщо|15 неоподатковуваних мінімумів|
| |органом ліцензування є    |доходів громадян       |
| |місцевий орган виконавчої   |               |
| |влади             |               |
|--+------------------------------+------------------------------|
|2.|плата за переоформлення    |5 неоподатковуваних мінімумів |
| |ліцензії           |доходів громадян       |
|--+------------------------------+------------------------------|
|3.|плата за видачу дубліката   |5 неоподатковуваних мінімумів |
| |ліцензії замість втраченої або|доходів громадян       |
| |пошкодженої ліцензії     |               |
|--+------------------------------+------------------------------|
|4.|плата за видачу копії ліцензії|1 неоподатковуваний мінімум  |
| |               |доходів громадян       |
------------------------------------------------------------------
 
   Код бюджетної класифікації (  v0604201-01  ),  на  який
справляється плата за видачу (переоформлення, видачу дубліката та
копій) ліцензії, виданої Мінжитлокомунгоспом, - 14060200
 
   Призначення платежу: Плата за видачу (переоформлення, видачу
дубліката та копій) ліцензії _________________________________,
                 (вид господарської діяльності)
виданої Мінжитлокомунгоспом.
 
   3.2 Одержання оформленого бланка ліцензії
   Для одержання  оформленого  бланка  ліцензії  одержувачу
необхідно  надати  в  Управління  водопровідно-каналізаційного
господарства та в Управління теплоенергетики, відповідно, наступні
документи:
   - довідку з територіального органу Державного казначейства
України про те, що перераховані кошти надійшли на вказані рахунки;
   - довіреність на ім'я одержувача, оформлену належним чином.
 
   IV. Порядок прийому заяв про видачу (переоформлення, видачу
дубліката та копій) ліцензії
 
   4.1 Прийом та реєстрація заяв
   4.1.1. Прийом  заяв  про  видачу (переоформлення, видачу
дубліката та копій) ліцензій  на  провадження  господарської
діяльності з централізованого водо- та теплопостачання проводиться
Департаментом державного регулювання (кімната 1004), Управлінням
водопровідно-каналізаційного   господарства   (ліцензії   з
водопостачання)  (кімнати  1007,  1008)  та  Управлінням
теплоенергетики (ліцензії з теплопостачання) (кімнати 406, 407,
410) щоденно у робочі дні з 9 до 13 години за адресою:
   м. Київ, вул. Димитрова, 24.
   4.1.2. Реєстрація документів проводиться після перевірки за
візуальною ознакою наявності та належного оформлення документів
відповідальними особами Департаменту державного регулювання.
   Реєстрація заяви та доданих до неї документів здійснюється
загальним  відділом   Управління   організаційної   роботи
Мінжитлокомунгоспу в кімнаті 405.
   Управління водопровідно-каналізаційного     господарства,
Управління теплоенергетики, Юридичний відділ  та  Департамент
державного регулювання здійснюють опрацювання заяви та документів,
доданих до неї, у відповідності до наказу Мінжитлокомунгоспу від
26.08.2008 N 267 ( v0267662-08 ) "Щодо процедури ліцензування
господарської діяльності з централізованого водопостачання та
водовідведення,  виробництва,  транспортування  та  постачання
теплової енергії".
 
   4.2 Розгляд заяв
   Розгляд заяв про видачу (переоформлення, видачу дубліката та
копій) ліцензій на провадження господарської діяльності з водо- та
теплопостачання здійснюється Ліцензійною комісією на її засіданні.
   4.2.1. Управління водопровідно-каналізаційного господарства
та Управління теплоенергетики не пізніше ніж за три дні до
засідання Ліцензійної комісії повідомляє про дату проведення
засідання на веб-сайті Мінжитлокомунгоспу та письмово запрошує
заявника  або його уповноваженого представника для участі у
засіданні Ліцензійної комісії.
   Присутність запрошених представників при розгляді питань є
обов'язковою.
   Запрошені на засідання представники зобов'язані повідомляти
Ліцензійну комісію про неможливість взяти участь у засіданні до
його початку.
   4.2.2. Видача (переоформлення, видача дубліката та копій)
ліцензії на провадження господарської діяльності з водо- та
теплопостачання здійснюється не пізніше ніж за три робочі дні з
дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу
ліцензії.
   4.2.3. Рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без
розгляду приймається  у  визначений  термін  згідно  діючого
законодавства.
   4.2.4. Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається
Ліцензійною комісією у строки та згідно порядку, визначеного
законодавством.
 
   V. Вимоги до інформаційного  забезпечення  заявника  при
зверненні за одержанням (переоформленням, отриманням дубліката та
копій) ліцензії
 
   5.1 Бланк заяви про видачу (переоформлення, видачу дубліката
та копій) ліцензії та перелік документів, що додаються до цієї
заяви, на вимогу одержувача надається  в  паперовій  та/або
електронній  формах  Управлінням  водопровідно-каналізаційного
господарства та Управлінням теплоенергетики Мінжитлокомунгоспу,
відповідно.
 
   5.2 Нормативно-правова   база  у  сфері  ліцензування
господарської діяльності з водо- та теплопостачання розміщена на
офіційному веб-сайті Мінжитлокомунгоспу www.minjkg.gov.ua.
 
   5.3 Консультації з питань порядку видачі ліцензій надаються
Управлінням  водопровідно-каналізаційного  господарства   за
телефонами (044) 207-19-75, 207-19-44, 207-19-76, Управлінням
теплоенергетики за телефонами 289-05-61, 207-18-47, 207-19-65 та
Департаментом державного    регулювання   за   телефонами
(044) 207-18-22, 207-18-30, 207-18-31.
 
   5.4 Управління водопровідно-каналізаційного господарства та
Управління  теплоенергетики  забезпечує  неможливість  доступу
сторонніх осіб  (крім  випадків,  передбачених  законом)  до
документів, доданих заявником до заяви про видачу (переоформлення,
отримання дубліката та копій) ліцензії.
 
 
                   Додаток 1
 
 
               ЗАЯВА
            про видачу ліцензії
 
 
   1. Заявник __________________________________________________
      (повне найменування юридичної особи згідно з статутом)
 
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
 
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
 
__________________________________________________________________
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
 
   Місцезнаходження юридичної  особи  або  місце  проживання
фізичної особи ___________________________________________________
              (індекс, юридична адреса)
 
Телефон __________________________ Факс __________________________
Електронна адреса ________________________________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _______________, КОАТУУ ___________, КФВ _____________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ____________________________________________
Розрахунковий рахунок N ____________________ у ___________________
__________________________________________________________________
        (найменування банківської установи)
 
МФО ____________________________________
 
   2. Прошу  видати  ліцензію  на провадження господарської
діяльності з _____________________________________________________
              (вказати вид господарської діяльності,
                 згідно статті 9 Закону
__________________________________________________________________
        України "Про ліцензування певних
         видів господарської діяльності")
 
   3. Відомості  про  відокремлені  підрозділи  (філії), що
провадитимуть дану діяльність на підставі ліцензії
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п |Найменування|Місцезнаходження|Тел./Факс|Назва видів робіт|
|------+------------+----------------+---------+-----------------|
| 1. |      |        |     |         |
|------+------------+----------------+---------+-----------------|
| 2. |      |        |     |         |
------------------------------------------------------------------
 
   4. До заяви додаються документи згідно з описом на __________
аркушах.
 
 Підпис заявника  _________    /_____________________________/
                  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
                         М.П.
 
 "___" ___________ 200_ р.
 
Дата і номер реєстрації заяви "___"__________ 200_ р. N _____
 
 ____________________  _____________  __________________________
 (посада особи, яка    (підпис)     (прізвище, ім'я, по
  прийняла заяву)                батькові)
 
 
                   Додаток 2
 
 
               ДОВІДКА
      про наявність матеріально-технічної бази,
       необхідної для провадження відповідного
         виду господарської діяльності
        ___________________________________
         (назва суб'єкта господарювання)
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Назва підрозділу|Призначення | Потужність |    Основне обладнання    |Вартість|
|з/п|  та його   |(вказати вид|   по   |--------------------------------|основних|
|  |місцезнаходження| робіт, що |номенклатурі|Насосне| Кількість |Кількість | фондів |
|  |        |виконуються)| продукції |НС II, |артсвердловин|  РЧВ  |    |
|  |        |      | (тис.куб.м)| III |       |місткість,|    |
|  |        |      |      |підйому|       | куб.м  |    |
|---+----------------+------------+------------+-------+-------------+----------+--------|
|1. |        |      |      |    |       |     |    |
|---+----------------+------------+------------+-------+-------------+----------+--------|
|2. |        |      |      |    |       |     |    |
|---+----------------+------------+------------+-------+-------------+----------+--------|
|3. |        |      |      |    |       |     |    |
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 _____________________  _________________  ___________________
    (керівник)      (підпис)      (прізвище, ім'я, по
                         батькові)
 
 "___" ___________ 200_ р.
 
 М.П.
 
 
                   Додаток 3
 
 
               ДОВІДКА
       про відповідність чисельності персоналу
      та його кваліфікаційного рівня нормативним
       вимогам провадження відповідного виду
           господарської діяльності
 
        _____________________________________
         (назва суб'єкта господарювання)
 
 
   Розділ 1. Перелік та кваліфікаційний рівень спеціалістів
 
----------------------------------------------------------------------
|N з/п|Посада|Прізвище,| Працює в даній  |Загальний|  Освіта   |
|   |   | ім'я та |  організації   | стаж  | (учбовий  |
|   |   |  по  |(постійно/тимчасово)|роботи за| заклад, рік |
|   |   |батькові |          | фахом | закінчення, |
|   |   |     |          |     | кваліфікація |
|   |   |     |          |     | за дипломом, |
|   |   |     |          |     |спеціалізація)|
|-----+------+---------+--------------------+---------+--------------|
| 1. |   |     |          |     |       |
|-----+------+---------+--------------------+---------+--------------|
| 2. |   |     |          |     |       |
|-----+------+---------+--------------------+---------+--------------|
| 3. |   |     |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------
 
   Розділ 2. Відомості про професійний і кваліфікаційний склад
робітників
 
------------------------------------------------------------------
| N |Професія |    Чисельність   |    Розряди    |
|з/п|     |             |   (класність)   |
|  |     |-------------------------+-----------------------|
|  |     |Згідно штатного|Фактична |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|  |     |  розпису  |     |  |  |  |  |  |  |
|---+----------+---------------+---------+---+---+---+---+---+---|
| 4.|     |        |     |  |  |  |  |  |  |
|---+----------+---------------+---------+---+---+---+---+---+---|
| 5.|     |        |     |  |  |  |  |  |  |
|---+----------+---------------+---------+---+---+---+---+---+---|
| 6.|     |        |     |  |  |  |  |  |  |
------------------------------------------------------------------
 
 "___" ________________ 200_ р.
 
 М.П.
 
 _____________________  ____________  _______________________
    (керівник)      (підпис)    (прізвище, ініціали)
 
 _____________________  ____________  _______________________
  (начальник відділу    (підпис)    (прізвище, ініціали)
    кадрів*)
 
________________
   (*) - з поміткою про відповідність даних про освіту та рівень
кваліфікації, вказаних у довідці, оригіналам документів
 
 
                   Додаток 4
 
 
              ОПИС N ___
        документів, що додаються до заяви
        про видачу (переоформлення, видачу
          дубліката та копій) ліцензії
 
 
на провадження __________________________________________________                                      |
            (вид господарської діяльності)
 
від _____________________________________________________________
            (назва суб'єкта господарювання)
 
Дата і номер реєстрації заяви "___" ______________ 200_ р. N _____
 
------------------------------------------------------------------
| N |Найменування документа | Кількість аркушів у  | Примітки |
|з/п|            |    документі    |      |
|---+-----------------------+------------------------+-----------|
| 1 |      2      |      3      |  4   |
|---+-----------------------+------------------------+-----------|
|  |            |            |      |
|---+-----------------------+------------------------+-----------|
|  |            |            |      |
------------------------------------------------------------------
 
Прийняв _________________________________________ документів
         (цифрами і літерами)
 
 "___" ________________ 200_ р.
 
 ______________________ _________  _____________________________
  (посада особи,    (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
  яка прийняла заяву)
 
 Копію опису отримав
 
 "___" ________________ 200_ р.
 
 ______________________ _________  _____________________________
 (посада представника  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 суб'єкта господарювання)
 
------------------------------------------------------------------
|Відмітка про дату |Підпис відповідальної |Прізвище, ім'я,   |
|прийняття     |особи         |по батькові     |
|документів, що   |           |відповідальної особи |
|підтверджують   |           |           |
|внесення заявником |           |           |
|плати за видачу  |           |           |
|(переоформлення,  |           |           |
|видачу дубліката та|           |           |
|копій) ліцензії  |           |           |
|-------------------+----------------------+---------------------|
|          |"___" ________ 200_ р.|           |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 5
 
 
               ЗАЯВА
          про переоформлення ліцензії
 
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу, який видав ліцензію)
 
   1. Заявник __________________________________________________
      (повне найменування юридичної особи згідно з статутом)
 
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
 
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
 
__________________________________________________________________
      (серія, номер паспорта, ким і коли виданий)
 
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
          (індекс, юридична адреса)
 
Телефон _________________________________ Факс ___________________
Електронна адреса _______________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _______________, КОАТУУ ____________, КФВ ____________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків та інших
обов'язкових платежів ___________________
Розрахунковий рахунок N _____________ у __________________________
__________________________________________ МФО ___________________
  (найменування банківської установи)
 
   2. Філії підприємства _______________________________________
                 (найменування філії, іншого
                 відокремленого підрозділу,
                  місцезнаходження)
 
   3. Вид господарської діяльності,  на  яку  було  видано
ліцензію _________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
   4. Реєстраційний номер ліцензії: серія _____________ N ______
Дата прийняття та номер рішення
про видачу ліцензії ______________________________________________
 
   5. Дата закінчення дії ліцензії _____________________________
 
   6. Просить переоформити ліцензію в зв'язку з ________________
__________________________________________________________________
      (зазначити підстави відповідно до статті 16
     Закону України "Про ліцензування певних видів
          господарської діяльності")
 
   7. Перелік документів, які підтверджують відповідні зміни,
додається на ________ аркушах
 
 Підпис заявника _____________   /___________________________/
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 М.П.
 
 "___" _____________ 200_ р.
 
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 200_ р. N ________
 
 ______________________ _________  _____________________________
 (посада особи, яка   (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
  прийняла заяву)
 
 
                   Додаток 6
 
 
               ЗАЯВА
         про видачу дубліката ліцензії
 
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу, який видав ліцензію)
 
   1. Заявник __________________________________________________
      (повне найменування юридичної особи згідно з статутом)
 
__________________________________________________________________
 (посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника юридичної особи)
 
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
 
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
          (індекс, юридична адреса)
 
Телефон _________________________________ Факс ___________________
Електронна адреса ________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ ____________, КОАТУУ ______________, КФВ _____________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника податків
та інших обов'язкових платежів ___________________________________
Розрахунковий рахунок N ___________________ у ____________________
___________________________________ МФО __________________________
(найменування банківської установи)
 
   2. Реєстраційний номер ліцензії: серія ________ N ___________
Дата прийняття та номер
рішення про видачу ліцензії ______________________________________
 
   3. Дата закінчення дії ліцензії _____________________________
 
   4. Просить видати дублікат ліцензії
в зв'язку з ______________________________________________________
      (зазначити підстави: втрата, пошкодження ліцензії тощо)
 
   5. Перелік документів, які підтверджують відповідні зміни,
додається на ________ аркушах
 
 Підпис заявника _________________  /___________________________/
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 М.П.
 
 "___" ____________ 200_ р.
 
Дата і номер реєстрації заяви "___" _________ 200_ р. N __________
 
 ______________________ _________  _____________________________
 (посада особи, яка   (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
  прийняла заяву)
 
 
                   Додаток 7
 
 
               ЗАЯВА
          про видачу копії ліцензії
 
 
__________________________________________________________________
      (найменування органу, який видав ліцензію)
 
   1. Заявник __________________________________________________
              (повне найменування юридичної
               особи згідно з статутом)
 
__________________________________________________________________
        (посада, прізвище, ім'я, по батькові
          керівника юридичної особи)
 
__________________________________________________________________
      (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
 
Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної
особи ____________________________________________________________
          (індекс, юридична адреса)
 
Телефон _________________________________ Факс ___________________
Електронна адреса ________________________
Організаційно-правова форма ______________________________________
Коди: КОПФГ _____________, КОАТУУ ______________, КФВ ____________
Ідентифікаційний код юридичної особи _____________________________
Ідентифікаційний номер фізичної особи - платника
податків та інших обов'язкових платежів __________________________
Розрахунковий рахунок N ________________ у ______________________
___________________________________ МФО __________________________
(найменування банківської установи)
 
   2. Реєстраційний номер ліцензії: серія __________ N _________
Дата прийняття та номер
рішення про видачу ліцензії ______________________________________
 
   3. Прошу видати копію ліцензії у зв'язку з __________________
__________________________________________________________________
      (зазначити підстави: створення нової філії,
         відокремленого підрозділу тощо)
 
   Відмості про  відокремлені  підрозділи  (філії),   що
провадитимуть дану господарську діяльність на підставі ліцензії
 
------------------------------------------------------------------
|N з/п |Найменування|Місцезнаходження|Тел./Факс|Назва видів робіт|
|------+------------+----------------+---------+-----------------|
| 1. |      |        |     |         |
|------+------------+----------------+---------+-----------------|
| 2. |      |        |     |         |
------------------------------------------------------------------
 
 
 
   4. Перелік документів, які підтверджують наявність філії,
відокремленого підрозділу, додається на ________ аркушах
 
 Підпис заявника _________________  /___________________________/
                   (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 М.П.
 
 "___" ___________ 200_ р.
 
Дата і номер реєстрації заяви "___" ___________ 200_ р. N ________
 
 ______________________ __________ _____________________________
  (посада особи, яка  (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
   прийняла заяву)
 
 
                   Додаток 8
 
 
               ДОВІДКА
        про наявність матеріально-технічної
         бази, необхідної для провадження
      відповідного виду господарської діяльності
      _____________________________________________
         (назва суб'єкта господарювання)
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |  Назва  |Призначення |                Основне обладнання                |Вартість|
|з/п|підприємства|(вказати вид|--------------------------------------------------------------------------------|основних|
|  | (філії), |робіт, що  |       Теплогенеруюче обладнання       | Загальна  | Загальна  |засобів |
|  |  адреса, |виконуються)|---------------------------------------------------|  довжина  |  довжина  |    |
|  |телефон/факс|      | Загальна |Тип, | Вид |Потужність, | Кількість |магістральних|  місцевих  |    |
|  |      |      |встановлена|марка|палива | ККД котла, |котлів/строк|мереж, м   |(розподільчих)|    |
|  |      |      |потужність |котла| (Г - |номенклатура|експлуатації|       |  мереж, м  |    |
|  |      |      |обладнання,|   | газ, | продукції |      |       |       |    |
|  |      |      | Гкал/год. |   | Р - |      |      |       |       |    |
|  |      |      |      |   |рідке, |      |      |       |       |    |
|  |      |      |      |   | Т - |      |      |       |       |    |
|  |      |      |      |   |тверде)|      |      |       |       |    |
|---+------------+------------+-----------+-----+-------+------------+------------+-------------+--------------+--------|
|4. |      |      |      |   |    |      |      |       |       |    |
|---+------------+------------+-----------+-----+-------+------------+------------+-------------+--------------+--------|
|5. |      |      |      |   |    |      |      |       |       |    |
|---+------------+------------+-----------+-----+-------+------------+------------+-------------+--------------+--------|
|6. |      |      |      |   |    |      |      |       |       |    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 ______________________ ________  ______________________________
   (керівник)     (підпис)  (прізвище, ім'я, по батькові)
 
 "___" ____________ 200_ р.
 
 М.П.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner