Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 57/5 від 07.07.2006

Про визначення реєстраторів Державного реєстру обтяжень рухомого майна


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.08.2008 N 389
 
 
       Про затвердження Методичних рекомендацій
       щодо формування узагальнених показників
           діяльності міністерств
 
 
   З метою оцінки ефективності роботи міністерств та аналізу
результатів  їх  діяльності  у відповідних сферах державного
управління Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити  Методичні  рекомендації  щодо  формування
узагальнених показників діяльності міністерств.
 
   2. Рекомендувати   міністерствам   здійснювати   оцінку
ефективності своєї роботи з урахуванням Методичних рекомендацій,
затверджених цим наказом.
 
   3. Департаменту з питань державного управління довести цей
наказ до відома міністерств.
 
 Міністр                       Б.М.Данилишин
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства
                   економіки України
                   26.08.2008 N 389
 
 
           МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
       щодо формування узагальнених показників
           діяльності міністерств
 
 
      I. Мета визначення узагальнених показників
           діяльності міністерств
 
   Узагальнені показники діяльності міністерства - показники,
які всебічно та об'єктивно відображають безпосередні результати
роботи міністерства та підтверджуються статистичною та іншою
звітністю і відповідно до  яких  можна  оцінити  реалізацію
пріоритетів діяльності як міністерства, так і Уряду.
 
   Метою визначення   узагальнених  показників  діяльності
міністерств є:
   оцінка ефективності  роботи  міністерств у реалізації їх
основних завдань:
   визначення слабких  і  сильних  сторін  функціонування
міністерства в цілому та окремих його підрозділів;
   розроблення планів діяльності міністерств;
   проведення моніторингу впровадження змін;
   аналіз результатів діяльності міністерств  у  відповідних
сферах державного управління:
   контроль за ефективністю реалізації державної політики та
якості впровадження рішень Уряду;
   поліпшення динаміки розвитку відповідної галузі;
   оцінка якості  державної  політики,  що  формується  та
реалізується міністерством у відповідній сфері.
 
      II. Особливості функціонування міністерств
 
   При визначенні узагальнених показників діяльності міністерств
необхідно враховувати, що органи виконавчої влади забезпечують:
   виконання завдань і функцій, які передбачені положеннями про
міністерства;
   безпеку у питаннях життя та здоров'я людини, функціонування
та розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності
перед будь-якими іншими інтересами і цілями;
   рівність прав і законних інтересів громадян та усіх суб'єктів
господарювання;
   об'єктивність і неупередженість здійснення державних функцій;
   відкритість, прозорість,  плановість  і системність своєї
діяльності;
   функціонування в межах законодавчої, правової та регуляторної
систем;
   неприпустимість дублювання державних функцій.
 
   Всебічна оцінка функціонування міністерств здійснюється з
урахуванням:
   досягнення поставлених  цілей  згідно  із  стратегічними
пріоритетами Уряду;
   якості процесу виконання завдань і функцій, що визначаються
відповідними положеннями про міністерства;
   залучення усіх  зацікавлених сторін до процесу прийняття
рішень та узгодження їх потреб;
   виправданого і ефективного використання державних коштів.
 
       III. Вимоги до узагальнених показників
           діяльності міністерств
 
   Згідно з особливостями функціонування  міністерств  можна
сформулювати такі вимоги до узагальнених показників їх діяльності:
   відповідність потребам  розроблення   та   впровадження
стратегічних рішень;
   урахування специфіки роботи міністерств;
   можливість відслідковування розвитку з часом;
   значимість (показник повинен визначати першочергові аспекти
функціонування  міністерства  та  відображати саме характерні
особливості цих аспектів);
   об'єктивність (показник   повинен  надавати  можливість
проведення оцінювання на основі конкретних результатів діяльності
міністерства);
   можливість кількісної та якісної оцінки (відповідність цій
вимозі  є  бажаною, проте не необхідною умовою прийнятності
показника).
 
   Оцінювання результатів діяльності міністерств в контексті
реалізації  ними  державної  політики  у  відповідних сферах
суспільного і державного життя, а також забезпечення виконання
програми  діяльності  Кабінету  Міністрів  України  повинно
відображати:
   зв'язок між цілями та результатами діяльності міністерств;
   визначення сфер суспільної  діяльності  міністерств,  які
найбільше потребують удосконалення;
   можливість визначення сфер діяльності міністерства, в яких
спостерігається прогрес;
   послідовність розвитку в обраному напрямі.
 
     IV. Процес визначення узагальнених показників
           діяльності міністерств
 
   Процес визначення  узагальнених  показників  діяльності
міністерств здійснюється за такими стадіями:
   аналіз завдань  міністерства, визначених у положенні про
нього;
   визначення сфер  впливу  міністерства відповідно до його
основних завдань за формою згідно з додатком 1;
   розроблення попереднього  переліку  показників  діяльності
міністерства за кожною сферою впливу (визначається 2-3 показники
для кожної сфери впливу міністерства);
   оцінка прийнятності  визначених  показників  діяльності
міністерства за формою згідно з додатком 2;
   формування остаточного переліку показників.
 
        V. Оцінка прийнятності узагальнених
        показників діяльності Міністерств
 
   Оцінка прийнятності  узагальнених  показників  діяльності
міністерств здійснюється відповідно до зазначених у розділі III
вимог.  Згідно  з  кожною  вимогою  виставляється оцінка за
чотирибальною шкалою. П'ять показників, загальна сума балів яких є
найбільшою, будуть пріоритетними при оцінюванні рівня реалізації
міністерством державної політики у відповідній сфері суспільного і
державного життя, а також забезпечення ними виконання програми
діяльності Кабінету Міністрів України.
 
 Директор департаменту
 з питань державного управління            Є.Л.Сторожук
 
 
                   Додаток 1
                   до Методичних рекомендацій
 
 
          Сфери впливу міністерства
        відповідно до основних його завдань
 
 
------------------------------------------------------------------
|  Завдання міністерства   |     Сфери впливу      |
------------------------------------------------------------------
 
 
                   Додаток 2
                   до Методичних рекомендацій
 
 
               ОЦІНКА
        прийнятності визначених показників
           діяльності міністерств
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|Сфера |Показник|Відповідність| Урахування |  Можливість |Значимість |Об'єктивність|Можливість|
|впливу|    |  потребам | специфіки |відслідковувати|визначеного| визначеного |кількісної|
|   |    | розроблення |  роботи  |  розвиток  | показника | показника |  та  |
|   |    |   та   |міністерства|  з часом  |      |       | якісної |
|   |    |впровадження |      |        |      |       | оцінки |
|   |    |стратегічних |      |        |      |       |     |
|   |    |  рішень  |      |        |      |       |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   Визначені показники оцінюються за чотирибальною шкалою, де:
   1 - не відповідає вимогам;
   2 - частково відповідає вимогам;
   3 - добре відповідає вимогам;
   4 - повністю відповідає вимогам.<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner