Бесплатная библиотека законов онлайн
Загрузить Adobe Flash Player

  Главная

  Право Украины

  Конституция

  Кодексы

  Законы

  Указы

  Постановления

  Приказы

  Письма

  Законы других стран

  Законодательство РБ

  Законодательство РФ

  Новости

  Полезные ресурсы

  Контакты

  Новости сайта

  Поиск документа


Полезные ресурсы

- Таможенный кодекс таможенного союза

- Каталог предприятий и организаций СНГ

- Законодательство Республики Беларусь по темам

- Законодательство Республики Беларусь по дате принятия

- Законодательство Республики Беларусь по органу принятия

- Законы Республики Беларусь

- Новости законодательства Беларуси

- Тюрьмы Беларуси

- Законодательство России

- Деловая Украина

- Автомобильный портал

- The legislation of the Great Britain


Правовые новостиНАЙТИ ДОКУМЕНТ


Наказ № 56 від 23.06.2006

Про визнання такими, що втратили чинність, наказів Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва щодо Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів


Текст документа по состоянию на 2 июля 2009 года

<< Назад | <<< Главная страница

         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

              Н А К А З
 
            26.08.2008 N 1090
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 вересня 2008 р.
                   за N 844/15535
 
 
       Про затвердження Положення (стандарту)
        бухгалтерського обліку 33 "Витрати
       на розвідку запасів корисних копалин"
 
 
   Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 )
Н А К А З У Ю:
 
   1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33
"Витрати на розвідку  запасів  корисних  копалин",  схвалене
Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві
фінансів України, що додається.
 
   2. Управлінню   методології   бухгалтерського   обліку
(Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний
строк у встановленому порядку  на  державну  реєстрацію  до
Міністерства юстиції України.
 
   3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна
служба) (Шпента І.Ю.) після державної реєстрації цього наказу в
Міністерстві юстиції України забезпечити його опублікування в
засобах масової інформації.
 
   4. Установити, що Положення (стандарт) бухгалтерського обліку
33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин" набирає чинності
з 01.01.2009.
 
   5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Фудашкіна Д.О.
 
 Міністр                        В.Пинзеник
 
 
                   ЗАТВЕРДЖЕНО
                   Наказ Міністерства фінансів
                   України
                   26.08.2008 N 1090
 
                   Зареєстровано в Міністерстві
                   юстиції України
                   12 вересня 2008 р.
                   за N 844/15535
 
 
              ПОЛОЖЕННЯ
        (стандарт) бухгалтерського обліку
         33 "Витрати на розвідку запасів
            корисних копалин"
 
      { Положення набирає чинності з 01.01.2009 }
 
 
           I. Загальні положення
 
   1. Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади
формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати на
розвідку та визначення обсягів і якості запасів корисних копалин
та її розкриття у фінансовій звітності.
 
   2. Норми  цього  Положення  (стандарту)  застосовуються
підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами (далі -
підприємства) незалежно від форм власності (крім  банків  і
бюджетних установ) та не поширюються на етапи дослідно-промислової
розробки родовищ.
 
   3. Терміни, що використовуються у положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку, мають таке значення:
   Активи з розвідки запасів корисних копалин  -  витрати,
пов'язані з розвідкою та визначенням обсягів і якості запасів
корисних копалин, визнаних активами.
   Витрати на розвідку запасів корисних копалин - витрати, що
виникають у зв'язку з розвідкою та визначенням обсягів і якості
запасів корисних копалин за період, після якого визначена технічна
можливість та економічна доцільність їх видобутку.
   Розвідка запасів корисних копалин - пошук та визначення
обсягів і якості корисних копалин, включаючи нафту, природний газ
та  інші  невідтворювані  природні  ресурси, що здійснюється
підприємством після отримання права на розвідку запасів корисних
копалин у межах визначеної ділянки (території), а також визначення
технічної можливості та економічної доцільності видобутку корисних
копалин.
 
          II. Склад витрат на розвідку
           запасів корисних копалин
 
   1. До складу витрат на розвідку та визначення обсягів і
якості запасів корисних копалин включаються:
 
   1.1. Витрати, пов'язані з отриманням (придбанням) права на
розвідку запасів корисних копалин.
 
   1.2. Витрати  на  виконання  топографічних,  проектних,
геологорозвідувальних  робіт,  геохімічних  та  геодезичних
досліджень.
 
   1.3. Витрати на спорудження розвідувальних, випереджальних
експлуатаційних і нагнітальних свердловин та шурфову розвідку.
 
   1.4. Витрати на взяття зразків і проб.
 
   1.5. Витрати,  пов'язані  з  державною  експертизою  та
визначенням обсягів запасів корисних копалин.
 
   1.6. Витрати, пов'язані з визначенням технічної можливості та
економічної доцільності видобутку корисних копалин.
 
   1.7. Амортизація основних засобів та нематеріальних активів,
що використовуються для розвідки запасів корисних копалин.
 
   2. До складу витрат на розвідку та визначення обсягів і
якості запасів корисних копалин також включаються інші витрати,
безпосередньо пов'язані з розвідкою запасів корисних копалин.
 
         III. Визнання активів з розвідки
           запасів корисних копалин
 
   1. Придбані (отримані) підприємством необоротні матеріальні
активи  (зокрема  спеціальні  транспортні  засоби,  бурове
устаткування) для виконання робіт з розвідки запасів корисних
копалин визнаються активами відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 N 92 ( z0288-00 ),
зареєстрованого в  Міністерстві юстиції України 18.05.2000 за
N 288/4509.
 
   2. Придбані (отримані) підприємством нематеріальні активи
(зокрема ліцензії та інші спеціальні дозволи) для розвідки запасів
корисних копалин визнаються відповідно до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого
наказом Міністерства фінансів України  від  18.10.99  N  242
( z0750-99 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
02.11.99 за N 750/4043.
 
   3. Витрати підприємства, пов'язані з  розвідкою  запасів
корисних копалин, включаються до складу витрат звітного періоду
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16
"Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
31.12.99 N 318 ( z0027-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 19.01.2000 за N 27/4248, якщо:
   такі витрати здійснені до отримання права на розвідку запасів
корисних копалин у межах визначеної ділянки (території);
   подальша розвідка запасів корисних копалин у межах визначеної
ділянки (території) не передбачається;
   видобуток визначених запасів корисних копалин є технічно
неможливим та/або економічно недоцільним;
   закінчився строк дії ліцензії та інших спеціальних дозволів у
межах  визначеної ділянки (території) та не очікується його
продовження.
 
   4. Зобов'язання, включаючи забезпечення, що виникають  у
зв'язку  з  розвідкою  запасів  корисних копалин, визнаються
відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11
"Зобов'язання",  затвердженого  наказом  Міністерства фінансів
України від 31.01.2000 N 20 ( z0085-00 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 11.02.2000 за N 85/4306.
 
   5. Витрати на розвідку запасів корисних копалин визнаються
активами з  розвідки  запасів  корисних  копалин  у  складі
нематеріальних активів після визнання підприємством технічної
можливості та/або економічної доцільності подальшого їх видобутку.
 
   6. На дату річного балансу підприємство оцінює активи з
розвідки запасів корисних копалин на наявність ознак можливого
зменшення їх корисності. Про зменшення корисності активів на
розвідку запасів корисних копалин можуть свідчити, зокрема, такі
ознаки:
   дозволений період  розвідки  у  межах визначеної ділянки
(території) закінчився або закінчиться протягом найближчого часу
та не очікується його продовження;
   витрати на розвідку запасів корисних  копалин  у  межах
визначеної ділянки (території) на наступний рік підприємством не
передбачені;
   видобуток обсягу запасів корисних копалин, який встановлено
за результатами розвідки запасів, у межах визначеної ділянки
(території) є технічно неможливим та/або економічно недоцільним і
підприємство вирішило припинити тут роботи.
   Визначена сума  зменшення  корисності активів з розвідки
запасів корисних копалин відображається відповідно до Положення
(стандарту)  бухгалтерського  обліку 28 "Зменшення корисності
активів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
24.12.2004 N 817 ( z0035-05 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 13.01.2005 за N 35/10315.
 
       IV. Розкриття інформації про розвідку
           запасів корисних копалин
        у примітках до фінансової звітності
 
   1. У примітках до фінансової звітності наводиться інформація
про суму активів, зобов'язань, доходів та витрат з діяльності,
пов'язаної з розвідкою запасів корисних копалин, із зазначенням
залишку на початок і кінець звітного року, надходження і вибуття
за звітний рік.
 
   2. У примітках до фінансової звітності наводиться також
інформація про рух грошових коштів з діяльності, пов'язаної з
розвідкою запасів корисних копалин, за звітний рік.
 
 Начальник Управління методології
 бухгалтерського обліку                В.Пархоменко
<< Назад | <<< Главная страница

Разное

При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на pravo.levonevsky.org обязательна

© 2006-2017г. www.levonevsky.org

TopList

Законодательство Беларуси и других стран

Законодательство России кодексы, законы, указы (избранное), постановления, архив

Законодательство Украины кодексы, законы, указы, постановления, приказы, письма


Законодательство Республики Беларусь по дате принятия:

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 до 2000 года

Защита прав потребителя
ЗОНА - специальный проект

Бюллетень "ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ" - о предпринимателях.Новые документы
NewsBY.org - News of Belarus

UK Laws - Legal Portal

Legal portal of Belarus

Valery Levaneuski. Personal website of the Belarus politician, the former political prisoner